Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:8913

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
29-10-2019
Datum publicatie
15-11-2019
Zaaknummer
7958555 AO VERZ 19-106
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever wegens een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2019-1214
XpertHR.nl 2020-20002994
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./repnr.: 7958555 \ AO VERZ 19-106

Uitspraakdatum: 29 oktober 2019

Beschikking van de kantonrechter in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gate Gourmet Amsterdam B.V.

gevestigd te Schiphol

verzoekende partij

verder te noemen: Gate Gourmet

gemachtigde: mr. R.J.C. Bindels

tegen

[werkneemster]

wonende te [woonplaats]

verwerende partij

verder te noemen: [werkneemster]

gemachtigde: mr. H. Kamphuis

1 Het procesverloop

1.1.

Gate Gourmet heeft een verzoek gedaan om de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden. [werkneemster] heeft een verweerschrift ingediend.

1.2.

Op 1 oktober 2019 heeft een zitting plaatsgevonden. Voorafgaand aan de zitting heeft Gate Gourmet bij brief van 26 september 2019 nog stukken toegezonden. Ter zitting hebben partijen hun standpunten toegelicht en vragen beantwoord. De griffier heeft daarvan aantekeningen gemaakt. Partijen hebben ook pleitaantekeningen overgelegd.

2 De feiten

2.1.

Gate Gourmet is een aanbieder van catering (vliegtuigmaaltijden) voor luchtvaartmaatschappijen.

2.2.

[werkneemster] , geboren [in 1977] , is op 1 april 2015 bij Gate Gourmet in dienst getreden. De arbeidsovereenkomst geldt met ingang van 1 november 2017 voor onbepaalde tijd.

2.3.

De functie van [werkneemster] is flight supervisor. In die functie is zij belast met het coördineren van de aanvoer van de juiste (aantallen) maaltijden voor vluchten en is zij de schakel tussen de vliegtuigmaatschappijen en de medewerkers van Gate Gourmet. De werkzaamheden worden verricht op Schiphol.

2.4.

Het salaris van [werkneemster] bedroeg laatstelijk € 2.813,32 bruto per maand, exclusief vakantietoeslag en andere emolumenten.

2.5.

Alle op Schiphol werkzame personen beschikken over een Schipholpas, zo ook [werkneemster] . Een voorwaarde voor het verkrijgen van die pas is kennis van de (veiligheids)voorschriften. De regels van Schiphol zijn onder meer vastgelegd in de Schipholregels en het Safety& Security Zakboek.

2.6.

In de Schipholregels is onder meer bepaald:

Artikel 14 Voorschriften met betrekking tot parkeren, opslaan of stallen voertuigen en materieel

1. Het is niet toegestaan:

a. voertuigen te parkeren op andere dan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de exploitant;

2. om op andere dan de daartoe door de exploitant aangewezen plaatsen goederen over te laden, voertuigen of materieel te parkeren, op te slaan, te reinigen of te repareren;

(…)’

Artikel 22 Voorschriften met betrekking tot parkeren, opslaan, opstellen en stallen

1. Luchtvaartuigen, voertuigen en materieel dienen dusdanig te worden geparkeerd of opgeslagen dat het risico op wegrollen of wegwaaien te allen tijde wordt voorkomen.

(…)’

´ Artikel 25 Voorschriften met betrekking tot vliegtuigopstelplaatsen

1. Het is niet toegestaan dat personen, voertuigen en afhandelingsmaterieel zich, bij het in- of uitrijden van een luchtvaartuig, binnen de rode belijning van de vliegtuigopstelplaats bevinden (…);

(…)

5. Het is niet toegestaan in rood gearceerde gebieden te stoppen of te parkeren. Uitgezonderd hiervan zijn catering-, service of waterwagens die ten behoeve van de afhandeling verplicht zijn aan de kant van de passagiersbrug op het luchtvaartuig aan te sluiten. Het rood gearceerde bewegingsgebied van de passagiersbrug mag uitsluitend gebruikt worden door deze voertuigen indien:

a. het zwaailicht en geluidssignaal van de passagiersbrug uit zijn;

b. en er voldoende ruimte aanwezig is.’

2.7.

In het Safety & Security Zakboek is onder meer bepaald:

Pagina 27: ‘Het is op Schiphol verboden (…) voertuigen of materieel te parkeren, reinigen, repareren, op te slaan, e.d. buiten de daarvoor door Amsterdam Airport Schiphol aangegeven plaatsen.’

Pagina 27/28: ‘Het is zonder toestemming van Amsterdam Airport Schiphol verboden (…) foto-, video- of filmopnamen te maken die niet voor eigen gebruik zijn of beschikbaar worden gesteld aan derden.’

Pagina 51/52: ´Het is op de VOP verboden:

- De VOP te betreden als u niet betrokken bent bij de vliegtuigafhandeling.

- Voertuigen en materieel die niet nodig zijn voor de vliegtuigafhandeling op de VOP te plaatsen.

(…)

- Lading en/of afhandelingsmaterieel op het platform op te stellen buiten de daartoe aangegeven opstelvakken.

(…)’

2.8.

De voorschriften over voertuigen op vliegtuigopstelplaatsen (VOPs) zoals vastgelegd in de artikelen 22 en 25 van de Schipholregels zijn door Gate Gourmet nader uitgewerkt in de Departure Procedures (afrijprocedure). Tijdens de verplichte Transportation Training worden deze regels besproken en getoetst. In de Departure Procedures is het volgende vermeld:

‘The guide will remove the rear chock and place it in front of the front chock. We NEVER remove both chocks before backing away. (…) The guide is not to stop guiding until the truck is completely out of the Circle of Safety.’

2.9.

In de Standard Operating Procedure is hierover bepaald:

‘Belangrijk: Rij weg van het toestel. Volg hierbij alle veiligheidsregels!

- Hydraulische stempels intrekken.

- Controleer of er geen objecten achter de truck staan.

- Wacht tot de gids zich achter de vrachtwagen heeft geplaatst en volg zijn instructies verder op.

- Rij langzaam achteruit op aanwijzing van de gids.

- Zorg dat het wielblok pas verwijderd wordt als de truck minimaal 1.6 meter achteruit is gereden.’

2.10.

Het opstellen en gebruik van voertuigen op Schiphol wordt door Gate Gourmet met haar medewerkers besproken in de zogenoemde Ramp Safety Briefing. In het daarbij gebruikte document is vermeld:

‘ALWAYS PARK VEHICLES OUTSIDE THE AIRCRAFT ENVELOPE.

ALWAYS position your vehicle OUTSIDE the RED envelope markings.

(…)

NEVER park in or near any areas outlined in RED.’

2.11.

Bij Gate Gourmet geldt een personeelshandboek. Hierin is het volgende bepaald:

2.7. Bedrijfskleding

Iedereen die de productie (ook kelder) betreedt dient tenminste de voorgeschreven bedrijfskleding en pet op haarnet te dragen verstrekt door Gate Gourmet Amsterdam. (…)’

(…)’

2.9. Hygiëne

Gate Gourmet is een voedselverwerkend bedrijf waar persoonlijke hygiëne zeer belangrijk is om een goede kwaliteit en veiligheid van de maaltijden te kunnen garanderen.

Bij aanvang van uw dienstverband zijn de hygiëneregels aan u uitgelegd.

U dient zich aan de volgende regels te houden:

(…)

- Het dragen van sieraden is niet toegestaan.

(…)’

2.14. Foto/video opnames

Het is niet toegestaan om binnen de unit of airside foto of video opnames te maken van werkzaamheden, equipment, beveiliging etc. Opnames van werkzaamheden, processen en of medewerkers mag alleen met schriftelijke toestemming van de General Manager. (…)’

2.12.

Met betrekking tot kledingvoorschriften is in een (aparte) regeling van 24 april 2019 bepaald: ‘Supervisor kleding: (…) Stropdas, deze mag af als het 23 graden of hoger is.’

2.13.

In de Procedure for Control of Personal Hygiene en Health is het volgende bepaald:

7.6. Personal Hygiene Restrictions

In order to prevent food contamination and to satisfy expectations of customers and authorities the following personal hygiene restrictions apply:

(…)

- Jewelry, such as necklaces, bracelets, watches, finger rings (except plain wedding rings, religious bracelets and medical identification jewelry), clipped earrings, must not be worn by any employee with access to areas where open food and food contact materials are handled or stored.

- If jewelry, such as pierced earrings (and other pierced rings), cannot be manually removed, it has to be covered (e.g. by hair net or blue plaster) in a way that effectively prevents food contamination.

(..)’

2.14.

Kennis van de hygiënevoorschriften wordt op verschillende momenten getoetst. Ook in memo’s en shift briefings wordt gewezen op de hygiënevoorschriften. In een memo van 24 april 2019 is vermeld:

´We are currently observing various employees with jewelry, watches, varnished or fake nails. The house rules and the introductory training that is offered makes clear that wearing jewelry (with the exception of a smooth wedding ring) is not allowed as also wearing fake nails or nail polish.’

2.15.

In een e-mail van 8 juni 2018 van [teamleider 1] (teamleider service and delivery van Gate Gourmet) aan [manager] is het volgende vermeld:

‘Vandaag was [werkneemster] omstreeks 10:45 terug op de zaak en weigerde haar vrachtwagen te lossen. Daarna gaf ze een grote mond en deed ook nog eens zeer arrogant tegen de dienstdoende TL toen ze werd aangesproken op het feit dat ze genoeg tijd had om haar vrachtwagen te lossen.

Haar verweer was dat ze nog wat spulletjes moest pakken en dat de docks bezet waren.

Haar vlucht vertrekt 13:35. Dus tijd genoeg om te lossen lijkt mij, tevens kunnen alle andere CO het wel gewoon zelf. Ook meld ze zich niet voor de dienst, niet bij vertrek van de zaak naar Schiphol, etc.’

2.16.

In oktober 2018 is [werkneemster] geconfronteerd met kritiek van verschillende teamleiders op haar houding en manier van samenwerken. [werkneemster] gaf aan zich niet in deze kritiek te herkennen en ‘vooral haar eigen ding te willen doen’.

2.17.

Op 21 december 2018 heeft Gate Gourmet een (eerste) schriftelijke waarschuwing aan [werkneemster] gegeven. In deze brief is vermeld:

‘U heeft verzuimd om de 75 minuten finale voor ETD de afdeling Order Ops te bellen voor de aantallen op vlucht DL163. Hierdoor is deze vlucht met 4 maaltijden minder vertrokken. Dit had ook tot een Delay kunnen leiden. Wij verwachten van u dat u uw verantwoordelijkheid neemt, en u de instructies en procedures die in onze organisatie gelden ook strikt volgt en dat u zich realiseert dat dergelijke gedrag niet gepermitteerd kunnen worden. Zeker in uw voorbeeldfunctie als Flight Supervisor zou u beter moeten weten. Deze schriftelijke waarschuwing volgt op twee eerdere mondelinge waarschuwingen die u eerder dit jaar heeft ontvangen. Een voor herhaaldelijk te laat komen (17 december 2018) en een voor het veld afrijden zonder uw identificatie (21 april 2018). Bij herhaling van het niet naleven van procedures of het verzuimen van het nemen van uw verantwoordelijkheid zullen wij ons moeten beraden over mogelijke sancties die consequenties kunnen hebben voor uw dienstverband.’

2.18.

Op 1 februari 2019 en 19 maart 2019 is met [werkneemster] (wederom) gesproken over klachten met betrekking tot haar gedrag en houding en over het feit dat zij zich dient te houden aan de geldende procedures en voorschriften.

2.19.

Bij brief van 8 februari 2019 heeft [werkneemster] inhoudelijk gereageerd op de schriftelijke waarschuwing van 21 december 2018. Zij heeft hierop geen reactie ontvangen.

2.20.

Bij e-mail van 21 maart 2019 heeft HR Adviseur [HR adviseur] van Gate Gourmet aan [manager] (manager service delivery bij Gate Gourmet, hierna: [manager] ) meegedeeld dat er aanleiding is (onder andere) voor [werkneemster] een actieplan op te stellen in verband met een matige score bij de jaarlijkse beoordeling over 2018. Dit actieplan is uiteindelijk niet opgesteld.

2.21.

Op 25 maart 2019 is [werkneemster] (door de auditor food safety van Bureau Veritas) aangesproken op het dragen van oorbellen tijdens haar werkzaamheden en twee maanden later nogmaals (door de manager service delivery).

2.22.

Op 24 april 2019 heeft [werkneemster] bij China Eastern op P16 beide wielblokken van haar voertuig gelijktijdig weggehaald voordat er met haar voertuig werd gereden en heeft zij haar chauffeur zonder gids laten afrijden.

2.23.

Naar aanleiding hiervan heeft Gate Gourmet [werkneemster] op 3 mei 2019 een (laatste) schriftelijke waarschuwing gegeven. In deze brief is het volgende vermeld:

‘U ontvangt hierbij wederom een – en tevens de laatste – schriftelijke waarschuwing wegens het herhaaldelijk overtreden van de bedrijfs- en veiligheidsregels. Deze waarschuwingsbrief ziet bovendien op uw houding en gedrag.

Bedrijfs- en veiligheidsregels

Op 24 april 2019 heeft u zich niet gehouden aan de afrijprocedure bij de China Eastern op P16 en haalde u uw beide wielblokken tegelijk weg bij het voorwiel van uw voertuig. U liet de chauffeur zonder gids en voorwielblokken afrijden. Dit is conform de geldende procedure onaanvaardbaar. U creërt hiermee een gevaarlijke situatie. (…)

Bovenstaand incident volgt na maar liefst drie eerdere waarschuwingen over het niet volgen van instructies en procedures:

Op 17 mei 2018 heeft u een mondelinge waarschuwing gekregen omdat u zonder identificatie het Schipholterrein wilde afrijden. U bent hierdoor zelfs uw Schipholpas kwijt geraakt. (…)

Op 17 december 2018 heeft u een mondelinge waarschuwing gekregen nadat u meerdere keren te laat op werk bent verschenen.

Op 21 december 2018 heeft u een schriftelijke waarschuwing gekregen (…)

Houding en gedrag

In oktober 2018 hebben verschillende Teamleiders aangegeven dat zij de samenwerking met u als zeer moeilijk ervaren. Zij geven aan dat u met alles en iedereen in discussie gaat, onduidelijk communiceert en vooral een eigen lijn lijkt te willen trekken. Toen wij u confronteerde met deze kritiek gaf u aan uzelf hier niet in te herkennen. U gaf tevens aan dat u zo min mogelijk wil samenwerken met de rest van de organisatie en vooral ‘uw eigen ding’ wil doen. Wij vonden dit zeer ongepaste en zeer zorgwekkende uitspraken en wij hebben u dringend verzocht uw eigen houding, inzet en communicatie te verbeteren.

Ook op 1 februari en 19 maart 92 met u nogmaals over de verschillende waarschuwingen en uw gedrag gesproken. Het incident van 24 april jl. doet blijken dat de voorgaande waarschuwingen en gesprekken geen effect hebben gehad. Tevens zijn ons wederom klachten van collega’s ter ore gekomen. Zij vinden u onmogelijk in de omgang (geworden).

U bent werkzaam op Schiphol, een plek waar hiërarchie, instructies en procedures heilig zijn. Gate Gourmet is niet alleen gebonden aan de (veiligheids)voorschriften van de verschillende luchtvaartmaatschappijen, de marechaussee en de douane, maar zij heeft ook zelf Integrity, Security & Accountability hoog in het vaandel staan. Bij Gate zijn ruim 550 mensen werkzaam en juist hier is een goede samenwerking tussen verschillende afdelingen, en culturen, van essentieel belang voor een goede – en veilige – bedrijfsvoering. Als u in een organisatie wilt werken met veel persoonlijke, eigen en afwijkende, invulling van taken en werkzaamheden moet u zich de vraag stellen of Gate Gourmet (en Schiphol) daarvoor de juiste plek is.

Wij zien onvoldoende verbetering in uw gedrag. U lijkt de problemen niet te zien en uw reactie op de verschillende kritieken getuigt van weinig zelfreflectie. Indachtig dit alles hebben wij besloten u tot dinsdag 7 mei 2019 vrij te stellen van arbeid, uiteraard met behoud van salaris en overige emolumenten. Wij hopen dat u deze tijd benut voor reflectie. Zoals reeds eerder besproken ontvangen wij u dinsdag 7 mei voor een gesprek. In dit gesprek willen wij van u horen hoe u uw gedag en houding gaat verbeteren en wat u gaat doen om (mee) te werken aan een noodzakelijke en substantiéle verbetering van draagvlak.(…)’’

2.24.

Op 6 dan wel 7 mei 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen [general manager] (general manager), [medewerker HR] (HR) en [werkneemster] waarin de waarschuwing van 3 mei 2019 en de klachten over de houding van [werkneemster] zijn besproken.

2.25.

In een e-mail van 15 mei 2019 van [teamleider 2] (teamleider service and delivery van Gate Gourmet) aan [manager] is vermeld:

‘Vanochtend met de shiftbriefing werd er met klem de aandacht gevraagd om de vluchten goed te scannen i.v.m. de 2 vertragingen van afgelopen weekend.

[werkneemster] vond het niet nodig om er de aandacht bij te houden, staat gewoon te lachen en niet op te letten. Ik voelde mij niet echt serieus genomen.(…)’

2.26.

Op 16 mei 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden waarin Gate Gourmet [werkneemster] handvatten heeft geboden voor verbetering. Van dit gesprek is een verslag opgemaakt (overgelegd als bijlage 23 bij het verzoekschrift). Onderaan dit verslag staat vermeld dat [werkneemster] zich nergens in kan vinden. [werkneemster] heeft het verslag niet ondertekend.

2.27.

In een e-mail van 10 juni 2019 van [teamleider 3] (teamleider service and delivery van Gate Gourmet) aan [manager] is vermeld:

‘ [werkneemster] komt terug van de MU die ze vandaag mocht uitchecken.

Ze zet de vrachtwagen tegen het dok en vraagt aan [voornaam] of er iemand is die de auto voor haar kan lossen, want dan kan zij gaan lunchen??

Nadat zij klaar was met lunchen heeft ze alsnog de auto gelost. Duurde dik een half uur.

Na het lossen de sleutel ingeleverd en hup weer naar de kantine i.p.v. de ovens de checken tot einde dienst tijd. Doet ze niet uit haar eigen maar moeten wij tegen haar zeggen en daar bedank ik voor.

Ze weet wat haar werkzaamheden zijn en anders kan ze zelf even vragen wat er nog gedaan moet worden. We zijn geen kleuterleiders.’

2.28.

Op 1 juli 2019 heeft [werkneemster] de Delta-ovens niet gecontroleerd, hoewel zij hiertoe van haar teamleider de opdracht had gekregen.

2.29.

Op 2 juli 2019 heeft [manager] [werkneemster] er op aangesproken dat zij geen stropdas droeg. Diezelfde dag heeft [werkneemster] haar voertuig geparkeerd op de rood omlijnde vliegtuigopstelplaats, binnen de aircraft envelope. Naar aanleiding hiervan heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen [manager] , [betrokkene 1] en [betrokkene 2] van Gate Gourmet en [werkneemster] . In een e-mail van 2 juli 2019 van [betrokkene 2] aan [manager] staat over dit gesprek het volgende vermeld:

‘Hierbij het verslag van gesprek met [werkneemster] op 02 Juli 2019 (…).

[manager] heeft een aantal opmerkingen betreffende [werkneemster] gemaakt door diverse Teamleiders en Duty Officers.

O.a. foto’s maken van de Teamleiders in hun kantoor, het niet opvolgen van opdrachten gegeven door de Teamleiders (nakijken van ovens), fout parkeren op Schiphol (met foto en categorisch ontkennen omdat er nergens anders plek was om te parkeren,

kleding voorschriften (geen stropdas) enz enz.

[werkneemster] vond dit allemaal onzin en was niet bepaald respectvol naar [manager] .

(…)’

2.30.

Op 2 juli 2019 is [werkneemster] per direct vrijgesteld van arbeid met behoud van salaris en andere emolumenten. Deze schorsing is aan [werkneemster] bevestigd bij brief van 4 juli 2019.

2.31.

Bij brief van 5 juli 2019 heeft [werkneemster] bezwaar gemaakt tegen de schorsing.

2.32.

Een paar dagen later heeft Gate Gourmet [werkneemster] een voorstel voor een vaststellingsovereenkomst gedaan, maar [werkneemster] is niet met dat voorstel akkoord gegaan.

3 Het verzoek

3.1.

Gate Gourmet verzoekt de kantonrechter, bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst te ontbinden en [werkneemster] te veroordelen in de proceskosten.

3.2.

Gate Gourmet legt aan haar verzoek ten grondslag primair verwijtbaar handelen of nalaten van [werkneemster] en subsidiair een verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van Gate Gourmet in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Gate Gourmet stelt daartoe het volgende.

3.3.

[werkneemster] heeft meermaals de regels aan haar laars gelapt:

a. Op 20 december 2018 heeft [werkneemster] nagelaten de afdeling Order Ops op de hoogte te stellen van de juiste aantallen voor vlucht DL163, waardoor de vlucht met te weinig maaltijden is vertrokken. Zij heeft daarvoor een schriftelijke waarschuwing ontvangen.

b. Op 25 maart 2019 heeft [werkneemster] in strijd met de regels oorbellen gedragen tijdens werkzaamheden waarmee zij direct in aanraking kwam met voedsel. Twee maanden later is geconstateerd dat zij oorbellen droeg tijdens werkzaamheden in de koeling.

c. Op 24 april 2019 heeft [werkneemster] zich niet gehouden aan de afrijprocedure bij de China Eastern op P16 door beide wielblokken gelijktijdig weg te halen en haar chauffeur zonder gids te laten afrijden.

d. Op 1 juli 2019 heeft [werkneemster] ondanks opdracht daartoe de Delta ovens niet gecontroleerd en een lege checklist laten rondslingeren. Hierdoor moest Gate Gourmet een andere medewerker met spoed naar het vliegtuig sturen om alsnog de ovens te controleren.

e. Op 2 juli 2019 heeft [werkneemster] in strijd met de regels geen stropdas gedragen in bijzijn van een klant. Toen de heer [manager] haar daarop aansprak ging zij met hem in discussie en bleef zij hardnekkig weigeren haar stropdas te dragen omdat het volgens haar te warm was, terwijl het die dag 18 graden was.

f. Ook heeft zij op 2 juli 2019 in strijd met de regels haar voertuig geparkeerd op de rood omlijnde vliegtuigopstelplaats binnen de aircraft envelope en haalde zij toen zij hierop werd aangesproken haar schouders op zeggende dat er nergens anders plek was.

g. Ook is op verschillende momenten geconstateerd dat [werkneemster] is strijd met de regels stiekem foto’s maakte van de Unit en de Outbound-ruimte.

3.4.

Ook de houding en het gedrag van [werkneemster] zijn niet goed; zij is onduidelijk in de communicatie, gaat met iedereen in discussie, trekt vooral haar eigen lijn, heeft een ongeïnteresseerde houding, vertoont een gebrek aan initiatief, heeft overal lak aan en heeft een gebrek aan zelfreflectie.

3.5.

Haar gedrag heeft haar twee officiële waarschuwingen opgeleverd, zij is twee keer officieel geschorst en er hebben vijf gesprekken plaatsgevonden waarin haar gedrag is besproken. Na de parkeerovertreding van 2 juli 2019 is voor Gate Gourmet de maat vol. De noodzakelijke verbetering van de houding van [werkneemster] is uitgebleven en zij blijft regels en voorschriften overtreden, terwijl het gaat om makkelijk te volgen instructies. Er is daarom sprake van verwijtbaar handelen of nalaten.

3.6.

Voor het geval de kantonrechter geen verwijtbaar handelen of nalaten mocht aannemen, stelt Gate Gourmet zich op het standpunt dat de arbeidsverhouding na meerdere incidenten en indachtig de onderliggende feiten en omstandigheden dusdanig is verstoord, dat van haar in redelijkheid niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Schiphol is een plek waar hiërarchie, instructies en procedures heilig zijn. Goede samenwerking en heldere communicatie zijn noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering en het voortbestaan van Gate Gourmet. De houding en het gedrag van [werkneemster] in het afgelopen jaar heeft haar verstandhouding met collega’s en leidinggevenden ernstig doen verslechteren. Ze wordt onmogelijk in de omgang bevonden en het draagvlak is weg. Zij weigert kritiekpunten te erkennen en gesprekken, aansporingen, waarschuwingen en schorsingen leiden niet tot een noodzakelijk en substantiële verbetering.

3.7.

Het verzoek houdt geen verband met het bestaan van een opzegverbod.

4 Het verweer

4.1.

[werkneemster] verweert zich tegen het verzoek en stelt dat de verzochte ontbinding moet worden afgewezen. Zij voert hiertoe - samengevat - het volgende aan.

4.2.

[werkneemster] heeft niet verwijtbaar gehandeld of nagelaten. De door Gate Gourmet beweerde overtredingen van de regels zijn niet onderbouwd dan wel onwaar of kunnen logisch worden verklaard:

a. Er waren niet te weinig maaltijden voor vlucht DL 163. Er waren 167 maaltijden beschikbaar voor 165 passagiers. Op 20 december 2018 heeft [werkneemster] tot ongeveer een kwartier voor vertrek contact gehad met de Gate Agent, die heeft bevestigd dat er voldoende maaltijden aan boord waren. Door de drukte heeft [werkneemster] geen aanleiding gezien de afdeling Ops daarover te informeren en dat zou ook zinloos zijn geweest.

b. De Procedure for Control of Personal Hygiene and Heath lijkt niet bedoeld als instructie aan individuele medewerkers. [werkneemster] heeft die voorschriften nooit eerder gezien. Verder is het niet duidelijk of de hygiënevoorschriften zoals opgenomen in artikel 2.9 van het personeelshandboek van toepassing zijn op alle medewerkers of alleen op medewerkers die werken in de productieruimte. Gezien het bericht van 24 april 2019 zijn er kennelijk meer medewerkers die sieraden dragen. Bovendien werkt [werkneemster] als flight supervisor hoofdzakelijk op het platform en is zij niet betrokken bij de feitelijke productie van voedsel. Oorknoppen zijn in haar representatieve functie een onderdeel van haar presentatie. [werkneemster] heeft aan de heer [manager] gevraagd om een passende oplossing voor dit probleem, maar zij heeft hierop geen antwoord gekregen.

c. Wat betreft de afrijprocedure erkent [werkneemster] dat zij beide wielblokken gelijktijdig heeft weggehaald en dat zij de chauffeur zonder gids heeft laten wegrijden. Voordat een vliegtuig wordt versleept moet de cateringwagen weg zijn. [werkneemster] had in een nieuw type vliegtuig meer tijd nodig dan verwacht. Toen zij weer naast de vrachtwagen stond merkte zij dat het vliegtuig al gereed was om versleept te worden. Ze moest dus zo snel mogelijk weg om te voorkomen dat het vliegtuig de cateringwagen zou raken. Daarom heeft zij gehandeld zoals zij heeft gedaan. Het vliegtuig stond alleen in open gebied. De chauffeur was zeer ervaren en het komt vaker voor dat chauffeurs in opdracht van teamleiders niet worden gegidst.

d. Het niet controleren van de ovens op 1 juli 2019 berust op een misverstand. [werkneemster] werd door haar teamleider weggeroepen voor een gesprek met de heer [manager] en heeft toen het klembord met de tellijst aan de teamleider gegeven omdat zij ervan uitging dat hij het werk zou laten overnemen. Na het gesprek met [manager] is zij naar huis gegaan omdat haar werktijd om 15.30 uur eindigde.

e. [werkneemster] erkent dat zij op 2 juli 2019 haar stropdas heeft afgedaan. Door een defecte vrachtauto ontstond vertraging, waardoor het vliegtuig in recordtijd moest worden beladen om vertraging van dat vliegtuig te voorkomen. Door de daarvoor benodigde krachtinspanning en stress ervoer [werkneemster] een hoge gevoelstemperatuur. Daarom heeft zij haar stropdas afgedaan. Zij betwist in discussie te zijn gegaan met de heer [manager] . De maximumtemperatuur die dag was 21,3 in plaats van 18 graden. Bovendien is de 23 graden- norm pas op 24 april 2019 geïntroduceerd en wat betreft de uitvoering onvoldoende kenbaar voor de werknemers. Het niet dragen van de stropdas is dus niet verwijtbaar.

f. [werkneemster] betwist dat zij op 2 juli 2019 heeft gehandeld in strijd met de parkeerregels. Ter voorkoming van vertraging van het vliegtuig heeft [werkneemster] op 2 juli 2019 moeten improviseren. Omdat er geen normale parkeerplaats in zicht was heeft zij haar auto geparkeerd op de VOP (vliegtuigopstelplaats). Gelet op de tekst van artikel 25 lid 5 van de Schipholregels en pagina 51 van het Safety & Security Zakboek mocht [werkneemster] daar parkeren, omdat zij als supervisor betrokken was bij de afhandeling van het vliegtuig en daarbij gebruik maakte van haar dienstauto. In reactie op een mailbericht van [werkneemster] van 16 juli 2019 heeft Schiphol Airport Security [werkneemster] ook telefonisch meegedeeld dat er niets aan de hand was zolang [werkneemster] met de afhandeling van een vliegtuig bezig was en haar auto niet in de weg stond.

g. [werkneemster] heeft nooit stiekem foto’s gemaakt en is daarop ook nooit aangesproken. Zij heeft foto’s gemaakt van bijzondere situaties waarin iets fout was gegaan ter bespreking met het management of in het supervisors overleg. Het doel van de foto’s was bij te dragen aan oplossingen. Haar manager ( [manager] ) en diverse andere collega’s hebben geweten van deze foto’s en hebben hiervan gebruik gemaakt.

4.3.

Ook van een verstoorde arbeidsverhouding is geen sprake. Gate Gourmet komt niet verder dan algemene bewoordingen als ‘ernstig heeft doen verslechteren’ en ‘onmogelijk in de omgang’. Een deugdelijke onderbouwing en concretisering van de door Gate Gourmet genoemde negatieve kwalificaties en gedragingen ontbreekt. [werkneemster] herkent zich niet in het door Gate Gourmet gestelde en ervaart geen verstoorde arbeidsrelatie. Zij heeft vele adhesiebetuigingen van collega’s ontvangen. [werkneemster] wil weer aan de slag bij Gate Gourmet.

4.4.

Het verzoek is weliswaar gebaseerd op de gronden zoals vermeld in artikel 7:669 lid 3 onderdelen e en g van het Burgerlijk Wetboek (BW), maar het lijkt er meer op dat Gate Gourmet niet tevreden is over het functioneren van [werkneemster] zoals bedoeld in artikel 7:669 lid 3 onderdeel d BW. Er had volgens het bedrijfsbeleid een persoonlijk actieplan moeten worden gemaakt zoals ook aangegeven in de e-mail van 21 maart 2019 van de HR-adviseur. Dit is niet gebeurd. Het lijkt er op dat Gate Gourmet er voor heeft gekozen in afwijking van haar eigen beleid een verbetertraject te vermijden om in plaats daarvan in te zetten op een snelle dossieropbouw en een snelle ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

4.5.

Bovendien geldt voor [werkneemster] als lid van de ondernemingsraad een wettelijk opzegverbod. [werkneemster] heeft de indruk dat haar lidmaatschap van de ondernemingsraad in het onderhavige verzoek een rol speelt. Zij heeft na 2 juli 2019 geen deel meer mogen nemen aan bijeenkomsten van de Ondernemingsraad. Gate Gourmet is ten onrechte voorbij gegaan aan het bepaalde in art 13 lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden.

5 De beoordeling

5.1.

Het gaat in deze zaak om de vraag of de arbeidsovereenkomst tussen partijen moet worden ontbonden.

5.2.

Allereerst stelt de kantonrechter vast dat sprake is van een opzegverbod (ex artikel 7:670 lid 4 aanhef en onderdeel 1 BW), omdat [werkneemster] lid is van de ondernemingsraad. Dit opzegverbod staat gezien het bepaalde in artikel 7:671b lid 6 aanhef en onderdeel a BW echter niet aan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de weg. Naar het oordeel van de kantonrechter is namelijk niet aannemelijk geworden dat het verzoek van Gate Gourmet verband houdt met omstandigheden waarop dat opzegverbod betrekking heeft.

5.3.

Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is. In artikel 7:669 lid 3 BW is bepaald wat een redelijke grond is. Ook is voor ontbinding vereist dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt (artikel 7:669 lid 1 BW).

5.4.

Naar het oordeel van de kantonrechter is er in dit geval een redelijke grond voor ontbinding. Daarover wordt het volgende overwogen.

5.5.

In de eerste waarschuwingsbrief van 21 december 2018 wordt [werkneemster] verweten dat vlucht DL163 met te weinig maaltijden is vertrokken. Door overlegging van de producties 3 en 4 bij het verweerschrift heeft [werkneemster] echter voldoende weerlegd dat er te weinig maaltijden aan boord waren. Wel staat vast dat [werkneemster] de afdeling Order Ops niet heeft geïnformeerd. Gate Gourmet heeft gesteld dat, ook in het geval er wel genoeg maaltijden zijn, de supervisor contact moet opnemen met die afdeling. Onduidelijk is echter gebleven of dat voorschrift op 20 december 2018 al voldoende bij de supervisors bekend was. Onweersproken is dat dit voorstel pas in april 2019 (notabene) op voorstel van [werkneemster] in de checklist is opgenomen. Gate Gourmet heeft weliswaar gesteld dat het voorschrift ook in de door haar als productie 27 overgelegde memo is vermeld, maar deze memo is ongedateerd. Het staat dus niet vast dat [werkneemster] in dit kader een verwijt te maken valt.

5.6.

Wel is voldoende komen vast te staan dat [werkneemster] diverse op Schiphol en bij Gate Gourmet geldende regels heeft overtreden:

- [werkneemster] heeft erkend dat zij tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden oorbellen heeft gedragen. De hygiënevoorschriften zoals neergelegd in artikel 2.9 van het personeelshandboek van Gate Gourmet zijn duidelijk: het dragen van sieraden is niet toegestaan. Uit niets blijkt dat die regel enkel zou gelden voor medewerkers die betrokken zijn bij de productie van voedsel. Overigens heeft [werkneemster] niet betwist dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden wel degelijk in aanraking kwam met eten, aangezien zij als supervisor in de koeling komt waar het voedsel nog onbedekt is.

- Voorts heeft [werkneemster] erkend dat zij op 24 april 2019 heeft gehandeld in strijd met de afrijprocedure zoals vastgelegd in de Departure Procedures en de Standard Operating Procedure van Gate Gourmet, zij het dat zij van mening is dat zij een goede reden had om van die procedure af te wijken omdat het vliegtuig gereed was om versleept te worden. Dat daadwerkelijk sprake was van een gevaarlijke situatie is overigens door Gate Gourmet betwist en door [werkneemster] niet concreet onderbouwd.

- Ook heeft [werkneemster] erkend dat zij in strijd met de kledingvoorschriften haar stropdas heeft afgedaan terwijl de temperatuur beneden de 23 graden Celsius was, zij het dat zij meent dat dit haar wegens de ontstane haastige situatie niet kan worden verweten.

- Voorts heeft [werkneemster] erkend dat zij op 2 juli 2019 haar dienstauto op de vliegtuigopstelplaats heeft geparkeerd binnen de rode zone. Tussen partijen is in geschil of dit in strijd is met het bepaalde in artikel 25 lid 5 van de Schipholregels en pagina 51 van het Safety & Security Zakboek. Wat hier ook van zij, in ieder geval staat vast dat Gate Gourmet in het bij de Ramp Safety Briefing gebruikte document expliciet heeft aangeven dat voertuigen altijd geparkeerd moeten worden buiten de vliegtuigopstelplaats (‘aircraft envelope’) en buiten de rode lijnen. Gesteld noch gebleken is dat [werkneemster] niet met dat document niet bekend was. Dat er geen andere parkeerplaatsen voorhanden waren is door [werkneemster] niet onderbouwd, nog daargelaten het antwoord op de vraag of dit als een goede reden zou kunnen worden aangemerkt om van de (duidelijke) regels af te wijken.

- [werkneemster] heeft erkend dat zij foto’s heeft gemaakt, zij het dat zij stelt dat deze voor gebruik binnen Gate Gourmet waren en dat dit op grond van de Schipholregels is toegestaan. Het voorschrift neergelegd in artikel 2.14 van het bij Gate Gourmet geldende personeelshandboek is daarentegen duidelijk: opnames van werkzaamheden, processen en of medewerkers mogen alleen worden gemaakt met schriftelijke toestemming van de General Manager. Van die toestemming is niet gebleken. Van toestemming of medeweten van haar manager [manager] overigens evenmin.

5.7.

Ook staat vast dat [werkneemster] op 1 juli 2019 de Delta ovens niet heeft gecontroleerd, hoewel zij daartoe opdracht had gekregen. [werkneemster] heeft aangevoerd dat dit berust op een misverstand en dat zij het klembord met de tellijst aan de teamleider heeft gegeven, ervan uitgaande dat hij het werk zou laten overnemen. Deze lezing van de feiten is door Gate Gourmet middels de als productie 29 overgelegde verklaringen van [teamleider 2] en [manager] voldoende weerlegd. Blijkens deze verklaringen heeft [werkneemster] het betreffende formulier oningevuld op de soep tafel achtergelaten zonder daarover te communiceren.

5.8.

Gelet op hetgeen hiervoor onder 5.6. en 5.7. is overwogen, kan [werkneemster] wel degelijk verwijtbaar handelen en nalaten worden verweten. De kantonrechter acht dit verwijtbaar handelen en nalaten echter niet zodanig dat op grond daarvan in redelijkheid niet van Gate Gourmet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

5.9.

Wel acht de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd op grond van een verstoorde arbeidsverhouding zoals bedoeld in artikel 7:669 lid 3 onderdeel g BW. In dat verband is het volgende van belang.

5.10.

Zoals [werkneemster] ook in de (laatste) officiële waarschuwingsbrief van 3 mei 2019 is voorgehouden, is Schiphol een plaats waar hiërarchie, instructies en procedures zeer belangrijk zijn. Een heldere communicatie tussen Gate Gourmet en haar werknemers en tussen de verschillende afdelingen van Gate Gourmet, hiërarchie, instructies en procedures zijn van essentieel belang voor een goede en veilige bedrijfsvoering. Tegen deze achtergrond moeten het gedrag en de houding van [werkneemster] worden beoordeeld.

5.11.

Uit het feitenrelaas in deze zaak komt naar voren dat [werkneemster] , wanneer zij door Gate Gourmet op haar gedrag of op overtreding van de regels wordt aangesproken, telkens de discussie opzoekt of aangeeft zich niet in de kritiek van Gate Gourmet te herkennen of een verklaring geeft voor haar gedrag (zie bijvoorbeeld hetgeen is vermeld onder 2.15, 2.16, 2.23, 2.26 en 2.29 van ‘de feiten’). Door ieder keer de discussie aan te gaan, zet zij de verhouding tussen haar en haar leidinggevenden op scherp en creëert zij een situatie waarin haar leidinggevenden telkens met haar en haar gedrag bezig moeten zijn. Dat kost allemaal (negatieve) energie en tijd en dat is niet werkbaar in een omgeving waar onder grote tijdsdruk moet worden gepresteerd en waar strikte veiligheidsvoorschriften gelden. De leidinggevenden moeten zich bezig kunnen houden met de ‘core business’; er kan niet steeds ‘gedoe’ zijn rondom [werkneemster] . De omstandigheid dat [werkneemster] naar zij heeft aangevoerd wel goed contact heeft met haar collega’s en zelfs adhesiebetuigingen van hen heeft ontvangen (die overigens niet zijn overgelegd) doet daaraan niet af. Ter zitting heeft [werkneemster] nog aangevoerd dat zij zelfs goed contact heeft met [manager] , maar ook dat is niet onderbouwd en in tegenspraak met de in deze zaak overgelegde stukken.

5.12.

[werkneemster] is meermaals op haar gedrag aangesproken, heeft op 3 mei 2019 een (terechte) schriftelijke waarschuwing ontvangen, is geschorst geweest en heeft handvatten ter verbetering aangereikt gekregen. [werkneemster] heeft daar echter afwijzend op gereageerd en heeft niet de inspanning geleverd die volgens Gate Gourmet noodzakelijk is haar gedrag en prestaties te verbeteren. Hierdoor is het vertrouwen van Gate Gourmet gaandeweg afgenomen totdat op 2 juli 2019 het ‘point of no return’ was bereikt en het draagvlak voor een verdere samenwerking was verdwenen. Vanaf dat moment is naar het oordeel van de kantonrechter sprake van een zodanig verstoorde arbeidsverhouding, dat van Gate Gourmet in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De omstandigheid dat voor [werkneemster] geen persoonlijk actieplan is opgesteld zoals aangekondigd in de e-mail van de HR-adviseur van 21 maart 2019 doet daaraan niet af, nu in dit geval geen sprake is van een disfunctioneringsontslag.

5.13.

De kantonrechter is van oordeel dat, gezien hetgeen hiervoor is overwogen, herplaatsing van [werkneemster] binnen een redelijke termijn niet in de rede ligt.

5.14.

De conclusie is dat de kantonrechter het verzoek van Gate Gourmet zal toewijzen en dat de arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden. Het einde van de arbeidsovereenkomst zal overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:671b lid 8 onderdeel a BW worden bepaald op 1 december 2019.

5.15.

De kantonrechter ziet aanleiding de proceskosten te compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten dient te betalen.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 1 december 2019;

6.2.

bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten betaalt;

6.3.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

6.4.

wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Deze beschikking is gegeven door mr. W. Aardenburg en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter