Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2018:1489

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
05-02-2018
Datum publicatie
22-02-2018
Zaaknummer
C/15/260729 / HA ZA 17-450
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Mondelinge uitspraak
Inhoudsindicatie

Mondeling vonnis art. 30p Rv. Gemeente Hoorn vordert verwijdering reclame van rotonde. Vordering gedeeltelijk toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

proces-verbaal mondelinge uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Zittingsplaats Alkmaar

zaaknummer / rolnummer: C/15/260729 / HA ZA 17-450

Proces-verbaal van comparitie, gehouden op 5 februari 2018, houdende mondeling vonnis

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE HOORN,

gevestigd te Hoorn,

eiseres in conventie,

verweerster in voorwaardelijke reconventie,

advocaat mr. S.P. Dalmolen te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

C&W ROTONDE RECLAME B.V.,

gevestigd te Arkel,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUTO TENSEN B.V.,

gevestigd te Hoorn,

gedaagden in conventie,

eiseressen in voorwaardelijke reconventie,

advocaat mr. M. Maasdam te Berkhout.

Eiseres zal hierna de gemeente Hoorn en gedaagden zullen hierna C&W c.s. genoemd worden. Gedaagden zullen afzonderlijk C&W en Auto Tensen genoemd worden.

Tegenwoordig zijn mr. L.J. Saarloos, rechter, en mr. S. Verdaasdonk, griffier.

Na uitroeping van de zaak verschijnen

  • -

    namens de gemeente Hoorn [vertegenwoordigers gemeente];

  • -

    namens C&W [bestuurder], bijgestaan door mr. Maasdam voornoemd

  • -

    namens Auto Tensen [bestuurder], bijgestaan door mr. Maasdam voornoemd.

De conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie wordt geacht te zijn genomen ter gelegenheid van deze zitting en behoort tot de processtukken.

De rechter gaat over tot de comparitie. Partijen hebben hun standpunten toegelicht en over en weer gereageerd op de standpunten van de wederpartij.

De zitting is geschorst om partijen de gelegenheid te bieden tot een minnelijke regeling te komen. Vervolgens is de comparitie gesloten.

Na afloop van de mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter ter zitting mondeling vonnis gewezen.

1 Gronden van de beslissing

In conventie en in voorwaardelijke reconventie

1.1.

Partijen hebben op 9 mei 2014 een overeenkomst gesloten betreffende de “adoptie” van een vijftal rotondes. C&W is op grond van deze overeenkomst – kort samengevat – gehouden deze rotondes te herinrichten en te onderhouden.

Het geschil gaat over de rotonde aan de Provincialeweg-Westfriese Parkweg te Hoorn. C&W heeft op 18 maart 2016 een (tweede) voorstel met een schets, gemaakt door het bedrijf T&G, tot herinrichting van deze rotonde ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd. Op de bij het voorstel gevoegde schets van de rotonde waren onder meer vier reclameborden en een klassiek Peugeot bestelbusje zichtbaar. Op de zijkant van dit busje was de naam “Tensen” leesbaar. Auto Tensen is de financier van de herinrichting en mocht als tegenprestatie reclame maken op de rotonde.

De gemeente Hoorn heeft het voorstel binnen verschillende afdelingen van de gemeente laten beoordelen – onder meer op veiligheid – en op 22 april 2016 aan C&W laten weten met het voorstel van 18 maart 2016 akkoord te gaan.

De rotonde is heringericht waarbij vier reclameborden conform de daarvoor geldende contractuele bepalingen zijn geplaatst alsmede een klassiek Peugeot busje. Op dat busje is op beide zijkanten en op de achterkant de tekst “Garage Tensen anno 1953” geplaatst.

1.2.

De gemeente Hoorn vordert gedaagden te veroordelen tot verwijdering van de op het busje geplaatste tekst.

1.3.

De rechtbank stelt voorop dat de wetswijziging per 1 september 2017, inhoudende dat op grond van artikel 30p Rv per die datum in alle civiele zaken een mondeling eindvonnis kan worden gewezen, gelet op het overgangsrecht, ook van toepassing is op zaken die vóór 1 september 2017 aanhangig zijn gemaakt.

1.4.

De rechtbank verwerpt het verweer dat in dit geschil sprake is van een verkapte belastingvordering voor gevoerde reclame en dat de zaak daarom bij de bestuursrechter thuishoort. De onderhavige vordering betreft uitsluitend een op de overeenkomst gebaseerde verwijdering van de reclametekst op het busje. Ook jegens Auto Tensen, tegen wie een vordering uit hoofde van onrechtmatige daad is ingesteld, zal de rechtbank uitspraak doen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat sprake is van een civielrechtelijk geschil en acht zich bevoegd van dit geschil kennis te nemen. De voorwaardelijke eis in reconventie behoeft daarom geen behandeling.

1.5.

Het argument van de gemeente Hoorn dat van de reclame op het busje een precedentwerking uit zal gaan, volgt de rechtbank niet. De gemeente Hoorn heeft immers bij elke nieuwe overeenkomst de mogelijkheid om te beslissen wat al dan niet zal worden toegestaan aan reclame-uitingen.

1.6.

De rechtbank stelt vast dat de overeenkomst van 9 mei 2014, ook voor beide partijen, helder is. De kern van het geschil is of de door verweerders op het busje aangebrachte tekst in overeenstemming is met deze overeenkomst. De rechtbank beschouwt het akkoord van de gemeente Hoorn met het ingeleverde ontwerp van de rotonde, inclusief de schets met het busje waarop de naam “Tensen” staat, als een aanvullende overeenkomst. De vraag is vervolgens op welke wijze deze aanvullende overeenkomst in het licht van de eerste overeenkomst van 9 mei 2014 kan en mag worden uitgelegd en welke verwachtingen partijen naar aanleiding van deze overeenkomsten over en weer redelijkerwijs mochten hebben. Vastgesteld moet worden dat het uiteindelijke resultaat van de heringerichte rotonde voor een groot deel, maar niet geheel volgens deze schets is. Verweerders hebben immers de tekst op het busje uitgebreid van “Tensen” naar “Garage Tensen anno 1953”. Naar het oordeel van de rechtbank hadden verweerders niet – zoals C&W stelt – de creatieve vrijheid voor een zodanige uitbreiding.

Auto Tensen heeft overigens geen bijzondere investeringen moeten doen voor de omstreden reclametekst en had het busje al in zijn bezit.

De rechtbank is van oordeel dat de situatie nu zoveel mogelijk in overeenstemming moet worden gebracht met de overeenkomsten. Dat houdt in dat de tekst op beide zijkanten van het busje moet worden verwijderd, behoudens de naam “Tensen”. Gebleken is dat op de achterkant van het busje ook tekst is aangebracht. Deze zal in zijn geheel verwijderd moeten worden omdat dit niet is gebaseerd op de overeenkomst.

1.7.

Het voorgaande leidt ertoe dat de vordering van de gemeente Hoorn gedeeltelijk zal worden toegewezen. Omdat beide partijen gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld, zullen de

proceskosten worden gecompenseerd op de hierna volgende wijze

2 De beslissing

De rechtbank

in conventie

2.1.

veroordeelt gedaagden tot het verwijderen van de tekst “Garage” en “anno 1953” aan beide zijden van het Peugeotbusje, staande op de rotonde aan de Provinciale weg-Westfriese Parkweg te Hoorn, en tot het verwijderen van de gehele tekst op de achterkant van het busje;

2.2.

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

2.3.

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

2.4.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in voorwaardelijke reconventie

2.5.

verstaat dat de vordering geen behandeling behoeft.

Dit mondelinge vonnis is gewezen door mr. L.J. Saarloos en op 5 februari 2018 in het openbaar uitgesproken.

Waarvan proces-verbaal,

griffier rechter