Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:11289

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
23-10-2019
Datum publicatie
15-07-2020
Zaaknummer
7648589 \ CV EXPL 19-3984
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Non-conform bankstel. Koper heeft overeenkomst rechtsgeldig buitengerechtelijk ontbonden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 7648589 \ CV EXPL 19-3984

Uitspraakdatum: 23 oktober 2019

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

[eiser]

wonende te [woonplaats]

eiser

verder te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. D. Rezaie

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A-meubel B.V.

gevestigd te Amersfoort

gedaagde

verder te noemen: A-meubel

procederend in persoon

1 Het procesverloop

1.1.

[eiser] heeft bij dagvaarding van 22 maart 2019 een vordering tegen A-meubel ingesteld. A-meubel heeft mondeling geantwoord.

1.2.

Op 23 september 2019 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht.

2 De feiten

2.1.

Op 10 juni 2018 heeft [eiser] na een bezoek aan een showroom van A-meubel een bankstel van A-meubel aangeschaft. Het bankstel is op 9 augustus 2018 afgeleverd bij [eiser] . [eiser] heeft de aanschafprijs van € 1.780,00 voldaan.

2.2.

[eiser] is met vakantie gegaan. Kort na terugkeer daarvan heeft [eiser] telefonisch contact opgenomen met A-Meubel en geklaagd over plooivorming in de rugkussens van het bankstel. Bij e-mailbericht van 3 september 2018 heeft [eiser] aan A-Meubel het volgende geschreven: ‘De kussens zijn zeer slecht gevuld, vandaar al die plooien, toen wij de banken ontvingen was ons dat niet direct opgevallen, wij zijn op vakantie gegaan bij terugkomst na 3 weken dachten wij dat de plooien weg getrokken zouden zijn, dit is duidelijk niet gebeurt. Wij hopen dat u deze melding serieus zal opnemen en met een oplossing kan komen.’ Met deze e-mail heeft [eiser] twee foto’s van het bankstel meegezonden.

2.3.

Bij e-mailbericht van 10 september 2018 heeft A-Meubel aan [eiser] geantwoord: ‘Wat betreft de plooi vorming, dit hebben wij bekeken en we zien hier geen hele grote afwijkingen zoals wij onder andere zien aan de banken in onze showrooms. Plooi vorming hoort bij het product bijna elke bank heeft plooi vorming, bij de een kan dat links onderin bij de poot zijn bij de ander op het zit gedeelte. Plooivorming ontstaat vaak door gebruik en is daarom inherent aan het product, mede omdat het een met de hand gemaakt product is. (..) Wij hebben uw aanvraag wel naar de fabrikant gestuurd en daar bij gevraagd om een passende/reële oplossing te bieden om u te helpen en tevreden te stellen.

2.4.

Op dezelfde dag heeft [eiser] per e-mailbericht geantwoord, kort gezegd, dat nog geen sprake is geweest van gebruik van het bankstel en dat de rugkussens van de bank in de showroom veel dikker waren, waardoor de zitting van de bank korter werd.

Hierop heeft A-meubel bij e-mailbericht van 12 september 2018 als volgt gereageerd:
U heeft ons een melding toegestuurd betreffende uw bankstel. Daarbij gaat het volgens u om een plooivorming die tot stand gekomen zou zijn omdat de vulling van de rugkussen minder goed gevuld is dan bij ons in de showroom.

Het is zeker niet de bedoeling dat de bank bij u thuis van andere of mindere kwaliteit en daar heeft u zonder meer garantie op. De oplossing is bijvoorbeeld het laten opvullen van de vulling door een meubel monteur op locatie.

Maar feit is wel wat u op de foto getoond heeft, overeenkomt met wat er in de showroom staat en wat ook door de fabriek geleverd wordt (..). En naar mijn mening heeft uw melding betrekking tot een standaard eigenschap van het product en daar kunnen we geen garantie op verlenen. zodoende heeft de fabriek ons verzoek tot een kosteloze oplossing afgewezen.

Mijn advies is dat u de bank voor enige tijd gewoon in gebruik neemt. Als de vulling binnen 4 weken buiten proporsie zacht worden naar uw mening, dan nemen we de klacht nogmaals onder de loep in overleg met de fabriek. Het laten opvullen van vullingen kost om en nabij de € 125,00. Mocht u daar per direct gebruik van willen maken dan vernemen mijn collega’s dat graag.

2.5.

Bij e-mailbericht heeft [eiser] op dezelfde dag gereageerd: ‘In de winkels waren de rugkussens dik zodat je recht op zat en niet naar achter hing wat nu wel het geval is dus afwachten of de rugkussens gaan veranderen heeft geen zin. Betalen om de rugkussens op te vullen dat doen wij niet de bank Hoort naar mijn mening in dezelfde staat dat hij gekocht is afgeleverd te worden.

Bij e-mailbericht van 19 september 2019 heeft A-meubel geantwoord: ‘Wij blijven mening dat de klacht op basis van uw foto’s niet binnen de garantie van het product valt maar inherent is aan het gebruik, dan wel het product zelf. Uiteraard bent u van harte welkom in de winkel met één van uw rugkussens om deze te vergelijken.

Kleine verschillen zijn niet uit te sluiten, rekening houden met maatvoering door handwerk en mogelijk een ander type stof als wat er in de winel staat, maar mocht het verschil opmerkelijk groot zijn dan zal dat door de verkoper bevestigd moeten kunnen worden.

2.6.

Hierop heeft [eiser] dezelfde dag in een e-mailbericht weer gereageerd: ‘Reactie vanwege het bankstel het zijn geen losse kussens. U kan beter iemand sturen die kan komen kijken.

2.7.

Na een verdere e-mailwisseling tussen A-meubel ([voornaam]) en [eiser] over de afhandeling van het probleem heeft [eiser] bij e-mailbericht van 29 oktober 2019 het volgende laten weten: ‘Beste [voornaam] het is nu ruim 2 weken geleden en nog geen antwoord wat er gaat gebeuren met het bankstel. De verkoper uit Amsterdam hebt jij gesproken die heeft uitgelegd wat er aan gedaan moest worden. Als wij binnen een week niks horen wat er gaat gebeuren met het bankstel dan gaan wij stappen ondernemen.

Bij e-mailbericht van 6 november 2018 antwoordt A-meubel ([voornaam]) als volgt: ‘Mijn excuses hiervoor het geval is dat ik nog steeds niks van de fabrikant heb gehoord. Ik heb meteen contact gezocht alleen telefonisch krijg ik geen gehoor omdat ze al dicht zijn dus ik heb ze nogmaals per mail een bericht gestuurd hopen dat ik daar nu eindelijk antwoord op krijg.

2.8.

Bij brief van 28 december 2018 heeft [eiser] de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden en A-meubel gesommeerd het aankoopbedrag van € 1.780,00 binnen twee weken na dagtekening (terug) te betalen. Aan deze sommatie heeft A-meubel niet voldaan.

3 De vordering

3.1.

[eiser] vordert dat de kantonrechter
1. voor recht verklaart dat A-meubel toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenis jegens [eiser] door een non-conform bankstel te leveren en vervolgens niet bereid te zijn de overeenkomst te ontbinden;
2. A-meubel veroordeelt tot betaling van € 1.780,00 aan [eiser] uit hoofde van voormelde overeenkomst, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na datum vonnis tot de dag van voldoening;
3. A-meubel veroordeelt tot betaling van de proceskosten, de nakosten daaronder begrepen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na datum vonnis tot de dag van voldoening.

3.2.

[eiser] legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat het aan hem geleverde bankstel niet de eigenschappen bezit die hij mocht verwachten. Hij heeft A-meubel in de gelegenheid gesteld het gebrek te herstellen, maar A-meubel ontkende stelselmatig dat sprake was van een gebrek en wilde niet kosteloos herstellen. Daarom heeft [eiser] de overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden en vordert hij de koopsom terug.

4 Het verweer

4.1.

A-meubel betwist de vordering. Zij voert aan – samengevat – dat het gebrek waar [eiser] op wijst, de plooivorming in de kussens van de bank, niet maakt dat de bank een gebrek heeft in de zin van artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek (BW). Plooivorming is een eigenschap van dit product, dat met de hand wordt gemaakt. Er is geen sprake van een productiefout en plooivorming van kussens is geen gebrek dat valt onder de garantieregeling.

5 De beoordeling

5.1.

In artikel 7:17 lid 2 BW, eerste zin, is bepaald dat een zaak niet aan de (koop)overeenkomst beantwoordt, indien zij mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Indien sprake is van een dergelijk gebrek, heeft de koper op grond van artikel 7:21 BW recht op correcte nakoming en het herstel van de afgeleverde zaak, waarbij de kosten niet aan hem, als koper, in rekening kunnen worden gebracht. Van deze bepalingen kan niet ten nadele van de consument worden afgeweken.

5.2.

De kantonrechter is van oordeel dat sprake is van een gebrek in bovenbedoelde zin.
Dat het geleverde bankstel meer plooien en minder dikke kussens heeft dan het bankstel in de showroom staat tussen partijen vast. [eiser] heeft daarnaast onweersproken verklaard dat hij en zijn echtgenote in de showroom juist dit bankstel vanwege de dikke (goed gevulde) strakke kussens hebben gekozen omdat zijn echtgenote hierop goed rechtop kon zitten. In de showroom hebben zij uitdrukkelijk aangegeven dat zij een bankstel met strakke kussens wilden in verband met dat rechtop kunnen zitten.
Gelet hierop had de verkoper in de showroom [eiser] en zijn echtgenote er ten minste op moeten wijzen dat plooivorming en dikte van kussens bij iedere bank (en mede afhankelijk van de gekozen bekleding) anders kan zijn.

Dat de verkoper deze waarschuwing niet heeft gegeven, is niet door A-meubel betwist. [eiser] kon en mocht er vanuit gaan dat het gekochte bankstel diezelfde -voor hem en zijn echtgenote doorslaggevende- eigenschap zou hebben.

5.3.

Gelet op voorgaande vaststelling dat sprake is van een gebrekkige zaak, had [eiser] ingevolge artikel 7:21 BW recht op correcte nakoming en herstel van de zaak. Omdat A-meubel, ondanks verzoeken daartoe, het gebrek niet binnen redelijke tijd heeft hersteld of op andere wijze de overeenkomst correct is nagekomen - integendeel zij bleef volharden in haar standpunt dat het bankstel geen gebreken had- heeft [eiser] de overeenkomst bij brief van 28 december 2018 rechtsgeldig buitengerechtelijk ontbonden en kan hij thans terugbetaling van de koopsom verlangen.

5.4.

De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van [eiser] zal toewijzen.

5.5.

De proceskosten komen voor rekening van A-meubel omdat zij ongelijk krijgt. De nakosten zullen worden toegewezen als na te melden. De wettelijke rente over de proces- en nakosten zal worden toegewezen als gevorderd.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

verklaart voor recht dat A-meubel is tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenis jegens [eiser] door een non-conforme bank te leveren en niet in te stemmen met de ontbinding van de overeenkomst;

6.2.

veroordeelt A-meubel tot betaling aan [eiser] van € 1.780,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 8 november 2019 tot aan de dag van de gehele betaling;

6.3.

veroordeelt A-meubel tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van [eiser] tot en met vandaag vaststelt op:

dagvaarding € 104,54

griffierecht € 81,00

salaris gemachtigde € 360,00;

6.4.

veroordeelt A-meubel tot betaling van € 120,00 aan nasalaris, voor zover daadwerkelijk nakosten door [eiser] worden gemaakt;

6.5.

veroordeelt A-meubel tot betaling van de wettelijke rente over de proces- en nakosten vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van voldoening;

6.6.

verklaart vorenstaande betalingsveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.P. Ruitinga en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter