Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:6559

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
07-08-2019
Datum publicatie
21-08-2019
Zaaknummer
7682158/CV EXPL 19-4443
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

In overeenkomst en algemene voorwaarden staat niet dat alleen met een mobiel telefoontoestel gebruik mag worden gemaakt van de simkaart voor het 4G netwerk. Gebruik van ander toestel dat 4G van de provider ondersteunt levert geen wanprestatie op.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 7682158 \ CV EXPL 19-4443

Uitspraakdatum: 7 augustus 2019

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de besloten vennootschap Tele2 Nederland B.V.

gevestigd te Amsterdam

eiseres

verder te noemen: Tele2

gemachtigde: LAVG BV (Groningen)

tegen

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

verder te noemen: [gedaagde]

verschenen in persoon

1 Het procesverloop

1.1.

Tele2 heeft bij dagvaarding van 18 maart 2019 een vordering tegen [gedaagde] ingesteld. [gedaagde] heeft mondeling geantwoord en een productie overgelegd.

1.2.

Op 11 juli 2019 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht.

2 De vordering

2.1.

Tele2 vordert dat de kantonrechter [gedaagde] veroordeelt tot betaling van € 228,54.

2.2.

Tele2 legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat [gedaagde] met haar omstreeks 30 mei 2017 een sim-only overeenkomst is aangegaan voor 2 jaar voor mobiel 4G-internet en bellen. Zij heeft [gedaagde] daarvoor een simkaart verstrekt (zonder telefoon). Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden voor mobiele diensten van Tele2 van toepassing.

2.3.

Tele2 voert daarbij het volgende aan. [gedaagde] heeft wanprestatie gepleegd door in strijd met artikel 8.2 van de algemene voorwaarden, de simkaart te gebruiken in een ander apparaat dan een mobiele 4G telefoon, te weten in een router of dongel, in dit geval een Netgear AirCard 810s (hierna: Aircard). Vanwege deze wanprestatie heeft Tele2 [gedaagde] op 9 januari 2018 schriftelijk gewaarschuwd dat hij moest stoppen met dat niet toegestane gebruik en dat hij de simkaart alleen in combinatie met een mobiele telefoon mocht gebruiken. Tele2 heeft [gedaagde] daarbij verder meegedeeld dat hij anders van het netwerk afgesloten zou worden. Toen [gedaagde] toch door bleek te gaan met het niet toegestane gebruik, heeft Tele2 de verbinding afgesloten en de overeenkomst voortijdig ontbonden.

2.4.

De schade die Tele2 daardoor heeft geleden, die zij stelt op de helft van de termijnen die [gedaagde] tot het reguliere einde had moeten betalen, bedraagt € 188,54 exclusief btw. [gedaagde] zal haar die schade moeten vergoeden, alsook de buitengerechtelijke kosten van € 40,00 die zij heeft moeten maken omdat [gedaagde] die schadevergoeding ondanks aanmaning onbetaald heeft gelaten, zo vervolgt Tele2.

3 Het verweer

3.1.

[gedaagde] betwist de vordering. Hij voert aan – samengevat – dat hij geen wanprestatie heeft gepleegd. Uit niets blijkt dat hij de simkaart niet mocht gebruiken in de AirCard. Volgens de overeenkomst en de algemene voorwaarden mocht hij de simkaart alleen gebruiken in apparaten die geschikt waren voor het 4G netwerk van Tele2 en daar heeft hij zich aangehouden. Het systeem werkte prima. Desgevraagd kon Tele2 hem naar aanleiding van de brief van 9 januari 2018 niet aangeven waar vermeld stond dat het gebruik in de AirCard niet toegestaan was.

4 De beoordeling

4.1.

Tele2 beroept zich bij haar stelling dat [gedaagde] wanprestatie heeft gepleegd op artikel 8.2 van de algemene voorwaarden. Dit artikel luidt:

“Het is niet toegestaan (mobiele) apparatuur te gebruiken die niet aan de wettelijke vereisten of de instructies van Tele2 voldoet. Meer in het bijzonder dien je het Tele2 4G toestel-abonnement uitsluitend te gebruiken voor telecommunicatiediensten van Tele2 via het 4G netwerk van Tele2 en uitsluitend met gebruikmaking van een toestel met een 4G functie dat bij het abonnement is geleverd door Tele2 of een van haar resellers. Gebruik van een ander toestel dat 4G van Tele2 ondersteunt, is eveneens toegestaan in combinatie met het Tele2 Mobiel 4G abonnement. Je bent aansprakelijk voor alle gevolgen, waaronder financiële gevolgen, van het gebruik van (mobiele) apparatuur die niet aan de bovenstaande eisen voldoet of indien dat niet volgens de instructies van Tele2 geschiedt. In geval van niet nakoming van dit artikel, is Tele2 voorts gerechtigd om passende maatregelen te nemen, waaronder doch niet uitsluitend:
a. (…)
b. het (tijdelijk) opschorten van de Dienst en/of het beëindigen van de Overeenkomst conform artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.”

4.2.

Anders dan Tele2 heeft aangevoerd, volgt uit dit artikel naar het oordeel van de kantonrechter niet dat de afnemer van een sim-only abonnement, de simkaart uitsluitend in een mobiel telefoontoestel mag gebruiken en niet in een ander apparaat zoals een router of dongel. Bij een sim-only abonnement (dus zonder bijgeleverde telefoon) is gebruik van een ander toestel volgens dit artikel ten slotte toegestaan indien dit het 4G netwerk van Tele2 ondersteunt (zie schuingedrukte tekst hierboven). Dat onder een toestel uitsluitend zou moeten worden begrepen een mobiel telefoontoestel is niet aangegeven in de algemene voorwaarden en volgt ook niet uit de overeenkomst of uit andere omstandigheden bij het aangaan van de overeenkomst.

4.3.

[gedaagde] behoefde er daarom geen rekening mee te houden dat de simkaart niet mocht worden gebruikt in de Aircard. [gedaagde] heeft verder onbetwist gesteld dat de Aircard het 4G netwerk van Tele2 ondersteunt, zodat [gedaagde] zich aan artikel 8.2 van de algemene voorwaarden heeft gehouden. Voor zover Tele2 zich heeft beroepen op haar brief van 9 januari 2018 geldt dat [gedaagde] bij het gebruik van de simkaart mocht uitgaan van de rechten en plichten over en weer zoals die volgen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden. De brief van Tele2 van 9 januari 2018 kan die rechten en plichten niet achteraf veranderen.

4.4.

De conclusie moet daarom zijn dat [gedaagde] geen wanprestatie heeft gepleegd zoals door Tele2 is gesteld. Omdat de vordering wel op die wanprestatie is gebaseerd, is de vordering ongegrond. De kantonrechter zal de vordering daarom afwijzen.

4.5.

De proceskosten komen voor rekening van Tele2, omdat zij ongelijk krijgt. Omdat [gedaagde] in persoon heeft geprocedeerd en is verschenen op de zittingen, worden zijn proceskosten begroot op € 100,00 voor reis- en verblijfskosten.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

wijst de vordering af;

5.2.

veroordeelt Tele2 tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor [gedaagde] worden vastgesteld op een bedrag van € 100,00 voor reis- en verblijfskosten van [gedaagde] .

Dit vonnis is gewezen door mr. H. de Jong en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter