Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2018:4076

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
16-05-2018
Datum publicatie
01-06-2018
Zaaknummer
C/15/264932 / FA RK 17-5815
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eenouderadoptie (stiefouderadoptie)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Sectie Familie & Jeugd

locatie Alkmaar

zaak-/rekestnr.: C/15/264932 / FA RK 17-5815

beschikking van 16 mei 2018 betreffende éénouderadoptie (stiefouderadoptie)

in de zaak van:

[verzoeker] ,

wonende op een geheim adres in het arrondissement Noord-Holland,

hierna te noemen: verzoeker,

advocaat: mr. J. de Haan, kantoorhoudende te Alkmaar,

-tegen-

[de vader] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de vader,

strekkende tot, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- het uitspreken van de adoptie door verzoeker van de minderjarigen [minderjarige] , geboren op [geboortedatum] in [plaats] en [minderjarige] , geboren op [geboortedatum] in [plaats] ;

- het bepalen dat verzoeker (tevens) wordt belast met het gezag over [minderjarige] en [minderjarige] ;

- het verstaan dat verzoeker - en zijn echtgenote - hebben verklaard dat [minderjarige] en [minderjarige] de geslachtsnaam van verzoeker zullen dragen, opdat de volledige namen van [minderjarige] en [minderjarige] zullen luiden: [minderjarige] en [minderjarige] , waarbij aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt verzocht hiervan aantekening te maken c.q. dit als zodanig op te nemen in de daartoe bestemde registers van de burgerlijke stand.

Als belanghebbende wordt aangemerkt: [de moeder] , hierna te noemen: de moeder.

1 Procedure

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, met bijlagen, van verzoeker, ingekomen op 3 oktober 2017.

1.2

De behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op de zitting van 19 april 2018 in aanwezigheid van verzoeker bijgestaan door mr. J. de Haan, de moeder alsmede de op het kantoor van mr. J. de Haan werkzame mr. E.P.J. Appelman. De vader is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

1.3

[minderjarige] en [minderjarige] hebben hun mening kenbaar gemaakt in een gesprek met de kinderrechter.

2 Feiten en omstandigheden

- de vader en de moeder zijn gehuwd op [huwelijksdatum] in [plaats] ;

- [minderjarige] is geboren vóór het huwelijk van de vader en de moeder en zij is door de vader erkend op 9 december 2005;

- [minderjarige] is geboren uit het huwelijk van de vader en de moeder;

- het huwelijk van de vader en de moeder is ontbonden op [datum] door inschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank Alkmaar van 9 oktober 2008;

- bij beschikking van de rechtbank Alkmaar van 19 maart 2009 is de moeder belast met het eenhoofdig gezag over [minderjarige] en [minderjarige] ;

- verzoeker is op [datum] in de gemeente [plaats] gehuwd met de moeder;

- verzoeker zorgt sinds 16 november 2013 samen met de moeder voor [minderjarige] en [minderjarige] .

3 Beoordeling

3.1

De vader is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen en heeft het verzoek niet tegengesproken.

3.2

De met het gezag belaste moeder stemt in met het verzoek tot adoptie.

3.3

De rechtbank heeft op grond van de overgelegde stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, de overtuiging dat de gevraagde adoptie in het kennelijk belang van [minderjarige] en [minderjarige] is. Tevens is komen vast te staan dat [minderjarige] en [minderjarige] thans en naar voor de toekomst redelijkerwijs is te voorzien niets meer van de vader in de hoedanigheid van ouder te verwachten hebben. In dat kader overweegt de rechtbank het volgende. [minderjarige] heeft vanaf haar tweede levensjaar geen contact met de vader en [minderjarige] heeft de vader nog nooit gezien. Het gezag van de vader is in 2009 beëindigd, omdat er sprake was van forse persoonlijke problematiek bij de vader en gezamenlijke gezagsuitoefening niet mogelijk was. Verzoeker speelt al langere tijd een vaderrol in het leven van [minderjarige] en [minderjarige] . Mr. De Haan heeft ter zitting verklaard dat hij voorafgaand aan de indiening van het verzoekschrift een e-mail aan de vader heeft gestuurd. De vader reageerde daarop met de mededeling dat hij geen instemmingsverklaring wilde tekenen en dat hij niet wilde dat de procedure zou doorgaan. Mr. De Haan heeft vervolgens het verzoekschrift naar de vader gestuurd en daarna geen reactie meer van de vader vernomen.

3.4

[minderjarige] heeft in het gesprek met de kinderrechter aangegeven dat zij de adoptie graag wil en dat zij ook graag de achternaam [geslachtsnaam] wil dragen. Op dit moment is [minderjarige] niet nieuwsgierig naar de vader. [minderjarige] heeft in zijn gesprek met de kinderrechter aangegeven dat hij de adoptie ook graag wil en dat hij ook graag de achternaam [geslachtsnaam] wil dragen. [minderjarige] voelt het zo dat verzoeker een echte vader voor hem is. Bij [minderjarige] bestaat er een lichte nieuwsgierigheid naar de vader.

3.5

Zoals ook ter zitting besproken, kunnen [minderjarige] en [minderjarige] met vragen over de vader terecht bij verzoeker en de moeder, die zo nodig hulp zullen zoeken om dit traject te begeleiden. De rechtbank acht dit van belang voor een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling naar volwassenheid van [minderjarige] en [minderjarige] .

3.6

Gelet op het vorenstaande en nu ook overigens aan wettelijke voorwaarden is voldaan, is de rechtbank van oordeel dat het verzoek voor toewijzing vatbaar is.

3.7

[minderjarige] en [minderjarige] zijn de eerste kinderen tot wie verzoeker en de moeder in familierechtelijke betrekking komen te staan.

3.8

Verzoeker en de moeder hebben er voor gekozen dat [minderjarige] en [minderjarige] de geslachtsnaam [geslachtsnaam] zullen dragen.

3.9

Verzoeker heeft verzocht hem mede met het gezag over [minderjarige] en [minderjarige] te belasten.

3.10

De rechtbank zal dit verzoek bij gebrek aan belang afwijzen. Verzoeker is immers gehuwd met de moeder en uit het systeem van de wet (artikel 1:251, eerste lid, BW) volgt dat er in die situatie sprake is van gezamenlijk gezag van verzoeker en de moeder.

4 Beslissing

4.1

Spreekt uit de adoptie van de minderjarige van het:

- vrouwelijk geslacht: [minderjarige] , geboren op [geboortedatum] in [plaats] ,

- mannelijk geslacht: [minderjarige] , geboren op [geboortedatum] in [plaats] ,

door verzoeker voornoemd;

4.2

gelast wijziging van de geslachtsnaam van [minderjarige] en [minderjarige] in: [geslachtsnaam] ;

4.3

wijst af het meer of anders verzochte;

4.4

draagt de griffier - op grond van artikel 1:20 e lid 1 BW - op niet eerder dan drie maanden na de dag van de uitspraak van deze beschikking - en indien daartegen geen hoger beroep is ingesteld - een afschrift van deze beschikking te zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats] en van de gemeente [plaats] .

Deze beschikking is gegeven door mr. M.E. Allegro, tevens kinderrechter, in tegenwoordigheid van A.M. Bergen, griffier en in het openbaar uitgesproken op 16 mei 2018.

Tegen deze beschikking kan – voor zover er definitief is beslist – door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. De verzoekende partij en verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het beroep in te stellen binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.