Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:3228

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
04-03-2020
Datum publicatie
29-04-2020
Zaaknummer
7703020 CV EXPL 19-5057
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Luchtvaartclaim. Vordering tot compensatie afgewezen. Passagiers hebben zich niet tijdig bij de incheckbalie gemeld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 7703020 \ CV EXPL 19-5057

Uitspraakdatum: 4 maart 2020

Vonnis in de zaak van:

1 [passagier sub 1] , wonende te [woonplaats]

2. [passagier sub 2], wonende te [woonplaats]

beiden pro se en in hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger voor de minderjarige kinderen [minderjarige 1] en [minderjarige 2]

eisers

hierna gezamenlijk te noemen: de passagiers

gemachtigde: L. Bellod Paya (DAS Rechtsbijstand)

tegen

de buitenlandse rechtspersoon

Ryanair Ltd.

gevestigd te Dublin

gedaagde

hierna te noemen Ryanair

gemachtigde mr. A.C.J. Houwers

1 Het procesverloop

1.1.

De passagiers hebben bij dagvaarding van 15 april 2019 een vordering tegen Ryanair ingesteld. Ryanair heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

De passagiers hebben hierop schriftelijk gereageerd, waarna Ryanair een schriftelijke reactie heeft gegeven. De passagiers hebben nog een akte genomen.

2 De feiten

2.1.

De passagiers hebben met Ryanair een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Ryanair de passagiers diende te vervoeren van Malaga, Spanje naar Amsterdam-Schiphol op 22 augustus 2018, met vluchtnummer FR2334, hierna: de vlucht.

2.2.

De passagiers hebben compensatie van Ryanair gevorderd.

2.3.

Ryanair heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

2.4.

De passagiers zijn door de kantonrechter gemachtigd de onderhavige procedure namens de minderjarige kinderen te voeren.

3 De vordering

3.1.

De passagiers vorderen dat Ryanair bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 1.600,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 30 oktober 2018 tot aan de dag der algehele voldoening;

- € 1.608,00 voor de vervangende tickets, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 30 oktober 2018 tot aan de dag der algehele voldoening;

- € 413,00 aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met wettelijke rente;

- € 48,78 vertaalkosten, te vermeerderen met de wettelijke rente;
- de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente;

- de nakosten.

3.2.

De passagiers hebben aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). De passagiers stellen dat Ryanair gehouden is hen te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 400,00 per passagier.

4 Het verweer

4.1.

Ryanair betwist de vordering. Op het verweer van Ryanair wordt bij de beoordeling – voor zover van belang – nader ingegaan.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

5.2.

Vast staat dat de passagiers niet hebben gereisd met vlucht FR2334. De passagiers stellen dat zij een bevestigde boeking hadden voor vlucht FR2334 van Malaga naar Amsterdam op 22 augustus 2018 met een vertrektijd van 18.55 uur. Als bewijs leggen zij de boekingsbevestiging over. De passagiers stellen zowel op 21 als 22 augustus 2018 tevergeefs te hebben geprobeerd om online in te checken. Zij hebben zich vervolgens om 16.00 uur bij de incheckbalie op de luchthaven van Malaga gemeld, waar zij te horen hebben gekregen dat de vlucht inmiddels was vertrokken. De passagiers stellen nimmer te zijn geïnformeerd over een wijziging van de vertrektijd van de vlucht. Het is aan de luchtvaartmaatschappij om haar passagiers juist te informeren over het geplande tijdstip van de vlucht en, indien nodig, te informeren over eventuele wijzigingen in onder andere de vliegtijden, aldus de passagiers.

5.3.

Ryanair voert aan dat vlucht FR2334 volgens schema is vertrokken. Volgens Ryanair stond vlucht FR2334 gepland te vertrekken vanaf Malaga om 15.55 uur en zou deze om 18.55 uur lokale tijd arriveren op Amsterdam-Schiphol. Ter onderbouwing legt zij bij antwoord een screenshot Flight Information over. Bij dupliek legt zij als producties 2 en 3 een screenshot uit haar boekingssysteem en een log uit het klantcontactsysteem van Ryanair over. Hieruit volgt dat de passagiers op de hoogte waren van de vertrektijd van de vlucht in kwestie. Het is aan de passagiers zelf te wijten dat zij niet tijdig op de luchthaven zijn gearriveerd en zich niet tijdig hebben ingecheckt. Ryanair voert aan dat de Verordening niet van toepassing is op het onderhavige geschil. De Verordening is ingevolge artikel 1 van toepassing op passagiers die tegen hun wil niet tot de vlucht worden toegelaten of wiens vlucht wordt geannuleerd dan wel is vertraagd. Daarvan is in onderhavige kwestie geen sprake, aldus nog steeds Ryanair.

5.4.

De kantonrechter overweegt dat uit de door de passagiers overgelegde boekingsbevestiging niet duidelijk wordt of de in deze bevestiging vermelde tijd van 18.55 uur de vertrek- dan wel de aankomsttijd van vlucht FR2334 is. Het had, gezien de gemotiveerde betwisting van Ryanair, op de weg van de passagiers gelegen de vordering nader te onderbouwen met stukken waaruit de juistheid van hun stellingen zou blijken. Het is de kantonrechter onvoldoende aannemelijk geworden dat de door de passagiers gestelde vertrektijd van 18.55 uur de vertrektijd van vlucht FR2334 was, mede nu uit de verschillende producties die Ryanair heeft overgelegd juist volgt dat 18.55 uur de geplande aankomsttijd van vlucht FR2334 is. Nu de passagiers zich niet tijdig bij de incheckbalie hebben gemeld, is de Verordening op grond van artikel 3 lid 2 niet van toepassing. Gelet op het voorgaande zal de vordering van de passagiers worden afgewezen. De overige verweren van Ryanair behoeven derhalve geen bespreking meer.

5.5.

De proceskosten komen voor rekening van de passagiers, omdat deze ongelijk krijgen. Ook de nakosten kunnen worden toegewezen, voor zover deze kosten daadwerkelijk door Ryanair worden gemaakt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt de passagiers tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor Ryanair worden vastgesteld op een bedrag van € 360,00 salaris van de gemachtigde van Ryanair;

6.3.

veroordeelt de passagiers tot betaling van € 90,00 aan nakosten, voor zover Ryanair daadwerkelijk nakosten zal maken.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.N. Schipper, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter