Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:10874

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
22-12-2020
Datum publicatie
31-12-2020
Zaaknummer
AWB - 20 _ 4075
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beroepen kennelijk niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NTFR 2021/305
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummers: HAA 20/4075 t/m HAA 20/4080

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 22 december 2020 in de zaken tussen

de erven van [X] , te [Z] , eisers

(gestelde gemachtigde: [A] ),

en

de inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Amsterdam, verweerder.

Procesverloop

Eisers hebben tegen de uitspraken op bezwaar van verweerder inzake de navorderingsaanslagen over de jaren 2007 tot en met 2009 en 2015 tot en met 2017 van 12 juni 2020, beroep ingesteld.

Overwegingen

1. De rechtbank doet op grond van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitspraak zonder zitting.

2. Gelet op de artikelen 6:5, 6:6 en 8:24, tweede lid, van de Awb zijn eisers in verzuim geweest een verklaring van erfrecht en een schriftelijke machtiging over te leggen. Bij aangetekend verzonden brief van 14 september 2020 zijn eisers gewezen op deze verzuimen en zijn zij verzocht om deze uiterlijk binnen vier weken na datum van verzending te herstellen. Hierbij is vermeld dat, indien eisers niet aan dit verzoek voldoen, de beroepen niet-ontvankelijk kunnen worden verklaard. Deze brief is onbestelbaar aan de rechtbank geretourneerd met de mededeling “niet afgehaald”. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8:38 van de Awb heeft de griffier deze brief op 6 oktober 2020 aan eisers ter kennisname per gewone post toegezonden. Eisers hebben niet gereageerd.

3. Eisers hebben geen reden gegeven voor dit verzuim. Er is dus niet gebleken van een verontschuldiging van dit verzuim.

4. De beroepen zijn daarom kennelijk niet-ontvankelijk.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart de beroepen niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M.C. van As, rechter, in aanwezigheid van A.C. Karels, griffier. De uitspraak is gedaan op 22 december 2020.

Als gevolg van maatregelen rondom het coronavirus is deze uitspraak niet uitgesproken op een openbare uitsprakenzitting. Zodra het openbaar uitspreken weer mogelijk is, wordt deze uitspraak, voor zover nodig, alsnog in het openbaar uitgesproken.

griffier rechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan verzet worden gedaan bij deze rechtbank. De indiener van het verzetschrift kan daarbij vragen in de gelegenheid te worden gesteld over het verzet te worden gehoord. De werking van deze uitspraak wordt opgeschort totdat de termijn voor het instellen van verzet is verstreken of, indien verzet wordt ingesteld, op dat verzet is beslist.