Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2018:4016

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
16-05-2018
Datum publicatie
22-05-2018
Zaaknummer
5916879 \ CV EXPL 17-3856
Formele relaties
Einduitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2018:10962
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Tussenbeschikking
Inhoudsindicatie

Luchtvaartclaim (EPGV-procedure). Geschil over additionele kosten. Tussenbeschikking.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 5916879 \ CV EXPL 17-3856

Uitspraakdatum: 16 mei 2018

Beschikking in de zaak van:

[passagier]

wonende te [woonplaats]

verzoekende partij

verder te noemen: de passagier

gemachtigde: mr. R.A. Bos

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht

Easyjet Airline Company Limited

gevestigd te Luton (Verenigd Koninkrijk)

verwerende partij

verder te noemen: Easyjet

gemachtigde: mr. J.W.A. Lameijer

1 Het procesverloop

Dit verloop blijkt uit:

  • -

    het vorderingsformulier (formulier A), ingekomen ter griffie op 3 april 2017;

  • -

    het antwoordformulier (formulier C), ingekomen ter griffie op 31 augustus 2017.

2 De feiten

2.1.

De passagier heeft met Easyjet een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Easyjet de passagier diende te vervoeren van Turnhouse Airport (Edinburgh) naar Amsterdam Schiphol op 26 juni 2016 met vluchtnummer EZY6923, hierna: de vlucht.

2.2.

De vlucht is geannuleerd. De passagier heeft compensatie van Easyjet gevorderd in verband met voornoemde annulering en additionele kosten.

2.3.

Easyjet heeft de compensatie aan de passagier voldaan, maar heeft geweigerd tot betaling van de additionele kosten over te gaan.

3 Het verzoek en het verweer

3.1.

De passagier verzoekt Easyjet te veroordelen tot betaling van € 453,40 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 26 juni 2016 tot aan de dag der algehele voldoening en tot betaling van € 90,75 aan buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten.

3.2.

De passagier baseert zijn vordering op de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). De passagier stelt dat Easyjet vanwege de annulering van de vlucht gehouden is de door hem gemaakte additionele kosten ad € 453,40 te vergoeden. Daarnaast maakt de passagier aanspraak op betaling door Easyjet van de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente.

3.3.

Easyjet betwist de verschuldigdheid van de vordering. Op haar verweer wordt - voor zover relevant - bij de beoordeling van het geschil ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

4.2.

De passagier heeft ter onderbouwing van het door hem gevorderde bedrag van € 453,40 diverse producties overgelegd. Als (onderdeel van) productie 2 en als productie 3 heeft de passagier voorts een e-mail van “Easyjet Regulatory Support Team” van 3 november 2016 overgelegd, waarin onder andere het volgende wordt vermeld:

Concerning the demand of reimbursement of additional costs, please be informed that, in order to be valid, the invoices/tickets must contain imperative information. After we verified the documents sent, I can confirm you that the valid ones are: the Hotel one, the gasoline one, the food ones (but no alcoholic drinks) and the public transportation ones from airport to hotel and back.

The ones that are not valid, are the following:

  1. The car hire – we need the final invoice for that, containing Car hire date of collection/drop-off, Car hire price (not incl.deposit), Car hire name of driver, and Car hire car type;

  2. The alternative carrier by air FlyBe – we need the ticket containing Date, Price, Route, Names of Passengers, Fare class type (e.g. Economy).

(…)”.

Blijkens dit e-mailbericht van Easyjet heeft Easyjet de facturen/bonnen van de kosten voor de hotelovernachting, benzine, eten en drinken en openbaar vervoer reeds aanvaard. De passagier heeft voorts boekingsgegevens van een huurauto overgelegd met als “pick-up” Edinburgh Airport en “return” Manchester Airport. Easyjet heeft niet aangevoerd dat deze gegevens van de huurauto niet voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in de e-mail van 3 november 2016. Gelet op het voorgaande staat van de kosten voor de hotelovernachting, benzine, eten en drinken, openbaar vervoer en de huurauto voldoende vast dat Easyjet gehouden is tot vergoeding daarvan. De kantonrechter zal dan ook voorbijgaan aan het verweer van Easyjet dat de passagier niet heeft onderbouwd dat de kosten voor het openbaar vervoer GBP 20 en GBP 17 hebben bedragen. Daarbij wordt voorts overwogen dat gesteld noch gebleken is dat de bonnen voor benzinekosten die de passagier heeft overgelegd, niet gelijk zijn aan de bonnen die hij reeds aan Easyjet heeft verstrekt.

4.3.

Easyjet heeft voorts aangevoerd dat de passagier niet heeft onderbouwd waarom een vervangende vlucht van Manchester naar Amsterdam noodzakelijk was en dat de passagier zich niet bij Easyjet heeft gemeld, in welk geval alternatieve opties waren onderzocht die meer voor de hand hadden gelegen. Easyjet heeft echter in haar e-mail van 3 november 2016 slechts vermeld dat zij het ticket nodig heeft met daarbij de datum, prijs, route, de naam van de passagiers en de klasse. Gelet hierop kan Easyjet zich naar het oordeel van de kantonrechter er thans niet meer op beroepen dat de kosten voor de vervangende vlucht van de passagier niet noodzakelijk, redelijk of passend waren. De passagier heeft als productie een ticket overgelegd, waaruit blijkt dat hij op 27 juni 2016 van Manchester naar Amsterdam is gevlogen, “klasse Y”. De prijs staat niet op het ticket vermeld, maar uit een andere productie van de passagier blijkt dat voor het ticket GBP 194,64 is voldaan. Easyjet heeft aangevoerd dat deze bon verwijst naar een klant met de naam [naam] . Volgens Easyjet heeft de passagier daarmee zijn vordering tot voormeld bedrag niet onderbouwd. De passagier heeft op dit standpunt van Easyjet nog niet kunnen reageren. De kantonrechter ziet aanleiding om de passagier in de gelegenheid te stellen om bij akte in te gaan op het verweer van Easyjet ten aanzien van de kosten voor het ticket van de vervangende vlucht en gelijktijdig bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat deze kosten door de passagier zijn voldaan.

4.4.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

stelt de passagier in de gelegenheid om binnen vier weken na heden een akte te nemen als vermeld onder overweging 4.4.

5.2.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gewezen door mr. L.M. de Vries, kantonrechter, en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter

Tegen deze beschikking staat geen hoger beroep open