Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:4501

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
09-06-2016
Datum publicatie
08-07-2016
Zaaknummer
5081789
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

kort geding. ontruiming wegens geluidsoverlast.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton – locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 5081789 \ VV EXPL 16-92

datum uitspraak: 9 juni 2016

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER IN KORT GEDING

inzake

de stichting
[eiseres]

te [plaats]

eiseres

hierna te noemen [eiseres]

gemachtigde mr. D.A.I. Damsma

tegen

[gedaagde]

te [plaats]

gedaagde

hierna te noemen [gedaagde]

procederend in persoon.

De procedure

[eiseres] heeft [gedaagde] gedagvaard op 18 mei 2016. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 26 mei 2016. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

  1. [gedaagde] is op 30 april 2015 met [eiseres] een huurovereenkomst aangegaan met betrekking tot de zelfstandige woning aan het adres [adres] , hierna: de woning. [gedaagde] huurt de woning voor € 691,50 bruto per maand.

  2. Bij brief van 17 augustus 2015 heeft [eiseres] aan [gedaagde] geschreven dat zij klachten heeft ontvangen over [gedaagde] van de omwonenden van [gedaagde] . Deze brief is geadresseerd aan een postbus te Culemborg.

  3. Bij brieven van 21 december 2015, 22 februari 2016 en 29 februari 2016 heeft [eiseres] wederom [gedaagde] aangeschreven over klachten van overlast. Deze brieven zijn geadresseerd aan de woning.

  4. Bij aangetekende brief van 21 april 2016 heeft mr. Damsma [gedaagde] aangeschreven over de klachten van ernstige geluidsoverlast die [eiseres] heeft ontvangen over [gedaagde] . [eiseres] heeft [gedaagde] gesommeerd om de huur op te zeggen.

De vordering

[eiseres] vordert bij wijze van voorlopige voorziening (samengevat) veroordeling van [gedaagde] tot - ontruiming van de woning aan [adres] met het zijne en de zijnen en de woning te verlaten en met afgifte der sleutels en achterlating van al wat tot het gehuurde behoort in behoorlijke staat ter vrije en algehele beschikking van [eiseres] te stellen;

-betaling aan [eiseres] een bedrag van € 691,50 voor iedere maand dat hij de woning na 31 mei 2016 in gebruik houdt;

- de kosten van dit geding, waaronder de nakosten.

[eiseres] legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde] zich niet als goed huurder gedraagt nu hij ernstig overlast veroorzaakt. Er is sprake van ernstige geluidsoverlast. Eerst betrof dit muziek en geschreeuw, later hard gepraat en geschreeuw in de nacht. De kans op voortduring van de overlast is aanmerkelijk. [gedaagde] is meerdere malen aangesproken op de door hem veroorzaakte overlast, maar hij blijft overlast veroorzaken.

Het verweer

[gedaagde] betwist de vordering en voert aan dat hij zijn geluidsboxen al heeft weggedaan. Hij vind het lastig om alleen te wonen en nodigt daarom vaak vrienden uit. Er wordt niet geschreeuwd in de woning. Vrienden die overlast veroorzaken laat hij niet meer binnen.

De beoordeling

[eiseres] heeft spoedeisend belang bij de gevorderde ontruiming, gelegen in haar verplichting haar (andere) huurders rustig woongenot te verschaffen.

Gezien de ernst van de gevolgen voor de huurder, [gedaagde] , kan een ontruiming in kort geding slechts worden uitgesproken, indien de overlast van zodanige aard en ernst is dat ontruiming op korte termijn noodzakelijk is, de uitkomst van een bodemprocedure niet kan worden afgewacht en hoogstwaarschijnlijk is dat de bodemrechter (wanneer zijn oordeel wordt gevraagd) de huurovereenkomst zal ontbinden.

Naar het oordeel van de kantonrechter is aan deze voorwaarden voldaan. [eiseres] heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat al sinds augustus 2015, slechts vier maanden na de start van de huurovereenkomst, sprake is van stelselmatig ernstige geluidsoverlast. Daarbij dient zwaar meegewogen te worden dat die overlast vooral gedurende de nacht plaats vindt. [gedaagde] is hier op aangesproken. Hij heeft weliswaar zijn geluidsboxen weggedaan, maar de meldingen van geluidsoverlast zijn doorgegaan. Deze zien op luid gepraat en geschreeuw in de woning van [gedaagde] van 11 uur ’s avonds tot 6 uur ’s ochtends. Zelfs enkele dagen voor de zitting, dus na ontvangst van de dagvaarding, heeft [eiseres] nog klachten ontvangen. [gedaagde] ontkent dat er geschreeuwd wordt, maar heeft wel erkend dat hij regelmatig vrienden op bezoek heeft met wie hij de hele nacht praat, mogelijk op luide toon.

Een belangenafweging voor zover in kort geding te maken, leidt niet tot een ander oordeel. [gedaagde] vreest met zijn huisdieren op straat te komen staan. Hij is echter al meerdere malen aangesproken op zijn gedrag en heeft desondanks nog overlast veroorzaakt. De belangen van de omwonenden wegen dan ook thans zwaarder. Zij hebben recht op hun woongenot.

De proceskosten komen voor rekening van [gedaagde] omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt [gedaagde] bij wijze van voorlopige voorziening:

a. tot ontruiming van de woning aan de [adres] met het zijne en de zijnen en de woning te verlaten en met afgifte der sleutels en achterlating van al wat tot het gehuurde behoort in behoorlijke staat ter vrije en algehele beschikking van [eiseres] te stellen;

b. betaling aan [eiseres] een bedrag van € 691,50 voor iedere maand dat hij de woning na 31 mei 2016 in gebruik houdt;

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van [eiseres] tot en met vandaag worden begroot op de volgende bedragen:

dagvaarding € 97,74

griffierecht € 117,00

salaris gemachtigde € 600,00;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.N. Schipper en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

Coll.