Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2018:3600

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
06-03-2018
Datum publicatie
01-05-2018
Zaaknummer
1514214917
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bezit kinderporno. Gewoonte. Beroep op nietigheid dagvaarding verworpen. Vrijspraak verspreiden kinderporno.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Alkmaar

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/142149-17 (P)

Uitspraakdatum: 6 maart 2018

Tegenspraak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 20 februari 2018 in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1966 te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres] .

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. A.M.H.G. Peters en van hetgeen verdachte en zijn raadsman, mr. D. Fontein, advocaat te Koog aan de Zaan, naar voren hebben gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

Feit 1:
hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 30 september 2012 tot en met 4 september 2016 te Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal telkens een grote hoeveelheid afbeeldingen, - en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten een laptop Toshiba (goednummer A.02.03.003) van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken
heeft verspreid (via het programma Skype, bestanden genaamd [bestandsnaam 1] en/of [bestandsnaam 2] en/of [bestandsnaam 3] ) welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
en/of
het oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
en/of
het betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het door een dier oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
en/of
het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
en/of
het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt likken, in de mond nemen, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een dier
en/of
het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van een dier

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
en/of
het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (eventueel (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

(art. 240b lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht)

Feit 2:
hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 30 september 2012 tot en met 5 september 2016 te Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad, althans in Nederland meermalen, althans eenmaal telkens afbeeldingen (foto's en/of films)- en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen - te weten
- een Samsung telefoon (goednummer A.02.04.001) en/of
- een cd (goednummer A.02.06.002) en/of
- een harde schijf IBM (goednummer A.02.07.003) en/of
- een laptop acer (goednummer A.02.09.004) en/of
- een laptop Toshiba (goednummer A.02.03.003)
van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis en/of mond/tong en/of vinger/hand en/of voorwerp oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
en/of
het met de/een penis oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
( [bestandsnaam 4] , pv p. 75 en/of [bestandsnaam 5]
, pv p. 75)

en/of
het met de/een vinger/hand en/of een voorwerp en/of mond/tong en/of penis betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
en/of
het met de/een vinger/hand en/of een voorwerp en/of mond/tong en/of penis betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
( [bestandsnaam 6] , pv p. 76)

en/of

het door een dier vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikten/of het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
en/of
het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt likken, in de mond nemen, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een dier
( [bestandsnaam 7] , pv p. 74)

en/of

het door een dier vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
en/of
het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of de borsten van een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
en/of
het likken, betasten en/of aanraken van een dier door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
( [bestandsnaam 8] )

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een onnatuurlijke voorwerpen en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens)
een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling
( [bestandsnaam 9] , pv p. 75 en/of [bestandsnaam 10]
, pv p. 76)en/of [bestandsnaam 11] , pv p. 76 en 77)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
en/of
spuiten van/zichtbaar maken van sperma op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
( [bestandsnaam 12] , pv p. 75)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

2 Beroep op nietigheid van de dagvaarding

Door de raadsman is partiële nietigheid van de dagvaarding bepleit ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde feit. Volgens de raadsman komen de feitelijke omschrijvingen in de tenlastelegging niet overeen met de inhoud van het dossier, waarin de feitelijke beschrijving van de ten laste gelegde afbeeldingen ontbreekt. Daarmee is feit 1 van de tenlastelegging intern onbegrijpelijk.

De rechtbank volgt dit standpunt niet. Het is verdachte duidelijk welke gedragingen hem worden verweten, zoals ook is gebleken uit zijn verklaring ter terechtzitting. Van een innerlijke tegenstrijdigheid in het tenlastegelegde onder 1 acht de rechtbank geen sprake. Het beroep op nietigheid van de dagvaarding wordt dan ook verworpen.

De rechtbank heeft voorts vastgesteld dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3 Bewijs

3.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de ten laste gelegde feiten. Ten aanzien van feit 1 heeft de officier van justitie aangevoerd dat verdachte het verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen heeft bekend en dat de bestandsnamen, zoals genoemd in de tenlastelegging, voldoende feitelijk zijn omschreven.

3.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich ten aanzien van feit 1 op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken, nu uit het dossier niet valt af te leiden dat op de in feit 1 genoemde bestanden seksuele handelingen met minderjarigen te zien zouden zijn, zoals feitelijk is omschreven in de tenlastelegging. Ten aanzien van feit 2 heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

3.3.

Oordeel van de rechtbank

3.3.1.

Vrijspraak ten aanzien van feit 1
Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte onder 1 ten laste is gelegd, zodat hij daarvan moet worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

De in de tenlastelegging genoemde bestandsnamen lijken er in hoge mate op te duiden dat deze kinderpornografisch materiaal bevatten. Echter, het beeldmateriaal dat op deze bestanden te zien zou zijn, is in het dossier niet nader omschreven. Daardoor kan niet worden vastgesteld dat op die bestanden de tenlastegelegde seksuele handelingen met minderjarigen te zien zouden zijn. Het enkele gegeven dat verdachte heeft bekend bestanden met kinderpornografisch materiaal aan anderen te hebben verzonden, acht de rechtbank onvoldoende om tot een bewezenverklaring van het onder 1 ten laste gelegde feit te kunnen komen. Verdachte zal daarom van dit feit worden vrijgesproken.

3.3.2.

Redengevende feiten en omstandigheden ten aanzien van feit 2

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het onder 2 ten laste gelegde feit op grond van de volgende bewijsmiddelen, waarbij de rechtbank – nu verdachte dit feit heeft bekend en door of namens hem geen vrijspraak is bepleit – zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen, te weten:

 • -

  de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting afgelegd;

 • -

  het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal opgesteld door verbalisant [verbalisant] d.d. 1 december 2016 (dossierpagina’s 65 tot en met 69 en de daarbij behorende bijlagen (dossierpagina’s 74 tot en met 77);

 • -

  het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen opgesteld door verbalisant [verbalisant] d.d. 28 juli 2017 met bijlage (aanvullend proces-verbaal).

3.4.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 2 ten laste gelegde feit heeft begaan, met dien verstande dat

Feit 2:
hij in de periode van 30 september 2012 tot en met 5 september 2016 te Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad, meermalen, afbeeldingen (foto's en/of films) en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten
- een Samsung telefoon (goednummer A.02.04.001) en/of
- een cd (goednummer A.02.06.002) en/of
- een harde schijf IBM (goednummer A.02.07.003) en/of
- een laptop Acer (goednummer A.02.09.004) en/of
- een laptop Toshiba (goednummer A.02.03.003)


van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met een penis oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
( [bestandsnaam 4] , pv p. 75

en/of

[bestandsnaam 5]
, pv p. en 76)

en/of


het met een vinger betasten en aanraken van het geslachtsdeel van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
( [bestandsnaam 6] , pv p. 76)

en/of

het door een dier vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het door een dier likken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
( [bestandsnaam 7] , pv p. 74 en pv p. 3 aanvullend dossier)

en/of

het geheel naakt laten poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon poseert in een erotisch getinte houding op een wijze die niet bij haar leeftijd past en/of waarna door het camerastandpunt en de (onnatuurlijke) pose en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het ontblote geslachtsdeel en/of de borsten van die persoon in beeld gebracht worden waarbij de afbeelding aldus (telkens)een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling
( [bestandsnaam 9] , pv p. 75

en/of

[bestandsnaam 10] , pv p. 76) en/of

[bestandsnaam 11] , pv p. 76 en 77)

en/of

het zichtbaar maken van sperma op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
( [bestandsnaam 12] , pv p. 75)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

Hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. Verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

4 Kwalificatie en strafbaarheid van het feit

Het bewezenverklaarde levert op:

een afbeelding/gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben en/of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

5 Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.

6 Motivering van de sanctie

6.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaren met de bijzondere voorwaarden zoals door de reclassering is geadviseerd.

6.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, waaraan de door de reclassering genoemde bijzondere voorwaarden worden verbonden. De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat daarnaast een werkstraf kan worden uitgevoerd.

6.3.

Oordeel van de rechtbank

Bij de beslissing over de sanctie die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het in het bezit hebben van een grote hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen en filmfragmenten, zodanig dat hij er een gewoonte van heeft gemaakt. De aard van de afbeeldingen en de hoeveelheid kinderporno wegen ernstig in het nadeel van verdachte. Het gaat (ook) om zeer jonge kinderen, al vanaf 0-3 jaar oud, die op grove wijze worden misbruikt. Verdachte heeft de norm dat seksueel misbruik van (zeer) jeugdigen moet worden tegengegaan, in ernstige mate geschonden. Door het downloaden en het, eveneens naar zijn zeggen (hetgeen ook uit het dossier blijkt), verspreiden van kinderporno, is het verdachte mede toe te rekenen, dat uiterst verwerpelijke praktijken, die plaatsvinden met kinderen van veelal zeer jonge leeftijd, in stand worden gehouden en bevorderd. Het mag als algemeen bekend worden verondersteld dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen voorkomende seksuele gedragingen psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen kunnen nalaten.

Uit het op naam van verdachte staand Uittreksel Justitiële Documentatie, gedateerd 15 januari 2018, blijkt dat verdachte op 20 september 2012 onherroepelijk is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vier maanden met een proeftijd van twee jaren en een werkstraf van 160 uren subsidiair 80 dagen hechtenis, wegens het in het bezit hebben en het verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen. Deze eerdere veroordeling heeft verdachte er kennelijk niet van weerhouden om te recidiveren. De rechtbank weegt ook deze omstandigheid ten nadele van verdachte mee bij de straftoemeting.

De rechtbank heeft ten aanzien van de persoon van verdachte voorts kennis genomen van het over verdachte uitgebrachte reclasseringsadvies gedateerd 23 oktober 2017, opgemaakt door [reclasseringswerker] , reclasseringswerker bij Reclassering Nederland. Dit rapport houdt – zakelijk weergegeven – in dat verdachte vrijwel sociaal geïsoleerd leeft en online negatieve sociale contacten heeft. Een positief sociaal netwerk kan een controlefunctie hebben, maar dit ontbreekt momenteel grotendeels. Impulsiviteit en middelengebruik lijken een rol te hebben gespeeld bij het tenlastegelegde. Er is sprake van verslavingsproblematiek. Daarnaast lijkt er ook sprake te zijn van computerverslaving (gameverslaving en pornoverslaving). De reclassering vindt het zorgelijk dat verdachte deviante seksuele fantasieën heeft. Beschermende factoren zijn er op het gebied van werk/dagbesteding en responsiviteit voor behandeling en begeleiding. Verdachte heeft zich op vrijwillige basis opnieuw gemeld bij de Brijder en de Waag. Het is van belang dat de reeds gestarte hulpverlening doorgang blijft vinden. De reclassering is van mening dat een kortdurende zeden specifieke behandeling geïndiceerd is. Daarnaast dient er aandacht te zijn voor de meervoudige verslavingsproblematiek. Middels een toezicht met een meldplicht wil de reclassering er zicht op houden dat de behandelingen worden doorlopen en het computer- en alcoholgebruik van verdachte wordt gemonitord. Het recidiverisico wordt ingeschat als matig. Gelet op het voorgaande adviseert de reclassering een (gedeeltelijk) voorwaardelijke straf op te leggen met als bijzondere voorwaarden:

 • -

  een meldplicht bij de reclassering;

 • -

  ambulante behandelverplichting – delict gerelateerd;

 • -

  ambulante behandelverplichting – verslavingsproblematiek;

 • -

  controle op gebruik gegevensdragers;

 • -

  alcoholverbod.

De rechtbank acht het positief dat verdachte naar eigen zeggen zijn alcoholverslaving onder controle heeft gekregen en vrijwillig is begonnen met een behandeling bij de Waag om aan zijn persoon te werken om aldus het recidiverisico te verlagen. Tevens acht de rechtbank het een goede ontwikkeling dat verdachte gemotiveerd is de behandeling bij de Waag af te ronden en dat de behandeling bij de Brijder in december 2017 reeds positief is beëindigd. Gelet op de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en met inachtneming van de LOVS-oriëntatiepunten, is de rechtbank evenwel van oordeel dat niet kan worden volstaan met een andere of lagere straf dan een (gedeeltelijk) onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank acht hierbij van belang dat verdachte slechts tien dagen na zijn eerdere veroordeling het opzoeken van kinderpornografische afbeeldingen weer heeft hervat en onverminderd is doorgegaan tot aan de doorzoeking. De rechtbank is daarom van oordeel dat slechts een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, met een voorwaardelijk strafdeel, passend en geboden is zoals door de officier van justitie is gevorderd, ondanks dat verdachte van feit 1 zal worden vrijgesproken. De rechtbank zal daaraan een proeftijd van drie jaren verbinden als waarschuwing aan verdachte dat hij zich dient te onthouden van het opnieuw plegen van strafbare feiten. Als bijzondere voorwaarden zullen aan het voorwaardelijke strafdeel de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden worden verbonden.

7 Beslissingen ten aanzien van het beslag

7.1.

Onttrekking aan het verkeer

De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

 • -

  1 STK Laptop met snoer, Toshiba;

 • -

  1 STK Telefoontoestel, Samsung;

 • -

  1 STK Cd-Rom;

 • -

  1 STK Harddisk, IBM;

 • -

  1 STK Harddisk, Western digital;

 • -

  1 STK Cd-Rom,

dienen te worden onttrokken aan het verkeer. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat het onder 2 bewezen verklaarde feit met behulp van die voorwerpen is begaan. Het ongecontroleerde bezit van dit materiaal is in strijd met de wet en het algemeen belang.

7.2.

Teruggave aan verdachte

De rechtbank is van oordeel dat het onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerp, te weten een schrift, dient te worden teruggegeven aan verdachte.

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

14a, 14b, 14c, 36b, 36c en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

9 Beslissing

De rechtbank:

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 1 is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat verdachte het onder 2 ten laste gelegde feit heeft begaan zoals hiervoor onder 3.4. weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.

Bepaalt dat het onder 2 bewezen verklaarde feit het hierboven onder 4. vermelde strafbare feit oplevert.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden.

Beveelt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 6 (zes) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd en stelt daarbij een proeftijd vast van 3 (drie) jaren.

Stelt als algemene voorwaarden dat veroordeelde:

 • -

  zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

 • -

  ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

 • -

  medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat veroordeelde:

 • -

  zich binnen vijf werkdagen na onherroepelijk worden van dit vonnis zal melden bij de reclassering, op het adres Zijlweg 148c, 2015 BJ te Haarlem. Hierna dient veroordeelde zich te blijven melden zolang en zo frequent de reclassering dit noodzakelijk acht. Veroordeelde dient zich hierbij te houden aan de aanwijzingen die de reclassering hem geeft;

 • -

  een zeden specifieke behandeling door de Waag of een soortgelijke zorgverlener, te bepalen door de reclassering, zal volgen. Veroordeelde dient zich te houden aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener geeft voor de behandeling;

 • -

  zich voor zijn alcohol- en computerverslaving zal laten behandelen bij de Brijder of soortgelijke instelling. Veroordeelde is verplicht mee te werken aan een intakeprocedure en het daaruit voortvloeiende behandelaanbod;

 • -

  zich zal onthouden van, op welke wijze dan ook:
  * het seksueel getint communiceren met minderjarigen;
  * gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen;
  * gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin over seksuele handelingen met minderjarigen wordt gecommuniceerd,
  waarbij veroordeelde tijdens de gesprekken met de reclassering en/of de Waag bespreekt hoe hij denkt dit gedrag te voorkomen. Het toezicht op deze voorwaarde kan bestaan uit controles van computer en andere (digitale) apparatuur tijdens een huisbezoek in samenwerking met de politie, waaraan veroordeelde dient mee te werken;

 • -

  geen alcohol zal gebruiken. De reclassering bepaalt in overleg met de Brijder of een soortgelijke instelling met welke controlemiddelen veroordeelde wordt gecontroleerd, en hoe vaak, waaraan veroordeelde verplicht zal meewerken.

Geeft opdracht aan de reclassering tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarden en veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden (artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht).

Onttrekt aan het verkeer:

 • -

  1 STK Laptop met snoer, Toshiba;

 • -

  1 STK Telefoontoestel, Samsung;

 • -

  1 STK Cd-Rom;

 • -

  1 STK Harddisk, IBM;

 • -

  1 STK Harddisk, Western digital;

 • -

  1 STK Cd-Rom.

Gelast de teruggave aan verdachte van:

1 STK Schrift, rood.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. R.P. Boon, voorzitter,

mr. H.H.E. Boomgaart en mr. H.E. van Harten, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. Z.T. Pronk,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 6 maart 2018.