Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:1096

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
12-02-2019
Datum publicatie
12-02-2019
Zaaknummer
15.207545.18 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van een bedrijfsinbraak.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van tweeënveertig (42) dagen met aftrek en tot het verrichten van honderdtwintig (120) uren taakstraf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15.207545.18 (P)

Uitspraakdatum: 12 februari 2019

Tegenspraak

Vonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 29 januari 2019 in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1993 te [woonplaats] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres] .

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. S. Heij en van hetgeen verdachte en zijn raadsman, mr. A. Boumanjal, advocaat te Utrecht, naar voren hebben gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 19 oktober 2018 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een kluis met inhoud (ongeveer € 25.650), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan De Groene Gaper, heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of dat/die weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking.

2 Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3 Beoordeling van het bewijs

3.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit.

3.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft zich primair op het standpunt gesteld dat verdachte wegens gebrek aan bewijs van het hem ten laste gelegde dient te worden vrijgesproken.

3.3

Oordeel van de rechtbank

3.3.1

Redengevende feiten en omstandigheden

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit op grond van de bewijsmiddelen die in de bijlage bij dit vonnis zijn vervat.

3.3.2

Nadere bewijsoverweging

Op grond van de inhoud van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting stelt de rechtbank het volgende vast. Op 19 oktober 2018 omstreeks 04.24 uur komt bij aangeefster een melding van de alarmcentrale binnen dat het alarm van het pand aan de Graftermeerstraat te Hoofddorp, waarin de Groene Gaper is gevestigd, afgaat. Via camerabeelden ziet zij live op haar telefoon drie personen die kennelijk bezig zijn in te breken. Zij alarmeert direct de politie. Om 04.26 uur komt de melding binnen bij de politie, waarna direct op de melding wordt gereageerd. Verbalisanten zien om 04.33 uur een Volkswagen Golf met kenteken [kenteken] voor hen rijden die bij de kruising met de Kruisweg, N201 rechtsaf de Driemerenweg oprijdt. In de auto zitten drie personen en het valt verbalisanten op dat de auto de bocht erg langzaam neemt en laag in de vering hangt. Nadat de Volkswagen de Professor Eijkmanlaan in Haarlem in is gereden, komt de Volkswagen Golf uiteindelijk tot stilstand in de [adres] , de straat waar medeverdachte [medeverdachte 1] woont. Vanaf het moment dat de Volkswagen de Professor Eijkmanlaan in is gereden, tot het moment waarop hij tot stilstand is gekomen, hebben verbalisanten geen andere voertuigen of personen in de gepasseerde straten waargenomen. Drie personen rennen vervolgens de auto uit en worden achtervolgd door diverse verbalisanten. In de auto wordt een kluis aangetroffen. In de kluis liggen twee sealbags met briefgeld. De inhoud van de kluis was volgens aangeefster volledig, deze is dan ook geretourneerd aan aangeefster.

Met behulp van een speurhond is medeverdachte [medeverdachte 1] om 05.05 uur bij een hoekwoning aan de Semmelweisstraat in een tuin achter een pallet aangehouden. Ongeveer 20 cm naast de pallet waar verdachte [medeverdachte 1] is aangehouden, lag een donkere joggingbroek, die droog was terwijl het buiten vochtig was en het die nacht had geregend. Ook medeverdachte [medeverdachte 2] is in de bosjes aan de Semmelweisstraat aangehouden, om 04.47 uur. Verdachte is om 05.35 uur aangehouden aan de Semmelweisstraat – liggend op de grond – in bosjes binnen het terrein van een school.

Uit telecomonderzoek is gebleken dat tussen medeverdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] op 19 oktober 2018, de dag van de inbraak, telefonisch contact is geweest en dat beide telefoons rondom het tijdstip van de inbraak gebruik hebben gemaakt van zendmasten in Hoofddorp.

Verdachte heeft ontkend iets te maken te hebben met het hem ten laste gelegde. Eerst ter terechtzitting heeft hij verklaard dat hij in Haarlem was, omdat hij via social media met een vrouw had afgesproken, met die vrouw naar Haarlem was gereden en in de auto met haar gemeenschap wilde hebben. Zij wilde dat echter niet en dreigde de politie te bellen. Verdachte was bang beschuldigd te worden van verkrachting en om die reden heeft hij zich verstopt toen hij kabaal en geschreeuw hoorde.

De rechtbank schuift dit door verdachte geschetste alternatieve scenario – dat overigens niet nader is onderbouwd met bijvoorbeeld concrete gegevens van de vrouw met wie hij in de auto zou zijn geweest – terzijde en overweegt daartoe dat er geen andere personen in de buurt zijn aangetroffen die dit verhaal zou kunnen ondersteunen. Daarbij heeft verbalisant [verbalisant] na de aanhouding van verdachte verklaard, dat verdachte degene is geweest die hij als verdachte 3 uit de Volkswagen heeft zien springen, de Semmelweisstraat in zag rennen en over het hek bij een aldaar gelegen school zag springen, in de buurt waarvan hij later is aangehouden.

Gelet op voornoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte één van de drie personen is geweest die in de nacht van 19 oktober 2018 uit coffeeshop De Groene Gaper te Hoofddorp de kluis hebben gestolen. Naar het oordeel van de rechtbank is daarom sprake van diefstal door twee of meer verenigde personen met braak.

3.4.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, met dien verstande dat

hij op 19 oktober 2018 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met anderen, een kluis met inhoud (ongeveer € 25.650), die aan een ander dan aan verdachte en zijn mededaders toebehoorde, te weten aan De Groene Gaper, heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft en dat weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak.

Hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

4 Kwalificatie en strafbaarheid van het feit

Het bewezenverklaarde levert op:

Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

5 Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.

6 Motivering van de sanctie

6.1

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest en een taakstraf van honderdtachtig uren, bij het niet naar behoren verrichten ervan te vervangen door negentig dagen hechtenis. De officier van justitie gaat er daarbij van uit dat het voorarrest 40 dagen heeft geduurd.

6.2

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft subsidiair verzocht bij de straftoemeting rekening te houden met de omstandigheid dat verdachte in februari met zijn opleiding wil gaan beginnen en hem daarom geen hogere gevangenisstraf op te leggen dan de duur van de voorlopige hechtenis. Een eventueel op te leggen gevangenisstraf zou kunnen worden omgezet in een taakstraf. De raadsman gaat uit van 38 dagen voorlopige hechtenis.

6.3

Oordeel van de rechtbank

Bij de beslissing over de sancties die aan verdachte moeten worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting en de namens de Reclassering Nederland uitgebrachte rapporten van 9 november 2018 en 15 januari 2019 is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van een bedrijfsinbraak. Bedrijfsinbraken zijn zeer ergerlijke feiten, die niet alleen materiële schade, maar ook vaak veel hinder veroorzaken voor de gedupeerde bedrijven en de bedrijfsvoering ontregelen.

De rechtbank heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 27 december 2018, waaruit blijkt dat verdachte reeds eerder ter zake van vermogensdelicten onherroepelijk tot een vrijheidsbenemende straf is veroordeeld.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een vrijheidsbenemende straf van na te noemen duur moet worden opgelegd. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte 42 dagen in voorarrest doorgebracht. Tevens is de rechtbank van oordeel dat een taakstraf bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid van het na te noemen aantal uren moet worden opgelegd.

7 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

22c, 22d en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

8 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan zoals hiervoor onder 3.3 weergegeven;

verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij;

bepaalt dat het onder 3.3. bewezen verklaarde feit het hierboven onder 4. vermelde strafbare feit oplevert;

verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van tweeënveertig (42) dagen;

bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

veroordeelt verdachte tot het verrichten van honderdtwintig (120) uren taakstraf die bestaat uit het verrichten van onbetaalde arbeid, bij het niet of niet naar behoren verrichten daarvan te vervangen door zestig (60) dagen hechtenis;

heft op het reeds geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. W.J. van Andel, voorzitter,

mr. P.H. Lauryssen en mr. Ph. Burgers, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier D.L. Meyer,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 12 februari 2019.

Mr. Lauryssen en mr. Burgers zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bij het vonnis van 12 februari 2019 in de strafzaak tegen verdachte [verdachte]

BEWIJSMIDDELEN

De hierna vermelde processen-verbaal zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen ook overigens aan de daaraan bij wet gestelde eisen.

Een proces-verbaal van aangifte (pagina’s 114-116). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als de op 19 oktober 2018 door aangeefster [aangeefster] ten overstaan van verbalisant afgelegde verklaring:

Op donderdag 18 oktober 2018 werd de coffeeshop omstreeks 22:26 uur afgesloten door een

beveiliger van het bedrijf [bedrijf] . Op vrijdag 19 oktober 2018 werd ik omstreeks 04.24 uur gebeld door de alarmcentrale. Er werd mij verteld dat het alarm van het pand afging. Hierop ben ik op mijn telefoon gaan kijken naar de camerabeelden welke live uitzenden. Voor mij werd meteen duidelijk dat er werd ingebroken, waarop ik de politie belde. Zover ik op de camerabeelden kon zien waren er drie personen betrokken bij de inbraak. Vervolgens werd door een van de dader de nooduitgang opengebroken. Via de nooduitgang kom je uit in de keuken van de coffeeshop. In de hoek van de keuken, gelijk rechts bij binnenkomst, stond naast een houten kast een oude geldkluis. Deze kluis werd door de daders meegenomen. In de kluis zat een bedrag van 25.650 euro en een onbekend bedrag aan kleingeld. De kluis was niet verankerd. De daders waren alle drie volledig in het zwart gekleed. Bij een van de daders zag ik een verticale rode streep op de zijkant van zijn broek. Verder kan ik niets van hen omschrijven. Het kenteken van hun auto was niet duidelijk te zien. De auto was vermoedelijk een Volkswagen Golf.

Een proces-verbaal van relaas van 25 november 2018 (pagina’s 23 – 26). Dit proces-verbaal houdt zakelijk weergegeven onder meer in als relaas van bevindingen van verbalisant:

Op vrijdag 19 oktober 2018 omstreeks 04.26 uur kwam er een melding bij de politiemeldkamer Kennemerland binnen dat er zou worden ingebroken bij de coffeeshop De Groene Gaper, gelegen aan de Graftermeerstraat te Hoofddorp. Hierop zijn diverse politie eenheden ter plaatse gegaan naar genoemde locatie.

Een proces-verbaal van bevindingen van 19 oktober 2018 (pagina 282). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als relaas van bevindingen van verbalisant:

Op vrijdag 19 oktober 2018 omstreeks 05.30 uur bevond ik mij aan de Graftermeerstraat in Hoofddorp. Ik zag dat het pand een koffiezaak betrof gelegen aan de Graftermeerstraat en op de hoek van de Starnmeerstraat. Naast de zaak bevond zich een klein stuk houten schutting dat in verbinding stond met het pand ernaast. Achter deze schutting bevond zich een brandgang met aan de rechterkant een deur naar de keuken van het pand Ik zag dat op het trottoir voor de schutting een rode steekkar lag. In de brandgang zag ik dat de deur naar de keuken openstond en dat het slot was geforceerd.

Een proces-verbaal van bevindingen van 19 oktober 2018 (pagina’s 67-68). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als relaas van bevindingen van verbalisanten dan wel een van hen:

Ik hoorde vervolgens dat een opvallende politie auto op de Driemerenweg vanuit Hoofddorp in de richting van Haarlem achter een Volkswagen Golf reden voorzien van het kenteken [kenteken] . Ik hoorde dat de bestuurder het door de collega’s gegeven stopteken negeerde

en er vandoor ging via de Kromme Spieringweg te Vijfhuizen in de richting van de Boerhaavelaan te Haarlem. Ik hoorde vervolgens dat de collega's de Volkswagen zagen rijden linksaf via de Professor Eijkmanlaan in de richting van de Floris van Adrichemlaan. Aldaar stopte de Volkswagen en renden drie (3) verdachten uit de Volkswagen.
In de tuin bij de hoekwoning Semmelweisstraat/Professor Pelstraat is verdachte [medeverdachte 1] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 1] ) aangehouden.

Een proces-verbaal van aanhouding van [medeverdachte 1] van 19 oktober 2018 (pagina 56):

Op vrijdag 19 oktober 2018, omstreeks 05.05 uur, hield ik op de locatie Semmelweisstraat 52b, 2035 CV Haarlem, als verdachte aan: [medeverdachte 1] , geboren [geboortedatum] 1998 te [woonplaats] .

Een proces-verbaal van bevindingen van 19 oktober 2018 (pagina’s 47 en 48). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als relaas van bevindingen van verbalisanten dan wel een van hen:

Ik zag dat het voertuig voorzien van het kenteken [kenteken] tot stilstand kwam in de [adres] tussen twee flatgebouwen in. Ik zag dat er drie verdachten uit het voertuig stapten. Ik zag dat de drie verdachten direct wegrenden in de richting van de Floris van Adrichemlaan. Ik rende achter de twee verdachten aan. Een van de twee verdachten gooide daar op de grond een zwarte jas of vest. In de Semmelweisstraat sloeg er één verdachte links af. De andere sloeg rechts af. Ik rende de Semmelweisstraat in.

Tijdens de zoektocht op daken stond ik op de Semmelweisstraat ter hoogte van perceel 44. Ik hoorde ineens gekraak en breken van takken vanuit de struiken komen. Deze struiken staan aan de achterzijde van de Basisschool Don Bosco aan de Semmelweisstraat ter hoogte van perceel 44 of 45. Ik schreeuwde in de richting van de struiken dat ik van de politie was en dat hij moest opstaan met zijn handen omhoog. De verdachte stond op. Ik zag dat hij buiten adem was. Ik zag dat zijn borstkas snel op en neer ging. De verdachte is om 4.47 uur aangehouden. Dit bleek later te zijn: [medeverdachte 2] .

Een proces-verbaal van bevindingen van 19 oktober 2018 (pagina’s 130-131). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als relaas van bevindingen van verbalisanten dan wel een van hen:

Ik, verbalisant [verbalisant] , zag twee personen voorin het voertuig en een persoon op de achterbank. Ik, verbalisant [verbalisant] , zag in ieder geval twee personen, een achter het stuur en een op de bijrijdersstoel. Het viel ons op dat deze Volkswagen de bocht erg langzaam nam en erg laag boven de grond hing. Het voertuig hing laag in zijn vering. Wij zijn de Volkswagen toen gaan volgen. Op dit moment hebben wij de Volkswagen een stopteken gegeven en onze Optische en Geluidssignalen aangezet. Wij hebben toen ook het Operationeel Centrum geïnformeerd dat wij de Volkswagen inmiddels aan het achtervolgen waren. Wij zagen dat de Volkswagen remde en dat er drie verdachten op de [adres] uit de Volkswagen renden in de richting van de Floris van Adrichemlaan.

Een proces-verbaal van bevindingen van 19 oktober 2018 (pagina’s 126-127). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als relaas van bevindingen van verbalisanten dan wel een van hen:

Ik zag dat daar meerdere verdachten uit het voertuig renden en rende tussen de daar gelegen flats door, richting de Floris van Adrichemlaan. Na de zoekslagen heb ik samen met meerdere collega's gezocht op het schoolplein de Globe waar ik een verdachte voor het laatst over het hek heb zien klimmen aan de Semmelweisstraat. Ik ben samen met collega [verbalisant] door een strook bosschage gegaan dat gelegen is langs de school, binnen het terrein van de school. Ik hoorde dat collega [verbalisant] een verdachte aanriep. Ik zag dat een verdachte op de grond lag in de bosjes. Hierop hebben wij deze verdachte aangehouden.

Deze verdachte bleek mij later te zijn de nader te noemen [verdachte] . Ik zag dat deze verdachte op het moment van de aanhouding gekleed was in een wit T-shirt, met een blauwe joggingsbroek.

Een proces-verbaal van aanhouding van [verdachte] van 19 oktober 2018 (pagina 32):

Op vrijdag 19 oktober 2018, omstreeks 05.35 uur, hielden wij op de locatie Semmelweisstraat 5, 2035 CT Haarlem, als verdachte aan: [verdachte] .

Een proces-verbaal van bevindingen van 25 oktober 2018 (pagina 139). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als relaas van bevindingen van verbalisanten dan wel een van hen:

Ik, verbalisant, zag dat de vluchtauto, Volkswagen Golf, kenteken [kenteken] , geparkeerd stond op de [adres] met drie portiers open. Ik, verbalisant, zag dat achterin de auto een grijs/beige kluis in de kofferbak stond.

Een proces-verbaal van bevindingen van 26 oktober 2018 (pagina’s 235-238). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als relaas van bevindingen van verbalisanten dan wel een van hen:

Wij, verbalisanten, hebben een tactisch onderzoek gedaan aan het voertuig betrokken bij de inbraak in de coffeeshop de Groene Gaper te Hoofddorp. (…) Verder hebben wij de aangeefster gesproken van de coffeeshop de Groene Gaper. Zij is ter plaatse gekomen bij de onderzoekslocatie. Aldaar heeft zij de kluis geopend en de inhoud bekeken. Wij, verbalisanten, hoorde de aangeefster verklaren dat de inhoud van de kluis volledig was en dat er niets uit was weggenomen. Wij zagen dat er een rode map met administratie, een bak met kleingeld en twee zogenaamde “sealbags” met briefgeld uit kwamen.

Een proces-verbaal van bevindingen van 19 oktober 2018 (pagina’s 49-50). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als relaas van bevindingen van verbalisanten dan wel een van hen:

Ik bevond mij samen met mijn collega [verbalisant] in ons voertuig om 04.39 uur in de [adres] in Haarlem. Dit naar aanleiding van een achtervolging van een Volkswagen Golf, voorzien van het kenteken [kenteken] . Ik zag dat dit voertuig in de [adres] tot stilstand kwam. Ik zag dat er twee verdachten aan de bestuurderszijde uit het voertuig sprongen en dat er een verdachte uit de passagierszijde sprong. Ik kan de verdachten aan de bestuurderszijde als volgt beschrijven:
Verdachte 1:
- Man;
- Donker haar;
- Donker gekleed;
- Normaal postuur;
Verdachte 2:
- Man;
- Donker haar;
- Donker gekleed;
- Normaal postuur;

Ik kan de verdachte aan de passagierszijde als volgt beschrijven:
Verdachte 3:

- Man;
- Donker haar;
- Donker vest of jas
- Donkere broek;
- Dikkig postuur;
Ik zag dat het signalement van verdachte 3, overeenkwam met de aangehouden verdachte [verdachte] . Ik zag alleen dat verdachte [verdachte] een T-shirt droeg, terwijl hij ten tijde van mijn achtervolging een vest of jas aan had.

Proces-verbaal van camerabeelden van 20 oktober 2018 (pagina’s 152-158). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als relaas van bevindingen van verbalisant:

Ik, verbalisant, zag op de aangeleverde bestanden dat er beelden van twee camera’s aanwezig waren.

Ik zag het volgende op de beelden:

Bestand 1/ camera 1

Datum/tijdsaanduiding 19-10- 2018 703:59:10 uur

-Links in beeld zie je de weg

-Rechts in beeld de voorzijde van de coffeeshop

-Vanaf de weg komt een persoon aanlopen. Hierna te noemen persoon 1

-Deze persoon 1 heeft een donkerkleurige sweater aan met een capuchon over zijn hoofd

en zijn handen in zijn zakken

-Persoon 1 loopt naar de ingang.

-Persoon 1 heeft roodkleurige werkhandschoenen aan.

-Persoon 1 klimt op de opgestapelde plantenbakken die links naast de poortdeur zijn

opgestapeld, en klimt omhoog.

Bestand 2/ camera 1

Datum/tijdsaanduiding 19-10-2018/ 03:59:50 uur

-Andere persoon, hierna persoon 2 te noemen, komt aanlopen vanaf de weg.

-Deze heeft een donkerkleurige sweater aan met over zijn hoofd een capuchon. Tevens

heeft persoon 2 een donkerkleurige trainingsbroek aan met een licht roodkleurige

brede streep in de lengte richting over zijn broekspijpen.

-Hij loopt richting naar de hoofdingang en staat even stil.

-Hij kijkt naar de roldeur welke voor de ingang zit. Hij kijkt omhoog en na 15

seconden nadat hij beeld kwam stopt de opname.

Bestand 4/ camera 1

Datum/tijdsaanduiding: 19-10-2018/ 04:05:26 uur

-Ik zie in beeld, half in het parkeervak en half op het trottoir een auto staan. Dit

ter hoogte van de genoemde opgestapelde plantenbakken bij de genoemde coffeeshop.

-Ik herken dit voertuig als zijnde een personenauto, van het merk Volkswagen, type

Golf 5, kleur donkerkleurig, 5-deurs model. Het voertuig heeft geen wieldoppen en je

ziet de zwarte velgen daardoor. Door de plantenbakken zie ik het kenteken niet.

-Dit voertuig staat met zijn achterzijde richting het pand en de remlichten branden

en de rest van de verlichting brandt niet.

Bestand 19/camera 1

Datum/tijdsaanduiding: 19-10-2018/04:16:21 uur

- persoon 2 komt uit de poortdeur gelopen stopt bij het trottoir en kijkt om zich

heen. Persoon heeft hierbij de gehele tijd een voorwerp in zijn rechterhand, lijkend

op een schroevendraaier, en loopt hierna weer naar binnen. Hierna komt hij nogmaals

de poort uit loopt naar het midden van de straat, kijkt daar om zich heen, en loopt

weer terug de poort in. Hierbij had persoon 2 nog steeds een voorwerp, lijkend op een

schroevendraaier, in zijn rechterhand.

Bestand 24/camera 1

Datum/tijdsaanduiding: 19-10-2018/04:18:55 uur

-persoon 1 en 2 komen uit de poort gerend en rennen naar de eerder genoemde Golf.

Persoon 1 rent naar de achterzijde van de Golf, sluit de achterklep, en neemt plaats

als bijrijder in de Golf. Persoon neemt plaats als bestuurder in de Golf. Hierna rijd

de Golf met gedoofde lichten weg in noordwestelijke richting.

Bestand 25/camera 1

Datum/tijdsaanduiding: 19-10-2018/04:19:53 uur

-De eerder genoemde Golf komt achteruit het beeld in gereden. Hierbij branden de

lichten van de Golf niet. De Golf stopt midden op de weg. Hier stapt vanaf de

bijrijders stoel een derde persoon uit.

-persoon 3 heeft een slank postuur, draagt een licht grijze broek, heeft een zwarte

schoenen en een zwarte jas met capuchon. De capuchon draagt hij over zijn hoofd.

Persoon 3 heeft blauwe handschoenen aan zijn handen. Hierna verder te noemen als

persoon 3.

-persoon 3 rent de poort in.

-de Golf rijd verder achteruit.

-persoon 1 komt links het beeld in rennen en rent de poort in.

-persoon 2 stapt aan de bestuurderskant uit de Golf, laat de portier aan de

bestuurderszijde open staan, en rent de poort in.

-persoon 2 komt uit de poort gerend, stapt als bestuurder in de Golf, en rijd de Golf

enkele meters naar voren.

Bestand 26/camera 1

Datum/tijdsaanduiding: 19-10-2018/04:20:34 uur

-de Golf rijdt vooruit het beeld uit.

-Persoon 3 komt alleen met de achterzijde van zijn lichaam vanuit de poortdeur in

beeld. Staat in een gebukte houding, lijkend of hij wat trekt. En verdwijnt hierna

weer volledig de poort in.

Bestand 27/camera 1

Datum/tijdsaanduiding: 19-10-2018/04:20:52 uur

-persoon 3 staat in de deuropening van de poortdeur, kijkt in de richting van persoon

2 welke links het beeld in komt rennen. Waarna persoon 2 en 3 de poort in gaan.

-persoon 2 komt achteruit lopend, met de eerder genoemde steekwagen, uit de poort

gelopen. Op de steekwagen ligt een grijs vierkant voorwerp. Persoon 2 trekt de

steekwagen en het grijs vierkante voorwerp uit de poortdeur richting het trottoir.

-Persoon 1 en 3 duwen voorwaarts aan de andere kant van het grijs vierkante voorwerp

dat op de steekkar ligt.

-De steekkar lijkt te zijn verbogen. Het grijs vierkante voorwerp sleept over de

grond.

Bestand 28/camera 1

Datum/tijdsaanduiding: 19-10-2018/04:21:05 uur

-persoon 1, 2 en 3 hebben de steekkar met daarop het voorwerp tot aan het trottoir

gesleept/geduwd.

-persoon 2 rent uit beeld.

-persoon 1 maakt gebaren met zijn handen in de richten waar persoon 2 heen rende.

-persoon 3 blijft bij het grijze voorwerp staan.

-De eerder genoemde Golf komt achteruit rijdend, met geopende achterklep, tot nabij

het grijze voorwerp.

-persoon 1 en 3 kantelen het voorwerp over de straat in de richting de Golf. En

stoppen tot voor de achterklep.

Bestand 29/camera 1

Datum/tijdsaanduiding: 19-10-2018/04:21:37 uur

-De golf verplaatst ongeveer een(l) meter naar voren. Waarna persoon 2 aansluit bij

persoon 1 en 3 die kennelijk trachten het voorwerp in de Golf te krijgen.

Bestand 30/camera 1

Datum/tijdsaanduiding: 19-10-2018/04:22:51 uur

-persoon 1 duwt tegen het grijze voorwerp aan. Daarbij zet hij zich af aan het

trottoir. Hij maakt hierbij meerder duw bewegingen tegen het voorwerp aan maar krijgt

deze niet voor uit. Hierna laat persoon 2 het voorwerp los waarna het vervolgens

achteruit kantelt.

-Persoon 1 loopt richting de betonnen plantenbakken die naast de poortdeur

opgestapeld staan. Persoon 1 pakt hier een(l) plantenbak vanaf en legt deze achter de

Golf kennelijk om als hulpmiddel te dienen om het grijze voorwerp in de Golf te

krijgen.

Bestand 31/camera 1

Datum/tijdsaanduiding: 19-10-2018/04:23:47 uur

-De Golf is samen met persoon 1, 2 en 3 verdwenen uit beeld. Alleen de plantenbak ligt

nog op de plek waar persoon 1 hem neergelegd had. Op het trottoir ligt nog de

verbogen steekkar.

Bestand 32/camera 1

Datum/tijdsaanduiding: 19-10-2018/04:26:27 uur

-Er komt een opvallende politieauto door het beeld. De politieauto draait aan het

einde van de straat.

Een proces-verbaal van bevindingen van 31 december 2018 (aanvullend dossier, pagina’s 51-52). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als relaas van bevindingen van verbalisanten dan wel een van hen:

In de geanalyseerde gegevens zag ik het volgende:
De Apple IPhone van [medeverdachte 2] werd vanaf 14 oktober 2018 gebruikt met het telefoonnummer [telefoonnummer] , opgegeven voor een onbekende prepaid gebruiker van Lyca (CIOT). De telefoon maakte overwegend gebruik van zendmasten in Amsterdam in de omgeving van het woonadres van de verdachte. De telefoon gebruikte onder meer op:
15, 18 en 19 oktober 2018 zendmasten in Haarlem Schalkwijk,
18 oktober 2018 zendmasten in Hilversum,
19 oktober 2018 zendmasten in Hoofddorp om 04.11, 04.13, 04.16 en 04.18 uur.

De Nokia van [medeverdachte 1] werd vanaf 15 oktober 2018 gebruikt met het telefoonnummer [telefoonnummer] , opgegeven voor een onbekende prepaid gebruiker van Lyca (CIOT). De telefoon maakte overwegend gebruik van zendmasten in Haarlem Schalkwijk in de omgeving van het woonadres van de verdachte. De telefoon gebruikte onder meer op:
19 oktober 2018 om 03.50 uur een zendmast in Hoofddorp.

Uit de historische gegevens van de Apple IPhone van [medeverdachte 2] en de Nokia van [medeverdachte 1] bleek dat de telefoons onderling contact hadden op 19 oktober 2018.