Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:5547

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
29-06-2017
Datum publicatie
04-07-2017
Zaaknummer
15/871073-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verkort vonnis. Bezit van 240 afbeeldingen kinderporno en 75 foto's en 2 films met dierenporno. Bewijsoverweging met betrekking tot het opzettelijk in bezit hebben van de kinderporno. Veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 dagen met aftrek en een werkstraf van 240 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/871073-15

Uitspraakdatum: 29 juni 2017

Tegenspraak

verkort strafvonnis (art. 138b Sv)

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 15 juni 2017 in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1975 te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres] .

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. A.M.H.G. Peters en van hetgeen verdachte en zijn raadsvrouw mr. I.E. Leenhouwers, advocaat te Amsterdam, naar voren hebben gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

feit 1

hij in of omstreeks de periode van 25 augustus 2014 tot en met 29 juni 2015 te Nieuw-Vennep en/of (elders in) Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens) afbeelding(en), te weten foto's en/of een gegevensdrager(s) (te weten een Acer Tablet (H.01.01.001) en/of een laptop HO Toshiba (H.02.02.003) bevattende (een) afbeelding(en), te weten foto's, in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

( [naam bestanden] )

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en/of het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

( [naam bestand] )

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de foto's nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of

borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

( [naam bestanden]

)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

feit 2

hij op of omstreeks 29 juni 2015, te Nieuw-Vennep, in elk geval in Nederland, afbeeldingen, te weten 75 foto's en/of 2 films/video's en/of een gegevensdrager (te weten een Acer Tablet) bevattende afbeeldingen, in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeeldingen seksuele handelingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een mens en een dier (schijnbaar) zijn betrokken, welke voornoemde seksuele handelingen zakelijk weergegeven bestonden uit

- het door een volwassen persoon betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een dier (paard)

( [naam bestand] )

en/of

- het door een volwassen persoon likken en/of in de mond nemen van de geslachtsdelen van een dier (te weten een paard)

( [naam bestand] )

en/of

- het door een dier (te weten een paard en/of een hond) oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van een volwassen persoon

( [naam bestand] )

en/of

- het door een dier (te weten een paard) over het lichaam van een volwassen persoon plassen en/of ejaculeren

( [naam bestand] );

2 Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3 Bewijs

3.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van alle ten laste gelegde feiten.

3.2.

Bewijsmiddelen

De rechtbank grondt de beslissing dat verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

De bewijsmiddelen worden slechts gebruikt ten aanzien van het feit waarop zij blijkens hun inhoud betrekking hebben.

De bewijsmiddelen zullen worden uitgewerkt in die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist en zullen dan in een aan dit vonnis te hechten aanvulling worden opgenomen.

3.3.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de als feiten 1 en 2 ten laste gelegde gedragingen heeft begaan, met dien verstande dat

feit 1:

hij in de periode van 25 augustus 2014 tot en met 29 juni 2015 te Nieuw-Vennep,

een gegevensdrager, te weten een Acer Tablet (H.01.01.001) bevattende afbeeldingen, te weten foto's, in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en het anaal penetreren van het lichaam van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

( [naam bestanden] )

en

het betasten en aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt [naam bestand] )

en

het gedeeltelijk naakt poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen gekleed zijn of opgemaakt zijn en poseren in erotisch getinte houdingen op een wijze die niet bij hun leeftijd past en waarbij door het camerastandpunt en de onnatuurlijke pose en de wijze van kleden van deze personen nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling

( [naam bestanden]

);

feit 2

hij op 29 juni 2015, te Nieuw-Vennep afbeeldingen, te weten 75 foto’s en 2 films in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeeldingen seksuele handelingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een mens en een dier zijn betrokken, welke voornoemde seksuele handelingen zakelijk weergegeven bestonden uit

- het door een volwassen persoon betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een dier (paard)

( [naam bestand] )

en/of

- het door een volwassen persoon likken en/of in de mond nemen van de geslachtsdelen van een dier (te weten een paard)

( [naam bestand] )

en

- het door een dier te weten een paard en een hond oraal of anaal penetreren van een volwassen persoon

( [naam bestand] )

en

- het door een dier (te weten een paard) over het lichaam van een volwassen persoon plassen en/of ejaculeren

( [naam bestand] ).

Hetgeen aan verdachte onder de feiten 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. Verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

3.4.

Bewijsoverweging

De rechtbank acht, anders dan de raadsvrouw van verdachte, het opzettelijk in bezit hebben van alle ten laste gelegde kinderpornografische afbeeldingen die zijn aangetroffen op de Acer tablet bewezen. Uit het proces-verbaal van 17 december 2015 blijkt dat alle aangetroffen foto’s betreffende kinderpornografische afbeeldingen op het interne geheugen van de Acer computer (de rechtbank leest: tablet) ‘accessible’ zijn. Tevens wordt in dit proces-verbaal vermeld dat de afbeeldingen in de toonmap allen afkomstig zijn uit bestanden die normaal en zonder speciale software door de gebruiker te benaderen en zichtbaar zijn. De door de raadsvrouw gestelde mogelijkheid dat enkele afbeeldingen op automatische wijze op de tablet terecht zijn gekomen en verdachte deze onbewust heeft opgeslagen, acht de rechtbank onaannemelijk. Uit de stukken van het dossier en hetgeen verdachte ter terechtzitting heeft verklaard blijkt dat verdachte met een ander via de chat een rollenspel speelde, waarin verdachte of een ander deed alsof hij een tienermeisje was. Verdachte heeft verklaard dat hij voor de beeldvorming bij dit rollenspel op het internet op zoek ging naar plaatjes van tienermeisjes. Uit de internetgeschiedenis van de tablet blijkt dat verdachte op een bepaalde internetsite heeft gezocht op de termen ‘teen’ en ‘under 13’. Voorts heeft verdachte meerdere mappen aangemaakt met onder meer de namen ‘girls9’ ‘girls11’ en ‘girls13’. Verdachte wist dan ook, of heeft tenminste bewust de aanmerkelijke kans aanvaard, dat de tablet kinderpornografisch materiaal bevatte. Verdachte heeft daarmee opzettelijk, al dan niet in voorwaardelijke vorm, kinderporno in zijn bezit gehad.

4 Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd

feit 2:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij mens en dier zijn betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

5 Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.

6 Motivering van de sanctie

6.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot:

- een gevangenisstraf voor de duur van 180 dagen, waarvan 178 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht,

- een taakstraf van 240 uur, bij het niet verrichten daarvan te vervangen door 120 dagen hechtenis.

Voorts heeft zij gevorderd dat de in beslag genomen goederen worden onttrokken aan het verkeer.

6.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw van verdachte heeft, wijzend op een arrest met betrekking tot een enigszins vergelijkbare zaak, verzocht haar cliënt, evenals is gebeurd in de zaak waarnaar zij verwees, een geldboete op te leggen.

6.3.

Oordeel van de rechtbank

Bij de beslissing over de sancties die aan verdachte moeten worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft in totaal zo’n 240 afbeeldingen aan kinderporno in zijn bezit gehad. Het via internet verzamelen en in bezit houden van kinderporno is moreel buitengewoon verwerpelijk en maatschappelijk zeer ongewenst, omdat bij de vervaardiging van deze afbeeldingen kinderen op zeer grove wijze seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. In veel gevallen lopen de kinderen die aan de productie van kinderporno en het daarmee gepaard gaande seksuele misbruik worden blootgesteld ernstige psychische schade op. Daarbij is het een gegeven dat kinderpornografisch materiaal op internet circuleert, hetgeen betekent dat de in de desbetreffende kinderpornobeelden betrokken kinderen tot in lengte van jaren slachtoffer kunnen blijven. Verdachte moet mede verantwoordelijk worden gehouden voor genoemd seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen die kinderporno vervaardigen strafrechtelijk aan te pakken maar zeker ook degenen die kinderporno verzamelen.

Voorts heeft verdachte 75 foto’s en 2 films met dierenporno in bezit gehad. De wetgever heeft met het tot stand komen van de strafbepaling van artikel 254a van het Wetboek van Strafrecht, naast de bescherming van de goede zeden, met name het tegengaan van misbruik en exploitatie van dieren voor ogen gehad. Daarnaast valt ernstig te betwijfelen of de bij de ontuchtige handelingen met dieren betrokken vrouwen hieraan vrijwillig hebben meegewerkt. Ook zij kunnen slachtoffer zijn van dwang en exploitatie, wat het bezit van deze afbeeldingen des te verwerpelijker maakt.

De rechtbank houdt bij de strafoplegging rekening met het op naam van verdachte staand Uittreksel Justitiële Documentatie, gedateerd 11 mei 2017, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld.

Voorts heeft de rechtbank acht geslagen op het over verdachte uitgebrachte voorlichtingsrapport gedateerd 26 april 2016 van [naam reclasseringswerker] en het voortgangsverslag gedateerd 19 mei 2017 van [naam reclasseringswerker] , beiden als reclasseringswerker verbonden aan Reclassering Nederland.

Uit het voortgangsverslag blijkt onder meer dat verdachte de op 25 februari 2016 opgelegde schorsingsvoorwaarden, bestaande uit een meldplicht bij de reclassering en een behandeling bij De Waag, goed heeft nageleefd. Verdachte heeft de behandeling bij De Waag positief afgerond. De doelen zijn behaald en de kans op recidive is verminderd. De reclassering acht voortzetting van de meldplicht niet wenselijk. Volgens de reclassering realiseert verdachte zich nu terdege welke consequenties zijn verbonden aan riskant internetgebruik en heeft hij een aanvaardbare vorm gevonden om uiting te geven aan zijn seksuele behoeften. Het voortzetten van het reclasseringscontact heeft daarom geen meerwaarde.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden volstaan met oplegging van een geldboete, maar dat een vrijheidsbenemende straf van na te noemen duur moet worden opgelegd. Voorts is de rechtbank van oordeel dat een taakstraf bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid van het na te noemen aantal uren moet worden opgelegd. De rechtbank zal echter bepalen dat een gedeelte daarvan vooralsnog niet ten uitvoer zal worden gelegd en zal daaraan een proeftijd verbinden van twee jaren, opdat verdachte ervan wordt weerhouden zich voor het einde van die proeftijd schuldig te maken aan een strafbaar feit.

7 Beslag

De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten een Acer tablet en een Toshiba laptop, dienen te worden onttrokken aan het verkeer. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de als feiten 1 en 2 bewezen verklaarde gedragingen met betrekking tot die voorwerpen zijn begaan. Het ongecontroleerde bezit daarvan is in strijd met de wet.

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57, 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht;

9 Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte de als feiten 1 en 2 laste gelegde gedragingen heeft begaan zoals hiervoor onder 3.3. weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.

Bepaalt dat de bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 4. vermelde strafbare feiten opleveren.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 dagen.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Veroordeelt verdachte tot het verrichten van 240 uren taakstraf die bestaat uit het verrichten van onbetaalde arbeid, bij het niet of niet naar behoren verrichten daarvan te vervangen door 120 dagen hechtenis, met bevel dat een gedeelte groot 80 uren, bij het niet of niet naar behoren verrichten daarvan te vervangen door 40 dagen hechtenis, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat verdachte voor het einde van de op twee jaren bepaalde proeftijd zich aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Onttrekt aan het verkeer:

- 1.00 stk Computer Acer H.01.01.001 een tablet inclusief snoer

- 1.00 stk laptop computer H.02.02.003

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. M.J.M. Verpalen, voorzitter,

mr. M.W. Groenendijk en mr. E.M. van Poecke, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. L.L. de Vries,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 29 juni 2017.

Mr. Van Poecke is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.