Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:2329

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
28-03-2017
Datum publicatie
29-03-2017
Zaaknummer
C/15/253645 / KG ZA 17-30
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Aanbesteding. Nationale onderhandelingsprocedure zonder aankondiging. Vorderingen afgewezen. Eisers beroepen zich deels op aanbestedingsdocumentatie die niet van toepassing is. Geen ongeldige inschrijving. Geen onjuiste beoordeling. Van belangenverstrengeling onvoldoende gebleken. Gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2017/685
JAAN 2017/124
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Zittingsplaats Haarlem

Vonnis in kort geding in gevoegde zaken van 28 maart 2017

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/15/253645 / KG ZA 17-30 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MILFARM BEHEER B.V.,

gevestigd te Oterleek,

eiseres,

advocaat mr. A.J. van Heeswijck te Groningen,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

DE GEMEENTE STEDE BROEC,

zetelend te Bovenkarspel,

gedaagde,

advocaat mr. S.C. Brackmann te Rotterdam,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EUROPARCS B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

eiseres in het incident tot tussenkomst/voeging, tevens eiseres in hoofdzaak,

advocaat mr. H.N. s’ Jacob te Zwolle,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/15/253648 / KG ZA 17-31 van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZUIDERZEE EXPLOITATIE B.V.,

gevestigd te Wervershoof, gemeente Medemblik,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RUUD VAN LEEUWEN BEHEER B.V.,

gevestigd te Wervershoof, gemeente Medemblik,

eiseressen,

advocaat mr. B.M. Vijverberg te Diessen,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE STEDE BROEC,

zetelend te Bovenkarspel,

gedaagde,

advocaat mr. S.C. Brackmann te Rotterdam.

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EUROPARCS B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

eiseres in het incident tot tussenkomst/voeging, tevens eiseres in hoofdzaak,

advocaat mr. H.N. s’ Jacob te Zwolle,

Partijen zullen hierna Milfarm, Zuiderzee c.s., de Gemeente en Europarcs genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure in de zaak C/15/253645 / KG ZA 17/30 blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van Milfarm d.d. 12 januari 2017 met producties 1 tot en met 15;

 • -

  een incidentele conclusie tot tussenkomst/voeging tevens vordering in hoofdzaak d.d. 14 februari 2017 van de zijde van Europarcs;

-een brief van de Gemeente d.d. 8 maart 2017, houdende productie 1;

-een brief d.d. 9 maart 2017 van de zijde van Milfarm, houdende producties 16 tot en met 22;

-een akte wijziging van eis van de zijde van Milfarm d.d. 10 maart 2017;

-een gewijzigde incidentele conclusie tot tussenkomst/voeging tevens vordering in hoofdzaak d.d. 13 maart 2017 van de zijde van Europarcs;

 • -

  de mondelinge behandeling d.d. 14 maart 2017;

 • -

  de pleitnota van Milfarm;

 • -

  de pleitnota van de Gemeente;

 • -

  de pleitnota van Europarcs.

1.2.

Het verloop van de procedure in de zaak C/15/253648 / KG ZA 17/31 blijkt uit:

-de dagvaarding van Zuiderzee c.s. d.d. 12 januari 2017;

-een akte houdende producties 1 tot en met 10 d.d. 14 februari 2017 van de zijde van Zuiderzee c.s.;

- een incidentele conclusie tot tussenkomst/voeging tevens vordering in hoofdzaak d.d. 14 februari 2017 van de zijde van Europarcs;

-een brief van de Gemeente d.d. 8 maart 2017, houdende productie 1 en 2;

-een akte houdende wijziging/vermeerdering van eis en houdende producties d.d. 13 maart 2017 van de zijde van Zuiderzee c.s.;

-een gewijzigde conclusie tot tussenkomst/voeging tevens vordering in hoofdzaak d.d. 13 maart 2017 van de zijde van Europarcs;

 • -

  de mondelinge behandeling van 14 maart 2017;

 • -

  de pleitnota van Zuiderzee c.s.;

 • -

  de pleitnota van de Gemeente;

 • -

  de pleitnota van Europarcs.

1.3.

Ter terechtzitting van 14 maart 2017 zijn verschenen:

-namens Milfarm, [A.] (directeur) en [B.], bijgestaan door mr. Van Heeswijck voornoemd;

-namens Zuiderzee c.s., [C.], [D.] en [E.], bijgestaan door mr. Vijverberg voornoemd;

-namens de Gemeente, [F.], [G.] en [H.], bijgestaan door mr. Brackmann voornoemd;

-namens Europarcs, [I.], bijgestaan door mr. s’ Jacob voornoemd.

1.4.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

De Gemeente is eigenaar van camping Broekerhaven in Bovenkarspel. De Gemeente heeft besloten de camping te privatiseren. Zij wil door middel van een concessieovereenkomst de exploitatie, het beheer en het onderhoud van de camping opdragen aan een marktpartij.

2.2.

De Gemeente heeft op 19 juli 2016 een aankondiging van een opdracht geplaatst op TenderNed. Gekozen is voor een openbare ‘nationale aanbesteding’ in de zin van artikel 1.11 van de Aanbestedingswet 2012.

2.3.

De voorwaarden van de procedure zijn beschreven in een inschrijvingsleidraad gedateerd 19 juli 2016. Bij deze inschrijvingsleidraad zijn verschillende bijlagen gevoegd, waaronder een aanbestedingsreglement.

2.4.

De termijn voor het indienen van een inschrijving sloot op 6 september 2016.

Omdat er volgens de Gemeente geen acceptabele inschrijvingen waren ontvangen heeft zij besloten de procedure te staken. De Gemeente heeft daarvan op 8 november 2016 een aankondiging geplaatst op TenderNed.

2.5.

Vervolgens heeft de Gemeente Milfarm, Zuiderzee c.s., Europarcs en Beheer & Exploitatievereniging Camping Broekerhaven uitgenodigd tot deelname aan een nationale onderhandelingsprocedure, zonder aankondiging. De Gemeente heeft een nieuwe inschrijvingsleidraad, gedateerd 21 oktober 2016, opgesteld en aan de betrokken partijen gestuurd. Bij de inschrijvingsleidraad van 21 oktober 2016 zijn verschillende bijlagen gevoegd, waaronder een onderhandelingsreglement, een concept exploitatieovereenkomst en een kadastrale kaart.

2.6.

De inschrijvingsleidraad van 21 oktober 2016 luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

(…) Programma van eisen

2.1

Voorzieningen

2.1.1

Opwaarderen gebruikersniveau

De camping voldoet op dit moment niet aan de eisen die een gebruiker en recreant mag en kan verwachten. De camping moet binnen 3 tot 5 jaar op een voldoende niveau gebracht zijn, in lijn met de huidige eisen van markt en overheid.

De onderstaande zaken dienen in ieder geval door de exploitant voor eigen rekening en risico op een voldoende niveau gebracht worden:

01 Het regenwater wordt niet goed afgevoerd, waardoor het terrein na een regenbui snel drassig wordt. De drainage op het gehele terrein zal moeten worden vernieuwd of verbeterd.

02. De hoofdrijbaan over het terrein is verhard en verkeert visueel in goede staat. Aan weerszijden van de hoofdweg kan geparkeerd worden. Deze parkeerstroken zijn wel onverhard en kunnen ook drassig worden. Voor het parkeren moet een oplossing komen, zodat deze gebruikt kan worden in alle weersomstandigheden.

03. Het centrumgebouw (paviljoen) verkeert niet in optimale staat. Het dak is lek en lastig te repareren. Het pand wordt ‘s winters niet verwarmd, waardoor het vochtig wordt en schimmels ontstaan. Het paviljoen moet worden gerenoveerd, waarbij onder andere het dak wordt gerepareerd en verwarming wordt aangelegd.

04. Het terrein voor de losse kampeerders is voorzien van 6 ampère elektra. Dit dient minimaal 10 ampère en bij voorkeur 16 ampère te worden.

05. De seizoensplaatsen beschikken allen over 10 ampère elektra. Dit moet bij voorkeur 16 ampère worden.

06. Alle seizoensplaatsen beschikken over water en riolering. Beide zijn aan het einde van hun technische levensduur. Er is vaak sprake van lekkende waterleidingen, doorgeroeste kranen en verstopte leidingen. Zowel het waterleiding- als rioleringssysteem moet worden vervangen.

07. Om de bruikbaarheid van de trailerhelling te verbeteren, wordt er een suggestie gedaan om een geul te baggeren vanaf de helling naar dieper water. De inschrijver is vrij hier een suggestie voor te doen.

De inschrijver en niet de aanbesteder is verantwoordelijk voor een realistische aanbieding. Het is dus aan een inschrijver om nadere informatie in te winnen bij andere partijen, zoals Liander, KPN of Rijkswaterstaat, om het realiteitsgehalte van zijn aanbieding te controleren.

2.1.2

Behouden dagrecreatie

De huidige camping biedt ook voorzieningen voor dagrecreatie aan de inwoners van Bovenkarspel en omliggende dorpen. Voor deze voorzieningen worden dagkaarten en abonnementen verkocht zodat de inwoners gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de camping. Deze dagrecreatie voor de inwoners dient behouden te blijven. De tarieven zijn door de exploitant te bepalen met inachtneming van een reële prijs/kwaliteit verhouding.

2.1.3

Openingstijden

De camping is geopend van 1 april tot 1 oktober. De gemeente staat positief tegenover een continue openstelling van de camping. Permanente bewoning is uitdrukkelijk niet toegestaan.

2.2

Belangen huidige caravanbezitters

De huidige bezitters van een (sta)caravan die al jaren dezelfde standplaats huren, hebben belangen waarmee naar redelijkheid en billijkheid rekening gehouden moet worden. Zo veel mogelijk en gewenst, biedt de exploitant de huidige vaste standplaatshouders als eerste een optie op een staanplaats.

2.3

Inpassing toekomstvisie Stede Broec 2014-2024

De gemeente heeft een structuur- en toekomstvisie vastgesteld. Deze opdracht moet in lijn zijn met de visie en uitgangspunten hierin genoemd. De toekomstvisie is integraal van toepassing.

2.4

Juridische aspecten (wet en regelgeving)

De inrichting, maar ook de exploitatie en beheer dient in overeenstemming te zijn met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In het bijzonder wordt in dit geval gewezen op:

• Ontwikkelingen dienen plaats te vinden binnen de grenzen van het bestemmingsplan “Landelijk gebied 2010. In de huidige situatie komt het gebruik overeen met de bestemming. Uitzondering hierop is de trekkershut. Deze valt niet binnen de huidige bestemming. De exploitant en de gemeente werken samen aan een bestemmingsplanwijziging.

• Brandveiligheid. Op dit moment staan de stacaravans te dicht op elkaar. De minimale afstand tussen caravans dient namelijk drie meter te zijn. Tevens is de bluswatervoorziening niet voldoende. Voor de seizoensopening van 2017 dient aan de brandveiligheidseisen voldaan te zijn. Normaal gesproken opent de camping voor de caravanbezitters op 1 april, maar als nog niet voldaan kan worden aan de brandveiligheidseisen zoveel later dat hier wel aan voldaan is, in ieder geval voor wat betreft de onderlinge afstand van de caravans c.q. kampeermiddelen.

• Indien verharding wordt toegevoegd of elke andere willekeurige oppervlakteveranderingen, zijn compenserende maatregelen en oplossingen nodig. De inschrijving dient dan een melding te bevatten dat een watervergunning zal worden aangevraagd of de inschrijving bevat een waterparagraaf. Voor opdrachtverlening wordt deze paragraaf voorgelegd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

2.5

Financiën

01. De exploitant gaat de camping voor eigen rekening en risico beheren. De gemeente zal bij aangaan van de exploitatieovereenkomst en tijdens de looptijd van de exploitatieovereenkomst geen enkele financiële bijdrage verstrekken, anders dan in deze leidraad of bijbehorende bij lagen genoemd.

02. De exploitant is zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Hij is dus zelf verantwoordelijk om een voor hem acceptabel bedrijfsresultaat te behalen.

03. De exploitant is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van alle aanwezige opstallen op het terrein.

04. Een klein deel van het terrein is eigendom van de gemeente. Deze grond zal door de gemeente aan de exploitant in erfpacht worden uitgegeven. Het grootste deel van het terrein is eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). De gemeente heeft de grond (met de zich daarop bevindende opstallen) in erfpacht verkregen van het HHNK. De gemeente heeft de financiële verplichtingen (erfpachtcanon) afgekocht voor een periode tot en met 31 december 2055. Deze grond zal in ondererfpacht worden uitgegeven door de gemeente aan de exploitant.

05. De erfpachtcanon zal naar rato per jaar door de gemeente worden doorberekend aan de

exploitant. Het gaat om een totaalbedrag van circa € 4.700,-. Dit bedrag zal worden verwerkt in de jaarlijkse exploitatiebijdrage

2.6

aanvullende bepalingen

01. In geval van ontbinding van de exploitatieovereenkomst, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in het geval van wanprestatie aan de zijde van exploitant, kan de gemeente zonder nieuwe aanbesteding een exploitatieovereenkomst aangaan met de opvolgende inschrijver. Met deze inschrijver gaat de gemeente een wachtkamer overeenkomst aan. Deze wachtkamer overeenkomst heeft een duur van 5 jaar. Op het ontbinden van de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

02. Indien er sprake is van rechtsopvolging onder algemene of bijzondere titel in de positie van de inschrijver/exploitant ten gevolge van herstructurering van de onderneming of insolventie, dan kan deze door de rechtsopvolger worden vervangen, mits laatste voldoet aan de aanvankelijk vastgestelde criteria voor kwalitatieve selectie en dit geen andere wezenlijke wijzigingen in de uit te voeren opdracht/werkzaamheden met zich meebrengt.

03. Op het sluiten van de exploitatieovereenkomst alsmede de vastgoedtransactie (erfpacht van de grond inclusief de genoemde opstallen) in het kader van de betreffende overeenkomst(en) is het gestelde in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) van toepassing. Een eigen (voor-)onderzoek middels een BIBOB-vragenlijst kan onderdeel uitmaken van de procedure.

3 Aanbestedingsprocedure

(…)

3.2

Procedure

De aanbesteding vindt plaats volgens een nationale onderhandelingsprocedure zonder aankondiging.

Deze procedure is een vervolg op een nationaal openbare procedure die tot geen enkele acceptabele inschrijving heeft geleid.

(…)

3.3

gunningsbeslissing en opdrachtverlening

3.3.1

Gunningscriteria

01. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van de beste prijs kwaliteitverhouding (PKV). De is die inschrijving welke de meeste punten heeft behaald, met een maximum van 100 punten. Op welke wijze punten worden toegekend is uitgewerkt in hoofdstuk 3.3.2. Het gaat om de onderstaande sub gunningscriteria:

a. Recreatief commerciële waarde, maximaal 30 punten;

b. Rentabiliteit exploitatie, maximaal 25 punten;

c. Inpassing huidig personeel gemeente, maximaal 15 punten;

d. Financiële bieding, maximaal 15 punten;

e. Motivatie inschrijver, maximaal 15 punten;

02. De aanbesteder stelt een onderhandelingsteam samen. Dit team bestaat in de basis uit drie personen:

a. één specialist op het gebied van gebiedsontwikkeling, werkzaam bij de aanbesteder;

b. één externe specialist op het gebied van recreatie;

c. één specialist op het gebied van aanbesteden.

Als het onderhandelingsteam dit noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door nader aan te wijzen deskundige(n) of belanghebbende(n).

3.3.2

Subgunningscriteria

01. Recreatief commerciële waarde

De gemeente heeft in hoofdstuk 2 een programma van eisen weergeven. Dit is het absolute minimum niveau aan voorzieningen en uitstraling waaraan een inschrijving moet voldoen. De gemeente streeft een camping met een zo luxe mogelijk uitstraling na, waarbij het voorzieningenniveau voor campinggasten, maar ook dagrecreanten zo hoog mogelijk is.

Het onderhandelingsteam beoordeelt de inschrijving aan de hand van de onderstaande beoordelingstabel:

De tabel geeft een minimum en maximum score, waarbij ook een inzicht is gegeven in tussenliggende beoordelingen. Overige opgaven worden lineair beoordeeld.

De beoordeling vindt plaats aan de hand van door de inschrijver ingediende recreatief commercieel plan, die minimaal omvat:

 1. Een inrichtingsplan;

 2. Beelden- of inspiratieboek; en

 3. Visie.

De inschrijver is vrij qua vorm en inhoud.

De onderhandelingen zijn er op gericht om de inschrijver de kans te geven zijn eerste aanbieding aan te passen aan de wensen van de aanbesteder om een zo hoog mogelijke score te behalen bij de definitieve inschrijving. Daarnaast worden partijen uitgenodigd alsnog een aanbieding te doen. Het programma van eisen of de beoordelingstabel staat hierbij niet ter discussie.

(…)

05. Motivatie inschrijver

De gemeente heeft geen geschiktheidseisen gesteld of selectiecriteria toegepast. Dit is een bewuste keuze. De gemeente is namelijk vooral op zoek naar een gemotiveerde partij die veel zin heeft om de exploitatie op zich te nemen.

Iedere inschrijver, die een definitieve inschrijving heeft mogen indienen en deze inschrijving is tijdens het beoordelingsproces niet ongeldig verklaard, ontvangt een uitnodiging, om een 15 minuten lange presentatie te geven aan een afvaardiging van aanbesteder. Tijdens deze presentatie mag de inschrijver duidelijk maken waarom hij de enige en juiste geschikte partij is. De presentatie is uitdrukkelijk niet bedoeld om de inschrijving toe te lichten. De afvaardiging beoordeeld de presentatie aan de hand van de onderstaande beoordelingstabel:

2.7.

Blijkens het bij de inschrijvingsleidraad van 21 oktober 2016 behorende onderhandelingsreglement exploitatie, beheer en onderhoud Broekerhaven, is op de onderhandelingsprocedure het Aanbestedingsreglement Werken 2016, de Aanbestedingswet 2012 en de gids proportionaliteit van toepassing.

2.8.

Het onderhandelingsreglement luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

(…)6.29 Ongeldigheid van de inschrijving

6.29.1

Een inschrijving die niet voldoet aan de eisen gesteld in dit reglement, de uitnodiging tot inschrijving en de overige voor inschrijving relevante aanbestedingsstukken, is ongeldig.

6.29.a Een inschrijving waaraan voorwaarden zijn verbonden, is ongeldig.(…)

2.9.

De Gemeente heeft een projectteam geformeerd en hieruit een onderhandelingsteam samengesteld om de onderhandelingen te voeren en de inschrijvingen te beoordelen. Het onderhandelingsteam bestond uit drie specialisten op het gebied van gebiedsontwikkeling, recreatie en aanbesteden. De specialist op het gebied van recreatie was een extern deskundige, genaamd [H.].

2.10.

Na een eerste inschrijving door Milfarm, Zuiderzee c.s. en Europarcs en hierop gevolgde onderhandelingen tussen inschrijvers en onderhandelingsteam, hebben de inschrijvers een definitieve inschrijving ingediend. De termijn voor het indienen hiervan sloot op 13 december 2016. Milfarm, Zuiderzee c.s. en Europarcs hebben tijdig ingeschreven. De definitieve inschrijvingen zijn vervolgens beoordeeld door het onderhandelingsteam op de gunningscriteria a. tot en met d. Gunningscriteria e. is beoordeeld door veertien vertegenwoordigers van de Gemeente, afkomstig uit het projectteam.

2.11.

Bij brief van 23 december 2016 heeft de Gemeente de inschrijvers in kennis gesteld van haar voornemen om de opdracht aan Europarcs “(namens een nader te noemen meester (bedoeld wordt een nog op te richten dochter-b.v.)” te gunnen. Als bijlage bij deze brief is gevoegd een proces-verbaal van beoordeling van de inschrijvingen, met daarin de scores van de inschrijvers en een tabel met eindscores. Milfarm is als tweede gerangschikt en Zuiderzee c.s. als derde. De inschrijving van Beheer & Exploitatievereniging Camping Broekerhaven is ongeldig verklaard. Daarnaast is bij voormelde brief gevoegd de beoordelingsformulieren van elke beoordelaar voor elke inschrijver.

3 Het geschil

In de zaak C/15/253645 / KG ZA 17/30

3.1.

Milfarm vordert na wijziging van eis bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad om:

Primair:

• De Gemeente te gebieden het voornemen tot gunning van de Opdracht d.d. 23 december 2016 binnen zeven dagen na het in deze te wijzen vonnis in te trekken;

• De Gemeente te gebieden de inschrijving van Europarcs BV. terzijde te leggen.

• De Gemeente te gebieden de (overgebleven) inschrijvingen conform de inschrijvingsleidraad d.d. 21 oktober 2016 opnieuw te beoordelen en daarvoor een nieuwe, onafhankelijke commissie in te stellen en een nieuwe gunningsbeslissing te nemen en daarbij opnieuw een opschortende termijn van twintig (20) dagen in achtte nemen alvorens tot definitieve gunning over te gaan, voor zover de Gemeente de Opdracht nog wenst te gunnen;

• Gemeente te gebieden niet eerder tot definitieve gunning van de Opdracht over te gaan dan nadat door de voorzieningenrechter vonnis is gewezen, indien binnen de nieuwe opschortende termijn van twintig (20) dagen een kort geding aanhangig is gedaan door Milfarm.

Subsidiair:

• De Gemeente te verbieden de Opdracht op basis van de gunningsbeslissing van 23 december 2016 definitief te gunnen;

• De Gemeente te gebieden Milfarm een motivering van de gunningsbeslissing d.d. 23 december 2016 te verstrekken en vervolgens opnieuw een opschortende termijn van twintig (20) dagen in acht te nemen alvorens tot definitieve gunning over te gaan, voor zover de Gemeente de Opdracht nog wenst te gunnen;

• De Gemeente te gebieden niet eerder tot definitieve gunning van de Opdracht over te gaan dan nadat door de voorzieningenrechter vonnis is gewezen, indien binnen de nieuwe opschortende termijn van twintig (20) dagen een kort geding aanhangig is gedaan door Milfarm.

Meer subsidiair:

• De Gemeente te gebieden de aanbesteding te staken en de Opdracht opnieuw aan te besteden, voor zover de Gemeente de Opdracht nog wenst te gunnen;

Uiterst subsidiair:

• Iedere voorziening te treffen die de voorzieningenrechter passend acht en die recht doet aan de belangen van Milfarm;

Primair, subsidiair, meer subsidiair en uiterst subsidiair:

• Te bepalen dat de Gemeente aan Milfarm een dwangsom verbeurt van €250.000,- voor iedere overtreding van de veroordeling;

• De Gemeente te veroordelen in de kosten van het geding, waaronder nakosten ten bedrage van € 131,- aan advocaatkosten en, indien niet vrijwillig aan de veroordeling wordt voldaan en betekening van het vonnis noodzakelijk is, €68 aan advocaatkosten en de daadwerkelijke kosten van betekening.

3.2.

Europarcs vordert in het incident bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

Primair:

Dat Europarcs B.V. mag tussenkomen in de procedure tussen Milfarm Beheer B.V. en de gemeente Stede Broec;

Subsidiair:

Dat Europarcs B.V. zich mag voegen aan de zijde van de gemeente Stede Broec;

Zowel primair als subsidiair:

Milfarm Beheer B.V. en/of de gemeente Stede Broec te veroordelen in de kosten van het incident, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand aan de zijde van Europarcs BV., te vermeerderen met de wettelijke rente, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van het vonnis, en indien voldoening niet binnen deze termijn plaats vindt, te vermeerderen met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de datum van het vonnis, althans de 14e dag van het vonnis tot aan de dag. der algehele voldoening.

3.3.

Europarcs vordert na wijziging eis in de hoofdzaak bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

Primair (bij tussenkomst):

- Milfarm niet ontvankelijk te verklaren, althans haar vordering af te wijzen, althans haar deze te ontzeggen

- De gemeente te gebieden de opdracht aan geen ander dan aan Europarcs BV. te gunnen, althans de gemeente te verbieden de opdracht aan een ander dan aan Europarcs B.V. te gunnen, voor zover de gemeente tot gunning overgaat;

- Voor zover uw rechtbank besluit tot herbeoordeling of heraanbesteding te bepalen dat de gemeente de inschrijving van Europarcs BV. bij de herbeoordeling/heraanbesteding betrekt;

- Voor zover uw rechtbank besluit om productie 22 van Millfarm in het geding toe te laten, Milfarm te gebieden om binnen 5 dagen na betekening van het vonnis op grond van artikel 843a Rv haar recreatief-commercieel plan te overleggen aan Europarcs, zodat Europarcs en de voorzieningenrechter dit kunnen beoordelen op straffe van een dwangsom van €10.000 per dag voor iedere dag dat niet wordt voldaan aan dit gebod, een halve dag daaronder begrepen en waarbij de gemeente controleert of het afgegeven plan overeenstemt met het originele ingediende plan.

Subsidiair (voeging):

De vorderingen van Milfarm Beheer B.V. niet ontvankelijk te verklaren danwel af te wijzen;

Zowel primair als subsidiair:

Milfarm Beheer B.V. en/of de gemeente Stede Broec te veroordelen in de kosten van het incident, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand aan de zijde van Europarcs B.V., te vermeerderen met wettelijke rente, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van het vonnis, en indien voldoening niet binnen deze termijn plaats vindt, te vermeerderen met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de datum van het vonnis, althans de 14e dag van het vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

3.4.

Milfarm en de Gemeente voeren verweer.

3.5.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

In de zaak C/15/253648 / KG ZA 17/31

3.6.

Zuiderzee c.s. vorderen na wijziging van eis bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad om:

PRIMAIR:

 1. De Gemeente te gebieden de voorlopige gunningsbeslissing aan Europarcs danwel aan de nader door Europarcs op te richten of aan te wijzen BV, in te trekken, onder verbeurte van een dwangsom ad € 10.000,- voor iedere dag dat de Gemeente in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, zulks tot een maximum van €500.000,-;

 2. De Gemeente te gebieden in onderhavige aanbesteding een herbeoordeling uit te voeren, waarbij de in onderhavig vonnis benoemde onregelmatigheden en/of onjuistheden worden hersteld, voor zover de Gemeente nog steeds voornemens is de opdracht te verlenen, onder verbeurte van een dwangsom ad € 10.000,- voor iedere dag dat de Gemeente in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, zulks tot een maximum van € 500.000,-;

 3. De Gemeente te gebieden in onderhavige aanbesteding een herbeoordeling uit te voeren, waarbij de inschrijving van Europarcs BV terzijde wordt gelegd, voor zover de Gemeente nog steeds voornemens is de opdracht te verlenen, onder verbeurte van een dwangsom ad € 10.000,- voor iedere dag dat de Gemeente in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, zulks tot een maximum van € 500.000,-;

SUBSIDIAIR:

4) De Gemeente te gebieden een heraanbesteding uit te voeren, voor zover de gemeente nog steeds voornemens is de opdracht, al dan niet in gewijzigde vorm, te verstrekken;

PRIMAIR EN SUBSIDIAIR

5. Althans een zodanige voorziening te treffen als de E.A. Heer/Vrouwe voorzieningenrechter in goede justitie zal vermenen te behoren;

6. De Gemeente te veroordelen in de kosten van deze procedure, waaronder de kosten van de advocaat van eiser;

3.7.

Europarcs vordert in het incident bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

Primair:

Dat Europarcs B.V. mag tussenkomen in de procedure tussen Zuiderzee Exploitatie B.V. en Ruud van Leeuwen Beheer B.V. en de gemeente Stede Broec;

Subsidiair:

Dat Europarcs B.V. zich mag voegen aan de zijde van de gemeente Stede Broec;

Zowel primair als subsidiair:

Zuiderzee Exploitatie BV. en Ruud van Leeuwen Beheer B.V. en/of de gemeente Stede Broec te veroordelen in de kosten van het incident, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand aan de zijde van Europarcs Beheer B.V., te vermeerderen met de wettelijke rente, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van het vonnis, en indien voldoening niet binnen deze termijn plaats vindt, te vermeerderen met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de datum van het vonnis, althans de 14e dag van het vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

3.8.

Europarcs vordert na wijziging eis in de hoofdzaak bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

Primair (bij tussenkomst):

- Zuiderzee exploitatie B.V. en Ruud van Leeuwen Beheer B.V. niet ontvankelijk te verklaren, althans haar vordering af te wijzen, althans haar deze te ontzeggen;

- De gemeente te gebieden de opdracht aan geen ander dan aan Europarcs B.V. te gunnen, althans de gemeente te verbieden de opdracht aan een ander dan aan Europarcs B.V. te gunnen, voor zover de gemeente tot gunning overgaat;

- Voor zover uw rechtbank besluit tot herbeoordeling of heraanbesteding te bepalen dat de gemeente de inschrijving van Europarcs B.V. bij de herbeoordeling/heraanbesteding betrekt;

- Voor zover uw rechtbank besluit productie 4 van Zuiderzee exploitatie B.V. en Ruud van Leeuwen Beheer B.V. in het geding toe te laten, Zuiderzee exploitatie BV. en Ruud van Leeuwen Beheer B.V. te gebieden om binnen 5 dagen na betekening van het vonnis op grond van artikel 843a Rv haar recreatief-commercieel plan te overleggen aan Europarcs, zodat Europarcs en de voorzieningenrechter dit kunnen beoordelen op straffe van een dwangsom van € 10.000 per dag voor iedere dag dat niet wordt voldaan aan dit gebod, een halve dag daaronder begrepen en waarbij de gemeente controleert of het afgegeven plan overeenstemt met het originele ingediende plan.

Subsidiair (bij voeging):

De vorderingen van Zuiderzee Exploitatie B.V. en Ruud van Leeuwen Beheer B.V. niet ontvankelijk te verklaren danwel af te wijzen;

Zowel primair als subsidiair:

Zuiderzee Exploitatie B.V. en Ruud van Leeuwen Beheer B.V. en/of de gemeente Stede Broec te veroordelen in de kosten van het incident, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand aan de zijde van Europarcs Beheer B.V., te vermeerderen met de wettelijke rente, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van het vonnis, en indien voldoening niet binnen deze termijn plaats vindt, te vermeerderen met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de datum van het vonnis, althans de 14e dag van het vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

3.9.

Zuiderzee c.s. en de Gemeente voeren verweer.

3.10.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

In het incident tot voeging/tussenkomst

4.1.

Europarcs heeft in beide zaken primair verzocht om te mogen tussenkomen in de procedure en subsidiair om zich te mogen voegen. Ter gelegenheid van de zitting van 14 maart 2017 is het verzoek tot tussenkomst toegewezen, aangezien Europarcs geacht kan worden belang te hebben bij tussenkomst om benadeling van haar eigen rechten en rechtspositie te voorkomen en aangezien voorts het geding ten gevolge van de tussenkomst niet nodeloos wordt vertraagd of nodeloos ingewikkeld wordt. Voorts is niet gebleken dat het verzoek aan de vereiste spoed bij dit kort geding en de goede procesorde in het algemeen in de weg staan.

In de hoofdzaken

4.2.

Milfarm en Zuiderzee c.s. hebben middels productie 22 respectievelijk productie 4 het ten behoeve van de aanbesteding opgestelde inrichtingsplan van Europarcs ingebracht. Europarcs heeft gevorderd dat voormelde producties buiten beschouwing blijven, omdat het hier vertrouwelijk commerciële informatie betreft die niet bij de andere inschrijvers terecht had mogen komen en onrechtmatig is verkregen. Daarnaast heeft Europarcs gevorderd dat, voor zover deze producties wel worden toegelaten, Milfarm en Zuiderzee c.s. ook hun inrichtingsplannen dienen in te brengen. Ter gelegenheid van de zitting heeft de voorzieningenrechter geconstateerd dat niet is gebleken van onrechtmatig verkregen bewijs en overwogen dat hij geen termen aanwezig acht om de genoemde producties buiten het geding te laten, zodat deze zullen worden toegelaten. Voorzover het bewijs wel onrechtmatig zou zijn verkregen is niet gebleken dat dit aan Milfarm en Zuiderzee c.s. te wijten is.

Daarnaast heeft de voorzieningenrechter ter zitting de vordering van Europarcs om de inrichtingsplannen van Milfarm en Zuiderzee c.s. in te brengen bij gebrek aan een deugdelijke grondslag afgewezen.

4.3.

Milfarm en Zuiderzee c.s. leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat de Gemeente in strijd heeft gehandeld met het aanbestedingsreglement, de inschrijvingsleidraad en de beginselen van gelijkheid en transparantie. Zij voeren hiertoe -samengevat- aan:

 1. De inschrijving van Europarcs is niet geldig, omdat er niet is gegund aan Europarcs zelf, maar aan een nog op te richten B.V. Inschrijving door gunning aan een niet-bestaande partij is niet mogelijk. Voor zover Europarcs de exploitatieovereenkomst na gunning aan een nog op te richten vennootschap wil overdragen, is dit in strijd met de beginselen van gelijke behandeling en transparantie, omdat dit neer komt op een wezenlijke wijziging. Daarnaast overschrijdt het inrichtingsplan van Europarcs het terrein van het plangebied, zoals aangeduid op de door de Gemeente verstrekte kadastrale kaart. De inschrijving van Europarcs is terzake niet-besteksconform en mist realiteitsgehalte. Europarcs heeft zich ook niet gehouden aan de in de inschrijfleidraad gestelde eis dat de voorzieningen van de dagrecreatie behouden moet blijven. Er is sprake van een voorwaardelijke inschrijving van Europarcs, hetgeen niet is toegestaan en ook om deze reden is de inschrijving van Europarcs ongeldig;

 2. De beoordelingen van de inschrijvingen is niet op een juiste wijze geschied, met name wat betreft subcriterium “Recreatief commerciële waarde” en subcriterium “Motivatie inschrijver”. De Gemeente is terzake afgeweken van de in de inschrijvingsleidraad opgenomen procedure, beoordelingstabel en beoordelingsmethodes;

 3. Er is sprake van een belangenconflict omdat [H.] heeft deelgenomen aan de beoordeling van de inschrijvingen, terwijl Europarcs behoort tot zijn opdrachtgevers. Hierdoor is op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Daarnaast heeft in strijd met het aanbestedingsreglement een contactpersoon ([F.]) uitgemaakt van de beoordelingscommissie;

 4. De gunningsbeslissing is onvoldoende gemotiveerd. Een motivering van de eindscores per subcriterium ontbreekt en de kenmerken en de voordelen van de inschrijving van Europarcs zijn niet benoemd door de Gemeente.

Ten aanzien van het aanbestedingsreglement

4.4.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat Milfarm en Zuiderzee c.s. zich voor een belangrijk deel beroepen op de stukken die betrekking hebben op de eerste (mislukte) aanbesteding, met name de inschrijvingsleidraad van 19 juli 2016 en het daarbij behorende aanbestedingsreglement. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de Gemeente echter voldoende aangetoond dat deze documentatie niet van toepassing is op onderhavige onderhandelingsprocedure. De stukken van de eerste (mislukte) aanbesteding zijn gepubliceerd op TenderNed. De stukken van de tweede aanbesteding zijn door de Gemeente rechtstreeks naar partijen verzonden en zijn niet gepubliceerd op TenderNed. Hieruit vloeit voort dat voor zover Milfarm en de Gemeente hun vorderingen baseren op bepalingen uit de inschrijvingsleidraad van 19 juli 2016 en het daarbij behorende aanbestedingsreglement (en die bepalingen niet ook in de inschrijvingsleidraad van 21 oktober 2016 en het daarbij behorende onderhandelingsreglement zijn opgenomen), deze vorderingen reeds hierom dienen te worden afgewezen.

Inschrijving Europarcs ongeldig?

4.5.

Milfarm en Zuiderzee c.s. betogen dat de inschrijving van Europarcs als ongeldig dient te worden aangemerkt omdat niet is gegund aan Europarcs zelf, maar aan een nog op te richten B.V. Dit betoog faalt. De Gemeente heeft gegund aan Europarcs. Dit is een bestaande partij. Hoewel de gunningsbeslissing van 23 december 2016 ruimte laat voor onduidelijkheid heeft de Gemeente nader toegelicht dat de toevoeging “(namens een nader te noemen meester (bedoeld wordt een nog op te richten dochter-b.v.)” in voormelde brief in de gunningsbeslissing ziet op het voornemen van Europarcs om de exploitatie en het beheer van de camping op termijn onder te brengen bij een dochter/zusterbedrijf. Milfarm en Zuiderzee c.s. hebben onvoldoende onderbouwd waarom hieruit zou voortvloeien dat sprake is van een wezenlijke wijziging en (dus van) een ongeldige inschrijving. Het enkele betoog dat van ongeldigheid sprake is, omdat de opdracht niet zal worden uitgevoerd door Europarcs en Europarcs de opdracht na gunning ook niet mag overdragen vindt geen steun in het recht en volgt ook overigens niet uit de op de van toepassing zijnde aanbestedingsdocumentatie.

4.6.

Ook de stelling dat de inschrijving van Europarcs niet geldig is omdat sprake is van overschrijding van (de kadastrale grenzen van) het plangebied faalt. Het beperken van de exploitatie tot het grondgebied van de Gemeente is geen in de aanbestedingsstukken opgenomen eis. Deze beperkte opvatting strookt ook niet met het in de inschrijvingsleidraad opgenomen uitgangspunt dat de inschrijver met betrekking tot de in te dienen plannen vrij is qua vorm en inhoud. Het toetsingskader waar de inschrijvers aan gehouden zijn in dit verband is blijkens paragraaf 2.3 van het programma van eisen de visie en uitgangspunten van het rapport “Toekomstvisie Stede Broec 2014-2012.

Daarnaast is sprake van een dermate geringe overschrijding dat dit voor de Gemeente geen reden behoefde te zijn om de aanbesteding als ongeldig aan te merken. Daar bij komt dat is gebleken dat ook met betrekking tot de inrichtingsplannen van Milfarm en Zuiderzee c.s. sprake is van een overschrijding van (de kadastrale grenzen van) het plangebied.

4.7.

Milfarm en Zuiderzee c.s. hebben voorts nog aangevoerd dat de inschrijving van Europarcs ongeldig is, omdat de Gemeente op basis van de eerste inschrijving zou hebben gegund en niet op basis van de definitieve inschrijving. Dit standpunt dient, in het licht van het verweer van de Gemeente, als onvoldoende onderbouwd te worden verworpen. Het enkele feit dat de brief van 13 december 2016 met de gunningsbeslissing als datum van de offerte van Europarcs 14 november 2016 vermeldt leidt niet tot een ander oordeel. De stelling van de Gemeente dat het hier een vergissing betreft is voldoende aannemelijk.

4.8.

Ook de stelling van Milfarm en Zuiderzee c.s. dat Europarcs zich ook niet heeft gehouden aan de in de inschrijfleidraad gestelde eis dat de voorzieningen van de dagrecreatie behouden moet blijven dient, in het licht van het verweer van de Gemeente, als onvoldoende onderbouwd te worden verworpen. Deze stelling strookt ook niet met de inhoud van het door Milfarm en Zuiderzee c.s. ingebrachte inrichtingsplan van Europarcs, met name de alinea onder het kopje “Behouden dagrecreatie”.

Dat geldt ook voor de stelling van Milfarm en Zuiderzee c.s. dat in het plan van Europarcs niet is voldaan aan de eis dat het terrein van losse kampeerders moet worden voorzien van minimaal 10 ampère elektra. In het plan van Europarcs staat letterlijk dat de nutsvoorzieningen van de camping zullen worden voorzien met minimaal 16 ampère.

Onjuiste beoordeling?

4.9.

Milfarm en Zuiderzee c.s. voeren aan dat de Gemeente bij beoordeling van het subcriterium “Recreatief commerciële waarde” wat betreft het toekennen van scores van de beoordelingsprocedure is afgeweken van het systeem dat alleen 0, 15 of 30 punten worden gegeven, zoals vermeld in de tabel van hoofdstuk 3.2.2 van de inschrijvingsleidraad van 21 oktober 2016. Dit betoog faalt. In genoemd hoofdstuk staat expliciet vermeld “De tabel geeft een minimum en maximum score, waarbij ook een inzicht is gegeven in tussenliggende beoordelingen. Overige opgaven worden lineair beoordeeld.”” Hieruit volgt de mogelijkheid om ook cijfers te geven tussen het genoemde minimum en maximum.

4.10.

Daarnaast stellen Milfarm en Zuiderzee c.s. dat de Gemeente wat betreft het subcriterium “Recreatief commerciële waarde” is afgeweken van de voorgeschreven beoordelingsprocedure, omdat uit de beoordelingsformulieren blijkt dat meer is beoordeeld op de mate van uitwerking van het plan en de financiële onderbouwing, dan op de mate van het uitstralings- en voorzieningenniveau van de camping in het plan. Ook deze stelling faalt. Enige mate van subjectiviteit is inherent aan de beoordeling van kwalitatieve subgunningscriteria, zoals hier aan de orde. Deze subjectieve elementen lenen zich niet goed voor rechterlijke toetsing, zodat de voorzieningenrechter terzake slechts een marginale toetsingsvrijheid toe komt. Slechts wanneer sprake is van procedurele dan wel inhoudelijke onjuistheden en/of onduidelijkheden, die zouden kunnen meebrengen dat de gunningsbeslissing niet deugt, is plaats voor ingrijpen door de rechter. Hiervan is echter onvoldoende gebleken. Daar komt bij dat, zoals hiervoor reeds overwogen, de Gemeente heeft beoogd de inschrijver bij de invulling van de plannen de vrijheid te geven op het gebied van vorm en inhoud.

4.11.

Milfarm en Zuiderzee c.s. stellen wat betreft het subcriterium “Motivatie” dat het feit dat er zonder aankondiging veertien beoordelaars zijn ingezet in plaats van drie in strijd was met het transparantiebeginsel. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter faalt ook deze stelling. Uit de inschrijvingsleidraad van 21 oktober 2016 volgt dat bij het motivatiecriterium beoordeeld zal worden door een afvaardiging van de Gemeente, in plaats van het onderhandelingsteam. Niet gezegd kan worden dat hiermee de verwachting is gewekt dat alleen de drie personen uit het onderhandelingsteam de beoordeling zouden uitvoeren.

Daarnaast stellen Milfarm en Zuiderzee c.s. dat ook bij dit subcriterium geen tussenscores hadden mogen worden gegeven door de Gemeente. Ook deze stelling faalt, aangezien ook bij dit subcriterium in de inschrijvingsleidraad van 21 oktober 2016 expliciet is vermeld dat sprake is van een minimum en maximum score met een lineaire beoordeling, zodat het geven van tussencijfers mogelijk was.

4.12.

Zuiderzee c.s. betogen nog dat de Gemeente bij de beoordeling een onjuiste, niet-transparante formule heeft gehanteerd, waarin niet alle eisen even zwaar wegen. Deze was anders dan zij op grond van de inschrijvingsleidraad mocht verwachten. Ook dit betoog gaat niet op. Op grond van de onderverdeling van het programma van eisen in sub- en sub-subeisen, zoals hiervoor onder r.o 2.6 weergegeven, kan niet gezegd worden dat de Gemeente de verwachting heeft gewekt dat alle eisen even zwaar zouden wegen. Daarbij komt dat Zuiderzee c.s. de stelling van de Gemeente, dat Zuiderzee c.s. geen belang hebben bij hun vorderingen omdat gebruik van een formule waarbij wel alle eisen even zwaar zouden wegen niet zou hebben geleid tot een andere rangschikking, onvoldoende hebben weersproken.

Belangenverstrengeling?

4.13.

Milfarm en Zuiderzee c.s. voeren aan dat sprake is van belangenverstrengeling ten aanzien van [H.], omdat Europarcs in het verleden zijn opdrachtgever is geweest. Een en ander volgt volgens hen ook uit de zeer hoge punten toekenning door [H.] aan Europarcs, met name op het punt van de motivatie. Dit in tegenstelling tot de puntentoekenning aan Milfarm en Zuiderzee c.s. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is van belangenverstrengeling echter onvoldoende gebleken. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft de directeur van Europarcs, [I.], verklaard dat de opdracht die [H.] in het verleden voor Europarcs heeft uitgevoerd reeds geruime tijd geleden is afgerond en niets met onderhavige aanbesteding te maken heeft. Daarnaast heeft [I.] verklaard dat hij persoonlijk slechts een maal telefonisch contact heeft gehad met [H.]. Daar komt bij dat ter zitting naar voren is gekomen dat [H.], blijkbaar als een van de weinige specialisten op het gebied van recreatieparken, in het verleden ook Milfarm en Zuiderzee c.s. (direct of indirect) heeft geadviseerd. Voorts wijzen de beoordelingscijfers die [H.] heeft gegeven niet op bevooroordeeldheid van de zijde van [H.]. Bij de beoordeling van de motivatie van de inschrijvers hebben andere beoordelaars hogere cijfers aan Europarcs gegeven dan [H.]. Ook indien de in dit verband door [H.] gegeven cijfers buiten beschouwing zouden worden gelaten, zou dit bovendien niet tot een andere uitkomst van de score hebben geleid.

4.14.

Milfarm en Zuiderzee c.s. hebben in dit verband voorts aangevoerd dat in strijd met het aanbestedingsreglement een contactpersoon ([F.]) deel heeft uitgemaakt van de beoordelingscommissie. Zij baseren zich hier echter op artikel 16.15.g van het aanbestedingsreglement, behorend bij de inschrijvingsleidraad van 19 juli 2016. Zoals hiervoor overwogen is deze leidraad niet op onderhavige onderhandelingsprocedure van toepassing, zodat deze stelling rees hierom dient te worden verworpen.

Gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd?

4.15.

Volgens Milfarm en Zuiderzee c.s. is de gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd omdat een motivering van de eindscores ontbreekt en de kenmerken en voordelen van Europarcs niet zijn benoemd. Ook dit betoog kan niet slagen. Uit de gunningsbeslissing, met als bijlagen het proces-verbaal van beoordeling van de inschrijvingen, in combinatie met de in de inschrijvingsleidraad van 21 oktober 2016 beschreven norm voor toe te kennen scores en in combinatie met het beoordelingsformulier van Europarcs konden Milfarm en Zuiderzee c.s. de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden voldoende toetsen en heeft de Gemeente Milfarm en Zuiderzee c.s. voldoende geïnformeerd over de kenmerken en voordelen van Europarcs.

4.16.

Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen van Milfarm en Zuiderzee c.s. zullen worden afgewezen.

4.17.

Milfarm en Zuiderzee c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de Gemeente en Europarcs worden telkens begroot op:

- griffierecht € 618,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.434,00

4.18.

De proceskosten tussen de Gemeente en Europarcs zullen worden gecompenseerd als na te melden.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/15/253645 / KG ZA 17-30

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Milfarm in de proceskosten, aan de zijde van de Gemeente tot op heden begroot op € 1.434,00,

5.3.

veroordeelt Milfarm in de proceskosten, aan de zijde van Europarcs tot op heden begroot op € 1.434,00,

5.4.

compenseert de proceskosten tussen de Gemeente en Europarcs, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.5.

verklaart dit vonnis in deze zaak wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/15/253648 / KG ZA 17-31

5.6.

wijst de vorderingen af,

5.7.

veroordeelt Zuiderzee c.s. in de proceskosten, aan de zijde van de Gemeente tot op heden begroot op telkens € 1.434,00,

5.8.

veroordeelt Zuiderzee c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Europarcs tot op heden begroot op € 1.434,00,

5.9.

compenseert de proceskosten tussen de Gemeente en Europarcs, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.10.

verklaart dit vonnis in deze zaak wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th.S. Röell en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier op 28 maart 2017.1

Tegen dit vonnis kan hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam binnen vier weken na de dag van de uitspraak. Het beroep moet worden ingesteld door tussenkomst van een advocaat.

Als het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, heeft het vonnis al wel geldende werking zolang op het (eventuele) beroep niet is beslist.

1 type: 299 coll: