Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:1538

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
28-02-2019
Datum publicatie
22-05-2019
Zaaknummer
AWB - 17 _ 1985
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Douane. Indeling statische omvormers.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank noord-holland

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummer: HAA 17/1985

uitspraak van de meervoudige douanekamer van 28 februari 2019 in de zaak tussen

[X] B.V., gevestigd te [Z] , eiseres

(gemachtigde: mr. ing. B.J.B. Boersma),

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Amsterdam, verweerder.

Procesverloop

Verweerder heeft aan eiseres een uitnodiging tot betaling (hierna: utb) uitgereikt voor een bedrag van € 26.552,89 aan douanerechten op industriële producten.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar de utb gehandhaafd.

Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Partijen hebben vóór de zitting nadere stukken ingediend. Deze stukken zijn telkens in afschrift verstrekt aan de wederpartij.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 17 januari 2019 te Haarlem.

Namens eiseres zijn verschenen [A] , [B] en [C] , bijgestaan door gemachtigde en [D] . Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. R.F. van ’t Loo, R. de Waal en dr. B.N. Zegers.

Overwegingen

Feiten

1. Eiseres houdt zich onder meer bezig met de verkoop en distributie van beveiligingsapparatuur.

2. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 zijn ten behoeve van eiseres aangiften voor het brengen in het vrije verkeer gedaan voor onder meer ‘statische omvormers’ (ook wel power supplies/adapters genoemd). Deze statische omvormers zijn aangegeven onder taric-code 8504 40 30 90.

3. De onderhavige statische omvormers worden aangesloten op beveiligingstoestellen die worden gebruikt in winkels om onder meer mobiele telefoons, automatische gegevensverwerkende machines zoals notebooks en tablets, camera’s, horloges, navigatiesystemen en spelcomputers te beveiligen. Deze producten worden via het beveiligingstoestel waarop zij worden geplaatst voorzien van de benodigde stroom. De beveiligingstoestellen zelf worden van stroom voorzien door middel van een knoopbatterij. De omvormer is voorzien van een AC-stekker voor de aansluiting op het stroomnet en een vast snoer met een specifieke stekker die op de contrastekker van het beveiligingstoestel moet worden geplaatst. Deze aansluiting is uitsluitend bedoeld voor en past op de beveiligingstoestellen waarvoor ze zijn bestemd. De specifieke stekker is zodanig gevormd dat deze niet (rechtstreeks) kan worden aangesloten op het te beveiligen product. Het betreft de omvormers met de aanduiding EC9150 tot en met EC 9154 en HC 4413, HC 4415, HC 4416 en PS5V, allen met een uitgangspanning van 5 Volt.

Geschil
5. In geschil is of de utb terecht is uitgereikt. Meer in het bijzonder is de indeling van de omvormers in geschil. Eiseres stelt zich op het standpunt dat de omvormers moeten worden ingedeeld onder GN-code 8504 40 30. Verweerder meent dat de omvormers moeten worden ingedeeld onder GN-code 8504 40 82.

6. Eiseres stelt dat de omvormers vatbaar zijn voor indeling onder GN-code

8504 40 30 als statische omvormer van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor. Dat het opladen van de desbetreffende producten geschiedt via het beveiligingssysteem staat aan indeling onder deze GN-code niet in de weg, aldus eiseres. Uit de technische specificaties van de omvormers blijkt dat ze van de soort zijn die worden gebruikt voor het opladen van mobiele telefoons, notebooks en tablets. De stroomsterkte en de spanning die de omvormers leveren, maken dat deze geschikt zijn voor het opladen van deze apparatuur. Dat de omvormers ook voor andere apparatuur kunnen worden gebruikt is nooit uit te sluiten, maar dit maakt niet dat indeling onder de door eiseres voorgestane GN-code daardoor is uitgesloten. De door verweerder aangehaalde jurisprudentie is niet van toepassing op deze omvormers gelet op het verschil in output. Tot slot stelt eiseres dat op grond van het Kamino-arrest moet worden gekeken naar de technische mogelijkheden en de gebruiksmogelijkheden en niet zo zeer naar het mogelijke gebruik voor andere doeleinden. Eiseres concludeert tot gegrondverklaring van het beroep, vernietiging van de uitspraak op bezwaar en vermindering van de utb.

7. Verweerder stelt dat de omvormers moeten worden ingedeeld onder GN-code

8504 40 82, omdat de omvormers vanwege de specifieke stekker uitsluitend kunnen worden aangesloten op het beveiligingstoestel en niet op de smartphone, notebook of tablet zelf, hetgeen wel is vereist om te voldoen aan de tekst van de post dat zij van de soort zijn die gebruikt worden voor het opladen van telecommunicatietoestellen (smartphones) of automatische gegevensverwerkende machines. Het beveiligingstoestel is geen toestel als bedoeld in de tekst van de postonderverdeling van 8504 40 30, zodat indeling onder deze onderverdeling is uitgesloten. Bovendien worden de beveiligingstoestellen niet slechts gebruikt voor het opladen van smartphones en tablets, maar ook voor andere elektrische apparaten zoals mediaspelers en navigatietoestellen. Anders dan eiseres stelt, blijkt uit de GN niet dat oplaadtijd een criterium is voor de indeling in de GN. Uit de Verordeningen (EU) nr. 1110/2012 en 2016/666 volgt dat als de omvormers ook voor andere apparaten dan telecommunicatietoestellen en automatische gegevensverwerkende machines kunnen worden gebruikt indeling onder GN-code 8504 40 30 is uitgesloten. Verweerder concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep.

8. Voor het overige verwijst de rechtbank naar de gedingstukken.

Beoordeling van het geschil

9. GS-post 8504 luidt voor zover van belang als volgt:

8504 Elektrische transformatoren, statische omvormers (bijvoorbeeld gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen:

(…)

8504 40 – statische omvormers:

8504 40 30 – – van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor

– – andere

(…)

– – – andere

8504 40 82 – – – – gelijkrichters

10. Voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de postonderverdelingen, de aantekeningen op de afdelingen en op de hoofdstukken en de algemene indelingsregels. Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ) dat in het belang van de rechtszekerheid en van een gemakkelijke controle, het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen in de regel moet worden gezocht in hun objectieve kenmerken en eigenschappen, zoals deze in de tekst van de GS-posten en in de aantekeningen op de afdelingen en de hoofdstukken zijn omschreven. Hierbij vormen de GS- en GN-toelichtingen nuttige aanwijzingen voor de tariefindeling, ook al zijn deze toelichtingen slechts uitleggingen en rechtens niet bindend (zie HvJ 26 april 2017, C-51/16 (Stryker EMEA Supply Chain Services BV), r.o. 39 en 45).

11. De rechtbank is van oordeel dat de statische omvormers gelet op hun objectieve eigenschappen en kenmerken niet kunnen worden ingedeeld onder GN-code 8504 40 30. De rechtbank overweegt daartoe als volgt. De omvormers zijn vervaardigd om te worden gebruikt in combinatie met bepaalde types beveiligingstoestellen die dienen voor het beveiligen in winkels van diefstalgevoelige elektronische apparaten en toestellen zoals smartphones, notebooks en tablets, fototoestellen, navigatieapparatuur en dergelijke. Het vaste snoer van de omvormers is voorzien van een specifieke stekker bedoeld om aan te sluiten op de beveiligingstoestellen. De stekker van de omvormers kan niet worden aangesloten op de smartphones, notebooks en tablets en is daarom naar het oordeel van de rechtbank niet aan te merken als een van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor, waardoor indeling onder GN-code 8504 40 30 is uitgesloten. De rechtbank volgt eiseres niet in haar standpunt dat het voor indeling onder deze postonderverdeling niet is vereist dat de omvormers rechtstreeks op de in de postonderverdeling genoemde goederen moeten worden aangesloten. Dat de stroomsterkte en de output die de omvormer levert geschikt is voor genoemde toestellen en machines maakt nog niet dat zij daarom moeten worden ingedeeld onder deze postonderverdeling. Zoals verweerder terecht heeft gesteld, dient de onderverdeling eng te worden uitgelegd en is die bedoeld voor een beperkte ‘range’ van goederen, voor zover voortvloeiend uit het ITA-verdrag. Gelet op de objectieve eigenschappen en kenmerken heeft verweerder de onderhavige statische omvormers terecht ingedeeld onder GN-code 8504 40 82.

12. Gelet op het vorenoverwogene dient het beroep ongegrond te worden verklaard.

Proceskosten

13. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M.C.A. Onderwater, voorzitter, mr. E. Jochem en

mr. M.H.L.C. Bijvoet, leden, in aanwezigheid van mr. S. Plesman-Jalink, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 28 februari 2019.

griffier voorzitter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na verzending hoger beroep instellen bij het gerechtshof Amsterdam (douanekamer), Postbus 1312,

1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2. het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.