Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:3833

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
08-06-2016
Datum publicatie
30-06-2016
Zaaknummer
4584440
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gedaagde doet beroep op verrekening. Verrekeningsverweer wordt gepasseerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/1894
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton – locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 4584440 \ CV EXPL 15-10323

datum uitspraak: 8 juni 2016

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Bloemengroothandel A. Heemskerk AZN. B.V.

te Rijnsburg

eiseres

hierna te noemen Heemskerk

gemachtigde A.H.P.M. van Vleuten

tegen

[gedaagde]

te Haarlem

gedaagde

hierna te noemen [gedaagde]

gemachtigde mr. R. van Viersen

De procedure

Heemskerk heeft [gedaagde] gedagvaard op 2 november 2015. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord. Heemskerk heeft daarop schriftelijk gereageerd, waarna [gedaagde] nog een schriftelijke reactie heeft gegeven.

De feiten

  1. [gedaagde] drijft onder de naam [naam bloemenzaak] een bloemenzaak. Heemskerk heeft bloemen aan [gedaagde] geleverd en [gedaagde] daarvoor facturen gestuurd op 16 mei 2014, 6 juni 2014, 27 juni 2014, 4 juli 2014, 11 juli 2014, 18 juli 2014, 25 juli 2014 en 1 augustus 2014. Het totaal van deze facturen bedraagt € 11.629,37. De betaaltermijn voor elke factuur is zeven dagen. Deze facturen zijn onbetaald gebleven.

  2. Bij brieven van 19 augustus 2014 en 1 september 2014 heeft Bloemenhandel [gedaagde] aangemaand.

  3. Bij brief van 4 september 2014 heeft [gedaagde] aan Bloemenhandel kenbaar gemaakt dat hij bezwaar maakte tegen de hoogte van de facturen, mede vanwege “een waslijst aan reclames betreffende deze facturen.”.

De vordering

Heemskerk vordert (samengevat) veroordeling van [gedaagde] tot betaling van
€ 15.137,43, te vermeerderen met de contractuele rente van 1% per maand, dan wel de wettelijke handelsrente, over € 11.629,37 vanaf 26 september 2015 tot aan de dag der algehele voldoening. Heemskerk legt aan de vordering ten grondslag dat [gedaagde] gehouden is de facturen te betalen. Van verrekening kan geen sprake zijn. De pretense tegenvordering wordt betwist. Voorts heeft [gedaagde] , als hij klachten heeft, daarover niet tijdig geklaagd. De contractuele rente baseert Heemskerk op haar standaardvoorwaarden. Op grond daarvan is zij gerechtigd vanaf 30 dagen na factuurdatum 1% rente per maand te berekenen. Tot en met september 2015 beloopt deze rente - bij moderatie - € 1.713,65.

Het verweer

[gedaagde] betwist de vordering. Hij doet een beroep op verrekening. Ten eerste dient er verrekend te worden met een vordering van [gedaagde] op Heemskerk ad € 8.435,36 ten aanzien van niet geleverde respectievelijk als onverkoopbaar retour gestuurde bloemen. Ten tweede dient er verrekend te worden met een vordering van [gedaagde] op Heemskerk van statiegeld op een aantal aan Heemskerk geretourneerde fusten ad € 6.399,00. Voorts betwist hij de toepasselijkheid van algemene voorwaarden.

De beoordeling

De kantonrechter stelt vast dat [gedaagde] de verschuldigdheid van de facturen van Heemskerk niet heeft betwist.

Heemskerk stelt zich op het standpunt dat het beroep op verrekening van [gedaagde] dient te worden gepasseerd, omdat de gegrondheid van [gedaagdes] vordering, die Heemskerk betwist, niet eenvoudig is vast te stellen.

[gedaagde] stelt dat er bloemen niet geleverd zijn en dat hij bloemen retour heeft gestuurd. Hij heeft dit telefonisch gemeld bij Heemskerk en in zijn agenda genoteerd. Voorts stelt hij dat hij op basis van fustenbonnen een vordering op Heemskerk heeft. Heemskerk betwist dat bestelde bloemen niet geleverd zijn dan wel door [gedaagde] retour gestuurd zijn omdat ze onverkoopbaar waren. Subsidiair voert hij aan dat [gedaagde] daarover niet tijdig geklaagd heeft. Voorts voert zij aan dat de door [gedaagde] geproduceerde fustenbonnen vals zijn.

De kantonrechter is van oordeel dat de vordering van [gedaagde] niet eenvoudig vast te stellen is. Gelet op de gemotiveerde betwisting door Heemskerk van de pretense tegenvordering van [gedaagde] , is voor de beoordeling van het beroep op verrekening immers bewijslevering nodig. De kantonrechter zal het verrekeningsverweer van [gedaagde] dan ook met toepassing van artikel 6:136 BW passeren en de vordering van Heemskerk ter zake van de hoofdsom toewijzen.

[gedaagde] heeft ten aanzien van de door Heemskerk gevorderde contractuele rente aangevoerd dat de door Heemskerk gestelde algemene voorwaarden niet van toepassing zijn verklaard. Heemskerk heeft gesteld dat deze algemene voorwaarden op de achterkant van de facturen zijn afgedrukt. [gedaagde] heeft dit echter betwist en op de in het geding gebrachte facturen staan geen algemene voorwaarden. Tegenover de gemotiveerde betwisting door [gedaagde] heeft Heemskerk dan ook onvoldoende aannemelijk gemaakt dat partijen hebben gecontracteerd onder toepasselijkheid van de door haar gehanteerde standaardvoorwaarden. De vordering van de contractuele rente zal dan ook worden afgewezen. De subsidiair gevorderde handelsrente zal worden toegewezen.

Heemskerk maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat aan de vereisten zoals gesteld in artikel 6:96 BW is voldaan. Daarmee is de vergoeding verschuldigd. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke

incassokosten is hoger dan het in het Besluit bepaalde tarief. De kantonrechter zal het bedrag dan ook toewijzen tot het wettelijke tarief, zijnde € 891,29.

De proceskosten komen voor rekening van [gedaagde] omdat hij in het ongelijk wordt gesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Heemskerk van € 12.520,66 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 11.629,37 vanaf 8 augustus 2014 tot aan de dag van de algehele voldoening;

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Heemskerk tot en met vandaag worden begroot op de volgende bedragen:

dagvaarding € 79,47

griffierecht € 932,00

salaris gemachtigde € 600,00

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.E. van Oosten-van Smaalen en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.