Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:4961

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
14-06-2016
Datum publicatie
04-07-2016
Zaaknummer
4811239
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Handlichting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton – locatie Zaanstad

zaak/rep.nr.: 4811239 / AL VERZ 16-14

datum uitspraak: 14 juni 2016

BESCHIKKING

inzake

Rino Ras

te Assendelft

verzoeker

hierna te noemen Ras

1 De procedure

1.1.

Op 29 april 2016 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van vader van Ras, waarbij hij verzoekt de beschikking van 24 maart 2016 te wijzigen.

2 De beoordeling

2.1.

Bij beschikking van 24 maart 2016 is het verzoek tot handlichting zoals verzocht toegewezen. Volgens (de vader van) Ras is het thans niet mogelijk een zakelijke rekening te openen, gelet op de beperkingen die in de beschikking zijn opgenomen. Ras verzoekt alsnog handlichting te verlenen zonder deze beperkingen. De ouders van Ras en Ras zelf staan achter deze wijziging. Gelet op het bepaalde in de artikelen 1:235 en verder burgerlijk Wetboek, is de kantonrechter van oordeel dat het verzoek kan worden ingewilligd. De kantonrechter zal hiertoe overgaan en de handlichting toewijzen zoals thans wordt verzocht. Dit betekent echter wel dat deze beschikking wederom gepubliceerd dient te worden.

2.2.

Met betrekking tot de publicatieplicht van de te verlenen handlichting oordeelt de kantonrechter als volgt.

Artikel 1:237 BW bepaalt dat de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend moet worden gemaakt in Staatscourant en in twee bij de benoeming voorgeschreven nieuwsbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis konden nemen van deze handlichting. Heden ten dage is echter toegang tot internet voor een ieder beschikbaar en publicatie van de handlichting op internet heeft naar het oordeel van de kantonrechter eenzelfde, zo niet een praktisch gezien, ruimer bereik dan de nog bij wet voorgeschreven wijze van publicatie in de Staatcourant. Bovendien is de voorgeschreven wijze van bekendmaking kostbaar en kan gezegd worden dat met het volgen van die wijze geen redelijk belang is gediend. De kantonrechter zal dan ook bepalen dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en bepalen dat de (door de griffier te initiëren) publicatie op www. Rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Mede gelet op het voorgaande zal één dagblad worden aangewezen waarin Ras de hem verleende handlichting dient te laten bekendmaken.

3 De beslissing

De kantonrechter:

3.1.

wijzigt de beschikking van 24 maart 2016 in die zin dat aan Rino Ras, geboren op 27 december 1999 te Amsterdam, wonende te Assendelft aan het Spant 4, handlichting tot het aangaan van overeenkomsten voor zijn onderneming Defboard, alsmede dat hij een zakelijke rekening mag openen en beheren wordt verleend.

3.2.

bepaalt dat de onderhavige beschikking zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl;

3.3.

wijst als dagblad waarin deze beschikking dient te worden bekend gemaakt aan: Volkskrant.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.J. Jansen en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

Coll.