Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:6520

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
03-08-2016
Datum publicatie
04-08-2016
Zaaknummer
C/15/246701 / KG ZA 16-593
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding KLM tegen FNV in verband met aangekondigde staking grondpersoneel; ordemaatregel; tijdelijk stakingsverbod

Gezien de voorshands aannemelijke enorme schade die de aangekondigde staking tot gevolg zal hebben alsmede gezien de extra veiligheidsmaatregelen die sinds enige dagen van kracht zijn in verband met terrorismedreiging, legt de voorzieningenrechter bij wijze van ordemaatregel een tijdelijk stakingsverbod op voor de duur van de procedure. De voorzieningenrechter zal uiterlijk op 11 augustus 2016 vonnis wijzen in het kort geding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/2306
NJF 2016/395
AR-Updates.nl 2016-0865
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

proces-verbaal

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/246701 / KG ZA 16-593

Proces-verbaal van de zitting, gehouden op 3 augustus 2016, houdende ordemaatregel

in de zaak van

de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KONINKLIJKE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ N.V.,

gevestigd te Amstelveen,

eiseres,

advocaat mr. J.M. van Slooten te Amsterdam,

en

de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

N.V. LUCHTHAVEN SCHIPHOL, als gevoegde partij

gevestigd te Schiphol,

advocaten mrs. E.J. Henrichs en D. Azarfane te Amsterdam,

tegen

de vereniging

FEDERATIE NEDERLANDSE VAKBEWEGING,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. A.A.M. Broos te Utrecht.

Partijen zullen hierna KLM, Schiphol en FNV genoemd worden.

De zitting wordt gehouden in het gebouw van deze rechtbank ter behandeling van een vordering in kort geding.

Tegenwoordig zijn mr. Th.S. Röell, voorzieningenrechter, en mr. H.A.H. Stam, griffier.

Na uitroeping van de zaak verschijnen

 • -

  namens KLM: [A] , Hoofd Industrial Relations alsmede Strategisch HR Adviseur, [B] , Director Landside Services alsmede plaatsvervangend Hoofd Passenger Services en mr. Van Slooten, voornoemd,

 • -

  namens FNV: Z. Boufangacha, bestuurder FNV, mr. J. van Overdam en mr. Broos, voornoemd.

 • -

  namens Schiphol: [C] , Legal Counsel, [D] , bedrijfsjurist, en mrs. Henrichs en Azarfane, voornoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties 1 t/m 20;

 • -

  de producties 1 t/m 28 van de zijde van FNV;

 • -

  de brief van mr. Henrichs van 3 augustus 2016;

 • -

  de incidentele conclusie tot voeging van de zijde van Schiphol;

 • -

  de pleitnotities van KLM

 • -

  de pleitnotities van Schiphol

 • -

  de pleitnotities van FNV

 • -

  de verzochte voeging is ter zitting toegestaan

1.2.

Vervolgens is besloten tot het opleggen van een ordemaatregel en is vonnis bepaald op donderdag 11 augustus 2016 om 14.00 uur.

2 Overwegingen

2.1.

In artikel 6 lid 4 Europees Sociaal Handvest (ESH) staat het recht van werknemers en werkgevers op collectief optreden in geval van belangengeschillen, waaronder ook het stakingsrecht. De vragen die voorliggen zijn of de aangekondigde collectieve acties redelijkerwijs kunnen bijdragen aan een doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen tussen KLM en FNV en of in het onderhavige geval beperkingen aan het recht op collectieve acties (met name het stakingsrecht) maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk zijn. Voor het nemen van een zorgvuldig besluit op die vragen is naar het oordeel van de voorzieningenrechter meer tijd nodig. De voorzieningenrechter zal die tijd nemen en (uiterlijk) 11 augustus 2016 om 14.00 uur hierover een beslissing nemen. Niet valt in te zien waarom de aangekondigde staking per se vanavond zal moeten plaatsvinden. Gezien de voorshands aannemelijke enorme schade die de voor vanavond aangekondigde staking tot gevolg zal hebben alsmede gezien de extra veiligheidsmaatregelen die sinds enige dagen van kracht zijn in verband met terrorismedreiging, zal bij wijze van ordemaatregel een tijdelijk stakingsverbod worden opgelegd voor de duur van de procedure. Aangezien FNV ter zitting heeft toegezegd vrijwillig te zullen voldoen aan een op te leggen ordemaatregel, zal hieraan geen dwangsom worden verbonden. De voorzieningenrechter bepaalt dat tegen de ordemaatregel geen hoger beroep zal worden opengesteld.

3 Ordemaatregel

De voorzieningenrechter

3.1.

verbiedt FNV om vanaf heden tot aan de uitspraak in onderhavige procedure door te gaan met het in enigerlei vorm direct of indirect, organiseren, oproepen tot of verlenen van medewerking of steun aan enige vorm van werkonderbreking of staking in verband met het thans tussen partijen bestaande cao-conflict;

3.2.

verklaart deze ordemaatregel uitvoerbaar bij voorraad,

3.3.

tegen deze ordemaatregel wordt geen hoger beroep opengesteld.

Waarvan proces-verbaal,