Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:474

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
13-02-2017
Datum publicatie
04-04-2017
Zaaknummer
5477811 BM VERZ 16-2706
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Levenstestament. Geen aanleiding om bewind uit te spreken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Alkmaar

Zaaknummer: 5477811 BM VERZ 16-2706 AV

Uitspraakdatum:

Beschikking

Op verzoek van:

[naam verzoeker] ,

geboren te [geboortedatum] ,

wonende te [adres] ,

hierna ook te noemen: verzoeker,

met betrekking tot:

[naam betrokkene] ,

geboren te [Geboortedatum] ,

wonende te [Adres] ,

hierna ook te noemen: betrokkene.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

 • -

  het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ingekomen op 27 oktober 2016;

 • -

  een bereidverklaring van de voorgestelde bewindvoerder;

 • -

  het bezwaarschrift van [Y] , ter griffie ingekomen op 9 november 2016;

 • -

  de schriftelijke reactie van verzoeker, ter griffie ingekomen op 23 november 2016.

Op 19 januari 2017 heeft een mondelinge behandeling van het verzoek plaatsgevonden in aanwezigheid van verzoeker, bijgestaan door haar gemachtigde mr. E.E. Sprenkeling, betrokkene, [y] en [z] .

beoordeling

Het verzoek strekt tot instelling van bewind over de goederen die aan betrokkene (zullen) toebehoren, met benoeming van Mary Schats-Hart h.o.d.n. De Sociale Bewindvoerder, correspondentieadres: postbus 118, 1800 AC Alkmaar tot bewindvoerder.

Uit de stukken en de behandeling ter zitting is voldoende aannemelijk geworden dat betrokkene thans als gevolg van haar lichamelijke en geestelijke toestand niet in staat is ten volle haar vermogensrechtelijke belangen waar te nemen.

Bij het verzoek is een door rechthebbende op 29 juni 2016 opgemaakt levenstestament overgelegd. Rechthebbende heeft een volledige volmacht gegeven aan haar beide dochters (verzoeker en verweerder in deze zaak). In het levenstestament is het volgende opgenomen:

“Ik tref deze maatregelen om te voorkomen dat ik onder curatele wordt gesteld, dat over mijn goederen beschermingsbewind of ten behoeve van mij mentorschap wordt ingesteld. Ook als ik wilsonbekwaam word, dat wil zeggen dat ik niet meer in staat ben tot een redelijke waardering van mijn belangen, blijft dit levenstestament met de daarin opgenomen volmachten gelden”.

Gelet op dit levenstestament is er in beginsel geen reden om bewind uit te spreken. Er zijn omstandigheden denkbaar waaronder het, ondanks een levenstestament, wel aangewezen is om bewind uit te spreken. Van dergelijke omstandigheden is niet gebleken. Dat de onderlinge verhoudingen tussen de kinderen van betrokkene verstoord zijn acht de kantonrechter op dit moment onvoldoende grond om een bewind in te stellen. Indien en voorzover één van de beide gevolmachtigden zich niet houdt aan hetgeen in het levenstestament van haar moeder is bepaald, staan er andere wegen open om dit probleem op te lossen. Deze mogelijkheden zijn ter gelegenheid van de mondelinge behandeling besproken. Zolang dat niet geprobeerd is acht de kantonrechter het – mede gezien de recente datum van het levenstestament – te vergaand om in te gaan tegen de duidelijke wensen die moeder bij de notaris heeft laten vastleggen. Het verzoek dient dan ook te worden afgewezen.

beslissing

De kantonrechter:

- wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.E. Merkus, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter