Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2018:6585

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
17-07-2018
Datum publicatie
30-07-2018
Zaaknummer
15/700419-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Art. 337 Sr. Handel in namaakprodukten (namaak merk-parfums/cosmetica); partiële vrijspraak ten aanzien van aantal goederen; bewezenverklaring opzettelijk handelen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/700419-16 (P)

Uitspraakdatum: 17 juli 2018

Tegenspraak

Vonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 3 juli 2018 in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres

[adres] .

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. J.J. van Bree en van hetgeen verdachte en zijn raadsman, mr. L.C. de Jager, advocaat te ’s-Gravenhage, naar voren hebben gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is tenlaste gelegd dat:

Feit 1.

hij, al dan niet als eigenaar van [bedrijf] , op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 december 2014 tot en met 19 december 2014 te Hoorn en/of Rotterdam, in elk geval een of meer plaats(en) in Nederland, (telkens) opzettelijk

a. valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, en/of

b. waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, en/of

c. waren, die ter aanduiding van herkomst, valselijk van de naam van een bepaalde plaats, met bijvoeging van een verdichte handelsnaam, waren voorzien, en/of

d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst, en/of

e. waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertoonden als een tekening of model waarop een ander recht had, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoonden,

te weten een container uit China (voorzien van het nummer APZU308626-5 met 331 kartons) inhoudende;

- een of meer (3992) Showergel(s) (1 million van Paco Rabanne) en/of

- een of meer (11256) (Eau de) Parfum(s) (1 million van Paco Rabanne) en/of

- een of meer (672) Deodorant(s) (1 million van Paco Rabanne) en/of

- een of meer (480) Body Lotion(s) (1 million van Paco Rabanne) en/of

- een of meer (480) Mascara('s) (Maybelline van L'Oréal) en/of

- een of meer (480) Eyeliner(s) (Maybelline van L'Oréal),

heeft ingevoerd en/of doorgevoerd, zulks terwijl verdachte van het plegen van dit/deze misdrijf/misdrijven zijn beroep heeft gemaakt en/of het plegen van dit/deze misdrijf/misdrijven bedrijf heeft uitgeoefend;

Feit 2.

hij, al dan niet als eigenaar van [bedrijf] , op of omstreeks 19 december 2014 te Hoorn en/of Beverwijk, in elk geval een of meer plaats(en) in nederland, opzettelijk

a. valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, en/of

b. waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, en/of

c. waren, die ter aanduiding van herkomst, valselijk van de naam van een bepaalde plaats, met bijvoeging van een verdichte handelsnaam, waren voorzien, en/of

d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst, en/of

e. waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertoonden als een tekening of model waarop een ander recht had, dan wel daarmede slechtsondergeschikte verschillen vertoonden,

te weten onder andere

- een of meer (Eau de) Parfum(s) en/of Eau de Toilette (van onder meer Paco Rabanne en/of Thierry Mugler en/of Chanel en/of Issey Mayaki en/of Dior en/of Hugo Boss en/of Versace) en/of

- een of meer scheermesje(s) (van Gilette) en/of

- een of meer opzet(tanden)borstel(s) (van Oral-B) en/of

- een of meer mascara('s) (van Maybelline van L'Oréal) en/of

- een of meer foundation(s) (van MaxFactor)

(de waren zoals genoemd in doc-014-01/02 van het dossier)

heeft verkocht, te koop heeft aangeboden en/of in voorraad heeft gehad, zulks terwijl verdachte van het plegen van dit/deze misdrijf/misdrijven zijn beroep heeft gemaakt en/of het plegen van dit/deze misdrijf/misdrijven bedrijf heeft uitgeoefend.

2 Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3 Bewijs

3.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de ten laste gelegde feiten.

3.2.

Partiële Vrijspraak

T.a.v. Deodorants en Bodylotions (‘1 million’ van Paco Rabbane)

Aan verdachte is onder feit 1 onder meer ten laste gelegd de in-/doorvoer van Deodorants en Bodylotions die merkinbreuk maken op het merk ‘1 million’ van Paco Rabbane. Het proces-verbaal van inbeslagname (AMB 005) vermeldt onder meer Deodorant en Body Lotion Paco Rabbane. Er is door verbalisanten nagelaten nadere omschrijvingen te geven van de gebruikte tekens op de waren dan wel foto’s van deze waren te maken. Bij de aangifte door Puig France zijn de foto’s gevoegd die zij hebben ontvangen van de Fiod van de in beslag genomen goederen afkomstig uit de container (bijlage II bij de aangifte DOC-010). Uit deze foto’s maakt de rechtbank op dat er goederen zijn aangetroffen waarop onder meer het teken ‘1 million’ staat, maar ook goederen met het teken ‘women million’ of ‘one billion’ of ‘lady billion’ of ‘lady milliard’. De rechtbank heeft aan de hand van voornoemde foto’s niet kunnen vaststellen dat zich onder de in beslaggenomen goederen Deodorants en Body Lotions bevonden al dan niet voorzien van het teken ‘1 million’. Verdachte wordt dan ook vrijgesproken van dit deel (3e en 4e aandachtstreepje onder feit 1) van de tenlastelegging.

T.a.v. mascara’s en eyeliners van Maybelline van L’Oréal.

Verder is aan verdachte ten laste gelegd de in-/doorvoer van mascara’s en eyeliners die merkinbreuk maken op het merk Maybelline van L’Oréal. Uit het proces-verbaal van inbeslagname (AMB 005) volgt dat 480 stuks mascara’s en 480 stuks Eyeliner Maybelline van L’Oréal in beslag zijn genomen. Dit proces-verbaal bevat geen verdere omschrijving of foto’s van de goederen. Niet kan worden vastgesteld dat op de inbeslaggenomen goederen tekens zijn aangebracht die identiek zijn aan of met een geringe afwijking gelijk aan Maybelline en L’Oréal en op een zodanige wijze dat dit merkinbreuk oplevert. Ook uit de bij de aangifte van L’Oréal (DOC-011) gevoegde foto’s van de inbeslaggenomen mascara’s en eyeliners (DOC-011-19 tot DOC 011-24) – volgt niet dat dergelijke tekens op de door verdachte ingevoerde goederen zijn aangebracht. De aangifte zelf (DOC-011) vermeldt niets over een eventuele merkregistratie van Maybelline en L’Oréal noch over een inbreuk op die merken door gebruik van overeenstemmende dan wel gering afwijkende tekens op de inbeslaggenomen goederen.

Dit neemt niet weg dat de inbeslaggenomen mascara’s en eyeliners – te zien op de bij de aangifte gevoegde foto’s van de inbeslaggenomen mascara’s en eyeliners (DOC-011-19 tot DOC 011-24) – door het daarop vermelde teken ‘the colossal volum’ express’ wel inbreuk maken op de merken THE COLOSSAL (woordmerk) en THE COLOSSAL GO EXTREME! VOLUM’ (beeldmerk) van L’Oréal, één en ander zoals omschreven in de aangifte namens L’Oréal. Nu de inbreuk op deze merken van L’Oréal echter niet is ten laste gelegd en een merkinbreuk op Maybelline van L’Oréal – zoals tenlastegelegd – op basis van het dossier niet kan worden bewezen, wordt verdachte van dit onderdeel (5e en 6e aandachtstreepje van het onder 1 ten laste gelegde en 4e aandachtstreepje van het onder 2 ten laste gelegde) vrijgesproken.

T.a.v. Thierry Mugler

Aan verdachte is onder feit 2 onder meer ten laste gelegd dat hij goederen heeft verkocht, te koop aangeboden en/of in voorraad heeft gehad die inbreuk maken op het merk THIERRY MUGLER. Op de beslaglijsten van de in Beverwijk (kramen, D.006) en in Hoorn (bedrijfspand, D.007) in beslag genomen goederen staan echter geen goederen vermeld met het teken Thierry Mugler dan wel een overeenstemmend teken. Uit de aangiftes van React (DOC-012 en DOC-013) en de daarbij gevoegde foto’s van in beslag genomen goederen in Beverwijk (DOC-012) en in Hoorn (DOC-013) volgt dat het – voor wat betreft de inbreuk op het merk THIERRY MUGLER – gaat om volgnummers A-010 en C-003 (foto’s DOC-012-08/09/10/11 en DOC-013-019). Dit betreft goederen met het teken ‘five star crystal’ respectievelijk ‘grandeur’. Hoewel in de aangifte de suggestie wordt gewekt dat de goederen met het teken ‘five star crystal’ respectievelijk ‘grandeur’ gelijkenis vertonen met goederen van THIERRY MUGLER, is die suggestie niet onderbouwd. Een vergelijking van de goederen ontbreekt. Nu blijkens voornoemde foto’s op deze goederen verder geen tekens gelijk aan – al dan niet met een geringe afwijking – het merk THIERRY MUGLER staan vermeld, wordt verdachte vrijgesproken van dit onderdeel van de tenlastelegging.

3.3.

Bewijsmiddelen 1

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de onder 1 en 2 tenlastegelegde feiten op grond van de volgende bewijsmiddelen.

Ten aanzien van feit 1 en 2

De verklaring van verdachte ter terechtzitting van 3 juli 2018, onder meer inhoudende:

Het is juist dat ik van 23 november 2007 tot 19 juni 2015 eigenaar ben geweest van de eenmanszaak [bedrijf] . Ik had een bedrijfspand aan de [adres] . Verder had ik kramen gehuurd op de Bazaar in Beverwijk waar ik onder meer cosmetica verkocht.

Het is juist dat ik in december 2014 een container uit China met cosmetica heb ingevoerd, waarin onder andere producten zaten met daarop ‘1 million’. U toont mij de folder van [bedrijf] die bij de doorzoeking is aangetroffen (DOC-005). Dit is inderdaad een folder van mijn bedrijf [bedrijf] .

Ten aanzien van feit 1

Het overzichtsproces-verbaal van 27 november 2015, onder meer inhoudende:

Tijdens een controle op 15 december 2014 op het binnenbrengen van deze container APZU 308626-5 op de ECT Delta terminal, Europaweg 875, 3199 LD Rotterdam Maasvlakte komt naar voren dat het vermoedelijk om de volgende merk vervalste goederen zou gaan: 3 juli 2018

Product IER Aantal

Showergel 1 million van Paco Rabanne 3992

Parfum 1 million van Paco Rabanne 11256

(..)

(..)

In totaal 18.272 stuks bestemd voor geadresseerde [bedrijf] , [adres] .

Een schriftelijk stuk, te weten een Bill of Lading (Doc-001-01), onder meer inhoudende:

Shipper

Zhejiang Jiejie Import&Export Co.,Ltd

Consignee

[bedrijf]

[adres]

APZU 308626-5

Lijst van inbeslaggenomen goederen (AMB-005 Bijlage I, dossierpagina 39), onder meer inhoudende:

Gedetailleerde omschrijving

3992 stuks Showergel Paco Rabanne

11256 stuks Parfum Paco Rabanne

Ten aanzien van feit 1 en 2

Een schriftelijk stuk, te weten de aangifte inz. Fiod onderzoek 56012 van 27 januari 2015, onder meer inhoudende (Doc-010):

1. Arnold + Siedsma heeft een volmacht van Puig France SAS (hierna ‘Puig’) ontvangen ten behoeve van de handhaving van haar merken en andere rechten van intellectuele eigendom. Puig is onder meer houdster van diverse PACO RABANNE, merken, waaronder:

i. Gemeenschapsmerk “1 MILLION’ woordmerk, nr. 5682141.

ii. Gemeenschapsmerk “ONE MILLION” woordmerk, nr. 5738489.

iv. Gemeenschapsmerk “1 MILLION” figuratief merk nr. 6601091.

v. Gemeenschapsmerk “1 MILLION” vormmerk nr. 6826556.

vi. Internationale Registratie met gelding in de Benelux “PACO RABANNE”, woordmerk, nr. 432790.

4. De FIOD heeft Arnold + Siedsma eind december 2014 geïnformeerd over een partij goederen die tegen gehouden zijn in de Rotterdamse haven, van welke waren vermoed werd dat zij inbreuk maken op de merken van Puig. Afbeeldingen van deze goederen (zie Bijlage II) zijn naar mijn kantoor gezonden, met het verzoek aan te geven of de waren al dan niet namaak betreffen.

5. In vervolg op de email met voornoemd verzoek heb ik op 17 december 2014 de afbeeldingen doorgezonden naar de afdeling Intellectual Property van Puig, gevestigd in Spanje en het verzoek herhaald.

6. In reactie daarop is aangegeven dat alle geconstateerde goederen zoals afgebeeld namaak zijn. Zij zijn valselijk voorzien van de hiervoor genoemde merken, dan wel voorzien van tekens die daar op verwarringwekkende wijze mee overeenstemmen.

7. De bevestiging dat alle onderschepte goederen namaak betreffen heb ik schriftelijk (per e-mail) doorgegeven aan de FIOD, waarna zij op 19 december 2014 een inval hebben gedaan te Beverwijk en Hoorn, waarbij zij werden geassisteerd door een medewerker van coöperatieve vereniging REACT.

8. In vervolg op de inval heeft REACT mijn kantoor geïnformeerd over de daar aangetroffen waren. Ik verwijs naar Bijlage III en Bijlage IV.

9. In vervolg daarop verklaar ik hierbij dat de waren afgebeeld in Bijlage III (…) eveneens namaak betreffen en inbreuk maken op de merkrecht van Puig. Zij zijn valselijk voorzien van de hiervoor genoemde merken, dan wel voorzien van tekens die daar op verwarringwekkende wijze mee overeenstemmen.

10. In vervolg daarop verklaar ik hierbij dat de waren afgebeeld in Bijlage IV (…) eveneens namaak betreffen en inbreuk maken op de merkrecht van Puig. Zij zijn valselijk voorzien van de hiervoor genoemde merken, dan wel voorzien van tekens die daar op verwarringwekkende wijze mee overeenstemmen.

11. Voor de vaststelling dat de in beslag genomen goederen daadwerkelijk namaak zijn, verwijs ik naar de volgende omstandigheden:

Merken

a. Uit de afgebeelde waren blijkt onder meer dat er BACA REBENNE staat, wat (op verwarringwekkende wijze) overeenstemt met het bekende merk PACO RABANNE.

(..)

c. Uit de afgebeelde waren blijkt onder meer dat er ONE BILLION staat, wat (op verwarringwekkende wijze) overeenstemt met het bekende merk ONE MILLION.

(..)

Codering

De coderingen ontbreken of zijn foutief weergegeven.

Kwaliteit gebruikte materialen

De kwaliteit van de gebruikte materialen ligt ver onder de kwaliteit van de originele producten. (..)

Afwerking

De afwerking van de producten is van een kwaliteit die ver ligt onder de kwaliteit van de afwerking van de originele producten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de afbeelding van de lelijke gelijmde cellofaanverpakking.

(..)

12. Het opzettelijk voorzien van de genoemde merken op producten is een gebruik van de merken in de zin van art. 2.20 BWE en art 9 GMVo. Dit gebruik levert een overtreding op van art. 337 Wetboek van Strafrecht.

14. De overtreder heeft nimmer van Puig France toestemming gekregen voor de verhandeling van de voornoemde producten, waaronder begrepen de import, aanbieding en het in voorraad houden daarvan.

15. Hierbij doe ik aangifte van overtreding van de hiervoor genoemde artikelen.

Een schriftelijk stuk, te weten een e-mail van 30 mei 2012 van verdachte aan Chantal Schmidt (als bijlage gevoegd bij het verhoor van getuige F.R. Huijser bij de rechter-commissaris van 30 mei 2017), onder meer inhoudende:

Ik wil een duidelijk beeld maken over mijn spullen die ik heb geïmporteerd naar Nederland vanuit China, dit zijn parfums die ik zelf heb bedacht, en dus mijn eigen merk. (..) het zijn normale parums waarvan de inhoud lijkt op de originele, en het uiterlijk van de parfums ook goed overenkomst maar de naam van de merken staan er niet op. Op de verpakkingen zijn bijvoorbeeld een letter of meerdere letters veranderd zo staat er bijvoorbeeld niet Paco Rabanne maar er staat dan Paco Rebane.

Ten aanzien van feit 2

Een schriftelijk stuk, te weten een lijst van inbeslaggenomen goederen, (D-006), onder meer inhoudende:

De Belastingdienst / FIOD heeft voorwerpen in beslag genomen en in ontvangst genomen van [verdachte] / [bedrijf]

Datum: 19-12-2014

A-002 One Million “Paco Rebenne” Ret: 2068 22 stuks

A-011 Chanel Chance Eau Tendre 100 ml 10 stuks

De Belastingdienst / FIOD heeft voorwerpen in beslag genomen en in ontvangst genomen van [verdachte] / [bedrijf]

B-008 One Million “Paco Rebenne” Ret: 2068 7 stuks

Een schriftelijk stuk, te weten de aangifte SNB-REACT van 22 januari 2015 (Doc-013), onder meer inhoudende:

Deze aangifte heeft betrekking op vervalsingen van de algemeen bekende en onderscheidende (beeld)merken CHANEL (…). Deze merken zijn door bovengenoemde bedrijven geregistreerd in de zin van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en Verordening (EG) 40/1 994 inzake het Gemeenschapsmerk, onder de volgende nummers:

CHANEL nr. 318753, 737653

(..)

Bovendien zijn bovenstaande registraties door de rechthebbenden althans in de gehele Benelux gedeponeerd voor onder meer Nice klasse nummer 3, te weten parfum.

De FIOD Kantoor Utrecht heeft op 19 december 2014 een partij goederen in beslag genomen te Beverwijk. De partij bestaat uit:

  • -

    Parfum, valselijk voorzien van het merk CHANEL;

  • -

    (..)

De heer M.L.R. Mooring, rechercheur, heeft op 19 december 2014 aan React monsters van de betreffende producten getoond.

De heer A. van der Velden, werkzaam als controleur bij React heeft vervolgens vastgesteld dat deze producten vervalsingen zijn van producten van de rechthebbenden en tevens benadeelden in dezen, mede op grond van de inferieure kwaliteit van de gebruikte materialen, de onjuiste labels en de gebrekkige afwerking van de producten.

Voor de vaststelling dat de in beslag genomen goederen daadwerkelijk namaak zijn, wordt een aantal criteria gehanteerd die een objectieve beoordeling waarborgen, welke hierna worden uitgewerkt.

1. Merken

Ten aanzien van de bovenstaande partij goederen is vastgesteld dat deze allen waren

voorzien van de hierboven genoemde beschermde merken en/of logo’s, dan wel daarvan

slechts een geringe afwijking vertonen.

2. Codering producten

De coderingen ontbreken of zijn foutief weergegeven.

3. Kwaliteit gebruikte materialen

De kwaliteit van de gebruikte materialen is ver beneden de kwaliteit van de originele

producten. Dit heeft tot gevolg dat de producten sneller slijtage vertonen dan waarvoor de

genoemde merkhouders garant staan.

Een schriftelijk stuk, te weten een lijst van inbeslaggenomen goederen, (D-007-01), onder meer inhoudende:

Behoort bij object: [adres]

Te: Hoorn

Vertrek / ruimte: Opslagloods [verdachte]

Datum inbeslagneming: 19-12-2014

C. . .008 Oral-B Flexisoft met 5 opzetborstels EB 17-4+1 (171 stuks)

C. . .009 Gillette Fusion Pro Gilde 12pcs blauw (101 stuks)

C. . .010 Gillette Fusion Pro Gilde Power l2pcs groen (43 stuks)

C. . .013 Chanel Allure Sport 20 ml (13 stuks)

C. . .014 Chanel Allure Homme 20 ml (13 stuks)

C. . .015 lssey Miyake Leau dissey 20 ml (13 stuks)

C. . .016 Chanel Chance Eau de Toilette (13 stuks)

C. . .017 Chanel Chance Eau Tendre 20 ml (13 stuks)

C.. .020 Dior Fahrenheit Eau de Toilette 20 ml (13 stuks)

C. . .021 Hugo Boss Bottled Night 20 ml (35 stuks)

C. . .022 Chanel No. 5 Eau de Parfum 20 ml (13 stuks)

C. . .023 Versace Bright Crystal 20 ml (13 stuks)

C.. .024 Versace Crystal Noir Eau de Toilette 20 ml (13 stuks)

C. . .026 J’adore by Dior 20 ml (13 stuks)

C. . .039 Flesje MaXfactor Age Renew Foundation 30 ml (818 stuks)

C…041 Ovaal plastic flesje met witte pomp maXfactor colour adapt skin tone adapting make-up (450 stuks)

C…042 Glazen flesje met zwart/goudkleurige pomp maXfactor Face Finity all day flawless 3 in 1 (480 stuks)

C. . .053 One Million ‘Paco Rebenne” Ref: 2068 (216 stuks)

Een schriftelijk stuk, te weten de aangifte SNB-REACT van 22 januari 2015 (Doc-013), onder meer inhoudende:

Deze aangifte heeft betrekking op vervalsingen van de algemeen bekende en onderscheidende (beeld)merken CHANEL, CHRISTIAN DIOR, GILLETTE, HUGO BOSS, ISSEY MIYAKE, MAX FACTOR, ORAL-B en VERSACE.

Deze merken zijn door bovengenoemde bedrijven geregistreerd in de zin van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en Verordening (EG) 40/1 994 inzake het

Gemeenschapsmerk, onder de volgende nummers:

CHANEL nr. 318753, 737653, 519288, 313314

CHRISTIAN DIOR nr. 329409, 329284, 294285,

GILLETTE nr. 6665319, 11319613, 3997624, 6915045

HUGO BOSS nr. 49254, 604811

ISSEY MIYAKE nr. 71175, 2989853

MAX FACTOR nr. 273730, 5026191, 258558, 3284361, 56762, 1469188

ORAL-B nr. 349771, 3590064

VERSACE nr. 1665439, 6046651

Bovendien zijn bovenstaande registraties door de rechthebbenden althans in de gehele Benelux gedeponeerd voor onder meer Nice klasse nummer 3, 8, 16 en 21, te weten parfum, cosmetica, scheermessen, verpakkingsmateriaal en tandenborstel

De FIOD Kantoor Utrecht heeft op 19 december 2014 een partij goederen in beslag genomen te Hoorn. De partij bestaat uit:

Parfum, valselijk voorzien van het merk CHANEL;

Parfum, valselijk voorzien van het merk CHRISTIAN DIOR;

Scheermessen, valselijk voorzien van het merk GILLEHE;

Parfum, valselijk voorzien van het merk HUGO BOSS;

Parfum, valselijk voorzien van het merk ISSEY MIYAKE;

Cosmetica en verpakkingsmateriaal, valselijk voorzien van het merk MAX FACTOR;

Verpakkingsmateriaal en tandenborstels, valselijk voorzien van het merk ORAL-B;

Parfum, valselijk voorzien van het merk VERSACE;

De heer M.L.R. Mooring, rechercheur, heeft op 19 december 2014 aan React monsters van de betreffende producten getoond.

De heer A. van der Velden, werkzaam als controleur bij React heeft vervolgens vastgesteld dat deze producten vervalsingen zijn van producten van de rechthebbenden en tevens benadeelden in dezen, mede op grond van de inferieure kwaliteit van de gebruikte materialen, de onjuiste labels en de gebrekkige afwerking van de producten.

Voor de vaststelling dat de in beslag genomen goederen daadwerkelijk namaak zijn, wordt een aantal criteria gehanteerd die een objectieve beoordeling waarborgen, welke hierna worden uitgewerkt.

1. Merken

Ten aanzien van de bovenstaande partij goederen is vastgesteld dat deze allen waren

voorzien van de hierboven genoemde beschermde merken en/of logo’s, dan wel daarvan

slechts een geringe afwijking vertonen.

2. Codering producten

De coderingen ontbreken of zijn foutief weergegeven.

3. Kwaliteit gebruikte materialen

De kwaliteit van de gebruikte materialen is ver beneden de kwaliteit van de originele

producten. Dit heeft tot gevolg dat de producten sneller slijtage vertonen dan waarvoor de

genoemde merkhouders garant staan.

4. Afwerking

De afwerking van de producten is slecht.

5. Overig

Ten aanzien van de verpakkingen van de producten is vastgesteld dat geen enkel product in

een originele verpakking zat. Verder is de manier van verpakken niet gelijk aan de

kenmerkende manier waarop de merkhouder haar producten verpakt.

Hierbij doe ik aangifte ter zake van overtreding van artikel 337 Wetboek van Strafrecht

(merkvervalsing) (…)

3.4.

Bewijsoverwegingen

Beroeps- of bedrijfsmatige uitoefening

Verdachte was van 23 november 2007 tot 19 juni 2015 eigenaar van de eenmanszaak [bedrijf] . Onder deze naam kocht hij – onder meer in China – grote hoeveelheden cosmetica in, die hij vervolgens invoerde in Nederland. Deze cosmetica verkocht hij onder andere in door hem gehuurde kramen op de Beverwijkse Bazaar en blijkens de in beslag genomen folder (DOC-005) via andere verkoopkanalen (waaronder internet). Op de achterzijde van voornoemde folder staat onder meer vermeld ‘geïmiteerd van bekende luchtjes’. Dat verdachte bedrijfsmatig bezig was met het verkopen van imitatieproducten blijkt ook uit de e-mail van verdachte van 30 mei 2012 gevoegd bij het verhoor van getuige Huijser op 30 mei 2017 bij de rechter-commissaris van deze rechtbank.

Onder deze omstandigheden acht de rechtbank tevens bewezen dat verdachte van het plegen van deze misdrijven zijn beroep heeft gemaakt dan wel het plegen van deze misdrijven als bedrijf heeft uitgeoefend.

Opzet

De raadsman heeft het volgende aangevoerd. Bij verdachte ontbreekt het (voorwaardelijke) opzet op de verweten gedragingen onder feit 1 (gedachtestreepje 1 tot en met 4) en feit 2 (gedachte streepje 1). Verdachte heeft niet de intentie gehad om met de invoer en verkoop van op Paco Rabanne gelijkende producten een inbreuk te maken op een merkenrecht en ook niet bewust de aanmerkelijke kans aanvaard. De raadsman heeft uitgebreid uiteengezet dat verdachte mocht vertrouwen op eerdere uitlatingen van het openbaar ministerie, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek in 2012. Immers, verdachte heeft in 2012 exact deze goederen van de Douane geretourneerd gekregen met de mededeling dat de producten verhandeld mochten worden. Verdachte is er dan ook van uitgegaan dat hij zijn handel in dergelijke producten kon voortzetten zonder een inbreuk te maken op een merkenrecht, aldus nog steeds de raadsman.

De rechtbank overweegt als volgt. Vooropgesteld wordt dat op de in 2014 in beslag genomen goederen tekens zijn aangebracht die identiek zijn aan het merk ‘1 MILLION’. Verdachte houdt zich bedrijfsmatig bezig met het importeren van grote partijen cosmetica uit China, waarbij hij de grens opzoekt van imitatie van bekende merken. Verdachte is derhalve op de hoogte van bescherming van merknamen en het verbod om – zonder toestemming - hiervan gebruik te maken. Bij de ‘1 million’-producten is geen sprake van wijziging van de naam, maar is het merk één op één op de producten overgenomen. Onder deze omstandigheden is het opzet reeds gegeven. Dat in een eerdere procedure dergelijke goederen zouden zijn geretourneerd, doet daaraan niet af. Daarbij wordt opgemerkt dat door de rechtbank niet kan worden vastgesteld, dat dezelfde producten in beslag zijn genomen in 2012 en weer geretourneerd als thans aan de orde. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat verdachte – gelet op de in deze zaak inbeslaggenomen goederen, waarvan foto’s bij de diverse aangiften zijn gevoegd – gebruik maakte van vele gelijksoortige tekens op de cosmeticaproducten, waaronder ‘women million’, ‘baco rebenne, ‘one billion’ en ‘lady billion’. Gelet op die verscheidenheid valt een dergelijke vaststelling niet te maken.

Ne bis in idem (feit 2)

Door de verdediging is aangevoerd dat de in beslag genomen ‘1 million’ goederen in Beverwijk en Hoorn behoorden tot de partij goederen die in 2012 in beslag is genomen en aan verdachte is geretourneerd. Hiervoor zijn echter geen aanknopingspunten in het dossier te vinden. Integendeel, verdachte heeft zelf ter terechtzitting verklaard tussen 2012 en 2014 nog twee containers uit China met dergelijke producten te hebben geïmporteerd. Gelet hierop is het niet waarschijnlijk dat de in 2014 aangetroffen goederen uit de partij van 2012 afkomstig waren. Het verweer wordt derhalve verworpen.

‘In voorraad hebben’ (Feit 2)

Voorts heeft de raadsman betoogd dat verdachte vrijgesproken moet worden van het onder 2. tenlastegelegde. Weliswaar heeft verdachte de bewuste goederen – tijdens zijn afwezigheid ingekocht door zijn medewerkers op de Beverwijkse Bazaar – in zijn magazijn opgeslagen. Echter, er was geen sprake van dat deze ‘ten verkoop’ in voorraad waren, aldus nog steeds de raadsman.

De rechtbank volgt dit verweer niet. Gelet op lid 2 van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) is het in voorraad hebben van enkele waren voor eigen gebruik niet strafbaar. Hiervan is in het onderhavige geval echter geen sprake. De hoeveelheden van de inbreukmakende goederen die verdachte ter beschikking had in zijn magazijn in onderling verband en samenhang bezien met het feit dat hij van de in- en verkoop van (geïmiteerde) cosmetica zijn beroep had, maakt dat het in voorraad hebben van die goederen strafbaar is in de zin van artikel 337 Sr.

3.5.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de hiervoor aangehaalde bewijsmiddelen en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1. en 2. ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat:

Feit 1.

hij, al dan niet als eigenaar van [bedrijf] , op tijdstippen in de periode van 5 december 2014 tot en met 19 december 2014 te Hoorn en Rotterdam, telkens

opzettelijk

a. valse of wederrechtelijk vervaardigde merken, en/of

d. waren, waarop of op de verpakking waarvan

een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking,

was nagebootst,

te weten een container uit China (voorzien van het nummer APZU308626-5 met 331 kartons) inhoudende;

- Showergels (1 million ) en

- ( Eau de) Parfums (1 million ) en

heeft ingevoerd en doorgevoerd, zulks terwijl verdachte van het plegen van deze misdrijven zijn beroep heeft gemaakt en het plegen van deze misdrijven als bedrijf heeft uitgeoefend;

Feit 2.

hij, al dan niet als eigenaar van [bedrijf] , op 19 december 2014 te Hoorn en Beverwijk, opzettelijk

a. valse of wederrechtelijk vervaardigde merken, en/of

d. waren, waarop of op de verpakking waarvan

een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking,

was nagebootst,

te weten onder andere

- een of meer (Eau de) Parfum(s) en Eau de Toilette (van onder meer Paco Rabanne en Chanel en Issey Miyake en Dior en Hugo Boss en Versace) en

- scheermesjes (van Gilette) en

- opzet(tanden)borstels (van Oral-B) en

- foundations (van MaxFactor).

te koop heeft aangeboden en in voorraad heeft gehad, zulks terwijl verdachte van het plegen van deze misdrijven zijn beroep heeft gemaakt en het plegen van deze misdrijven als bedrijf heeft uitgeoefend.

Hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

4 Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

Feit 1:

Opzettelijk waren, die zelf op hun verpakking valselijk zijn voorzien van het merk waarop een ander recht heeft, invoeren, terwijl schuldige van het plegen van dit misdrijf van dit misdrijf zijn beroep heeft gemaakt en het plegen van dit misdrijf als bedrijf heeft uitgeoefend, meermalen gepleegd.

Feit 2:

Opzettelijk waren, zie zelf op hun verpakking valselijk zijn voorzien van het merk waarop een ander recht heeft, te koop aanbieden en in voorraad hebben, terwijl de schuldige van het plegen van dit misdrijf van deze misdrijven zijn beroep heeft gemaakt en het plegen van deze misdrijven als bedrijf heeft uitgeoefend, meermalen gepleegd.

5 Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.

6 Motivering van de sanctie

6.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.

6.2.

Oordeel van de rechtbank

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank

zich laten leiden door de aard en de ernst van de bewezenverklaarde feiten en de

omstandigheden waaronder deze zijn begaan, de reclasseringsrapportage, alsmede door de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft een grote hoeveelheid merkvervalste goederen ingevoerd, te koop aangeboden en in voorraad gehad – zowel via zijn kramen op de Beverwijkse Bazaar als via andere verkoopkanalen. Hij heeft zich beroepsmatig bezig gehouden met het imiteren van bekende cosmeticamerken. Daarbij heeft hij steeds de grens opgezocht van hetgeen mag onder het geldende merkenrecht. Niet alleen wordt door voormeld handelen van verdachte schade berokkend aan de rechthebbenden van de merkrechten op deze goederen, maar tevens wordt oneerlijke concurrentie aangedaan aan bonafide bedrijven, die wel aan hun merkrechtelijke verplichtingen voldoen. De merkhouders hebben zich kostbare productie- en marketinginspanningen getroost om hun merken tot bekende merken te maken, die garant staan voor een bepaalde kwaliteit. De merkhouders lopen inkomsten mis als potentiële klanten de namaakartikelen kopen in plaats van de originele artikelen. Bovendien doet de slechtere kwaliteit van de namaakartikelen afbreuk aan het imago en de goodwill van het originele merk. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij zijn eigen geldelijk gewin voor ogen heeft gehad en niet heeft stilgestaan bij de economische schade die zijn handelen heeft meegebracht.

Verdachte is eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld. De rechtbank merkt op dat in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geïndiceerd is, gelet op de ernst van de feiten. Een dergelijke strafmodaliteit acht de rechtbank thans niet opportuun, gelet op het tijdsverloop. Ten gunste van verdachte houdt de rechtbank namelijk rekening met de schending van de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 6 EVRM. Anders dan de officier van justitie hanteert de rechtbank als startmoment van die termijn 19 december 2014. Op die datum heeft een doorzoeking bij verdachte plaatsgehad en is hem de cautie gegeven. Verdachte kon naar het oordeel van de rechtbank aan die gebeurtenissen redelijkerwijs de verwachting ontlenen, dat hij strafrechtelijk vervolgd zou worden.

De rechtbank zal dan ook aan verdachte een werkstraf van na te melden aantal uren opleggen. Daarbij heeft de rechtbank de duur van die werkstraf gematigd op basis van het hiervoor genoemde tijdsverloop. Daarnaast wordt aan verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Daaraan zal de rechtbank een proeftijd verbinden van twee jaren opdat verdachte er tijdens die proeftijd van wordt weerhouden strafbare feiten te begaan.

7 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57, 63, 337 van het Wetboek van Strafrecht.

8 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen dat verdachte de onder 1. en 2. ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 3.5 vermeld;

verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als

bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

bepaalt dat de bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 4. vermelde strafbare feiten

opleveren;

verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

veroordeelt verdachte tot het verrichten van 200 uren taakstraf die bestaat uit het verrichten van onbetaalde arbeid, bij het niet of niet naar behoren verrichten daarvan te vervangen door 100 dagen hechtenis;

veroordeelt verdachte wegens deze feiten tot een gevangenisstraf voor de duur van één (1) MAAND, met bevel dat deze gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. H.D. Overbeek, voorzitter,

mr. J.C. van den Bos en mr. J.J. Maarleveld, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. A. Zeeman,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 17 juli 2018.

1 De door de rechtbank als proces-verbaal aangeduide bewijsmiddelen zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen ook overigens aan de daaraan bij wet gestelde eisen. Elk bewijsmiddel wordt - ook in zijn onderdelen - slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit, of die bewezen verklaarde feiten, waarop het, blijkens zijn inhoud, betrekking heeft.