Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:5649

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
05-07-2017
Datum publicatie
05-07-2017
Zaaknummer
C/15/261121 / KG RK 17-549
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Conservatoire maatregel
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek conservatoir beslag roerende zaken. Vrees voor verduistering onvoldoende onderbouwd.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 711
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Zittingsplaats Alkmaar

zaaknummer / rekestnummer: C/15/261121 / KG RK 17-549

Beschikking van de voorzieningenrechter van 5 juli 2017

in de zaak van

de vennootschap naar Turks recht

TURISTIK HAVA TASIMACILIK A.S.,

gevestigd te Antalya (Turkije),

verzoekster,

advocaat mr. B.S. Friedberg te Amsterdam

en

[naam verweerder] ,

wonende te [woonplaats],

gerekwestreerde.

Partijen zullen hierna Turistik Hava en [verweerder] worden genoemd.

1 Het verloop

1.1.

Op 4 juli 2017 is bij het bureau voorzieningenrechter van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift van Turistik Hava, strekkende tot het leggen van conservatoir beslag op roerende zaken.
De griffier van deze rechtbank heeft op 4 juli 2017 de advocaat van Turistik Hava telefonisch gehoord en verzocht om het verzoekschrift aan te vullen op het punt van de gestelde vordering en een nadere toelichting te geven op de gestelde vrees voor verduistering.
Turistik Hava heeft vervolgens op 5 juli 2017 een aangepast verzoekschrift ingediend.

2 De gronden

2.1.

Het verzoek strekt tot het verkrijgen van verlof om conservatoir beslag te

mogen leggenop roerende zaken ten laste van [verweerder] voor een begrote vordering van € 32.500,-.

2.2.

Uit de door Turistik Hava overgelegde stukken blijkt het volgende.

[verweerder] is bij Turistik Hava in dienst geweest als piloot. Turistik Hava heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd, waarna [verweerder] voor de rechtbank Noord-Holland de opzegging heeft aangevochten en een procedure heeft gevoerd tegen Turistik Hava. In die procedure heeft Turistik Hava een tegenverzoek ingediend. De kantonrechter heeft de opzegging van de arbeidsovereenkomst vernietigd, Turistik veroordeeld het achterstallige salaris, vermeerderd met verhogingen aan [verweerder] te betalen en het tegenverzoek afgewezen. In het kader van die beslissing heeft Turistik Hava aan [verweerder] een bedrag van € 27.824,94 betaald.
Turistik Hava heeft hoger beroep ingesteld tegen voormelde beslissing en tevens procedure aanhangig gemaakt voor de rechtbank in Antalya. In beide zaken vordert Turistik Hava het door haar betaalde bedrag terug en dat is ook de grondslag voor het onderhavige verzoek tot het leggen van conservatoir beslag.

2.3.

[verweerder] heeft vervolgens zelf per 30 juni 2017 de arbeidsovereenkomst opgezegd.

2.4.

In het aanvullende verzoekschrift heeft Turistik Hava de vrees voor verduistering als volgt toegelicht:
“Door de beëindiging van zijn dienstverband zal de heer [verweerder] zich niet meer in de directe omgeving van Turistik Hava ophouden en zich derhalve onttrekken aan ieder contact. Tevens ontstaat de mogelijkheid dat hij op geen enkele wijze nog enig verhaal meer zal gaan bieden zodat bij toewijzing van een der vorderingen of bij toewijzing van beide vorderingen er problemen kunnen gaan ontstaan met de voldoening van de vonnissen.”
Dit is naar het oordeel van de voorzieningenrechter een onvoldoende onderbouwing van de vrees voor verduistering. [verweerder] was en is – volgens het verzoekschrift – woonachtig in [woonplaats] en niet is gebleken dat daar verandering in zal komen.

2.5.

Daarnaast heeft Turistik Hava nog het volgende aangevoerd:
“Dat Turistik Hava heeft vernomen dat [verweerder] voornemens is zich te onttrekken aan verhaal, dit heeft Turistik Hava begrepen uit contacten welke [verweerder] met andere piloten van Turistik Hava heeft gehad. Hij was op zoek naar steun voor diens strijd tegen Turistik Hava echter geen van de andere piloten wilde hem daarbij steunen. En nu hijzelf ontslag bij Turistik Hava heeft genomen en daarmee de mogelijkheid bestaat dat hij elders in het buitenland gaat werken en zich op een onbekende wijze zal laten uitbetalen alsmede ook geen zichtbare eigendommen van enige waarde op zijn naam heeft staan in Nederland ontstaat daarmee de vrees voor verduistering zodat Turistik Hava een spoedeisend belang heeft bij deze vordering.”
Dat de “mogelijkheid” bestaat dat [verweerder] in het buitenland gaat werken en zich daar op een nog onbekende wijze zal laten uitbetalen levert naar het oordeel van de voorzieningenrechter nog geen gegronde vrees op dat [verweerder] zijn roerende zaken in [woonplaats] aan verhaal zal onttrekken.

2.6.

Gelet op het vorenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat niet voldaan is aan de eis dat de vrees voor verduistering voldoende is onderbouwd.

Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

3 De beslissing

De voorzieningenrechter

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. L.J. Saarloos en in het openbaar uitgesproken op 5 juli 2017.1

1 type: ljs coll: svr