Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:5452

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
30-06-2016
Datum publicatie
06-07-2016
Zaaknummer
AWB - 16 _ 2366
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Mondelinge uitspraak
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor onder meer twee nieuwe lichtmasten bij hockeyclub. Verzoeker is woonachtig op het naastgelegen perceel. Er is sprake van een gebonden beschikking, zodat er geen ruimte bestaat voor een belangenafweging. De vovo wordt derhalve afgewezen.

Wetsverwijzingen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.10
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummer: HAA 16/2366

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van 30 juni 2016 in de zaak tussen

[verzoeker] , te [woonplaats] , verzoeker,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal, verweerder

(gemachtigde: mr. F.D.S. Bettink).

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: A.M.H.C. Rood-Wit, te Aerdenhout.

Procesverloop

Bij besluit van 25 april 2016 (het primaire besluit) heeft verweerder omgevingsvergunning verleend aan de derde-partij voor het plaatsen van twee lichtmasten met veldverlichtingsarmaturen, het aanbrengen van veldverlichtingsarmaturen op twee bestaande lichtmasten en het plaatsen van twee dug-outs op hockeyveld 4 van het sportveldencomplex van de derde-partij aan de Zwaluwenweg 11 te Aerdenhout.

Verzoeker heeft tegen het primaire besluit bezwaar gemaakt. Verzoeker heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Verzoeker is verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Voor de derde-partij zijn verschenen [naam 1] , voorzitter, en [naam 2] .

Na afloop van de zitting heeft de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak gedaan.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.

Overwegingen

1. De voorzieningenrechter geeft hiervoor de volgende motivering.

2. Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘Aerdenhout 2012’, waarin aan de gronden de bestemming ‘Sport’ met de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3” is toegekend. Niet in geschil is dat het bouwplan in overeenstemming is met dit bestemmingsplan.

3. Verzoeker heeft aangevoerd dat hij reeds 20 jaar naast de hockeyclub woonachtig is en dat de club in de loop der jaren flink is uitgebreid, zowel in leden als in speelvelden. Deze uitbreiding moet, gelet op de redelijkheid en billijkheid, thans een halt worden toegeroepen, aldus verzoeker. Hij ervaart reeds overlast van de bestaande lichtmasten, waardoor sprake is van een felle lichtmassa die in de avonduren en ook in het weekend de gehele omgeving treft. Daarnaast tasten de lichtmasten het uitzicht vanuit de tuin aan. De op te richten lichtmasten komen te staan in een deel waar nu nog vrij uitzicht is vanuit de tuin.

4. Nu het bouwplan zich met het vigerende bestemmingsplan verdraagt en er ook geen sprake is van enige andere weigeringsgrond was verweerder gelet op het bepaalde in artikel 2.10, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gehouden om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Er is in dit geval sprake van een zogeheten gebonden beschikking. Dit betekent dat de wet geen ruimte laat om belangen van derden bij de besluitvorming te betrekken. De voorzieningenrechter komt daarom niet toe aan een beoordeling van hetgeen door verzoeker met betrekking tot de gestelde overlast en belemmering van uitzicht is aangevoerd.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.C. Terwiel-Kuneman, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van R.I. ten Cate, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 30 juni 2016.

griffier voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.