Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:6067

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
17-07-2019
Datum publicatie
19-07-2019
Zaaknummer
7722082 / EJ VERZ 19-111
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

publicatie handlichting (deze zaak hoeft niet te worden geanonimiseerd)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./repnr.: 7722082 / EJ VERZ 19-111 (SJ)

Uitspraakdatum: 17 juli 2019

Beschikking van de kantonrechter in de zaak van:

Ahmed Mustafa MOHAMED

wonende te Alkmaar in de Mesdaglaan 46
geboren op 1 juli 2002 te Jawhar, Somalië
hierna te noemen: Mohamed

1 Het procesverloop

1.1.

Op 26 april 2019 is ter griffie ingekomen een verzoekschrift van Mohamed, waarbij hij verzoekt hem handlichting te verlenen. Het verzoek is ondertekend door zijn beide ouders.

1.2.

Bij brief van 4 juli 2019 is namens de kantonrechter verzocht om een aanvullend verzoek met een duidelijkere, meer gespecificeerde omschrijving van de door Mohamed beoogde bedrijfsactiviteiten.

1.3.

Op 5 juli 2019 is ter griffie ingekomen een aanvullend verzoekschrift van Mohamed. Het verzoek is ondertekend door zijn beide ouders.

1.4.

Het verzoek is voldoende toegelicht en met stukken onderbouwd, zodat de kantonrechter heeft afgezien van een behandeling ter terechtzitting.

1.5.

Vervolgens is bepaald dat vandaag uitspraak wordt gedaan.

2 De beoordeling

2.1.

Het verzoek van Mohamed strekt ertoe om bepaalde bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige. De reden hiervoor is dat Mohamed bezig is een eigen bedrijf op te zetten, te weten: een webwinkel in kleding, genaamd Push4ever. Ten behoeve van zijn bedrijf wil Mohamed een bankrekening openen en een kantoor huren. Verder wil hij, als zijn webwinkel goed loopt, een kledingwinkel openen en een opslagruimte huren.

2.2.

De kantonrechter overweegt als volgt. Mohamed heeft de leeftijd van zestien jaren bereikt en zijn ouders hebben met het verzoek ingestemd. Gelet op de inhoud van het verzoekschrift en hetgeen is bepaald in artikel 1:235 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is de kantonrechter daarom van oordeel dat het verzoek kan worden toegewezen.

2.3.

De kantonrechter wijst Mohamed nog wel op het derde lid van artikel 1:235 BW, waarin is bepaald dat de minderjarige door handlichting niet bekwaam wordt tot het beschikken over registergoederen, effecten of door hypotheek gedekte vorderingen.

2.4.

Met betrekking tot de publicatieplicht, zoals voorgeschreven in artikel 1:237 BW, oordeelt de kantonrechter als volgt. In dit artikel is bepaald dat de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend moet worden gemaakt in de Staatscourant en in twee bij de benoeming voorgeschreven dagbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis kunnen nemen van deze handlichting. In de huidige samenleving is echter toegang tot internet voor een ieder beschikbaar en publicatie van de handlichting via internet heeft naar het oordeel van de kantonrechter eenzelfde, zo niet een praktisch gezien, ruimer bereik dan de nog bij wet voorgeschreven wijze van publicatie in de Staatcourant en twee dagbladen. Bovendien is de voorgeschreven wijze van bekendmaking kostbaar en omslachtig. De kantonrechter zal dan ook bepalen dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en bepalen dat de (door de griffie geïnitieerde, niet geanonimiseerde) publicatie op www.rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Verder zal één regionaal dagblad worden aangewezen waarin verzoeker de hem verleende handlichting dient te laten bekendmaken.

2.5.

Mohamed zal er overigens rekening mee moeten houden dat de verleende handlichting niet eerder geldt dan dat de publicatie een feit is.

3 De beslissing

De kantonrechter:

3.1.

verleent aan Ahmed Mustafa MOHAMED, geboren op 1 juli 2002 te Jawhar, Somalië, wonende te Alkmaar, Mesdaglaan 46, handlichting tot het zelfstandig uitoefenen van een bedrijf en alle daarmee in verband staande handelingen in de meest ruime zin van het woord, met inachtneming van artikel 1:235 BW;

3.2.

bepaalt dat publicatie van de handlichting in de Staatscourant achterwege kan blijven en dat deze beschikking in plaats daarvan (door tussenkomst van de griffier) op de website www.rechtspraak.nl zal worden gepubliceerd;

3.3.

bepaalt dat Ahmed Mustafa MOHAMED deze handlichting voor zijn eigen rekening dient bekend te maken in het Noordhollands Dagblad, editie Alkmaar.

Deze beschikking is gegeven door mr. S.W.S. Kiliç en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter