Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:3444

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
24-02-2016
Datum publicatie
26-04-2016
Zaaknummer
C/15/239555 / HA RK 16/29
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wraking. Wrakingsverzoek is kennelijk niet-ontvankelijk, omdat het niet is gemotiveerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beslissing

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

[jw.sys.1.zaaknr] / [jw.sys.1.rolnummer_rekestnr][datum_beslissing]

Wrakingskamer

zaaknummer / rekestnummer: C/15/239555 / HA RK 16/29

Beslissing van 24 februari 2016

Op het verzoek tot wraking ingediend door:

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker,

Het verzoek is gericht tegen:

mr. S. Kleij,

hierna te noemen: de rechter.

1 Overwegingen

1.1

Verzoeker heeft op 19 februari 2016 ter zitting de wraking verzocht van de rechter in de bij deze rechtbank, afdeling privaatrecht, sectie kanton, locatie Zaandam aanhangig zijnde zaak met als zaaknummer 4822137 / CV EXPL 16-881, hierna te noemen: de hoofdzaak.

1.2

Blijkens het proces-verbaal van de op 19 februari 2016 in de hoofdzaak gehouden zitting heeft verzoeker ter onderbouwing van zijn wrakingsverzoek het volgende naar voren gebracht: “meneer (bedoeld wordt verzoeker; toevoeging wrakingskamer) heeft het recht om niet gedagvaard te worden en daarom wraakt hij de rechter”.

1.3

Op grond van artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv.) kan de rechter die een zaak behandelt, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Daarbij geldt als uitgangspunt dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn.

Daarnaast kan de vrees voor partijdigheid objectief gerechtvaardigd zijn indien sprake is van feiten of omstandigheden die grond geven om te vrezen dat een rechter niet onpartijdig is, waarbij ook de (te vermijden) schijn van partijdigheid van belang is.

1.4

Een verzoek tot wraking dient ingevolge artikel 37 lid 2 Rv. gemotiveerd te zijn. De verzoekende partij dient opgave te doen van de feiten en omstandigheden die het vermoeden wettigen dat de rechter bij de behandeling van de zaak niet onpartijdig of niet onafhankelijk zal zijn.

1.5

Verzoeker heeft echter helemaal niets over (on)partijdigheid of onafhankelijkheid van de gewraakte rechter vermeld. Aangezien het verzoek niet gemotiveerd is, is het daardoor kennelijk niet-ontvankelijk.

1.6.

Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 9.1., in samenhang met paragraaf 4.1. van het wrakingsprotocol van deze rechtbank – op internet te vinden op de website van deze rechtbank onder: www. rechtspraak.nl/Rechtbank Noord-Holland/Regels en procedures – zal de wrakingskamer het verzoek tot wraking wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid buiten behandeling stellen.

2 Beslissing

De rechtbank

2.1 -

- verklaart het gedane verzoek tot wraking kennelijk niet-ontvankelijk;

2.2 -

- stelt het verzoek tot wraking buiten behandeling.

Deze beslissing is gegeven door mr. P.H.B. Littooy, in tegenwoordigheid van mr. W.T. Delleman, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 februari 2016.[concipiënt_initialen]

griffier voorzitter

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.