Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:3759

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
03-02-2016
Datum publicatie
07-06-2016
Zaaknummer
4483397 CV EXPL 15-8006
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Wanprestatie. Opgeleverde webshop werkt niet naar behoren. Geslaagd beroep op ontbinding overeenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/1599
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 4483397 \ CV EXPL 15-8006 BL

Uitspraakdatum: 3 februari 2016

Vonnis in de zaak van:

Premiums.mobi B.V.

gevestigd te Amsterdam

eiseres in de zaak van de vordering, verweerster in de zaak van de tegenvordering

verder te noemen: Premiums

gemachtigde: S. Baldinger, gerechtsdeurwaarder te Alkmaar

tegen

[naam] , h.o.d.n. [Naam]

wonende te [woonplaats]

gedaagde in de zaak van de vordering, eiser in de zaak van de tegenvordering

verder te noemen: [X]

procederend in persoon

1 Het procesverloop

1.1.

Premiums heeft bij dagvaarding van 7 september 2015 een vordering tegen [X] ingesteld. [X] heeft schriftelijk geantwoord en daarbij een tegenvordering ingediend.

1.2.

Op 5 januari 2016 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting heeft Premiums schriftelijk gereageerd op de tegenvordering.

2 De feiten

2.1.

[Naam] is een onderneming die zich bezighoudt met het ontwerpen en met de hand maken van unieke sieraden en woning-accessoires, en de verkoop daarvan via een webshop.

2.2.

In oktober 2014 heeft [X] aan Premiums de opdracht heeft gegeven tot het ontwikkelen en in stand houden van een website met webshop.

2.3.

Deze opdracht is door Premiums aan [X] bevestigd in een e-mail van 17 oktober 2014. Daarbij vermeldt Premiums de overeengekomen tarieven, te weten € 449,00 exclusief btw voor het ontwikkelen van de webshop (waarvan 50% te betalen bij opdracht en 50% bij oplevering) en vanaf januari 2015 maandelijks een bedrag van € 29,00 exclusief btw.

2.4.

Op 28 november 2014 heeft Premiums de website aan [X] opgeleverd. Premiums heeft hierbij aangegeven dat [X] alles nog kan laten aanpassen, zonder meerkosten.

2.5.

Namens [X] is in een e-mail van 2 december 2014 aan Premiums een opsomming gegeven van opmerkingen met betrekking tot het ontwerp van de website. In aanvulling hierop heeft [X] op 3 december 2014 aan Premiums een lijst gezonden met vragen en opmerkingen. Hieruit is met name van belang:

“(…)

Klanten kunnen maar 1 van elk product bestellen, wij maken namelijk van alles maar 1

behalve de cadeauverpakking. Dus bij bestellen, alleen 1 stuks selecteren mogelijk maken.

(…)

Betaalmogelijkheden instellen. Alle info hiervoor hebben jullie al. Alles in een mail aangeleverd.

(…)”

2.6.

Op 10 december 2014 laat Premiums aan [X] weten de aanpassingen waar mogelijk verwerkt te hebben, onder vermelding van 4 punten waarvan aanpassing (nog) niet mogelijk is. Dit betreffen niet de hierboven geciteerde punten.

2.7.

[X] geeft op 15 december 2014 aan Premiums te kennen dat de webshop op een aantal punten nog steeds niet werkt zoals zou moeten en dat het ontwerp ook nog niet klopt, waarop Premiums laat weten ermee aan de slag te gaan.

2.8.

Op 20 januari 2015 vond bij Premiums een gesprek plaats tussen [a] (medewerker van Premiums), [X] en [b] (grafisch ontwerper en vriend van [X] ). Naar aanleiding daarvan heeft [X] de aanbetaling ad € 271,65 voldaan, waarna [A] in een e-mail van 21 januari 2015 aan [X] heeft bevestigd welke aanpassingen Premiums binnen 5 werkdagen kan bewerkstelligen. [X] en [B] hebben hierop, ook in latere e-mails, nog aanvullingen gegeven.

2.9.

Op 9 februari 2015 schrijft [X] aan [A] – voor zover relevant – “Graag zou ik de webshop donderdag online hebben, maar dan moeten de couponcodes en betaalmogelijkheden wel werken. Is dat mogelijk?

Ook heb ik van alle producten maar 1, dit heb ik bij voorraad ook aangegeven. Maar je kan bij bestellen nog steeds voor meerdere kiezen en ook bestellen… ook dit moet dus in orde zijn voor de shop online kan.”

2.10.

Diezelfde dag heeft [X] aanvullend aan Premiums de opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een vouchersysteem tegen betaling van een bedrag van € 295,00 exclusief btw. Deze opdracht heeft Premiums bevestigd in een e-mail van 9 februari 2015.

2.11.

Op 15 februari 2015 e-mailt [X] aan [A] dat hij een probleem ondervindt met het betaalsysteem; er wordt per e-mail bevestigd dat er een bestelling is gedaan terwijl er niet betaald is. Verder benoemt [X] de reeds bestaande problemen met betrekking tot de coupons en het feit dat er van een product nog steeds meer dan één te bestellen is terwijl bij de voorraad ‘1’ is aangegeven.

2.12.

[X] herhaalt in een e-mail van 20 februari 2015 de onopgeloste problemen. Op 21 februari 2015 communiceren partijen uitvoerig over de resultaten van de testbestellingen die [X] heeft gedaan. Die dag schrijft [X] om 19.15 uur in een e-mail met als onderwerp ‘laatste poging [(naam)] ’ voor zover relevant:“Ik kan niet in mijn dashboard zien wat wel en niet betaald is. Of ik kijk niet goed..uitleg graag (…) De bestelling met bestelnr 9 is betaald dat heb ikzelf via Ideal gedaan. Maar zie hier niets staan? Couponcodes werken nog niet, doe zelf de test alsjeblieft. Wanneer je de coupon inwisselt krijg je een foutmelding. Check je hierna je winkelwagen is hij wel gebruikt. Producten kunnen nog steeds in aantallen besteld worden, terwijl mijn voorraad 1 is. Dit geldt voor alle producten. Belangrijk!! (…)”.

2.13.

Omdat een reactie van Premiums uitblijft stuurt [X] op 3 maart 2015 een brief waarin hij aangeeft de samenwerking met Premiums te beëindigen en de openstaande facturen niet te zullen voldoen omdat de webshop nog geen seconde live is geweest. Verder stelt [X] Premiums aansprakelijk voor de door hem geleden schade.

2.14.

In een brief van 7 april 2015 heeft [X] Premiums een laatste kans gegeven om binnen 10 dagen de webshop helemaal in orde te brengen en fouten te herstellen, te weten:

“Opleveren volgens ontwerp

Bestel optie in orde. Van elk artikel maar 1 op voorraad

Couponcodes die 100% korting kunnen geven en maar 1 x kan gebruiken per bestelling

Betalingen die wel of niet gedaan zijn terug kan vinden in backoffice

Foutmelding bij invoeren couponcodes bij afrekenen

Diverse fouten in pagina’s

Diverse fouten in navigatie

Couponcodes die niet per artikel maar per categorie kan worden ingevoerd”

Daarbij geeft [X] aan de overeenkomst te ontbinden wegens tekortkoming indien Premiums hieraan niet binnen 10 dagen voldoet. In dat geval maakt [X] aanspraak op teruggave van de aanbetaling en schadevergoeding voor gemaakte kosten.

2.15.

Premiums reageert per e-mail van 16 april 2014 en laat weten geen aanleiding te zien voor ontbinding van de overeenkomst omdat – samengevat – is geleverd wat [X] heeft besteld en alle door [X] verzochte aanpassingen zijn uitgevoerd.

3 De vordering

3.1.

Premiums vordert dat de kantonrechter [X] veroordeelt tot betaling van € 951,43, te vermeerderen met wettelijke handelsrente. Zij legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – het volgende. Premiums heeft de opgedragen werkzaamheden opgeleverd. Hierop kan [X] , zolang hij klant is, onbeperkt aanpassingen laten doorvoeren. De door [X] gewenste aanpassingen heeft Premiums zoveel als mogelijk doorgevoerd. Er bestaat geen grond voor ontbinding van de overeenkomst door [X] . Indien [X] de overeenkomst wenst te beëindigen kan dit door middel van opzegging met een opzegtermijn van een maand. De facturen van in totaal € 768,97 voor de verrichte werkzaamheden blijft [X] verschuldigd. [X] heeft deze facturen onbetaald gelaten, ondanks herhaalde aanmaning. Daarom is [X] ook verschuldigd buitengerechtelijke incassokosten

(€ 150,00) en wettelijke handelsrente (tot dagvaarding berekend op € 32,46).

4 Het verweer en de tegenvordering

4.1.

[X] betwist de vordering en voert daartoe – kort en zakelijk weergegeven – aan dat Premiums geen naar behoren en volgens het aangeleverde ontwerp werkende website heeft opgeleverd. Premiums is hierdoor toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Ook naar aanleiding van de brief van 7 april 2015 zijn de daarin genoemde gebreken niet binnen de gestelde termijn verholpen, zodat de overeenkomst is ontbonden en [X] niet gehouden is de gevorderde facturen aan Premiums te betalen.

4.2.

[X] vordert bij wijze van tegenvordering dat de kantonrechter Premiums veroordeelt tot terugbetaling van de aanbetaling van € 271,65 en vergoeding van de door hem geleden schade, bestaande uit de tijd die [X] heeft besteed aan het schrijven van teksten en het uploaden van foto’s ten behoeve van een webshop waarvan [X] nooit gebruik heeft kunnen maken. [X] begroot deze schade op (80 uur x € 35,00 + btw =)

€ 3.388,00.

4.3.

Premiums betwist de tegenvordering en stelt dat [X] op 26 januari 2015 heeft laten weten wel degelijk tevreden te zijn over de door Premiums verrichte werkzaamheden. De uiteindelijke opzegging van [X] ontslaat hem niet van zijn betaalverplichtingen. Verder heeft [X] zijn schadevordering niet onderbouwd.

5 De beoordeling

de vordering

5.1.

Het gaat in deze zaak om de vraag of [X] gerechtigd was de overeenkomst met Premiums buitengerechtelijk te ontbinden. Die vraag beantwoordt de kantonrechter bevestigend en overweegt daartoe het volgende.

5.2.

Iedere tekortkoming in de nakoming van een uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis geeft de wederpartij de bevoegdheid de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt (artikel 6:265 lid 1 Burgerlijk Wetboek).

5.3.

[X] handelt in unieke producten. Onbetwist moet worden aangenomen dat het voor [X] essentieel is dat in zijn webshop van elk product slechts één exemplaar besteld kan worden. Direct na ontvangst van de opleveringsmail van 28 november 2014 hebben [B] en [X] een lijst van vragen en opmerkingen aan Premiums gezonden, waaronder de opmerking dat in de door Premiums gebouwde webshop meerdere producten besteld kunnen worden, terwijl het om unieke producten gaat waarvan er maar één voorhanden is. In haar e‑mail van 10 december 2014 heeft Premiums niet aangegeven dat aanpassing van het aantal te bestellen producten onmogelijk is. In zijn e-mail van 9 februari 2015 dringt [X] erop aan dat de website die week online gaat, en geeft hij wederom aan dat daartoe (onder meer) opgelost moet zijn het kennelijk nog steeds bestaande probleem dat er meer dan één van hetzelfde product besteld kan worden, terwijl hij bij de voorraad heeft aangegeven dat er van elk product maar één is. [X] herhaalt deze klacht achtereenvolgens op 15 februari, 19 februari, 21 februari, 3 maart en in de ingebrekestelling van 7 april 2015. In haar e-mail van 16 april 2015 reageert Premiums op dit punt slechts met de opmerking ‘u kunt de voorraad instellen op 1 stuks’, terwijl [X] in zijn e-mails al meerdere malen had aangegeven dit te hebben gedaan. Ter zitting is van de zijde van Premiums desgevraagd verklaard dat het mogelijk is om de webshop zo in te richten dat van elk product slechts één exemplaar te bestellen is. Premiums heeft echter niet kunnen beantwoorden de vraag of het feitelijk ook zo heeft gewerkt. Premiums heeft daarmee de stelling van [X] op dit punt onvoldoende weerlegd. De kantonrechter is van oordeel dat Premiums hierdoor op dit punt niet heeft geleverd wat [X] mocht verwachten.

5.4.

Verder mocht [X] verwachten dat in de webshop bestellingen geplaatst en betaald konden worden, en dat dit voor [X] zichtbaar was op zijn dashboard/in de ‘backoffice’. Uit de uitvoerige correspondentie tussen partijen blijkt echter dat het voor een webshop essentiële betaal- en bestelsysteem niet deugdelijk functioneerde. Ter illustratie van zijn klachten heeft [X] op 21 februari 2015 de resultaten van zijn testbestellingen aan Premiums gezonden, waarover partijen die dag veelvuldig e-mailcontact hebben gehad. [X] heeft daarbij aan Premiums voorgelegd het feit dat klanten in geval van een afgebroken, niet betaalde bestelling toch een e-mail ontvangen waarin de bestelling wordt bevestigd. [X] merkt op dat een klant die niets besteld of betaald heeft helemaal geen bevestiging hoort te krijgen. Op aandringen van Premiums heeft [X] in aanvulling op zijn diverse niet afgeronde c.q. niet betaalde testbestellingen op 21 februari 2015 om 10.28 uur een betaalde testbestelling gedaan. De e-mail inhoudende de bevestiging na een succesvol betaalde bestelling bleek exact gelijk aan die na een afgebroken bestelling, met dien verstande dat deze werd gevolgd door een e-mail met de mededeling dat een succesvolle betaling is gedaan. Dit heeft [X] om 10.36 uur aan Premiums doorgegeven. Verder heeft [X] om 10.40 uur een schermafdruk van het dashboard aan Premiums gezonden, waarin geen onderscheid is te zien tussen de betaalde en niet betaalde bestellingen. Om 16.36 uur vraagt [X] of er al iets bekend is over zijn mailtjes, waarop Premiums om 16.51 uur laat weten “Wij hebben het u al vele malen uitgelegd. Helaas kan ik u niet verder helpen.” Dit is aanleiding voor [X] om zijn onder de feiten geciteerde ‘laatste poging’ te doen. Daarop heeft Premiums niet meer inhoudelijk gereageerd. Pas naar aanleiding van de ingebrekestelling op 7 april 2015 schrijft Premiums op 16 april 2015 slechts: “Op 21-2-2015 heeft u PREMIUMS 14 (!) e-mails gestuurd. Hierna bleek dat alles gewoon werkte en u zelf een betaling bij een product niet had afgerond….” en “U kunt de betalingen van Mollie live ophalen in de backend en ook vanzelfsprekend bij Mollie zelf”. De kantonrechter is van oordeel dat Premiums hiermee onvoldoende heeft gereageerd op de terechte klachten en vragen van [X] en dat Premiums deze punten niet naar tevredenheid heeft opgelost.

5.5.

[X] verkoopt producten die gemaakt zijn van gerecyclede materialen. Aan degenen die deze materialen aanleveren wil [X] 100% korting in de webshop kunnen geven. Op 9 februari 2015 heeft [X] aan Premiums een aanvullende opdracht tot ontwikkeling van een vouchersysteem gegeven. In de opdrachtbevestiging heeft Premiums de inhoud van het te ontwikkelen vouchersysteem niet gespecificeerd. Partijen verschillen van mening over hetgeen zij met betrekking tot het voucher/couponsysteem zijn overeengekomen. [X] stelt deze opdracht, in overleg met [A] , te hebben gegeven omdat kort voordat de webshop online moest gaan bleek dat het standaardsysteem van Premiums de door [X] gewenste 100% kortingsfaciliteit niet kon realiseren. Voorts was het de bedoeling dat de couponcodes per categorie konden worden ingevuld. Premiums stelt zich op het standpunt dat 100% korting überhaupt niet mogelijk is, ook niet in het aanvullend overeengekomen systeem en dat deze faciliteit dus ook niet is overeengekomen. Ook was volgens Premiums vooraf aangegeven dat couponcodes alleen per artikel konden worden ingevoerd. Los hiervan blijkt echter uit de correspondentie zoals weergegeven onder de feiten dat [X] ten aanzien van de couponcodes na 9 februari 2015 bij herhaling heeft aangegeven dat zich ook diverse andere problemen bleven voordoen en dat het kortingssysteem op 7 april 2015 nog steeds niet naar behoren functioneerde. Zo waren er foutmeldingen na het invoeren van de couponcode en was mogelijk dat de couponcode (middels de retourknop) meerdere keren werd ingevoerd, waarbij de korting ook meerdere keren werd doorgevoerd. Ook ten aanzien van deze klachten heeft Premiums niet (ter zitting) aannemelijk gemaakt dat deze zijn verholpen.

5.6.

Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de kantonrechter voldoende komen vast te staan dat de door Premiums geleverde website met vouchersysteem niet voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van [X] . Van oplevering van een naar behorende werkende webshop is niet gebleken. Dat na oplevering onbeperkt aanpassingen kunnen worden doorgevoerd, maakt dit niet anders. Oplevering behelst dat het werk wordt overgedragen aan de opdrachtgever omdat het als klaar wordt beschouwd. De kantonrechter is met [X] van oordeel dat hetgeen door Premiums is opgeleverd, niet als zodanig kan worden beschouwd. Tussen partijen is ook niet in geschil dat de webshop nooit operationeel is geworden. In de brief van 7 april 2015 heeft [X] aan Premiums een redelijke termijn gesteld voor correcte nakoming, voorzien van een voorwaardelijke ontbindingsverklaring. Nu correcte nakoming binnen deze termijn is uitgebleven is de kantonrechter van oordeel, mede gelet op de aard en omvang van de gebreken, dat [X] de overeenkomst terecht heeft ontbonden, waarmee [X] van zijn verbintenissen die voortvloeien uit deze overeenkomst met Premiums is bevrijd. De vordering van Premiums tot betaling van uit die overeenkomst voortvloeiende facturen wordt daarom afgewezen.

5.7.

De proceskosten komen voor rekening van Premiums, omdat zij ongelijk krijgt

de tegenvordering

5.8.

Hetgeen in de zaak van de vordering is overwogen en beslist brengt mee dat de tegenvordering van [X] tot terugbetaling van zijn aanbetaling van € 271,65 moet worden toegewezen.

5.9.

[X] heeft zijn tegenvordering tot vergoeding van geleden schade, gelet op de betwisting daarvan door Premiums, onvoldoende onderbouwd. Weliswaar staat vast dat [X] tijd heeft besteed aan het vullen van de webshop met foto’s en teksten, maar [X] heeft onvoldoende geconcretiseerd hoeveel tijd hij hieraan heeft besteed. Voorts heeft hij in dit verband het door hem gehanteerde uurtarief in het geheel niet onderbouwd. Dit deel van de tegenvordering wordt daarom afgewezen.

5.10.

Nu partijen in de zaak van de tegenvordering over en weer op punten in het ongelijk zijn gesteld, is de kantonrechter van oordeel dat het redelijk is dat partijen ieder de eigen proceskosten dragen.

6 De beslissing

De kantonrechter:

de vordering

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt Premiums tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor [X] worden vastgesteld op nihil;

de tegenvordering

6.3.

veroordeelt Premiums tot betaling aan [X] van € 271,65;

6.4.

bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt;

6.5.

wijst de vordering voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Boonstra, kantonrechter en op 3 februari 2016 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter