Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:1939

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
10-03-2017
Datum publicatie
10-03-2017
Zaaknummer
15/971000-15 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Onderzoek Lancashire. De rechtbank legt zes jaar gevangenisstraf op aan verdachte, wegens grootschalige en grensoverschrijdende handel in voornamelijk XTC-pillen en LSD. Verdachte heeft dit samen met anderen gedaan als anonieme aanbieder op internetmarktplaatsen als Silkroad, Agora en Evolution. De verdovende middelen werden op bestelling verstuurd naar de onder andere buitenlandse afnemers. Het omvangrijke karakter van de drughandel komt tot uiting in het gevolgde verkoopbeleid. Verdachte legde zich namelijk toe op het bevoorraden van de ‘resellers’ en behoorde daarmee tot het hogere segment van de drugshandel. Naast de handel in harddrugs heeft de verdachte een aanzienlijke hoeveelheid hard- en softdrugs afgeleverd aan een medeverdachte.

Voorts heeft verdachte een gewoonte gemaakt van witwassen van de door de drugshandel verdiende opbrengsten. Het deel van de bitcoins dat als illegaal verkregen moet worden aangemerkt, merkt de rechtbank aan als dermate substantieel, dat ook de gehele hoeveelheid bitcoins door die vermenging aangemerkt dient te worden als - middellijk of onmiddellijk – van misdrijf afkomstig.

Tenslotte legt de rechtbank een lagere straf op dan gevorderd. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de straffen die in enigszins gelijksoortige zaken plegen te worden opgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Haarlemmermeer

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/971000-15 (P)

Uitspraakdatum: 10 maart 2017

Tegenspraak

Vonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 13, 14, 16 en 24 februari 2017 in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

[adres].

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. M.M. Egberts en van hetgeen verdachte en zijn raadsman, mr. M.J. Lamers, advocaat te Utrecht, naar voren hebben gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

Feit 1:

hij op of omstreeks 16 december 2014 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen

en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft bereid en/of

bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in

elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (ongeveer)

- 10,33 kilogram amfetamine en/of

- 3,41 kilo MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) en/of

- 1,17 kilo 2C-B (4-broom-2,5-dimethoxyfenethylamine) en/of

- 1000 zegels LSD (lysergide),

in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine en/of MDMA

(3,4-methyleendioxymethamfetamine) en/of 2C-B (4-broom-2,5-

dimethoxyfenethylamine) en/of LSD (lysergide), zijnde amfetamine en/of MDMA (3,4-

methyleendioxymethamfetamine) en/of 2C-B (4-broom-2,5-dimethoxyfenethylamine)

en/of LSD (lysergide) (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst

1, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Feit 2:

hij in of omstreeks de periode van 08 april 2013 tot en met 09 maart 2015 of op of

omstreeks 09 maart 2015, te Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging

met (een) ander(en), althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft

gemaakt althans zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen,

immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) van (een) voorwerp(en), te

weten:

- een hoeveelheid bitcoins (ter waarde van EUR 1.541.922,=), althans een (groot)

geldbedrag (ter waarde van EUR 277.744,-), in elk geval enig geldbedrag en/of

- een of meer horloge(s) (merk: Tag Heuer en/of Rolex) en/of

- een of meer personenauto(s) (een BMW gekentekend [kenteken] en/of een BWM

gekentekend [kenteken]),

de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing

verborgen en/of verhuld en/of

(een) voorwerp(en), te weten

- een hoeveelheid bitcoins (ter waarde van EUR 1.541.922,=), althans een (groot)

geldbedrag (ter waarde van EUR 277.744,-), in elk geval enig geldbedrag en/of

- een of meer horloge(s) (merk: Tag Heuer en/of Rolex) en/of

- een of meer personenauto(s) (een BMW gekentekend [kenteken] en/of een BWM

gekentekend [kenteken]),

verworven en/of voorhanden gehad en/of omgezet en/of overgedragen en/of van

bovengenoemde genoemd(e) voorwerp(en) gebruik gemaakt, terwijl hij en/of zijn

mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat/die voorwerp(en)

geheel of gedeeltelijk onmiddellijk of middellijk afkomstig was uit enig misdrijf;

Feit 3:

Primair

hij in of omstreeks de periode van 01 april 2012 tot en met 09 maart 2015 te Amsterdam,

in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, (telkens) (meermalen) opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft

gebracht, al dan niet bedoeld als in artikel 1 lid 5 Opiumwet, en/of (meermalen)

opzettelijk verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of bereid en/of

bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad,

één of meerdere hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) bevattende heroïne en/of

MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) en/of amfetamine en/of lysergide (LSD)

en/of 2C-B (4-broom-2,5-dimetlioxyfenethylamine), zijnde (telkens) (een) middel(en)

als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende

lijst 1, althans een of meer andere middel(en) vermeld op die lijst 1 behorende bij de

Opiumwet, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en daar opzettelijk:

een (onbekende) hoeveelheid van die bevattende heroïne en/of MDMA (3,4-

methyleendioxymethamfetamine) en/of amfetamine en/of lysergide (LSD) en/of 2C-B (4-broom-2,5-dimethoxyfenethylamine) en/of andere materialen van lijst 1 te koop

aangeboden en/of vervoerd en/of ter verzending (binnenland en buitenland) aangeboden

en/of verkocht en/of (per postpakketten) geleverd aan afnemers in Nederland en in het

buitenland (onder meer Rusland en/of Engeland en/of Brazilië en/of Amerika en/of

Oostenrijk en/of Duitsland en/of Verenigde Arabische Emiraten en/of Roemenië en/of

Argentinië en/of Canada), (al dan niet via de online marktplaatsten, onder meer via Silk

Road en/of Silk Road 2.0 en/of Agora en/of Evolution en/of Sheep en/of Pandora en/of

Black Market Reloaded),

onder een of meerdere schuilna(a)m(en) (zijnde [schuilnaam 5] en/of

[schuilnaam 11] en/of [schuilnaam 6]);

Subsidiair

hij op een of meer tijdstip (pen) in of omstreeks 01 april 2012 tot en met 09 maart 2015 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van één of meerdere hoeveelhe(i)d(en) van (een) materi(a)l(en) bevattende heroïne en/of 3,4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA) en/of amfetamine en/of Lysergide (LSD) en/of 4-broom-2,5 -dimethoxyfenethylamine (2C-B) zijnde (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst 1, althans een of meer andere middel(en) vermeld op die lijst 1 behorende bij de Opiumwet, voor te

bereiden en/of te bevorderen,

(telkens) een of meer ander(en) heeft/hebben getracht te bewegen om dat/die feit(en) te

plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn

en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen,

hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachte mededader(s), een (onbekende)

hoeveelheid van die bevattende heroïne en/of 3,4-methyleendioxymethamfetamine

(MDMA) en/of amfetamine en/of lysergide (LSD) en/of 4-broom-2,5-

dimethoxyfenethylamine (2C-B) en/of andere materialen van lijst 1 van de Opiumwet te

koop aangeboden en/of ter verzending aan het buitenland aangeboden en/of verkocht

en/of (per postpakketten) geleverd aan afnemers in Nederland en in het buitenland (onder

meer Rusland en/of Engeland en/of Brazilië en/of Amerika en/of Oostenrijk en/of

Duitsland en/of Verenigde Arabische Emiraten en/of Roemenië en/of Argentinië en/of

Canada), (al dan niet via de online marktplaats(en), onder meer via Silk Road en/of Silk

Road 2.0 en/of Agora en/of Evolution en/of Sheep en/of Pandora en/of Black Market

Reloaded),

onder een of meerdere schuilna(a)m(en) (zijnde [schuilnaam 5] en/of [schuilnaam 11]

en/of [schuilnaam 6]).

2 Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3 Bewijs

3.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de onder 1, 2, en 3 primair ten laste gelegde feiten.

3.2.

Redengevende feiten en omstandigheden 1

Het proces-verbaal van bevindingen, d.d. 16 december 2014, onder meer inhoudende:

(p.3024)

Op dinsdag 16 december 2014, omstreeks 11.10 uur, bevond ik mij in burgergekleed en met toezicht belast, rijdende in een onopvallend politie voertuig ter hoogte van de IKEA vestiging te Amsterdam ZO aan de [adres] te Amsterdam.

Ik reed de parkeergarage in via de 3e toegangs ingang thv de opgang naar het 1e parkeerdek. Ik zag bij het binnen rijden van de parkeergarage op de begane grond aan de rechterzijde 2 voertuigen geparkeerd staan.

Het betroffen hier 2 motorvoertuigen 1 van het merk Mercedes, kenteken [kenteken] en 1 van het merk BMW, kenteken [kenteken] de BMW stond links van de Mercedes.

(p.3024)

Op dinsdag 16 december 2014 omstreeks 11.20 - 11.25 uur zag ik de BMW weer de garage in komen rijden en zag dat de BMW rechts naast de geparkeerde Mercedes parkeerde. Ik zag dat de bestuurder van de BMW uitstapte en naar de achterzijde van zijn auto liep. Eveneens zag ik dat de bestuurder van de Mercedes uitstapte en naar de achterzijde van zijn voertuig liep.

Ik zag dat beide kofferdeksel van de BMW en de Mercedes open gingen. Ik zag hierop dat de bestuurder van de BMW 2 zwarte tasjes en een licht blauwe plastic tas uit zijn kofferruimte haalde en deze in de kofferbak van de Mercedes legde.

Direct hierop werden beide kofferdeksels gesloten en stapten beide bestuurders weer in hun voertuig. (p.3025) De BMW zag ik met gehaaste vaart wegrijden via de ingangszijde. Ik heb het kenteken van deze BMW doorgegeven aan mijn collega’s welke aanrijdend waren.

Op dinsdag 16 december 20l4, omstreeks 11.30 uur hield ik de bestuurder van de Mercedes staande op de voor het openbaar verkeer openstaande weg de Thomas Cookstraat, zijnde het busstation te Amstelveen.

Ik vroeg de bestuurder of ik in zijn voertuig mocht kijken, de bestuurder maakte geen bezwaar. In zijn voertuig zag ik niet direct vreemde zaken. Hierop heb ik de bestuurder gevraagd uit te stappen en vervolgens gevraagd of hij de kofferruimte kon openen. Hierop heeft de bestuurder de kofferruimte geopend.

Ik zag dat er rechts in de kofferruimte 2 zwarte plastic tasjes stonden en direct daarnaast een lichtblauwe plastic tas met als opschrift AH.

Ik zag direct dat de tasjes en tas openstonden. Ik zag in de lichtblauwe AH tas 2 zwarte plastic tasjes zitten met daarin in vacuüm verpakte doorzichtige verpakkingen met daarin een witte substantie. In de 2 zwarte plastic tasjes welke rechts in de kofferruimte stonden zag ik zonder deze aan te raken doorzichtige plastic verpakkingen met pillen.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 1] bij de rechter-commissaris d.d. 24 augustus 2015, onder meer inhoudende:

Ik zag twee voertuigen, ik zag de kentekens en ik zag twee personen in 1 auto met elkaar praten. De Mercedes stond het verste van mij weg. Op enig moment stapte [verdachte] vanuit de passagierszijde uit, stapte hij aan de bestuurderszijde van de BMW in en reed hij met de BMW weg.

Het proces-verbaal bevindingen omtrent getoonde foto ander onderzoek, d.d. 10 december 2015, onder meer inhoudende (losbladig stuk):

In dit proces-verbaal zijn de afbeeldingen opgenomen welke zijn getoond aan politiemedewerker [getuige 1] en waarop hij de afgebeelde persoon herkende als zijnde [verdachte]. Op donderdag 18 december 2014 zijnde afbeeldingen, welke als bijlage 1 en 2 zijn gevoegd, per mail verstuurd aan politiemedewerker [getuige 1] met de vraag of hij de afgebeelde persoon herkende als de bestuurder van de BMW.

[image]

Op donderdag 18 december 2014 om 14:47 uur antwoordde politiemedewerker [getuige 1] mij als volgt:

“de persoon met de gele pijl welke achter het voertuig staat is de persoon welke ik herken als de bestuurder van de BMW deze verplaatste de tassen van de BMW naar de Mercedes.”

De afbeelding op bijlage 1 is afkomstig uit onderzoek ‘Nijntje’ en is gemaakt tijdens een observatie actie op 18 april 2014. Ten tijde van het tonen van de afbeelding aan politiemedewerker [getuige 1] was onderzoek Nijntje nog in de operationele fase en derhalve kon deze afbeelding niet gebruikt worden in onderzoek 26Lancashire.

Politiemedewerker [getuige 1] herkende de persoon afgebeeld op bijlage 2 ook als de bestuurder van de BMW voorzien van het kenteken [kenteken] die op 16 december 2014 twee zwarte tasjes en een licht blauwe tas in de kofferbak plaatste van de Mercedes voorzien van het kenteken [kenteken]. Deze afbeelding is gebruikt in het proces-verbaal van bevindingen en herkenning.

Het proces-verbaal bevindingen en herkenning, d.d. 16 januari 2015, onder meer inhoudende:

(p.3040)

Mede in verband met de aanhouding van [medeverdachte 2] en het aantreffen van de verdovende middelen in de Mercedes is het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche het onderzoek 26Lancashire gestart.

Op donderdag 15 januari 2015 ontving ik van het Team High Tech Crime een afbeelding van een persoon met de vraag of ik deze persoon herkende .

De persoon op de afbeelding ( pasfoto ) herken ik wel als zijnde de bestuurder van de BMW voorzien van het kenteken [kenteken] die op 16 december 2014 twee zwarte tasjes en een licht blauwe tas in de kofferbak plaatste van de Mercedes voorzien van het kenteken [kenteken].

Het proces-verbaal van bevindingen en herkenning d.d. 16 januari 2015, onder meer inhoudende:

Op donderdag 15 januari 2015 ontving ik, [getuige 1], van het Team High Tech Crime een afbeelding van een persoon met de vraag of ik deze persoon herkende. De persoon

op de afbeelding (foto) herken ik wel als zijnde de bestuurder van de BMW voorzien van het kenteken [kenteken] die op 16 december 2014 twee zwarte tasjes en een licht blauwe tas in de kofferbak plaatste van de Mercedes voorzien van het kenteken [kenteken].

Het relaasproces-verbaal d.d. 29 juli 2015 (p. 3010), onder meer inhoudende:

Op 14 januari 2015 is een foto opgevraagd van [verdachte]. Deze foto is vervolgens getoond aan de verbalisant [getuige 1].

Het NFI rapport, d.d. 7 januari 2015, , onder meer inhoudende, p. 3108 (met betrekking tot de bij medeverdachte [medeverdachte 2] in zijn auto aangetroffen drugs):

[image]

Het proces verbaal van vaststellen identiteit '[schuilnaam 5]' en '[schuilnaam 6]', d.d. 18 mei 2015, onder meer inhoudende:

(p.6036)

Op donderdag 6 november 2014 zijn in 15 landen servers uit de lucht gehaald waarop ondergrondse marktplaatsen `draaiden' waaronder Silk Road 2.0., de opvolger van Silk Road. Teneinde de ware identiteit van de gebruiker van het account [schuilnaam 1] te achterhalen is in opdracht van officier van justitie mr. M.M. Egberts onderzoek 26Tarangire gestart. Tijdens dit onderzoek is [medeverdachte 2] geboren [geboortedatum] op enig moment in beeld gekomen als mogelijke gebruiker van het account [schuilnaam 1].

Op 16 december 2014 heeft een opsporingsambtenaar van de Dienst Infra van de Landelijke Eenheid tijdens een (routine) surveillance in Amsterdam, de bestuurder van een personenauto staande gehouden die op basis van waarnemingen van de opsporingsambtenaar kon worden aangemerkt als verdachte op grond van de Opiumwet. Bij de staandehouding heeft de opsporingsambtenaar op grond van de Opiumwet de kofferbak van personenauto geopend, waarbij hij zag dat er in die kofferbak een hoeveelheid vermoedelijk verdovende middelen zaten. Hierop is (p.6037) de bestuurder van de personenauto als verdachte aangehouden. Deze verdachte bleek te zijn [medeverdachte 2] geboren [geboortedatum] en ingeschreven op de [adres] te IJmuiden, waarvan eerder al het vermoeden bestond dat hij gebruik heeft gemaakt van de username "[schuilnaam 1]".

Door de voornoemde opsporingsambtenaar werd waargenomen, dat verdachte [medeverdachte 2] kort voor zijn aanhouding in de parkeergarage van de IKEA, gevestigd aan de [adres] te Amsterdam-Zuidoost, contact heeft gemaakt met een man, die een BMW met het kenteken [kenteken] bestuurde. Tevens werd waargenomen dat deze bestuurder twee zwarte tasjes en een licht blauwe tas uit zijn kofferruimte haalde en deze in de kofferbak van het voertuig van [medeverdachte 2] legde.

Uit een bevraging in het register van de Rijksdienst voor wegverkeer (RDW) blijkt, dat de BMW met kenteken [kenteken] op naam is gesteld van [medeverdachte 1], geboren op [geboortedatum], te [geboorteplaats]. Uit een bevraging in de Gemeentelijke basisadministratie blijkt dat voornoemde [medeverdachte 1] staat ingeschreven op het adres [adres] Amsterdam. Tevens staat daar ingeschreven: [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboortedatum].

Kennismaking [schuilnaam 5] en [schuilnaam 1]

Op 10 maart 2013 wordt [schuilnaam 1] voor het eerst benaderd door [schuilnaam 5], die vraagt of hij interesse heeft in het opnemen van "Nintendo's" in zijn assortiment. Het is mij, verbalisant, ambtshalve bekend dat met "Nintendo's", XTC-pillen met een opdruk van het Nintendo logo worden bedoeld.

[image]

[image]

(p.6038)

[image]

[image]

[image]

(p.6039)

[image]

Bevraging politiesystemen aankoop witte BMW 3-serie

Uit een bevraging van de politiesystemen blijkt dat [medeverdachte 1], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], die op 16 december 2014 de tenaamgestelde van de voornoemde BMW met kenteken [kenteken] was, op 2 juni 2013 aangifte heeft gedaan van diefstal vanuit een BMW, 3 serie, kleur wit met kenteken [kenteken]. Uit een bevraging van de politiesystemen blijkt dat ten tijde van de voornoemde aangifte de BMW met kenteken [kenteken] op naam gesteld was van [medeverdachte 1], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats]. [medeverdachte 1] is de partner van [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboortedatum]. Het voertuig was van 31 mei 2013 t/m 10 oktober 2014 op haar naam gesteld.

Onderzoek vakantie [schuilnaam 5]

[image]

(p.6040)

[image]

[image]

Onderzoek iPhone 6plus [verdachte]

Op 9 maart 2015 werd binnen onderzoek 26Lancashire voornoemde [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboortedatum] als verdachte aangehouden. Onder beslagnummer 00619.04.01.001 werd onder hem een iPhone 6 plus in beslag genomen en onderzocht.

Uit de kalenderfunctie blijkt dat de gebruiker van deze iPhone 6 plus niet in Nederland was in verband met vakantie op de Seychellen van 9 augustus 2013 tot en met 18 augustus 2013.

Onderzoek Bitcoinadres [Bitcoinadres]

[image]

Onderzoek Blockchain.info

Uit navraag op de website Blockchain.info blijkt mij dat voornoemde bitcoinadres daadwerkelijk een bitcoinadres betreft. Voorts blijkt daaruit dat het bitcoinadres is gebruikt in de periode van 8 april 2013 tot en met 15 juli 2013. Op 11 juni 2013 werden 20 bitcoins overgeschreven vanaf het bitcoinadres [Bitcoinadres] naar het bitcoinadres [Bitcoinadres].

(p.6041)

Onderzoek [tor e-mailadres]

Uit de onderstaande Private Message blijkt dat de gebruiker van de username [schuilnaam 5] gebruik maakt van het emailadres '[tor e-mailadres]'

[image]

(p.6042)

Uit de onderstaande Private Message blijkt dat de gebruiker van de username [schuilnaam 6], net als de gebruiker van de username [schuilnaam 5], gebruik maakt van het emailadres

'[tor e-mailadres]'.

[image]

Onderzoek overname account [schuilnaam 6] door [schuilnaam 5]

[image]

[image]

Onderzoek PGP-keys

Op 9 maart 2015 werd onder beslagnummer 00619.07.01.001 onder [verdachte] een MacBook Air laptop in beslag genomen en onderzocht.

(p.6043)

Uit dat onderzoek is gebleken dat op deze laptop het programma "GPG Keychain Access was geïnstalleerd. Dit is een programma om OpenPGP sleutels mee te beheren. In het programma "GPG Keychain Access" is het mogelijk om publieke en privé sleutels te beheren.

Na het openen van het programma "GPG Keychain Access" werden de volgende relevante sleutels, met bijbehorende account aangetroffen:

• Een privé en een publieke sleutel behorende bij het account [schuilnaam 5];

• Een publieke sleutel horende bij het account [schuilnaam 1].

Met deze privé sleutel kan de gebruiker van de MacBook Air laptop zich uitgeven als

[schuilnaam 5].

Het proces-verbaal, gebruik PGP-sleutels [schuilnaam 5], d.d. 6 juli 2015, onder meer inhoudende:

(p.6056)

1n de thuismap /Users/[medeverdachte 1]/gnupg/ op de in beslag genomen Apple Macbook laptop (beslagcode 00619.04.01.004) trof ik twee PGP-sleutels aan in de bestanden pubring.gpg en secring.gpg. Voor de leesbaarheid zijn de sleutels door mij voorzien van een naam: sleutel A, sleutel B, enzovoorts.

Sleutel A

Type: private en publieke sleutel

UserID: [schuilnaam 5] <[e-mail]>

Aanmaakdatum: 18 juli 2013 18:10 uur

Verloopdatum: 18 juli 2017 18:10 uur

KeyID: Ox1EF78EF5

(p.6057)

SubkeyID: Ox1D08CD9D1EF78EF5

SubkeyID: 0x59A54F3A3D8F32E6

Sleutel B

Type: publieke sleutel

UserID: [schuilnaam 1] <dd@3.1(1>

Aanmaakdatum: 25-1-2013 23:26 uur

Verloopdatum: geen

KeyID: 0x24F779F1

SubkeyID: 0x6847D22024F779F1

SubkeyID: 0xB236BB5077CAA58E

Het publieke deel van sleutel A ([schuilnaam 5]) en sleutel B ([schuilnaam 1]) trof ik op dezelfde laptop tevens aan op het bureaublad van de gebruiker [medeverdachte 1] in de volgende bestanden:

/Users/[medeverdachte 1]/Desktop/Export GPG Keychain access/lE78EF5.asc (sleutel A)

/Users/[medeverdachte 1]/Desktop/Export GPG Keychain access/24F779F1.asc (sleutel B)

In de thuismap /Users/[verdachte]/.gnupg/ op de in beslag genomen Apple Macbook laptop

(beslagcode 00619.06.04.003) trof ik ook diverse PGP-sleutels aan. In het bestand secring.pgp trof ik de volgende private sleutel aan.

Steutel C

Type: private en publieke sleutel

UserID: [schuilnaam 5] <a@b.c>

Aanmaakdatum: 3 april 2013 11:55 uur

Verloopdatum: geen

KeyID: Ox73CED091

SubkeyID: Ox779A2CEB73CED091

SubkeyID: 0xB68B3F0D6ED7993E

(p.6058)

Op de laptops van [verdachte] en [medeverdachte 1] bevonden zich in bestanden van de PGPsoftware twee private PGP-sleutels met de gebruikersnaam [schuilnaam 5]. Een private PGPsleutel is een vereiste om namens deze identiteit berichten te ontsleutelen, bijvoorbeeld ten behoeve van communicatie op dark markets. Het publieke gedeelte van een van deze sleutels - te weten, sleutel C - is op Silk Road 1 en Silk Road 2 gebruikt voor versleuteling van PGP-berichten aan de gebruiker [schuilnaam 5]. Bovendien is de publieke sleutel die correspondeert met sleutel C aangetroffen in een bestand van de PGP-software op de laptop van [medeverdachte 2] (vmdl. [schuilnaam 1])

Het proces-verbaal van bevindingen schrift met aantekeningen, d.d. 12 mei 2015, onder meer inhoudende:

(p.6060)

Onder leiding van de rechter-commissaris werd op 9 maart 2015 een doorzoeking verricht in de woning aan de [adres] te Amsterdam, het woonadres van verdachte [verdachte]. Bij de doorzoeking is een groot aantal goederen in beslag genomen waaronder:

[image]

(p.6061)

Gezien de hierboven weergegeven aantekeningen zou er het volgende moeten staan:

[image]

Het proces-verbaal van bevindingen omtrent aard en omvang [schuilnaam 5] op SilkRoad 1 en SilkRoad 2, d.d. 12 augustus 2015, onder meer inhoudende:

(p.6067)

Uit de door Europol verstrekte informatie van Silk Road 1 bleek dat de gebruiker van het account [schuilnaam 5], met verschillende andere gebruikers van Silk Road 1 contact heeft gehad. Ook zijn er overige gegevens waaronder een ‘summary’, verstrekt door Europol omtrent de gebruiker [schuilnaam 5].

Summary

De summary geeft weer dat het account [schuilnaam 5] is aangemaakt op 5 maart 2013 om

14:18 UTC en dat de eerste transactie, en laatste, transactie heeft plaats gevonden op 21 mei 2013. Er is 1 'finalized buy' verricht van USD 861,16 en er is niets verkocht. Een screenshot van deze summary is hieronder weergegeven.

(p.6068)

[image]

Transfers

De summary geeft ook een overzicht van `transfers'. De onderstaande transactie geeft weer dat [schuilnaam 1] 6 `transfers' heeft verzonden aan [schuilnaam 5] en dat hierbij 952,827 bitcoins zijn verzonden.

(p.6069)

Aanbod van verdovende middelen door [schuilnaam 5]

In de Private Messages van [schuilnaam 5] aan verschillende vendors biedt hij diverse soorten verdovende middelen aan. [schuilnaam 5] biedt gedurende de periode op SilkRoad 1 meerdere modellen XTC aan. Onder andere geeft hij aan Nintendo's, Superman, Bentley, Sterren en Lamborghini's XTC pillen aan te bieden. Ook verkoopt [schuilnaam 5] amfetamine, GHB, MDMA, 2CB en LSD. Enkele Private Messages waarin [schuilnaam 5] zijn producten aanbiedt staan hieronder.

[image]

(p.6071)

[schuilnaam 5] als gewaardeerde pillendrukker

Op 25 april 2013 stuurt [schuilnaam 5] een Private Message naar [schuilnaam 7] waarin wordt gevraagd of [schuilnaam 7] interesse heeft in Lamborghini's, de opvolger van Nintendo. De prijs is '1k voor 1600'. [schuilnaam 7] geeft aan dat hij al een bericht had verwacht van [schuilnaam 5] en dat hij op dit moment geen interesse heeft. [schuilnaam 7] bedankt [schuilnaam 5] voor de 'vette druk' van de pillen en noemt hem verderop in het bericht zijn 'favoriete drukker'. Ook biedt [schuilnaam 7] expertise aan met betrekking tot het witwassen van bitcoins en zegt hij dat hoge bedragen van een 'paar honderd K per maand geen probleem zijn.

Omzet van ruim "200k" per week en referenten

Op 25 maart 2013 stuurt [schuilnaam 5] een Private Message naar [schuilnaam 8] met de vraag of hij Nintendo's op wil nemen in zijn assortiment. Als reactie geen [schuilnaam 8] aan dat ze niet kunnen bepalen welke persoon achter de naam [schuilnaam 5] schuilt en vraagt naar referenten. [schuilnaam 5] geeft aan dat [schuilnaam 9], [schuilnaam 1] en [schuilnaam 6] referenten zijn en zegt dat hij geen verkoper is maar enkel groothandel doet.

[image]

De vendor [schuilnaam 8] is voorzichtig en vraagt in een ander Private Message aan

[schuilnaam 5] hoe het zo is gekomen dat hij is gaan leveren aan [schuilnaam 9], [schuilnaam 1] en [schuilnaam 6]. [schuilnaam 5] stuurt terug dat hij [schuilnaam 6] via de offline handel kent en dat hij [schuilnaam 1] en [schuilnaam 9] eerst nog niet kende. [schuilnaam 5] geeft aan dat hij eigenlijk alles offline doet met een omzet van `ruim 200k per week'. Hiermee wordt mogelijk EUR 200.000 of 200.000 pillen bedoeld.

100-200k per maand

[schuilnaam 5] vraagt op 2 mei 2013 aan de vendor [schuilnaam 10] of hij 'heli' heeft. Kennelijk is [schuilnaam 5] op zoek naar grondstoffen om MDMA te maken. [schuilnaam 5] heeft kennelijk een order geplaatst waarna er versleutelde communicatie plaats vindt. Uiteindelijk vraagt [schuilnaam 5] ook of [schuilnaam 10] advies kan geven over het cashen van bitcoins. [schuilnaam 10] geeft aan dat hij alleen samenwerkt met personen die veel omzetten en vraagt naar de omzet van [schuilnaam 5] per maand. [schuilnaam 5] geeft aan dat hij gemakkelijk 100-200k (vermoedelijk EUR 100.000 a 200.000) per maand omzetten. [schuilnaam 10] geeft aan dat hij anderen helpt met het opzetten van een bedrijfsstructuur waarmee vendors hun inkomsten kunnen witwassen.

[image]

[image]

[image]

(p.6076)

[image]

SilkRoad 2

Uit het profiel van [schuilnaam 5] valt op te maken dat het om een 'buyer' account gaat die op 4 januari 2014 om 9:11 UTC is aangemaakt en dat de laatste login op 5 november 2014 10:18 UTC was. Op 5 november 2014 zijn de servers van SilkRoad 2 offline gehaald. Er zou 522 keer zijn ingelogd op het profiel [schuilnaam 5].

Het proces-verbaal van bevindingen, handel tussen [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) en [schuilnaam 5] ([verdachte]), d.d. 20 mei 2015, onder meer inhoudende:

(p.6081)

Levering 10.000 tabletten met logo Superman op 26 juni 2013

Uit de Private Messages tussen [schuilnaam 5] ([verdachte]) en [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) kan het volgende worden opgemaakt:

• dat [schuilnaam 5] op zaterdag 21 juni 2013 onder meer aangeeft dat hij "nieuwe" pillen

heeft met een Superman logo voor EUR 1,40 per stuk van 200mg;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op vrijdag 21 juni 2013 aangeeft dat hij pillen met daarop het logo Superman wil afnemen van [schuilnaam 5] ([verdachte]);

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op vrijdag 21 juni 2013 aangeeft dat hij aanstaande

maandag omstreeks 11.00 uur [schuilnaam 5] ( [verdachte]) wil ontmoeten;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op vrijdag 21 juni 2013 aangeeft dat hij EUR 7.000,00 wil betalen voor "5k pillen" en dat hij de vrijdag daarop "die andere 5k" wil afnemen en betalen voor EUR 7.000,00;

• dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) op maandag 24 juni 2013 een bericht stuurt waarin

hij aangeeft dat hij het druk heeft gehad en dat hij morgen (dinsdag 25 juni 2013)

[schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) kan ontmoeten;

(p.6082)

• dat [schuilnaam 5] op maandag 24 juni 2013 aangeeft liever in cash betaald te krijgen

maar als het in bitcoins wordt betaald dat hij dan 12% kosten berekend die hij betalen moet

als hij de bitcoins casht bij bitcoins.de 3;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op maandag 24 juni 2013 aangeeft dat hij gaat voor de bitcoins en de 12% en dat hij dan gaat voor alle "10k" pillen;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op maandag 24 juni 2013 vraagt of [schuilnaam 5]

([verdachte]) dan even een pill report4 aanmaakt;

• dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) op maandag 24 juni 2013 aangeeft dat hij morgen

(dinsdag 25 juni 2013) "10 Supermannen" voor [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) mee neemt;

• dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) op maandag 24 juni 2013 aangeeft dat hij zelf nooit

een "report” opmaakt maar dat het vast snel wordt geregeld;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op maandag 24 juni 2013 vraagt wat het "trademark" van de pillen is, "Blue Superman?";

• dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) op maandag 24 juni 2013 aangeeft dat hij "Blue

Superman" wel toepasselijk vindt.

[image]

[image]

[image]

(p.6083)

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

(p.6084)

Op de site www.pillreports. net is op 28 juni 2013 het volgende pill report geplaatst:

[image]

[image]

[image]

(p.6086)

Levering 5 kilo speed 18 juli 2013 en 10.000 tabletten met logo Superman op 23 juli 2013

Uit de Private Messages tussen [schuilnaam 5] ([verdachte]) en [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) kan het volgende worden opgemaakt:

• dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) woensdag 17 juli 2013 een Private Message stuurt

waarin staat dat hij "wieder terug is" en dat de "S" er echt "geweldig mooi uitziet" en dat er 5

pakken klaar liggen en of [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) nog wat nodig heeft;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op woensdag 17 juli 2013 aangeeft dat hij nu 200 bitcoins kan sturen en dan neemt hij "10k supermans" dat is dan EUR 14.000,00;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op woensdag 17 juli 2013 aangeeft dat de "10k

supermans" wel even kunnen wachten;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op woensdag 17 juli 2013 aangeeft dat hij in het weekend liever geen bitcoins stuurt en dat hij aanstaande maandag tussen 11 en 12 die 200 bitcoins stuurt;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op woensdag 17 juli 2013 aangeeft dat hij de supermans wel graag in "1k zakken" wil ontvangen;

• dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) woensdag 17 juli 2013 onder meer aangeeft dat

supermans wel in "5k zakken" komen omdat "200k" verpakken in "1k zakken" geen doen is;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op woensdag 17 juli 2013 aangeeft dat hij zich "suf moet tellen" wanneer de supermannen alleen in "5k verpakking" geleverd worden;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op woensdag 17 juli 2013 aangeeft dat hij zonder speed zit en dat hij asap "5k" speed nodig heeft;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op woensdag 17 juli 2013 vraagt wat "1000

supermannen" wegen;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op woensdag 17 juli 2013 aangeeft dat hij er vrijdag niet is en dus of er op donderdag wat te regelen valt;

• dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) woensdag 17 juli 2013 aangeeft dat [schuilnaam 1]

([medeverdachte 2]) morgen naar Amsterdam moet komen voor "5k S";

• dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) woensdag 17 juli 2013 aangeeft dat tellen een kleine

moeite is dat je "5k" weegt en dat je gewicht door 5 deelt en dan ben je klaar;

• dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) woensdag 17 juli 2013 met [schuilnaam 1] (Jan

[medeverdachte 2]) afspreekt om hem morgen omstreeks 13:00 uur (donderdag 18 juni 2013) te ontmoeten bij de Kadoelen te Amsterdam naast de A10 bij de Mac op de IJdoornlaan 2001;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op maandag 22 juli 2013 aangeeft dat hij nog niet zit te springen om die "10k" en dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) maar moet kijken wanneer

hij in de buurt is;

• dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) op maandag 22 juli 2013 aangeeft dat hij morgen

(dinsdag 23 juli 2013) die "10k wel dropt" bij [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]);

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op maandag 22 juli 2013 aangeeft dat hij zijn telefoon morgen (dinsdag 23 juli 2013) om 11:00 uur aanzet als [schuilnaam 5] ([verdachte])

die "10k komt droppen";

• dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) deze afspraak met [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2])

bevestigd met de opmerking; "perfect".

(p.6087)

Hieronder een selectie van de relevante Private Messages:

[image]

[image]

[image]

(p.6088)

[image]

[image]

Levering augustus 2013 10.000 xtc tabletten en 3 kilo Speed

Uit de Private Messages tussen [schuilnaam 5] ([verdachte]) en [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) kan het volgende worden opgemaakt:

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op zaterdag 3 augustus 2013 "5k Bently" besteld voor EUR 4.500,00, "5k bs" voor EUR 7.000,00 en "3 speed" voor EUR 3.300,00;

• dat dit in totaal op EUR 14.800,00 uitkomt;

• dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) op zondag 4 augustus 2013 vraagt aan [schuilnaam 1] wat "bs" is en dat hij dinsdag of woensdag kan meeten;

(p.6089)

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op zondag 4 augustus 2013 antwoordt: "bs....blue

superman";

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op woensdag 7 augustus 2013 aangeeft dat hij vandaag wel kan meeten en dat hij er donderdag niet is tussen 11:00 uur en 14:00 uur;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op donderdag 8 augustus 2013 vraagt aan

[schuilnaam 5]: "lukt vrijdag?"

• dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) op donderdag 8 augustus 2013 aangeeft dat het

morgen (vrijdag 9 augustus 2013) wel gaat lukken;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op donderdag 8 augustus 2013 hierop aangeeft dat dit goed is en dat hij online is vrijdag;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op vrijdag 9 augustus 2013 een bericht stuurt aan

[schuilnaam 5] ([verdachte]) waarin hij hem een prettige vakantie wenst en dat hij

aangeeft dat hij niet komt;

• dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) op vrijdag 9 augustus 2013 aangeeft dat hij zich

afvraagt wat dat nu weer is omdat hij zich de hele ochtend heeft lopen haasten en dat hij

alles voor [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) klaar heeft;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op vrijdag 9 augustus 2013 aangeeft dat hij het druk heeft "flooded with Orders";

• dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) op vrijdag 9 augustus 2013 aangeeft dat hij het "niet

ok" vindt;

• dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) op vrijdag 9 augustus 2013 aangeeft dat de afspraak

was dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) vandaag (9 augustus 2013) zou laten weten hoe

laat het zou worden en dat hij zich nu voor niets gehaast heeft maar dat hij hem na de

vakantie wel ziet;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op vrijdag 9 augustus 2013 nogmaals een fijne vakantie wenst aan [schuilnaam 5] ([verdachte]);

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op zondag 18 augustus 2013 "5k Bently" besteld voor EUR 4.500,00, "5k bs" voor EUR 7.000,00 en "3 speed" voor EUR 3.300,00 in totaal EUR 14.800,00;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op zondag 18 augustus 2013 daarnaast ook nog "5

speed" besteld voor EUR 5.500,00 en "5k b sm" voor EUR 7.000,00 in totaal EUR

27.300,00;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op zondag 18 augustus 2013 vraagt of "het" op dinsdag kan en dat hij vraagt aan [schuilnaam 5] ([verdachte]) hoe laat en waar en hij geeft

aan dat hij het meeste verlegen zit om 3 kilo speed van de 8;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op maandag 19 augustus 2013 reageert met de

opmerking dat tijd en plaats ok zijn en dat hij cash mee neemt voor de 2 e bestelling;

• dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) op maandag 19 augustus 2013 vraagt aan

[schuilnaam 1] wat hij bedoeld met "7.000 5k b sm erbij graag";

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op maandag 19 augustus 2013 reageert met de

opsomming: "4.500 5k bently", "7.000 5k blue superman" en "3.300 3k speed";

• dat dit neerkomt op EUR 14.800,00 totaal voor de le bestelling;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op maandag 19 augustus 2013 verder nog "5.500 5k speed" bestelt en "7.000 5k blue superman";

• dat alle bedragen bij elkaar opgeteld EUR 27.500,00 totaal is;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op dinsdag 20 augustus 2013 aangeeft dat hij "12,5 cash" meeneemt en dat hij vraagt aan [schuilnaam 5] ([verdachte]) of het zo duidelijk is;

• dat [schuilnaam 5] ([verdachte]) op dinsdag 20 augustus 2013 aangeeft dat het zo

duidelijk is;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op woensdag 21 augustus 2013 aangeeft dat die "5k blue superman" die vrijdag zou komen "dat komt later wel als [schuilnaam 5] ([verdachte]) het niet erg vind;

(p.6090)

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op woensdag 21 augustus 2013 aangeeft dat hij een risiko ritje maken voor 5k liever niet doet;

• dat [schuilnaam 1] ([medeverdachte 2]) op woensdag 21 augustus 2013 aangeeft dat die 5K

komen bij de volgende meeting.

Hieronder een selectie van de relevante Private Messages:

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

(p.6091)

[image]

[image]

[image]

[image]

(p.6092)

[image]

[image]

[image]

Op de site www.pillreports.net is op 21 oktober 2012 de volgende pill report geplaatst:

Onderzoek

(p.6093)

[image]

[image]

[image]

Het proces-verbaal bevindingen, d.d. 24 augustus 2015, onder meer inhoudende:

(p.6098)

Bevindingen Silk Road 1

Uit de door Europol verstrekte informatie van SilkRoad 1 bleek dat de gebruiker van het account [schuilnaam 6], met verschillende andere gebruikers van SilkRoad 1 online contact heeft gehad. Deze communicatie werd middels zogenaamde "Private Messages" gevoerd. Alle beschikbare Private Messages zijn overzichtelijk gemaakt in een .pdf-document genaamd `[schuilnaam 6]_d331e1b87f 478483_messages", bestaande uit 1277 pagina's. Ook zijn er overige gegevens, waaronder een `summary', door Europol verstrekt omtrent de gebruiker [schuilnaam 6].

Summary

De summary geeft weer dat het account [schuilnaam 6] is aangemaakt op 18 september 2012 om 19:36 UTC en dat de eerste transactie, heeft plaats gevonden op 27 september 2012 en de laatste transactie op 02 oktober 2013 (datum van offline halen Silk Road 1). Er zijn 1941 'finalized buys' verricht met een totaal van USD 522066,23. Een screenshot van deze summary is hieronder weergegeven.

[image]

[image]

[image]

(p. 6099)

Transacties

Uit het pdf document [schuilnaam 6]_d331e1b87f 478483_transactione bleek dat [schuilnaam 6] op Silk Road 1 een totaal van 2278 transacties had volbracht. De eerste transactie dateert van 27 september 2012 en daarbij worden 100x Ferrari Shields - 200 MG - Vacuüm verkocht voor een bedrag van $516,6 aan de koper met gebruikersnaam [gebruikersnaam]. De laatste transactie dateert van 02 oktober 2013 en daarbij worden 10 G's 70% pure speed paste + 10% extra for free verkocht voor een bedrag van $90,42 aan de koper met gebruikersnaam [gebruikersnaam]. De laatste transactie is rond oktober 2013, de tijd dat de darknetmarket Silk Road offline gehaald werd door de FBI.

(p.6100)

Aanbod van verdovende middelen door [schuilnaam 6]

Vendor [schuilnaam 6] had een verkooppagina op de darknetmarket Silk Road 1. Hierop stonden de producten die hij verkocht met daarbij de prijzen en hoeveelheden, zogezegde listings. Uit de voornoemde lijst van transacties bleek dat [schuilnaam 6] de volgende verdovende middelen op Silk Road 1 verkocht:

 MDMA Crystal

 LSD Blotters 200ug

 Speed pasta 70% puur

 Mario Star 175MG

 Mario Star 200MG

 Bentley's 100MG

 Superman 200MG

 4-FMP(4-FA) pills

 Invincible Stars 175+ MG

 Lamborghini's 200+ MG

 Nintendo 200+ MG

 Hoffman blotter 10Oug

 Ferrari Shields 200MG

Uitvoer van verdovende middelen door [schuilnaam 6]

Uit diverse Private Messages van [schuilnaam 6] met verschillende afnemers blijkt dat er regelmatig verdovende middelen naar het buitenland verstuurd werden met de post Op de volgende bladzijde volgen een paar voorbeelden van dergelijke Private Messages,

(p.6101)

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

(p.6102)

[image]

[image]

[image]

[image]

(p.6103)

[image]

(p.6104)

[image]

(p.6105)

[image]

Het proces-verbaal van bevindingen [schuilnaam 6] - [schuilnaam 11], d.d. 14 september 2015, onder meer inhoudende:

(p.6108)

[schuilnaam 6]

Uit de door Europol verstrekte informatie bleek dat de gebruiker van het account [schuilnaam 5] valt te relateren aan het account "[schuilnaam 6]". Sterker nog: blijkens Private Messages blijkt dat de gebruiker van de username [schuilnaam 5] op 22 mei 2013 aangeeft een vendoraccount te hebben genaamd "[schuilnaam 6]". Zie hieronder het betreffende bericht:

Date: 2013-05-22 20:26:41 From: [schuilnaam 5] To: [schuilnaam 10]

Subject: subject

Message: Hi,

Normally 1 don't order true SR. We only sell. Got a vendor account aswell ([schuilnaam 6]).

That's too had u couldn't send it today.. So u are going to send it monday.. mm oke.

Cheers.

Tevens is er een Private Message van 25 maart 2013 waarin [schuilnaam 5] aangeeft dat hij de persoon achter pseudoniem [schuilnaam 6] kent. Zie het bericht hieronder:

[image]

(p.6109)

[image]

[image]

[schuilnaam 11]

Bij de aanhouding van verdachte [medeverdachte 3] werd in zijn woning een in werking staande computer aangetroffen. Deze computer had op dat moment een internetpagina openstaan van een van de voornoemde darknet markets: Evolution. Het account waarmee ingelogd was op Evolution was een vendoraccount genaamd [schuilnaam 11]. Na de aanhouding van [medeverdachte 3] werd onmiddellijk overgegaan tot een doorzoeking in de woning van [medeverdachte 3].

(p.6110)

Tevens is er onderzoek gedaan op de darknet markets Agora en Evolution op het profiel van vendor [schuilnaam 11] hiervan zijn enkele screenshots gemaakt. Hierdoor was te zien wat de vendor [schuilnaam 11] verhandelde op Agora en Evolution aan verdovende middelen. Het aanbod bestond onder andere uit:

-LSD "Marylin Monroe"

-LSD "Fat Freddy"

-MDMA

-"Warner Brothers"

-"Nespresso's"

-"Herbalife"

-"Youtubes"

-"Nintendo's"

-"Plusminus"

-"Domino's"

-Ketamine

-Speed

-Cocaine

De voornoemde verdovende middelen werden in verschillende hoeveelheden te koop aangeboden. Zo konden de MDMA/XTC pillen bijvoorbeeld in eenheden van 10 stuks, 25 stuks of 50 stuks gekocht worden. En MDMA werd in hoeveelheden van 1 gram tot 200 gram aangeboden.

(p.6113)

LSD "Alex Gray aka Godself" van [schuilnaam 11]

Op de verkooplijst van [schuilnaam 11] op Agora en Evolution staan LSD blotters van het type "Alex Gray aka Godself".

Op 14 ( de rechtbank: 16) december 2014 heeft verdachte [verdachte] verdovende middelen geleverd aan verdachte [medeverdachte 2] in de parkeergarage van de Ikea in Amsterdam. Na deze levering is verdachte [medeverdachte 2] aangehouden en werden de verdovende middelen in beslag genomen. De in beslag genomen verdovende middelen zijn vervolgens onderzocht en gefotografeerd. Onder de in beslag genomen verdovende middelen zaten onder andere LSD blotters welke sterke gelijkenissen vertonen met welke aangeboden werden door [schuilnaam 11] op Agora en Evolution.

Het proces-verbaal van bevindingen, vervaardigen verwerken / bewerken verdovende middelen voorkomende op lijst 1 van de Opiumwet door [verdachte], d.d. 22 september 2015, onder meer inhoudende:

(p.6132)

Private Messages Silk Road 1 [schuilnaam 5]:

[image]

Wanneer [schuilnaam 5] in de Private Messages "M" zegt dan bedoeld hij hiermee

hoogstwaarschijnlijk het verdovende middel MDMA.

(p.6133)

[image]

[image]

Het is mij verbalisant ambtshalve bekend dat bij het maken van tabletten/pillen met daarin MDMA gebruik wordt gemaakt van een tabletteermachine. De vorm van tabletten/pillen met daarin MDMA wordt bepaald door de stempel. Een stempel is een onderdeel van een tabletteermachine. Om de vorm te veranderen moet je dus de mogelijkheid hebben om de stempel te veranderen in de tabletteermachine.

[image]

(p.6134)

[image]

In de hierboven beschreven Private Messages geeft de vendor [schuilnaam 9] aan dat hij het vormpje van de gele sterren ook heel leuk vindt. Hij vraag zich af of deze ook afkomstig is van [schuilnaam 5] ([verdachte]). Hierop krijgt hij van [schuilnaam 5] het bericht dat de sterren ook van hen afkomstig zijn maar dat deze exclusief voor "[schuilnaam 6]" zijn en dat het een gelimiteerde editie is. [schuilnaam 5] geeft aan dat ze later met "een lichtere variant" zullen komen. Gezien het feit dat [schuilnaam 5] uitsluitend verdovende middelen verkocht op Silk Road is het meer dan aannemelijk dat er met gele sterren bedoeld werd: tabletten/pillen met daarin MDMA in de vorm van sterren. De woorden "een lichtere variant" kunnen in die context op drie manieren worden opgevat:

1. tabletten die lichter van gewicht zijn.

2. tabletten die lichter van kleur zijn

3. tabletten met een lichtere hoeveelheid werkzame stof (MDMA gehalte)

Kennelijk bepaald [schuilnaam 5] niet alleen de vorm, sterren in dit geval, maar ook het gewicht, de kleur of de hoeveelheid werkzame stof (MDMA gehalte).

[image]

[image]

(p.6135)

[image]

[image]

(p.6136)

[image]

[image]

[image]

(p.6137)

[image]

[image]

[image]

Het is mij verbalisant ambtshalve bekend dat bij het maken van tabletten/pillen met daarin MDMA gebruik wordt gemaakt van een tabletteermachine. Er zijn grofweg twee soorten

tabletteermachine's; enkelslag tabletteermachines en roterende tabletteermachines. Het verschil tussen een enkelslag tabletteermachine en een roterende tabletteermachine is dat in een roterende tabletteermachine meerdere tabletten tegelijk gedrukt kunnen worden waardoor er per uur een veel grotere productie mogelijk is. Het is op grond van hierboven beschreven Private Messages zeer aannemelijk dat [schuilnaam 5] beschikte over twee roterende tabletteermachines, namelijk een negen slag en een twaalf slag machine.

(p.6138)

Pillreports.net

Op de internetsite pillreports.net kan een verslag geplaatst worden met betrekking tot je ervaring met een XTC pil met als doel om andere gebruikers te informeren over de kwaliteit en de werking van de pil. Op deze site heb ik, verbalisant, alle in dit proces-verbaal genoemde logo's bekeken om vast te stellen of de logo's bekend zijn. lk, verbalisant, zag dat alle in dit proces-verbaal genoemde logo's daadwerkelijk bekend zijn als logo's van MDMA tabletten.

Aantreffen foto cementmolen:

Onder leiding van de rechter-commissaris werd op 9 maart 2015 een doorzoeking verricht in de woning aan de [adres] te Amsterdam, het woonadres van verdachte [verdachte]. Bij de doorzoeking is een groot aantal goederen in beslag genomen waaronder:

[image]

In een map van deze harde schijf genaamd genaamd "foto's [medeverdachte 1] lphone" is een afbeelding aangetroffen genaamd "IMG_1073.JPG" gemaakt op 5-1-2012, 12:26:48. Op deze afbeelding is de verdachte [verdachte] afgebeeld in een voertuig met achterin een grote rode cementmolen. Op de foto is tevens te zien dat het een vrij nieuwe cementmolen betreft zonder zichtbare gebruikersschade.

Het is mij, verbalisant, ambtshalve bekend dat in de wereld van de productie van verdovende middelen gebruik wordt gemaakt van cementmolens voor het mengen van MDMA poeder met bindmiddel en/of kleurstof.

Het proces-verbaal van bevindingen, TOR-verkeer IP-tap [verdachte], d.d. 20 augustus 2015, onder meer inhoudende:

(p.6141)

In het onderzoek 26Lancashire zijn over de periode van 15 januari 2015 tot en met 11 maart 2015 bevelen afgegeven voor een tap op het internetverkeer op de UPC aansluiting met MAC-adres [MAC-adres].

(p.6142)

Het onderzoeksteam heeft het beschikbare internetverkeer van de IP-tap op de internetaansluiting met MAC-adres [MAC-adres] onderzocht op indicaties voor het gebruik van het TOR-netwerk. Over de periode van 15 januari 2015 tot en met 12 februari 2015 was er op tien dagen sprake van zo'n indicatie.

Het proces-verbaal bevindingen onderzoek MacBook Pro laptop, d.d. 16 juli 2015, onder meer inhoudende:

(p.6235)

Ik zag dat er een gebruiker genaamd “[verdachte]” aanwezig was op de laptop.

(p.6244)

Resumé

Ik heb onderzoek gedaan naar de MacBook Pro laptop met inbeslagnamenummer

00619.06.04.003 en de volgende bevindingen gedaan:

• Er zijn verschillende afbeeldingen aangetroffen van, vermoedelijk, xtc pillen.

• Er zijn verschillende afbeeldingen van koffers aangetroffen.

• Er zijn verschillende PGP sleutels aangetroffen waaronder de privé en publieke sleutel van

"[schuilnaam 5]". Dezelfde privé en publieke sleutels zijn aangetroffen op een USB-stick

die aangetroffen is tijdens de huiszoeking op het adres [adres] te Vleuten.

Het proces-verbaal bevindingen handel [schuilnaam 6] SR2, d.d. 6 oktober 2015, onder meer inhoudende:

(p.6296)

In de onderstaande tabel staan de producten weergegeven die door de vendor [schuilnaam 6] zijn aangeboden op Silk Road 2:

[image]

(p.6297)

[image]

4. Orders

In de Cyber Intelligence Brief is een overzicht opgenomen van orders die door klanten geplaatst zijn bij [schuilnaam 6]. De eerste order is van 4 december 2013 en betreft 5x Silkroads 300 MG pillen. Uit onderzoek op internet (bijvoorbeeld www.dailydot.com/crime/silk-road-ecstasy-pills) blijkt dat dit een pil is die kennelijk door [schuilnaam 6] is uitgegeven als eerbetoon aan Silk Road 1. Deze pillen zouden 300 milligram van de stof MDMA bevatten. Het is mij, ambtshalve, bekend dat dit een zeer

hoge dosis is en gevaarlijk kan zijn wanneer de pil als geheel wordt ingenomen. De laatste order is van 7 maart 2014 en betreft 10 gram MDMA kristallen. Opgeteld blijkt het te gaan om 427 orders.

(p.6298)

Internationaal karakter van de orders

Uit de analyse van de geplaatste orders blijkt dat deze orders afkomstig zijn uit verschillende landen. Onder het kopje 'address' worden de volgende landen in willekeurige volgorde genoemd die een order hebben geplaatst:

1. Rusland 16. Nederland

2. Spanje 17. Argentinië

3. Oostenrijk 18. Egypte

4. Duitsland 19. Japan

5. Brazilië 20. Azerbeidzjan

6. Verenigde Arabische Emiraten 21. Polen

7. Verenigd Koninkrijk 22. Letland

8. Oekraïne 23. Mexico

9. Canada 24. Litouwen

10. Taiwan 25. Maleisië

11. Frankrijk 26. Tsjechië

12. Italië 27. Sri Lanka

13. Australië 28. Thailand

14. Roemenië 29. België

15. Zwitserland 30. Schotland

(p.6299)

Aard en omvang van de orders

De eerste order werd op 4 december 2013 geplaatst en de laatste order werd op 7 maart 2014

geplaatst. Het aantal dagen tussen de eerste en laatste order betrof 93 dagen. In totaal zijn er in 93 dagen 427 orders geplaatst bij de vendor [schuilnaam 6]. Op basis van dit aantal orders over de periode van 4 december 2013 tot en met 7 maart 2014 lag het gemiddelde aantal op 4,6 orders per dag. Voor het totale overzicht van de orders over de periode van 4 december 2013 tot en met 7 maart 2014 wordt verwezen naar de Cyber Intelligence Brief. Enkele voorbeelden van orders staan hieronder. Te zien is dat er bij [schuilnaam 6] verschillende soorten verdovende middelen besteld zijn:

[image]

(p.6300)

[image]

[image]

[image]

(p.6301)

Op 5 december 2013 stuurt Silk Road 2 Support een bericht aan [schuilnaam 6] waarin ze

aangegeven dat er eerst 30 succesvolle transacties moeten hebben plaats gevonden voordat de vendor gebruik kan maken van 'Finalize Early'. Dat is een manier waarbij de verkoper de koper vraagt om de order al voor levering op voltooid te zetten waardoor de vendor zijn bitcoins al eerder ontvangt. Hierdoor is de vendor beschermd tegen kopers die, wellicht ten onrechte, aangegeven het product niet te hebben ontvangen. Normaal gesproken houdt bijvoorbeeld een Darknet Market de bitcoins vast als 'escrow service'. Als escrow service houdt een tussenpersoon de bitcoins vast maakt ze pas over naar de vendor wanneer de koper aangeeft het product te hebben ontvangen. [schuilnaam 6] wordt dus verzocht om de opmerking dat kopers vroegtijdig hun bestelling moeten voltooien van haar profiel af te halen. Hierop geeft [schuilnaam 6] aan dat ze op Silk Road 1 langer dan een jaar de top 4% verkopers waren en dat ze hun respect al hebben verdiend. [schuilnaam 6] geeft aan dat wanneer het vroegtijdig moeten voltooien niet wordt toegestaan ze naar de darknet

market 'TorMarket gaan'. Silk Road 2 Support wenst ze succes op TorMarket.

(p.6302)

[image]

[image]

[image]

[image]

(p.6306)

In de laatste Private Messages stuurt [schuilnaam 6] vooral berichten naar andere gebruikers dat ze op Evolution verder zijn gegaan onder de naam [schuilnaam 11]. De laatste drie berichten uit de Silk Road 2 data betreffen:

(p.6307)

[image]

(p.6308)

Op basis van de bovenstaande bitcoin-adressen die door [schuilnaam 6] gebruikt zijn om bitcoins op te ontvangen kan geconstateerd worden dat door het account [schuilnaam 6] in totaal EUR 31.086,35 aan Bitcoins (omzet) is ontvangen. Dit is op basis van de wisselkoers Bitcoins-Euro's op 6 november 2014. De bedragen zijn opgeteld en die geven het totaal van EUR 31.086,35.

Resumé

 het account [schuilnaam 6] op Silk Road 2 is aangemaakt op 11 november 2013;

 het account was getypeerd als vendor met locatie Nederland;

 op 13 september 2014 voor het laatst is ingelogd op het account;

 er een bericht op de vendorpagina is geplaatst waarin staat dat hun winkel is gesloten;

 er diverse soorten verdovende middelen door [schuilnaam 6] werden aangeboden;

 waaronder cocaïne, MDMA kristallen, speed, 2C-B, LSD, XTC;

 op 4 december 2013 de eerste order is geplaatst en dat dit 5 Silkroad XTC pillen;

 dat dit pillen zijn die een zeer hoge dosis van 300 milligram MDMA bevatten;

 deze order bestemd was voor een gebruiker in Rusland;

 de laatste order op 7 maart 2014 is geplaatst en dat dit 10 gram MDMA kristallen betrof;

 er orders uit in ieder geval 30 verschillende landen zijn geplaatst bij [schuilnaam 6];

 er 447 maal is ingelogd op het account;

 er totaal 427 orders zijn geplaatst bij de vendor [schuilnaam 6];

 er 93 dagen tussen de eerste en laatste order bij [schuilnaam 6] zitten;

 dit op gemiddeld 4,6 orders per dag uitkomt;

 Silk Road 2 Support op 5 december 2013 [schuilnaam 6] verzoekt om 'finalize early' te verwijderen omdat er nog geen 30.succesvolle transacties zijn verricht;

 [schuilnaam 6] hierop reageert dat ze langer dan een jaar top 4% verkoper op Silk Road 1 waren en al voldoende respect hebben verdiend;

 [schuilnaam 6] begin januari 2014 naar diverse gebruikers stuurt dat er weer bestellingen geplaatst kunnen worden bij [schuilnaam 6];

 [schuilnaam 6] aangeeft dat ze niets naar de Verenigde Staten verzenden;

 [schuilnaam 6] aangeeft dat ze uitsluitend LSD naar Australië verzenden;

 [schuilnaam 6] proefmonsters heeft verstuurd en gebruikers verzoekt een gedetailleerde review te schrijven;

 [schuilnaam 6] aan bulkverkoop doet zoals aan bijvoorbeeld gebruiker `[gebruiker]';

 [schuilnaam 6] uitleg geeft aan gebruikers over het gebruik van 2C-B, de hoeveelheid werkzame stof in LSD en over het gebruik van speed;

(p.6309)

 uit berichten blijkt dat [schuilnaam 6] eerder op de darknet market Tor Market actief is geweest;

 [schuilnaam 6] in de laatste berichten naar meerdere gebruikers stuurt dat hij op de darknet market Evolution onder de naam [schuilnaam 11] actief is;

 door de [schuilnaam 6] diverse bitcoin adressen zijn gebruikt om bitcoins op te ontvangen en

 dat dit op basis van de bitcoin-euro wisselkoers van 6 november 2014 totaal EUR 31.086,35 betrof.

Het proces-verbaal ‘Bitcointransacties ‘[verdachte]’, d.d. 2 oktober 2015, onder meer inhoudende:

(p.6117)

Zie onderstaand overzicht met de aan [verdachte] toe te schrijven bitcoinadressen en bitcoinclusters en de daarbij behorende nummering: (opmerking rechtbank: onderstaande bitcoinadressen behoren bij [schuilnaam 5] (zie hieronder uiteengezet))

[image]

(p.6118)

Onderzoek bitcoinadres [Bitcoinadres] (#1)

Uit de private messages op Silk Road 1 tussen de gebruiker [schuilnaam 5] en onder meer

gebruiker "[schuilnaam 9]" blijkt dat [schuilnaam 5] gebruik maakt van het bitcoinadres

[Bitcoinadres] (#1)

(p. 6119)

[image]

p.(6119)

Onderzoek totaal aantal transacties

Tijdens mijn onderzoek zag ik dat het bitcoinadres [Bitcoinadres] (#1) in de periode van 16 juli 2013 tot en met 3 oktober 2013 is gebruikt. Ik zag dat er in die periode in totaal 54 transacties zijn verricht. lk zag dat er in die periode in totaal 3.074,466486 Bitcoins (EUR

260.299,91) werden ontvangen en 3.074,466486 Bitcoins (EUR 260.070,17) naar derden werden verzonden.

Onderzoek transacties Silk Road 1

lk zag dat er in de periode van 8 september 2013 tot en met 30 september 2013 in totaal 378,1604 Bitcoins (EUR 35.726,24) vanaf bitcoinadressen van gebruikers van Silk Road 1 naar het bitcoinadres [Bitcoinadres] (#1) zijn verzonden. De transacties zijn in de onderstaande tabel weergegeven:

[image]

Onderzoek bitcoin.de

Tijdens mijn onderzoek aan het voornoemde bitcoinadres

[Bitcoinadres] (#1) zag ik dat er in de periode van 24 september 2013 tot en met 2 oktober 2013 in totaal 1.342 Bitcoins (EUR 121.027,90) vanaf dat bitcoinadres naar een bitcoinadres van Bitcoin.de, namelijk [Bitcoinadres], zijn verzonden. De transacties zijn in de onderstaande tabel weergegeven:

[image]

Onderzoek bitcoinadres [Bitcoinadres] (#2)

Uit de private messages op Silk Road 1 tussen de gebruiker [schuilnaam 5] en gebruiker

"[schuilnaam 1]" blijkt dat [schuilnaam 5] gebruikt maakt van het bitcoinadres

[Bitcoinadres] (#2)

[image]

(p.6120)

[image]

Onderzoek totaal aantal transacties

Tijdens mijn onderzoek zag ik dat het bitcoinadres [Bitcoinadres] (#2) in de periode van 8 april 2013 tot en met 15 juli 2013 is gebruikt. lk zag dat er in die periode in totaal 57 transacties zijn verricht. lk zag dat er in die periode in totaal 3.345,639125 Bitcoins (EUR 281.100,54) werden ontvangen en 3.344,765 Bitcoins (EUR 262.910,05) naar derden werden verzonden.

Onderzoek transacties Silk Road 1

lk zag dat er in de periode van 22 april 2013 tot en met 9 juni 2013 in totaal 652 Bitcoins (EUR 55.950,91) vanaf het bitcoinadres [Bitcoinadres] (#2) naar Silk Road 1 zijn verzonden. De transacties zijn in de onderstaande tabel weergegeven:

[image]

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat er op het bitcoinadres [Bitcoinadres] (#2) op respectievelijk 2 en 9 juni 2013 in totaal 640 Bitcoins (EUR 54.867,40) naar het bitcoinadres [Bitcoinadres] van Silk Road 1 zijn verzonden. Uit de private messages tussen [schuilnaam 1] en [schuilnaam 5] blijkt dat deze hoeveelheid Bitcoins door [schuilnaam 5] retour wordt gezonden naar het bitcoinadres van [schuilnaam 1], omdat [schuilnaam 1] aangeeft dat hij een andere manier van `cashen' heeft gevonden.

Onderzoek bitcoin.de

Tijdens mijn onderzoek aan het voornoemde bitcoinadres [Bitcoinadres] (#2) zag ik dat er in de periode van 11 juni 2013 tot en met 8 juli 2013 in totaal 304 Bitcoins (EUR 21.056,96) vanaf dat bitcoinadres naar een bitcoinadres van Bitcoin.de, namelijk [Bitcoinadres], zijn verzonden. De transacties zijn in de onderstaande tabel weergegeven:

[image]

Onderzoek bitcoincluster [Bitcoinadres] (#3)

Op 9 maart 2015 werd in het kader van het onderzoek Lancashire een doorzoeking gedaan op het woonadres van voornoemde [verdachte], te weten [adres], te Amsterdam. Onder beslagcode 00619.07.01.001 werd op het voornoemde adres een Macbook Air in beslag genomen. Uit onderzoek is vastgesteld dat in de taakbalk van het scherm van deze laptop was te zien dat het tekstbestand "Sites.etc" was geopend.

(p.6121)

Op maandag 9 maart 2015 werd in het kader van het onderzoek 09[medeverdachte 3] een doorzoeking gedaan op het woonadres [adres], te Vleuten van de in dat onderzoek tot verdachte aangemerkte [medeverdachte 3], geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats]. Onder beslagcode A.08.01.005.003 werd op het voornoemde adres in Vleuten een 16Gb Kruidvat USB-stick in beslag genomen. Uit onderzoek is vastgesteld dat op deze USB-stick een map met de naam ".Trash-1000" stond. Deze map bevat bestanden die door de gebruiker zijn verwijderd. In deze map stonden meerdere bestanden, waaronder het voornoemde bestand met de naam `Sites etc' met daarin het bitcoinadres : [Bitcoinadres].

lk zag dat in de map ".Trash-1000" meerdere bestanden staan die zijn te relateren aan voornoemde [verdachte]. lk zag namelijk dat daarin een bestand met de private PGP-key van [schuilnaam 5] was opgeslagen. lk zag dat daarin een Word-bestand welke, volgens de metadata, voor het laatst door [verdachte] was opgeslagen, was opgenomen.

Onderzoek Cluster

lk zag dat voornoemd bitcoinadres [Bitcoinadres] deel uit maakt van een zogenaamd cluster, waarin nog een bitcolnadres, namelijk [Bitcoinadres] (#3) is opgenomen. Beide bitcoinadressen en het aantal transacties per bitcoinadres is in de onderstaande tabel weergegeven.

[image]

Onderzoek totaal aantal transacties

lk zag dat dit cluster in de periode van 12 juni 2013 tot en met 11 oktober 2014 is gebruikt. lk zag dat er in die periode in totaal 171 transacties zijn verricht, lk zag dat er in die periode in totaal 4.482,7603 Bitcoins (EUR 499.249,91) werden ontvangen en 4.482,7603 (EUR 581.741,89) naar andere bitcoinadressen werden verzonden.

Versturen van Bitcoins naar bitcoinadres #1 en bitcoincluster #4

lk zag dat een deel van de Bitcoins van voornoemd bitcoinadres [Bitcoinadres] (#1) is verzonden naar het bitcoincluster [Bitcoinadres] (#3). Op 28 juli 2013 zijn er 277 Bitcoins (EUR 19.211,31) vanaf het bitcoinadres [Bitcoinadres] (#1) naar het bitcoinadres [Bitcoinadres] (#3) verzonden. Op 11 oktober 2014 zijn er 295,9336 Bitcoins (EUR 85.690,56) vanaf het bitcoincluster [Bitcoinadres] (#3) naar het bitcoincluster [Bitcoinadres] (#4) verzonden. Deze transactie betrof de laatste transactie van [Bitcoinadres] (#3) en de eerste transactie van [Bitcoinadres] (#4).

(p.6122)

Tijdens mijn onderzoek aan het voornoemde bitcoincluster [Bitcoinadres] (#3) zag ik dat er in de periode van 20 juni 2013 tot en met 16 april 2014 in totaal 2.901 Bitcoins (EUR 259.022,71) vanaf dat cluster naar meerdere bitcoinadressen van Bitcoin.de, zijn verzonden.

Onderzoek bitcoinadres [Bitcoinadres] (#4)

Op 9 maart 2015 werd binnen onderzoek 26Lancashire voornoemde [verdachte] als verdachte aangehouden. Onder beslagnummer 00619.04.01.001 werd onder hem een mobiele telefoon, een zogenaamde iPhone 6 plus, in beslag genomen en onderzocht. Op deze telefoon werd een screenshot aangetroffen. Deze screenshot is als 'bijlage 5' bij dit proces-verbaal gevoegd. lk zag dat deze screenshot de bestandsnaam '0339-5005.jpg' heeft. lk zag dat het een screenshot betrof van de `blockchain.info app' met een ingelogde wallet met de toenmalige waarde van EUR 147.344,85. lk zag op deze screenshot transacties op 7 november 2014, 8 november 2014 en 15 november 2014. lk heb vervolgens met behulp van Blockchaininfo gezocht naar het bitcoinadres welke werd gebruikt voor het verzenden en ontvangen van Bitcoins. lk zag dat het bitcoinadres [Bitcoinadres] (#4) daarvoor werd gebruikt.

Onderzoek Cluster

Tijdens mijn onderzoek aan het bitcoinadres [Bitcoinadres] (#4) zag ik dat dit bitcoinadres deel uit maakt van een zogenaamd cluster, waarin ook een ander bitcoinadres is opgenomen. Het gaat om het bitcoinadres [Bitcoinadres]. Deze bitcoinadressen en het aantal transacties per bitcoinadres is in de onderstaande tabel weergegeven.

[image]

Onderzoek totaal aantal transacties

lk zag dat dit cluster in de periode van 11 oktober 2014 tot en met 6 april 2015 is gebruikt. lk zag dat er in die periode in totaal 35 transacties zijn verricht. lk zag dat er na 27 februari 2015 geen Bitcoins meer naar derden werden verzonden. lk maak daaruit op dat er na de aanhouding van voornoemde [verdachte] geen activiteiten meer met behulp van dit bitcoinadres hebben plaatsgevonden. lk zag dat er in die periode in totaal 980,4871054 Bitcoins (EUR 288.619,88) werden ontvangen en 537,4407256 Bitcoins (EUR 155.248,65) naar derden werden verzonden, lk zag dat het eindsaldo, (p.6123) het verschil tussen deze bedragen, 443,04638 Bitcoins (EUR 133.371,225) bedraagt.

Onderzoek transacties Silk Road 1

lk zag dat er geen transacties tussen het bitcoincluster [Bitcoinadres] (#4) en bitcoinadressen van Silk Road 1 hebben plaatsgevonden.

Onderzoek bitcoin.de

lk heb gezocht naar alle transacties vanaf het bitcoincluster [Bitcoinadres] (#4) naar bitcoinadressen van Bitcoin.de. lk zag dat er in de periode van 22 oktober 2014 tot en met 24 december 2014 in totaal 95 Bitcoins (EUR 26.704,20) vanaf dat cluster naar meerdere bitcoinadressen van Bitcoin.de, zijn verzonden.

Onderzoek bitcoinadres [Bitcoinadres] (#5)

Uit de onderstaande private message tussen de beheerder van Silk Road 1 en gebruiker

[schuilnaam 5], blijkt dat [schuilnaam 5] kennelijk vanaf een bitcoinadres danwel cluster 69,112 Bitcoins naar zijn eigen bitcoinadres op Silk Road 1 heeft gestuurd. Het betreft zijn eigen bitcoinadres, welke aan zijn account op Silk Road 1 is gekoppeld.

[image]

You have recently used an archived Bitcoin address ([Bitcoinadres]) to deposit 69.112 BTC to your account. This address could be retired at any time. It is strongly advised that you use a new bitcoin address for future deposits. Best regards, Silk Road staff

NOTE: This is an automated message. Replies will not be answered

Onderzoek cluster

lk heb vervolgens met behulp van Blockchain.info gezocht naar het bitcoinadres, welke werd

gebruikt om de 69,112 Bitcoins te versturen, lk zag dat op 2 september 2013, 03:18:47 uur vanaf het bitcoinadres [Bitcoinadres] (#5), 69,112 Bitcoins (EUR 7.134,43) werden verzonden. lk zag dat het bitcoinadres [Bitcoinadres] (#5) deel uit maakt van een cluster waarin nog twee andere bitcoinadressen zijn opgenomen.

Onderzoek totaal aantal transacties

lk zag dat dit cluster in de periode van 13 augustus 2013 tot en met 2 september 2013 is gebruikt. Ik zag dat in die periode in totaal 28 transacties zijn verricht. lk zag dat er in die periode in totaal 269,8288043 Bitcoins (EUR 23.545,83) werden ontvangen en 269,8288043 Bitcoins (EUR 23.575,11) naar derden werden verzonden.

Onderzoek transacties Silk Road 1

Tijdens mijn onderzoek aan het bitcoincluster[Bitcoinadres] (#5), zag ik dat er in de periode van 13 augustus 2013 tot en met 2 september 2013 in totaal (p.6124) 220,78620426 Bitcoins (EUR 19.734,61) naar Silk Road 1 zijn verzonden.

Onderzoek bitcoin.de

lk zag dat er vanaf het bitcoincluster [Bitcoinadres] (#5) geen Bitcoins naar Bitcoin.de, zijn verzonden.

Onderzoek bitcoinadres [Bitcoinadres] (#6)

Uit de private message tussen de gebruiker [schuilnaam 6] en gebruiker "niall2012" blijkt dat

[schuilnaam 6] gebruik maakt van het bitcoinadres [Bitcoinadres] (#6)

[image]

Oops, that means someone else probably got too little ;) Thanks for being so honest! Here is our bitcoin address [Bitcoinadres]

Regards, TH.

Onderzoek cluster

Tijdens mijn onderzoek aan het bitcoinadres [Bitcoinadres] (#6) zag ik dat het bitcoinadres [Bitcoinadres] deel uit maakt van een zogenaamd cluster, waarin ook zeven andere bitcoinadressen zijn opgenomen.

Opmerking rechtbank: dit bitcoinadres is ook in gebruik bij [schuilnaam 5] (p. 6117)

Onderzoek totaal aantal transacties

lk zag dat dit cluster in de periode van 8 april 2013 tot en met 10 september 2013 is gebruikt. lk zag dat er in die periode in totaal 730 transacties zijn verricht, lk zag dat er in die periode in totaal 2296,606371 Bitcoins (EUR 189.180,24) werden ontvangen en 2296,606371 (EUR 192.493,24) naar derden werden verzonden.

Onderzoek transacties Silk Road 1

Tijdens mijn onderzoek aan het cluster waarin het voornoemde bitcoinadres [Bitcoinadres] (#6) is opgenomen, zag ik dat er in de periode van 20 mei 2013 tot en met 31 mei 2013 in totaal 2,542 Bitcoins (EUR 241,36) naar Silk Road 1 zijn verzonden.

(p.6125)

Tijdens mijn onderzoek naar het cluster waarin het voornoemde bitcoinadres [Bitcoinadres] (#6) is opgenomen, zag ik dat er in de periode van 18 juli 2013 tot en met 8 september 2013 in totaal 81,43 Bitcoins (EUR 7.673,95) vanaf bitcoinadressen van Silk Road 1, naar het cluster waarin het voornoemde bitcoinadres [Bitcoinadres] is opgenomen, zijn verzonden.

Onderzoek bitcoin.de

lk zag dat er vanaf het bitcoincluster [Bitcoinadres] (#6) geen Bitcoins naar Bitcoin.de, zijn verzonden.

Onderzoek transacties van #6 naar #1 en #2

Een deel van de Bitcoins van het bitcoinadres [Bitcoinadres] (#6) is verzonden naar twee bitcoinadressen van [schuilnaam 5], namelijk de eerder genoemde bitcoinadressen [Bitcoinadres] (#1) en [Bitcoinadres] (#2). lk zag dat er 774,32472472 Bitcoins (EUR 63.784,31) naar het adres [Bitcoinadres] (#2) zijn verzonden. Lk zag dat er 805,542637 Bitcoins (EUR 66.198,30) naar het adres [Bitcoinadres] (#1) zijn verzonden.

(p.6126)

Onderzoek ontvangen gegevens bitcoin.de

Op grond van geldende verdragen tussen Duitsland en Nederland, werd de Duitse autoriteiten verzocht om informatie te vergaren bij Bitcoin.de. Door de Duitse autoriteiten zijn gegevens verstrekt met betrekking tot het verzenden van Bitcoins door [verdachte] en binnen het onderzoek 26Lancashire als medeverdachten aangemerkte [medeverdachte 3], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] en [medeverdachte 1], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], naar Bitcoin.de, met als doel deze na aftrek van commissie opgedeeld in kleinere bedragen als giraal geld terug naar bankrekeningen te laten vloeien.

De door verdachten gestorte Bitcoins zijn voorzien van een unieke (hash)waarde. Daarmee kan elke transactie met behulp van Blockchain.info en Chainalysis.com worden geanalyseerd. Door Bitcoin.de werden de volgende stortingen ('einzahlungen') omtrent voornoemde [verdachte] verstrekt. lk zag dat er in de periode van 8 juli 2013 tot en met 24 december 2014 in totaal 129 Bitcoins (EUR 168.896,28) op het account van [verdachte] bij Bitcoin.de zijn gestort.

(p.6129)

Aan de hand van de voornoemde bevindingen kan omtrent de bitcoinadressen en bitcoinclusters die door [verdachte] zijn gebruikt worden vastgesteld dat:

• er in de periode van 8 april 2013 tot en met 27 februari 2015 minimaal zes bitcoinadressen/clusters zijn gebruikt waarmee afgerond 14.446 Bitcoins met een waarde

van EUR 1.541.922 zijn ontvangen en 14.002 Bitcoins met een waarde van EUR 1.454.160

zijn verzonden;

• van die 14.446 Bitcoins 459 Bitcoins met een waarde van EUR 43.399 zijn ontvangen van

bitcoinadressen van Silk Road 1;

• van die 14.002 Bitcoins 874 Bitcoins met een waarde van 75.925 EUR zijn verzonden naar

bitcoinadressen van Silk Road 1;

• van die 14.446 Bitcoins 4.642 Bitcoins met een waarde van 427.852 EUR zijn verzonden

naar bitcoinadressen van Bitcoin.de;

• er 113 Bitcoins met een waarde van 36.236 EUR zijn ontvangen van bitcoinadressen van

Silk Road 2;

• van de zes bitcoinadressen/clusters alleen het cluster #4 ([Bitcoinadres]) tot het moment van aanhouding van voornoemde [verdachte] nog in gebruik was. Het aantal nog beschikbare Bitcoins bedraagt 443 Bitcoins (133.371 EUR).

Proces-verbaal van bevindingen, d.d. 29 april 2015, onder meer inhoudende:

(p.7470)

Conclusies

•In totaal wordt er voor een bedrag van EUR 7.233,72 aan vliegtickets gekocht, verdeeld over de verschillende bankrekeningen.

•Tot en met oktober 2013 wordt de huur van de woningen van [medeverdachte 3] ([adres] De Meern en daarna [adres] Vleuten) en van [verdachte] en [medeverdachte 1] ([adres] in Amsterdam) betaald vanaf de zakelijke bankrekening van [bedrijf], in het geval van de woning van [medeverdachte 3] direct, in het geval van [verdachte] en [medeverdachte 1] indirect via de bankrekening van [medeverdachte 1].

•Op de Rabobank-spaarrekening van [verdachte] vindt er verkoop van Bitcoins plaats ter waarde van EUR 81.432,70;

•Op de Rabobank-betaalrekening van [verdachte] vinden aankopen van Bitcoins plaats ter waarde van EUR 10.788,24 en verkopen ter waarde van EUR 59.096,52

•Op de ING-bankrekening vinden er aankopen van Bitcoins plaats ter waarde van EUR 53.499,62 en verkopen ter waarde van EUR 116.663,40;

•Op de ABN AMRO-bankrekening van [verdachte] vinden verkopen plaats van Bitcoins ter waarde van EUR 20.551,70.

•Totaal verhandeld aan Bitcoins op alle bankrekeningen van [verdachte]: EUR 64.287,86 aangekocht, EUR 277.744,30 verkocht.

(p.7471)

Alle Bitcoin-handel vindt plaats in de periode van juni 2013 tot en met januari 2015. De74 verschillende bankrekeningen worden opeenvolgend gebruikt: Rabobank betaalrekening in juni en juli 2013, Rabobank spaarrekening van juli tot en met september 2013, ING-bankrekening van oktober 2013 tot en met november 2014 en de ABN AMRO-rekening in januari 2015.

•Op de Rabobank betaalrekening vinden in de periode juli 2012 tot en met juni 2013 contante stortingen plaats, met een totaalwaarde van EUR 9.240,00

•In de periode van juni 2013 tot en met augustus 2013 vinden 7 grote geldopnames plaats van de Rabobank-betaalrekening van [verdachte], ter waarde van EUR 95.500,00

•Op de zakelijke betaalrekening van [bedrijf] vinden in de periode van september 2012 tot en met oktober 2013 in totaal 16 stortingen van contant geld op de rekening plaats, met een totaalwaarde van EUR 52.725,00.

•Na augustus 2012 worden er geen betalingen meer gedaan die rechtstreeks te koppelen zijn aan de organisatie van feesten.

•In de periode van december 2012 tot en met januari 2015 vinden er betalingen plaats aan "Total in support”, een bedrijf dat `zakelijke ondersteuning aan de creatieve industrie' biedt.

•De teruggave van de omzetbelasting komt in de gehele periode binnen op de privérekening van [verdachte] en niet op de zakelijke rekening van [bedrijf]. Betalingen aan de belastingdienst worden wel gedurende de hele periode gedaan vanaf de zakelijke rekening van [bedrijf].

•Er vinden vrijwel geen betalingen plaats in het buitenland.

•Er wordt tweemaal in 2012 en tweemaal in 2013 brandstof betaald met een betaalpas.

•Na 2013 worden er geen uitgaven met een betaalpas gedaan bij een supermarkt.

•Van de ING-bankrekening van [verdachte] worden twee aanbetalingen gedaan voor twee BMW's in maart 2014 (EUR 13.500,00 voor een BMW 1181) en in september 2013 (EUR 3.000,00 voor een BMW335xD).

•[verdachte] betaald in maart 2014 een bedrag van EUR 7.550,40 aan een fitnessbegeleider.

•[verdachte] ontvangt gedurende de gehele bevraagde periode zorgtoeslag.

•In de periode juni 2012 tot en met juni 2013 betaalde [verdachte] maandelijks aan Shurgard Diemen.

•[verdachte] beschikt over een paypalrekening.

Het proces-verbaal van bevindingen, van de harde schijf met inbeslagnamenummer 00619.06.03.003, d.d. 13 mei 2015, onder meer inhoudende:

(p. 7487)

In een map genaamd "Bitcoin Administratie" stonden meerdere Excel bestanden met daarin gegevens met betrekking tot bitcoins.

•In een map genaamd "Rabobank Bitcoins" stonden verschillende documenten met daarin conversaties over de verkoop van bitcoins.

•In de documenten "bitcoin adressen.rtf' en "BTC passwords.rtf" staan verschillende bitcoin wallet adressen en een wachtwoord.

Het proces-verbaal herkomst Bitcoins [schuilnaam 1] [schuilnaam 5], d.d. 11 augustus 2015, onder meer inhoudende:

(p.7622 )

In dit proces-verbaal heb ik gekeken naar de transactie 640 bitcoins zoals deze genoemd zijn in de private massages tussen [schuilnaam 1] en [schuilnaam 5]. Middels de mij bekende gegevens heb ik het volgende bevonden:

•De transactie van 640 bitcoins zoals besproken in de private messages tussen [schuilnaam 1] en [schuilnaam 5] heeft zeer waarschijnlijk daadwerkelijk plaatsgevonden op zondag 26 mei 2013 om 12:37:48 CEST.

•85,248% van de herkomst van deze 640 bitcoins is waarschijnlijk direct of indirect afkomstig van de darknet market "Silk Road". Het grootste gedeelte van die 85% was binnen 24 uur overgemaakt van "Silk Road" naar één van de vermoedelijke adressen van [schuilnaam 1].

Het proces-verbaal herkomst Bitcoins [schuilnaam 1] [schuilnaam 5], d.d. 29 juli 2015, onder meer inhoudende:

(p.7688)

lk heb op basis van de kenmerken zoals die bekend waren van uit de gesprekken tussen [schuilnaam 1] en [schuilnaam 5], de gerefereerde transactie van 250 BTC met hoge waarschijnlijkheid kunnen achterhalen. Vervolgens heb ik gekeken naar de herkomst van de bitcoins op de adressen die als invoer dienden bij de bewuste transacties. Via de blockchain en de clustertechniek zoals beschreven in paragraaf 2.3 en de bijlage, kon ik afleiden dat meer dan 99% van deze 250 bitcoins zeer waarschijnlijk direct of indirect afkomstig waren van "Silk Road".

In dit proces-verbaal heb ik gekeken naar de transacties van 250 en 400 bitcoins zoals deze genoemd zijn in de private messages tussen [schuilnaam 1] en [schuilnaam 5]. Middels de mij bekende gegevens heb ik het volgende bevonden:

•De transactie van 400 bitcoins zoals besproken in de private messages tussen [schuilnaam 1] en [schuilnaam 5] heeft zeer waarschijnlijk daadwerkelijk plaatsgevonden op 8 juli om 12:17:37.

•De herkomst van deze 400 bitcoins is zeer waarschijnlijk direct afkomstig van de darknet market "Silk Road".

•De transactie van 250 bitcoins zoals besproken in de private messages tussen [schuilnaam 1] en [schuilnaam 5] heeft zeer waarschijnlijk daadwerkelijk plaatsgevonden op 22 juli 2013 om 13:05:06.

•De herkomst van deze 250 bitcoins is op 0.0111 bitcoin na te herleiden als zijnde zeer waarschijnlijk direct of indirect afkomstig van de darknet market "Silk Road".

Het proces verbaal van vaststellen identiteit '[schuilnaam 5]' en `[schuilnaam 6]', d.d. 18 mei 2015, onder meer inhoudende:

(p.7715)

Bevraging politiesystemen aankoop witte BMW 3-serie

Uit een bevraging van de politiesystemen blijkt dat [medeverdachte 1], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], die op 16 december 2014 de tenaamgestelde van de voornoemde BMW met kenteken [kenteken] was, op 2 juni 2013 aangifte heeft gedaan van diefstal vanuit een BMW, 3 serie, kleur wit met kenteken [kenteken]. Uit een bevraging van de politiesystemen blijkt dat ten tijde van de voornoemde aangifte de BMW met kenteken [kenteken] op naam gesteld was van [medeverdachte 1], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats]. [medeverdachte 1] is de partner van [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboortedatum]. Het voertuig was van 31 mei 2013 t/m 10 oktober 2014 op haar naam gesteld.

Het proces-verbaal van bevindingen aantreffen Nota EUR 4.350,00 aankoop Tag Heuer type Carerra en aantreffen Tag Heuer type Carerra, d.d. 7 april 2015, onder meer inhoudende:

(p.7845 en 7846)

Op 9 maart 2015 werd een doorzoeking verricht in de woning van verdachte [verdachte]. Bij de doorzoeking is een groot aantal goederen in beslag genomen, waaronder:

 • -

  kwitantie Tag Heuer Carerra EUR 4350,00

 • -

  polshorloge van het merk Tag Heuer type Carrera

Het bedrag van EUR 4.350,00 is gezien de kwitantie op 21 augustus 2014 voldaan en heeft betrekking op de aankoop van een polshorloge van het merk Tag Heuer, type Carerra met serienummer WRJ2616.

Verder is tijdens de doorzoeking in de woning aan de [adres] te Amsterdam een polshorloge aangetroffen en inbeslag genomen van het merk Tag Heuer type Carerra met serienummer CAR2A10-1/ WRJ2616.

Gezien het feit dat het serienummer van het horloge gelijk is aan het serienummer op de kwitantie als voornoemd, kan worden aangenomen dat het aangetroffen horloge op 21 augustus 2014 is aangekocht bij de juwelier [juwelier] voor het bedrag van EUR 4.350,00.

Het proces-verbaal van bevindingen aantreffen Nota EUR 2.600,00 aankoop Rolex model Date, aantreffen garantiebewijs Rolex model Date en aantreffen Rolex model Date, d.d. 9 april 2015, onder meer inhoudende:

(p.7848 en 7849)

Op 9 maart 2015 werd een doorzoeking verricht in de woning van verdachte [verdachte]. Bij de doorzoeking is een groot aantal goederen in beslag genomen, waaronder:

 • -

  een kwitantie en een garantiebewijs m.b.t. een Rolex model Date

 • -

  polshorloge Rolex model Date

Het bedrag van EUR 2.600,00 is gezien de kwitantie en het garantiebewijs op 7 juli 2013 voldaan en heeft betrekking op de aankoop van een polshorloge van het merk Rolex model Date van het jaar 1965. Dit horloge is blijkens de kwitantie gekocht bij [juwelier 2] op het [adres] te Amsterdam.

Verder is tijdens de doorzoeking in de woning aan de [adres] te Amsterdam een polshorloge aangetroffen en in beslag genomen van het merk Rolex type Date met serienummer 257/783519.

Gezien het feit dat het model van het aangetroffen horloge gelijk is aan het model genoemd op de kwitantie en het garantiebewijs als voornoemd, kan worden aangenomen dat het aangetroffen horloge op 7 juli 2013 is aangekocht bij de juwelier [juwelier 2] voor het bedrag van EUR 2.600,00.

Het proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, d.d. 28 januari 2015, onder meer inhoudende:

(p.7127)

[image]

Het proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte 2] d.d. 8 juni 2016, onder meer inhoudende:

(p.10)

V: Sinds wanneer maakte u gebruik van deze namen?

A: [schuilnaam 1] sinds 25 november 2012 tot 16 december2014. Rond de kerst is deze ge-upgrade naar seller account

V: Wie heeft die beide accounts aangemaakt?

A: Die heb ik aangemaakt. Ik heb ze op alle darknet markets die ik heb genoemd aangemaakt. Er zijn ook mensen geweest die mijn naam hebben gebruikt. Dat is ook de reden geweest dat ik op Evolution een account had aangemaakt maar niet had gebruikt. Om mijn naam te claimen. Ik heb de accountsnamen [schuilnaam 1] en [schuilnaam 2] zelf bedacht.

V: Onder andere aan de hand van de PGP sleutels die we hebben aangetroffen hebben we aannemelijk gemaakt dat u de gebruiker was van de vendornaam [schuilnaam 1]. Wat kan u hierover verklaren?

A: Ik ben [schuilnaam 1].

(p.23)

A: Ik handelde in drugs.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [verdachte] d.d. 19 december 2016, onder meer inhoudende (losbladig stuk):

(p.9)

V: Nee oké. Het was even gewoon… Hoe zit dat? Oké. Ja, je hebt het dossier helemaal doorgenomen. Shurgard willen we je ook wat vragen over stellen. Daar hadden jij en [medeverdachte 1] (fon) ook een opslagruimte gehuurd. Hoeveel boxen hadden jullie daar?

A: 1 Box.

(p.31)

V: Is één telefoon aangetroffen bij [medeverdachte 3], het eerste e-mailbericht uit die telefoon is van 20 februari 2015. En de dag dat het gebruik van die telefoon stopte was ook de dag van de aanhouding. En daar heeft een [naam] (fon) die zegt het volgende, of de gebruiker van die telefoon geeft aan bij [naam] (fon):

“Dat de rijksrecherche navraag heeft gedaan naar mij, dat het ging om een opslaglocatie van privé spullen. Dat alles wat thuis lag aan telefoons en andere mogelijke belastende dingen nu zijn verstopt. Dat de telefoon nu overhandigd zal worden aan “Mijn maatje” en dat dit maatje het contact voor dit moment zal doen.”

Als ik dat dan terugvoer in het onderzoek naar de vraag bij Shurgard. Denk ik dat jij degene bent die die mailtjes heeft gestuurd naar [naam] (fon). Rijksrecherche heeft navraag gedaan. Opslaglocatie Shurgard, en je hebt net aangegeven al dat de telefoons en andere belastende dingen in verband met je bitcoinhandel in ieder geval weg zijn gegaan. Kunnen we daar ook weer aan linken. Telefoon wordt overhandigd aan “Mijn maatje”. Jij zegt niets over [medeverdachte 3], [medeverdachte 3] wel over jou. Telefoon ligt bij [medeverdachte 3]. En dat het maatje het contact voor dit moment zal doen. Wat heb je daar over te zeggen?

A: Het zal goed kunnen dat ik die telefoon op dat moment in gebruik had. En dat ik die inderdaad van de hand heb gedaan.

Een schriftelijk stuk, te weten een screenshot van de Blackberry telefoon A.08.02.001:

[image]

3.3.

Verweren/overwegingen

3.3.1.

Betrouwbaarheid herkenning bij de IKEA

De raadsman heeft kanttekeningen geplaatst bij de herkenning door verbalisant [getuige 1] van verdachte als zijnde de bestuurder van de BMW die een aantal tassen vanuit de BMW in de kofferbak van een Mercedes heeft geplaatst bij IKEA te Amsterdam op 16 december 2014, in welke tassen zich later verdovende middelen bleken te bevinden. In dat verband heeft de raadsman gewezen op de omstandigheden waaronder de waarneming heeft plaatsgevonden. Zo zou de periode dat de verbalisant zicht gehad zou hebben op de bestuurder van de BMW kort zijn geweest en zou het zicht vanuit diens positie niet bevorderlijk zijn geweest voor de waarneming. Tevens zou de verbalisant door de getinte ruiten van de BMW heen hebben moeten kijken, hetgeen niet mogelijk was.

Daarnaast is de wijze van totstandkoming van het proces-verbaal van herkenning sturend en suggestief. Dit omdat verbalisant [getuige 1] van zijn collega’s een verzoek ontving dat gericht was op de vraag of de door hen getoonde persoon degene was die hij had gezien bij IKEA. Een foto-confrontatie met foto’s van tien personen met een vergelijkbaar signalement, heeft niet plaatsgevonden.

Tenslotte geldt dat de vermeende herkenning van de foto die de verbalisant is getoond, niet overeenkomt met het signalement van de door verbalisant [getuige 1] waargenomen persoon.

Het voorgaande brengt mee dat de herkenning door verbalisant [getuige 1], onvoldoende betrouwbaar is om tot het bewijs gebruikt te kunnen worden, aldus nog steeds de raadsman.

De rechtbank overweegt het volgende. Blijkens het proces-verbaal ‘bevindingen omtrent getoonde foto ander onderzoek’, d.d. 10 december 2015, zijn aan verbalisant [getuige 1] al op 18 december 2014 foto’s gestuurd. De foto’s waren afkomstig van onderzoek ‘Nijntje’ en genomen tijdens een observatie op 18 april 2014. In een reactie per e-mail antwoordt [getuige 1] al op 18 december 2014 (proces-verbaal van bevindingen omtrent getoonde foto ander onderzoek d.d. 10 december 2015) dat hij de persoon op de foto’s herkent als de bestuurder van de BMW, die de tassen verplaatste van de BMW naar de Mercedes. Derhalve had de positieve herkenning door [getuige 1] van verdachte twee dagen na de waarneming op 16 december 2014 plaats. Tevens geldt dat de bestuurder van de BMW die [getuige 1] heeft herkend als verdachte, op 16 december 2014 twee maal uit de auto is geweest. Zodoende heeft de verbalisant hem ook buiten de auto kunnen zien en niet slechts door de autoruiten van de BMW. Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank geen enkele reden te twijfelen aan de herkenning door verbalisant [getuige 1]. Daar komt bij dat de BMW die verbalisant [getuige 1] op 16 december 2014 heeft gezien, op naam stond van medeverdachte [medeverdachte 1]; de vriendin van verdachte. De rechtbank stelt dan ook vast dat het verdachte is geweest die de BMW bestuurde en de tassen met verdovende middelen vanuit de BMW in de Mercedes van medeverdachte [medeverdachte 2] heeft geplaatst.

3.3.2.

Betrokkenheid van verdachte

Door de verdediging is uitgebreid (feitelijk) verweer gevoerd, tegen de stelling dat het verdachte is geweest die opereerde onder de ‘vendornaam’ [schuilnaam 5]. Daarbij is door de raadsman onder meer de bitcoinhandel van verdachte en diens vriendschap met (de persoon achter) [schuilnaam 5] naar voren gebracht.

De rechtbank overweegt het volgende.

PGP-keys en schrift van [schuilnaam 5]

Onder verdachte is een MacBook Air laptop in beslag genomen. Op deze MacBook staan de privé sleutel en de publieke sleutel behorende bij het account [schuilnaam 5] (p.6043). Met deze zogenaamde PGP-sleutels kan toegang verschaft worden tot het account [schuilnaam 5]. Om die toegang te verschaffen moet men de beschikking hebben over beide sleutels. Deze privé sleutel publieke sleutel zijn eveneens aangetroffen op de laptop (Macbook Air) van de vriendin van verdachte, medeverdachte [medeverdachte 1] (p.6056) met aanmaakdatum 18 juli 2013. Tevens is onder verdachte een schrift met aantekeningen aangetroffen. Aangaande dit schrift is gerelateerd dat geschreven regels overeenkomen met communicatie tussen [schuilnaam 1], een andere vendor op darknet markets, en [schuilnaam 5] door middel van Private Messages gevoerd op 10 maart 2013 (p.6041).

Verdachte heeft hierover ter terechtzitting verklaard, dat hij de persoon achter [schuilnaam 5] een keer heeft geholpen met ict-problemen rondom de PGP-sleutels. Verdachte heeft niet willen zeggen wie deze persoon zou zijn. De rechtbank acht die verklaring niet geloofwaardig. Hetgeen verdachte daarover heeft verklaard, zou namelijk impliceren dat verdachte van de onbekend gebleven persoon de beschikking heeft gekregen over de inlogcode van een omvangrijk drugsnetwerk, zonder dat hij daar enige inhoudelijke betrokkenheid bij zou hebben. De beveiliging van het account [schuilnaam 5] zou door een dergelijke gang van zaken illusoir worden.

Daar komt bij dat hetgeen verdachte heeft verteld over het verlenen van technische hulp, niet verklaart waarom de privé sleutel en publieke sleutel van [schuilnaam 5] ook op de laptop van de vriendin van verdachte zijn aangetroffen. Ter terechtzitting heeft verdachte daar ook geen concrete verklaring voor kunnen geven. Hij had geen idee hoe de privé sleutel en publieke sleutel van [schuilnaam 5] op de laptop van zijn vriendin zouden zijn gekomen.

Dat, als gezegd, een dusdanig gevoelig en belastend stuk informatie op de computer van verdachte zou zijn blijven staan, alsmede op de computer van de vriendin van verdachte, acht de rechtbank buitengewoon onaannemelijk.

Wat aan de onaannemelijkheid van verdachtes verklaring nog verder bijdraagt is dat de eerste privé sleutel van [schuilnaam 5] die dateert van 3 april 2013, ook op de computer van verdachte is aangetroffen (p.5057). De aanwezigheid van de privé sleutel, aangemaakt op die datum, past niet logisch in het scenario van eenmalige technische bijstand door verdachte.

Messages I-phone

In de BlackBerry 9790 telefoon (A.08.02.001) is het bericht aangetroffen:

“[naam], snel even aanschrijven. Kent mij als [schuilnaam 5]’.

Deze telefoon is tijdens de doorzoeking in de woning van medeverdachte [medeverdachte 3] aangetroffen (proces-verbaal bevindingen omtrent observatie in ander onderzoek, d.d. 22 december 2015, los bijgevoegd). In de telefoon staat voorts een bericht van 20 februari 2015: ”Hier even wat minder, blijkt rijksrecherche navraag gedaan te hebben naar mij”. Vervolgens komt een bericht binnen met de vraag bij wie navraag is gedaan. Daarop antwoordt de gebruiker van de telefoon:

“Eigenaar van een locatie voor opslag privé spullen, hoe vaak ik naar binnen ga etc. Alles wat thuis lag aan telefoons en andere mogelijk belastende dingen zijn nu verstopt en overhandig nu deze aan mijn maatje die zal contact voor dit moment even op zich nemen”.

Vast staat dat verdachte en zijn vriendin opslagruimte huurden bij Shurgard in Diemen (nummer 4304). Tevens blijkt uit het dossier dat de politie op 20 februari 2015 bij deze Shurgard klantgegevens heeft opgevraagd van opslagruimte 4304 (p.6145). Bevraagd naar voornoemde telefoon in het verhoor op 19 december 2016, antwoordde verdachte dat het zou kunnen dat hij deze in gebruik heeft gehad. De rechtbank concludeert op basis van het voorgaande dat verdachte de BlackBerry 9790 telefoon (A.08.02.001) in gebruik heeft gehad en dat verdachte het genoemde bericht over [schuilnaam 5] heeft verzonden.

Witte BMW en vakantie

In de private messages van [schuilnaam 5] zijn twee opvallende overeenkomsten aangetroffen met verdachte (p.6039). Zo is uit die messages gebleken dat [schuilnaam 5] enige tijd voor 10 juli 2013 een witte BMW 3 serie heeft aangeschaft. Uit het dossier volgt dat medeverdachte [medeverdachte 1], de partner van verdachte, een BMW, 3 serie, kleur wit met kenteken [kenteken], in de periode van 31 mei 2013 tot en met 10 oktober 2014 op haar naam gesteld had (p.6039).

Voorts volgt uit de private messages van [schuilnaam 5] dat deze op vakantie was 10 augustus 2013 tot en met 17 augustus 2013 (p.6039). Uit de kalenderfunctie van de onder verdachte in beslag genomen iPhone 6, blijkt dat hij met vakantie was op de Seychellen van 9 augustus 2013 tot en met 18 augustus 2013 (p.6040). Het is met name deze combinatie van omstandigheden - de overeenkomsten met betrekking tot de aanschaf van de witte BMW én de vakantie - die de bewijsbeslissing verder ondersteunen.

Overschrijving bitcoins

Op basis van het strafdossier is voorts komen vast te staan dat er bitcoins zijn overgeschreven van de rekening van [schuilnaam 5] naar een rekening verdachte (p.6040). Vanaf het adres van [schuilnaam 5] zijn namelijk op 12 juni 2013 20 bitcoins ontvangen en uitbetaald op de rekening van verdachte (p.6041).

Waarneming 16 december 2014

Tenslotte overweegt de rechtbank dat – zoals ook onder 3.3.1 weergegeven – verdachte een aanzienlijke partij verdovende middelen heeft overgedragen op 16 december 2014. De verdovende middelen werden afgeleverd aan medeverdachte [medeverdachte 2], die onder meer handelde onder de vendornaam [schuilnaam 1]. In de bewijsmiddelen zijn diverse berichten opgenomen tussen [schuilnaam 1] en [schuilnaam 5] omtrent de levering van drugs.

Conclusie

Gelet op de voorgaande bewijsmiddelen en overwegingen – in onderlinge samenhang bezien – concludeert de rechtbank dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte heeft gehandeld onder de vendornaam [schuilnaam 5]. De voor hem ontlastende verklaringen die hij in dat verband heeft aangedragen, acht de rechtbank volstrekt onaannemelijk en/of weerlegd door de bewijsmiddelen zoals die in 3.2. en 3.3.2. zijn opgenomen.

3.3.3.

Daadwerkelijke verkoop verdovende middelen

De raadsman heeft de vraag opgeworpen, waaruit blijkt dat de verkopers die op darknet markets opereerden onder de schuilnamen [schuilnaam 5], [schuilnaam 6] en [schuilnaam 11], daadwerkelijk verdovende middelen hebben verkocht. Volgens de raadsman blijkt nergens uit dat hetgeen deze verkopers hebben verhandeld daadwerkelijk amfetamine, MDMA, 2C-E en/of LSD bevatte.

Hieromtrent overweegt de rechtbank het volgende. Uit de in de bewijsmiddelen opgenomen berichten tussen [schuilnaam 1] en [schuilnaam 5] volgt, dat laatstgenoemde zogeheten ‘Blue Supermans’ fabriceerde. In het dossier wordt melding gemaakt van een ‘pill report’ aangaande ‘Blue Supermans’ (p.6084). Daarin wordt de werking van de pillen beschreven. Ook zijn er berichten tussen [schuilnaam 1] en [schuilnaam 5] omtrent de levering van ‘Bentley’ pillen. In dat verband is een pill report opgenomen, aangaande de werking van ‘Red Bentleys’ (p.6093). Hoewel het daar dus om een gespecificeerde soort gaat, vormt dat report een aanknopingspunt dat het wel degelijk om verdovende middelen gaat.

Daar komt in algemene zin nog het volgende bij. In een berichtenwisseling tussen de ‘administrator van Silk Road2’ en [schuilnaam 6], van welke vendor uit de bewijsmiddelen blijkt dat daarachter dezelfde personen schuilgaan als achter [schuilnaam 5], merkt de laatste op dat ze op Silk Road 1 langer dan een jaar tot de top 4% verkopers behoorden (p.6301). Daarmee zouden zij hun ‘respect’ al verdiend hebben. Uit die omstandigheid vloeit logischerwijs voort dat de verdovende middelen die door hen op de darknet markets werden aangeboden, zoals uit de bewijsmiddelen blijkt, wel degelijk de daarin genoemde substanties moeten hebben bevat. Anders zou het immers niet mogelijk zijn geweest om een positieve handelsreputatie op te bouwen. In dat verband wijst de rechtbank voorts op de positieve ‘reviews’ van diverse klanten (p.6298-p.6300).

Tenslotte zijn er nog twee omstandigheden te benoemen die het voorgaande concretiseren. Zoals uit de bewijsmiddelen voor feit 1 volgt, heeft verdachte diverse verdovende middelen geleverd aan medeverdachte [medeverdachte 2], die onder meer handelde onder de naam [schuilnaam 1]. In de bewijsmiddelen zijn diverse berichten opgenomen tussen [schuilnaam 1] en [schuilnaam 5] omtrent de levering van drugs. Uit het in de bewijsmiddelen opgenomen rapport van het Nederlands Forensisch Instituut blijkt dat deze verdovende middelen positief zijn getest op de MDMA, amfetamine, LSD en 2C-B.De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte samen met anderen onder de vendornaam [schuilnaam 5] heeft gehandeld in diverse verdovende middelen.

3.3.4.

Bewijstoelichting witwassen

Volgens de raadsman is niet, althans niet voldoende, komen vast te staan dat de tenlastegelegde geldbedragen/voorwerpen middellijk of onmiddellijk afkomstig zijn uit enig misdrijf.

Als subsidiair standpunt is het volgende aangevoerd. Geld uit eigen misdrijf witwassen is alleen dan als strafbaar te kwalificeren, indien zou blijken van handelingen waarmee de werkelijke aard, herkomst of vindplaats wordt verhuld. De verdediging stelt dat hiervan geen sprake is. Er is geen sprake van dergelijke handelingen, als er niets met die bitcoins en/of geldbedragen wordt gedaan.

Voor wat betreft de aanschaf van de horloges en personenauto’s geldt dat sprake is van verhullingshandelingen, indien de rechtbank zou aannemen dat deze zijn aangeschaft met geld afkomstig uit handel in verdovende middelen.

Aangaande het ten laste gelegde witwassen met betrekking tot de bitcoins overweegt de rechtbank het volgende, waarbij het volgende dient te worden vooropgesteld. De rechtbank heeft op basis van de bewijsmiddelen en daaruit getrokken conclusies vastgesteld, dat verdachte gedurende een ruime periode op een omvangrijke schaal heeft gehandeld in verdovende middelen. Uitbetaling daarvan geschiedde grotendeels in bitcoins. Daarmee acht de rechtbank het grondmisdrijf voor het witwassen van de bitcoins gegeven. Daaruit vloeit logischerwijs voort dat verdachte wist dat hij bitcoins verkreeg uit drugshandel. Tevens acht de rechtbank bewezen dat de gedragingen met betrekking tot die bitcoins en de omzetting daarvan in bestaande valuta ‘verhullend’ van aard waren.

Met betrekking tot het witwassen van de totale hoeveelheid ten laste gelegde bitcoins geldt echter het volgende. Het valt niet uit te sluiten dat een deel van de in de tenlastelegging genoemde bitcoins een legitieme herkomst heeft, gezien de stelling van verdachte dat hij in bitcoins zou hebben gehandeld. Dat betekent dat er sprake kan zijn van ‘vermenging’ van de uit misdrijf afkomstige bitcoins, met de bitcoins die zijn verkregen door legitieme handel. In dit verband wijst de rechtbank nog op het proces-verbaal van bevindingen herkomst bitcoins [schuilnaam 1] [schuilnaam 5] (p.7622). Hierin wordt gerefereerd aan een transactie van 640 bitcoins, zoals genoemd in de private massages tussen [schuilnaam 1] en [schuilnaam 5]. Gerelateerd over deze transactie is, dat 85,248% van de herkomst van deze 640 bitcoins waarschijnlijk direct of indirect afkomstig is van de darknet market "Silk Road". Voorts wijst de rechtbank op het proces-verbaal van bevindingen herkomst bitcoins [schuilnaam 1] [schuilnaam 5] (p.7688). Daarin wordt gerefereerd aan transacties van 250 en 400 bitcoins, zoals genoemd zijn in private messages tussen [schuilnaam 1] en [schuilnaam 5]. Dienaangaande is bevonden dat de herkomst van de 400 bitcoins zeer waarschijnlijk de darknet market "Silk Road" betreft. Van de 250 bitcoins wordt gesteld dat deze zeer waarschijnlijk direct of indirect afkomstig van de darknet market "Silk Road".

Het deel van de bitcoins dat als illegaal verkregen moet worden aangemerkt, merkt de rechtbank aan als dermate substantieel, dat ook de gehele hoeveelheid bitcoins door die vermenging aangemerkt dient te worden als - middellijk of onmiddellijk - van misdrijf afkomstig.

3.4.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1, 2, en 3 primair ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat

feit 1:

hij op 16 december 2014 te Amsterdam, opzettelijk heeft afgeleverd en verstrekt en vervoerd, ongeveer

- 10,33 kilogram amfetamine en

- 3,41 kilo MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) en

- 1,17 kilo 2C-B (4-broom-2,5-dimethoxyfenethylamine) en

- 1000 zegels LSD (lysergide),

middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1.

feit 2:

hij in de periode van 8 april 2013 tot en met 9 maart 2015, te Amsterdam, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft hij, verdachte, telkens van voorwerpen, te weten:

- een groot geldbedrag (ter waarde van EUR 277.744,-), en

- horloges (merk: Tag Heuer en Rolex) en

- personenauto’s (een BMW gekentekend [kenteken] en een BWM gekentekend [kenteken]),

de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing

verborgen en/of verhuld en voorwerpen, te weten

- een hoeveelheid bitcoins, verworven en/of omgezet en/of overgedragen en/of van

bovengenoemde genoemd(e) voorwerp(en) gebruik gemaakt, terwijl hij wist dat die voorwerpen onmiddellijk of middellijk afkomstig waren uit enig misdrijf;

feit 3:

primair

hij in de periode van 1 april 2012 tot en met 9 maart 2015 te Amsterdam, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, telkens meermalen opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, al dan niet bedoeld als in artikel 1 lid 5 Opiumwet, en/of meermalen opzettelijk verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, hoeveelheden van een materiaal bevattende

MDMA (3 ,4-methyleendioxymethamfetamine) en/of amfetamine en/of lysergide (LSD)

en/of 2C-B (4-broom-2, 5-dimetlioxyfenethylamine), zijnde telkens middelen

als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1, immers heeft hij, verdachte, en zijn mededaders toen en daar opzettelijk:

een onbekende hoeveelheid van die MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) en/of amfetamine en/of lysergide (LSD) en/of 2C-B (4-broom-2,5-dimethoxyfenethylamine) te koop aangeboden en/of vervoerd en/of ter verzending (binnenland en buitenland) aangeboden en/of verkocht en/of (per postpakketten) geleverd aan afnemers in Nederland en in het buitenland (onder meer Rusland en/of Engeland en/of Brazilië en/of Amerika en/of Oostenrijk en/of Duitsland en/of Verenigde Arabische Emiraten en/of Roemenië en/of Argentinië en/of Canada), (al dan niet via de online marktplaatsen, onder meer via Silk Road en/of Silk Road 2.0 en/of Agora en/of Evolution en/of Sheep en/of Pandora en/of Black Market Reloaded), onder een of meerdere schuilnamen (zijnde [schuilnaam 5] en/of [schuilnaam 11] en/of [schuilnaam 6]).

Hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

4 Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1:

opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod;

feit 2:

gewoontewitwassen;

feit 3: primair:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, al dan niet bedoeld als in artikel 1 lid 5 Opiumwet, meermalen gepleegd;

alsmede;

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

5 Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.

6 Motivering van de sancties

6.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van acht jaren, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht. Daarnaast dienen de volgende goederen te worden verbeurd verklaard:

 • -

  een personenauto BMW, kenteken [kenteken] (nr. 8);

 • -

  een computer, macbook (nr. 9),

 • -

  een computer, macbook air en snoeren (nr. 10),

 • -

  een computer, macbook pro en aansluitsnoer (nr. 23);

 • -

  een horloge, merk Tag Heuer (nr. 25);

 • -

  een usb- stick (nr. 33 ).

Voorts dient een vals eurobiljet te worden onttrokken aan het verkeer. Tenslotte heeft de officier van justitie de teruggave aan verdachte gevorderd, van diverse goederen, zoals vermeld op de beslaglijst.

6.2.

Oordeel van de rechtbank

Bij de beslissing over de sancties die aan verdachte moeten worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft samen met een ander of anderen zich gedurende een periode van ruim 2 jaar schuldig gemaakt aan omvangrijke handel in verdovende middelen, alsmede de productie daarvan. Hierbij betrof het voornamelijk verschillende soorten XTC-pillen en LSD. De verdachte heeft de handel professioneel opgezet door gebruik te maken van anonieme TOR-netwerken als ‘Silkroad’, Agora en Evolution, waarbij verdachte gebruik maakte van verschillende schuilnamen. Het omvangrijke karakter van de drughandel komt tot uiting in het gevolgde verkoopbeleid. Verdachte legde zich namelijk toe op het bevoorraden van de ‘resellers’ en behoorde daarmee tot het hogere segment van de drugshandel.

Verdachte heeft met zijn gedragingen zijn eigen gewin boven de veiligheid van de afnemers van de drugs gesteld en die afnemers willens en wetens bloot gesteld aan zeer ernstige gezondheidsrisico’s.

Het is immers algemeen bekend dat het gebruik van harddrugs als XTC-pillen, waarin MDMA de werkzame stof is, een onaanvaardbaar gevaar oplevert voor de volksgezondheid. De (psychische) gezondheid en van gebruikers kan al op heel korte termijn schade worden toegebracht en op langere termijn kan de (lichamelijke en psychische) gezondheid en het welzijn van gebruikers nog veel verder worden geschaad, waarbij langdurende begeleiding en behandeling nodig kan zijn om de verslavende werking van sommige drugs te overwinnen, als dat al lukt.

Bovendien ondervindt de samenleving ernstige overlast ten gevolge van de handel in harddrugs. Het gebruik van harddrugs genereert immers op haar beurt strafbare feiten met alle nadelige maatschappelijke gevolgen van dien. Daarnaast levert de productie van synthetische drugs een grote hoeveelheid milieuvervuilende stoffen op die, zoals de ervaringen leren, op een schadelijke wijze worden geloosd, dan wel ergens worden gedeponeerd, waarbij op kosten van de samenleving het vervuilende afval moet worden opgeruimd.

Naast de handel in harddrugs heeft de verdachte een aanzienlijke hoeveelheid hard- en softdrugs afgeleverd aan de medeverdachte [medeverdachte 2].

Voorts heeft verdachte een gewoonte gemaakt van witwassen van de door de drugshandel verdiende opbrengsten. Door het witwassen van crimineel vermogen wordt de onderliggende criminaliteit gefaciliteerd. Het vormt een aantasting van de legale economie en is, mede vanwege de corrumperende invloed ervan op het reguliere handelsverkeer, een bedreiging voor de integriteit van het financiële handelsverkeer.

Op dergelijke feiten kan – ondanks de relatief jeugdige leeftijd van verdachte ten tijde van het begaan van die feiten – niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een aanzienlijke gevangenisstraf, van na te noemen duur. Wel zal de rechtbank een lagere straf opleggen dan gevorderd. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de straffen die in enigszins gelijksoortige zaken plegen te worden opgelegd. Met de door de rechtbank op te leggen straf, worden de beoogde strafdoelen voldoende gerealiseerd.

Voorlopige hechtenis

De rechtbank acht geen omstandigheden aanwezig om de voorlopige hechtenis opnieuw te schorsen, dan wel op te heffen. De voorlopige hechtenis dient aldus te continueren, hetgeen in overeenstemming is met de aard en ernst van de bewezenverklaarde feiten.

6.3.

Verbeurdverklaring

De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

 • -

  een personenauto BMW, kenteken [kenteken] (nr. 8);

 • -

  een computer, macbook (nr. 9),

 • -

  een computer, macbook air en snoeren (nr. 10),

 • -

  een computer, macbook pro en aansluitsnoer (nr. 23);

 • -

  een horloge, merk Tag Heuer (nr. 25);

- een Rolex horloge (nr. 20),

- een usb- stick (nr. 33 );

dienen te worden verbeurd verklaard. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de voorwerpen aan verdachte toebehoren en dat die voorwerpen geheel of grotendeels door middel van het strafbare feit zijn verkregen, dan wel de bewezen verklaarde feiten met betrekking tot die voorwerpen, zijn begaan of voorbereid.

6.4.

Onttrekking aan het verkeer

De rechtbank is van oordeel dat het onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerp, te weten een vals eurobiljet, dient te worden onttrokken aan het verkeer. Het bezit van een dergelijk vals biljet is immers in strijd met de wet.

7 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

9, 33, 33a, 36b, 36c, 36d, 47, 57, 420ter van het Wetboek van Strafrecht

1, 2, 10 van de Opiumwet.

8 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen dat verdachte de onder 1, 2, en 3 primair ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 3.4 weergegeven;

verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij;

bepaalt dat de onder 3.4 bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 4. vermelde strafbare feiten opleveren;

verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van ZES (6) JAREN ;

bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

verklaart verbeurd:

 • -

  een personenauto BMW, kenteken [kenteken] (nr. 8);

 • -

  een computer, macbook (nr. 9),

 • -

  een computer, macbook air en snoeren (nr. 10),

 • -

  een computer, macbook pro en aansluitsnoer (nr. 23);

 • -

  een horloge, merk Tag Heuer (nr. 25);

 • -

  een Rolex horloge (nr. 20),

 • -

  een usb- stick (nr. 33 ).

onttrekt aan het verkeer:

- een vals eurobiljet;

gelast de teruggave aan verdachte van;

 • -

  zeventien usb sticks (nrs. 11 tot en met 18, 21, 26 tot en met 31, 34 en 35),

 • -

  twee GSM-toestelen (nr. 19 en 22),

 • -

  een computer i-pad (nr. 24),

 • -

  een geheugenkaart (nr. 32),

 • -

  twee harddisks (nrs. 36 en 37),

 • -

  twee horloges (nrs. 38 en 39).

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.C.M. Rutten, voorzitter,

mr. R.A. Otter en mr. J.C. van den Bos, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. A. Zeeman,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 10 maart 2017.

1 De door de rechtbank – voor zover het betreft processen-verbaal – aangeduide bewijsmiddelen zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen ook overigens aan de daaraan bij wet gestelde eisen.