Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:8257

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
04-10-2019
Datum publicatie
04-10-2019
Zaaknummer
1587149718
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Mega Carbon. Deelname criminele organisatie mbt de internationale handel in cocaïne, XTC, LSD en Fentanyl. Voorbereidingshandelingen tav handel en uitvoer in verdovende middelen en gewoontewitwassen van grote geldbedragen, personenauto en merkartikelen.

Actieve rol; 4 jaar gevangenisstraf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Team Straf, locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummers: 15/871497-18 en 16/024566-16 (TUL) (P)

Uitspraakdatum: 4 oktober 2019

Tegenspraak

Vonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 17, 19 en 20 september 2019 in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres]

thans gedetineerd in Detentiecentrum Schiphol HvB.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. J.J. van Bree en van hetgeen verdachte en zijn raadsman, mr. K.A. Krikke, advocaat te Baarn, naar voren hebben gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging als bedoeld in artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering, ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 01 maart 2018 tot en met 28 augustus 2018 te [woonplaats] te Hoofddorp en Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of te Zwaag, gemeente Hoorn en/of te Westzaan, gemeente Zaanstad, althans in Nederland en/of in/op de Dominicaanse Republiek,

tezamen en in vereniging met [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer anderen, althans alleen, om (een) feit(en), bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren (vanuit Nederland naar de Dominicaanse Republiek en/of in/op de Dominicaanse Republiek en/of vanuit/vanaf de Dominicaanse Republiek naar Canada en/of elders en/of vanuit/vanaf Canada naar de Dominicaanse Republiek en/of elders) van (een) hoeveelheid/hoeveelheden cocaïne en/of fentanyl en/of MDMA

(3,4-methyleendioxymethamfetamine) , in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of fentanyl en/of MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine), zijnde cocaïne en/of fentanyl en/of MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine), (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet,

en/of het opzettelijk binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van (een) hoeveelheid/hoeveelheden cocaïne en/of fentanyl en/of MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) , in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of fentanyl en/of MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine), zijnde cocaïne en/of fentanyl en/of MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine), (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet,

voor te bereiden en/of te bevorderen,

zich en/of een of (een) ander(en) gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft/hebben getracht te verschaffen door

- een of meer vliegtickets aan te schaffen en/of

- een of meer (pgp-)telefoons naar (een contactpersoon te) Canada te verzenden en/of

- met elkaar en/of met (een of meer) anderen (telefonisch) (chat)contact te leggen en/of te onderhouden en/of afspraken te maken voor een ontmoeting(en) en/of ontmoeting(en) te hebben (waaronder met een persoon van de Douane en een advocaat) en/of

- foto's van fentanylpleisters toe te zenden te ontvangen en/of

- fentanylpleisters en/of cocaïne mee te nemen (opdat zijn/hun contact dit kan zien en/of bij ontmoetingen te tonen/ overleggen) en/of

- ( telefonisch/middels chatberichten) informatie te verstrekken en/of instructie(s) te geven en/of informatie en/of instructie(s) te ontvangen en/of (telefonisch/middels chatberichten) bespreking(en) te voeren (over prijs, kwaliteit en/of hoeveelheden en/of beschikbaarheid en/of betaling) ten behoeve van de inkoop en/of verkoop en/of invoer- en/of uitvoer van verdovende middelen (fentanyl en/of cocaïne en/of MDMA [(3,4 methyleendioxymethamfetamine])

en/of een of meer hoeveelheden cocaïne en/of fentanyl(pleisters) en/of een of meer vliegtickets en/of een hoeveelheid (contant) geld voorhanden heeft/hebben gehad, waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden, dat dat/die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en);

2.

hij in of omstreeks de periode van 13 december 2017 tot en met 28 augustus 2018 te [woonplaats] en/of te Zwaag, gemeente Hoorn en/of te Westzaan, gemeente Zaanstad, althans in Nederland en/of in/op de Dominicaanse Republiek,

heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten de [verdachte] en [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of één of meer andere mededader(s),

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van een of meer misdrijven als bedoeld in artikel 10 derde, vierde, vijfde lid en/of artikel 10a eerste lid Opiumwet

(te weten het binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van [een] [handelshoeveelheid/-hoeveelheden] van een middel[en] als vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet, [te weten: cocaïne en/of fentanyl en/of MDMA [3,4 methyleendioxymethamfetamine] en/of lsd [lysergide]

en/of

het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren en/of vervaardigen en/of aanwezig hebben van [een] [handelshoeveelheid/-hoeveelheden] van een middel[en] als vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet, [te weten: cocaïne en/of fentanyl en/of MDMA

[3,4-methyleendioxymethamfetamine] en/of lsd [lysergide] [in en/of vanuit en/of naar Nederland en/of de Dominicaanse Republiek en/of Canada en/of Brazilië en/of de Verenigde Staten en/of Duitsland en/of Paraguay]),

en/of

het verrichten van voorbereidings- en/of bevorderingshandelingen gericht op hetbinnen en/of het buiten het grondgebied van Nederland brengen van [een] [handelshoeveelheid/-hoeveelheden] van een middel[en] als vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet, [te weten: cocaïne en/of fentanyl en/of MDMA [3,4 methyleendioxymethamfetamine] en/of lsd [lysergide]

en/of

het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren en/of vervaardigen [in en/of vanuit en/of naar Nederland en/of de Dominicaanse Republiek en/of Canada en/of Brazilië en/of de Verenigde Staten en/of Duitsland en/of Paraguay] van [een] [handelshoeveelheid/-hoeveelheden] van [een] middel[en] als vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet, [te weten: cocaïne en/of fentanyl en/of MDMA [3,4-methyleendioxymethamfetamine] en/of lsd [lysergide]);

3.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 januari 2017 tot en met 28 augustus 2018, te [woonplaats] althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, althans zich schuldig heeft/hebben gemaakt aan witwassen,

immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) (een) voorwerp(en), (te weten een contant geldbedrag van 9.160,- euro en/of een gira[a]l[e]/contante[e] geldbedrag[en] van [totaal] 9.379,50 euro en/of [totaal] 4.180,- euro [aan contante geldstortingen] en/of 7.200,- euro [aan contante uitgave/betaling aankoop personenauto Volkswagen Polo] en/of 150,- euro en/of 350,- euro en/of 300,- euro en/of 332,- euro [aan contante betalingen moneytransfers], althans enig(e) geldbedrag(en), en/of een horloge (merk: Audemars Piguet) en/of vijf laptops en/of tien mobiele telefoons en/of twintig stukken [merk]kleding [waaronder meerdere jeans en/of shirts en/of sweaters en/of een jas] en/of twee zonnebrillen [merk: Louis Vuitton] en/of een tas en/of portefeuille en/of een riem [merk: Louis Vuitton] en/of een geluidsinstallatie [merk: Sonos] en/of een personenauto [merk: Volkswagen Polo])

verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet en/of van voornoemde voorwerp(en) en/of geldbedragen gebruik gemaakt en/of de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld, en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) was/waren op dit/dat/die/deze voorwerp(en)/geldbedrag(en) en/of wie dit/dat/die/deze voorwerp(en) /geldbedrag(en) voorhanden had(den),

terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en), dat voornoemd(e) voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - (mede) afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

2 Voorvragen

De rechtbank stelt vast dat de dagvaarding geldig is en dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak.

Voor zover de raadsman heeft bedoeld aan te voeren dat de officier van justitie niet-ontvankelijk is in de vervolging ten aanzien van de in de tenlastelegging in feit 1 en 2 opgenomen voorbereidingshandelingen met betrekking tot fentanylpleisters, omdat daarvoor Nederlandse rechtsmacht ontbreekt, wordt dit verweer verworpen. Voor de beoordeling van de toepasselijkheid van de Nederlandse strafwet is niet beslissend wat er uiteindelijk bewezen wordt verklaard, maar hetgeen aan de verdachte is ten laste gelegd. Aan verdachte is kort gezegd ten laste gelegd dat hij in Nederland en in de Dominicaanse Republiek voorbereidingshandelingen als bedoeld in artikel 10a van de Opiumwet heeft gepleegd ten aanzien van onder meer cocaïne, fentanyl en MDMA. Wanneer het strafbare feit zowel in Nederland als in een ander land wordt gepleegd, is volgens vaste jurisprudentie op grond van artikel 2 van het Wetboek van strafrecht (WvSr) vervolging voor dat feit mogelijk in Nederland, ook voor zover het feit in een ander land is gepleegd. De Nederlandse strafwet is derhalve van toepassing. Aan de eis van dubbele strafbaarheid behoeft niet te zijn voldaan, zodat voormeld verweer wegens gebrek aan steun in het recht dient te worden verworpen.

De rechtbank is daarom van oordeel dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging. Voorts zijn er geen redenen voor schorsing van de vervolging.

3 Bewijs

3.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten.

3.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat verdachte grotendeels van feit 1, feit 2 en (zo begrijpt de rechtbank) van feit 3 moet worden vrijgesproken.

3.3.

Oordeel van de rechtbank

3.3.1.

Bespreking van een ten aanzien van feit 1 en 2 gevoerd (partieel) bewijsverweer

De raadsman heeft aangevoerd dat verdachte grotendeels van feit 1 moet worden vrijgesproken. Volgens de raadsman kan uit het dossier worden afgeleid dat er fentanylpleisters moesten worden geproduceerd in de Dominicaanse Republiek, die vervolgens naar Canada zouden worden gestuurd, maar is van concrete handelingen met betrekking tot andere soorten drugs niets gebleken. De raadsman heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank ter zake van het voorbereiden van het verkopen van fentanylpleisters en heeft voor het overige vrijspraak van dit feit verzocht.

Voorts heeft de raadsman aangevoerd dat verdachte van feit 2 moet worden vrijgesproken, omdat uit het dossier onvoldoende volgt dat sprake is geweest van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband met een bepaalde organisatiegraad. Ieder van de verdachten had zijn eigen contacten en men informeerde bij elkaar of er zaken konden worden gedaan. Verdachten waren hooguit tussenpersonen of zakenpartners van elkaar, maar werkten niet samen. Er was geen gestructureerd verband waarin sprake was van verschillende lagen en gemeenschappelijke regels. Volgens de raadsman is dus niet voldaan aan de vereisten voor deelneming aan een criminele organisatie.

De rechtbank is van oordeel dat de verweren van de raadsman worden weerlegd door de bewijsmiddelen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit vonnis. Daaruit blijkt afdoende dat en op welke wijze het door de raadsman betwiste samenwerkingsverband vorm en inhoud had. De rechtbank zal op enkele concrete bewijsmiddelen wijzen, maar eerst een algemene voorafgaande opmerking maken: het daadwerkelijk plegen van misdrijven hoeft niet de enige of voornaamste bestaansgrond te zijn en het is ook niet zo dat een deelnemer bekend moet zijn (geweest) met alle personen die deel uitmaken van de organisatie. Om deelnemer te zijn dient men wel te behoren tot de organisatie en een aandeel te hebben in de gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie dan wel die gedragingen te ondersteunen. Deelneming aan de organisatie is hier de strafbaar gestelde gedraging. Deze vereist niet het meedoen aan door de organisatie beoogde misdrijven, zelfs opzet op die misdrijven is niet vereist. Wel is voor wetenschap van de deelnemer dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, opzet in onvoorwaardelijke zin vereist. In dit geval wisselden verdachte en [medeverdachte 1] in december 2017 contactgegevens uit. In de periode daarna onderhield verdachte met beide medeverdachten nauw contact. Verdachten hielden elkaar op de hoogte van prijzen en mogelijkheden en traden samen in contact met andere partijen. Zij hebben bijvoorbeeld in de Dominicaanse Republiek afspraken gehad met een advocaat en met een man van de douane. Verdachten spraken veel over verdovende middelen en over de in- en uitvoer daarvan. Er werden onderling, maar ook met anderen, foto’s van verdovende middelen uitgewisseld en er werd gesproken over de kwaliteit van cocaïne, het vervaardigen van fentanylpleisters, de gehaltes werkzame stof in XTC pillen, de logo’s van de XTC pillen en over de kosten en de opbrengsten van de verdovende middelen. Ieder van de verdachten had zijn eigen contacten in de criminele wereld en deze contacten werden onderling gedeeld. Verdachten waren zich er constant van bewust dat er heimelijk, via PGP-telefoons, gecommuniceerd moest worden. Ook werd er regelmatig van telefoon gewisseld.

Nadat [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] waren aangehouden, hebben zij aan elkaar en aan verdachte duidelijk gemaakt dat hun gezamenlijke projecten gewoon door moesten gaan. Toen [medeverdachte 2] vrij kwam, heeft hij contact gehouden met verdachte. Verdachte is meermalen bij [medeverdachte 1] op bezoek geweest in de penitentiaire inrichting, waarna door verdachte voorbereidingen zijn getroffen om de handel in verdovende middelen voort te zetten. Hieruit blijkt het duurzame en gestructureerde karakter van de samenwerking. Gelet op het voorgaande kan wettig en overtuigend worden bewezen dat sprake was van een criminele organisatie en dat verdachte aan deze organisatie heeft deelgenomen.

3.3.2.

Bespreking van een ten aanzien van feit 3 gevoerd bewijsverweer

Door de raadsman is ter verklaring van het aanzienlijke geldbedrag dat bij verdachte is aangetroffen alsook van de dure spullen waarover verdachte beschikte aangevoerd, dat zijn cliënt altijd hard heeft gewerkt en ook geld heeft verdiend met de handel in bitcoins.

De rechtbank oordeelt daaromtrent als volgt. Voor een bewezenverklaring van witwassen is vereist dat komt vast te staan dat de desbetreffende geldbedragen en de overige met de verdenking van witwassen in verband gebrachte goederen middellijk of onmiddellijk van enig misdrijf afkomstig zijn en dat verdachte dat in dit geval ook wist.

Het onderzoek in de onderhavige zaak heeft geen direct bewijs opgeleverd voor een criminele herkomst van de ten laste gelegde geldbedragen en goederen.

Indien op grond van de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen tussen het voorwerp en een bepaald misdrijf, kan niettemin bewezen worden geacht dat een voorwerp ‘uit enig misdrijf’ afkomstig is, indien het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat het uit enig misdrijf afkomstig is.

Als uit het door het openbaar ministerie aangedragen bewijs, feiten en omstandigheden kunnen worden afgeleid die van dien aard zijn dat zonder meer sprake is van een vermoeden van witwassen, mag van de verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft voor de herkomst van de voorwerpen. Vervolgens ligt het dan op de weg van het openbaar ministerie om nader onderzoek te doen naar de, uit de verklaringen van de verdachte blijkende, alternatieve herkomst.

De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen de volgende feiten en omstandigheden af. Over de jaren 2017 en (deels) 2018 heeft verdachte meer uitgaven gedaan dan hij aan reguliere inkomsten heeft ontvangen. Daarnaast worden in die periode aanzienlijke bedragen aan contante stortingen op verdachtes bankrekening gedaan. Tijdens de doorzoeking in de woning van verdachte zijn onder andere grote geldbedragen, door verdachte verzonden money transfers, een (betaling van een) auto en luxe goederen zoals een Audemars Piquet horloge (taxatiebedrag € 16.800) aangetroffen.

Gelet op de (beperkte) inkomsten die de uitgaven en aangetroffen (luxe) goederen en geldbedragen niet kunnen verklaren, acht de rechtbank een vermoeden van witwassen gerechtvaardigd. Dat betekent dat van verdachte mag worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft voor de herkomst hiervan.

Verdachte heeft zich ten aanzien van alle vragen die hem op meerdere momenten in het onderzoek zijn gesteld over de herkomst van de geldbedragen en aangekochte goederen op zijn zwijgrecht beroepen. Eerst ter terechtzitting is door verdachtes raadsman gesteld dat verdachte naast inkomsten uit zwart werk en, zo begrijpt de rechtbank, een erfenis nog inkomsten heeft gehad uit de handel in bitcoins. Ook eerst ter terechtzitting is door de raadsman, onder overlegging van een factuur, gesteld dat het aangetroffen horloge aan ene [naam] zou toebehoren. Desgevraagd heeft verdachte ter terechtzitting hierover vervolgens nog verklaard dat het horloge bij hem in de woning is achtergebleven, voorafgaand aan een avond stappen.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte zowel ten aanzien van de beweerde inkomsten uit onder meer de handel in bitcoins als het op de wastafel in de badkamer van verdachtes woning aangetroffen Audemars Piquet horloge op een zodanig laat moment met een verklaring is gekomen dat deze niet meer verifieerbaar is. Een legale herkomst is daarmee niet aannemelijk geworden en het vermoeden van witwassen niet ontzenuwd. Gelet op voornoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat het niet anders kan dan dat het bij verdachte aangetroffen geld en de overige voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - uit enig misdrijf afkomstig zijn en dat verdachte dat wist. Daarmee heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan witwassen. De rechtbank komt daarmee tot een bewezenverklaring van het onder feit 3 ten laste gelegde witwassen, waarbij de rechtbank eveneens bewezen acht, gelet op de hoogte en omvang van de geldbedragen en goederen en de periode waarin dit blijkens de bewijsmiddelen plaats had, dat verdachte van dit witwassen een gewoonte heeft gemaakt.

3.3.3.

Bewijsmiddelen

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten op grond van de bewijsmiddelen die in de bijlage bij dit vonnis zijn vervat.

3.4.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat

1.

hij in de periode van 1 maart 2018 tot en met 28 augustus 2018 te [woonplaats] en/of te Zwaag, gemeente Hoorn en te Westzaan en/of in de Dominicaanse Republiek,

tezamen en in vereniging met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en anderen, om feiten, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren vanuit Nederland naar de Dominicaanse Republiek en/of in de Dominicaanse Republiek en/of vanuit de Dominicaanse Republiek naar Canada van hoeveelheden cocaïne en/of fentanyl en/of MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine),

en het opzettelijk binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van hoeveelheden cocaïne en/of fentanyl en/of MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine),

voor te bereiden en/of te bevorderen,

zich en/of anderen gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van die feiten heeft getracht te verschaffen door

- vliegtickets aan te schaffen en

- ( pgp-)telefoons naar een contactpersoon te Canada te verzenden en

- met elkaar en met anderen (telefonisch) (chat)contact te leggen en te onderhouden en afspraken te maken voor ontmoetingen en/of ontmoetingen te hebben (waaronder met een persoon van de Douane en een advocaat) en

- foto's van fentanylpleisters toe te zenden/te ontvangen en

- fentanylpleisters en cocaïne mee te nemen (opdat zijn/hun contact dit kan zien en/of bij ontmoetingen te tonen/overleggen) en

- ( telefonisch/middels chatberichten) informatie te verstrekken en instructie(s) te geven en/of informatie en/of instructie(s) te ontvangen en/of (telefonisch/middels chatberichten) bespreking(en) te voeren (over prijs, kwaliteit en/of hoeveelheden en/of beschikbaarheid en/of betaling) ten behoeve van de inkoop en/of verkoop en/of invoer- en/of uitvoer van verdovende middelen (fentanyl en/of cocaïne en/of MDMA (3,4 methyleendioxymethamfetamine) en fentanylpleisters en een hoeveelheid contant geld voorhanden te hebben, waarvan verdachte en verdachtes mededaders wisten dat die bestemd waren tot het plegen van die feiten;

2.

hij in de periode van 13 december 2017 tot en met 28 augustus 2018 te [woonplaats] en/of te Zwaag en/of te Westzaan, althans in Nederland en/of in de Dominicaanse Republiek,

heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten verdachte en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en andere mededaders,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10 derde, vierde, vijfde lid en artikel 10a eerste lid Opiumwet

(te weten het binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van handelshoeveelheden van middelen als vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet, [te weten: cocaïne en/of fentanyl en/of MDMA [3,4 methyleendioxymethamfetamine] en/of lsd [lysergide]

en/of

het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren en/of vervaardigen en/of aanwezig hebben van handelshoeveelheden van middelen als vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, [te weten: cocaïne en/of fentanyl en/of MDMA [3,4-methyleendioxymethamfetamine] en/of lsd [lysergide] en/of

het verrichten van voorbereidings- en/of bevorderingshandelingen gericht op het binnen en/of het buiten het grondgebied van Nederland brengen van handelshoeveelheden van middelen als vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I [te weten: cocaïne en/of fentanyl en/of MDMA [3,4 methyleendioxymethamfetamine] en/of lsd [lysergide]

en/of

het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren en/of vervaardigen van handelshoeveelheden van middelen als vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, [te weten: cocaïne en/of fentanyl en/of MDMA [3,4-methyleendioxymethamfetamine] en/of lsd [lysergide];

3.

hij in de periode van 1 januari 2017 tot en met 28 augustus 2018, te [woonplaats] , van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt,

immers heeft hij, verdachte telkens (een) voorwerp(en), te weten

een contant geldbedrag van 9.160 euro en geldbedragen van in totaal 9.379,50 euro en in totaal 4.180 euro [aan contante geldstortingen] en 7.200 euro aan contante betaling aankoop personenauto Volkswagen Polo en 150 euro en 350 euro en 300 euro en 332 euro aan betalingen moneytransfers, en een horloge merk: Audemars Piguet en

vijf laptops en

mobiele telefoons en

ongeveer twintig stuks [merk]kleding waaronder

meerdere jeans en

shirts en

sweaters en

een jas en

twee zonnebrillen merk: Louis Vuitton en een

tas en

portefeuille en een

riem merk: Louis Vuitton en

een geluidsinstallatie merk: Sonos en

een personenauto merk: Volkswagen Polo)

verworven, voorhanden gehad en/of omgezet en/of van voornoemde voorwerp(en) en geldbedragen gebruik gemaakt,

terwijl hij wist dat voornoemde voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - (mede) afkomstig waren uit enig misdrijf.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

Hetgeen aan verdachte onder 1, 2 en 3 meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. Verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

4 Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1:

medeplegen van een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voorbereiden of bevorderen, door zich of een ander gelegenheid, middelen en inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen, meermalen gepleegd

feit 2:

deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10 derde, vierde en vijfde lid en artikel 10a eerste lid van de Opiumwet

feit 3:

van het plegen van witwassen een gewoonte maken.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

5 Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.

6 Motivering van de sanctie

6.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.

6.2

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht een gevangenisstraf op te leggen gelijk aan het voorarrest, eventueel aangevuld met een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf, met daaraan verbonden de bijzondere voorwaarden zoals door de reclassering geadviseerd.

6.3

Oordeel van de rechtbank

Bij de beslissing over de sanctie die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft samen met anderen deelgenomen aan een criminele organisatie die zich gedurende een periode van ongeveer 9 maanden vrijwel onafgebroken heeft bezig gehouden met de internationale handel in verdovende middelen (MDMA, cocaïne, LSD en Fentanyl). Verdachte had met zijn medeverdachten en diverse andere personen veelvuldig contact over hoeveelheden, prijzen en de kwaliteit van verdovende middelen en de mogelijkheden voor in- en uitvoer van verdovende middelen. Verdachte verbleef hiervoor regelmatig in de Dominicaanse Republiek.

De aanhouding en detentie van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] heeft verdachte niet doen stoppen met zijn activiteiten. Hij ging regelmatig bij [medeverdachte 1] op bezoek en hield hem op de hoogte van de voortgang van de handel. Ook had hij contact met [medeverdachte 2] , ook nadat deze was vrijgekomen. Verdachte had een actieve rol en regelde de ‘lopende projecten’. Er werden voorbereidingshandelingen getroffen voor een verdovende middelenlijn tussen de Dominicaanse Republiek en Canada, waarbij ook een douanier en een advocaat betrokken leken te worden.

De diverse verdovende middelen waarin gehandeld werd brengen grote gezondheidsrisico’s voor de gebruikers met zich mee. Tevens gaat de handel daarin vaak gepaard met andere vormen van criminaliteit onder de gebruikers, voornamelijk om de hoge kosten van het gebruik te kunnen bekostigen. Daarnaast genereert de handel in en smokkel van verdovende middelen grote illegale geldstromen, hetgeen schadelijke gevolgen heeft voor de samenleving.

De verdachten in deze zaak, die ieder een eigen rol binnen de criminele organisatie hadden, hebben er allen blijk van gegeven bereid te zijn een substantiële bijdrage te leveren aan de instandhouding van het internationale criminele drugscircuit. Daarbij handelden zij steeds uit winstbejag.

Het met de drugshandel verdiende criminele geld werd door verdachte (kennelijk) onder meer gebruikt voor de aanschaf van een personenauto en het kopen van luxe merkartikelen. Hiermee heeft verdachte de opbrengsten van de misdrijven onttrokken aan het zicht van justitie en de fiscus, hetgeen een ernstige aantasting van de integriteit van het financieel en economisch bestel betekent. Het reguliere handels- en betalingsverkeer wordt daardoor ondermijnd en de maatschappij wordt veel schade toegebracht. De rechtbank rekent verdachte dit alles aan.

Verdachte had een actieve rol binnen de criminele organisatie. De rechtbank houdt hiermee rekening bij het opleggen van de straf.

Met betrekking tot de persoon van verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op het op naam van de verdachte staand Uittreksel Justitiële Documentatie, gedateerd 1 juli 2019, waaruit blijkt dat verdachte reeds eerder ter zake van Opiumwetdelicten onherroepelijk is veroordeeld. De rechtbank weegt deze omstandigheid ten nadele van verdachte mee bij de straftoemeting.

Voorts heeft de rechtbank gelet op het over verdachte uitgebrachte voorlichtingsrapport gedateerd 27 november 2018 van [naam reclasseringswerker] , als reclasseringswerker verbonden aan Fivoor.

De rechtbank acht, gelet op het hiervoor overwogene, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden en in overeenstemming met de straffen die door de rechtbank in soortgelijke gevallen plegen te worden opgelegd.

7 Bijkomende straf

Verbeurdverklaring

De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten (samengevat) een geldbedrag van in totaal € 9.160, een personenauto, een geluidinstallatie van het merk Sonos, merkartikelen, een koptelefoon, een horloge van het merk Audemars Piquet, telefoons, opladers, simkaarten en een sealapparaat (nrs. 1A tot en met 35, 39, 43 tot en met 49 en 52 van de beslaglijst), verbeurd dienen te worden verklaard. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde feiten met betrekking tot- of met behulp van die voorwerpen, die aan verdachte toebehoren, zijn begaan of voorbereid.

8 Vermogensmaatregel

Onttrekking aan het verkeer

De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten nepmerkartikelen (nrs. 36 tot en met 38 van de beslaglijst), dienen te worden onttrokken aan het verkeer. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat het onder 3 bewezen verklaarde feit met betrekking tot die voorwerpen is begaan en het ongecontroleerde bezit van die voorwerpen is in strijd met de wet.

9. Overige beslissingen omtrent in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen

Teruggave aan verdachte

De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten een recorder van het merk Abus en computers (nrs. 40 tot en met 42, 50 en 51 van de beslaglijst) dienen te worden teruggegeven aan verdachte.

10 Vordering tot tenuitvoerlegging

Bij vonnis van 6 september 2016 in de zaak met parketnummer 16/024566-16 heeft de politierechter in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, verdachte ter zake van handelen in strijd met in artikel 2 onder B en onder C van de Opiumwet gegeven verboden en het handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie veroordeeld tot onder meer een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 28 dagen. Ten aanzien van die voorwaardelijke straf is de proeftijd op twee jaren bepaald onder de algemene voorwaarde dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. De mededeling als bedoeld in artikel 366a van het Wetboek van Strafvordering is op 29 september 2016 aan verdachte toegezonden.

Bij vonnis van 12 juni 2018 in de zaak met parketnummer 16/060440-18 heeft de politierechter in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere, ten aanzien van een gedeelte van de voornoemde voorwaardelijke straf, te weten een gevangenisstraf van 14 dagen, de proeftijd verlengd met één jaar.

De bij eerstgenoemd vonnis vastgestelde proeftijd is ingegaan op 21 september 2016 en was ten tijde van het indienen van de vordering van de officier van justitie niet geëindigd.

De officier van justitie vordert thans dat de rechtbank zal gelasten dat die voorwaardelijke straf alsnog ten uitvoer zal worden gelegd.

De rechtbank heeft bij het onderzoek ter terechtzitting bevonden dat zij bevoegd is over de vordering te oordelen en dat de officier van justitie daarin ontvankelijk is.

De rechtbank is van oordeel dat de vordering dient te worden toegewezen, nu uit de overige inhoud van dit vonnis blijkt dat verdachte niet heeft nageleefd de voorwaarde dat hij zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit.

11 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

33, 33a, 36c, 47, 57 en 420ter van het Wetboek van Strafrecht;

10a en 11b van de Opiumwet.

12 Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 3.4. weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.

Bepaalt dat de onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 4. vermelde strafbare feiten opleveren.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 JAAR.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart verbeurd:

1A. Geld Euro; 450 euro totaal

1. Geld Euro; div biljetten (waarde: € 8.710,--)

2. 1.00 STK Personenauto NG-850-Z; VOLKSWAGEN Polo Kl:zwart; 6063047-97931

3. 2.00 STK Diverse; SONOS; 97864 Playbar, 2 boxen en wandplaat

4. 1.00 STK Zonnebril LOUIS VUTTON; 97881

5. 1.00 STK Broek DENHAM Bolt; 97937

6. 1.00 STK Broek DENHAM Razor; 97938

7. 1.00 STK Broek Kl:blauw; DSQUARED; 97941

8. 1.00 STK Broek Kl:grijs; DSQUARED; 97942

9. 1.00 STK Broek Kl:blauw; DSQUARED; 97943

10. 1.00 STK zwembroek Kl:zwart; DSQUARED; 97945

11. 1.00 STK Broek PHILLIP PLEIN; 97946

12. 1.00 STK T-Shirt Kl:wit; PHILLIP PLEIN; 97947

13. 1.00 STK Poloshirt Kl:groen; MONCLER; 97948

14. 1.00 STK Trui Kl:blauw; MONCLER; 97949

15. 1.00 STK Poloshirt Kl:blauw; GUCCI; 97950

16. 1.00 STK Vest Kl:beige; KENZO; 97951

17. 1.00 STK Sweater Kl:grijs; KENZO; 97952

18. 1.00 STK Sweater Kl:groen; KENZO; 97953

19. 1.00 STK Sweater Kl:blauw; KENZO; 97954

20. 1.00 STK Sweater Kl:grijs; DSQUARED; 97955

21. 1.00 STK T-Shir t Kl:wit; DSQUARED; 97956

22. 1.00 STK Zonnebril LOUIS VUITTON; 97886 in verpakking met garantiebewijs

23. 1.00 STK Riem LOUIS VUITTON; 97887 in verpakking en factuur

24. 1.00 STK Koptelefoon BEATS; 97894

25. 1.00 STK Horloge AUDEMARS PIQUET heren; 97899

26. 1.00 STK Portefeuille LOUIS VUTTON; 97993

27. 1.00 STK Jas Kl:blauw; MOOSE KNUCKLES; 97907

28. 1.00 STK Tas LOUIS VUITTON; 97927

29. 1.00 STK Riem Kl:wit/grijs; LOUIS VUITTON; 97928

30. 1.00 STK Oplaadapparaat LENOVO; 97871

31. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zwart; SAMSUNG; 97874

32. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:blauw; BLACKBERRY; 97875

33. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zwart; NOKIA; 97876

34. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zwart; FYCIC; 97877

35. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zwart; APPLE IPHONE; 97880, het scherm is kapot

39. 1.00 STK Telefoontoestel; FARADAYZAK; 97895 incl. adapter

43. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zwart; BLACKBERRY; 97890

44. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zwart; BLACKBERRY; 97891

45. 1.00 STK SIM-kaart; PROVIDER; 97892

46. 1.00 STK Diverse; SOLIS; 97893, betreft een sealapparaat

47. 1.00 STK Verpakkingsmateriaal APPLE IPHONE; 97896

48. 1.00 STK Verpakkingsmateriaal APPLE IPHONE; 97898

49. 1.00 STK SIM- kaart; PROVIDER; 97994

52. 1.00 STK Telefoontoestel BQ; 97930

Onttrekt aan het verkeer:

36. 1.00 STK Broek; D& B korte; 97939 is namaak

37. 1.00 STK Broek; D& B kort; 97940 waarde nihil

38. 1.00 STK Broek Kl:blauw; DSQUARED; 97944 is namaak

Gelast de teruggave aan verdachte van:

40. 1.00 STK Diverse; ABUS; 97908, recorder+ oplader

41. 1.00 STK Computer LENOVO; 97904

42. 1.00 STK Computer HP; 97905 incl. oplader

50. 1.00 STK Computer LENOVO YOGA; 97903 incl oplader

51. 1.00 STK Computer LENOVO YOGA; 97902 incl oplader

Wijst toe de vordering van de officier van justitie tot tenuitvoerlegging in de zaak met parketnummer 16/024566-16 en gelast de tenuitvoerlegging van de niet ten uitvoer gelegde gevangenisstraf voor de duur van 14 dagen.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. M.J.M. Verpalen, voorzitter,

mr. C.E. Voskens en mr. E.M. ten Bos, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. L.L. de Vries,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 4 oktober 2019.