Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2018:1775

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
14-02-2018
Datum publicatie
06-03-2018
Zaaknummer
269754 HA RK 18-18
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

wraking, verzoek niet-ontvankelijk

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beslissing

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

[jw.sys.1.zaaknr] / [jw.sys.1.rolnummer_rekestnr][datum_beslissing]

Wrakingskamer

zaaknummer / rekestnummer: 269754 HA RK 18-18

Beslissing van 14 februari 2018

Op het verzoek tot wraking ingediend door:

[verzoeker] ,

wonende te Koog aan de Zaan,

verzoeker.

Het verzoek is gericht tegen de rechters en de griffiers van de rechtbank Noord-Holland.

1 Procesverloop

1.1

Verzoeker heeft op 2 oktober 2017, ontvangen ter griffie van deze rechtbank op 10 oktober 2017, schriftelijk de wraking verzocht van de rechters en de griffiers in de bij deze rechtbank, afdeling publiekrecht, sectie bestuursrecht, locatie Haarlem aanhangige zaak met als zaaknummer HAA 17/2804 VOO, hierna te noemen: de hoofdzaak.

1.2

Bij brief van 17 oktober 2017 heeft de griffier van de wrakingskamer verzoeker meegedeeld dat griffiers niet gewraakt kunnen worden en dat er nog geen rechter betrokken is bij deze procedure. Verder is verzoeker verzocht aan te geven of hij wrakingsverzoek(en) intrekt en, zo nee, per procedure aan te geven welke rechter hij wraakt.

2 De beoordeling

2.1

In artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelen kan worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke partijdigheid schade zou kunnen lijden. Uit dit artikel volgt dat het niet mogelijk is om al een wrakingsverzoek in te dienen voordat bekend is welke rechter de zaak zal behandelen.

2.2.

Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 9.1, sub d, in samenhang met paragraaf 4.1 en 4.3 van het wrakingsprotocol van deze rechtbank – op internet te vinden op de website van deze rechtbank onder: www. rechtspraak.nl/Rechtbank Noord-Holland/Regels en procedures – zal de wrakingskamer het verzoek tot wraking van de rechters, zonder behandeling ter zitting, kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.

2.3

Uit het bepaalde in paragraaf 9.1 sub d, volgt ook dat niet de bij een behandeling van de zaak betrokken griffiers gewraakt kunnen worden. De wrakingskamer zal daarom ook het verzoek tot wraking van de griffier, zonder behandeling ter zitting, kennelijk niet-ontvankelijk verklaren.

3 Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het gedane verzoek tot wraking niet-ontvankelijk;

- beveelt de griffier onverwijld aan verzoeker, alsmede aan de teamvoorzitter van de afdeling bestuursrecht, locatie Haarlem, een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van deze beslissing toe te zenden;

-beveelt dat het proces in de hoofdzaak wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevond ten tijde van het indienen van het verzoek en beveelt dat die zaak daartoe in handen wordt gesteld van de voorzitter van het team bestuursrecht, locatie Haarlem.

Deze beslissing is gegeven door mr. W.J. van Andel, voorzitter, mr. A.C. Terwiel-Kuneman en mr. E.B. de Vries-van den Heuvel, leden van de wrakingskamer, in tegenwoordigheid van J.A. Huismans, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 14 februari 2018.

griffier voorzitter

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.