Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:9991

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
29-11-2017
Datum publicatie
29-11-2017
Zaaknummer
5649293
Rechtsgebieden
Europees civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Luchtvaartclaim

Passagiers vragen de luchtvaartmaatschappij om hen te informeren over de langdurige vertraging van hun vlucht. De kantonrechter is van oordeel dat de luchtvaartmaatschappij vervolgens voldoende zijn geïnformeerd om hun rechten te kunnen bepalen, voortvloeiende uit EG-verordening 261/2004.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton – locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 5649293 \ CV EXPL 17-438

datum uitspraak: 29 november 2017

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de besloten vennootschap Probe-ASP B.V.
handelend onder de naam Aviclaim

gevestigd te Garyp, gemeente Tietjerksteradeel

eiseres

hierna te noemen de Aviclaim

gemachtigde mr. R. Bos

tegen

de rechtspersoon naar het recht harer vestiging

Delta Air Lines INC

gevestigd te Wilmington, Delaware (VS), tevens kantoorhoudende te Schiphol

gedaagde

hierna te noemen Delta Air Lines

gemachtigde mr. M. Lustenhouwer.

1 Het procesverloop

1.1.

Aviclaim heeft bij dagvaarding van 10 januari 2017 een vordering tegen Delta Air Lines ingesteld. Delta Air Lines heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Aviclaim heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna Delta Air Lines een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

Delta Air Lines heeft op 31 juli 2016 vlucht DL 49 / KL 6149 van Amsterdam naar New York met een aankomstvertraging van 3 uur en 42 minuten uitgevoerd (hierna: de vlucht). De vertraging is ontstaan doordat na het boarden te Amsterdam het toestel is teruggekeerd naar de gate nadat de gezagvoerder had besloten een passagier te laten verwijderen.

2.2.

De passagiers [namen 2 passagiers] hebben Aviclaim op 28 augustus en 29 augustus 2016 volmacht verleend om hun rechten uit te oefenen voortvloeiend uit Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) wegens vertraging van de vlucht jegens Delta Air Lines. Zij hebben daarbij last verleend aan Aviclaim om op eigen naam hieromtrent een gerechtelijke procedure te starten.

2.3.

Op 31 augustus 2016 heeft Aviclaim een brief gestuurd aan KLM Royal Dutch Airlines, waarin zij verzoekt om compensatie in verband met de langdurige vertraging van de vlucht.

2.4.

Een medewerkster van KLM Customer Care heeft bij e-mail van 9 september 2016 als volgt gereageerd:
"[…]
I would like to inform you that KLM handles Customer Care correspondence for Delta Air Lines in Europe. […] Flight DL 49 was delayed as the aircraft had to return tot he boarding gate to have a passenger removed. This is considered as an extraordinary circumstance that could not have been avoided even if all reasonable measures were taken.
[…]"

2.5.

Aviclaim heeft op 23 september 2016, 10 oktober 2016, 9 november 2016 brieven aan KLM gestuurd met het verzoek om compensatie te voldoen dan wel de gestelde buitengewone omstandigheid nader te specificeren.

2.6.

KLM Customer Care heeft op 14 november 2016 aan Aviclaim het volgende geschreven:
"[…]
Zoals eerder aangegeven, kan ik uw cliënt geen compensatie bieden. KLM blijft bij dit standpunt. Ik sluit deze discussie eenzijdig, ook al weet ik dat u niet tevreden bent.
[…]"

3 De vordering

3.1.

Aanvankelijk vorderde Aviclaim (samengevat) € 1.200,00 aan compensatie vanwege de langdurige vertraging van de vlucht, te vermeerderen met € 180,00 aan buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten. Nadat Delta Air Lines bij haar conclusie van antwoord had aangetoond dat de vlucht is vertraagd door een buitengewone omstandigheid als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Verordening, heeft Aviclaim haar vordering vervolgens verminderd met het compensatiebedrag van € 1.200,00, onder handhaving van haar vordering omtrent de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten.

3.2.

Aviclaim legt aan de verminderde vordering ten grondslag dat in het licht bezien van het verhoogd niveau van consumentenbescherming dat de Verordening nastreeft, Delta Air Lines in het voortraject naar deze procedure niet kon volstaan met de enkele mededeling dat de vertraging is ontstaan doordat een passagier van de vlucht moest worden verwijderd. Hoewel Aviclaim in haar eerste brief reeds heeft gevraagd om een eventueel beroep op een buitengewone omstandigheid te onderbouwen, heeft Delta Air Lines dat nagelaten. Aviclaim restte daarom geen andere mogelijkheid om onderhavige procedure te starten.

4 Het verweer

4.1.

Delta Air Lines voert aan dat Aviclaim in het voortraject over het recht op compensatie met KLM Customer Care heeft gecorrespondeerd. KLM Customer Care heeft namens Delta Air Lines aan Aviclaim laten weten dat de langdurige vertraging is veroorzaakt doordat een persoon van de vlucht moest worden verwijderd, waarmee aan de verplichting tot informatieverschaffing is voldaan. Delta Air Lines wijst erop dat in het buitengerechtelijke traject de wettelijke regels omtrent stelplicht en bewijslast nog niet aan de orde zijn, en betwist dat Aviclaim van onderhavige procedure zou hebben afgezien indien Delta Air Lines de buitengewone omstandigheid in het voortraject met stukken had onderbouwd.

5 De beoordeling

5.1.

Tussen partijen is niet in geschil dat de vertraging het gevolg is van een buitengewone omstandigheid die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet kon worden voorkomen. Na de vermindering van eis ligt in deze procedure de vraag voor of Delta Air Lines heeft voldaan aan haar verplichting om Aviclaim volledig te informeren over de rechten van de passagiers die zij vertegenwoordigt.

5.2.

Na het eerste verzoek van Aviclaim om compensatie van 31 augustus 2016, heeft KLM Customer Care bij e-mail van 9 september 2016 namens Delta Air Lines aan Aviclaim bericht dat de vlucht was vertraagd aangezien het toestel te Amsterdam moest terugkeren naar de gate om een passagier te verwijderen. Uit deze mededeling blijkt dat er een noodzaak bestond tot verwijdering van de passagier alvorens met de vlucht kon worden aangevangen. Naar het oordeel van de kantonrechter is Aviclaim met deze mededeling voldoende geïnformeerd om de rechten te kunnen bepalen van de passagiers. Waar Aviclaim desondanks vanaf 9 september 2016 buitengerechtelijke werkzaamheden is blijven verrichten en onderhavige procedure is gestart, dienen de daaraan verbonden kosten voor rekening van Aviclaim te blijven.

5.3.

De vordering zal worden afgewezen. De proceskosten komen voor rekening van Aviclaim omdat zij in het ongelijk wordt gesteld. Daarbij wordt Aviclaim ook veroordeeld tot betaling van € 50,00 aan nasalaris voor zover daadwerkelijk Delta Air Lines daadwerkelijk nakosten maakt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt Aviclaim tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Delta Air Lines tot en met vandaag worden begroot op € 200,00 aan salaris gemachtigde;

6.3.

veroordeelt Aviclaim tot betaling van € 50,00 aan nasalaris voor zover Delta Air Lines daadwerkelijk nakosten maakt;

6.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. C.E. van Oosten-van Smaalen en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.