Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:1447

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
22-02-2019
Datum publicatie
25-02-2019
Zaaknummer
7353869 BM VERZ 18-2849
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

wijziging bewindvoerder wegens gewichtige redenen. Huidige bewindvoerder nagelaten op duidelijke wijze inzicht te geven aan betrokkene mbt tot zijn financiën. Niet toegwewerkt naar zelfredzaamheid. Vertrouwen weg.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknummer: 7353869 BM VERZ 18-2849 MVH

Uitspraakdatum: 22 februari 2019

Beschikking van de kantonrechter

op verzoek van:

[naam 1] ,

geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedatum 1] ,

wonende te [woonplaats]

hierna ook te noemen: betrokkene,

van wie thans bewindvoerder is:

Budgetondersteuning Nederland B.V.

gevestigd te Zaandam

hierna ook te noemen: de bewindvoerder.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

 • -

  het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ingekomen op 16 november 2018;

 • -

  een schriftelijke reactie van de huidige bewindvoerder;

 • -

  een bereidverklaring van de voorgestelde bewindvoerder;

 • -

  een akkoordverklaring van [naam 2] , moeder van betrokkene.

Een mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 15 februari 2019.

beoordeling

Bij beschikking van 8 december 2014 is een bewind ingesteld over de (toekomstige) goederen van betrokkene wegens zijn geestelijke of lichamelijke toestand.

Het verzoek strekt tot ontslag van de huidige bewindvoerder en tot benoeming van [naam 3] (moeder van een vriend van betrokkene) tot opvolgend bewindvoerder. Betrokkene geeft aan geen vertrouwen meer te hebben in de bewindvoerder, mede omdat hij vanaf het begin van het bewind geen overzicht meer heeft over zijn geld en omdat de bewindvoerder slecht bereikbaar is. Daarnaast wil betrokkene heel graag zelf leren met geld om te gaan, zodat het bewind over een aantal jaar wellicht opgeheven kan worden.

De bewindvoerder weerlegt deze klachten en geeft aan niet akkoord te gaan met het ontslagverzoek. De bewindvoerder voert aan dat het betrokkene over een inlogcode van het computersysteem van de bewindvoerder beschikt en zodoende op ieder moment kan zien wat er met de financiën gebeurt. Daarnaast voert de bewindvoerder aan dat een overstap naar een andere bewindvoerder circa € 900, - zal kosten. Voorts heeft de bewindvoerder ter zitting verklaard dat van een professionele bewindvoerder niet kan worden verwacht dat hij wekelijks met een betrokkene om tafel gaat zitten om de financiën te bespreken.

Op grond van artikel 1:448 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt een bewindvoerder ontslag verleend hetzij op eigen verzoek hetzij wegens gewichtige redenen of omdat de bewindvoerder niet meer voldoet aan de eisen om bewindvoerder te kunnen worden, zulks op verzoek van een medebewindvoerder, de rechthebbende of het openbaar ministerie dan wel ambtshalve.

Aan de orde is de vraag of er gewichtige redenen zijn om de bewindvoerder te ontslaan. Betrokkene heeft aangegeven dat hij weliswaar over een inlogcode voor het beheersysteem beschikt, zodat hij kan zien wat er met zijn financiën gebeurd, maar dat hij hulp nodig heeft bij het begrijpen hiervan. Het overzicht dat hij krijgt via het systeem is er niet één die de betrokkene kan begrijpen.

Het is, naar het oordeel van de kantonrechter, een taak van de bewindvoerder om de betrokken desgevraagd inzicht te geven in zijn financiën. In de meeste gevallen kan dan worden volstaan met een overzicht in het beheersysteem. In het geval van betrokkene is dat overzicht niet voldoende, gelet op zijn beperking. In dit specifieke geval mag van de bewindvoerder worden verwacht dat hij op andere wijze aan betrokkene inzicht geeft of probeert te geven in zijn financiën. Het uitgangspunt is immers dat de uitvoering van het bewind zoveel mogelijk wordt toegespitst op de persoon. Het feit dat de bewindvoerder heeft nagelaten op duidelijke wijze inzicht te geven aan betrokkene heeft tot gevolg dat betrokkene geen vertrouwen meer heeft in zijn bewindvoerder.

Het voorgaande maakt dat sprake is van gewichtige redenen om de bewindvoerder ontslag te verlenen. Het verzoek van betrokkene om [naam 3] tot bewindvoerder te benoemen zal worden ingewilligd. [naam 3] heeft zich bereid verklaard als opvolgend bewindvoerder op te treden. Ter zitting heeft zij aangevoerd dat zij met betrokkene zal toewerken naar zelfredzaamheid. Zij zal maandlijsten maken en regelmatig met betrokkene gaan zitten om gezamenlijk de financiën door te nemen. Buiten het feit dat de huidige bewindvoerder heeft aangegeven dat er wel iets meer komt kijken bij bewindvoering, heeft de bewindvoerder verder geen bezwaar aangevoerd tegen benoeming van [naam 3] tot opvolgend bewindvoerder. Niet is gebleken dat [naam 3] de financiële belangen van betrokkene niet naar behoren zou kunnen behartigen, te meer omdat zij van beroep budgetcoach is. De kantonrechter zal de voorgestelde bewindvoerder daarom benoemen. Daarbij neemt de kantonrechter ook nog in aanmerking dat met een overstap naar een niet-professionele bewindvoerder – naast de kosten voor de eindrekening van de huidige bewindvoerder - geen andere (overstap)kosten zijn gemoeid.


De beslissing luidt derhalve als volgt.

beslissing

De kantonrechter:

 • -

  ontslaat, met ingang van twee weken na heden, als bewindvoerder: Budgetondersteuning Nederland B.V., correspondentieadres: postbus 24, 1500 EA Zaandam;

 • -

  benoemt, met ingang van twee weken na heden, tot bewindvoerder: [naam 3] , geboren te [geboorteplaats 2] op [geboortedatum 2] , wonende [adres] ;

 • -

  verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;stelt de beloning van de ontslagen bewindvoerder voor het opmaken van de eindrekening en verantwoording vast op een bedrag van € 200,00 (exclusief btw).

Deze beschikking is gegeven door mr. E. Kanninga-Jonker, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam binnen drie maanden na de dag van deze uitspraak (dit dient te geschieden door een advocaat). OBB30