Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:8679

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
16-10-2019
Datum publicatie
06-11-2019
Zaaknummer
6796686 \ CV EXPL 18-2586
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Luchtvaartclaim. Beroep luchtvaartmaatschappij op buitengewone omstandigheid slaagt. Voldoende aangetoond dat het toestel niet kon landen vanwege de weersomstandigheden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 6796686 \ CV EXPL 18-2586

Uitspraakdatum: 16 oktober 2019

Vonnis in de zaak van:

de rechtspersoon naar het recht van Hong Kong

Airhelp Limited

gevestigd te Hong Kong

eiser

hierna te noemen Airhelp

gemachtigde mr. H. Yildiz

tegen

De buitenlandse vennootschap Austrian Airlines AG

statutair gevestigd te Wenen, mede kantoorhoudende te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer

gedaagde

hierna te noemen Austrian Airlines

gemachtigde mr. E.C. Douma

1 Het procesverloop

1.1.

Airhelp heeft bij dagvaarding van 7 maart 2018 een vordering tegen Austrian Airlines ingesteld. Austrian Airlines heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Airhelp heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna Austrian Airlines een schriftelijke reactie heeft gegeven. Airhelp heeft hierop bij akte gereageerd.

2 De feiten

2.1.

[De passagier] (hierna de passagier) heeft met Austrian Airlines een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Austrian Airlines de passagier diende te vervoeren van Sarajevo naar Wenen met vlucht OS758 op 4 april 2017 en vervolgens op dezelfde dag van Wenen naar Amsterdam met vlucht OS375.

2.2.

De vlucht van Sarajevo naar Wenen (OS758) is geannuleerd. De passagier is omgeboekt naar een vlucht op 5 april 2017.

2.3.

De passagier heeft compensatie van Austrian Airlines gevorderd in verband met voornoemde annulering.

2.4.

Austrian Airlines heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

Airhelp vordert dat Austrian Airlines bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 250,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 4 april 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;
- de proceskosten.

3.2.

Airhelp heeft aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). Airhelp stelt dat Austrian Airlines vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is de passagier te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 250,00.

4 Het verweer

4.1.

Austrian Airlines betwist de vordering. Austrian Airlines voert primair aan dat Airhelp niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vordering, omdat Airhelp niet aan haar stelplicht heeft voldaan door onvoldoende informatie en gegevens te verstrekken. Subsidiair voert Austrian Airlines aan dat sprake is geweest van buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 5 lid 3 van de Verordening. Zij voert aan dat de aan vlucht OS758 voorafgaande vlucht van Wenen naar Sarajevo (OS757) is geannuleerd, waardoor vlucht OS758 eveneens is geannuleerd. Vlucht OS757 is volgens Austrian Airlines wel vanuit Wenen naar Sarajevo vertrokken, maar door harde wind in de omgeving van de luchthaven van Sarajevo, in combinatie met de beschikbare landingsbaan, kon en mocht het vliegtuig daar vanuit het oogpunt van (vlieg)veiligheid niet landen. Doordat het vliegtuig met vlucht OS757 niet aankwam in Sarajevo, kon vlucht OS758 niet worden uitgevoerd. De luchthaven van Sarajevo beschikt over één landingsbaan. In verband met de laaghangende bewolking mocht deze landingsbaan uitsluitend vanuit westelijke richting, dus richting het oosten worden aangevlogen. Volgens Austrian Airlines blijkt uit de “METAR-code” dat rond de geplande aankomsttijd van vlucht OS757 in Sarajevo de windrichting 290/300 graden was. Dat betekende dat het toestel met rugwind moest landen, wat niet is toegestaan. Volgens Austrian Airlines heeft de bemanning daarom uit veiligheidsoverwegingen, in overleg met de (plaatselijke) luchtverkeersleiding, besloten om niet in Sarajevo te landen, maar terug te keren naar Wenen. Er was volgens Austrian Airlines geen zicht op spoedige (weers)verbetering, zodat het geen zin had om in een wachtcircuit, de weersverbetering af te wachten.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

5.2.

Het niet-ontvankelijkheidsverweer van Austrian Airlines slaagt niet. Voor zover Airhelp in de dagvaarding niet aan haar stelplicht heeft voldaan, heeft zij dat naar het oordeel van kantonrechter in repliek hersteld. Austrian Airlines is niet in haar procesbelang geschaad, nu het voor haar zonder meer duidelijk was waartegen zij zich moest verweren en zij ook reeds in de conclusie van antwoord inhoudelijk verweer tegen de vordering heeft gevoerd.

5.3.

Vast staat dat de vlucht van de passagier is geannuleerd, zodat Austrian Airlines op grond van de Verordening in beginsel gehouden is de compensatie als bedoeld in de Verordening te voldoen. Dit is anders indien Austrian Airlines kan aantonen dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Verordening. In punt 14 van de considerans van de Verordening staat dat omstandigheden als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Verordening zich onder meer kunnen voordoen in geval van weersomstandigheden die de uitvoering van de vlucht in kwestie verhinderen.

5.4.

De kantonrechter oordeelt dat Austrian Airlines aan de hand van de overgelegde “METAR-gegevens” voldoende heeft toegelicht dat er rond de geplande aankomsttijd van vlucht OS757 te Sarajevo sprake was van harde wind en laaghangende bewolking. Austrian Airlines heeft bij dupliek op een beschikking (met nummer 6272442 CV EXPL 17-7817) gewezen inzake dezelfde vlucht. In de aangehaalde beschikking heeft de kantonrechter overwogen dat het op de weg van Austrian Airlines had gelegen om bij verweer een verklaring van de piloten en/of luchtverkeersbeheer van de luchthaven van Sarejvo bij te voegen. Naar aanleiding hiervan heeft Austrian Airlines een intern e-mailbericht van 6 november 2018 overgelegd afkomstig van [vlootchef], vlootchef van de A320-vloot. In het e-mailbericht heeft [vlootchef] opgeschreven wat de piloot van de vlucht aan hem heeft verklaard ten aanzien van de uitvoering van de vlucht. De kantonrechter overweegt dat uit de verklaring voldoende blijkt dat het niet mogelijk was om veilig te landen vanwege de weersomstandigheden. Gelet op deze omstandigheden komt de kantonrechter tot het oordeel dat in deze zaak sprake is van een buitengewone omstandigheid en dat Austrian Airlines datgene heeft gedaan wat redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. Het toestel kon simpelweg niet landen vanwege de weersomstandigheden. Austrian Airlines heeft dan ook voldoende aannemelijk gemaakt dat zij al het redelijke heeft gedaan om de annulering van de vlucht te voorkomen.

5.5.

Gelet op het voorgaande zal de vordering van Airhelp worden afgewezen en behoeven de overige verweren van Austrian Airlines geen bespreking.

5.6.

De proceskosten komen voor rekening van Airhelp, omdat deze ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af

6.2.

veroordeelt Airhelp tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor Austrian Airlines worden vastgesteld op een bedrag van € 144,00 aan salaris van de gemachtigde van Austrian Airlines.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Aardenburg, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter