Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:3196

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
11-05-2016
Datum publicatie
29-06-2016
Zaaknummer
4686140
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Nakoming overeenkomst door gemeente.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton – locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 4686140 \ CV EXPL 15-11644

datum uitspraak: 11 mei 2016

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[eiseres]

te Velsen-Zuid

eiseres

hierna te noemen [eiseres]

gemachtigde mr. B. Wernik

tegen

Gemeente Velsen

te IJmuiden

gedaagde

hierna te noemen Gemeente Velsen

gemachtigde mr. M.W. Langhout.

De procedure

[eiseres] heeft Gemeente Velsen gedagvaard op 11 december 2015. Gemeente Velsen heeft schriftelijk geantwoord.

De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 3 februari 2016 een comparitie van partijen gelast, die heeft plaatsgevonden op 5 april 2016. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

  1. [eiseres] woont op het woonwagencentrum aan de [a-straat] te Velsen. Zij heeft zonder recht of titel een standplaats ingenomen en een daarbij gelegen strook grond.

  2. Op 15 juni 2010 hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de verplaatsing van de woonwagen van [eiseres] .

  3. Bij brief van 26 juli 2010 zijn partijen overeengekomen dat [eiseres] een vergoeding wordt aangeboden van € 10.000,00 voor het opgeven van de illegaal geplaatste garage en dat haar een strook wordt toegewezen voor het plaatsen van een garage.

  4. Met andere bewoners van het woonwagencentrum heeft de Gemeente Velsen gelijkluidende overeenkomsten gesloten. Vanwege wateroverlast kon de garage van de medebewoners niet geplaatst worden. Zij hebben van de Gemeente Velsen een schadevergoeding van € 12.500,00 ontvangen.

  5. [eiseres] heeft de Gemeente Velsen verzocht om een aanvullende nadeelcompensatie. De Gemeente Velsen heeft bij besluit van 16 november 2012 deze aanvraag afgewezen.

  6. Bij uitspraak van 14 februari 2014 heeft de rechtbank Noord-Holland het beroep tegen dit besluit ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 8 oktober 2014 heeft de Raad van State de uitspraak van de rechtbank bevestigd.

De vordering

[eiseres] vordert (samengevat) veroordeling van Gemeente Velsen tot betaling van € 12.500,00. [eiseres] legt aan de vordering ten grondslag dat de Gemeente Velsen de verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst van 26 juli 2010, niet is nagekomen. Vanwege wateroverlast kan er op de aangewezen groenstrook geen garage worden gebouwd.

Het verweer

Gemeente Velsen betwist de vordering. Zij voert aan dat er geen sprake is van wateroverlast op de aan [eiseres] toegewezen groenstrook. Er is thans een woning gebouwd op die groenstrook. [eiseres] heeft een bouwvergunning aangevraagd, maar heeft de aanvraag zonder toelichting ingetrokken. Zij was al tijdens het aanvragen van de vergunning begonnen met bouwen op de groenstrook. De bouw is stilgelegd door de Gemeente Velsen. [eiseres] heeft pas 16 maanden na het intrekken van de vergunningsaanvraag een verzoek tot nadeelcompensatie ingediend. Dat is veel te laat. Door het niet tijdig klagen is de Gemeente Velsen in haar belangen geschaad.

De beoordeling

Ter zitting is door [eiseres] (aanvankelijk) gesteld dat de Gemeente Velsen de tussen partijen gesloten overeenkomst niet is nagekomen omdat er geen garage geplaatst kan worden op de aan [eiseres] toegewezen strook grond vanwege wateroverlast. Deze stelling is gelet op de gemotiveerde betwisting door de Gemeente Velsen onvoldoende onderbouwd. Hierbij neemt de kantonrechter mede in aanmerking dat er thans een dubbele woning op die strook grond is gebouwd. Voorts is ter zitting gebleken dat tussen partijen niet in geschil is dat de aan [eiseres] toegewezen strook grond aan de andere kant van het woonwagencentrum ligt dan de aan de medebewoners toegewezen strook grond waar niet op gebouwd kon worden vanwege wateroverlast. Dat er ook sprake zou zijn van wateroverlast op de strook grond die [eiseres] toegewezen heeft gekregen, is niet onderbouwd.

Ter comparitie heeft mr. Wernik gesteld dat het niet nakomen zag op het verkeerd voorlichten door de Gemeente Velsen van [eiseres] over de wateroverlast dan wel op het verkopen van de grond zonder medeweten van [eiseres] door de Gemeente Velsen aan haar schoonzoon. Ook deze stellingen zijn, nog daargelaten dat zij zien op de grondslag van de vordering en de grondslag van de vordering reeds in de dagvaarding opgenomen diende te worden, tegenover de gemotiveerde betwisting door de Gemeente Velsen onvoldoende onderbouwd.

De proceskosten komen voor rekening van [eiseres] omdat deze in het ongelijk wordt gesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

- wijst de vordering af;

- veroordeelt [eiseres] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Gemeente Velsen tot en met vandaag worden begroot op € 600,00 aan salaris van de gemachtigde en verklaart dit vonnis in zoverre uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.I. Oyunlu en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

Coll.