Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2018:11453

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
22-11-2018
Datum publicatie
24-01-2019
Zaaknummer
15/146621-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft in totaal zo’n 24.000 afbeeldingen en 1740 films aan kinderporno in zijn bezit gehad en heeft kinderporno verspreid via de website Gigatribe. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het vervaardigen van kinderporno door een jongen van 12 jaar in erotische houdingen te fotograferen, waarbij verdachte de geslachtsdelen en de billen van de jongen nadrukkelijk in beeld heeft gebracht. Vervolgens heeft verdachte één van deze foto’s verspreid.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 270 dagen, waarvan 268 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaren met oplegging van bijzondere voorwaarden en een taakstraf van 240 uren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/146621-17 (P)

Uitspraakdatum: 22 november 2018

Tegenspraak

Vonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting

van 8 november 2018 in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1988 te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres ( [adres] .

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. E. Visser en van hetgeen verdachte en zijn raadsman, mr. H.J.G. Dudink, advocaat te Beverwijk, naar voren hebben gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1
hij op of omstreeks 13 december 2016 te Landsmeer, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal telkens
afbeeldingen, - en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten een PC (Sony) en/of een externe harddisk (Western Digital) en/of een Apple mobiele telefoon en/of een Samsung mobiele telefoon en/of een USB stick
(Sandisk) -
van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit heeft gehad
welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:
het oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandsnaam [bestandsnaam] in collectiescan op blz 152 van het proces- verbaal)
en/of
het betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
(bestandsnaam [bestandsnaam] in collectiescan op blz 153 van het proces-verbaal)
en/of
het door een dier oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt likken, in de mond nemen, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een dier en/of het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van een dier
(bestandsnaam [bestandsnaam] in collectiescan op blz 154 van het proces-verbaal)
en/of
het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden
(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling
(bestandsnaam [bestandsnaam] in collectiescan op blz 154 van het proces-verbaal)
en/of
het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling
(bestandsnaam [bestandsnaam] in collectiescan op blz 155 van het proces-verbaal

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

2
hij op of omstreeks 1 maart 2016 te Landsmeer, althans in Nederland, een hoeveelheid afbeeldingen, - en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, - van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verspreid (door te delen via Gigatribe), aangeboden (door te plaatsen in openstaand bestand)en/of openlijk tentoongesteld
welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven -bestonden uit:
het oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
(bestandsnaam [bestandsnaam] beschreven als nummer 2 op blz 16 van het proces-verbaal)
en/of
het betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
(bestandsnaam [bestandsnaam] beschreven als nummer 7 op blz 16 van het proces-verbaal)
en/of
het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden
(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling
(bestandsnaam [bestandsnaam] beschreven als nummer 31 op blz 18 van het proces-verbaal)
en/of
het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een (stijve) penis en/of vagina bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling
(bestandsnaam [bestandsnaam] , beschreven als nummer 14 op blz 17 van het proces-verbaal);

3
hij in of omstreeks de periode van 24 januari 2007 tot en met 12 december 2016 te Landsmeer, althans in Nederland meermalen, althans eenmaal telkens afbeeldingen met daarop afgebeeld [persoon] (geboren op [geboortedatum] 1995),
van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken
heeft verspreid, openlijk tentoongesteld, vervaardigd, in bezit gehad
welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:
het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden
(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling
(bestandsnaam [bestandsnaam] , beschreven op blz 101 van het proces-verbaal).

2. Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3 Bewijs

3.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de onder 1 tot en met 3 ten laste gelegde feiten.

3.2

Partiële vrijspraak ten aanzien van feit 1

De rechtbank is van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het in het bezit hebben van kinderporno, nu dit bezit volgens de tenlastelegging slechts betrekking heeft op 1 dag. De rechtbank zal verdachte daarom van deze strafverzwarende omstandigheid vrijspreken.

3.3.

Redengevende feiten en omstandigheden

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de onder 1 tot en met 3 ten laste gelegde feiten op grond van de volgende bewijsmiddelen, waarbij de rechtbank – nu verdachte deze feiten heeft bekend en door of namens hem geen vrijspraak is bepleit – zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen, te weten:

Ten aanzien van feit 1, 2, 3:

- de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting afgelegd;

Ten aanzien van feit 1:

- het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal met bijlage van de Eenheid Noord-Holland, Dienst Regionale Recherche d.d. 18 mei 2017 (dossierpagina 148-168);

Ten aanzien van feit 2:

 • -

  het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen van de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche d.d. 29 maart 2016 (dossierpagina 1-4);

 • -

  het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal beoordeling beeldmateriaal met bijlage van de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche d.d. 22 maart 2016 (dossierpagina 13-21);

Ten aanzien van feit 3:

 • -

  het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aangifte van [persoon] d.d. 8 maart 2017 (dossierpagina 115-121);

 • -

  het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal met bijlage van de Eenheid Noord-Holland, Dienst Regionale Recherche d.d. 28 februari 2017 (dossierpagina 95-103);

 • -

  het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen van de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche d.d. 9 maart 2017 (dossierpagina 142-143).

De bewijsmiddelen zijn, ook in onderdelen, telkens slechts gebruikt ten aanzien van het feit waarop zij blijkens hun inhoud betrekking hebben.

3.4.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat

1
hij op 13 december 2016 te Landsmeer gegevensdragers, te weten een PC (Sony) en een externe harddisk (Western Digital) en een Apple mobiele telefoon en een Samsung mobiele telefoon en een USB stick (Sandisk), bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit heeft gehad
welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het betasten en aanraken van de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandsnaam [bestandsnaam] in “Beschrijving kinderpornografische foto’s zonder afbeeldingen” (hierna: beschrijving) op blz 159 van het proces-verbaal)
en
het gedeeltelijk naakt poseren door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij nadrukkelijk het ontblote geslachtsdeel van deze persoon in beeld gebracht wordt, waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling
(bestandsnaam [bestandsnaam] in beschrijving op blz 159 van het proces-verbaal)
en
het houden van een stijve penis bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling;
(bestandsnaam [bestandsnaam] in beschrijving op blz 158 van het proces-verbaal)

2.
hij op 1 maart 2016 te Landsmeer, een hoeveelheid afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verspreid door te delen via Gigatribe en aangeboden door te plaatsen in openstaand bestand
welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven -bestonden uit:
het anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandsnaam [bestandsnaam] beschreven als nummer 2 op blz 16 van het proces-verbaal)
en
het betasten en aanraken van het geslachtsdeel van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandsnaam [bestandsnaam] beschreven als nummer 7 op blz 16 van het proces-verbaal)
en
het geheel of gedeeltelijk naakt poseren door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij door het camerastandpunt en de onnatuurlijke pose de ontblote billen van deze persoon in beeld gebracht worden, waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling
(bestandsnaam [bestandsnaam] beschreven als nummer 31 op blz 18 van het proces-verbaal)
en
het houden van een penis bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling
(bestandsnaam [bestandsnaam] , beschreven als nummer 14 op blz 17 van het proces-verbaal);

3.
hij in de periode van 24 januari 2007 tot en met 12 december 2016 te Landsmeer,

afbeeldingen van seksuele gedragingen met daarop afgebeeld [persoon] (geboren op [geboortedatum] 1995), die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt , heeft vervaardigd en in bezit heeft gehad

en een afbeelding van een seksuele gedraging met daarop afgebeeld [persoon] (geboren op [geboortedatum] 1995), die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, heeft verspreid,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:
het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren door [persoon] die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze poseert in een erotisch getinte houding op een wijze die niet bij zijn leeftijd past en/of door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de uitsnede van de foto's nadrukkelijk het ontblote geslachtsdeel en/of billen van hem in beeld gebracht worden
waarbij de afbeelding aldus telkens een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling
(bestandsnaam [bestandsnaam] , beschreven op blz 101-103 van het proces-verbaal).

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

Hetgeen aan verdachte onder 1, 2 en 3 meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

4 Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd

feit 2:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, meermalen gepleegd.

feit 3:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, vervaardigen en in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

5 Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.

6 Motivering van de sanctie

6.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot:

- een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden met een proeftijd van 5 jaar, met als bijzondere voorwaarden een meldplicht bij de reclassering en een behandelverplichting bij de Waag;

- een taakstraf van 240 uur, bij niet verrichten te vervangen door 120 dagen hechtenis.

6.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat verdachte erg beschadigd is geraakt door de traumatische gebeurtenissen tijdens zijn verblijf in jeugdinternaten Harreveld en Hoenderloo, waarbij verdachte zelf ook slachtoffer is geworden van seksuele misdragingen. Een gevangenisstraf zou voor verdachte zeer ingrijpend zijn. De raadsman kan zich vinden in de door de officier van justitie gevorderde straf.

6.3.

Oordeel van de rechtbank

Bij de beslissing over de sancties die aan verdachte moeten worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft in totaal zo’n 24.000 afbeeldingen en 1740 films aan kinderporno in zijn bezit gehad en heeft kinderporno verspreid via de website Gigatribe. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het vervaardigen van kinderporno door een jongen van 12 jaar in erotische houdingen te fotograferen, waarbij verdachte de geslachtsdelen en de billen van de jongen nadrukkelijk in beeld heeft gebracht. Vervolgens heeft verdachte één van deze foto’s verspreid.

Het vervaardigen, in bezit houden en verspreiden van kinderporno is buitengewoon verwerpelijk, omdat bij de vervaardiging van kinderporno kinderen op zeer grove wijze seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. In veel gevallen lopen de kinderen die aan de productie van kinderporno en het daarmee gepaard gaande seksuele misbruik worden blootgesteld ernstige psychische schade op.

Daarbij is het een gegeven dat kinderpornografisch materiaal op internet circuleert, hetgeen betekent dat de in de desbetreffende kinderpornobeelden betrokken kinderen tot in lengte van jaren slachtoffer kunnen blijven. Verdachte moet mede verantwoordelijk worden gehouden voor genoemd seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door een enorme hoeveelheid kinderporno te verzamelen en te verspreiden, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar.

De ernst van deze feiten rechtvaardigt in beginsel de oplegging van een aanzienlijke vrijheidsbenemende straf.

Met betrekking tot de persoon van de verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op het over de verdachte uitgebrachte voorlichtingsrapport gedateerd 5 november 2018 van [reclasseringswerker] , als reclasseringswerker verbonden aan Reclassering Nederland. Uit dit rapport blijkt onder meer het volgende:

Het bezit van kinderporno lijkt het gevolg te zijn geweest van het obsessief zoeken naar kinderpornografische foto’s die van betrokkene zelf in zijn jeugd zijn gemaakt. Het maken van de kinderpornografische foto’s van een minderjarige jongen zijn wat moeilijker te duiden. De aanhouding van verdachte heeft ertoe geleid dat hij over zijn verleden is gaan praten en op eigen initiatief hulp heeft gezocht bij de Waag. De therapie zal nog minimaal een jaar duren. Betrokkene heeft zijn leven inmiddels op constructieve wijze vormgegeven: een koopwoning, een goede baan, een ondersteunende vriendengroep en een open relatie met zijn ouders en zus. Dit alles heeft een beschermende werking. De reclassering schat het recidiverisico op lange termijn als laaggemiddeld.

De reclassering onderschrijft de noodzaak van een behandeling bij de Waag, maar ziet geen noodzaak tot een gedwongen kader. De reclassering adviseert een in ieder geval gedeeltelijk voorwaardelijke straf op te leggen met een lange proeftijd, waarbij slechts de algemene voorwaarden gelden. Een gevangenisstraf zou voor betrokkene zeer ingrijpend zijn. Er is sprake van PTSS, opgelopen tijdens verblijven in gesloten inrichtingen in zijn jeugd. Indien hij opnieuw wordt blootgesteld aan zo’n gesloten setting en met name het leven in een groep medegedetineerden, zal de psychische problematiek waarschijnlijk toenemen.

De rechtbank weegt in het voordeel van verdachte mee dat hij vanaf het begin met de politie heeft meegewerkt en dat hij direct openheid van zaken heeft gegeven. Verdachte heeft ter terechtzitting en eerder tegenover de politie verklaard dat hij er ontzettend veel spijt van heeft, het verschrikkelijk vindt dat hij foto’s van de 12-jarige jongen heeft gemaakt, dat hij zelf hulp heeft gezocht voor zijn problemen en dat hij er alles aan zou willen doen om het terug te draaien. Verdachte is op dit punt oprecht op de rechtbank overgekomen. De rechtbank is van oordeel dat verdachte met deze schuldbewuste proceshouding verantwoordelijkheid neemt voor zijn handelen. Verdachte is thans een jaar lang in behandeling bij de Waag en deze behandeling zal nog minimaal een jaar duren. Verdachte is volgens zijn behandelaar gemotiveerd voor deze behandeling en zet zich goed in. Verdachte heeft zijn leven thans op orde. Hij heeft een fulltime baan en een sociaal netwerk.

Al deze omstandigheden in aanmerking genomen en gelet op de inhoud van het hiervoor geciteerde reclasseringsrapport acht de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, zoals in dit soort zaken gewoonlijk wordt opgelegd, in het onderhavige geval niet passend. De waarschijnlijke negatieve consequenties ervan (verlies van werk en het afbreken van de behandeling bij de Waag) zouden afbreuk doen aan de behandeling van verdachte en zouden, naar redelijke verwachting, het risico op recidive alleen maar vergroten. Het belang van het vervolgen van deze behandeling dient niet alleen verdachte maar uiteindelijk ook de samenleving als geheel.

De rechtbank zal – alles afwegende – aan verdachte een gevangenisstraf opleggen voor de duur van 270 dagen, waarvan het onvoorwaardelijke deel (2 dagen) gelijk is aan de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht. Het voorwaardelijke deel (268 dagen), waaraan een proeftijd voor de duur van 5 jaren zal worden gekoppeld, is bedoeld verdachte ervan te weerhouden opnieuw soortgelijke feiten te plegen. De rechtbank acht het van belang dat de reclassering toezicht houdt op de behandeling die verdachte bij de Waag volgt en zal dit dan ook als bijzondere voorwaarde aan het voorwaardelijk deel van de op te leggen gevangenisstraf verbinden.

Vanwege de ernst van de feiten zal de rechtbank verdachte daarnaast een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid, van 240 uur opleggen.

7 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

8 Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 3.4. weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.

Bepaalt dat de onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 4. vermelde strafbare feiten opleveren.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 270 dagen.

Beveelt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 268 dagen niet ten uitvoer zal worden gelegd en stelt daarbij een proeftijd vast van vijf jaren.

Stelt als algemene voorwaarden dat veroordeelde:

 • -

  zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

 • -

  ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt.

 • -

  medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat veroordeelde:

 • -

  zich uiterlijk twee weken na het onherroepelijk worden van dit vonnis meldt bij de reclassering, Vivaldiplantsoen 200 te (3533 JE) Utrecht, zo frequent en zo lang de reclassering dit nodig acht;

 • -

  zich ambulant zal laten behandelen bij de forensische polikliniek De Waag of een soortgelijke instelling, totdat de behandeling naar het oordeel van de betreffende kliniek is voltooid.

Geeft opdracht aan de reclassering tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Veroordeelt verdachte tot het verrichten van 240 uren taakstraf die bestaat uit het verrichten van onbetaalde arbeid, bij het niet of niet naar behoren verrichten daarvan te vervangen door 120 dagen hechtenis.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. I.A.M. Tel, voorzitter,

mr. E.C. Smits en mr. H. Brouwer, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. L.L. de Vries,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 22 november 2018.