Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:10544

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
12-09-2017
Datum publicatie
18-12-2017
Zaaknummer
C/15/260714/HA RK 17-116
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wrakingsverzoek kantonrechter afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beslissing

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

[jw.sys.1.zaaknr] / [jw.sys.1.rolnummer_rekestnr][datum_beslissing]

Wrakingskamer

zaaknummer / rekestnummer: C/15/260714 / HA RK 17-116

Beslissing van 12 september 2017

Op het verzoek tot wraking ingediend door:

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker.

Het verzoek is gericht tegen:

mr. C.E. van Oosten-van Smaalen, kantonrechter in de rechtbank Noord-Holland,

hierna te noemen: de kantonrechter.

1 Procesverloop

1.1

Verzoeker heeft op 7 juni 2017 ter zitting de wraking verzocht van de kantonrechter in de bij deze rechtbank, afdeling privaatrecht, sectie kanton, locatie Haarlem aanhangige zaak met als zaaknummer 5772144 / CV EXPL 17-2117, hierna te noemen: de hoofdzaak.

1.2

De kantonrechter heeft niet in de wraking berust en heeft schriftelijk op het verzoek gereageerd.

1.3

Het verzoek is vervolgens behandeld ter openbare zitting van de wrakingskamer van 29 augustus 2017. Verzoeker, de kantonrechter en de wederpartij in de hoofdzaak zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. De kantonrechter, de griffier en de wederpartij in de hoofdzaak zijn verschenen. Verzoeker is, zonder bericht, niet verschenen.

2 De beoordeling

2.1

Een rechter kan worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Uitgangspunt daarbij is dat de rechter uit hoofde van zijn aanstelling wordt vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een zwaarwegende aanwijzing vormen dat een rechter jegens een partij een vooringenomenheid koestert (zogenaamde subjectieve toets). Daarnaast kan de vrees voor partijdigheid objectief gerechtvaardigd zijn indien sprake is van feiten of omstandigheden die, geheel afgezien van de persoonlijke instelling van de rechter in de hoofdzaak, grond geven om te vrezen dat een rechter niet onpartijdig is, waarbij ook de (te vermijden) schijn van partijdigheid van belang is. Die feiten of omstandigheden moeten zwaarwegende redenen opleveren voor objectiveerbare twijfel aan de onpartijdigheid (zogenaamde objectieve toets). Het subjectieve oordeel van verzoeker is voor de beoordeling van beide toetsen wel belangrijk maar niet doorslaggevend.

2.2

Uit het door verzoeker medeondertekende proces-verbaal van de zitting van de kantonrechter van 7 juni 2017 blijkt dat verzoeker de volgende grondslag voor zijn verzoek tot wraking heeft geformuleerd: “Door de wijze van onderzoek trek ik de onpartijdigheid van de rechter in twijfel. Ik heb een conclusie van antwoord ingediend. Wat ik in die conclusie heb geschreven komt niet overeen met de wijze waarop het onderzoek ter zitting plaatsvindt.

2.3

De kantonrechter heeft zich in haar schriftelijke reactie (kort gezegd) op het standpunt gesteld dat het verzoek niet deugdelijk is onderbouwd, zodat zij niet weet waartegen zij zich moet verweren. De kantonrechter heeft aangegeven dat verzoeker, gevraagd naar een onderbouwing van de wrakingsgrond, verklaarde dat hij deze wel ter zitting van de wrakingskamer zou geven.

2.4

Artikel 37, derde lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat alle feiten of omstandigheden die aan het verzoek ten grondslag liggen tegelijk moeten worden voorgedragen. Het is dus niet toegestaan deze gronden op een later moment aan te vullen. Verzoeker is in de gelegenheid gesteld ter zitting van de wrakingskamer uitleg te geven. Van deze mogelijkheid heeft verzoeker echter geen gebruik gemaakt.

2.5

In hetgeen verzoeker ter zitting van de kantonrechter heeft verklaard is op geen enkele wijze aangegeven waarom de kantonrechter jegens verzoeker een vooringenomenheid zou koesteren dan wel de vrees voor onpartijdigheid objectief gerechtvaardigd zou zijn, zodat de subjectieve noch de objectieve toets een grond voor wraking oplevert. De rechtbank zal het verzoek daarom afwijzen.

3 Beslissing

De rechtbank

3.1

wijst het verzoek tot wraking van de kantonrechter af,

3.2

beveelt de griffier onverwijld aan verzoeker, de kantonrechter en de wederpartij in de hoofdzaak een voor eensluidende gewaarmerkt afschrift van deze beslissing toe te zenden,

3.3

beveelt dat het proces in de hoofdzaak wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevond ten tijde van het indienen van het verzoek en beveelt dat die zaak daartoe in handen wordt gesteld van de voorzitter van het team kanton, locatie Haarlem.

Deze beslissing is gegeven door mr. M.J. Smit, voorzitter, mr. A.C. Terwiel-Kuneman en mr. J.M. Janse van Mantgem, leden van de wrakingskamer, in tegenwoordigheid van
mr. H. van de Vijver, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 september 2017.[concipiënt_initialen]

griffier voorzitter