Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:6932

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
22-08-2016
Datum publicatie
22-08-2016
Zaaknummer
C/15/247431/ HA RK 16/148
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wrakingsverzoek kennelijk niet-ontvankelijk omdat niet duidelijk is welke rechter volgens verzoeker moet worden gewraakt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beslissing

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Wrakingskamer

zaaknummer / rekestnummer: C/15/247431/ HA RK 16/148

Beslissing van 22 augustus 2016

Op het verzoek tot wraking ingediend door:

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker,

Het verzoek is gericht tegen:

de kantonrechter.

1 Overwegingen

1.1

Verzoeker heeft op 12 augustus 2016 schriftelijk in de zaken 5110350 WM VERZ 16-243, 5110361 WM VERZ 16-244, 5110368 WM VERZ 16-245, 5110375 WM VERZ 16-246 en 5110400 WM VERZ 16-247 (hierna: de hoofdzaken) de wraking verzocht van de kantonrechter.

1.2

Op grond van artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv.) kan de rechter die een zaak behandelt, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Daarbij geldt als uitgangspunt dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn.

Daarnaast kan de vrees voor partijdigheid objectief gerechtvaardigd zijn indien sprake is van feiten of omstandigheden die grond geven om te vrezen dat een rechter niet onpartijdig is, waarbij ook de (te vermijden) schijn van partijdigheid van belang is.

1.3

Gelet op de hiervoor omschreven maatstaf is minimaal vereist dat verzoeker voldoende duidelijk maakt welke kantonrechter in zijn visie dient te worden gewraakt. Het betreft immers de eventuele persoonlijke vooringenomenheid van de kantonrechter die ter discussie staat.

Aan genoemd vereiste wordt niet voldaan. Het wrakingsverzoek richt zich tegen “de kantonrechter” zonder dat duidelijk wordt welke kantonrechter het betreft. Alleen al om deze reden kan verzoeker niet in zijn verzoek worden ontvangen.

1.4.

Maar ook afgezien daarvan kan hetgeen verzoeker inhoudelijk aanvoert niet tot wraking leiden.

De door verzoeker aangevoerde kwesties, te weten, de vraag of er sprake is van drie of vijf dossiers, de eventuele overschrijding van een beroepstermijn en de inhoudelijke argumenten tegen de vorderingen van het CJIB, kunnen op de mondelinge behandeling in de hoofdzaken aan de orde komen, maar leiden niet tot wraking van de kantonrechter.

Het feit dat in de uitnodiging voor deze mondelinge behandeling melding wordt gemaakt van mogelijke gevolgen van een wettelijke termijn, maakt dit niet anders.

1.5.

De door verzoeker tegen “De Rechtspraak” geuite bezwaren kunnen evenmin tot wraking van de kantonrechter leiden, nu deze bezwaren niet zien op het functioneren van de kantonrechter die met de afdoening van de hoofdzaken is belast.

1.6.

Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 9.1., in samenhang met paragraaf 4.1. van het wrakingsprotocol van deze rechtbank – op internet te vinden op de website van deze rechtbank onder: www. rechtspraak.nl/Rechtbank Noord-Holland/Regels en procedures – zal de wrakingskamer het verzoek tot wraking wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid buiten behandeling stellen.

2 Beslissing

De rechtbank

2.1 -

- verklaart het gedane verzoek tot wraking kennelijk niet-ontvankelijk;

2.2 -

- stelt het verzoek tot wraking buiten behandeling;

2.3 –

– beveelt de griffier onverwijld aan verzoeker, de kantonrechter en aan de officier van justitie een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van deze beslissing toe te zenden,

2.4

beveelt dat het proces in de hoofdzaken wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevond ten tijde van het indienen van het verzoek en beveelt dat die zaak daartoe in handen wordt gesteld van de voorzitter van het team kanton, Alkmaar/Zaandam.

Deze beslissing is gegeven door mr. P.H.B. Littooy, in tegenwoordigheid van mr. W.T. Delleman, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 22 augustus 2016.

griffier voorzitter

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.