Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:1979

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
11-03-2016
Datum publicatie
14-03-2016
Zaaknummer
15/740863-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Promis; onderzoek HYENA.

Veroordeling voor onder meer Opiumwetfeiten, deelneming aan een criminele organisatie, witwassen, uitkeringsfraude en het bezit van een jammer (apparaat om mobiel telefoonverkeer en plaatsbepaling met GPS te verstoren of onmogelijk te maken) tot een gevangenisstraf van 7 jaar en 3 maanden. Daarnaast heeft de rechtbank een de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel opgelegd voor een bedrag van 55.187,73 euro.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/740863-12 (P)

Uitspraakdatum: 11 maart 2016

Tegenspraak

Vonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 1 februari 2016, 2 februari 2016, 3 februari 2016, 16 februari 2016, 22 februari 2016,

24 februari 2016 en 26 februari 2016 in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum 1] te [geboorteplaats] (Syrië),

ingeschreven in de basisregistratie persoonsgegevens op het adres [adres 1] ,

doch feitelijk verblijvende te [adres 2] .

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. J. van der Putte en van wat verdachte en zijn raadsman mr. M.L. van Gessel, advocaat te Amsterdam, naar voren hebben gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging als bedoeld in artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering, ten laste gelegd dat:

Feit 1:

Zaaksdossier 01 Zweden, uitvoer cocaïne en amfetamine

hij in of omstreeks de periode van 04 april 2012 tot en met 28 november 2012 te Nieuw-Vennep en/of Hoofddorp, (beide) gemeente Haarlemmermeer, en/of Zaandam, gemeente Zaanstad en/of Uithoormn, in elk geval in Nederland en/of in Zweden en/of in Colombia

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht ongeveer 4,47 kilogram cocaïne en/of ongeveer 3,87 kilogram amfetamine, in elk geval een of meer hoeveelheid/hoeveelheden van een materiaal bevattende cocaïne en/of amfetamine, zijnde cocaïne en amfetamine (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Feit 2:

Zaaksdossier 02A en 02B: Peru voorbereidingshandelingen invoer cocaïne

hij in of omstreeks de periode van 01 november 2012 tot en met 02 januari 2013 (zd 02A) en/of

in of omstreeks de periode van 05 januari 2013 tot en met 15 januari 2013 (zd 02B)

te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer, en/of Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Uithoorn, in elk geval in Nederland, en/of in Peru en/of in Colombia

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van een aantal kilogram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

voor te bereiden en/of te bevorderen,

(telkens)

- ( een) ander(en) heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen en/of te doen plegen en/of mede te plegen en/of uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

- zich en/of (een) ander(en) gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen en/of

- ( een) voorwerp(en) en/of (een) vervoermiddel(en) en/of (een) stof(fen) en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij wist of ernstige reden had om te vermoeden dat zij bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of (één of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk (telkens)

- een of meer vliegtickets aangeschaft voor een of meer reizen vanuit Nederland naar Zuid-Amerika (Peru en Colombia) (en terug) en/of

- één of meer telefoongesprekken gevoerd en/of één of meer SMS-en/of Pin(g)berichten verzonden en/of uitgewisseld en/of één of meer afspra(a)k(en) gemaakt omtrent

* (heimelijke) instructies voor hetgeen in Peru besproken diende te worden en/of

* het tijdstip, waarop en/of de termijn, waarbinnen de hoeveelheid cocaïne in Peru zou (moeten) worden overgedragen en/of afgeleverd en/of vervoerd (naar Nederland), en/of

* het (met elkaar) in contact brengen van personen in Peru en/of

* de prijs van de hoeveelheid cocaïne en/of

* de geldbedragen die dienden te worden overgemaakt naar en/of vanuit Peru en/of

* de containers/bergplaats(en) waarin zich de hoeveelheid/hoeveelheden cocaïne zouden moeten bevinden en/of

* het in ontvangst nemen van de hoeveelheid/hoeveelheden cocaïne in Nederland (op de luchthaven Schiphol) en/of

* het ontvangen en/of geven van een of meer geldbedragen en/of beloningen (borg) en/of

* dienstroosters en/of werktijden (van een of meer luchthavenmedewerker(s)),

waarbij en/of waarna

- verdachte en/of zijn mededader(s) een of meer geldbedragen heeft / hebben overgemaakt naar Peru en/of vanuit Peru en/of

- ( één of meer van) zijn mededader(s), zich opzettelijk (per vliegtuig) naar Zuid-Amerika (Peru en/of Colombia) heeft/hebben begeven teneinde aldaar één of meer persoonlijke ontmoetingen te hebben met één of meer (andere) mededader(s) en/of

- ( één of meer van) zijn mededader(s), zich opzettelijk (per vliegtuig) vanuit Zuid-Amerika (Peru en/of Colombia) naar Nederland (Schiphol) heeft/hebben begeven en/of

- verdachte en/of zijn mededader(s) één of meermalen in een of meer systeem/systemen heeft/hebben gezocht naar de aankomst / locatie van container(s) / bergplaats(en) van de hoeveelheid/hoeveelheden verzonden cocaïne en/of

- verdachte en/of zijn mededader(s), zich opzettelijk naar de luchthaven Schiphol heeft/hebben begeven teneinde aldaar één of meer malen te kijken of de hoeveelheid/hoeveelheden cocaïne aangekomen was/waren;

Feit 3:

deelname aan criminele organisatie

hij in of omstreeks de periode van 04 april 2012 tot en met 12 maart 2013 te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer, en/of Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Purmerend en/of Oosthuizen, gemeente Zeevang, in elk geval in Nederland en/of in Peru en/of in Zweden

heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk

- het meermalen, althans eenmaal, opzettelijk binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;

- het meermalen, althans eenmaal, opzettelijk verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;

Feit 4:

Zaaksdossier 4a, 4b en 4c GEWOONTEwitwassen (moneytransfers, geld wisseltraject en onverklaarbaar vermogen)

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2010 tot en met 12 maart 2013, te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer, en/of Hoofddorp en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, en/of Oosthuizen, gemeente Zeevang, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen

van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)

- van onderstaand(e) voorwerp(en), de werkelijke aard en/of herkomst verborgen en/of verhuld, dan wel verhuld en/of verborgen wie de rechthebbende op dat/die voorwerp(en) is en/of dat/die voorwerp(en) voorhanden had en/of

- onderstaand(e) voorwerp(en) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet of van genoemd(e) voorwerp(en) gebruik gemaakt,

te weten

(moneytransfers uit zd 04A op 25-12-12 )

a. a) een of meer geldbedrag(en) van EURO 1.000,- en/of EURO 1.000,- en/of EURO 1.000,- en/of EURO 1043,- en/of

(moneytransfers uit zd 04A op 27-12-12 )

b) een of meer geldbedrag(en) van EURO 469,22 en/of EURO 1.000,- en/of

(moneytransfers uit zd 04A tussen 10-01-13 en 15-01-13 )

c) een of meer geldbedrag(en) van EURO 718,78 en/of EURO 718,78 en/of

(geldwisseling 1 uit zd 04B op 01-01-13 en /of 02-01-13)

d) een of meer geldbedrag(en) van (in totaal) EURO 100.000,- en/of

(geldwisseling 2 uit zd 04B op 07-01-13 )

e) een of meer geldbedrag(en) van (in totaal) EURO 300.000,- en/of

(onverklaarbaar contant vermogen in de periode 01-01-2010 t/m 12-03-2012 zd 04C)

f) een of meer geldbedrag(en) van (in totaal) EURO 51.962,50 ;

in elk geval een of meer (grote) hoeveelheid/hoeveelheden geld, terwijl hij en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dat voorwerp/die voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf; ;

Feit 5:

zaaksdossier 05: uitkeringsfraude

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode(s) van:

- 01 juli 2005 tot en met 31 augustus 2005 en/of

- 01 oktober 2005 tot en met 31 maart 2006 en/of

- 01 juli 2006 tot en met 31 juli 2006 en/of

- 01 december 2007 tot en met 31 december 2007 en/of

- 01 januari 2008 tot en met 31 maart 2008 en/of

- 01 mei 2008 tot en met 31 mei 2008 en/of

- 01 september 2008 tot en met 30 september 2008 en/of

- 01 april 2009 tot en met 31 mei 2009 en/of

- 01 oktober 2009 tot en met 31 oktober 2009 en/of

- 01 december 2009 tot en met 31 december 2009 en/of

- 01 februari 2010 tot en met 28 februari 2010 en/of

- 01 april 2010 tot en met 31 januari 2012,

te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland,

in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk(e) voorschrift(en), te weten artikel 17 van de Wet Werk en Bijstand, opgelegde verplichting(en),

opzettelijk heeft nagelaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken,

immers heeft hij, verdachte, (telkens) opzettelijk verzwegen voor en/of nagelaten (volledig) te melden aan:

de (Sociale Dienst van) de Gemeente Haarlemmermeer,

dat hij, verdachte, in voornoemde periode (althans in delen daarvan):

- inkomsten (al dan niet uit arbeid) heeft genoten uit de handel in auto's en/of de handel in verdovende middelen en / of via [uitzendbureau] en/of uit casinobezoek(en) en/of via moneytransfers en/of

- over vermogen heeft kunnen beschikken, te weten:

een of meer auto's en/of een of meer bedrag(en) aan contant geld en/of aandelen in een restaurant in Malaga (Spanje) en/of

zulks terwijl dit/deze feit(en) kon(den) strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl verdachte wist, althans redelijkerwijze moest vermoeden dat die gegevens van belang waren voor de vaststelling van verdachtes en/of eens anders recht op een verstrekking en/of tegemoetkoming krachtens de Wet Werk en Bijstand en/of voor de hoogte en/of de duur van die verstrekking en/of tegemoetkoming;

Feit 6:

Zaaksdossier 10: "jammer" [adres 3] , Nieuw-Vennep

hij op of omstreeks 12 maart 2013 (in een woning aan de [adres 3] ) te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, al dan niet opzettelijk,

een radiozendapparaat, te weten een drie band mobiele telefoon jammer, heeft aangelegd, geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig heeft gehad en/of heeft gebruikt,

terwijl voor het gebruik ervan aan de houder van die radiozendapparaten op grond van hoofdstuk 3 van de Telecommunicatiewet geen vergunning voor het gebruik van frequentieruimte was verleend.

2 Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Inleiding 1

Bij de Criminele Inlichtingen Eenheid Kennemerland is in de periode van juli 2010 tot maart 2012 via meerdere informanten de navolgende informatie binnengekomen:

De gebroeders [broer 1] , [medeverdachte 1] en [verdachte] handelen op grote schaal in hard- en softdrugs. Zij exporteren de verdovende middelen naar het buitenland, met name naar de Scandinavische landen. 2

Met de gebroeders [broer 1] , [medeverdachte 1] en [verdachte] worden bedoeld:

[broer 1] , geboren op [geboortedatum 2] te [geboorteplaats] (Syrië), [medeverdachte 1] , geboren op [geboortedatum 1] te [geboorteplaats] (Syrië) en [verdachte] , eveneens geboren op [geboortedatum 1] te [geboorteplaats] (Syrië), allen wonende aan de [adres 1] in Nieuw Vennep.3

Bij de Criminele Inlichtingen Eenheid Kennemerland is in de periode van juli 2010 tot december 2011 via meerdere informanten de navolgende informatie binnengekomen:

[medeverdachte 1] en [verdachte] ronselen personen uit Hoofddorp die verdovende middelen voor hun transporteren. 4

Bij de Criminele Inlichtingen Eenheid Kennemerland is in het derde kwartaal van 2010 via één informant de navolgende informatie binnengekomen:

De [broers] importeren cocaïne vanuit Zuid-Amerika. 5

Bij de Criminele Inlichtingen Eenheid Noord Holland is in het eerste kwartaal van 2012 via één informant de navolgende informatie binnengekomen:

De kapsalon van [broer 2] in Hoofddorp is gefinancierd met crimineel geld afkomstig van de drugshandel van [verdachte] . 6

Op 10 juli 2012 is het opsporingsonderzoek Hyena gestart. Dit onderzoek richt zich op de mogelijke criminele activiteiten van [verdachte] , [medeverdachte 1] en [broer 1] . Aangezien tijdens het onderzoek blijkt dat vooral [verdachte] (hierna te noemen: verdachte) degene is die contacten heeft met mensen in Zweden en Colombia, is besloten het verdere onderzoek grotendeels op hem te richten.

In december 2012 is er bij de bij Criminele Inlichtingen Eenheid van de Koninklijke Marechaussee via een geregistreerde informant de navullende informatie binnengekomen:

Familieleden van de bekende kapper [broer 2] onderhouden criminele contacten met een Schipholmedewerker uit Purmerend, die zich al langere tijd bezig houdt met het binnensmokkelen van verdovende middelen in Nederland. 7

Met de Schipholmedewerker van de KLM die in Purmerend woont, wordt bedoeld [medeverdachte 2] , geboren op [geboortedatum 3] te Amsterdam, wonende aan de [adres 4] in Purmerend.8

In onderzoek Hyena komen meerdere verdachten naar voren en zijn de zaaksdossiers 1, 2A, 2B, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 8 en 10 samengesteld. Tevens is aan verdachte en zijn medeverdachten [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] ten laste gelegd deelname aan een criminele organisatie. Van dit feit is geen apart zaaksdossier opgemaakt.

In onderzoek Hyena is telecommunicatie opgenomen en afgeluisterd en zijn verschillende telefoon-, imei-, imsi- en pinnummers en pingnamen naar voren gekomen. Pinnummers zijn unieke nummers van BlackBerry smartphones, waarmee de gebruikers van deze toestellen met elkaar kunnen communiceren (‘pingen’). De pingcode kan gekoppeld worden aan de door de gebruiker opgegeven naam, hetzij de eigen naam, hetzij een bijnaam (nickname). Een imei-nummer heeft als eigenschap dat het verbonden is met de mobiele telefoon die gebruikt wordt. Het imei-nummer blijft bij het toestel en verandert nooit. Mocht de gebruiker een andere simkaart in het toestel stoppen, dan blijft het imei-nummer hetzelfde, maar het 06-nummer verandert wel. Een imsi-nummer is een uniek nummer dat hoort bij een specifieke simkaart en het daarbij behorende telefoonnummer van bijvoorbeeld pre- paidnummers.

Alvorens de zaaksdossiers te bespreken, zal de rechtbank aangeven welke telefoonnummers en/of pinnummers en/of pingnamen en/of namen genoemd in de pingconversaties zij aan welke verdachte toeschrijft en op grond waarvan.

Verdachte [verdachte] (hierna: verdachte)

Het mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 1] is in gebruik bij verdachte.9 Het IMSI-nummer dat aan dit mobiele nummer is gekoppeld, is [imsi 1] . De imei-nummers van de telefoontoestellen waarin voornoemd telefoonnummer wordt gebruikt, zijn [imei 1]10 en [imei 2] . Bij dit laatste imei-nummer hoort pinnummer [pinnummer 1] en hieraan is de nickname ‘no time to play’ gekoppeld.11 Het telefoonnummer [telefoonnummer 1] is ook gebruikt in een BlackBerry met pinnummer [pinnummer 3] , waaraan de nickname ‘A.K.A’ is gekoppeld. Met dit pinnummer is er veelvuldig pingcontact met een persoon die de nickname ‘Johan’ hanteert en deze nickname is gekoppeld aan pinnummer [pinnummer 2] .12 De Blackberry met pinnummer [pinnummer 3] is aangetroffen bij een doorzoeking in de woning van verdachte aan de [adres 3] in Nieuw-Vennep. Er zit dan een simkaart in van telefoonnummer [telefoonnummer 2] .13

In de telefoon met het imei-nummer [imei 1] wordt ook telefoonnummer [telefoonnummer 3] gebruikt en aan dit telefoontoestel is het pinnummer [pinnummer 4] gekoppeld, dat de nickname ‘MR’ heeft.14 Op 12 november 2012 heeft deze telefoon voor de eerste keer contact met de telefoon met het pinnummer [pinnummer 5] met de nickname ‘PIEL CANELA’ en tot 27 november 2012 worden er tussen deze twee pinnummers ruim 2400 pingberichten verstuurd.15 Verdachte heeft verklaard dat hij gebruik maakt van de BlackBerry met de nickname ‘MR’.16

Ook het imei-nummer [imei 3] met het pinnummer [pinnummer 6] en het daaraan gekoppelde telefoonnummer [telefoonnummer 4] zijn in gebruik bij verdachte. De nickname ‘Rumble in the jungel’ is gekoppeld aan pinnummer [pinnummer 6] . Op 6 januari 2013 wordt ‘Rumble in the jungel’ aangesproken als “ [voornaam verdachte] ”.17

Verdachte pingt ook onder de nicknames ‘ [voornaam verdachte] ’18 en ‘no problem’.19 De nickname ‘ [voornaam verdachte] ’ is gekoppeld aan pinnummer [pinnummer 7] en dit pinnummer hoort bij het imei-nummer [imei 2]20. Dit toestel is aangetroffen bij een doorzoeking in de woning van verdachte aan de [adres 3] in Nieuw-Vennep. Bij die zoeking is ook een simkaart van de provider Hi gevonden met het IMSI-nummer [imsi 2] , waar in de contactenlijst bij ‘eigen nummer’ telefoonnummer [telefoonnummer 1] staat vermeld.21

Met de telefoon met het imei-nummer [imei 1] (met daaraan verbonden de nickname ‘MR’) worden sinds 26 november 2012 geen gesprekken meer gevoerd en sinds 29 november 2012 is er geen ruwe data meer.22

Voor de contacten met [persoon 2] heeft verdachte een andere telefoon omdat hij niet wil dat [persoon 2] hem op een privénummer belt. Deze telefoon heeft verdachte vervolgens weggegooid.23

Verdachte [medeverdachte 3] (hierna: [medeverdachte 3] )

Het mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 5] is in gebruik bij [medeverdachte 3] .24 [medeverdachte 3] maakt onder meer gebruik van pinnummer [pinnummer 8] dat hoort bij de telefoon met het imei-nummer [imei 4] en hanteert bij het versturen van pingberichten onder meer de nicknames ‘Toro Blanco’, ‘&it;3Toro Blanco <3 AK’ en ‘&it;3Toro Blanco<3 AK =x’.25

Het mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 5] is ook geplaatst in een telefoon met het imei-nummer [imei 5] met het pinnummer [pinnummer 5] , waaraan de nicknames ‘PIEL CANELA’, Toro blanco/’, Toro blanco/ piel canela’, Toro blanco/piel canela’ en ‘Toro blanco/piel canela*ES*’ zijn gekoppeld. Deze GSM heeft ook gebruik gemaakt van een telefoonnummer uit Colombia en een Colombiaans telecomnetwerk.26

Op 31 oktober 2012 is er direct contact tussen de telefoon van verdachte met pinnummer [pinnummer 6] en pinnummer [pinnummer 8] met de nickname ‘Toro Blanco’. Vervolgens worden er tussen pinnummer [pinnummer 8] (TORO) en pinnummer [pinnummer 6] (MR) ruim 2500 pinberichten verstuurd en ontvangen.27

Het mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 6] heeft gebruik gemaakt van een telefoon met het imei-nummer [imei 6] met het pinnummer [pinnummer 9] en de daarbij behorende nickname ’TORRO BLANCO’. De gebruiker van dit pinnummer is [medeverdachte 3] .28

Verdachte [medeverdachte 6] (hierna: [medeverdachte 6] )

Het mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 7] is in gebruik bij [medeverdachte 6]29 en wordt door haar gebruikt in een BlackBerry Torch.30

[medeverdachte 6] krijgt een telefoon van [ongebekend gebleven medeverdachte] om tijdens de rit naar Zweden contact te kunnen hebben met haar moeder, [medeverdachte 7] (hierna: [medeverdachte 7] ). Het nummer van deze telefoon eindigt volgens [medeverdachte 7] op 4315.31 [medeverdachte 7] heeft tijdens haar rit berichten ontvangen van telefoonnummer [telefoonnummer 8] .32

Verdachte [medeverdachte 2] (hierna: [medeverdachte 2] )

Het mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 9] is in gebruik bij [medeverdachte 2] . Aan dit telefoonnummer is als pinnummer [pinnummer 2] gekoppeld met de nickname ‘Johan’.33 De NNJohan met wie verdachte contact houdt, is dan ook [medeverdachte 2] .34 Met telefoonnummer [telefoonnummer 9] zijn geen gesprekken gevoerd, maar wel pingberichten verzonden35, onder meer aan de nickname A.K.A. Het imei-nummer dat hoort bij pinnummer [pinnummer 2] is [imei 7] en een BlackBerry met dit imei-nummer is aangetroffen bij een zoeking in de woning van [medeverdachte 2] aan de [adres 4] in Purmerend.36

Verdachte [medeverdachte 4] (hierna: [medeverdachte 4] )

Het mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 10] is in gebruik bij [medeverdachte 4] .37 [medeverdachte 4] maakt ook gebruik van telefoonnummer [telefoonnummer 11] .38

Verdachte [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] )

[medeverdachte 1] maakte gebruik van het mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 12] . Aan dit telefoonnummer zijn het pinnummer [pinnummer 10] en de nickname ‘Deniro’ gekoppeld.39

Verdachte [medeverdachte 8] (hierna: [medeverdachte 8] )

[medeverdachte 8] maakt gebruik van de mobiele telefoonnummers [telefoonnummer 13] , [telefoonnummer 14]40 en [telefoonnummer 15]41

[persoon]

maakt gebruik van de mobiele telefoonnummers [telefoonnummer 16]42 en [telefoonnummer 17] .43 Aan telefoonnummer [telefoonnummer 17] zijn het pinnummer [pinnummer 11] en de nickname ‘Mo â ™ ¥’ gekoppeld.44 De BlackBerry met het pinnummer [pinnummer 11] is aangetroffen tijdens een zoeking in de woning van verdachte aan de [adres 3] in Nieuw-Vennep.45

[persoon 3]

maakt gebruik van het pinnummer [pinnummer 12] en de nickname ‘Mo’.46

[persoon 2]

Het Zweedse telefoonnummer [telefoonnummer 18] is in gebruik bij [persoon 2] .47

4. Bewijs

4.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de onder feit 1, feit 2, feit 3, feit 4, feit 5 en feit 6 ten laste gelegde feiten.

4.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft ten aanzien van de feiten 1, 2, 3 en 4 vrijspraak bepleit en heeft zich ten aanzien van de feiten 5 en 6 gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

4.3.

Partiële vrijspraak feit 4

Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de bedragen die via moneytransfers naar het buitenland zijn verstuurd heeft witgewassen.

Voor een bewezenverklaring van het misdrijf “witwassen” is vereist dat komt vast te staan dat het ten laste gelegde geldbedrag middellijk of onmiddellijk van enig misdrijf afkomstig is en dat verdachte dat wist dan wel redelijkerwijs had moeten vermoeden.

De rechtbank overweegt dat op grond van de zich in het dossier bevindende stukken en het verhandelde ter terechtzitting niet is komen vast te staan dat de geldbedragen die via moneytransfers zijn verstuurd uit misdrijf afkomstig zijn. De bedragen die zijn verstuurd betreffen relatief kleine bedragen. Verdachte heeft verklaard dat hij weliswaar opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de ten laste gelegde moneytransfers, maar dat het geld wat hij hiervoor heeft gebruikt een legale herkomst heeft. Het geld dat is verstuurd zou zijn “eigen geld zijn geweest, dat ofwel afkomstig is van de opbrengst van zijn café [café] ofwel door hem verkregen is door gokken.

Bij deze stand van zaken, mede gelet op de hoogte van de bedragen, is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een situatie waarin het niet anders kan zijn, dan dat de geldbedragen die via moneytransfers in opdracht van verdachte zijn verstuurd uit misdrijf afkomstig zijn. Dat het doel van die moneytransfers de betalingen voor cocaine en het transport daarvan betrof, zoals door de officier van jusitie naar voren gebracht, maakt dit niet

anders. Zodoende dient verdachte van dit deel van de tenlastelegging te worden vrijgesproken.

4.4.

Redengevende feiten en omstandigheden

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de onder feit 1, feit 2, feit 3, feit 4, feit 5 en feit 6 ten laste gelegde feiten op grond van het volgende.

4.4.1.

Redengevende feiten en omstandigheden ten aanzien van feit 1 en feit 3 (zaaksdossiers 1 en 9)

[persoon 4] –heeft tot medio oktober 2012 een relatie met [medeverdachte 7] gehad.48 Ze wonen tot die tijd samen op de [adres 5] in Hoofddorp49 en hebben een hond van het ras Schäfer.50 [medeverdachte 7] werkt in de thuiszorg51, wordt ook wel [medeverdachte 7] genoemd52 en heeft een dochter genaamd [medeverdachte 6] .53 [medeverdachte 6] ziet haar stiefvader [persoon 4] als haar echte vader.54 [persoon 4] en [medeverdachte 7] staan bekend als mensen die drugs smokkelen55 zoals hennep en cocaïne. [medeverdachte 7] praat daar openlijk over.56 [voornaam verdachte] (de rechtbank begrijp: [verdachte] , hierna: verdachte) en [medeverdachte 3] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 3] , hierna: [medeverdachte 3] ). horen bij elkaar. [persoon 5] , de zoon van [persoon 4] , heeft tweemaal voor verdachte verdovende middelen naar Denemarken vervoerd.57

Verdachte en [medeverdachte 3] hebben in 2008 aan [persoon 4] en [medeverdachte 7] gevraagd of ze iets wilde transporteren. Zij zijn toen bij [persoon 4] en [medeverdachte 7] thuis geweest om te vragen of zij voor een beloning van 4000 euro een reis naar Denemarken willen maken. De hond is vóór het gesprek begon naar boven gebracht. [persoon 4] en [medeverdachte 7] hebben vervolgens met de Mercedes van [medeverdachte 7] een rit naar Kopenhagen gemaakt. De spullen zijn door één van de jongens in het reservewiel gelegd. In Denemarken hebben [medeverdachte 7] en [persoon 4] toen een hotel gezocht en vervolgens hebben zij na het inchecken medegedeeld waar ze waren. Ze kregen een bericht terug dat ze naar een garage moesten gaan. [persoon 4] is daar midden in de nacht naartoe gegaan en de spullen werden uit de auto gehaald. Tegen [medeverdachte 7] , die in het hotel was gebleven, zei [persoon 4] dat het gelukt was. Nadat [medeverdachte 7] terug naar Nederland was gekomen, kon zij haar opdrachtgever niet meer te pakken krijgen. Verdachte is [medeverdachte 7] nog geld schuldig en zij besluit om niet vaker voor hem te rijden. Daarna legt [medeverdachte 3] contact met hen. Hij heeft [medeverdachte 7] en [persoon 4] eind augustus/begin september 2012 een bedrag van 2500 euro geboden voor een reis naar Denemarken en zij gaan hier naartoe met een Seat Toledo die door [medeverdachte 3] is achtergelaten op de parkeerplaats. Bij elke rit krijgt [medeverdachte 7] een nieuwe mobiel. Als de opdracht als klaar is wordt de telefoon weggegooid.58

Genoemde Seat Toledo is een zilvergrijze auto die bij de achterwielen is geprepareerd. Er zijn meerdere mensen die de beschikking hebben over de sleutel van deze auto en [persoon 4] en [medeverdachte 7] krijgen op een aparte mobiele telefoon een bericht wanneer deze auto klaar staat voor een opdracht. Vervolgens rijden zij met deze auto naar verschillende Europese landen (naar Frankrijk, twee keer naar Duitsland, een keer naar Denemarken en ook naar Zweden). De Seat staat wel op hun naam zodat hun verhaal kloppend is, maar is niet hun eigendom.59 [medeverdachte 3] heeft deze Seat vanuit Duitsland ingevoerd. [medeverdachte 3] houdt zich bezig met autohandel en heeft een garage bij Roozenburg, waar wagens worden gerepareerd.60 De Seat met kenteken [kenteken 1] is op 5 april 2012 door [medeverdachte 3] vanuit Duitsland geïmporteerd en op 18 april 2012 op naam van [medeverdachte 7] gesteld.61 [medeverdachte 7] heeft weinig in de auto gereden. De auto stond in Hoorn geparkeerd.62 [medeverdachte 3] belde of sms’te meestal een uur voor vertrek. Zo wist [medeverdachte 7] dat de Seat op de parkeerplaats was achtergelaten.63 [medeverdachte 3] is ook degene die ervoor zorgt dat de auto op de parkeerplaats staat en dat ze voor de reis een telefoon hebben64 Als ze terugkwamen zette [medeverdachte 7] de auto voor het huis. [medeverdachte 3] haalde de auto altijd op.65

Op 30 juli 2012 heeft [medeverdachte 6] pingcontact met een andere persoon, die gebruikt maakt van pingnummer [pinnummer 13] .66 Het pingnummer [pinnummer 14] wordt gebruikt door [medeverdachte 6] .67

[pinnummer 14] : [medeverdachte 3] zit in Colombia (gevlucht) want hij is [voornaam verdachte] veeeel geld schuldig

[pinnummer 14] : En 3 x raden voor wie me ouders werkelijk rijden?

[pinnummer 14] : Jij heb altijd gelijk :p

[pinnummer 13] : Goed he :p

[pinnummer 14] : Jaa :p

[pinnummer 14] : Slimmerd :p

[pinnummer 14] : Jij heb mensen meteen door

[pinnummer 13] : Dus nu hebben ze geen geld meer:p

[pinnummer 13] : Jep

[pinnummer 14] : Jawel, maar rijden voor [voornaam verdachte]68

In oktober 2012 zijn [persoon 4] en [medeverdachte 7] met de auto naar Stockholm geweest en zij zijn in Stockholm bij het Formule 1 hotel geweest. Zij hebben daar op de parkeerplaats de andere personen ontmoet en zijn deze mensen gevolgd naar een garage. Daar moesten [persoon 4] en [medeverdachte 7] hun auto bij de reparatieafdeling neerzetten. Zelf moesten zij ongeveer een half uur wachten in een kantoor bij de verkoopafdeling, totdat zij hun auto weer terugkregen.69 Tijdens hun rit naar de garage reed er zowel een auto voor als een auto achter de wagen van [persoon 4] en [medeverdachte 7] .70 De auto waarin [persoon 4] en [medeverdachte 7] reden, was dezelfde Seat Toledo die [medeverdachte 3] bij [medeverdachte 7] heeft afgeleverd71

[medeverdachte 6] verblijft in de woning van haar vriend en zijn moeder aan de [adres 6] in Hoofddorp.72 Nadat [medeverdachte 7] en [persoon 4] hun relatie hebben verbroken op 20 oktober 2012, verblijft [medeverdachte 7] ook op de [adres 6] .73 Zij heeft sinds eind oktober 2012 een relatie met [persoon 6] .74

[persoon 4] zit sinds oktober 2012 vast in Duitsland vanwege de smokkel van wiet.75 [persoon 4] deed voor een paar jongens dit ritje om geld te verdienen.76 Hij heeft na de relationele problemen met [medeverdachte 7] ernstige financiële problemen gekregen en hier heeft een man genaamd [naam] (fonetisch) gebruik van gemaakt. [persoon 4] zou voor het transporteren van 11 kilo hennep 2000 euro krijgen, maar [naam] wil, nu de klus is mislukt, geen geld betalen.77

Tussen 16 en 23 oktober 2012 worden er vier bonnen uitgeschreven voor de Seat Toledo, omdat deze auto in de gemeente Hoorn geparkeerd staat op een plaats voor betaald parkeren.78 In de woning aan de [adres 3] in Nieuw-Vennep worden in de handtas van [medeverdachte 8] verschillende administratieve bescheiden van de Seat Toledo aangetroffen. Het gaat daarbij om79 een rekening motorrijtuigenbelasting periodieke betaling d.d. 19 oktober 2012 en twee duplicaten naheffingsaanslag parkeerbelasting van de gemeente Hoorn d.d. 16 oktober 2012 en 17 oktober 2012. Beide bonnen zijn gericht aan [medeverdachte 7] , [adres 7] in Hoofddorp.80

Op 1 november 2012 gaat de politie langs op het adres [adres 7] in Hoofddorp, waar aan één van de zoons van [persoon 4] wordt doorgegeven dat [medeverdachte 7] contact moet opnemen met de gemeente Hoorn over de Seat Toledo. Deze auto staat reeds langere periode in de deze gemeente geparkeerd en is ook bekeurd. Op 2 november 2012 belt [medeverdachte 6] met de politie en zegt dat haar moeder hoogstwaarschijnlijk nog boetes open heeft staan. [medeverdachte 6] wil weten wat het totaalbedrag is.81

Op 3 november 2012 boekt verdachte voor [medeverdachte 3] een ticket naar Santa Maria in Colombia voor de datum van 11 november 2012. Het ticket kost bijna 1395 euro de betaling is gedaan met een creditcard op naam van [verdachte] .82

[medeverdachte 3] en [medeverdachte 7] gaan niet sociaal met elkaar om. [medeverdachte 3] komt meestal totaal onverwachts bij [medeverdachte 7] langs. [medeverdachte 7] heeft in haar telefoon geen telefoonnummer van [medeverdachte 3] opgeslagen, want [medeverdachte 3] heeft elke week een ander nummer.83 [medeverdachte 3] is een contact van [medeverdachte 7] op Facebook.84 Op 3 november 2012 komt [medeverdachte 3] weer plotseling bij [medeverdachte 7] langs. Het gaat over een rit naar Zweden en de hele organisatie gaat op dezelfde manier als de rit die ze onlangs naar Denemarken heeft gemaakt. [medeverdachte 7] krijgt voor deze rit en de voorgaande 3500 euro en zij zal in Stockholm worden betaald. Wel krijgt [medeverdachte 7] alvast 500 euro en overnachtingskosten.85 [medeverdachte 3] zegt tegen [medeverdachte 7] dat een man genaamd [ongebekend gebleven medeverdachte] met haar contact zal opnemen en ze spreken af om elkaar te ontmoeten bij snackbar [snackbar] in de Hoofddorpse wijk Pax.86 [ongebekend gebleven medeverdachte] is een bekende van verdachte.87

Op 4 november 2012 belt de politie [medeverdachte 6] terug over de hoogte van de boetes. [medeverdachte 6] wil weten of er een betalingsregeling mogelijk is en krijgt te horen dat dit hoogstwaarschijnlijk niet zal lukken.88

Op 7 november 2012 stuurt verdachte om 20:27:32 uur vanaf de telefoon met het imeinummer [imei 1] een sms naar telefoonnummer [telefoonnummer 19] , dat wordt gebruikt door [persoon 2] . Verdachte schrijft: Call me [persoon 2]89

Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat de telefonische landencode voor Zweden begint met de getallencombinatie ‘46’. In Zweden woont [persoon 2] . Hij is een verre neef van verdachte90 en wordt ook wel [persoon 2] genoemd.91 [persoon 2] staat bekend als een nare man92 die gevaarlijk is93 en zijn bijnamen zijn Duivel94 en Satan.95. Volgens verdachte is [persoon 2] ‘fout’ bezig, hij zit in de drugshandel96 en komt daarvoor naar Nederland.97 [persoon 2] heeft [voornaam verdachte] gevraagd of hij koeriers of transport kon regelen.98

Op 7 november 2012 stuurt verdachte om 21:38:47 uur weer een sms naar telefoonnummer [telefoonnummer 19] , dat wordt gebruikt door [persoon 2] :

Call me now

Om 21:43:27 uur ontvangt verdachte een bericht van [persoon 2] :

He ìs here

Verdachte reageert om 21:43:54 uur naar [persoon 2] met:

In 8hour

Om 21:45:02 uur ontvangt verdachte van [persoon 2] de sms:

He have the gps thing with him

Verdachte stuurt [persoon 2] om 21:45:38 uur de sms:

Yes but only 10 til 15 m the other. We need to wait 1 week to order

[persoon 2] verstuurt om 21:46:22 uur de sms

Ok

Om 21:46:53 uur informeert verdachte per sms bij [persoon 2] :

He come tot your home is that oke

Om 21:47:18 uur krijgt verdachte van [persoon 2] het sms-bericht:

Yes 99

Op 8 november 2012 sms’t [medeverdachte 7] om 20:35:56 uur naar [persoon 6] :

ha adonis volgend weekend gaan we weg als het goed is morgen weet ik meer maar niet tegen [persoon 4] zeggen hoor deze rit is extra voor ons xxx toontje 100

Even later sms’t [medeverdachte 7] op 8 november 2012 om 20:39:06 uur naar [persoon 6] :

Ja daarom gaan we deze rit lekker zelf doen 101

Op telefoonnummer [telefoonnummer 5] , dat wordt gebruikt door [medeverdachte 3] , verschijnt op 9 november 2012 om 19:30:01 uur het smsbericht met de tekst:

Welkom in Duitsland

[medeverdachte 3] belt op 9 november 2012 om 19:32:34 uur vanaf telefoonnummer [telefoonnummer 5] naar een onbekende vrouw die gebruik maakt van telefoonnummer [telefoonnummer 20] en hij zegt:

Ik ben in Nederland! (…) Ja mijn schat. Wat goed, ja heel goed. Ik ben moe van het reizen, zoveel uren. Nu 24 uur in de auto , nou niet waar, ik zit al twee dagen in de auto, ik heb 3 uur geslapen, de rest van de dag in deze rot auto (…) Ik ga nu uitrusten maar eerst moet ik naar huis, ik moet een heleboel dingen regelen, ik ben om negen uur thuis. Hier is het nu acht dertig (verm bedoelt hij half acht) en ik ben tien over negen thuis. Iets minder dan twee uur. Ik ga eerst iets eten. Ik ben nu met twee vrienden, ik ben samen met satan, de duivel (lacht) en mijn andere vriend deze heet [neus] (neus) hij heeft een hele grote neus. (lacht). Om 19:37:40 uur is er gedurende dit telefoongesprek een achtergrondgesprek in de Engelse taal te horen. Een NNman die in de auto zit vraagt naar een koffieshop. We zijn in Nederland en hij (derde) zegt ‘het eerste wat we gaan doen is Marihuana kopen’ want waar hij (dezelfde man) vandaan komt, als je gepakt wordt met marihuana, waar ik was!!! hoe hoe hoe!!! Gevangenis!!!lang.

[medeverdachte 3] belt op 9 november 2012 om 19:32:34 uur vanaf telefoonnummer [telefoonnummer 5] naar telefoonnummer [telefoonnummer 21] .102 Dit is het telefoonnummer van zijn ex-vrouw [persoon 7]103:

[medeverdachte 3] vraagt of zij weet waar zijn rijbewijs met die scheur ligt. Hij is hem kwijt en kan waarschijnlijk morgen niet reizen. Zijn paspoort ligt nog in Zweden. Hij zegt dat hij diegene niet is tegengekomen. Hij vloekt en zegt dat hij voor niets naar Zweden is gereden. Zij heeft een uitdraai van het bevolkingsregister bij zich. [medeverdachte 3] heeft die nodig en rijdt naar haar toe, anders kan hij morgen niet reizen. [medeverdachte 3] gaat morgenochtend om 7 uur weg. 104

[medeverdachte 3] reist op 11 november 2012 af naar Colombia105 en neemt hiertoe om 8:00 uur het vliegtuig naar Parijs, waarna hij zal doorvliegen naar Bogota, om vanaf daar door te vliegen naar Santa Maria.106 Hij blijft na zijn aankomst in Colombia telefonisch contact houden met [voornaam verdachte] .107

Op 15 november 2012 om 13:50:25 uur stuurt verdachte onder de pingnaam MR. naar [medeverdachte 3] (pingnaam Toro Blanco) het bericht:

Ja geloof me gap ik ga zwaar stres krijgen want duivel wacht nu op die chik.

Op 16 november 2012 pingt [medeverdachte 3] om 18:43:31 uur onder de pingnaam &It;3Toro blanco <3 AK naar verdachte, die gebruik maakt van de pingnaam MR.

&It;3Toro blanco <3 AK:Wanneer heb je die auto klaar

MR.: Die seat bedoel je

&It;3Toro blanco <3 AK: Yep

MR.: Duurt nog lang gap zeker 20 dagen.108

Op 17 november worden er twee retourtickets geboekt naar Stockholm voor verdachte en [persoon 8] . De tickets voor deze reis worden betaald met de creditcard van verdachte.109

Op 18 november 2012 wordt er om 22:44:09 uur vanaf de telefoon met de pingnaam MR. naar [medeverdachte 3] gepingd:

MR.: Welk nummer woont die chik.

MR.: Sta in de straat’

MR.: Kom op gappi

(…)

Toro Blanco/: Weet et nr niet ik loop erheen

Toro Blanco/: Denk

Toro Blanco/: 47

Toro Blanco/: Of 49

Toro Blanco/ Kan dat

MR.: wat is een herkening punt

MR.: Hoe hete ze ook alweer

(…)

Toro Blanco/: Kijk of er een hond blaft

Toro Blanco/: Volgens mij derde huis.

Vanaf 22:58:00 uur hebben MR en Toro Blanco/ de volgende pingconversatie:

MR.: Heb jij haar nummer nog

Toro blanco/: Nee

MR.: Die nummers kloppen niet.

(…)

MR.: Van die huis

(…)

Toro blanco/: Bel bij die huis aan

MR.: Ze woont daar niet

MR.: Zeggen ze.

Toro blanco/: Vraag naar die man dan

Toro blanco/: Ja maar weet wel waar

Toro blanco/: Ga naar haar oude huis

MR.: Die is vrijdag gepakt met weed in duitsland

(…)

Toro blanco/: Hoe dam

MR.: Ik weet nog niet

Toro blanco/: Ok ok

Toro blanco/: Lkr kut

MR.: Ja zewaar kut

Toro blanco/: Wie die man of me vriendin

MR.: Man110

Op 19 november 2012 gaat verdachte samen met zijn neef [persoon 8] ’s avonds met het vliegtuig naar Stockholm. Zij komen op 20 november 2012 laat in de avond weer terug met het vliegtuig.111 In Stockholm woont112 [persoon 2]113.

[persoon 2] komt op zijn beurt op 21 november 2012 aan in Nederland en verdachte haalt hem dan op van station Amsterdam Sloterdijk.114

Op 21 november 2012 hebben verdachte en [medeverdachte 3] vanaf 12:54:10 uur het volgende pinggesprek

MR.: Waar werkt die chik weet je dat

Toro blanco/piel canela: Thuiszorg

Toro blanco/piel canela: Ze heefdt nieuwe vriend

MR.: Hoe kan ik haar berijken

Toro blanco/piel canela: Ik kan contact leggen via Facebook

Toro blanco/piel canela: Ga naar der dochter

MR.: Kan je aub haar nummer regelen zo snel mogelijk

Toro blanco/piel canela: Laat j naar die vriend komen

MR.: Waar woont die vriend

Toro blanco/piel canela: Ik heb geen internet hier ga kijken op tel

Toro blanco/piel canela: En heb ook geen peso ben afhankelijk konjo

Toro blanco/piel canela: Ga naar ze werk

MR.: Waar werkt die

Toro blanco/piel canela: [bedrijf]

MR.: Hoe oud is die

Toro blanco/piel canela: Wie

MR.: Die vriend van haar

Toro blanco/piel canela: Wrm

Toro blanco/piel canela: Wat is dat voor vraag

MR.: Gap

Toro blanco/piel canela: Amigos

MR.: Jij zegt ga naar die vriend

Toro blanco/piel canela: Papa siempre

Toro blanco/piel canela: Geef antwoord wie ben jij

MR.: Konjo ik ben het

Toro blanco/piel canela: Amigos para siempre

Toro blanco/piel canela: Of scotoe

MR.: Hoe kan ik die chik berijken vraag ik en jij zegt ga naar haar vriend

Vervolgens stuurt verdachte vanaf pingnummer [pinnummer 4] om 13:00:29 uur naar [medeverdachte 3] op pingnummer [pinnummer 5] een geluidsbestandje. Verdachte heeft daarop het volgende bericht ingesproken:

Serieus met je waanideeën. Who the fuck kan ik die uh, die uh, chick bereiken uh, want uh, jij zegt je moet naa vriend gaan. Vriend werkt bij [bedrijf] . Hoe heet ie. Ik snap ‘t. leg het even uit.

Toro blanco/piel canela: Van der dochter

Toro blanco/piel canela: Die ken je toch

Toro blanco/piel canela: Denk na konjo

MR.: O oke

Toro blanco/piel canela: Laat jelle gaan

MR.: Oke dat ga ik wel doen oke

Toro blanco/piel canela: Waar is me barcie die je zou sturen dagen geleden>:O

Toro blanco/piel canela: Is goed idee toch laat jelle gaan

MR.: Ik geef over een uurtje een barkie aan kev

Toro blanco/piel canela: Kev heeft ie tijd dan zegt tegen mij van niet.115

Verdachte en [persoon 2] hebben vervolgens op 21 november 2012 herhaaldelijk telefonisch contact met elkaar.116 Om 22:44:01 uur wordt [persoon 2] gebeld door een onbekende man, die gebruikt maakt van telefoonnummer [telefoonnummer 22] . [persoon 2] zegt tegen de man:

,,Ik kom morgen terug. Ik moest even hierheen om iets te regelen met mijn neef. Hij en ik hebben een zaak samen en ik moest hier komen om iets te regelen.’’ 117

Op 21 november 2012 hebben verdachte en [medeverdachte 3] vanaf 22:53:48 uur het volgende pinggesprek

MR.: Waar woont die wijf

MR.: Welke nummer

Toro blanco/piel canela: [adres 6] nr waar je me afgezet heb

Toro blanco/piel canela: Pax

MR.: Wat is daar

Toro blanco/piel canela: Morgen

Toro blanco/piel canela: Want schoonmoeder is er

Toro blanco/piel canela: Of un

Toro blanco/piel canela: Of morgen na eten

MR.: Morgen na eten. Is beter

Toro blanco/piel canela: Zeg dan

Toro blanco/piel canela: Half 7

MR.: Oke half 7 bij pax bij die snackbar

Toro blanco/piel canela: Ken je die snackbar

MR.: Ja die ken ik

MR.: Oke ik ben er half 7

Toro blanco/piel canela: Pik wees een keer op tijd

Toro blanco/piel canela: Pik ok top

Toro blanco/piel canela: Laat em eten 7up en aa bestellen of hij moet haar herkeneen

MR.: Oke118

Op 22 november 2012 belt verdachte met telefoonnummer [telefoonnummer 1] om 16:06:01 uur met Madelon [medeverdachte 8] op telefoonnummer [telefoonnummer 15] . [medeverdachte 8] geeft NNDani aan de lijn.

Verdachte: Wat doe je?

Dani: Ik heb geslapen.

Verdachte: Heb je lekker geslapen?

Dani: Ik (scheldwoord), ik heb bij jou lekker geslapen. Ik weet dat als ik bij mijn geld slaap, slaap ik lekker. Hihihi...

Verdachte: Goed.

Dani Wat doe je?

Verdachte zegt dat hij bijna klaar is met zijn werk.

Verdachte: ik maak 1 auto klaar119

Verdachte maakt gebruik van een zwarte Alfa Romeo, type GT en voorzien van kenteken [kenteken 2] .120 Op 22 november 2012 staat deze auto om 17:01 uur geparkeerd in de directe nabijheid van [adres 8] in Zaanstad. Later die dag staat de auto om 18:25 uur op het terrein aan de [adres 9] in Rozenburg.121 Dit pand wordt gehuurd door [medeverdachte 3] , die er een garage heeft122 sinds april 2011. In dit pand heeft [medeverdachte 3] na ongeveer twee maanden een brug geplaatst.123

Op 22 november 2012 zijn verdachte en een man genaamd [persoon 3] omstreeks 18:38 uur bij winkelcentrum Pax in Hoofddorp. Daar ontmoeten zij een derde man, met wie zijn het winkelcentrum binnengaan. Rond 18:49 uur neemt verdachte via de ping contact op met [medeverdachte 3] en zegt: ‘sta al 15 min te wachten’ en vraagt of [medeverdachte 3] wil bellen om te vragen waar zij blijft.124

Om 18:59:20 uur wordt telefoonnummer [telefoonnummer 5] , in gebruik bij [medeverdachte 3] , gebeld door telefoonnummer [telefoonnummer 7] , in gebruik bij [medeverdachte 6] . De voicemail is te horen, maar wordt niet ingesproken.125

[medeverdachte 7] heeft afgesproken om om 19:00 uur [ongebekend gebleven medeverdachte] in snackbar [snackbar] te ontmoeten en zij gaat daar samen met [medeverdachte 6] naartoe. [medeverdachte 7] weet niet hoe [ongebekend gebleven medeverdachte] eruit ziet. Ze bestelt iets te eten en schuin achter haar zit [ongebekend gebleven medeverdachte] . Hij komt naar [medeverdachte 7] toe en vraagt of zij in de buurt woont.126 Vervolgens gaan zij samen naar het huis van [medeverdachte 7] , omdat de snackbar niet geschikt is om te praten omdat het daar om 19:00 uur te druk is. Bij [medeverdachte 7] thuis wordt er gesproken over de reis127 en [medeverdachte 6] is ook bij dat gesprek aanwezig.128

Vervolgens zijn er vanaf 23 november 2012 telefonische contacten tussen het telefoonnummer [telefoonnummer 23] dat in gebruik is bij [ongebekend gebleven medeverdachte] en het telefoonnummer [telefoonnummer 24] dat wordt gebruikt door [medeverdachte 7] .129

[medeverdachte 7] staat bij de politie in Hoofddorp gesignaleerd voor ‘externe instantie/ander korps’. [medeverdachte 6] betaalt contant op 23 november 2012 om 15:05 uur op het politiebureau in Hoofddorp voor haar moeder vier CJIB-boetes. Het gaat om een bedrag van in totaal 1087,50 euro. Om 15:06 uur wordt de signalering ingetrokken.130

Op 23 november 2012 brengt [medeverdachte 8] [persoon 2] naar Schiphol.131

In de parkeergarage van de [adres 3] wordt op de parkeerplaats van perceel 47 op 23 november 2012 om 23:20:03 uur een grijskleurige Seat, voorzien van kenteken [kenteken 1] , geparkeerd. Deze auto staat op naam van [medeverdachte 7] , wonende aan de [adres 5] in Hoofddorp. Er komen twee mannen uit de Seat, waaronder verdachte en zij lopen richting de lift.132

Op 24 november 2012 pingt [persoon] om 18:35:25 uur naar verdachte:

Mo: Duivel belt133

Het is de bedoeling dat [medeverdachte 7] en [persoon 6] in het weekeinde naar Zweden vertrekken. Dit kan echter niet doorgaan omdat de vader van [medeverdachte 7] ernstig ziek is en in het ziekenhuis ligt en [medeverdachte 7] daar bij hem aanwezig is. Zij reageert daarom niet op smsjes van [ongebekend gebleven medeverdachte] .134 De vader van [medeverdachte 7] heeft kanker en is opgenomen op de intensive care.135

Op 24 november 2012 hebben verdachte en [medeverdachte 3] vanaf 20:22:59 uur het volgende pinggesprek:

MR.: Gap zeg tegen hun dat als z morgen vroeg vertrekken dat ze met vlieg terug kunnen. En dan zijn ze op tijd terug en gap zeg aub dat als morgen niet doorgaat dat jij een groot probleem hebt probeer beetje sypatie te crieren

Toro blanco/piel canela: Ja is goed

MR.: Probeer echt aub over te halen

Toro blanco/piel canela: Ik ga meer als me best

MR.: ({})

MR.: Ga je nu bellen

Toro blanco/piel canela: Ja ik ga un beLlen (opmerking rechtbank: het is inmiddels 21:11:58 uur)

Het gesprek wordt om 21:28:22 uur als volgt voortgezet:

MR.: En gap

Toro blanco/piel canela: Ik kan niet naar buitenland bellen wacht ze is aan instellen rare kutbeltegoerd

MR.: En

MR.: Lukt het

Toro blanco/piel canela: Kk zooi er is stroom uitval in santa kk zooi kk zooi daarom

MR.: Meen je niet

MR.: Kk ik heb zware zware stres gap

Toro blanco/piel canela: Komt goed ik maak et in orde

Toro blanco/piel canela: Je weet ik laat je nooit vallen

Toro blanco/piel canela: Als ze morgen vroeg vertrekken is dat ook goed

MR.: Denk je dat het je gaat lukken gap

Toro blanco/piel canela: Jas

MR.: Heb je gebeld

Toro blanco/piel canela: Nu

Om 22:06 uur wordt het telefoonnummer [telefoonnummer 7] dat in gebruik is bij [medeverdachte 6] (hierna: het telefoonnummer van [medeverdachte 6] ) gedurende 308 seconden gebeld door het Colombiaanse nummer [telefoonnummer 25] (hierna: het Colombiaanse nummer). Dit nummer is meer dan vermoedelijke in gebruik bij [medeverdachte 3] .

Vervolgens pingt [medeverdachte 3] om 22:11:41 uur weer met verdachte:

Toro blanco/piel canela: Gap

MR.: Ja

MR.: Ja maar kunnen ze morgen

Toro blanco/piel canela: Bij die pa die ligt op ict

MR.: Gap ik geef ze zelfs extra

MR.: Gaat het al wat beter met hem

Toro blanco/piel canela: Ja ik weet heb al gezegd

MR.: Kk kk

Toro blanco/piel canela: Of morgen mag ie eigen kamer

Toro blanco/piel canela: Gaat et beter

MR.: Als hij in eigen kamer gaat kunnen ze dan wel heen rijden terug vliegen dan zijn ze met 15 uur terug

Toro blanco/piel canela: Nee kk zooi dat is het probleem zij vliegt niet

Toro blanco/piel canela: Drm moest ik vorige keer rijden

Toro blanco/piel canela: En die dochter

Toro blanco/piel canela: Heeft geen rijbewijs

MR.: Kk

MR.: En haar vriend

Toro blanco/piel canela: Ja maar zij zegt als ie lleen gaat is niet verstandig

MR.: Heen bedoel je

Toro blanco/piel canela: Ja

MR.: Kan ze echt niet gaan morgen

MR.: Wanneer zegt ze dat ze kan gaan

Toro blanco/piel canela: Nee kk zooi man

MR.: Dat meen je niet

MR.: Kk kk

MR.: wat zeggen ze nu dan

Toro blanco/piel canela: Nee dinsdag

MR.: Kan ze maandag niet gaan

Toro blanco/piel canela: Ze moet werken

MR.: Kan ze niet dinsdag vrij nemen

MR.: En zeg dat [ongebekend gebleven medeverdachte] mee terug rijdt136

[medeverdachte 6] is sinds 12 december 2012 in het bezit van een rijbewijs.137

Om 22:35 uur wordt het telefoonnummer van [medeverdachte 6] gedurende 134 seconden wederom gebeld door het Colombiaanse nummer.

Vervolgens pingt verdachte om 22:36:36 uur naar [medeverdachte 3] .

MR.: Kk

MR.: Zeg dat jij anders in de problemen komt

Toro blanco/piel canela: Der vader ligt op sterven is er niemand anders

MR.: Nee

MR.: Gap kunnen we haar echt niet over halen voor maandag

Om 23:52:07 uur pingt [persoon] weer naar verdachte.

Mo: Duivel probeert je te bereiken maar je neemt niet op.

Het pinggesprek tussen verdachte en [medeverdachte 3] wordt voortgezet op 25 november 2012 om 0:01:05 uur.

Toro blanco/piel canela: Ik heb wat geregeld

Toro blanco/piel canela: Als morgen goed gaat

Toro blanco/piel canela: Met vader

Toro blanco/piel canela: En hij uit de ic mag gaan ze

MR.: Aii kk gruwlijk gap kk gruwluk

MR.: Denk je dat ze zeker gaat

MR.: Gap heb je goed met je chik gesproken

Toro blanco/piel canela: Ja als vader van ic afgaat wel

Toro blanco/piel canela: Belooft

MR.: Aii kk gruwlijk

MR.: En snel ook

Toro blanco/piel canela: Ja als ie maar van de ic afgaat hoort ze in de ochtend

Later op die dag pingt verdachte naar [medeverdachte 3] om 13:36:58 uur:

MR.: Heb je nog wat gehoord van die chik

Toro blanco/piel canela: Nee amigo ik kan ze bellen

MR.: Ja aub

Vanaf 14:06:34 uur wordt het telefoonnummer van [medeverdachte 6] tweemaal voor de duur van 0 seconden gebeld door het Colombiaanse nummer.

Vervolgens pingt [medeverdachte 3] om 14:08:19 uur naar verdachte:

Toro blanco/piel canela: Ze pakt niet op probeer zo nog

MR.: Ok

MR.: Ik hoop echt gap

MR.: Dan ben ik uit de stres

MR.: Duivel strest me zwaar zwaar

(…)

Toro blanco/piel canela: Ja ik snao et

Om 14:49:27 uur wordt het telefoonnummer van [medeverdachte 6] voor de duur van 3 seconden gebeld door het Colombiaanse nummer. De printlijst geeft ‘voicemail’ aan.

Daarna pingt [medeverdachte 3] om 14:51:19 uur naar verdachte:

Toro blanco/piel canela: Kk kk kk kk zooi

Toro blanco/piel canela: Voicemail

Toro blanco/piel canela: Me beltegoed shit man

Toro blanco/piel canela: Ik moet halen

Toro blanco/piel canela: Bel 2 keer kan niet bellen

Om 14:56:35 uur wordt het telefoonnummer van [medeverdachte 6] voor de duur van 0 seconden gebeld door het Colombiaanse nummer .

Vervolgens pingt [medeverdachte 3] om 14:56:49 uur naar verdachte:

Ik zweer dat bellen beltegoed halen alles heb mij al 7eker 50 euro gekost ik heb gehaald bel ze weer

MR.: ({})

MR.: Oke top gappie

MR.: Maak je geen zorgen

MR.: En

Toro blanco/piel canela: Ze pakt un niet op

MR.: Oke

MR.: Laat me weten als je ze berijkt heb

Toro blanco/piel canela: Ja is goed bel weer

MR.: Oke

Om 15:32:20 uur wordt het telefoonnummer van [medeverdachte 6] voor de duur van 5 seconden gebeld door het Colombiaanse nummer . De printlijst geeft ‘voicemail’ aan.

Om 15:32:26 uur wordt het telefoonnummer van [medeverdachte 6] voor de duur van 0 seconden gebeld door het Colombiaanse nummer. De printlijst geeft ‘sms’ aan.

Om 15:32:46 uur pingt [medeverdachte 3] naar verdachte:

Toro blanco/piel canela: Weer voicemail

MR.: Gaat die tel wel over of krijg je gelijk voicemail

MR.: PING!!!

Toro blanco/piel canela: En zij ook niet

MR.: Kut zooi

Om 15:55:34 uur wordt het telefoonnummer van [medeverdachte 6] voor de duur van 4 seconden gebeld door het Colombiaanse nummer. De printlijst geeft ‘voicemail’ aan.

Om 15:55:40 uur wordt het telefoonnummer van [medeverdachte 6] voor de duur van 0 seconden gebeld door het Colombiaanse nummer. De printlijst geeft ‘sms’ aan.

Om 15:55:40 uur pingt verdachte naar [medeverdachte 3] :

MR.: Oke ik ga wel kijken

MR.: Ben je zeker berijkbaar in bogota

Toro blanco/piel canela: Ja kk 3 keer over dan voice kk mail

MR.: Ze wou wel vrijwillig toch

Toro blanco/piel canela: :D

Toro blanco/piel canela: Nee tuurlijk gap

Toro blanco/piel canela: Tuurlijk gap

Toro blanco/piel canela: Ik ben bang dat ze slecht nieuws heeft of dood is.

MR.: :(

MR.: Hopen dat ze bezig is

Toro blanco/piel canela: Ja zeker

Om 16:38:17 uur wordt het telefoonnummer van [medeverdachte 6] voor de duur van 0 seconden gebeld door het Colombiaanse nummer.

Om 16:39:06 uur pingt [medeverdachte 3] naar verdachte:

Toro blanco/piel canela: Amigo

Toro blanco/piel canela: Ze pakken niet op

MR.: Jo gap

Toro blanco/piel canela: Jo

Toro blanco/piel canela: Denk dat er wat is138

Voor de vlucht van Sant Maria (Colombia) naar Bogota op 25 november 2012 zijn twee enkeltjes geboekt op naam van [medeverdachte 3] en [persoon 9] . Bij de boeking wordt het e-mailadres [e-mail 1] doorgegeven. De autorisatie tot betaling van deze tickets met een creditcard op naam van [verdachte] wordt geweigerd. Daarna worden de tickets betaald via Ideal vanaf bankrekeningnummer [bankrekening] , dat ten name van [medeverdachte 8] is gesteld. De facturering klant staat op naam van verdachte.139 [medeverdachte 8] is de vriendin van verdachte, met wie hij samenwoont op de [adres 3] in Nieuw-Vennep.140

Op 25 november 2012 om 18:17:48 uur pingt [medeverdachte 3] naar verdachte:

Toro blanco/piel canela: I k ben gelandik ga weer bellen

MR.: Oke

MR.: Top

Toro blanco/piel canela: Oke

Tussen 18:18:25 uur en 18:27:44 uur wordt het telefoonnummer van [medeverdachte 6] driemaal voor de duur van 0 seconden gebeld door het Colombiaanse nummer.

Om 18:28:30 uur wordt het telefoonnummer van [medeverdachte 6] voor de duur van 9 seconden gebeld door het Colombiaanse nummer. De printlijst geeft ‘gesprek’ aan.

Om 18:30:42 uur pingt [medeverdachte 3] naar verdachte:

Toro blanco/piel canela: Na 10 keer

Toro blanco/piel canela: Luister die kk mongool pakt op

Toro blanco/piel canela: En zegt ja maak geen grap ja als ik niet opneem moet je me niet bellen ja

MR.: Oke

MR.: Hoe bedoel je

Toro blanco/piel canela: Dus denk dat het slecht gaat wilde een berichtje sturen en verrot schelden imbeciel

Toro blanco/piel canela: Echt die dochter denkt dat ze wat is

Toro blanco/piel canela: Die kk mongolen moet je scotten

MR.: Wat zij ze allemaal

Toro blanco/piel canela: Dit word jou ondergang

MR.: Dus het gaat niks worden met hun

Toro blanco/piel canela: Wat ik schreef dat zie ze

Toro blanco/piel canela: Zei ze

MR.: Dus het wordt niks meer met hun

MR.: Kk kk kk zooi

Toro blanco/piel canela: Dus stuur ber

Toro blanco/piel canela: Van dit is mijn pr nr zogenaamd en zeg

Toro blanco/piel canela: Je kan me gwn te woord staan gek achtelijke of stuur berichtje

Toro blanco/piel canela: Mongool wie denk je wel niet dat je bent

Toro blanco/piel canela: Imbeciel ben je vriendje niet

MR.: Gap we hebben ze nodig

MR.: Nee zo moet je niet met ze praten dan gaan ze nooit meer

MR: Kk zooi wat een kk zooi

Toro blanco/piel canela: Kk mongool die leliujkerd

Toro blanco/piel canela: Zij is fout rand debiel

MR.: Ik weet echt niet wat ik moet doen

Toro blanco/piel canela: Laat em komen zelf praten hij is toch geen idioot

Toro blanco/piel canela: Er ligt iemand op sterven

Toro blanco/piel canela: Die moet en die ander

MR.: Ik weet het gap ik begrijp haar ook

MR.: Kk zooi allemaal

MR.: Die kk mongool begrijpt dit niet

Toro blanco/piel canela: Hij kan blijven tot het gaat kan ie zien dat et klaaris maak open en laat die mongool zien

Toro blanco/piel canela: Zijn ouders

Toro blanco/piel canela: Nee draai et om naser hem

MR. Hij is een kk kind hij begrijpt die dingen niet hij heeft schijt

MR.: Echt een ziekte is hij

MR.: Hij belt mij kk vaak

MR.: He gap

MR.: PING!!!

Toro blanco/piel canela: Ja ik moet hem bellen

MR.: Ik heb al gezegd dat als morgen niet. Dan regel ik iemand anders

Toro blanco/piel canela: Wrm gap

Toro blanco/piel canela: Heb je iemand

MR.: Gap hij zegt letterlijk dit

MR.: Als morgen niet ik kom me geld halen

Toro blanco/piel canela: Die mongolen moet je mee nokke irritante mensen

Toro blanco/piel canela: Zeg tegen hem je kan je gouden ring halen met je geld

MR.: kk leven

MR.: Dus beter deze mensen scotten

MR.: Dit is echt stres

Toro blanco/piel canela: Kk mongool die gozer

Toro blanco/piel canela: Zeg em hoe et ervoor staat randdebiel dat het is

Toro blanco/piel canela: Haar die kk dochter

MR.: Kan je hun smsen en zeggen of ze even op haar tel kan kijken en de moeite te nemen om alleen te reageren hoe het er voor staat

MR.: Want dan weten wij ook wat ze moeten doen moet je zeggen

Toro blanco/piel canela: Ja dat kon dus niet want ik heb er verrot uitgescholden met wie denk je dat je bent ben je vriendje niet

MR.: Kk meen je niet

MR.: Dus nu is het helemaal over

Toro blanco/piel canela: Nee kon em niet versturen

Toro blanco/piel canela: Gelukkig

MR.: Gelukkig maar

Toro blanco/piel canela: Achtelijke ik weet niet wat er aan de hand is je kan me gwn te woord staan gek of berichtje sturen ja

Toro blanco/piel canela: Dit had ik gestuurd

MR.: En nu geen contact meer

Toro blanco/piel canela: Ben je vriendje niet imbeciel

Toro blanco/piel canela: Nee kon hem niet versturen

Toro blanco/piel canela: Hun hingen in me oor op

Toro blanco/piel canela: Amigo

Toro blanco/piel canela: Waar ben je

MR.: Kk zooi

Toro blanco/piel canela: Wat dan

MR.: Heb kk stres

MR.: Weet niet wat ik moet doen

Toro blanco/piel canela: Kon je nog wat overmaken snap dat je hoofd er niet naar staat maar moet slapen en eten vandaag zit aan me laatste 50 euro

Toro blanco/piel canela: Bel em

Toro blanco/piel canela: Moet ik hem bellen

MR.: Wacht

MR.: Je hebt niks meer gehoord he van hun

MR.: Bel ze is

MR.: Aub

Toro blanco/piel canela: En wat wil je dat ik zeg

MR.: Gewoon netjes en met bigrip moet je praten

MR.: En zeggen dat wij willen weten waar we aan toe zijn

Toro blanco/piel canela: Ok141

Op maandag 26 november 2012 wordt verdachte om 14:24:08 uur gebeld door [persoon 2] .

Verdachte zegt dat hij [persoon 2] over 10 minuten terug zal bellen. [persoon 2] zegt dat het goed is.

Op maandag 26 november 2012 wordt verdachte om 14:29:26 uur weer gebeld door [persoon 2] .

[persoon 2] : Luister, is alles goed gegaan met je vader?

Verdachte: Nu euhhh… de poms, de pom…het hart doet een beetje…euhh..

[persoon 2] : Hee?

Verdachte: De pomt die doet het hart die laat het … Euh…

[persoon 2] : Ja.

Verdachte: Het is nu niet meer aan de pomp.

[persoon 2] : Ja.

Verdachte: En .... euhhhh, nog zo eits van 7 of 2 uur.

[persoon 2] : Okee.

(Verdachte valt weg. Hij is hier niet te verstaan)..

[persoon 2] : Okee, heel goed. Opdat alles met een “goed” gaat. Heel goed.

Verdachte: Maak die telefoon, de batterij, zodat ik je bel.

[persoon 2] : Maar het is toch, 1001% “goed”, of niet? 100% “goed”?

Verdachte: Ja, nu is hij geworden.... Nu doet het hart het zonder pomt, weet je?

[persoon 2] : Maar hij gaat 100% vandaag weg/vertrekt?

Verdachte: Ja.

[persoon 2] : Uit het ziekenhuis.

Verdachte: Hopelijk.

[persoon 2] : Hee?

Verdachte: Hopelijk. 100% hij of ....(onverstaanbaar), weet je?

[persoon 2] : Okee. Ik bel je later142

Op 27 november 2012 om 11:40:28 uur pingt verdachte naar [persoon 3] .

MR.: Kan je even naar station hoofddorp komen

Mo: Nu?

MR.: Als kan

Mo: Ja 10min

MR.: Ok

MR.: Waar ben je nu

Mo: Thuis

MR.: Ik sta voor ej deur

Mo: Ok 2/3min

MR.: Ok

Mo: Waar zijn de sleutels

Mo: PING!!!

Mo: Van die auto

MR.: Boven op de kast

Mo: Ok143

Op 27 november 2012 om 12:16:17 uur pingt verdachte naar [persoon 3] .

MR.: Was je er al

Mo: Ja nu

Mo: P

MR.: Ok

Mo: Sleutel zit zelfde plek

MR.: In zo een bakje

MR.: Op me kastje van de woonkamer

Mo: Nee onder wiel

MR. Nee

MR.: Ben je nu in woonkamer144

[persoon 3] gaat op 27 november 2012 naar de woning van verdachte aan de [adres 3] in Nieuw-Vennep. [medeverdachte 8] doet open en geeft aan [persoon 3] een sleutel van de Seat Toledo.145 [persoon 3]146 rijdt vervolgens vanuit de parkeergarage de Seat Toledo naar buiten147 en parkeert hem buiten 100 meter verderop.. De sleutel laat hij bij de auto liggen.148

Op 27 november 2012 belt het telefoonnummer [telefoonnummer 1] dat wordt gebruikt door verdachte om 12:22:28 uur naar telefoonnummer [telefoonnummer 15] , dat wordt gebruikt door [medeverdachte 8] .

Verdachte zegt dat in het zilveren bakje in de woonkamer de sleutels liggen

[medeverdachte 8] zegt er liggen meerderen

Verdachte zegt hij weet welke het is. Verdachte noemt de naam Mo en [medeverdachte 8] zegt dat hij al is langs geweest en dat hij een rode fles en een doekje heeft meegenomen.

Verdachte komt eraan. 149

Op 27 november 2012 om 12:22:49 uur pingt [persoon 3] naar verdachte.

Mo: Nee auto staat er al en sleutel onder wiel

Mo: Ik ben nu al terug

MR.: Ok

MR.: Top

Mo: Waar zie ik je

MR.: Ik ben bijna daar

MR.: Kom naar garage [medeverdachte 3]

Mo: ok. Ga je er gelijk heen150

Vanaf 27 november 2012 is er veelvuldig sms-verkeer tussen [ongebekend gebleven medeverdachte] en [medeverdachte 7] en tussen [ongebekend gebleven medeverdachte] en [medeverdachte 6] .151

De reis van [medeverdachte 7] is geïnitieerd door [medeverdachte 3] . [medeverdachte 7] weet dat ze met de auto iets illegaals gaat vervoeren.152 [medeverdachte 3] zegt tegen [medeverdachte 7] dat ze naar Stockholm moet rijden en dat ze daar informatie zal ontvangen. [ongebekend gebleven medeverdachte] wil niet dat [medeverdachte 7] voor deze instructies haar gewone telefoon gebruikt en daarom krijgt zij daarvoor van hem een speciale telefoon.153 [ongebekend gebleven medeverdachte] geeft aan [medeverdachte 7] ook Zweedse kronen mee voor een bedrag van 300 euro.154 [medeverdachte 7] zou in Stockholm 3500 euro krijgen. Zij is nog niet volledig betaald voor haar vorige rit naar Stockholm.155

[medeverdachte 6] weet dat [medeverdachte 7] naar Zweden gaat. Ze weet ook dat haar moeder iets fouts gaat doen, hoe lang ze onderweg zal zijn en in welke hotels ze gaat overnachten.156 [medeverdachte 7] wil een hotel in Stockholm hebben dat niet te duur is. [medeverdachte 6] kijkt op internet en schrijft op een papier de naam en het adres van het [hotel] in Stockholm.157 [medeverdachte 6] leent [medeverdachte 7] ook geld voor de reis.158 [medeverdachte 6] vindt het oké dat [medeverdachte 7] deze reis gaat maken om schuldenvrij te raken. Zij is aanwezig als [ongebekend gebleven medeverdachte] aan [medeverdachte 7] een telefoon geeft en krijgt ook van hem een telefoon, zodat zij met [medeverdachte 7] contact kan hebben tijdens de rit. Het nummer van de telefoon die [ongebekend gebleven medeverdachte] aan [medeverdachte 6] geeft, eindigt op 4315. Hij zegt tegen haar dat dit een sms-telefoon is, die zij alleen moet gebruiken voor het versturen van smsjes tussen [medeverdachte 7] en [ongebekend gebleven medeverdachte] zelf.159 [ongebekend gebleven medeverdachte] weet dat [medeverdachte 6] altijd contact heeft met [medeverdachte 7] , ook midden in de nacht.160

Op 27 november 2012 geeft [ongebekend gebleven medeverdachte] de sleutels van de Seat Toledo om 12:30 uur aan [medeverdachte 7] , bij haar thuis. Hij vraagt haar om een doekje, want hij wil zijn vingerafdrukken van de auto verwijderen. Vervolgens haalt [medeverdachte 7] [persoon 6] op en ze rijden samen richting Zweden in de Seat Toledo.161 [persoon 6] heeft zelf geen paspoort of ID-kaart en maakt tijdens de reis gebruik van het paspoort van een man genaamd [persoon 10] . Dit paspoort heeft [persoon 6] ongevraagd meegenomen.162

[medeverdachte 7] en [persoon 6] rijden naar Kopenhagen en nemen daar de brug naar Zweden.163 Op 28 november 2012 komen zij om 9:55 uur via de Öresundbrug Zweden binnen. Hun auto wordt door de Zweedse douane eruit gehaald om in de garage te worden doorzocht en wordt vervolgens naar de controlegarage van de douane in Lernacken gestuurd. Bij de doorzoeking wordt gebruik gemaakt van een hond.164 Deze drugshond slaat aan bij de rechter achterwielkast en de Seat Toledo met kenteken [kenteken 1] wordt op de brug gehesen. Vervolgens ontdekt de douane een dubbele bagageruimtevloer met daarin tien plastic zakken165 waarin in totaal 4468,4 gram cocaïne zit en 3867,5 gram amfetamine. Bij het onderzochte materiaal dat cocaïne blijkt te bevatten, is het gehalte aan cocaïnehydrochloride 37 % en is er ook een overeenkomst met fenacetine verkregen. Bij het onderzochte materiaal dat amfetamine blijkt te bevatten, is het gehalte aan amfetaminesulfaat 38 %.166

Gedurende de controle zitten [medeverdachte 7] en [persoon 6] in de fouilleringsruimte. Als ze vervolgens verder mogen rijden, wordt aan hen niet de werkelijke reden van het oponthoud verteld. Vervolgens observeert de douane recherche [medeverdachte 7] en [persoon 6] en hun auto167, want men wil weten waar [medeverdachte 7] en [persoon 6] naartoe rijden om eventuele ontvangers van de drugs te ontmoeten.168 Hun telefoon wordt vanaf 15:09:04 uur afgeluisterd door de Zweedse douane.169 [medeverdachte 7] en [persoon 6] rijden vervolgens naar Gotenburg.170

Op 28 november 2012 om 15:09 uur stuurt [medeverdachte 7] ( [telefoonnummer 24] ) een sms naar haar dochter [medeverdachte 6] ( [telefoonnummer 26] ).

Alles goed even oponthout gehad spreek je morgen batterij bijna leeg ga opzoek naar de oplader xxx [medeverdachte 7]

krijgt om 15:12:29 uur een sms van [medeverdachte 6] .

Gelukkig iedereen was ongerust bel me anders op [telefoonnummer 27] in het hotel ofzo xxxxxxx

Vervolgens smst [medeverdachte 6] om 15:57:09 uur naar [medeverdachte 7] .

Je moet [ongebekend gebleven medeverdachte] opnemen anders ken je terug gaan rijden naar buis het is heel belangrijk!

[medeverdachte 7] reageert om 15:59:42 uur met

Kan nu niet terug bellen ik neem later op de dag op oke? Xxx [medeverdachte 7]

[medeverdachte 6] antwoordt middels SMS om 16:00:48 uur

Nee je moet hem nu opnemen!!! Anders moetje terug naar huis!!!

[medeverdachte 7] ( [telefoonnummer 24] ) smst om 16:07:22 uur naar [ongebekend gebleven medeverdachte] ( [telefoonnummer 23] ).

HOI KEREL WE HEBBEN 5 UUR VAST GEZETEN BIJ DOUANE AUTO IS GESTRIPT OP DE BRUG MET HONDEN ERBIJ EN WIJ ZIJN APPART VERHOORD. TELEFOONS ZIJN

GECONTROLEERD

En om 16:07:25 uur smst [medeverdachte 7] naar [ongebekend gebleven medeverdachte] .

EN GA ZO MAAR DOOR. NU MOGEN WE PAS NET WEER VERDER RIJDEN. DAS EEN LEKKER WELKOM IN ZWEDEN HOOR

Vervolgens smst [medeverdachte 7] om 16:11:44 uur naar [medeverdachte 6]

GEDAAN RELAX

Om 16:21:58 uur krijgt [medeverdachte 7] een sms van [ongebekend gebleven medeverdachte] .

Hallo?

[medeverdachte 7] stuurt om 16:23:28 uur een sms naar [ongebekend gebleven medeverdachte] .

Ja lieverdje ik hen het mercedes

Om 16:24:34 uur krijgt [medeverdachte 7] een sms van [ongebekend gebleven medeverdachte] .

Wat is er gebeurt

[medeverdachte 7] antwoordt om 16:26:04 uur per sms naar [ongebekend gebleven medeverdachte] .

Aller van het vorige smsje schatje xxx

[ongebekend gebleven medeverdachte] smt haar om 16:26:51 uur:

Ik heb niks gekregen

[medeverdachte 7] smst daarop om 16:35:31 uur naar [ongebekend gebleven medeverdachte] :

Oke we zijn aangehouden bij de grens auto is gestript,gescand, op de brug geweest wij zijn apart verhoord we waren 5 uur binnen we morgen sinds een uur ri

en vervolgt de sms om 16:35:36 uur met:

jden oja de telefoons zijn gecontroleerd pff welkom in sweden xxx

[ongebekend gebleven medeverdachte] smst [medeverdachte 7] om 17:58:58 uur:

Hoe bedoel je gescand

Zij reageert om 18:03:56 uur met:

Dat weet ik niet zeker maar wel grondig onderzocht met honden

Om 21:26:50 uur krijgt [medeverdachte 7] een sms van [ongebekend gebleven medeverdachte] met de tekst:

Waar ben je lieverd

Om 21:29:15 uur smst [ongebekend gebleven medeverdachte]

?

[medeverdachte 7] reageert om 21:30:47 uur:

Nou mopje we in een hotel veiliheid voor aller we zijn er morgen na zo een dag xxx

[ongebekend gebleven medeverdachte] smst daarop om 21:31:37 uur:

Waar ben je nu dan

[medeverdachte 7] antwoordt om 21:32:49 uur:

Bijna in de buurt schatje

Om 21:49:56 uur smst [medeverdachte 7] naar [medeverdachte 6]

Alles is goed nu ik neem VRIJDAG! Contact met je op weltrusten lieve kleine meid xxx mama

[medeverdachte 6] informeert om 21:50:56 uur:

Waarom vrijdag pas? Kan je me niet even bellen? Xxxx

[medeverdachte 7] smst om 21:52:35 uur terug:

DENK NA!

Om 22:17:21 uur krijgt [medeverdachte 7] een sms van [ongebekend gebleven medeverdachte] met de vraag:

Welke hotel slaap je schat

Ze antwoordt om 22:31:02 uur met:

Schatje wederzijds vertrouwen xxx

Om 22:36:22 uur reageert [ongebekend gebleven medeverdachte] :

Schat ik vertrouw je blind dat weet je toch maar het is wel fijn om te weten waar je slaapt voor als me belte goed op is want heb niet veel belte goed meer x

[medeverdachte 7] smst om 22:30:54 uur naar [ongebekend gebleven medeverdachte] :

Geloof me het komt goed ik nu slapen weltruste lekker ding van me xxx

Vervolgens smst [medeverdachte 6] om 22:47:10 uur naar [medeverdachte 7] :

Er word gevraagd welk hotel jullie zitten, en welke stad x

[medeverdachte 7] smst haar om 22:50:38 uur terug:

Kan niet weltrusten we zitten in de buurt telefoon gaat nu uit xxx

[medeverdachte 6] reageert om 22:54:15 uur met:

Ik vind dit allemaal heel vreemd, je kan niet duidelijk tegen me zijn. Ik maak me godverdomme ongerust, belazer de boel niet

[medeverdachte 7] krijgt om 22:69:58 uur een sms van [ongebekend gebleven medeverdachte] met de tekst:

Schat ik wil je nu even zien a.u.b vertrouw mex 171

In Zweden koopt [medeverdachte 7] een Zweedse simkaart met een Zweeds telefoonnummer en doet deze in de telefoon die zij bij zich hebben.172 [persoon 6] gooit de oude telefoon van [medeverdachte 7] weg.173

Op 29 november 2012 stuurt [medeverdachte 7] om 09:02:10 uur vanaf de telefoon met het nummer

[telefoonnummer 28] een sms naar [persoon 6] op telefoonnummer [telefoonnummer 29] met de tekst:

Hoi schatje ik heb ff een nieuw nummer dit nummer dus veiligheid voor alles. Xjes mercedes.

Vervolgens stuurt [medeverdachte 7] vanaf de telefoon met het nummer [telefoonnummer 24] om 09:07:11 uur een sms naar [ongebekend gebleven medeverdachte] met de tekst:

Hoi schat deze tel gaat uit ga naar anderen telefoon goed? Xjes

Om 09:22:01 uur stuurt [medeverdachte 7] vanaf de telefoon met het nummer [telefoonnummer 24] een bericht naar [ongebekend gebleven medeverdachte] :

??

[medeverdachte 6] smst om 12:01:55 uur [medeverdachte 7] op het telefoonnummer [telefoonnummer 24] :

Je heb een brief van tzorg dat je een officiele waarschuwing heb en als je geen contant opneemt je ontslagen word!

Dit is het laatste telefonische contact met het Nederlandse telefoonnummer ( [telefoonnummer 24] ) dat in gebruik was bij [medeverdachte 7] tijdens de reis naar en in Zweden.

[persoon 6] gooit de telefoon op de snelweg uit het raam.174 Dit is de zwarte Nokia die [medeverdachte 7] van [ongebekend gebleven medeverdachte] heeft gekregen.175 Tussen Malmö en Gotenburg hebben [medeverdachte 7] en [persoon 6] een Zweedse telefoonkaart met simkaart gekocht176 omdat [medeverdachte 7] achterdochtig is geworden door de douanecontrole. De Zweedse simkaart stoppen ze in een andere telefoon die ze bij zich hebben.177 Ook dit Zweedse telefoonnummer wordt afgeluisterd.178

Om 13:33:34 uur krijgt [medeverdachte 7] op haar nieuwe Zweedse nummer [telefoonnummer 28] een sms van [ongebekend gebleven medeverdachte] : Hoeveel km

Zij antwoordt om 13:34:07 uur:

110

[ongebekend gebleven medeverdachte] informeert vervolgens om 13:34:64 uur:

Welk hotel ga je

Om 13:36:53 uur reageert [medeverdachte 7] :

Nog geen idee heb geen tomtom

[ongebekend gebleven medeverdachte] smst daarop om 13:37:15 uur:

Ok 179

Op 29 november 2012 om 14:36:36 uur belt [ongebekend gebleven medeverdachte] [medeverdachte 7] op haar telefoon met het nummer [telefoonnummer 28] , maar het gesprek met [ongebekend gebleven medeverdachte] wordt gevoerd door [persoon 6] .

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Hoe gaat het?

[persoon 6] : Goed, goed, ik rijd in Stockholm

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Herinner je welk hotel het de vorige keer was?

[persoon 6] : Ja dat was toch bij (aan) de snelweg, niet?

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Ja, kun je ernaar toe rijden?

[persoon 6] : We proberen het te vinden, zij denkt dat ze het weet.

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Rijd daar naartoe en stuur een sms’je als je er bent. Hoe laat denk je dat je er bent?

[persoon 6] : Ik rijd nu net Stockholm in, ik rijd net langs het Ibis hotel. Ik heb geen idee, ik weet niet waar die ligt, IK probeer dat ene hotel te vinden.

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Als het niet lukt neem dan het Ibis hotel

[persoon 6] : En anders stop ik ergens en dan stuur ik een sms waar ik ben

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Okay, alles goed met jullie?

[persoon 6] : Alles is goed

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Er zijn toch geen politieagenten bij jullie?

[persoon 6] : Nee, nee.

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Daar zijn jullie zeker van?

[persoon 6] : Ja daar ben ik 100% zeker van. IK heb alles gedaan wat mogelijk was. Ik heb de telefoon weggegooid, ik heb een nieuwe telefoon, een nieuw nummer, alles wat ik heb is nieuw, ik ben door de grote stad gereden, ik heb alles geprobeerd.

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Je zei dat ze de auto hebben gescand.

[persoon 6] : Van een scanner ben ik niet zeker, ze hebben de hele achterkant eraf gehaald, ze hebben de vloer daar achter weggehaald en ik weet niet wat.

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Heb je dit alles gezien?

[persoon 6] : We zaten in een soort hok, we zaten ieder apart in een hok en toen moest de auto de brug op worden gereden en moest ik het hok weer in en toen moest ik poepen en toen leidden ze me langs de auto en toen zag ik dat ze bezig waren met het demonteren van het achtergedeelte van bijna de hele auto. En daarom vertrouwde ik het niet, ik vertrouwde het helemaal niet, spoedig is de hele motor kapot.

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Ja, dat is vreemd, niet?

[persoon 6] : Dat vond ik ook, dat het vreemd was.

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Ze zeggen dat ze niets gevonden hebben.

[persoon 6] : Of we hebben heel veel geluk.

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Ja, dat moet het wel zijn.

[persoon 6] : Ja, ik hoop het.

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Okay??????? Dat jullie eerlijk zijn en niet met de politie samenwerken, want dat is heel ernstig, dat weet je.

[persoon 6] : ???? Nee, dat gebeurt niet.

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Wat dat is echt beduvelen en dat doen we niet, wij zijn goed voor jullie en jullie moeten goed voor ons zijn.

[persoon 6] : Natuurlijk, zo werkt het, dat is duidelijk. Ik overigens alles gedaan, ik heb een nieuw telefoonnummer aangeschaft, meteen bij een benzinestation aan de snelweg, daarom stuurde ik je vanochtend een sms’je, ik dacht dat het goed was, ik neem voor de zekerheid een ander nummer: toen heb je mij op dit nummer teruggebeld en toen heb ik de andere telefoon door het raam weggegooid.

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Waarom kon ik je gisteren niet ontmoeten?

[persoon 6] : Omdat ik nog geen ander nummer had. Ik wilde zo min mogelijk zeggen over waar ik was. Ik zeg wel waar ik ben als ik een nieuw nummer heb. En ik had toen nog geen nieuw nummer gekocht.

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Okay, ben je een beetje handig met je handen?

[persoon 6] : Ja, natuurlijk.

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Okay, dat is goed. Bel me als je bij dat ene hotel bent.

[persoon 6] : Dat is goed.180

Om 14:41:16 uur belt [ongebekend gebleven medeverdachte] nogmaals naar de telefoon van [medeverdachte 7] en voert vervolgens weer een gesprek met [persoon 6] :

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Ik heb een vraag. Hebben ze de bumper daar achter losgemaakt?

[persoon 6] : De bumper weet ik niet, ik weet dat ze het binnendeel los hebben gemaakt en de lijst weggenomen.

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Het hele binnendeel?

[persoon 6] : Het hele binnendeel van het koffergedeelte

[ongebekend gebleven medeverdachte] : en het wiel

[persoon 6] : Dat durf ik niet te zeggen, dat heb ik niet gezien.

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Het achterwiel heb je niet gezien? En de bumper ook niet?

[persoon 6] : Nee, want toen moest ik hem de brug op rijden, daarna hebben we ruim 4 uur vastgezeten en toen zei ik waarom duurt het zolang. Toen zeiden ze dat er een andere auto onder de brug stond en hij zei dat die ook op de brug moest, maar ik krijg de brug niet naar beneden. Dat klonk een beetje vreemd en ik dacht: dat is het dan. Hij zei dat de brug bleef steken, maar toen hoorde ik dat de brug bleef steken. Ik hoorde: tak, tak, tak.

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Dat is dus de reden dat jullie zo lang bleven, dat de brug bleef steken.

[persoon 6] : Ja, dat gaven ze als reden op.

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Laat ons er maar het beste van hopen.

[persoon 6] : Ja, dat hoop ik ook.. Maar toen zeiden wij. We hadden een papier bij ons naar welk hotel we moesten. Daarom zei ik, we gaan naar een ander hotel, we rijden ergens anders naartoe, we moeten niet naar het hotel waar we eigenlijk naartoe willen rijden. Want dat papier zat in de portemonnee van (er wordt een naam genoemd. Niet te verstaan). Dus ik dacht: naar dat hotel moet ik in elk geval niet gaan.

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Bel of stuur een sms als je daar bent.

[persoon 6] : Is goed181

Het hotel waar [ongebekend gebleven medeverdachte] op doelt, is het Formule 1 hotel. Het ligt in Stockholm bij de snelweg en bij een benzinestation. [medeverdachte 7] herkent het hotel en zegt tegen [persoon 6] dat ze daar naartoe moeten.182

[medeverdachte 7] stuurt vervolgens om 15:00:24 uur een sms naar [ongebekend gebleven medeverdachte] (4631638087460):

Hotel gevonden ik sta nu hij de benzinepomp aan de overkant

[ongebekend gebleven medeverdachte] smst om 15:11:34 uur terug:

Ok

Om 15:16:19 uur vraagt [medeverdachte 7] per sms aan [ongebekend gebleven medeverdachte] :

Kun je nog wat zweedse kronen regelen ben er doorheen bijna.

[ongebekend gebleven medeverdachte] reageert om 15:25:59 uur met

Ok

Om 16:27:54 uur krijgt [ongebekend gebleven medeverdachte] van [medeverdachte 7] de reactie:

Dank je

[ongebekend gebleven medeverdachte] vraagt om 15:47:01 uur per sms aan [medeverdachte 7] :

Bel me 183

Om 15:47:29 uur belt [persoon 6] met het toestel van [medeverdachte 7] met het nummer [telefoonnummer 28] naar [ongebekend gebleven medeverdachte] .

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Als het goed is komt er spoedig een rode auto en dan moet je daarachter aan rijden

[persoon 6] : Bij de benzinepomp na (of bij) het hotel?

[ongebekend gebleven medeverdachte] : Ja daar, als je een rode auto ziet, dan moet je daarachter aan rijden

[persoon 6] : Is goed184

[medeverdachte 7] en [persoon 6] krijgen contact met een rode185 Renault Megane186. Deze auto wordt bestuurd door [persoon 11] .187 Hij is mede-eigenaar van garage [garage] aan de [adres 10] , maar komt daar maar sporadisch langs.188 Hij wenkt [medeverdachte 7] en [persoon 6] en ze rijden achter de auto aan. De rode auto rijdt snel en [medeverdachte 7] en [persoon 6] raken hem kwijt.189

Om 16:06:22 uur smst [medeverdachte 7] aan [ongebekend gebleven medeverdachte] :

Laat hem maar terug komen ben hem kwijt in die drukte hier 190

Vervolgens smst [ongebekend gebleven medeverdachte] om 16:09:46 uur:

Ben je weer met hem

Hij krijgt om 16:10:55 uur als antwoord:

Nog niet ik ben terug waar ik was

[ongebekend gebleven medeverdachte] smst om 16:16:25 uur:

Sms als je weer achter hun aan rijd

[medeverdachte 7] reageert om 16:17:35 uur met:

Ok

Om 16:31:36 uur informeert [ongebekend gebleven medeverdachte] per sms:

Zijn ze er al?

Hij krijgt om 16:32:30 uur als reactie:

Nee weet niet waar die eikel blijft

[ongebekend gebleven medeverdachte] smst daarna om 16:46 :17 uur

Nog niet

Hij krijgt om 16:46:57 uur als antwoord

Nee 191

De rode auto komt terug en [medeverdachte 7] en [persoon 6] rijden weer achter de auto aan.192 [ongebekend gebleven medeverdachte] belt om 17:03:40 uur met [medeverdachte 7] op telefoonnummer [telefoonnummer 28] . [persoon 6] voert het gesprek met [ongebekend gebleven medeverdachte] en zegt dat hij achter “hem” rijdt.193 Achter de auto van [medeverdachte 7] en [persoon 6] rijdt een zwarte Audi met het kenteken [kenteken 3] .194 Ze rijden naar de garage195 aan de [adres 10] in Stockholm. [medeverdachte 7] en [persoon 6] rijden met hun auto de garage binnen, waarna de deur wordt gesloten.196 [persoon 11] heeft de Seat van [medeverdachte 7] en [persoon 6] niet van te voren ingeboekt in de garage. De auto staat ook niet in de computer of op een blaadje geschreven.197 De zwarte Audi met het kenteken [kenteken 3] blijft midden voor het gebouw staan. In deze auto zit als enige inzittende198 [persoon 2]

. De douane en de recherche posteren zich rond het gebouw en de ME gaat naar binnen.199

Om 17:18:24 uur verstuurt [persoon 6] vanaf de telefoon van [medeverdachte 7] met het nummer [telefoonnummer 28] een sms naar [ongebekend gebleven medeverdachte] met de tekst:

Politie de lul 200

Om 17:19:21 uur belt [ongebekend gebleven medeverdachte] naar [medeverdachte 7] / [persoon 6] op telefoonnummer [telefoonnummer 28] voor de duur van 0 seconden.201

De ME doet om 17:20 uur samen met de douane recherche en de provinciale recherche Stockholm een inval in het pand.202

Als [persoon 6] de politie ziet, haalt hij in de garage de Zweedse simkaart en de batterij uit de mobiele telefoon. Vervolgens gooit hij de simkaart weg en hij gooit de telefoon achter een berg banden.203 De beide telefoons die door [persoon 6] zijn weggegooid, zijn de telefoons waarop contact is geweest met [ongebekend gebleven medeverdachte] .204

[medeverdachte 7] , [persoon 6] , [persoon 2] en nog een aantal andere personen worden aangehouden. [persoon 2] probeert daarbij te vluchten.205 Tijdens de aanhouding raakt [persoon 2] gewond. Hiervoor wordt hij behandeld in een ziekenhuis en hij weet zich vervolgens aan zijn aanhouding te onttrekken.206

In de in beslag genomen Seat wordt een agenda van het jaar 2008 aangetroffen. Op de voorste pagina van deze agenda staat de naam [medeverdachte 3] vermeld.207

Later die dag om 18:36:15 uur neemt verdachte via de ping contact op met [persoon] . Verdachte maakt daarbij gebruik van de pingnaam ‘no time to play’ en [persoon] van de pingnaam ‘Mo’:

no time to play: Waar ben je

no time to play: PING!!!

Mo: Richting trainen

no time to play: Waar is die wagie

no time to play: Kom even naar me osso

no time to play: Kom even naar me osso

Mo: Oke

no time to play: Hoe lang duurt het

Mo: 2min

Mo: Kom nu

no time to play: Ik ben er met 5 mn

Mo: Oke snel

no time to play: Ok208

De retourvlucht van [medeverdachte 3] naar Nederland staat gepland op 30 november 2012, maar van de terugreis wordt geen gebruik gemaakt209

Sinds 30 november 2012 wordt de telefoon met het imei-nummer [imei 8] niet meer gebruikt.210

Op de parkeerplaats van perceel [adres 3] in Nieuw-Vennep wordt in december een Zweedse taxi geparkeerd. Op 9 december 2012 loopt [persoon 2] rond in het appartementencomplex aan de [adres 3] .211 [persoon 2] heeft meerdere dagen geslapen in het huis van verdachte. Hij heeft aan verdachte verteld dat hij is ontsnapt bij een politieactie en dat hij wordt gezocht.212 [persoon 2] verblijft tot na de jaarwisseling in de woning van verdachte en vervolgens in hotels.213 [persoon 2] en verdachte verblijven in januari 2013 in het Van der Valk hotel in Wassenaar. Verdachte heeft onder zijn eigen naam op 10 januari 2013 ingecheckt bij dit hotel en heeft op 16 januari 2013 uitgecheckt. [persoon 2] heeft op 15 januari 2013 ingecheckt en op 17 januari 2013 uitgecheckt, kennelijk onder de personalia van: R. [persoon 2] , geboren op [geboortedatum 4] te Stockholm.214

Verdachte is bij [persoon 12] geweest en heeft daar [persoon 5] gezien. Verdachte zegt tegen [persoon 5] dat hij heeft gehoord dat hij (verdachte) betrokken is bij de zaak van [medeverdachte 7] . [persoon 5] zegt dat hij dat denkt en dat [medeverdachte 6] dit ook denkt. Verdachte zegt dat hij haar daar wel over wil spreken.215

Op 4 januari 2013 vindt vanaf 23:30:19 uur een pinggesprek plaats tussen [medeverdachte 6] ( [pinnummer 14] ) en het pingnummer [pinnummer 15] , dat meer dan vermoedelijk in gebruik is bij [telefoonnummer 30] , de broer van [medeverdachte 3] .

[pinnummer 14] : [voornaam verdachte] is naar mij op zoek om te praten, maar waar zijn ze ballen om bij mij aan de deur te komen dan

[pinnummer 15] : Wie zegt dat?

[pinnummer 14] : Hij is bij me broer geweest

[pinnummer 14] : Bij [persoon 12] daar was mijn broer

[pinnummer 15] : Ik weet niet hij is ze balle kwijt

[pinnummer 14] : Ja blijkbaar, ik bijt niet ofzo.

Het gesprek wordt op 5 januari 2012 om 0:58:28 uur voortgezet:

[pinnummer 15] : Als iemand naar mij vraagt via jou moetje maar zeggen datje niet weet waar ik zit

[pinnummer 14] : Sowieso niet, niemand weet dat ik met jou contact heb

[pinnummer 15] : ik ben nu ticket regelen waarschijnlij ben ik morge of overmorge op het Vliegtuig

[pinnummer 14] : Is beter dat niemand het weet kan er ook niet gepraat worden

[pinnummer 15] : Klopt maar zoals [voornaam verdachte] bijv hij zoekt contact met jou maar hij weet niet wat ik hier doe en hoeft hij ook niet te weten snap je

[pinnummer 15] : Nee sowieso niet, ik moet [voornaam verdachte] toch niet dus hij hoort niks van mij

Op 8 januari 2013 pingt [medeverdachte 6] om 17:05)34 uur:

[pinnummer 14] : Heb je al wat gehoord van die jongen

[pinnummer 15] : Ja k heb dt nummer gegeven net hij zei dt morge zijn advocaat contact zou opnemen met die vn jou

[pinnummer 14] : Oke

Op 9 januari 2013 om 18:27:10 vindt onderstaande pingconversatie plaats.

[pinnummer 15] : Eey wat is het nummer ookalweer?

[pinnummer 15] : Hij is dat papiertje kwijt zegt die teringlijer?

(…)

[pinnummer 15] : Ik was ff hij hem toch daarom

[pinnummer 14] : Ja geeft niet, maar er gaat sowieso betaald worden, hij gaat het horen dat mijn moeder hun niet snitcht maar gaat hij niet betalen snitch ik hem

[pinnummer 14] : Ben er klaar mee want 2000 zou ze nog krijgen via jou broer en die 3500 van die [ongebekend gebleven medeverdachte]

Op 11 januari 2013 informeert [medeverdachte 6] om 16:17:17 uur:

[pinnummer 14] : Heeft die vriend van jou al gebeld met me avocaat?

[pinnummer 15] : Hij zei vn wel alleen werd niet opgepakt

[pinnummer 14] : Hmm okee

[pinnummer 14] : Mijn advocaat heeft namelijk geen gemiste oproep

(…)

[pinnummer 15] : Geef nog is t nummer vn je advocaat

[pinnummer 14] : 0629557966

Op 14 januari 2013 wordt er om 15:37:28 uur via de ping bij [medeverdachte 6] geïnformeerd:

[pinnummer 15] : Eey heb je al iets gehoord vn je advo?

[pinnummer 15] : Die gast zei dt hij contact gehad heeft?

[pinnummer 14] : Nee helemaal niks

[pinnummer 15] : Vraag aan je advocaat of iemand contact heeft opgenomen dan want hij zegt dt t wel is gebeurt en hij t gaat regelen en nu bezig is met je advocaat

[pinnummer 14] : Oke ik ga vragen

Op 17 januari 2013 om 19:49:33 uur informeert [medeverdachte 6] via de ping:

[pinnummer 14] : Heb jij [ongebekend gebleven medeverdachte] nog gesproken?

[pinnummer 15] : Nee hij w8 tot hij iets hoord vn jou advo ofzo

[pinnummer 14] [pinnummer 15] Okeee

[medeverdachte 6] wil op 22 januari 2013 om 20:24:19 uur weten:

[pinnummer 14] : Heb jij [ongebekend gebleven medeverdachte] nog gesproken?

[pinnummer 15] : Nee

[pinnummer 14] : Me advocaat ook niet, hij komt niet opdagen

[pinnummer 15] : Oke raar

[pinnummer 14] : Ja dacht misschien weet jij meer :p

[pinnummer 15] : Nee weet niks hij zou alles met jou regelen

[pinnummer 14] : Rare jongen die [ongebekend gebleven medeverdachte]

Op 30 januari 2013 laat [medeverdachte 6] om 10:46:53 uur via de ping weten:

[pinnummer 14] : Ik heb net de reclassering van mijn moeder gesproken

[pinnummer 15] : Oohke en?

[pinnummer 14] : Ze word verdacht van 2,5 kilo cocaine smokkel er is nog geen uitspraak gedaan omdat ze ontkent en het onderzoek nog loopt, maar ik heb het nummer van de zweedse advocaat dus dan kan [ongebekend gebleven medeverdachte] haar bellen

[pinnummer 14] : [advocaat]

[pinnummer 15] : Oke

Op 7 februari 2013 pingt [medeverdachte 6] om 12:32:03 uur:

[pinnummer 14] : Dat nummer wat jullie gegeven hebben bestaat niet :/

En op 8 februari 2013 om 10:08:09 uur informeert ze:

[pinnummer 14] : Heeft hij het nummer misschien verkeerd opgeschreven?

[pinnummer 14] : Of weet je toevallig de naam van die advocaat?

[pinnummer 15] : W8 ik ga vragen

[pinnummer 14] : Oke thanks

[pinnummer 15] : [advocaat 2]

[pinnummer 15] : is kantoor

[pinnummer 14] : Oke dank je wel216

[medeverdachte 6] gaat langs bij [advocaat 2] . Zij heeft via de ping van een jongen gehoord dat zij dat deze advocaat moet contacten omtrent de aanhouding van [medeverdachte 7] en [advocaat 2] zou ook betaald worden door de jongens. [advocaat 2] weet dat [medeverdachte 7] is aangehouden in Zweden en vraagt aan [medeverdachte 6] of de naam ‘ [voornaam verdachte] ’ haar iets zegt. [medeverdachte 6] zegt dat die naam haar wel iets zegt en [advocaat 2] vertelt dat deze [voornaam verdachte] bij hem is geweest.217

Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat [advocaat 2] de raadsman van verdachte is geweest en dat het telefoonnummer [telefoonnummer 31] het telefoonnummer is van [advocaat 3] , de raadsman van [medeverdachte 6] .

In de slaapkamer van verdachte218 in zijn woning aan de [adres 3] in Nieuw Vennep zijn op 12 maart 2013 in een ladekast een witte plastic tas met 315,99 gram hasj en een doorzichtig plastic zakje met daarin 1,47 gram wit poeder aangetroffen. Ook is er een doorzichtig plastic emmertje met daarin 9,6 gram henneptoppen gevonden.219 Het witte poeder bevat fenacetine. Dit is een verboden pijnstiller die wordt gebruikt voor het versnijden van cocaïne.220 In het dressoir in de slaapkamer is een doos gevonden met daarin 1000 sluitgripzakjes. Dergelijke zakjes worden vaak gebruikt om kleinere hoeveelheden drugs in te verpakken. In de kelderbox zijn een vacuümapparaat, speciale vacuümzakken en een doos met latex wegwerphandschoenen gevonden.221 Bij de zoeking is een gecertificeerde speurhond narcotica ingezet, die onder meer is aangeslagen bij het vacuüm apparaat. De hond vertoont dit gedrag alleen wanneer hij de geur van enig verdovend middel in zijn neus krijgt.222 Ook zijn er in de woning 11 telefoons aangetroffen, een nep-revolver inclusief holster, een zwart masker, een kogel/steekwerend vest en drie dozen van cryptotelefoons. Deze telefoons zijn van [persoon 2] . In de Seat is een GPS tracker gevonden. Een dergelijke tracker wordt ook wel gebruikt in een partij verdovende middelen.223

Verdachte heeft ter terechtzitting onder meer verklaard: "Ik ben niet direct betrokken bij deze uitvoer naar Zweden, het is om mij heen gebeurd. Ik weet niet of ik indirect betrokkenen ben. Ik weet niet hoe ik het moet verwoorden. Het gebeurde met een partij die bij mij was, één van die personen is [persoon 2] ’’ 224

[medeverdachte 7] en [persoon 6] zijn op 23 juli 2013 door de rechtbank Malmö terzake veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaar en zes maanden wegens poging tot een gekwalificeerde overtreding van de (Zweedse) Opiumwet en gekwalificeerde drugssmokkel. Tevens mogen zij tot 23 juli 2028 niet terugkeren naar Zweden.225 Het gerechtshof van Skåne en Blekinge heeft op 4 oktober 2013 het vonnis inzake [persoon 6] bekrachtigd zonder veranderingen.226

[persoon 2] is op 23 december 2014 door de rechtbank Malmö terzake veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van negen jaar wegens (onder meer) overtreding van de Opiumwet, poging tot gekwalificeerde overtreding van de (Zweedse) Opiumwet en gekwalificeerde drugssmokkel.227 [persoon 11] is op 23 december 2014 door de rechtbank Malmö terzake veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van een jaar en twee maanden wegens hulp bij poging tot gekwalificeerde overtreding van de (Zweedse) Opiumwet.228

4.4.1.2 Bewijsoverweging ten aanzien van feit 1 (zaaksdossier 1)

De verdediging heeft aangevoerd dat, voor zover uit de pinggesprekken zou blijken dat verdachte een rol heeft gespeeld bij het exporteren van de drugs naar Zweden, zijn aandeel niet van dusdanig gewicht is om te kunnen spreken van medeplegen.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt daartoe als volgt.

Pingnaam ‘MR.’

Zoals de rechtbank hierboven reeds heeft overwogen, wordt de pingnaam ‘MR.’ toegeschreven aan verdachte. De BlackBerry waarvan ‘MR.’ een nickname is, is gekoppeld aan de telefoon met imei-nummer [imei 1] , waarvan uit de tapgesprekken kan worden opgemaakt dat deze telefoon door verdachte wordt gebruikt. Hij heeft ter terechtzitting verklaard dat de telefoon met de pingnaam ‘MR.’ ook door anderen werd gebruikt en dat het een communicatiemiddel was om met andere mensen in contact te komen. Verdachte wil echter niet verklaren wie die andere gebruikers waren en heeft, op één enkel voorbeeld na, desgevraagd niet kunnen aangeven op welke momenten hij niet zelf heeft gepingt. Nu hij hierover geen concrete, verifieerbare verklaring heeft afgelegd, concludeert de rechtbank dat het verdachte was die onder de nickname ‘MR.’ pingde met medeverdachte [medeverdachte 3] en hem onder meer instructies gaf over hoe hij het beste de koerier [medeverdachte 7] kon benaderen.

Medeplegen

Uit onder meer de inhoud van de ping- en tapgesprekken, de observaties en de verklaringen van [medeverdachte 7] , zoals hiervoor opgenomen onder de redengevende feiten en omstandigheden, volgt hoe (het organiseren van) de uitvoer van de cocaïne en de amfetamine is verlopen en wat de rol van verdachte en zijn medeverdachten hierbij is geweest. [medeverdachte 3] en [ongebekend gebleven medeverdachte] onderhielden contact met [medeverdachte 7] en haar dochter [medeverdachte 6] . [medeverdachte 3] voerde verder overleg met verdachte over de manier waarop hij [medeverdachte 7] en [medeverdachte 6] moest benaderen. Verdachte had op zijn beurt weer contact met [persoon 2] , degene die in Zweden de drugs in ontvangst zou nemen. Verdachte heeft kort voor het transport diverse ontmoetingen met [persoon 2] gehad en op 26 november 2012 hebben [persoon 2] en verdachte telefonisch contact met elkaar, waarin [persoon 2] in versluierde taal bij verdachte informeert of [medeverdachte 7] kan vertrekken. Op 27 november 2012 hebben verdachte en [persoon 3] via de ping contact met elkaar over de sleutel van de Seat Toledo, die geparkeerd staat in de parkeergarage onder de woning van verdachte. Verdachte laat aan [persoon 3] weten waar de sleutel van de Seat te vinden is en waar [persoon 3] de auto naar toe moet rijden. In deze Seat, waarin in een verborgen ruimte cocaïne en amfetamine verstopt zitten, rijden [medeverdachte 7] en haar partner [persoon 6] vervolgens naar Zweden. .

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de hiervoor onder de redengevende feiten en omstandigheden opgenomen bewijsmiddelen, er sprake is geweest van nauwe en bewuste samenwerking tussen en een gezamenlijke uitvoering door verdachte en zijn mededaders. Verdachte heeft hierbij een belangrijke coördinerende rol gehad in het opzettelijk uitvoeren van cocaïne en amfetamine naar Zweden. Dat verdachte zelf geen contact heeft gehad met de koeriers laat zich verklaren door het feit dat [medeverdachte 7] niet meer voor verdachte wilde rijden. Direct contact was derhalve niet mogelijk. [medeverdachte 3] onderhield zowel contact met [medeverdachte 7] als met verdachte. Het is echter verdachte die op [medeverdachte 3] druk uitoefent om te zorgen dat [medeverdachte 7] op tijd vertrekt. Hij pingt daarbij: “Gap ik geef ze zelfs extra”. Ook pingt hij aan [medeverdachte 3] : “En zeg dat [ongebekend gebleven medeverdachte] mee terug rijdt”.

Voor een bewezenverklaring van medeplegen is niet vereist dat verdachte op de hoogte is geweest van de precieze gedragingen van zijn mededaders. Hoewel op grond van het dossier niet kan worden gezegd dat bij (het plannen van) de uitvoer van de cocaïne en amfetamine de rol van elke verdachte even groot was, leverden zij naar het oordeel van de rechtbank wel allemaal een essentiële bijdrage aan de uitvoer van genoemde soorten harddrugs. Iedere verdachte had een specifieke taak, die nodig was om het vervoer van de auto met daarin de cocaïne en amfetamine van Nederland naar Zweden te doen slagen. Indien één van deze ‘schakels’ zou wegvallen, zou het niet lukken om deze drugs uiteindelijk naar [persoon 2] te zenden.

Gelet op de inhoud van de weergegeven feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat verdachte samen met in ieder geval [medeverdachte 3] en [ongebekend gebleven medeverdachte] een actieve bijdrage heeft geleverd aan en handelingen heeft verricht die gericht waren op de uitvoer van genoemde soortern harddrugs en dat verdachte zich aldus schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van hetgeen onder feit 1 ten laste is gelegd.

4.4.2.1. Redengevende feiten en omstandigheden ten aanzien van feit 2 en feit 3 (zaaksdossier 2A en 2B)

Op 12 november 2012 voeren MR en Johan een pinggesprek. MR vraagt aan Johan of hij heeft gehoord wat er is gebeurd. MR laat weten dat er wat collega’s van Johan weg zijn.

Johan stuurt terug: “Andere afd” en “Ik denk niet van mij”.

MR: “Die lange neger zit daar waarschijnlijk ook tussen”.

MR: “Is het heet nu bij jou”

Johan: “Wilde al vragen hoe het zit heb nodig”229

Op 12 november 2012 staat op de website NU.nl dat een groep van in totaal 20 mannen is opgepakt, omdat zij via de bagagekelder van Schiphol drugs zouden hebben doorgesluisd. De drugs, in totaal 70 kilogram cocaïne, kwamen uit het Caribisch gebied. In het bericht staat dat de Koninklijke Marechaussee nog niet klaar is met speuren en mogelijk nog meer verdachten gaat aanhouden.230

Op 24 november 2012 tussen 14:25 uur en 14:40 uur hebben MR. en Johan een pingconversatie waarin onder meer het volgende besproken wordt:

MR: “Zal ik door geven dat ze kunnen komen”

Johan: “Oke”

Johan: “Ja ma”

MR: “Oke ga nu door geven”

Johan: “Maar ik wil dan vandaag bij je ophalen”

MR: “Oke ik laat je straks weten”

Johan: “Ja of ze kunnen bedoel je”

MR: “Ja”

Johan: “En als ze kunnen lossen wij dat ene vandaag op oke”

MR: “Ik zeg je eerlijk gap ik heb het nu niet maar ga wel bij iemand lenen”

(…)

MR: “Dus morgen kunnen ze komen”

Johan: “Ik wil dat ene afsluiten en dan andere dat heb ik voorgenomen en daar wijk ik niet van af”

Johan: “Ja dan is het hier ma”

MR: “Gap ik ga je het wel geven maar vindt het wel jammer dat je me in zo een positie zet nu ik het een beetje kut heb je bent er van af het begin bij geweest hoe of wat en je hebt zelf met je eigen woorden gezegd dat die neger het moet betalen en dat ik het niet hoeft te betalen.”

MR: “Maar ik geef je het wel want ik wil graag werken”

Johan: “Ik weet het maar had er over nagedacht en zo werkt het niet je heb genoeg tijd gehad om het bij hem te halen”

MR: “Geloof me gap ik doe me best om zsm te regelen”

Johan: “Ik weet het”231

Die avond om 20:59 uur laat MR. aan Johan weten dat het morgen niet lukt en vraagt wat de volgende optie is. Johan antwoordt: “Za”. MR. zegt dat hij dat door zal geven.

Om 21:04 uur vraagt Johan aan MR.: “Wanneer breng je het ik heb geen zin om dat steeds te moeten vragen”

Hierna stuurt MR. om 21:06 uur naar Johan: “Gap beetje geduld” en “Ik zweer je gap en ik hoop dat je me niet verkeerd begrijp als die gasten die van die winkel me niet een beetje verplichte had ik handoek in de ring gedaan. Daarom zeg ik je vriend beetje geduld ik ga het je geven ik heb die vriend van jou ook tot de laatste cent betaald en jou ook. Ook al heb je gezegd dat je het niet van mij wou maar nu opeens wel”

Om 21:11 uur laat Johan aan MR. weten: “Laat alles maar zitten hoef het niet meer gr”

MR stuurt direct hierna een bericht naar Toro blanco/piel canela: “Ga je nu bellen”

Toro blanco/piel canela: “Ja ik ga un beLlen”

Tussen 21:12 uur en 21:19 uur stuurt MR. de volgende berichten naar Johan:

MR.: “Vriend ik zeg net dat ik het niet kan maken tegen over die jongens en zeg tegen jou dat ik nu kut zit maar dat ik het je wel geef en dan zeg je laat maar zitten”

MR.: “Kom op vriend zo kunnen we toch niet met elkaar omgaan”

MR.: “Je weet wat ik hier allemaal voor heb gedaan”

MR.: “En nu zijn we er waarschijnlijk bijna” 232

Op 6 december 2012 om 14:43 uur ontvangt verdachte een sms-bericht van het nummer [telefoonnummer 32] , in gebruik bij [persoon 13] (hierna: [persoon 13] ) met de tekst: “Vriend dit is mijn nr”.233 Om 14:48 uur belt verdachte naar [persoon 13] en vraagt waar hij is. [persoon 13] zegt dat hij op de zaak is. Verdachte ziet hem over 10 minuten.234 Die avond om 22:59 uur smst [persoon 13] naar verdachte: “Die jongen wel morgen rond 1 uur bij jou daar zijn, hij is klaar om op vakantie te gaan”.235 Verdachte antwoordt: “Oke kom met hem”.236

Vanaf half december 2012 hebben Johan en MR T pingcontact waarin zij zeggen dat zij klaar zijn met [voornaam verdachte] en niet meer verder willen met hem.237

Op 16 december 2012 tussen 12:54 uur en 14:25 uur voeren Rumble in the jungel en Johan een pingconversatie, waarin het volgende wordt besproken:

Rumble in the jungel: “He vriend sorry van mijn laks heid en slechte afspraken”

Johan: “Ben blij dat je het zegt want dat schiet zo niet op”

(…)

Johan: “Maar heb je het ook tegen je vriend gezegt want hij baalt hier echt van”

Rumble in the jungel: “Ik heb die jongens net een smsje gestuurd dat het niet meer doorgaat. En ik ga morgen met je maat afspreken en even goed praten”

Rumble in the jungel: “Ja heb net met hem gesproken ik zie gewoon dat het echt fout van mij is”

Johan: “Waarom zei je het gisteren niet want dan hadden ze het gewoon kunnen proberen alles is geregeld”

Rumble in the jungel: “Kan het nog wel want had begrepen van je maatje dat het niet meer door ging”

Johan: “Kijk hij is er op dit moment echt klaar mee en ik ook hoe jij met dit omgaat zo kan je niet werken maar als die jongens echt een x kunnen wil ik ze laatste kans geven”

Rumble in the jungel: “Oke ik ga ze een sms je sturen”

Rumble in the jungel: “En gap ja je hebt gelijk en ik leg je wel uit als ik je zie”

Johan: “Oke wat was nou laats het probleem”

Rumble in the jungel: “Er is een koerier gepakt met wat in ze tas en toen was het blouw daar”

Johan: “Oke”

Johan: “Maar ze zijn klaar en is ok”

Rumble in the jungel: “Ze waren klaar ik hoor ze zo”

Johan: “Ok laat het mij wel zo snel mogelijk weten”

Rumble in the jungel: “Oke”

Johan: “Als ze vandaag niet kunnen geloof ik er niet meer in”

Rumble in the jungel: “Ja ze kunnen vandaag wel alleen hij moet zijn man berijken maar dat komt goed zegt hij dus hou er rekening mee dat het kan”

Johan: “Ok maar hij had al doorgegeven dat het niet kon”

Rumble in the jungel: “Ja maar hij heeft weer doorgegeven dat het weer kan dus komt goed gap”

Johan: “Ok hoop het en dat het lukt” 238

De volgende dag om 5:54 uur hebben Rumble in the jungel de Johan weer contact met elkaar via de ping.

Johan: “Ze moeten het nu wel weten heb net gekeken”

Johan: “Er komt 1 doos dus daar licht het niet aan”

Rumble in the jungel: “Wacht even je hoort me met paar min”

Rumble in the jungel: “Dit is wat die man zegt”

Rumble in the jungel: “Bro they cannot fine the box don’t arrival they see another but we different name no the one do you give me”

Johan: “Snap er weinig van”

Rumble in the jungel: “Ik zie hem morgen dan en daarna kom ik jou kant op ik bvegrijp echt niet meer waarom het niet lan elke keer”

Rumble in the jungel: “Ik kom morgen even langs je”

Johan: “Maar dit is laatste x met hun ben er klaar mee”

Rumble in the jungel: “Ja ik ook sta echt voor schut”

Johan: “Ok ik heb net nog een x gekeken maar er komt 1 box. Zeker weten”

Twee minuten na het laatste bericht, stuurt Johan via de ping naar MR T: “Nee geen ontbijt services vandaag gr”239

Op 18 december 2012 wordt verdachte om 23:40 uur gebeld door [persoon 13] . [persoon 13] zegt dat hij morgen een ticket voor de jongen gaat kopen. Hij heeft een rug geregeld.

Verdachte: “ntv..ik zweer het je ik heb het nodig ik heb een paar honderd euro ik moet ook door komen.”

[persoon 13] : “Ik regel het ook voor jou man. Ik begrijp het niet, snap je. Ik me eigen...”

Verdachte: “Ik spreek je morgen.”

[persoon 13] : “Ik moet het morgen zeker weten, die jongens staan te wachten die staan al een hele week te wachten. Wat is dit. Ik wil doorzetten ja of nee weetje. Ik kom morgenvroeg naar jou toe, ik koop

een ticket. Ik kijk wel wat ik kan doen. Het is ook voor jou, niet voor mij allemaal. Jij schuift alleen

maar. Ik..”

Verdachte: “Ik weet het”

[persoon 13] : “Ik probeer..alles alles doe ik. Begrijp je. Ken je niet even honderd bij iemand regelen daar pakken.”

Verdachte: “Is jongen..ik heb gepakt..ik ook..”

[persoon 13] : “Wacht even politie achter mij”240

Om 23:43 uur belt [persoon 13] weer naar verdachte en zegt: “Kijk wat ticket kost. Laat prijs weten, hoe laat hij gaat. Laat ik het aan die jongen weten.”241

Vervolgens wordt verdachte om 23:50 uur wederom gebeld door [persoon 13] . [persoon 13] vraagt of verdachte al gekeken heeft.

Verdachte: “Ik zie je morgen...dit is mijn abonnement..stublieft..ik zie je morgen daar vroeg, ben ik daar.”

[persoon 13] : “Nee, Ja maar, we moeten ticket kopen, vriend om op vakantie gaan. Ik moet toch weten wat het kost. We kunnen weg gaan toch.”

Verdachte: “Ja.hij gaat in de ochtend, in de ochtend gaat ie.”

[persoon 13] : “Ja maar, is goed ik zie je morgen. Ben je daar.Kom je naar Den Haag of ben je dingen.”

Verdachte: “Ik ben morgen, zo wie zo 10 uur in Den Haag.”

[persoon 13] : “10 uur”

Verdachte: “Ja, ik ben 10 uur in Den Haag morgen.”

[persoon 13] : “Is goed ik zie je morgen”242

Op 19 december 2012 vraagt [persoon 13] aan verdachte via de sms of ‘hij’ al een kaart heeft.243 Verdachte: “Ja hij heeft voor vrijdag gehaald”244 [persoon 13] vraagt hoe laat245, waarop verdachte 12:25 antwoordt.246

Op vrijdag 21 december 2012 om 12:25 uur vertrekt er blijkens de website www.schiphol.nl een vlucht naar Lima met KLM.247

Op 21 december 2012 om 15:11 uur belt verdachte naar [persoon 13] . [persoon 13] vraagt of de jongen weg is. Verdachte bevestigt dit.248

De volgende dag, op 22 december 2012, voeren Rumble in the jungel en Tony een pinggesprek. Tony laat om 20:25 uur weten dat hij het vliegtuig in gaat. Bijna anderhalf uur later, om 21:48 uur, zegt Tony: “Ik ga nu de grond kussen !!”.

Rumble in the jungel: “Waar ga je pitten”

Rumble in the jungel: “Want je moet pas 7uur inchekken toch”

Tony: “Jep”

Tony: “Op een bankje voor de gate?”

Rumble in the jungel: “Ga je gewoon chillen op het viegveld”

Rumble in the jungel: “Want gap je mag hem echt maar ook echt niet missen”

(…)

Tony: “Ik ga so inchecke”

Rumble in the jungel: “Oke ping me als je ingechekt bent en regel een papiertje en een pen dan ga wat dingen zeggen die moet je opschrijven en in de vliegtuig goed leren”

Rumble in the jungel: “He je moet wel elke keer die ping gespreken wissen”

Tony: “Vertrek is 1035”

Tony: “Begin maar heb pen en papier gepakt”

Rumble in the jungel: “Je weet hoe die ding heet toch”

Tony: “Ja”

Rumble in the jungel: “Je weet wat er in gaat”

Tony: “Nee wel waar”

Tony: “Gfts tog”

Rumble in the jungel: “In die gaat alen o in”

Rumble in the jungel: “Jep”

Tony: “Ok”

Rumble in the jungel: “En je weet waar de einde is”

Rumble in the jungel: “Dat is waar ik je voor het laats zag”

Rumble in the jungel: “Jes”

Tony: “Ok”

Rumble in the jungel: “Leer dat uit je hoofd”

Tony: “Ok”249

Op 22 december 2012 om 20:45 uur zijn de vluchten KL2023 en AF2241 vanuit Amsterdam naar Parijs vertrokken. De verwachte aankomsttijd is 22.00 uur. Op 23 december 2012 om 10:35 uur is de vlucht AF480 vanuit Parijs naar Lima vertrokken. De verwachte aankomsttijd is 17:05 uur. Uit de opgevraagde vluchtgegevens blijkt dat [medeverdachte 4] is meegereisd met vlucht AF2242.250

Op 23 december 2012 om 23:44 uur laat Tony aan Rumble in the Jungel weten dat hij gaat landen.

Het tijdsverschil tussen Nederland en Peru is tijdens de wintertijd zes uur.

Rumble in the jungel geeft de volgende instructies aan Tony: “Je moet zeggen dat je de vlucht van madrid hebt gemist en dat je toen via parijs ben gekomen oke” en “En luister als je daar bent op het vliegveld wordt je pgehaald [medeverdachte 3] komt pas dinsdag”

Tony: “Moet ik die formulier invullen”

Tony: “Ok”

Rumble in the jungel: “Je wordt daar opgehaald door een vriend van me spreekt gewoon nederlands”

Rumble in the jungel: “Welke formulieren”

Tony: “Ok”

Tony: “Wat je reden van bezoek aan dit land is”

Rumble in the jungel: “Family en plezier”251

Op 23 december 2012 om 15:28 uur laat Rumble in the jungel via de ping weten dat hij over een uurtje bij Johan is. Hij zegt: “Ik kom langs bij jou en daarna langs die andere” Verder laat Rumble in de jungel weten goed nieuws te hebben. Johan zegt dat het goed is. Om 17:06 uur geeft Rumble in the jungel aan er over 10 minuten te zijn.252

Om 17:37 uur straalt de telefoon van verdachte een zendmast op de [straatnaam] in Purmerend aan. Deze zendmast is gelegen in de omgeving van de woning van [medeverdachte 2] .253

Om 17:40 uur vraagt Rumble in the jungle aan MR T of hij thuis is. Rumble in the jungel laat weten dat hij er over een half uur kan zijn. MR T geeft aan dat dat goed is.254

Die dag tussen 18:51 uur en 20:14 uur straalt de telefoon van verdachte diverse masten in Hoorn aan.255

Vervolgens stuurt Rumble in the jungel om 20:11 uur een pingbericht naar Johan dat hij nu wegrijdt uit Hoorn. Johan zegt: “Oke zie je zo”.256 Om 20:24 uur straalt de telefoon van verdachte wederom zendmasten aan in Purmerend.257

Op maandag 24 december 2012 tussen 0:44 uur en 2:24 uur voeren Rumble in the jungel en Tony een pingconversatie, waarop het volgende wordt besproken:

Rumble in the jungel: “Ben je al met hem”

Tony: “Ja man”

Rumble in the jungel: “Geef hem is even op de ping”

Tony: “Hallo man”

Rumble in the jungel: “Hoe is het”

Tony: “Goed man”

Rumble in the jungel: “Luister dan kunnen jullie dinsdag doen”

Rumble in the jungel: “Din woens en don”

Rumble in the jungel: “Mijn excuus voor de vertraging er is beetje miscomunicatie geweest”

Tony: “Oke”

Tony: “Die dagen is bij jouw of bij mij?”

Rumble in the jungel: “Bij jou”

Tony: “Oke”

Tony: “Ja begrepen”

Rumble in the jungel: “Gaat het denk je lukken”

Tony: “Ja nu dat hij hier is heb ik morgenochtend gesprek met die mannen! Dan hoor jij morgenochtend alles!”

Tony: “Was eigenlijk gereed voor vandaag”

Rumble in the jungel: “Oke is goed dan wacht ik morgen op je antwoord”

Tony: “Oke man! Je hoor van me”

Rumble in the jungel: “Oke tot morgen”

Rumble in the jungel: “Vriend zorg aub goed voor die jongen”

Tony: “Ben je met issi”

Rumble in the jungel: “He je moet maar 4000 geven aan hem oke maar pas als hij het vraagt”

Rumble in the jungel: “Nee die is thuis”

Tony: “Hij zou de andere papieren sturen daarom”

Rumble in the jungel: “Ja dat gaan we morgen doen”

Tony: “Oke ik wacht daarop”

Rumble in the jungel: “Hoeveel nog”

Rumble in the jungel: “Je hebt nu 4000 toch”

Tony: “Zou papieren van 2 zijn toch”

Rumble in the jungel: “Wij doen toch 2 mee of 1”

Tony: [bijnaam] weet hoeveel in usd”

Tony: “2”

Rumble in the jungel: “Oke”

Rumble in the jungel: “Je hebt nu 4000 en morgen regelen we de rest”

Rumble in the jungel: “Maar vriend jullie kunnen zeker doen toch deze dagen”

Tony: “Oke ga zo bereken hoeveel 4000 wordt in usd”

Rumble in the jungel: “Hoeveel totaal in usd”

Rumble in the jungel: “Voor die 2”

Tony: “”Ja man”

Tony: “Daarom moet de papieren hier zijn”

Tony: “10500 usd”

Rumble in the jungel: “Oke morgen komt de rest”

Tony: “Goed man! Wach op jullie”

Rumble in the jungel: “Ik heb ook een foto van die kaart voor die doos dat jullie wel de goeie doen maar we praten morgen wel”

Tony: “Oke laat me morgen alles weten wat jij moet”

Tony: “Ik heb nog niks gekregen van niemand”

Tony: “Jouw vriend hier is nu met 4000 gekomen!”

Rumble in the jungel: “Geef die jongen is”

Tony: “Dus er moet nog 5500 euro komen voor die 2”

Rumble in the jungel: “Maar 10.000 doll is 8500 euro toch ongeveer”

Tony: “Broer ben hier nu aan het bereken samen met jouw vriend en buiten die 4000 moet ernog 5500

komen qua koers hier”

Rumble in the jungel: “Oke is goed”

Tony: “Zal je vroeg melden! Dat we op tijd zijn broer AUB”

Rumble in the jungel: “En laat me aub zo snel mogelijk weten waneer we gaan werken”

Tony: “We kunnen zoiezo! Wil je alleen bevestigen morgen vroeg”

Rumble in the jungel: “Ja van welke dag want mijn man kan aleen die 3 dagen daarna een week vakantieX_X”

Tony: “Joh??”

Rumble in the jungel: “Ja aub”

Tony: “Laten we dan zeker 2 keer in die 3 dagen doen dan”

Tony: “Daarom is de goede communicatie belangrijk”

Tony: “Ja is goed”

Rumble in the jungel: “Hopen op het beste”

Tony: “Even een andere vraag! Wat kost het daar nu”

Rumble in the jungel: “Het is volgens mij ong 35 waard”

Tony: “Oke! En jullie kosten van dit hele trans”

Tony: “Hooveel %”

Rumble in the jungel: “Volgens mij 30 maar weet niet zeker”

Rumble in the jungel: “Issi heeft me die man geregeld”

Tony: “We moeten wel wete broer!”

Tony: “Laat me alles morgen weten goed?”

Rumble in the jungel: “Oke en jullie 4 toch”

Rumble in the jungel: “Dus wat kost 1 in doll”

Rumble in the jungel: “Ja ik en hij zijn samen”

Rumble in the jungel: “We doen ieder 1”

Tony: “5100 in doll”

Rumble in the jungel: “oke”

Rumble in the jungel: “Dat is 4000 eur”

Tony: “Ja miss bij jullie daar!! Maar volgens koers hier is het 4500”

Rumble in the jungel: “Zozo is wel erg duur”

Tony: “Dan weet je dat voortaan”

Tony: “Daarom”

Tony: “Maar oke nu moeten we zo aan de slag”258

Volgens de drugsprijslijsten, opgesteld door het KLPD, bedraagt de prijs voor één kilogram cocaïne in 2011 in Nederland € 34.375,-.259

Op 24 december 2012 om 15:11 uur laat Tony aan Rumble in the jungel weten: “Dins is oke”

Rumble in the jungel: “Maar wel dins van jullie he”

Rumble in the jungel: “Dat is woens van mij”

Tony: “Heb hier 5 namen dat je kan sturen”

Rumble in the jungel: “Als je 2 namen geeft dan maken we vandaag 2 over en morgen 2”

Rumble in the jungel: “Oke top”

Rumble in the jungel: “Kan je ze naar die vriend van mij smsen of beter naar mij pingen”

Rumble in the jungel: “Ok”

Tony: “Ik heb jou ping nu! Kan ik niet voor jou sturen en jij ggeft hem door?”

Tony: “Dan geef ik je 3maar met adres en allles”

Rumble in the jungel: “Oke”

Tony: “ [naam 1] ,

Lima Peru”

Tony: “ [naam 2] ,

Lima Peru”

Tony: “ [naam 3] ”

Tony: “Regel dit broer dat we goed op schema zijn”

Tony: “Vriend even een vraag moet die tas met stokjes zijn of kan het zonder?”

Rumble in the jungel: “Kan zonder stokjes”

Tony: “En met karretje?”

Tony: “Oke”260

Die avond om 18:42 uur laat Rumble in the jungel aan Tony weten dat ze nu bezig zijn met het geld over te maken.

Rumble in the jungel: “Maar heb een vraagje mijn man vraagt of hij de 3 datums vast moet houden di wo do”

Tony: “Ja di alles goed, dan do!!”

Rumble in the jungel: “Oke dan ga ik die datums nu vast houden”

Rumble in the jungel: “Jou mensen zijn er zeker van he dat ze kunnen”

Tony: “Di heb al vast, do hoor ik zo!!”

(…)

Rumble in the jungel: “He vriend ik ben nu met jou vriend hier”

Rumble in the jungel: “Hier heb je hem”

Tony: “oke”

Tony: “Hoe is het broer?”

Rumble in the jungel: “ja goed en met jou” (vanaf hier gesprek met Nnman die kennelijk bij verdachte is)

Tony: “Ja goed ook ondanks vertraging”

Rumble in the jungel: “Ik heb begrepen dinsdag gaan we stappen”

Rumble in the jungel: “Oke”

Tony: “Ja!”

Tony: “Hoe ver zijn jullie met de rest papieren?”

Rumble in the jungel: “Ik ga nu 2000 doen en morgen de andere 2000”

Tony: “Ja maar het is 5500 rest he!! Heb dat gisteren goed aan je vriend uitgelegd”

Tony: “Praat met hem”

Rumble in the jungel: “We hebben geen mensen om het te sturen want we hebben maar 2 mensen om te sturen”

Tony: “Ja maar dat moet wel komen broer”

Rumble in the jungel: “De rest komt woens”

Rumble in the jungel: “We doen elke dag 2”

Rumble in the jungel: “Maar kunnen we dan wel din werken”

Tony: “Woens is te laat broer”

Tony: “We werken din, maar papieren moeten wel kompleet zijn voor morge broer”

Rumble in the jungel: “Oke wij gaan ons best doen alles voor morgen”

(…)

Rumble in the jungel: “Broer we maken nu wat over en morgen de rest we gaan even wat jongens van de straat halen”261

Na dit pinggesprek stuurt Rumble in the jungel om 19:50 uur een pingbericht naar ‘Google’ met de vraag: “Ik moet 5500 aan iemand geven aan de andere kant ken jij iemand in per”

Google: “Vriend van me gaat morgen na col wel”

Rumble in the jungel: “Ken je niet iemand die kan regelen in per”

Google: “Doe western gewoon”

Rumble in the jungel: “Kan maar 1000 per x”

Google: “Sinds kort?

Rumble in the jungel: “Weet niet”262

Om 19:52 uur laat Tony aan Rumble in the jungel weten: “Hoor net ook dat western union tot 2 uur open is hier vandaag”

Rumble in the jungel: “O shitt”

(…)

Tony: “Hoe ver zijn jullie?
Rumble in the jungel: “Als ze hier is rijden we gelijk die kant op”

Tony: “Oke laat me weten”

Rumble in the jungel: “Kan moneygram ook”

Rumble in the jungel: “Ok”

Tony: “Nee dat Is In de bank hier! En die zijn helemaal dicht”

Rumble in the jungel: “He vriend”

Rumble in the jungel: “Alles Is ok”

Tony: “Vandaag tot 8 uur”

Rumble in the jungel: “Broer ik heb nu 2 mensen geregeld die zij er met 15min en ik ga nu snel even kijken voor andere mensen”

Tony: “Oke broer”

Tony: “Moet ik je nog 2 namen doorgeven dan!”

Rumble in the jungel: “Ik heb er nu 3 toch”

Tony: “Ja maar als je alles vandaag moet doen is dat niet genoeg toch?”

Rumble in the jungel: “Oke geef nog 2 namen”

Rumble in the jungel: “Geef nog 1 naam die andere naaam kan ik die vriend van mij doen”

Tony: “Oke”

Tony: “ [naam 4] ”

Rumble in the jungel: “He broer”

Rumble in the jungel: “Ja ik ben daar nu”

Tony: “Maar hier is het dicht”

Rumble in the jungel: “Normaal gaat 10 uur dicht hij is vandaag eerder dicht gegaan”

Tony: “Ja omdat morgen kerst toch?”

Rumble in the jungel: “Is er geen wester union op het vliegveld daar”

Tony: “Moet mijn ticket ook gaan verlengen daar”

Rumble in the jungel: “Ja aub want die ding is 6uur al in de ochtend open”

Tony: “Maar waarom zijn jullie zo laat gegaan?”

Rumble in the jungel: “Omdat we normaal in stad gaan en alles is snel dicht gegaan”

Tony: “En ga je morgen met 5 man daar staan 6 uur?”

Rumble in the jungel: “Waren helemaal vergeten dat het kerst avond snel dicht gaat”

Tony: “Ja toch”

Rumble in the jungel: “Morgen voor 9 uur jullie tijd is het overgemaakt dat beloof ik je”

Tony: “Ok! Laat je zo weten of ze wel. Open zijn op vliegveld”

Rumble in the jungel: “Oke en als ze dicht zijn kunnen ze toch wel gewoon doorgaan jullie weten toch wel dat het goed zit”

Tony: “Ja ik weet het! Maar de mannen hier willen hun papieren”

Rumble in the jungel: “Oke”

Rumble in the jungel: “Laat me weten hoe of wat want het moet doorgaan want ik heb al borg betaald bij die mensen”

Rumble in the jungel: “Voor die drie dagen”

Tony: “Je hoor zo van me”

Tony: “heeft js geen doekoe”

Rumble in the jungel: “Die joeka zou ook komen maar wilt nu met ze chik kerst vieren dus komt hij na kerst daar heen”

Tony: “Broer alles is dicht hier morgen”

(…)

Rumble in the jungel: “Waar ze open zijn”

Tony: “Nergens vriend! Heb met hoofdkantoor gesproken”

(…)

Rumble in the jungel: “Kan ik het niet aan iemand hier geven die hun kennen dat ze weten dat het goed zit”

Tony: “Ga vragen”

Rumble in the jungel: “Je moet ze zeggen we hebben 5000 borg betaald 2500 ticket en 4500 euro meegestuurd en nog een jongen ook”

Rumble in the jungel: “Dus ze moeten wel begrijpen dat we sirieus zijn”

Tony: “Want wij moesten alles doen voor ze”

Rumble in the jungel: “Kijk broer ze weten dat ik serieus ben! Maar hebben ook van tevoren gezegd dat de mensen binnen niet bewegen zonder papieren”

Rumble in the jungel: “Vriend laat ze als ze niet vertrouwen 1 doen voor oons”

Rumble in the jungel: “Want we moeten echt wat doen heb al betaald voor die datums”

Rumble in the jungel: “Broer ben hier het onmogelijke aan het proberen! Zit niet stil”

(…)

Rumble in the jungel: “Er is een wester union op dan isidro in lima”

Tony: “Er is eentje overal vriend!! Die zijn gewoon allemaal niet open morgen!!

Tony: “Vriend heb een kantoor van moneygram gekregen dat morgen open is”

Rumble in the jungel: “Dan ga ik het via money gram over maken”

Rumble in the jungel: “Oke top”

Rumble in the jungel: “Vraag alleen even hoeveel ik per x kan sturen”

Tony: “Zijn ze bij jouw daar open?”

Rumble in the jungel: “Ik ga nu kijken”

Rumble in the jungel: “Hoeveel dollar heb je presies nog nodig”

Tony: 1000 per keer ook”

Rumble in the jungel: “Broer er is er eentje open”

Rumble in the jungel: “Op de damrak in adam centrum”

Rumble in the jungel: “Morgen als je wakker bent kan je het gelijk ophalen”

Tony: “Wel dat bedrag broer moet ik hier hebben!! Oke broer”

Rumble in the jungel: “Ja dat ga ik doen ik ga het in dollars over maken want je kan kiezen of dollars of hun geld”

Rumble in the jungel: “Oke”

Rumble in the jungel: “Maar broer denk je dat ze het echt er op kunnen”

Tony: “Ze kunnen het!!”

Rumble in the jungel: “Heb je weleens eerder wat gedaan met hun”

Tony: “Heb harde afspraken met hun gedaan! Dat als het niet gebeurd dat ze ons geld terugbetalen”

(…)

Tony: “Heb met hun mex gedaan!”

Tony: “Oke broer”

Tony: “Haarlemmermeerstation is ook open in zuid”

Rumble in the jungel: “Oke top”

Rumble in the jungel: “Ik ga het morgen gelijk regelen”263

Op dinsdag 25 december 2012 om 14:36 uur laat Rumble in the jungel aan Tony weten:

“er is 3 gedaan ik ga me ouders afzetten thuis en dan haal ik die code op en ga ik die andere 2 mensen

doen”

Tony: “Je had me beloofd dat als ik wakker ben dat ik het heb!!”

Tony: “Ik wacht”

Rumble in the jungel: “Je hebt het zo”

Rumble in the jungel: “Broer”

Rumble in the jungel: “We hebben klein probleempje”

Rumble in the jungel: “Ze hebben via westerunion gestuurd omdat money gram dicht is”

Rumble in the jungel: “Er is 3000 gestuur via wester union”

Tony: “Vriend ik krijg koppijn van jullie!! We hebben gisteren uitgebreid gesproken over western union”

Tony: “En nu komen jullie met dit??”

Rumble in the jungel: “Ik weet het vriend maar die mensen die ik gestuurd hebben dachten dat het zelfde was”

Tony: “Jij zelf zag gisteren dat money gram open was toch?”

Rumble in the jungel: “Alle money gram is dicht in de stad”

Tony: “En je zou persoonlik voor zorgen”

Rumble in the jungel: “Ja op damrak is die winkel open”

Rumble in the jungel: “Maar ik ben daar nu en ze zeggen dat money gram zelf dicht is”

Tony: “Nou dan!! Daar heb je gezegd dat je zou gaan doen toch??”

Tony: “Laat ze terug halen het geld”

Tony: “Dit gaat zo niet broer”

Rumble in the jungel: “De wissel kantoor waar ze het hebben die is open”

Rumble in the jungel: “Broer ik doe echt me best ik zweer je als ik wist dat er 10000 nodig was had ik dat gestuurd”

Rumble in the jungel: “Die andere man heeft mij aleen gezegd 4500”

Tony: “Ik doe ook mijn best hier! En heb duidelijk alles aan issi uitgelegd!”

Tony: “Maar krijg steeds anders voorgedaan”

Rumble in the jungel: “Ik zweer je vriend Ik heb alleen begrepen 4500”

Tony: “Alles was ruim tevoren uitgelegd”

Rumble in the jungel: “Kan ik het naar je broer sturen via wester union”

Rumble in the jungel: “Broer geloof me er is wat miscomunicatie geweest maar ik heb nu direct contact met jou. Nu gaat het goed komen alleen we moeten even kijken hoe we dit oplossen”

Tony: “Broer western union hier in de regio zijn allemaal dicht!! Tis 1kerstdag!!”

Tony: “Heb zware hoofdpijn hier!!”

Rumble in the jungel: “Oke maar Is het morgen wel open”

Rumble in the jungel: “Zeg ze ik geef die code en dan zien ze zelf dat we het hebben over gemaakt”

Tony: “Steeds weer iets anders aan die mensen moeten zeggen”

Rumble in the jungel: “Want ik ben nu met nog 2 mensen om die andere 2 over te maken”

Tony: “Hun hebben niks aan die code”

Rumble in the jungel: “Broer ben je nu bij een money gram kantoor vraag ze waar in nl er eentje open is ik rij er direct heen”

Rumble in the jungel: “Die winkels zijn open maar money gram zelf is dicht zegt die man van die kantoor”

Rumble in the jungel: “Hoe heet die dan ga ik even bellen”

Tony: Bij haarlemmer ook?”

Rumble in the jungel: “Ik ga nu bellen”

Rumble in the jungel: “Vraag hem hoe die straat of winkel heet”

Tony: “Is een telefoon\internet winkel zeg die vriend van je”

Tony: “Amstelveense weg”

(…)

Rumble in the jungel: “Broer ik belde net maar niemand neemt op”

Rumble in the jungel: “Heb 5x gebeld”

(…)

Tony: “Enig wat gedaan kan worden nu is weer met die mannen zitten en dan maar voor morgen of don proberen”

(…)

Rumble in the jungel: “Broer laten ze desnoods 1 doen”

Rumble in the jungel: “Voor ons”

Rumble in the jungel: “En hun die andere”

Tony: “Voor vandaag zonder geld lukt dat niet vriend! Kan ik je al zeggen”

Tony: “Heb je gisteren uitgelegd”

Rumble in the jungel: “Oke maar we hebben geld voor 1 kan het dan ook niet”

Tony: Ik heb harde afspraken met ze gemaakt en hun ook met mij”

(…)

Rumble in the jungel: “Broer zeg ze dat we hun geld 100 procent geven kan jij niet iets regelen het gaat niet om veel geld broer”

Tony: “Ik ga praten broer! Je hoor hoe of wat”

Tony: “Ga alle best doen”

Rumble in the jungel: “Broer we moeten kijken om het door te zeten”

Rumble in the jungel: “Daarom is het heel belangrijk”

(…)

Rumble in the jungel: “Ik ga die andere 2 nu ook over maken”

(..)

Tony om 16:52 uur: Vriend stuur codes maar!!”264

Na deze pingconversatie stuurt verdachte om 16:55 uur met zijn eigen naam een pingbericht naar [persoon] (hier [persoon] ), die gebruik maakt van de pingnaam ‘Mo’ met de vraag of hij nog 1 keer iets kan overmaken voor verdachte. Mo vraagt of het weer naar dezelfde is. Verdachte geeft aan dat hij hem pingt als hij bijna thuis is.265

Op 25 december 2012 om 17:10 uur belt verdachte naar het GWK op Schiphol en vraagt tot hoe laat ze open zijn. De vrouw aan de lijn geeft aan dat zij tot 10 uur open zijn. Op de vraag van verdachte of Western Union ook tot 10 uur open is, antwoordt de vrouw bevestigend. Verdachte vraagt vervolgens of hij dan geld kan overmaken. Ook dit wordt door de vrouw bevestigd. Dan vraagt verdachte of het Schipholplaza is, hetgeen de vrouw ook bevestigt.266

Hierna stuurt verdachte om 17:24 uur weer een pingbericht naar Mo, waarin hij vraagt of hij met nog iemand naar Schiphol kan komen om over te maken.

Mo: “Uhh”

[voornaam verdachte] : “Regel nog iemand dan trakteer ik vanavond met uitgaan”

[voornaam verdachte] : “;)”

Mo: “Oke neem nabil mee”

[voornaam verdachte] : “Oke top”

Mo: “Ben je er?”

[voornaam verdachte] : “Ik ben er met max 30 min”

Mo: “Oke”

Verdachte: “Ik zie je zo op schip”267

Om 17:30 uur laat Rumble in the jungel aan Tony weten: “Ik stuur ze via de face boek van die vriend

Rumble in the jungel: “Ik blijf de hele nacht wakker”

Rumble in the jungel: “Want zijn bekende van mij en wil niet via deze tel is dat goed”

Tony: “Kan je niet hierop sturen?”

Tony: “Dan moet maar”

Rumble in the jungel: “wat denk je dat beter is”

Tony: Facebook is gevaarlijker volgens mij hoor”

Rumble in the jungel: “Maar geen link met deze tel want we gaan straks belangrijke dingen bespreken”

Rumble in the jungel: “En foto’s sturen enzo toch”

Tony: “Kijk maar!! Als je vriend hier het allemaal kan zien dan”268

Om 17:45 uur stuurt Mo: “Bender”

[voornaam verdachte] : “Ik 10 min”

[voornaam verdachte] : “Je bent wel snel”

(…)

Mo: “Ben bij 3”

[voornaam verdachte] : “Oke is ook goed”

[voornaam verdachte] : Wacht boven bij 3”

Mo:”Oke”

[voornaam verdachte] : “Welke kant ben je gegaan”

Mo: “Gelijk onder trap”

Mo: “ [naam 1] ”

Mo: “S dat naam”

[voornaam verdachte] : “Ja”

Mo: “ [naam 1] ”

[voornaam verdachte] : “Ja”

Mo: “Oki”

[voornaam verdachte] : “Gelukt”269

Op 25 december 2012 om 18:19 uur ontvangt verdachte een sms-bericht van [medeverdachte 8] waarbij zijn telefoon een mast bij Schiphol aanstraalt.270

Verdachte wordt om 18:21 uur gebeld door het telefoonnummer [telefoonnummer 33] , dat in gebruik is bij [persoon 14] (hierna: [persoon 14] ). [persoon 14] vraagt wat hij precies moet zeggen. Verdachte zegt precies zoals verdachte het gezegd heeft: “Het is toch je vriend”.

Verdachte zegt dat [persoon 14] naast de juwelier moet gaan. [persoon 14] vraagt welke juwelier, waarop verdachte zegt: “Die juwelier. Naast die juwelier heb je r nog eentje beneden. Ja?”

[persoon 14] weet niet waar verdachte bedoelt, maar verdachte zegt dat [persoon 14] gewoon moet kijken.271

[persoon 14] gaat op 25 december 2012 naar het GWK op Schiphol en stuurt van daaruit geld naar Peru. Hij stuurt het geld naar zijn buurjongen [medeverdachte 4] . Die zit in Peru. Hij heeft geld nodig. [persoon 14] weet niet waarvoor hij geld nodig had.272

[persoon 15] (hierna: [persoon 15] ) is op 25 december 2012 naar de Western Union op Schiphol gegaan. Hier heeft hij in opdracht van verdachte geld overgemaakt. Het geld is bedoeld voor een vriend van verdachte die in Lima, Peru zit. Hij heeft van verdachte een naam, ene [naam 4] , gekregen aan wie hij het geld moet overmaken. Hij heeft € 1000,- van verdachte gekregen. De dag erna heeft [persoon 15] de code teruggegeven aan verdachte. Hij heeft het bonnetje aan verdachte gegeven bij de Vork in Hoofddorp.273

Om 18:28 uur stuurt Rumble in the jungel via de ping het volgende naar Tony:

Rumble in the jungel: “ [persoon 16] ”

Rumble in the jungel: “ [persoon] ”

Rumble in the jungel: “ [persoon 15] ”

Tony: “Je moet ook de namen geven van welk nr op de naam dat ik je heb gegeven”

Rumble in the jungel: “De eerste is voor [naam 3] ”

Rumble in the jungel: “Tweede is [naam 1] ”

Rumble in the jungel: “Derde is [naam 4] ” 274

Uit opgevraagde gegevens van het GWK Western Union blijkt dat op 25 december 2012 door de volgende personen geld is overgemaakt:

Verzender: Ontvanger: Transactienummer: Bedrag:

- [persoon 16] 571035111 € 1.000,00

- [persoon] [naam 1] 2490332833 € 1.000,00

Carrasco

- [persoon 15] [naam 4] 4640677169 € 1.000,00

- [persoon 15] [medeverdachte 4] 872496790 € 1.043,00

[persoon 14]

- Totaal € 4.043,00275

Op 25 december 2012 om 18:31 uur vraagt Rumble in the jungel aan Johan: “Zal ik 8 uur bij je zijn” Johan zegt dat dit goed is.276

Om 18:33 uur voeren Rumble in the jungel en Tony via de ping het volgende gesprek:

Tony: “Ze zijn onderweg naar mi”

Rumble in the jungel: “Oke top”

Rumble in the jungel: “Laat ze die kode zien en zeg ze dat bij ons alles klaar is”

Rumble in the jungel: “Die staat op naam van die vriend van mij”

Rumble in the jungel: “En de gene die heeft verstuurd is ze buurjongen”

Tony: “Oke”

Tony: “Allemaal zijn van hoeveel”

Rumble in the jungel: “1000”

Tony: “Oke denk erom dat ik 6500 moet hebben he?!”

Rumble in the jungel: “Er is net een jongen geweiger hij staat op een zware lijst of zoiets”

Tony: “Oke”

Rumble in the jungel: “Volgens mij is 1000 euro ongeveer 1225 dol”

Tony: “Vriend als ik maar 6500 usd hier krijg! AUB”

(…)

Rumble in the jungel: “Ik stuur wel wat extra broer dan is het zeker goed”

(…)

Rumble in the jungel: “Wens heb fijne feestdagen van me”

Rumble in the jungel: “Jij ook gap kut dat je niet bij je fam bent”

Tony: “Ja man! Moest eigenlijk vandaag terug maar heb moeten verzetten om de vertragingen”

Tony: “Ben vanaf verleden week hier”

Rumble in the jungel: “Hopen dat het waard is”

Tony: “Hoop het echt ja”

Rumble in the jungel: “Broer geloof me aan mijn kant zit het goed want man heeft al 3x wat gedaan”

(…)

Rumble in the jungel: “Broer waneer weet je of het door gaat vanavond”

Tony: “Ik wacht op hun broer! Hier zijn de afstand ver van elkaar”

Rumble in the jungel: “Oke”

Rumble in the jungel: “Ik heb over uurtje met mijn man afgesproken denk je dat je het dan weet”

Tony: “Hoop het broer! Ze hebben gezegd dat ze al vertrokken zijn!”

Rumble in the jungel: “Oke”

Tony: “Heb jij andere 2 kunnen krijgen?”

Rumble in the jungel: “Ik ben nu even iemand aan het zoeken”277

Om 20:12 uur laat Rumble in the jungel aan Johan weten dat hij er over 10 minuten ongeveer is. Johan zegt dat dit ok is.278

Vervolgens stuurt Rumble in the jungel om 20:40 uur naar Tony: “Ik ben nu bij die vriend van mij”. Om 21:24 uur laat Tony weten dat hij nu in gesprek gaat.

Rumble in the jungel: “Zeg ze vandaag is de beste dag van het jaar”

Rumble in the jungel: “ik was net bij die jongen”

Tony: “Ja broer dat vinden wij allemaal! Maar het geld kwestie blijf een probleem bij deze mensen”

Rumble in the jungel: “Probeer ze aub over te halen”

Tony: En nu qua tijd zeggen ze dat het vandaag moeilijk wordt”

Tony: “Maar laat me even praten”

Rumble in the jungel: “Oke”

Rumble in the jungel: “Zeg ze dat ik ook al 5 borg heb betaald voor deze 3 dagen”

Rumble in the jungel: “Is zonde als we een dag zomaar weg laten gaan”

Tony: “Broer qua tijd zeggen liever won dan snel nu te moeten doen!”

(…)

Rumble in the jungel: “dus vandaag word niks”

Tony: “Nee broer! Ben alles aan het ingooien hier”

Rumble in the jungel: “Is echt zonde heb borg betaald”

(…)

Rumble in the jungel: “Dus de conclusie is morgen”

Tony: “want als iets fout gaat hier moeten we op hun kunnen verhalen, en bij het pushen van onze kant niet”

(…)

Rumble in the jungel: “Die vriend van jou is nu bij me en vraagt wat de rede is waarom nu niet kan ze zien toch dat we sirieus zijn”

Tony: “Even broer”

Tony: “Broer het gaat hier over 4 uren weg”

Tony: “Het gaat erom daat het werk van onze kant goed is, maar ook dat het hier goed gedaan wordt”

Rumble in the jungel: “broer die vriend van ons. Zegt moet vandaag”

Rumble in the jungel: “Want mensen moeten begrijpen dat het sirieus is”

Tony: “Vriend ik ben hier ik weet wat er allemaal gaande is!! Als hunnie zeggen dat wij vandaag te laat zijn dan is dat zo!!

Tony: “Wij hadden eerder onze dingen moeten regelen dan zou alles gaan vandaag”

Rumble in the jungel: “Wat is de garantie dat het morgen gaat”

Rumble in the jungel om 22:16 uur: “Even broer”279

Om 22:19 uur laat Rumble in the jungel aan Johan weten: “Vriend vandaag gaat niet door want wat ik heb overgemaakt is er niet op tijd het wordt verschoven naar morgen”

Johan: “Kutzooi”

Rumble in the jungel: “Ja echt kut”

Rumble in the jungel: “Maar morgen zeker”

Rumble in the jungel: “Dus morgen wachten”

Johan: “Dan kunnen ze het alsnog doen als het over een uur is”

Rumble in the jungel: “We zijn nog in gesprek”280

Een paar minuten later stuurt Tony naar Rumble in the jungel: “Vriend luister goed, vanaf zondag waren deze mensen klaar de 1ste keer, jullie man kwam niet aan, nu waren ze voor maandag klaar, kwam je man pas zondag! Nu waren ze voor vandaag klaar hebben wij niet het hele geld zoals afgesproken!!”

Tony: “Nu vragen ze mij dat als jullie zeggen dat je morgen en overmorgen kan dan gaan ze nu naar binnen en zeggen ze mijn over 3 uren garantie voor morgen”

Rumble in the jungel: “Onze mensen staan ook te wachten”

Tony: ‘Broer ze weten dat ik serieus ben, ze kennen jullie niet!! Maar dat het allemaal zo is gegaan deze dagen moet je begrijpen dat ondanks ze weten dat ik seriues ben, dat ik ze uitleg wat het allemaal was van jullie”

Tony: “Kant”

Tony: “Ben hier aan het knokken vriend”

Rumble in the jungel: “Denk je dat er nog een kans is dat het vandaag gaat want anders zeg ik het af voor vandaag tegen mijn man”

Tony: “Vriend nogmaals vandaag zeker niet meer”

Rumble in the jungel: “Oke dan geef ik dat door”

Rumble in the jungel: “Maar als ze morgen niet doorgaat dan houd het ook op want dan zijn we ons geld kwijt hier”

Om 23:20 uur laat Rumble in the jungel nogmaals aan Johan weten: “Vriend vandaag gaat niet meer lukken” en “Heb echt me best gedaan en me vriend ook maar is niet gelukt”.

Johan: “Niets aan te doen jammer mrg beter gr spreek je mrg”281

Op 26 december 2012 om 04:14 uur stuurt Tony naar Rumble in the jungel: “Broer ze lieten net weten dat de schema is don weer!”

Rumble in the jungel: “Gap als don niet door gaat verlies ik die borg”

Rumble in the jungel: “En we moeten 2 weken weer wachten gap”

Tony: “Heb ze al gezegd dat als borg verloren gaat dat ze de helft moeten betalen!”

Tony: “Maar ze hebben gezegd dat don zeker”

(…)

Tony: “Dus nu hebben ze eerlijk gezegd van morgen hebben ze geen schema, maar don wel”

Rumble in the jungel: “Ik hoop het gap we hebben veel geld er in zitten”

Tony: ‘Ja iederee broer”

Rumble in the jungel: “Ik vindt nog steeds raar dat ze voor een paar ruggen het niet door laten gaan”

Tony: “Tis niet om die paar ruggen vriend! Ging om de 2 dagen eerder dat wij hun gereed hebben gemaakt en niks werd gedaan”

(…)

Tony: “Ik ben vanaf vrijdag hier en had alles gereed voor zon! Omdat dat was afgesproken met issi”

Rumble in the jungel: “broer ze zien toch dat er 2 mensen van andere kant zijn gekomen dat betekend dat we sirieus zijn”

Tony: “Ja! Maar jou man zou toch vrijdag komen? En kom zondag pas aan”

Rumble in the jungel: “Daarom moeten we hopen op don”282

Na dit gesprek laat Rumble in the jungel om 05:15 uur aan Johan weten: “He vriend ik krijg net te horen dat die man ze rooster niet kan wisselen morgen en dat het don voor jou wordt dat ze kunnen”

Rumble in the jungel: “Dus woen bij hun”

Johan: “We gaan het hopen”

(…)

Rumble in the jungel: “O sorry ik bedoel don bij hun vrij bij jou ik ben in de war door die dagen”283

Op 26 december 2012 om 17:00 uur vraagt Tony aan Rumble in the jungel: “Handel je de rest af zodat we geen obstakels hebben?”

Rumble in the jungel: “Hoeveel heb je totaal”

Tony: “Al die mensen zijn nu gaan opnemen! En dan komen ze bij me”

Tony: “Dus jij kan het beter weten aan de hand van de papieren die jij daar heb”

Tony: “Van hoeveel er totaal al gestuurt is”

Rumble in the jungel: “Oke ik ga straks kijken je hoort zo van me”

(…)

Tony: “Stuur is mijn code”

Rumble in the jungel: “Oke wacht”

Rumble in the jungel: “8972496790”

Rumble in the jungel: “Laat me weten hoeveel jullie totaal hebben”284

Om 18:41 uur vraagt Rumble in the jungel aan Tony: “En gelukt”

Tony: Ja hij heeft het”

Rumble in the jungel: “Hoeveel heb je nu totaal”

(…)

Tony: “Vriend allemaal hebben 957eur gestuurt”

Rumble in the jungel: “Eentje heeft 1000 presies gestuut”

Tony: “Van elk heb ik 1225 dollar gekregen”

Tony: “Dus nog 1600 dollar”

Rumble in the jungel: “Hoeveel dol heeft die vriend van mij nog”

Tony: “Wacht”

Tony: “Nog 700”

Rumble in the jungel: “Heeft hij nog euro”

(…)

Tony: “dan nog 700”

Rumble in the jungel: “Oke ik ga dat nu sturen”

Tony: “Oke”

Rumble in the jungel: “Dus 700 dol is genoeg toch”

Tony: “Ja! Heb de rest bij je vriend dan genomen”

Tony: “Maar weet dat hij ook ot vrijdag mee moet he?”

Rumble in the jungel: “Hoe bedoel je mee moet”

Tony: “Met 200 dollar alleen”

Rumble in the jungel: “Heb je ze ticket geweizigd”

Rumble in the jungel: “Oke ik maak een 1000 over”

Tony: Nee ga zo doen”

Rumble in the jungel: “Waneer ga je die mensen betlen”

Tony: Wanneer het gedaan is vriend”

Rumble in the jungel: “Dus ik kan morgen ochtend die geld ook sturen of moet het nu want er is iemand die het op ze naam gaat doen maar die gast moet ik in den haag op halen en ik ben nu in adam”

Tony: “Oke”

Rumble in the jungel: “Dus als je het goed vindt stuur ik het morgen in de ochtend en anders zij ik wel op en neer als je wilt”

Tony: “Dat is gekken werk man”

Tony: “Broer ze rekenen 526 usd om te verzetten naar 28ste”

Rumble in the jungel: “Laat hem maar terug komen want is niet echt meer nodig broer”

Tony: “Nee daarom”

Rumble in the jungel: “Oke laat hem maar terug komen”

Rumble in the jungel: “Hij vertrekt toch de 27ste”

Tony: “Ik bedoel voor 526 usd alleen voor 1 dag verzetten nu is gekken werk”

Tony: “Ja”

Rumble in the jungel: “En jou mensen gaan de 26ste zetten toch”

Tony: “ja”

Rumble in the jungel: “Oke dan hopen we dat ze het er op zetten”

Rumble in the jungel: “Vriend je hebt al die geld al opgehaald toch”

Rumble in the jungel: “Want dan kan ik die bonnen weg gooien”

Tony: “Broer morgen is 27ste”

Tony: “Vandaag is 26”

Rumble in the jungel: “Oja”

Tony: “Dus 27ste voor de duidelijkheid he”

Rumble in the jungel: “Oke dus die vriend van mij zit in de zelfde vlucht”

Tony: “Dit kan nooit een link zijn met hem”

Tony: “Ontspannen”

Rumble in the jungel: “Gap hoe groot schat je de kans in”

Rumble in the jungel: “Dat ze het kunnen”

Tony: “Morgen is al toegezegd!” Dus ze moeten”

Tony: “Net weer bevestigd”

Rumble in the jungel: “Als ze er niet op zetten betekend dat ze het niet kunnen och”

Tony: “Hun kunnen! Als ze niet zetten! Moeten ze verlies van jou daar betalen”

Tony: “Dat is de afspraak”285

De volgende dag, op 27 december 2012, om 14:03 uur laat Rumble in the jungel aan Tony weten: “Als die mensen niet vandaag kunnen zetten hoe komt het geld dan terug.”

Tony: “Luister broer ze gaan zetten! En als dat niet zo is! Ik heb een mannetje die het geld haalt en voor mij stuur”

Rumble in the jungel: “Oke”

Rumble in the jungel: “Maar die jongen komt vandaag ook terug toch”

Rumble in the jungel: “Hou jij deze tel bij je”

Tony: “ja”

Tony: “Kom zowiezo jan die kant op”

Rumble in the jungel: “Hoe duur was die ticket verlengen”

Tony: “526 usd”

Rumble in the jungel: “Oke weizig die ticket naar morgen”

Rumble in the jungel: “Ik stuur wel wat meer geld op”

Tony: “Oke”

Tony: “Hoeveel ga je nu opsturen?”

Rumble in the jungel: “1275 doll”

Rumble in the jungel: “Dat is 1000 euro”

Tony: “Onze vriend moet je effe hebben”

Rumble in the jungel: “Oke”

Tony: “Gap tel aub wat je heb gestuurt! Want ik ben hier alles aan het tellen en doen! Ik kom op dat we nog een 900 usd moeten! Dit buiten wat je nu gaat sturen”

Rumble in the jungel: “Hoe bedoel je”

Rumble in the jungel: “Heb je die ticket al geweizigd”

Tony: “Ben onderweg daarheen”

Rumble in the jungel: “Oke fix dat en laat me presies weten hoeveel je nog nodig hebt”

Tony: “Je hoor me zo”

Rumble in the jungel: “Ok”

Tony: “Broer het is inderdaad 900 usd meer op die 1275 die je gaat sturen! Het fout was in die 500 euro extra die ik zei gisteren dat je vriend nog over had!! Dat was al in berekent!!”

Rumble in the jungel: “Nu nog”

Rumble in the jungel: “Dus je hebt 2100 dollar nodig”

Rumble in the jungel: “Broer ik heb laats 5000 dol gestuurd en heb met die jongen 4000 euro gestuurd dat is ook ongeveer 5000 dol toch”

Tony: “ Ja!! Want kosten weiziging en hotel kosten die ik had betaald voor je vriend zijn daar ook bij”

Rumble in the jungel: “Ik heb tot nu toe 9000 gestuur ik maak zo weer over dan heb ik in totaal 11000 gestuurd”

Tony: “Nee je heb totaal 8000 euro gestuurt”

(…)

Rumble in the jungel: “Ja ik heb die jongen 4300 euro en 900 dol gegeven”

(…)

Rumble in the jungel: “Dus hoeveel heb je nog nodig”

Tony: “1900”

Rumble in the jungel: “Ok”

Rumble in the jungel: “Geef me nog een naam of zal ik op zelfde namen doen”

Tony: “Ja je kan die van [naam 3] weer gebruiken!”

Tony: “En op wie doe je die ander?”

Rumble in the jungel: “Op die jongen die bij je is”

(…)

Rumble in the jungel: “Ik wacht nu op de code”

Tony: Ik wach op jou”

Rumble in the jungel: “8780951271”

Rumble in the jungel: “Dit is van die buurjongen van die vriend van mij”

Tony: “Oke”

Rumble in the jungel: “Die andere code daar wacht ik op die komt straks naar mij”

Rumble in the jungel: “Je hebt nu alvast 1300 dol”

Rumble in the jungel: “Die andere 6 komt zo”286

Ondertussen informeert Johan om 15:22 uur bij Rumble in the jungel of alles nog op schema loopt.

Rumble in the jungel laat weten: “Ja” en “Tot nu toe wel”287

Op 27 december 2012 om 21:02 uur vraagt Tony aan Rumble in the jungel hoe het staat.

Rumble in the jungel: “1900 totaal toch”

Tony: “Ja”

Rumble in the jungel: “Is geregeld”

Tony: “Oke! Geef code als je het hebt! Dan gaan ze halen hier gelijk”

(…)

Rumble in the jungel: “Die ene heb je al toch”

Rumble in the jungel: “Die staat op die vriend van mij”

Rumble in the jungel: “en die andere is op [naam 3] ”

Tony: “Ja maar wat is de code van die andere?”

Rumble in the jungel: “Naam is [medeverdachte 8] code is 8342190358”

Rumble in the jungel: “laat me gelijk weten als het gelukt is”

Tony: “Oke”

Tony: “Hoeveel is deze laatste?

Rumble in the jungel: “600 en die andere 1300”

(…)

Rumble in the jungel: “Zijn ze nog steeds zeker van hun zaak”

Tony: “Ja gap! Zelfde”

(…)

Tony: “600 heb ze gekregen gap”

Rumble in the jungel: “Oke dus nu is alles gergeld toch”

Tony: “Ja gap!
Tony: “Later ga je van mij horen”288

Uit de opgevraagde gegevens van het GWK Western Union blijkt dat [medeverdachte 8] op 27 december 2012 een bedrag van € 469,22 aan [naam 3] (Peru) heeft overgemaakt. Het transactienummer van deze transactie betreft 8342190358. Tevens is er op dezelfde datum een bedrag van € 1000,- overgemaakt door [persoon 17] (Nederland) naar [medeverdachte 4] (Peru). Het transactienummer van deze transactie betreft 8780951271.289

[medeverdachte 8] heeft in opdracht van verdachte geld overgemaakt. Dit geld heeft zij van verdachte gekregen.290

Op 28 december 2012 om 4:48 uur vraagt Rumble in the jungel aan Tony hoe het is.

Tony: “Goed rustig! Zit te wachten! Z moeten buiten komen met info voor me”

Rumble in the jungel: “Hoe lang kan dat duren”

Tony: “Normaliter 11 zijn ze klaar en komen ze!! Ik geef een 1 max bovenop en dan moeten we info hebben”.291

Op 28 december 2012 om 06:03 uur vraagt Johan aan Rumble in the jungel of hij al wat heeft gehoord. Rumble in the jungel antwoordt dat hij nog staat te wachten.

Johan: “Moet je nu wel weten lijkt mij”

Rumble in the jungel: “Ik heb ze een half uur geleden gesproken”

Rumble in the jungel: “En ze zijden dat ze wachten tot die man naar buiten komt”

Johan: “Ok ik hoor het wel”292

Direct hierop stuurt Rumble in the jungel een ping naar Tony met de tekst: “Gap dit duurt wel lang” en “Mijn man pingt me net. Dat hij het wel moet weten omdat hij zo naar binnen gaat”

Om 6:35 uur stuurt Tony: “Broer zit hier met die mensen en ze zeggen dat het niet is gezet!!!”

Rumble in the jungel: “Ik dacht het al”

Tony: Ben hier oorlog aan het voeren want di kan niet”

Rumble in the jungel: “Waarom niet”

Tony: “Bullshit verhaal dat er teveel autoriteiten aanwezig waren van avond”

Rumble in the jungel: “Gap laat ze die kosten die we hebben gemaakt betalen en die borg en als ze er op kunnen doen dat ze het moeten doen en dat wij achteraf betalen”

Tony: “Ik wil die verhalen niet horen broer”

Rumble in the jungel: “Die jongen komt morgen terug met het geld ik geloof niet in die mensen want ze doen al moeilijk over die geld”293

Om 6:36 uur laat Rumble in the jungel ook aan Johan weten dat het niet gelukt is.

Johan: “Kutzooi wat is nu weer het probleem”

Rumble in the jungel: “Ze zeggen te veel autoriteiten”

Johan: “Ach ja eerlijk antwoord zullen wij nooit krijgen”294

Op 28 december 2012 om 17:04 uur stuurt Tony naar Rumble in the Jungle: “R wordt me gevraagt als hun voor de kosted op draait. Of ze het vandag kan zetten”

Rumble in the jungel: “Ze willen vandaag weer proberen bedoel je”

Tony: “Gisteren was r problemen daar maar ze zijn t zeker van dat het kan”

Tony: “Maar door dat het heed was hebben ze niet kunnen doen anders was het krijt”295

Tijdens het bovenstaand pinggesprek met Tony, stuurt Rumble in the jungel naar Johan dat hij nu met die jongens in gesprek is en dat ze het vandaag nog een keer willen proberen.

Rumble in the jungel: “Omdat het gisteren heet was konden ze het niet doen”

Rumble in the jungel: “ Ze zijn er zker van dat het vandaag kan”

Johan: “Dat kan niet word wat ik zei in het nieuwe jaar”

Rumble in the jungel: “Waneer is de eerste optie”296

Vervolgens laat Rumble in the jungel aan Tony weten dat de eerste optie pas 6 jan is.

Rumble in the jungel: “Die man gaat op vakantie”

Tony: “Ok dus dan handel ik de geld af en je vriend vlieg r mee terug”297

Blijkens het opgevraagde werkrooster van [medeverdachte 2] blijkt dat hij van 31 december 2012 tot en met 6 januari 2013 verlof heeft gehad en op 29 en 30 december 2012 vrije dagen had.298

Op 28 december 2012 om 17:12 uur stuurt Rumbel in the jungel naar Tony: “Ja geef alles wat ons recht is terug en ik stuur die jongen volgende week weer jullie kant op als jullie zeker van jullie zaak zijn”.

Rumble in the jungel: “Alleen de kosten van ticket moeten jullie betalen”

Tony: “Ok”

Rumble in the jungel: “Hoeveel ga je hem nu geven”

Rumble in the jungel: “Want hij vertrekt zo”

Tony: “Ik ga nu zitten met hun en de kosten berekenen. Zo en zo alles wat jullie gesuurt hebben”

Tony: “Hij vertrek vanavond”

Rumble in the jungel: “En de kosten en borg”

Rumble in the jungel: “Dat was de afspraak”

Tony: “Ja”|

(…)

Tony: “Een deel heb hij al ze gaan nu de rest haalen”

Rumble in the jungel: “Hoeveel heeft me vriend nu in ze handen”

Tony: “Ze hadden niet bij want ze dachten dat r mogelijkheid was om tg nog te werken”

Tony: “3000”

Tony: “Maar de rest komt zo”

(…)

Rumble in the jungel: “Dan kunnen we voor 6 jan werken maar dan moeten jullie wel voor schieten”

Tony: “Deze week nog”

Tony: “Ik doe mijne stuuren als test”

Rumble in the jungel: “Over 8 dagen kunnen we wat doen broer maar jij moet dan er doen zonder dat wij voor schieten”

Tony: “Daarna kan jullie en hun hier doen als jullie het gezien heb”

Rumble in the jungel: “Maar pas 6 jan”

Rumble in the jungel: “Ik denk dat dat het beste is”

(…)

Rumble in the jungel: “Ik wacht op je ping tot dat mijn vriend alle geld heeft”

Rumble in the jungel: “Over hoeveel uurtjes vertrekt hij”

Tony: “9 uurtjes”

Rumble in the jungel: “Oke zorg dat hij er optijd is”

Tony: “Ja zeker vriend”

Tony: “Ik boven op dat alles goed afloopt”

Rumble in the jungel: “Oke thanks en hopen dat we volgende week wat kunnen doen”299

Ondertussen stuurt Rumble in the jungel naar Johan: “Ik weet het de eerste dag was mijn fout”

Rumble in the jungel: “Maar we kijken wel voor het nieuwe jaar”

Johan: “Het is niet anders”

Johan: “Gr en spreek je ik hoor wel wanneer je langs komt gr”300

Op 29 december 2012 om 01:36 uur laat Tony aan Rumble in the jungel weten: “Wordt morgen vliegen, das duidelijk”

Rumble in the jungel: “Ga nu naar vliegveld en weiziig je ticket”

Rumble in the jungel: “Naar morgen”

Rumble in the jungel: “Heb je je ticket geweizigd”

Tony: “Ja is gewijzigt”

Rumble in the jungel: “Hoeveel heb je nu gap”

Tony: “3250USd”

Tony: “3500usd”

Rumble in the jungel: “Maar gap er moet meer dan 15 betaald worden”

Tony: “Ja daarom moet ik blijven om alles terug te kunnen nemen”

Rumble in the jungel: “Maar ze moeten echt wat betalen”

(…)

Rumble in the jungel: “Maar waneer krijg je het”

Tony: “3500 straks en de rest morgen vroeg”301

Op 29 december 2012 om 19:33 uur vraagt Rumble in the jungel aan Tony of hij nog niks gekregen heeft.

Tony: “Nope”

Rumble in the jungel: “Waar is die man”

Rumble in the jungel: “Wat een kk honden zijn het”

Rumble in the jungel: “Waarom spelen ze zo met ons”

Tony: “Hoezo”

Rumble in the jungel: “Ik accepteer dit niet”

Rumble in the jungel: “Je had gisteren al het geld moeten hebben”

Rumble in the jungel: “En nu heb je nog niks”

(…)

Rumble in the jungel: “Wis deze gesprek en geef me die man”302

Ongeveer een half uur later, om 20:02 uur pingt Tony naar Rumble in the jungel “Hello”

Rumble in the jungel: “Wat zijn dit voor afspraken”

Tony: “Pablo heb met de mensen gesproken ebn uit leg gekregen en ik heb begrepen dat r extra gezet wordt om kosten te deken enz”

Tony: “En dat r een niewe datm komt”

Rumble in the jungel: “Vriend er moet nu nu die geld terug komen”

Tony: “Geldt wat hij heb komt zo en zo”

Rumble in the jungel: “Vriend hoeveel is dat”

Tony: “34 us”

Rumble in the jungel: “Hij moet meer”

Rumble in the jungel: “Dit zijn geen grapjes”

(…)

Rumble in the jungel: “Als hij vandaag niet met geld terug komt vandaag stop ik ermee”

(…)

Tony: “ping effe met pablo”

Rumble in the jungel: “Wat zegt issi”

Tony: “Die denkt volgens mij anders”

Tony: “Het is oke”

Tony: “Issi komt nr jou”

Tony: “De nieuwe afspraak”

Rumble in the jungel: “Er komt geen nieuwe afspraak zonder eerst het geld te krijgen”

Rumble in the jungel: “Vriemd begrijp dat dan jullie komen je woord niet na met zetten en nu met ons eigen geld terug betalen ook niet”

Tony: “Gappie contact issie effe”

Rumble in the jungel: “Ik ga nu naar hem toe”

Tony: “DANK JE WEL”

Tony: “Is gwn miscomminicatie”303

Uit de zendmastgegevens blijkt dat de mobiele telefoon van verdachte omstreeks 20:30 uur onder bereik is van zendmasten in de omgeving van Schiphol. Vanaf 21:15 uur bevindt de mobiele telefoon zich onder bereik van een zendmast aan de Laan van Meerdervoort te Den Haag. In Den Haag woont ook [persoon 13] (bijnaam [bijnaam] )304

Diezelfde avond om 22:29 uur vraagt Rumble in the jungel via de ping aan Johan: “Vriend kunnen we 7 jan gaan stappen”

Johan pingt op 30 december 2012 om 13:51 uur terug: “Ja is goed gezellig:”305

Op 30 december 2012 om 03:39 uur belt verdachte naar een nummer [telefoonnummer 34] en vraagt waarom die ping het niet doet. De man zegt dat hij het niet weet. Vervolgens laat de man weten dat hij morgen om kwart over negen vertrekt. Hij is dan de volgende dag om half 4 in Nederland. Verdachte geeft aan dat hij de man zal ophalen en vraagt hoeveel ‘doekoe’ de man nog heeft. Hierna gaat het gesprek over het geld dat de man nog heeft. De man belooft om het vluchtnummer te laten weten aan verdachte. Verdachte zegt dat dit goed is en belooft beltegoed te halen, zodat de ping het weer doet.306

Telefoonnummer [telefoonnummer 34] is een nummer dat wordt gebruikt in het toestel met Pinnummer [pinnummer 16] en de pinnaam Tony307.

Op 30 december 2012 om 16:46 uur laat Tony aan Rumble in the jungel weten dat hij wifi van het hotel heeft.

Rumble in the jungel: “Vandaag vertrek je toch”

Tony: “Ja man”308

Later die avond, om 23:29 uur, vraagt Rumble in the jungel aan Tony: “Hoe laat vertrekt de vliegtuig”

Tony: “9 uur”

Tony: “het is nu 5uur”309

Diezelfde dag om 16:09 uur vraagt MR T aan Rumble in the jungel: “Komt josje nog?”

Rumble in the jungel: “Nee”

MR T: “O jammer”

Rumble in the jungel: “Die blijft daar nog een week”

MR T: “Helaas”

Rumble in the jungel: “Anders moet hij op en neer en dat valt op”310

De volgende dag, op 31 december 2012 om 03:57 uur, ontvangt verdachte een sms-bericht van [telefoonnummer 34] : “Yo gap de boel is vertraagt morguh ga ik weg”311

Hierop belt verdachte naar het telefoonnummer [telefoonnummer 34] en vraagt wat er aan de hand is. De man zegt dat hij daar aankwam, maar dat hij niet in het systeem stond. Hij gaat morgenochtend terug naar het kantoor. Verdachte wordt boos en vraagt de man om die gast met wie hij aan de lijn is te geven. Er komt een andere man aan de lijn. Deze man zegt dat het een fout van de vliegmaatschappij is. Verdachte zegt dat de man een ander ticket voor die jongen boek moeten, maakt niet uit via welk land, maar hij moet nu terugkomen, maakt niet uit wat het kost.312

Op 31 december 2012 om 06:20 uur belt verdachte weer naar het telefoonnummer [telefoonnummer 34] . De onbekende man laat weten dat hij zich net weer heeft ingecheckt. Hij gaat morgen weer langs het kantoor van de vliegtuigmaatschappij en hij gaat zorgen dat hij morgenavond terug kan. Verdachte vindt het niet te geloven. De man zegt dat er van het begin al zoveel miscommunicatie is geweest, waarop verdachte vraagt wiens fout het is dat hij het niet heeft gered. De man zegt dat het de fout is van die ouwe. Ze hadden minimaal twee uur van tevoren daar moeten zijn. Nu is hij aan het vliegen tijdens de jaarwisseling. Verdachte neemt de man 1 januari mee naar een feest, Crazyland. Ze spreken elkaar later.313

Om 15:26 uur belt verdachte nogmaals naar het nummer [telefoonnummer 34] . De man laat weten dat ze in het kantoor een ticket aan het regelen zijn, maar dat er vandaag niks is en dat het alleen morgen kan. Verdachte zegt dat hij dan naar Parijs moet gaan. De man zegt dat Air France vandaag niet gaat, alleen KLM. Anders moeten ze ergens anders een ticket gaan zoeken. Verdachte vindt het onbegrijpelijk en zegt dat het een hele grote fout is die ze nu maken. De man zegt dat zij geen fout hebben gemaakt, maar zij met het inchecken. De man zegt dat zij alles prima deden, maar die vriend van verdachte, die maat van hem niet. Zij hebben geen fout gemaakt. Verdachte zegt dat als zij de fout hebben gemaakt, zij ook de kosten moeten betalen. De man zegt dat het dan alleen om hun vlucht gaat, maar dat is dan morgen. Vandaag is geen plaats.314

De volgende dag, op 1 januari 2013 om 21:20 uur laat Tony via de ping aan Rumble in the jungel weten: “Yo gap”

Tony: “Het is nu half4”

Tony: “Ik ga richting schiphol”

Tony: “Ik vertrek 2115”

Tony: “KL744”

Tony: “Is nr”

Rumble in the jungel: “Ok top”315

Op 2 januari 2013 om 15:09 uur wordt verdachte gebeld door een telefoonnummer [telefoonnummer 10] . De man aan de telefoon laat weten dat het vliegtuig is geland. Verdachte zegt dat hij nu snel onder de douche springt en dat hij de man bij de Burger King ziet. De man zegt dat dit goed is.316

Om 16:43 uur wordt verdachte weer gebeld door het nummer [telefoonnummer 10] . De man laat weten dat hij ruzie kreeg met zo’n mannetje van de douane. Hij wilde zijn paspoort terug hebben, maar men wilde zijn paspoort niet teruggeven. De man zegt dat ze hem toen hebben meegenomen en dat ze alles uit elkaar hebben getrokken. Verdachte vraagt aan de man, dat deze toch weet hoe hij naar verdachte moet komen. De man antwoordt bevestigend en verdachte zegt: “Oke dan zie ik je zo bij mij”.317

Uit de door de douane verstrekte gegevens is gebleken dat [medeverdachte 4] door de douane aan een controle is onderworpen op de luchthaven Schiphol. Op de camerabeelden van de aankomst van de passagiers van de vlucht KL744 Lima-Amsterdam wordt [medeverdachte 4] herkend. [medeverdachte 4] is de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 10] .318

Om 17:13 uur belt verdachte naar het nummer dat [telefoonnummer 10] en vraagt waar de man is. De man laat weten dat hij over twee minuten bij verdachte beneden staat. Verdachte zegt dat hij naar de stad is gereden en zegt dat de man ook naar de stad moet komen. Verdachte noemt eerste de naam van coffeeshop Baba en zegt vervolgens dat de man naar het Centraal Station moet komen.319

Uit boekingsgegevens van de KLM blijkt dat de geplande terugreis van [medeverdachte 4] op 27 december 2012 is verzet naar 28 december 2012 en vervolgens naar 1 januari 2013. Hiervoor zijn diverse kosten gemaakt.320

Vanaf 5 januari 2013 heeft Rumble in the jungel pingcontact met een onbekend persoon die gebruik maakt van de pingnaam ‘Pablo’.

Rumble in the jungel: “He”

Pablo: “Issi”

Pablo: “Met?”

Rumble in the jungel: “Vriend van [bijnaam] ’

Rumble in the jungel: “Is alles duidelijk voor morgen nu”

Pablo: “Ja! Die mannen hebben gezegd van wel!!”

Rumble in the jungel: “Oke”

Pablo: “Met alle afspraken die wij hebben staan”

Rumble in the jungel: “Wat wou je tegen [bijnaam] zeggen”

Pablo: “Of deze project ook van aruba gedaan kan worden?”

Rumble in the jungel: “Nee kan niet”

Pablo: “ook niet waar ik vandaan kom?”

Rumble in the jungel: “Nee”

Pablo: “Is daar een reden voor?” Want hier zijn wij zelf!!”

Rumble in the jungel: “Geen abc”

Pablo: “Oke”

Rumble in the jungel: “Hier is 100procent cont”

Pablo: “Oke”321

De gebruiker van de naam Pablo maakt gebruik van een telefoonnummer uit Curaçao.322

De volgende dag, op 6 januari 2013 om 17:03 uur vraagt Johan aan Rumble in the Jungel of alles nog volgens schema gaat. Rumble in the jungel bevestigt dit.

Johan: “Ok ik hoop het dat dit nieuwe jaar ons beter brengt”

Rumble in the jungel: “Ik hoop het ook gap hopen dat het een mooi jaar gaat worden”323

Die avond heeft Rumble in the jungel pingcontact met een onbekend persoon die pingt onder de naam ‘Parce’.

Rumble in the jungel: “Hy”

Rumble in the jungel: “Wie is dit”

Parce: “Voor de zekerheid want die dat jullie achter liet doe raar soms”

Rumble in the jungel: “Oke”

Rumble in the jungel: “Maar zeker vandaag toch”

Rumble in the jungel: “En heb je al die geld gestuurd naar die jongen”

Parce: Zeker vandg”

Parce: “Ik begrijp dat het geld belangrijk is maar laat eerst dit afhandelen , straks regel ik dat geld. Geen punt”

Rumble in the jungel: “Vriend stuur nu die geld voor die jongen want hij wacht er al een week op”

Parce: “Ok zo”324

Op 7 januari 2013 om 3:18 uur vraagt Rumble in the jungel aan Parce hoe het is.

Parce: “Ik wacht op gegevens en fo enz maar alles hoor goed te zijn”

Rumble in the jungel: “Oke”

Parce: “Ze komen over 2 uurtjes naar buiten dan stuur ik het voor je”

Rumble in the jungel: “He vriend”

Rumble in the jungel: “Hoe laat weet je het want mijn vriend moet zo naar binnen”

Parce: “De mensen komen over een u naar buiten”

Rumble in the jungel: “Ok”

Rumble in the jungel: “Is het gelukt”

Parce: “Hier net 10u geweest”

Parce: “1u zijn ze buiten”

Rumble in the jungel: “Maar is het gelukt”

Rumble in the jungel: “Dan kan iedereen klaar staan”

Parce: “Ik heb gehoort dat alles goed zit anders zou ze alarm slaan, ik ga weer bellen om dubbel bevesteging”

Rumble in the jungel: “ok”

Parce: “2 min”

Parce: “Zo en zo vertroken je krijgt zo een ft van me”

Rumble in the jungel: “Ja maar moet weten of ze klaar moeten zijn”

Parce: Het paket is groen dat is wat ik nu al kan zeggen”

Parce:””Maar je krijg zo foto en num voor duidelijkheid”

Rumble in the jungel: “Ok”

Parce om 4:35 uur: “Ja ze kunnen klaar staan zit r op”325

Direct na dit laatste pingbericht stuurt Rumble in the jungel naar Johan: “Vriend hoor net is oke”

Rumble in the jungel: “Het is een groene pakket”

Johan: “Ok dan”

Rumble in the jungel: “Ik krijg straks de rest van de info”

Johan: “Ik spreek je later half elf kom je naar werk”

Rumble in the jungel: “Ok”

Johan: “Later;) 326

Om 5:23 uur vraagt Rumble in the jungel aan Parce: “Heb je er ook eentje bij de doos”

Parce: “Ik begin deze alvast te stuuren”

Parce: “Want deze had ik al”

Rumble in the jungel: “Maar ik zie die dingen niet”

Parce: “Ga nu eff druk zetten dat ze op moet schieten”

Parce: “Ja die bevesteging heb ik”

Rumble in the jungel: “Maar ik zie dat niet”

Parce: “Nee afspaak was een golf tas maar die had ze gelevert zonder de golf stokken en dat werd

verdacht”

Rumble in the jungel: “Dus nu zit het niet in een rug tas”

Rumble in the jungel: “En ik zie geen foto met die dingen”

Parce: “Zit in die groene koffer”

Parce: “Gewoon de koffer leeg haalen”

Parce: “Het is de enigste inde koffer”

Rumble in the jungel: “Vriend ik moet toch een foto zien met die dingen dat was de afspraak”

Parce: “Het komt 3u hij lullie aan”

Parce: “Ja je krijg die foto”

Rumble in the jungel: “Hoe lang vriend die man gaat zo naar binnen”

Parce: “Vriend het is zeker dat het r op zit ik wacht dat ze naar buiten komen om het af te geven”

Parce: “Indien deze mensen laat buiten zijn dat je het als nog dOor kan geven”

Parce: “R op zit het geen twijfel”

Parce: “Max half u hoor ik hier”

Rumble in the jungel: “Ok”

Parce: “Vrien hoe dan ook ik sta garant, want ik weet 100 procent dat het r op zit”

Rumble in the jungel: “Oke ik stuur ze naar binnen als jij me die garnatie geef”

Parce: “Ik weet zeker ik heb de zoon van de man hier in garantie genomen”

Rumble in the jungel: “Ok”327

Om 06:28 uur pingt Rumble in the jungel naar Parce: “Ik ga slapen ping me als je de inf jebt”

Parce: “Ake 90682 kl”

Rumble in the jungel: “Heb je ook foto”

Rumble in the jungel: “Ok”

Parce: :”Dit is de cont num”

Parce: “De kof zit tussen de de zaken kan niet mis groen”

Rumble in the jungel: “Waar is de foto vriend”

Parce: “Ja dat is onderweg maar om jou gerust te stellen heb dit alvast gekregen”

Rumble in the jungel: “En wat is de nummer van de kof”

Rumble in the jungel: “Ok”328


Vervolgens stuurt Rumble in the jungel om 06:35 uur naar Johan: “Chek of dit telefoon nummer klopt

[telefoonnummer 35] ”

Johan: “Ok”

Rumble in the jungel: “Ben je er al”

Johan: “Ja”

Rumble in the jungel: “Oke laat me weten of het klopt”

Rumble in the jungel: “Die telefoon nummer”

Johan: “Ik krijg voice mail”

Rumble in the jungel: “Vriend dat is die tel nummer van die anton en karin”

Rumble in the jungel: “;)”

Rumble in the jungel: “Kan je kijken of hij echt onder weg is”

Johan: “Ok ik zal kijken of dat kan”

Johan: “Ik zie je straks op werk vertel me dan de rest”

Rumble in the jungel: “Klopt het dat hij onder weg is”

Rumble in the jungel: “Dan weet ik dat ik hem kan geloven”

Rumble in the jungel: “Dat wil ik alleen weten”

Johan: “Weet ik niet ik moet dan naam hebben maar die geef je straks maar als ik je zie”

Rumble in the jungel: “Dat is de tel nummer van de doos”

Rumble in the jungel: “;)”

Rumble in the jungel: “Snap je me”

Johan: “Ik snap je maar wat schrijf ik nou”

Rumble in the jungel: “Kan je niet zien welke dozen er zijn”

Rumble in the jungel: “Door de nummers”

Johan: “Nee” 329

Op 7 januari 2013 om 07:05 uur laat Parce via de ping aan Rumble in the jungel weten: “De kof is tussen de zaken geplaats die heb zelf geen numm”

Parce: “De ofisieele papieren staat hierop als je wakker ben”

Parce: “Het vrij makkelijk, die ka num ! In die kont tussen de zakken. Het een oversize kan niet mis”

Rumble in the jungel: “Maar heb je foto”

Parce: “R is maar die grone kof en de zakken die r in zit niks meer”

Rumble in the jungel: “Nummer”

Parce: “Je heb tg die cont nummer”

Rumble in the jungel: “Dus die kof heeft geen nu”

Parce: “Daarin moet je zijn”330

Om 07:09 uur geeft Rumble in the jungel dit via de ping door aan Johan: “Vriend die kof heeft geen num”

Rumble in the jungel: “Het vrij makkelijk, die ka num ! In die kont tussen de zakken. Het een oversize kan niet mis”

Rumble in the jungel: “Dit zegt die man”331

Vervolgens vraagt Rumble in the jungel aan Parce: : “Hoeveel zijn het er”

Parce: “Die koffer kan geen num krijgen want niemand neem het mee”

Parce: “Het werdt r tussen geplaats”

Parce: “2 van jou 2 van mij 1 om de voorige onkosten afte trekken en wat van over is vvan deze mensen hier”

Rumble in the jungel: “Hoeveel totaal vriend”

Parce: “Gaat t voor vriend”

Parce: “Dan kunnen we echt bommen”

Parce: “5”

Rumble in the jungel: “Dus totaal 5 en geen 7”

Parce: “R zou meer gedaan worden maar het werdt te veel gedoe”

Parce: “Nee 5”

Rumble in the jungel: “Oke”

Parce: “De 2 zijn niet meer naar binnen gebracht ik wou dit eerst zien snap je”

Rumble in the jungel: “Oke”

Parce: “Maar zo en zo wordende kosten hiervan gewoon afgehaalt, dan maar hier minder

Verdienen”

Parce: Julie 2 zit ztander r op”

Rumble in the jungel: “Zorg dat je over 3uurtjes berijkbaar bent dan ben ik met die man en moet je me alles uitleggen”332

Om 7:23 uur pingt Johan naar Rumble in the jungel: “lk zie je straks is beter”333

Twee minuten later vraagt Pablo aan Rumble in the jungel: “Vriend heb jij info ontvangen?”

Rumble in the jungel: “Welke”

Rumble in the jungel: “Heb aleen nummer van die doos maar nog geen foto”

Rumble in the jungel: “Of bewijs”

Rumble in the jungel: “Ik ga slapen spreek je over 3 uurtjes”

Pablo: “Heb je nou genoeg info??”

Rumble in the jungel: “Ja tot straks”

Pablo: “Oke”334

Op 7 januari 2013 om 10:10 uur vraagt Rumble in the jungel aan Johan hoe laat hij hem ziet.

Johan: “Half elf”

Rumble in the jungel: “Waar zie ik je presies ookalweer”

Rumble in the jungel: “In de bocht toch”

Rumble in the jungel om 10:30 uur: “Ben er”

Johan: “Ja ben er bijna”335

Op 7 januari 2013 om 10:33 uur wordt door het observatieteam waargenomen dat verdachte in zijn personenauto met kenteken [kenteken 2] op de luchthaven Schiphol ter hoogte van vertrekhal 2 geparkeerd staat. Omstreeks 10:37 uur wordt waargenomen dat er een man in de auto van verdachte stapt. Omstreeks 10:50 uur stapt de man weer uit de auto en stapt vertrekhal 2 binnen. Omstreeks 10:53 uur raakt de man uit beeld in de corridor van vertrekhal 2 naar vertrekhal 3 ter hoogte van de oranje koffiesealmachine. Naast de sealmachine zit een ingang alleen toegankelijk voor personeel.336

Uit onderzoek is gebleken dat er tussen 10:50 uur en 10:55 uur in totaal vijf Schipholpassen zijn aangeboden bij de tourniqette deur tussen vertrekhal 2 en 3, waarvan om 10:53 uur een Schipholpas met nummer [pasnummer] . Deze Schipholpas staat sinds 20 mei 2008 op naam van [medeverdachte 2] .

Vervolgens is een foto die door het observatieteam is gemaakt vergeleken met de camerabeelden op Schiphol en de pasfoto op de Schipholpas van [medeverdachte 2] . Hierbij is [medeverdachte 2] herkend als zijnde de man op de camerabeelden en op de foto van het observatieteam.337

Op 7 januari 2013 om 11:02 uur pingt Rumble in the jungel naar Pablo: “Die nummer klopt niet”

Pablo: “Dat heb ik net van [bijnaam] gehoord”

Pablo: “Ben die man proberen te bereiken nu”

Rumble in the jungel: “Wat zijn dit voor grappen”338

Parce pingt om 11:03 uur naar Rumble in the jungel: “Pak die ding”

Parce: “In die cont ligt het”

Rumble in the jungel: “Die is er niety vriend”

Parce: “Ik ga eff cheke, ik heb hier mensen in garanti”

Parce: “Je hoor me zo”339

Ondertussen stuurt Pablo naar Rumble in the jungel: “Dat wil ik ook weten!!”

Pablo: “Want voor mij zijn deze dingen geen grap”

Pablo: “Dat hoor ik ook nu vriend”

Pablo: “Probeer die man nu te bereiken ook”

Rumble in the jungel: “Ik eb je vriend gewaarschuwd die man gaat alles klaar zetten als het er niet is gaat het geld kosten dus laat het zeker zijn”

Pablo:” “Heb ik ook gezegd”

Rumble in the jungel: “Ja maar hoor alleen maar boelshit met ik heb mensen in borg”

Pablo: “Ze moesten hun werk doen”

Pablo: “Je zegt ja”

Pablo: “Want hij heeft rechtstreeks voor jou gestuurt”

Rumble in the jungel: “Maar heb net gechekt en die num klopt niet”

Pablo: “Maar wrm zegt [bijnaam] er is geen foto?”

Rumble in the jungel: “Er is alleen een foto van de koff ik wacht nog op een foto me die contaner”

Pablo: “Pfff jonge jonge”

Pablo: “Deze mensen gaan een grote probleem met me hebben vriend”

Pablo: “Heb ze duidelijk gewaarschuwd”

Rumble in the jungel: “Vriend die mensen zijn grappenmakers”

Rumble in the jungel: “Ze spelen met mensen”

(…)

Rumble in the jungel: “Vriend zo hoort werk biet te gaan”

Rumble in the jungel: “Ik moet die man syraks betalen als hun buiten komen”

Pablo: “Echt niet”

Pablo: “Ze gaan moeten opdraaien voor alles vriend! Dat was de afspraak!!”

Pablo: “Ze gaan moeten betalen!! Klaar!!”

Pablo: “Alle kosten”

Rumble in the jungel: “Ik ben benieuwd”

Pablo: “Dat is de afspraak”

Rumble in the jungel: “Ik denk dat het gewoon grappen makers zijn zonder geld”340

Hierop stuurt Rumble in the jungel om 11:22 uur naar Parce: “Vriend”

Rumble in the jungel: “Er is niks gezet”

Rumble in the jungel: “Jullie maken grapen”

Parce: “Wacht vriend want ik ben sries”

Rumble in the jungel: “Vriend wat is er aan de hand nou”

Rumble in the jungel: “Wat zegt die man tegen jou”341

Een AKE is een transportcontainer die wordt gebruikt in de luchtvaart, onder andere voor het transporteren van koffers. Uit de opgevraagde gegevens van KLM blijkt dat alle AKE’s die aanwezig zijn op de vlucht van maandag 7 januari 2013, nummer KL0744 van Lima (Peru) naar Amsterdam, voorzien zijn van een nummer. Uit de gegevens blijkt dat de container met de aanduiding AKE, nummer 90682 niet op deze vlucht aanwezig was.342

Op 7 januari 2013 om 12:12 uur pingt Rumble in the jungel naar Johan: “Nog niet”

Johan: “Heb je ze kunnen bereiken”

Rumble in the jungel: “Ben de hele tijd aan het pingen”

Johan: “Schiet lekker op en je maat is daar nog”

Rumble in the jungel: “Die zit nu in aruba”

Rumble in the jungel: “Hij vliegt via aruba terug”

Johan: “Ooh”

Rumble in the jungel: “Echt kut dit”

Rumble in the jungel: “Ik wacht nog even af”

Johan: “Jazeker en die man die hier zit”

Rumble in the jungel: “Ben nu met hem is vriend van me broer”343

Om 12:19 uur laat Rumble in the jungel aan Pablo weten: “Die contener nummer klopr niet zegt mijn man. Maar jou man zegt dat hij me zo laat weten hoe of wat”

Pablo: “Hoe bedoel je naar huis gaan? Hij moest normaal toch werke?”

Rumble in the jungel: “Ja normaal tot 12”

Pablo: “Maar dat ding komt toch 3uur aan of zo?”

Rumble in the jungel: “Ja klopt maar als hey er niet is dan hoeft hij toch niet door te werken”

Pablo: “Dan begrijp ik dat niet!!”

Pablo: “Jullie hebben gezegd vandaag! Dus dat betekend dat hij dienst heeft rond die tijd

toch?”

Rumble in the jungel: “Vriend hij werkt van 5 tot 13:00 maar hij plijft overwerken voor ons tot die ding komt en dan komt hij gelijk naar buiten”

Rumble in the jungel: “Zijn werktijden zijn altijjd tot 13:00”

Pablo: “Dan is zijn rooster niet rond die tijd van komst??”

Rumble in the jungel: “Maar zijn chef laat hem een paar uur langer werken”

Pablo: “Want het komt altijd rond die tijd aan”

Rumble in the jungel: “Begrijp je mij niet”

Pablo: “Nee”

Rumble in the jungel: “Hij blijft tot 15:30 voor ons maar als er niks komt dan lan hij net zo goed naar huis gaan”

Rumble in the jungel: “Wat is daar zo moeilijk aan vriend als er wat komt blijft hij”

Pablo: “Heb je ook geen tagnummer van die man gekregen?”344

Parce laat via de ping om 13.00 uur aan Rumble in the jungel weten: “Ben onderweg naar die man z’n hius”

Parce: “Maar ze staan r op het zit goed”

Rumble in the jungel: “Vriend ik moet snel wat weten”345

Vervolgens stuurt Rumble in the jungel om 13:09 uur naar Johan: “Ik hoor net van die man van daar dat het goed zit en dat het er op is”

Rumble in the jungel: “Ik hjou je op de hoogte. Zo”

Rumble in the jungel: “Hij is nu naar ze huis”

Johan: “Maar kloppen doet het niet. Hoe zit het met het nummer”

Rumble in the jungel: “Die man gaat nu naar die huis van die mensen daar”

Johan: “Ok”

Rumble in the jungel: “Ik hoor zo van hem”346

Rumble in the jungel laat om 13:12 uur aan Parce weten: “Die nummer van die ak klopt nie”

Rumble in the jungel: “Vriend hou er rekening mee dat als ze naar die dingen gaan zoeken en niet is dat er betaald moet worden”

Parce: “10 min vriend”

Parce: Ze zijn r”

Rumble in the jungel: “Oke”

Parce: “Die dingen zijn r zeg ik je”

Rumble in the jungel: “Heb cont nummer nodig gap”

Rumble in the jungel: “Want hij komt zo aan”

Rumble in the jungel: “Ok”

Parce: 15 min vriend die man van airport is zo hier”

Rumble in the jungel: “Waar is die bewijs dan”

Rumble in the jungel: “Die foto met die dingen”

Parce: “Komt ook aan”

Rumble in the jungel: “Vriend we zitten met tijd he”

Parce: “Vriend hier hoor ik dat het in het sysyteem staat en ze zijn onderweg met alle documenten en foto”

Rumble in the jungel: “Ok”

Parce: “En als niet klop staan ze garant”

Parce: “Ik heb mensen boven op de gasten hier dus ze kunnen geen speletjes spelen”

Rumble in the jungel: “Vriend hou er rekening mee dat als jullie die info te laat geven dat het dan te laat is he”

Parce: “Ja”347

Johan stuurt om 14:29 uur naar Rumble in the jungel: “Ik wil weten hoe en wat want weet niet waar

het nu is.”

Rumble in the jungel: “Hoe laat is het er”

Johan: “Over uur”

Rumble in the jungel: “Oke”

Rumble in the jungel: “Ze zeggen dat het er in is ik wacht nu op die mensen”

Johan: “Maar waar want nummer klopt niet”

Johan: “Hier kan ik niets mee”

Rumble in the jungel: “Ik weet het ik wachjt nu op nieuwe info”

Johan: “Oke als ze maar opschieten en dat het wel in doos is”

Rumble in the jungel: “Ik heb het ze gezegd”

Rumble in the jungel: “Hoe lang nog voor het er is”

Johan: “Half”348

Ondertussen pingt Rumble in the jungel om 14:57 uur naar Parce: “Vriend die ding is er bijna he”

Rumble in the jungel: “Vriend die man kan over 15 min niks meer doen he”

Parce: “Ok ik geef hier door en dan ga ik over op actie als moet”349

Om 15:20 uuur pingt Johan naar Rumble in the jungel: “Moet weten hoe en wat”350

Direct hierop pingt Rumble in the jungel naar Parce: “Als je nu niks zegt is het te laat”

Parce: “Vriend ik ga die man pakken en duku eisen wand duur telang”

Parce: “Ik zorg dat jullie geldt gekroont krijgt”351

Om 15:24 uur stuurt Rumble in the jungel naar Johan: “Ik wordt helemaal gek van die kk leijers”

Rumble in the jungel: “Ze zeggen alleen wacht nog even al 10x”

Johan: “Ik ook. Dit werkt zo niet”352

Hierop stuurt Rumble in the jungel naar Parce: “Vriend dus als het er alsnog op zit kan hij niks meer doen”

Parce: “Ja ik snap het maar hun fout hie daar bij you staan ze klaar”

Parce: “Hier zijn ze telaat”

Rumble in the jungel: “Vriend dit is echt zonde”

Parce: “Ik snap het maar ik heb ze hier tijd zat gegeven, ze beweren dat het r op zit maar dat

is niet genoeg”

Rumble in the jungel: “Ze beweren maar ze hebben geen nummer”353

Ondertussen stuurt Johan naar Rumble in the jungel: “Het klopt echt niet met hun”

Johan: “Moeten ze nog nadenken”

Rumble in the jungel: “Dit is echt raar van hun ze blijven beweren dat het er is maar ze hebben die nummer niet”

Johan: “Ja tuurlijk eerst hebben ze wel en nu niet”

Rumble in the jungel: “Daarom laat maar gaan ze zijn grappen makers”

Johan om 15:42 uur: “Jazeker ik kijk wel even maar het klopt niet”354

On 16:13 uur laat Johan aan Rumble in the jungel weten: “Niets ze lullen maar wat”

Johan: “Heb je het al tegen ze gezegt”

Johan: “Teringlijers ga nu pas weg en ben er niet beter op geworden”355

Om 16:38 uur vraagt Rumble in the jungel aan Parce: “En wat zeggen ze”

Rumble in the jungel: “Ze hebben gelogen we hebben alles gechekt er was niks”356

Om 16:48 uur laat Rumble in the jungel aan Johan weten: “Ik heb ze gezegd dat ze wat moeten

comppeserren ik kom van de week langs je”

Johan: “Ja dat moeten ze zeker”

Johan: “Heb ik ook nog wat”357

Diezelfde dag om 17:49 uur laat Parce aan Rumble in the jungel weten: “Ok ik weet genoeg, AKE 93198 KL y la matricula del avion es PHBQ kwamen ze nu mee om te dubbel checken”

Rumble in the jungel: “Vriend die ding is allang”

Rumble in the jungel: “Weg”

Rumble in the jungel: “Dat weet je”

Parce: “Ja maar ik gaf het je ziet”

Parce: “Ik zorg voor de duku”358

Om 18:03 uur vraagt Pablo aan Rumble in the jungel: “Ook geen koffer wat ze hebben gezegd?”

Rumble in the jungel: “Ze komen nu pas met deze info”

Rumble in the jungel: “Ok ik weet genoeg, AKE 93198 KL y la matricula del avion es PHBQ kwamen ze nu mee om te dubbel checken”

Pablo: “Nu pas?? Konden jou mensen iets mee nog?”

Pablo: “Of dat het we’ll bestaat?”

Rumble in the jungel: “Ik ga nu kijken”

Rumble in the jungel: “Maar is nu te laat vriend”359

Uit het opgevraagde laadplan van de vlucht KL0744 vanuit Lima/Peru die op 7 januari 2013 op Schiphol arriveerde blijkt dat het AKE-nummer 931198 KL en aircraftregistration PHBQ hierop staat vermeld. Voornoemd AKE-nummer staat op het laadplan vermeld onder nummer 13.360

Vervolgens geeft Rumble in the jungel om 18:07 uur aan Johan door: “Ik heb nu pas de info gekregen”

Johan: “En stuur maar door”

Rumble in the jungel: “Ok ik weet genoeg, AKE 93198 KL y la matricula del avion es PHBQ kwamen ze nu mee om te dubbel checken”

Rumble in the jungel: “Kan je chekken of het echt is”

Johan: “En heb je nummer gecheckt jij heb briefje”

Rumble in the jungel: “Nu is al te laat toch”

Rumble in the jungel: “Ik ga nu chekken”

Johan: “Het is niet waar hij in moest zitten dat eindigt op 255”

Rumble in the jungel: “Ik ga kijken of die nummer wel bestaat”

Johan: “Ok ik hoor het van je of het er tussen zit”

Rumble in the jungel: “Die nummer klopt wel”

Rumble in the jungel: “Is nr 13”

Johan: “Ik heb het printje niet meer maat wat staat er achter”

Rumble in the jungel: “436.C.avf”

Johan: “Want is niet waar die in moest”

Rumble in the jungel: “Maar is die nu niet meer te halen denk je”

Johan: “Nee maar ze hebben het in post doos gedaan”

Rumble in the jungel: “Kkkkkk”

Rumble in the jungel: “Dat bedoelde hij met zakken kan niet missen”

Johan: “Hadden ze eerder mee moeten komen tering leiers”

Rumble in the jungel: “Ja kk zooi”

Rumble in the jungel: “Blijft het niet een dag die post”

Johan: “Kan daar niet bijkomen”

Rumble in the jungel: “ Kk”

Rumble in the jungel: “Ik ga nu met ze praten je hoort zo van me”

Johan: “En daar komen ze nu mee. Zit dus wel sticker om”

Rumble in the jungel: “Ja”

Rumble in the jungel: “Zo te zien wel”

Rumble in the jungel: “Kan jij alleen aub kijken of die naam klopt”

Johan: “Eerst niet nu wel ze maken er een zooitje van”

Rumble in the jungel: “Ja echt niet normaal”

Johan: “Dat ze daar nu meekomen dit is echt niet te geloven”

Rumble in the jungel: “Maar dat bedoelde hij met het zit tussen de zakken kan niet missen”

Johan: “Ja maar ze hebben alles gedaan wat ze niet moesten doen”

Rumble in the jungel: “Als jij alleen kan chekken of het echt zo is die naam dan betekend dat ze het wel kunnen maar alleen verkeerd hebben gedaan”

Johan: “Nou intertesseerd mij weinig ben klaar met ze”

(…)

Johan om 20:49 uur: “Wat zeggen ze er zelf van”

Johan: “Waarom geven ze eerst een ander doos nummer. Ik geloof ze niet echt meer”

Johan: “Dit is erg frustrerend”

Rumble in the jungel: “Ik weet het vriend ik wacht alleen nu op de reactie van hun”

(…)

Johan: “Ok vinden ze zelf niet dat ze dom bezig zijn geweest. Wat zegt die man die hier zit”

Rumble in the jungel: “Die is zwaar boos”

Rumble in the jungel: “maar we wachten op de reactie nu”

Johan: “Ja kan mij voorstellen dat hij boos is. Ik kan er ook niet bij maar vraag mij wel af of ze het wel opgestuurd hebben”361

De container AKE93198KL heeft aan boord gezeten van de vlucht KL744 van Lima naar Amsterdam op 7 januari 2013, aankomst Schiphol om 15:30 uur. In de desbetreffende container hebben 20 dozen met tropische zoetwatervissen gezeten. Deze 20 dozen zijn op 7 januari 2013 om 18:15 uur opgehaald en aansluitend afgeleverd bij siervisgroothandel [siervisgroothandel] in Duiven. Na telefonische navraag bij groothandel [siervisgroothandel] blijkt er geen extra doos aangetroffen te zijn.362

Op 7 januari 2013 om 21:33 uur stuurt verdachte een sms-bericht naar [persoon 13] met de tekst: “Hy vriend waar ben jij die jongens van gister vragen waneer ik hun kan geven want ze vragen mij”363

Om 22:15 uur wordt verdachte gebeld door een onbekende man met het nummer [telefoonnummer 36] . verdachte laat weten dat hij thuis is en zo gaat vertrekken en zegt dat hij de man straks wel gaat zien. Vervolgens vraagt verdachte of de man [bijnaam] heeft gezien. De man zegt dat hij hem niet heeft gezien en ze praten over dat [bijnaam] zijn telefoon niet op neemt. De man zegt dat [bijnaam] doeko moet geven. Verdachte zegt dat hij het straks gaat…ntv.364

Op 7 januari 2013 om 23:07 uur vraagt Rumble in the jungel aan Parce hoe de situatie nu is.

Parce: “Je hoort me zo vriend ik ben nog bezig, die is bezig met duku bij elkaar krijgen maar je ding komt. Geen zorgen”

Rumble in the jungel: “Waneer heb ik me duku”

Parce: “Ik probeert vandg alles rond te krijgen maar kan geen 2 dgn duuren. Ik moet van mij ook inkaseren dus wees gerust”365

Rumble in the jungel: “Ik hoor het zo van je”

Op 8 januari 2013 om 1:01 uur stuurt Pablo een ping naar Rumble in the jungel: “Hey vriend! Heb niet meer van je gehoord”

Rumble in the jungel: “Vriend wat moet ik meer zeggen ik heb stres met mijn mensen ze hebben alle cont gechekt zat niks”

Rumble in the jungel: “Dit is echt geen stijl ze zijn heel erg boos op mij”

Pablo: “Ja ik begrijp het”

Pablo: “Niet normaal echt!!”

Rumble in the jungel: “Ik vraag me alleen af waneer ik geld krijg om mijn mensen te betalen”

Pablo: “Die man is met die mannen vanaf vanmiddag om geld te regelen!!”

Rumble in the jungel: “Het zijn echt grappen makers”

Pablo: “Hij is met hun in een huis! Kunnen niet weg”

Rumble in the jungel: “Wat is mijn garantie vriend waneer ik me geld krijg”

Pablo: “Jazker!! Schaam me”

Pablo: “Zosnel als mogelijk! Ik heb hun 2 dagen gegeven!!”

Rumble in the jungel: “Oke ik hoop het”

Pablo: “Ik zit erop!! Tis niet alleen jou geld die daar lig! Mij deel is daar ook nog”

Rumble in the jungel: “Vriend belangrijkste is dat mijn mensen ook geld krijgen voor hun werk”

Pablo: “De afspraak was dat ze ook de borg terug betalen als hun niet doen”

Rumble in the jungel: “Vriend ze hebben al die cont gechekt”

Rumble in the jungel: “Ze moeten daar ook wat voor krijgen”

Pablo: “Vriend we hadden duidelijke afspraken! Alle geld komt terug plus de borg dat jullie

hebben betaalt!! Daar hou ik hun nu verantwoordelijk voor”

Rumble in the jungel: “Oke laten we dat regelen”

Pablo: “Dat komt zowiezo”

Rumble in the jungel: “Wat was de reden dat ze het niet konden doen”

Pablo: “Heb niet eens gehoord van ze!! Wil het ook niet meer weten!! Als jij zeg er is niks en hun ook geen duidelijke info konden sturen!! Is het duidelijk dat ze niet gedaan hebben toch?”

Rumble in the jungel: “Hun zeggen dat ze het in de post cont gedaan hebben”

Pablo: “1 ding we’ll vriend! Je had contact met die man al die tijd zonder dat ik wist!! Dat kwam

ik gister avond pas achter!! Vond ik niet zo tof!! Zeg ik eerlijk”

Rumble in the jungel: “Want de eerste nummer klopte niet en de twee wel maar die kwam pas om 6 uur en toen was het te laat”

Rumble in the jungel: “Begrijp je me”

Pablo: :”Ja maar dat is niet de afspraak? Post?”

Rumble in the jungel: “Dat is wat we duidelijk hebben besproken”

Pablo: “Ja”

Pablo: “Dus nu kan het ook zijn dat het toch daar is gekomen, maar in de post??”

Rumble in the jungel: “De nummer die ze hebben gegeven is van de post”

Pablo: “Oke”

Rumble in the jungel: “En alleen daar kunnen we niks mee”366

Verdachte belt op 8 januari 2013 tussen 08:00 uur en 12:00 uur diverse malen naar het nummer van [persoon 13] . Er wordt niet opgenomen.367

Om 17:19 uur belt [persoon 13] naar verdachte. [persoon 13] : “het luister even, laat even een opaar dagen …(onverstaanbaar) zien we mekaar even.. ik ben nog steeds even.. Ik zie over twee dagen. Gaan we dat allemaal regelen, ja, okay.

Verdachte: “is goed, zie je morgen…is goed”

[persoon 13] : “Over twee dagen zie ik he, okay”

Verdachte: “Okay, ik zie je…(stottert)donderdag

[persoon 13] : “Ja donderdag”

Verdachte: (onvberstaanbaar) “die gasten ook dan..”368

Op 8 januari 2013 om 12:29 uur vraagt MR T via ded ping aan Rumble in the jungel hoe het is.

Rumble in the jungel: “Ja kut beetje”

MR T: “Ja vernam al zoiets dergelijks…”

Rumble in the jungel: “Ze hebben in verkeerde gedaan”369

Om 15:29 uur diezelfde dag vraagt Johan via de ping aan Rumble in the jungel: “Heb je al wat gehoord van die kant”

Rumble in the jungel: “Ze zeggen dat dat door een mis comunicatie die dingen in de verkeerde is gegaan”

Johan: “Maar waarom komen ze dan met twee verschillende numemrs”

Rumble in the jungel: “Die antwoord heb ik nog steeds niet”

Johan: “En wat willen ze en zeggen ze verder”

Johan: “Maar alles is fout gegaan ook waar in ze het stuurde”

Rumble in the jungel: “Ik weet nog niet hoe ze dit gaan oplossen”

Johan: “Begrijpen ze zelf wel dat ze niet 1 fout hebben gemaakt maat meerdere eN waarom kwam info zo laat. Ze moeten zich zelf wel even verantwoorden”

Johan: “Want op deze manier heb je weinig vertrouwen in hun”

Johan: “Hoop dat je snel antwoorden van ze krijgt”

Rumble in the jungel: “Zodra ik alles heb uitgelgd gekregen dan. Kom ik gelijk langs je”370

De volgende dag vraagt Rumble in the jungel via de ping aan Parce hoe de stand van zaken is.

Parce: “Vriend dingen worden gereldt ik wacht hier dat ze rond zijn met de bank”

Parce: “Ze hebben al goedkeuring gekregen en deze week is jullie duku bij jou zo en zo”

Rumble in the jungel: “Vriend welke dag”

Parce: “Ze hebben een hypotheek op huis genomen, ik heb alles zelf kunnen zien en het is goed Gekeurt”

Parce: “Vndg hooren ze waneer ze om geldt kunnen”

Parce: “Maar zo en zo is het deze week”

Parce: “Gisteren heele dag met dat bezig geweest van daar geen contact genomen”

Rumble in the jungel: “Geef me een datum”

Parce: “Ze hooren vandg van de bank waneer ze op kunnen haalen, maar is deze week”

Rumble in the jungel: “Hoeveel krijg ik totaal”

Rumble in the jungel: “Chek het even nu want ik ben met die man van jullie hier en will alles afronden met hem”371

Op 9 januari 2013 om 18:09 uur voeren Pablo en Rumble in the jungel de volgende pingconversatie:

Pablo: “Ja vriend”

Rumble in the jungel: “Ze kwamen niet aan”

Rumble in the jungel: “Luister dan vriend ik kom net van issi en heb gehoord dat hij nog niks heeft gekregen”

Pablo: “Heb contact met die man daar en ze zijn bezig met geld! Ik hoor het zo van ze”

Rumble in the jungel: “Jullie hebben mij garantie gegeven dat ik binnen 2 dagen me geld zou krijgen”

Pablo: “Ik had hun 2 dagen gegeven! Met [bijnaam] heb ik gezegd binnen week”

Rumble in the jungel: “Hoeveel krijgen we totaal”

Pablo: “Geld dat jullie hebben gestuurt plus borg wat betaalt is!!”

Pablo: “Bereken zo voor je”

Rumble in the jungel: “En ikets enzo”

Rumble in the jungel: “Vriend laat me zo even weten hoeveel het totaal is”372

Op 10 januari 2013 om 1:21 uur pingt Pablo naar Rumble in the jungel: “12000 usd plus 5000 euro heb ik opgeeist!!”

Pablo: “Jullie geld”

Pablo: “Ik 12000 in usd ook”

Rumble in the jungel: “Wanneer krijg ik het”

Rumble in the jungel: “En vergeet niet ticket geld”

Pablo: “Alles zit daarin vriend”

Pablo: “Binnen week moet ik het krijgen”

Pablo: “Die man heeft je ook gezegd toch!!”

Pablo: “Je heb toch contact met hem?”

Pablo: “Je heb al 2800 van je geld terug!! Heb ik persoonlijk aan je vriend gegeven”

Pablo: “Usd”

Rumble in the jungel: “Hij heeft niet gezegd waneer”

Pablo: “Hij heeft gezegd binnen week toch?? Want ik vroeg hem ook en hij zei tegen mij dat hij dat ook tegen jou heeft gezegd”

Rumble in the jungel: “Geen bedrag”

Pablo: “Ik heb die bedrag toch”

Rumble in the jungel: “Oke”

Rumble in the jungel: “Dus ik heb garantie dat ik het binnen een week heb”

Pablo: “Tis niet alleen jullie geld dat daar is vriend!! Heb de mijne ook daar liggen”

Pablo: “Moet ook terug”

Pablo: “Het komt!!!!”

Rumble in the jungel: “Dus volgende week woensdag is het rond”

Pablo: “Moet rond zijn”373

Op 10 januari 2013 tussen 10:42 uur en 11:20 uur belt verdachte vijf keer naar het telefoonnummer [telefoonnummer 10] , dat in gebruik is bij [medeverdachte 4] . Hij krijgt telkens te horen dat het nummer niet in gebruik is.374

Om 11:29 uur wordt verdachte gebeld door [persoon 14] . Verdachte zegt dat hij een belangrijke afspraak heeft en geen waggie heeft. Verdachte vraagt of [persoon 14] naar hem toe kan komen, dan zet hij [persoon 14] wel weer bij zijn osso af. Verdachte moet naar Amsterdam. [persoon 14] zegt dat hij hem zelf ook nodig heeft. Verdachte vraagt of [persoon 14] hem dan af kan gooien in Amsterdam. Hij moet daar om 12 uur zijn. Verdachte zegt dat zijn vader de waggie mee heeft naar Den Haag. Verdachte vraagt of hij anders alleen bij [medeverdachte 4] langs kan gaan en aanbellen. [persoon 14] vraagt: “En dan?” Verdachte zegt dat [medeverdachte 4] een papiertje heeft, die hij aan [persoon 14] moet geven, een bierviltje. [persoon 14] gaat het doen. Verdachte zegt: “Ik wacht op je alsjeblieft snel.”375

Om 17:28 uur laat Parce via de ping aan Rumble in the jungel weten: “Ja vriend net gehoort dat vrijdag alles rond is”

Rumble in the jungel: “Wat zeg je”

Rumble in the jungel: “Snap niet wat je bedoeld”

Parce: “Ze waaren tg bezig met de bank en hypotheek nemen op een huis”

Parce: “Nou is goed gekeurt en vrijdag hebben ze je geldt”

Parce: “Dan begin ik het op te stuuren via westun”

Parce: “Ga daan een paar namen nodig hebben”

Rumble in the jungel: “Oke ik heb al 7 mensen”

Rumble in the jungel: “Ik wacht op je ping”

Rumble in the jungel: “Dus morgen moet ik die namen klaar hebben”376

Op 11 januari 2013 laat Parce via de ping aan Rumble in the jungel weten: “He vriend, Ik stuur zo een mail voor je, dan zetje de namen die heb r op”

Rumble in the jungel: “Ik heb de namen”

Rumble in the jungel: “Hoe laat kan je beginnen met sturen want die ding gaat over 3

uurtjes dicht”

Parce: “Ok”

Parce: “Vriend hier is 12 uur en hij gaat om half 2 naar de bank om verder aftehandelen”

(…)

Parce: “ Ik ga alvast mensen regelen om te kunnen stuuren”

Rumble in the jungel: “Gaat het vandaag nog lukken vriend”

Parce: “Zet de namen als ik rond ben laat ik je weten. Je krijg je duku zo en zo want ik krijg de duku als ze hier rond zijn, maar ik kan niet zeggen hoelaat”

Rumbel in de jungel: “Maar wel vandaag toch”

Parce: “Duku krijg ik vandaag”

Rumbel in de jungel: “Oke top” 377

Op 12 januari 2013 om 14:54 uur wordt verdachte gebeld door het nummer [telefoonnummer 32] , in gebruik bij [persoon 13] . [persoon 13] vraagt waar verdachte straks is, want die jongens komen straks naar hem toe. Verdachte zegt dat hij moet bellen, dan komt hij de kant van [persoon 13] op. [persoon 13] spreek af bij verdachte op de zaak en niet bij hem op de zaak. [persoon 13] zegt dat verdachte die ene jongen niet meer moet pingen daar. [persoon 13] is bezig met die andere jongen. Verdachte zegt dat hij bezig was een naam te regelen. [persoon 13] zegt dat die jongen waar hij een afspraak mee heeft het gaat regelen, dus verdachte moet die ander niet meer pingen, want die kan toch niks regelen. Als verdachte met die jongen blijft pingen, loopt die jongen van [persoon 13] misschien weg. Verdachte zegt dat hij [persoon 13] straks wel ziet.378

Diezelfde dag om 15:21 uur laat Parce aan Rumble in the jungel weten: “Rond 2 uur begin ik te storten”

Rumble in the jungel: “Ok”

Rumble in the jungel: “Over hoeveel uurtjes is dat”

Parce om 17:23 uur: “3 uurtjes ongv maar stuur de namen”

Parce: “Of zet ze hierop. [e-mail 2]

Rumble in the jungel: “ [persoon] , [medeverdachte 8] , [persoon 15] [persoon 14] ”

Rumble in the jungel: “Hier heb je alvast 3 ik stuur straks de rest”

Rumble in the jungel: “Vriend het gaat over twee uurtjes dicht dus we hebben wel haast”

Parce: “Ok ik doe m’n best”

Rumble in the jungel: “Ben je bijna zover”

Parce: “Eff vriend je krijg di num zo, heb mensen gestuurt om het te doen”

(…)

Rumble in the jungel om 21:50 uur: “Wat is die code”

Parce: “Vriend ik heb hier een probleem met die namen”

Parce: “Ze zeggen hier dat die mensen geblokeert voor westen”

Parce: “Ik moet andere namen hebben”

Rumble in the jungel: “ [persoon 18] ”

Rumble in the jungel: “Probeer die is”

Rumble in the jungel: “Vriend ik bel net wester union en die meisje kan wel”

Parce: “Vriend van hieruit kan geen geldt op die namen gestuurt worden. Ik heb geen reden

op dit te verzinnen”

Parce: “Stuur me aub 3 ndere namen”

Rumble in the jungel: “Oke”

Parce: “R is iets met die namen bij western”

Rumble in the jungel: “Ik ga je nu nog 2 sturen”

Parce: “Ik ga geen grapen uit haalen met dit Ik wil het ook achter de rug hebben”

Rumble in the jungel: “Geef me 10 min”

Rumble in the jungel: “ [persoon 19] , [persoon 18] ,”

Rumble in the jungel: “Doe deze alvast”

Rumble in the jungel: “Kijk of deze lukt”

Rumble in the jungel: “Hoe lang duurt het dat je het weet”

Parce: “30 min”

Rumble in the jungel: “Oke”

Parce: “Vriend ik ben r maar de shit is dicht dus morgen 9u kan ik stuuren”

Rumble in the jungel: “Is het nu al dicht”

Rumble in the jungel: “Vriend heb je al het geld compleet nu bij je”

Parce: “Is hier 6 u geweest”

Parce: “Ik heb de helft straks om 9u heb ik de andere helf”

Rumble in the jungel: “Oke ik heb je nu 2 namen gegeven ik stuur je straks nog 2 namen. Dan moet je naar hun sturen in de ochtend”

Parce: “Ok 100 procent 9 u deze tijd”

Rumble in the jungel: “Oke”

Rumble in the jungel: “ [persoon 19] , [persoon 18] , [medeverdachte 4] , [persoon 20] ”

Rumble in the jungel: “Deze 4 moet lukken en morgen krijg je nog meer namen maar zorg dat je 9 uur die code stuur voor me”379

De volgende dag, op 13 januari 2013 om 16:18 uur, stuurt Rumble in the jungel naar Parce: “We staan te wachten”

Parce: “Ja ze al gaan doen ik ben onderweg om meer mensen te regelen”

Parce: “20 min”

Rumble in the jungel: “Ok”

Parce: “ [persoon 21] . 2722210331 gestuurt door [naam 3] ”

Parce: “De [persoon 18] codigo 3571615287 gestuurt door [naam 5] ik. Stuur zo de anderen”

Rumble in the jungel: “Ok”

Rumble in the jungel: “En die andere 2”

Rumble in the jungel: “Ben nu met hun bij wester ubion”

Parce: “Ok”

Parce: “ [medeverdachte 4] codigo. 342583800. [naam 3] ”

Parce: “Dit is de derde”

Parce: “Ik wacht nog op de andren”

Rumble in the jungel: “Vriend wat is dit”

Rumble in the jungel: “Je kan toch wel 1000 euro sturen”

Rumble in the jungel: “Waarom 718 euro”

Rumble in the jungel: “Kan je die naam [persoon 18] veranderen in [persoon 18] ”

Parce: “Het kan hier max 1000 us pp”

Rumble in the jungel: “Oke kan je die naam veranderen van [persoon 18] in [persoon 18] ”

Parce: “is 900 eur ongeveer pp”

Rumble in the jungel: “Nee vriend is 718 presies”

Parce: “lk stuur zo de copies voor je”

Parce: “Het verandert maar jij moet 2uur wachten voor het in de syteem goed zit”

Parce: “Morgen doe ik weer verstuuren met meer mensen deze keer dan gaat het sneller”

Rumble in the jungel: “Hier heb je nieuwe namen”

Parce: “Stuur ze straks want ik moet genoeg mensen vandag verzamelen dat het sneller gaat”

Rumble in the jungel: “ [persoon 22] , [medeverdachte 8] . [medeverdachte 4] . [persoon 18] . [persoon 19] ”380

Uit de gegevens van Western Union blijkt dat er op 13 januari 2013 een bedrag van 1000 dollar van [naam 3] (Peru) naar [persoon 19] (Nederland) is gestuurd. Het transactienummer betreft 2722210331. Tevens is er op dezelfde datum een bedrag van 1000 US dollar van verzender [naam 5] (Peru) naar [persoon 18] (Nederland) gestuurd.381

Op 13 januari 2013 tussen 21:56 uur en 22:24 uur voeren Johan en ‘A.K.A.’ een pingconversatie waarin het volgende besproken wordt:

A.K.A.: “Kan het kloppen dat er wat is geveonden in de post”

Johan: “Weet ik niet”

Johan: “Heb niets gehoord”

A.K.A.: “Ze beweren dat ze het erin hebben gedaan alleen in de verkeerde doos”

Johan: “Ok maar waarom geven ze eerst een niet bestaand nr en dan vier uur later komen ze met het andere nr”

A.K.A.: “Ze zeggen dat ze de nummer met code hebben gekregen en daardoor verkeerd is vertaald door hun”

A.K.A.: “Maar ik geloof het noiet ik heb gezegd als jullie willen werken moeten jullie. 10 betalen

dus laat maar nu zien hoe zeker jullie zijn”

Johan: “Oke doe je goed want geloof ze ook niet echt maar wat ze eerst vertelde waar het in zat

klopt het wel dat het bij de post zat”

Johan: “Maar voor de rest heb je niets meer gehoord”

A.K.A.: “Maar ze blijven dat verhaal zeggen”
Johan: “Als we nog wat gaan doen lijkt het mij verstandig dat je een nieuwe tel voor me haal

want is te veel op”

Johan: “Ok en wat willen ze nu dan”

A.K.A.: “Daar ziit 5 voor jou bij en al mijn onkosten wat ik heb gemaakt”

Johan: “Ja ze mogen ons zeker tegemoed komen”

Johan: “Dat vind ik ook”

Johan: “En wat zeiden ze dat je 10 vroeg”

A.K.A.: “Ze zijden is te veel maar ik heb het kort gehouden ik heb ze die brief van jou laten

zien en heb ze duideliji gemaakt dat wij kunnen wat we zeggen en nu is het aan hun

of ze wat willen doen”

Johan: Doe je goed als ze kunnen verliezen ze niets dus dan zie ik hun probleem niet maar ja we

horen het wel en anders niet”

A.K.A.: “Ik denk daat we ze zeker wel gaan horen”

Johan: “En anders kunnen ze het niet. We zien het wel. Maar ik spreek je gr”382

Op 14 januari 2013 om 0:31 uur stuurt Rumble in the jungel naar Parce: “Nancy sichtman”

Parce: “Morgen vroeg doe ik ze”

Parce: “Ja ok vriend”

Parce: “Ik herhaal de anderen ook”

Rumble in the jungel: “Oke top”

Rumble in the jungel: “En ook om 9uur gelijk”383

Op 14 januari 2013 om 17:05 uur pingt Rumble in the jungel naar Parce: “Vriend wat is dit nou die dingen gaan zo dicht en je laat niks van je horen”

Rumble in the jungel om 18:04 uur: “Vriend dit kan je niet maken we staan allemaal te wachten bij wester union”

Parce: “Vriend de eerste 3 kon je al ophaalen”

Parce: “Ik ben bezig met de anderen”

Rumble in the jungel: “Vriend stuur me nu naam en code”

Parce: “De 3 die je gisteren had”

Rumble in the jungel: “Welke drie vriend heb je die naam al veranderd van [persoon 18] en is die code goed van [medeverdachte 4] ”

Parce: “1 is verandert code is het zelf de”

Parce: “Als ik de anderen gedaan heb dan hoor je het. Dan moet je ophaalen”

Rumble in the jungel: “He die [medeverdachte 4] klopt niet”

Rumble in the jungel: “Die code je moet geen grapjes met mij maken en mij aan het lijntje houden”

Parce: “Vriend dondedg staat alles r op want ik had wat probleem hier met die man, maar zit al goed. Ik regel alles eff geduld”384

Op 15 januari 2013 belt verdachte naar het telefoonnummer [telefoonnummer 37] , in gebruik bij [persoon 18] (hierna: [persoon 18] ). Verdachte vraagt: “schat, we wonen op [huisnummer] toch? Rijssenhout.”

[persoon 18] : “ [huisnummer] ”. Verdachte moet ook de postcode weten: [postcode] . Iemand op de achtergrond schrijft het op. Verdachte geeft ook nog een rijbewijsnummer door.385

[persoon 18] is een vriendin van verdachte. Verdachte gaat op Schiphol iets ophalen wat op naam van [persoon 18] staat. De naam van [persoon 18] was eerst fout geschreven. [persoon 18] heeft één keer of twee keer haar bankpas aan verdachte uitgeleend en verdachte had ook haar pincode. [persoon 18] heeft niet bewust haar naam gegevens aan verdachte gegeven om te gebruiken.386

Op 16 januari 2013 om 2:09 uur stuurt Rumble in the jungel naar Pablo: “Ik hoor van [bijnaam] dat ik niet meer met die man moet regelen maar dat jij het gaat regelen”

Pablo: “Ik heb tegen [bijnaam] gezegd dat ik op het laatste moment hoor dat jij afspraken met die man heb staan, terwijl ik van mijn kant druk zet op die man!!”

Pablo: “Dan zeg die ma tegen mij dat hij jou al had gesproken en dat hij het verder met jou wou regelen”

Pablo: “Dat heb ik tegen [bijnaam] gezegd!”

Rumble in the jungel: “Die man vroeg mij namen en die heb ik hem gegeven maar heeft alleen naar 2 mensen gestuurd en hij liegt en beloofd de hele tijd alleen maar en houd me aan het lijntje”

Pablo: “En hij zei tegen mij dat hij met mij heeft gehandeld en dat hij dat tegen jou zou gaan zeggen”

Pablo: “Ik heb na vrijdag niks meer van die man gehoord”

Pablo: “Ik ping hem en hij kijk ze niet eens”

Rumble in the jungel: “Ja dat zij hij ook maar ik heb hem gezegd dat ik een afspraak had dat ik binnen een week me geld zou krijgen en die week is al 2 weken bijna”

Pablo: “Had jij contact deze dagen met die man?”

Pablo: “Heeft hij geld voor je gestuurt?”

Rumble in the jungel: “Hij heeft 2 dagen geleden 2x 718 euro gestuurd”

Rumble in the jungel: “N toen heb ik niks meer gehoord tot vandaag en dit stuurde hij net”

Rumble in the jungel: “Vriend dondedg staat alles r op want ik had wat probleem hier met die man, maar zit al goed. Ik regel alles eff geduld”

Pablo: “Zie je ik weet dat niet eens!!”

Pablo: “Zeg hem dat hij mij pings moet beantwoord”

Pablo: “Ik zette zware druk op hem, maar na dat hij afspraken had met jou kijk hij mijn pings niet

eens”

Rumble in the jungel: “Ik ga hem nu pingen en zeggen dat hij jou moet antwoorden”

Pablo: “Ja gelijk!!”

Rumble in the jungel: “Zal ik iemand zijn kant op sturen om hem aan te pakken”

Rumble in the jungel: “Dan ziet hij dat we sirieus zijn”

Rumble in the jungel: “Vriend reageer op die vriend van je dit loopt zo uit de hand”

Pablo: “Dan ga je weer kosten maken??”

Pablo: “Ik kan vanuit hier ook mensen op hem zetten! Maar ik laat je weten wat we gaan doen”

(…)

Rumble in the jungel: “Maar kunnen jullie niet alvast wat geld deze kant op sturen”

Pablo: “Vriend ik wacht ook op mijn geld!!”

Pablo: “Moet mijn geld ook van hem krijgen”

Rumble in the jungel: “Maar kan je niet alvast mij kant op sturen en dat je het later van hem neemt op ze minst die 5 borg die ik betaald heb”

Pablo: “Vriend ben ook vast! Ga kijken laat je weten! Beloof niks”

Rumble in the jungel: “Als je alleen alvast die 5 regelt dan is die borg in iedergeval geregeld”

Rumble in the jungel: “Dat is wel het minste wat je voor me kan regelen vriend toch”

Pablo: “Vriend ik zet druk op die man voor ons geld!!”

Pablo: “Als ik die 5 had kreeg je het allang! Maar zit ook op geld te wachten!”

Pablo: “Laat je weten”387

Op 16 januari 2013 om 3:30 uur pingt Parce naar Rumble in the jungel: “Doe ik donderdag waneer jullie al je geld heb”

Rumble in the jungel: “Vriend ik gekoof je niet”

Rumble in the jungel: “Ik hoop dat je mij niet aan het lijntje houd”

Rumble in the jungel: “Want [medeverdachte 4] ze code klopt niet”388

Uit de opgevraagde gegevens van het GWK (Western Union is een onderdeel van het GWK) blijkt dat [persoon 19] in de periode van 10 januari 2013 tot en met 15 januari 2013 € 718,78 heeft ontvangen uit Peru. De verzender is [naam 3] .389

Op 22 januari 2013 om 17:52 uur stuurt Rumble in the Jungel via de ping naar Parce: “Grappe maker”

Rumble in the jungel: “Wat zijn dit voor grappen die jullie maken”

Rumble in the jungel: “Zijn jullie mij aan het bedonderen”

Parce: “Ben geen grapemaker vriend, en ben drukbezig met jullie incaso en ik krijg het voor

elkaar”

Parce: “Jullie moeten een beetje gedult hebben want ik moet de mijne ook incaseren”

Rumble in the jungel: “Vriendje hebt me laten wachten als een hond bij wester union”

Parce: “Ik sta garant dat dat deze week vrij komt”

Rumble in the jungel: Vriend ik heb nu 5000 nodig stuur dat alvast”

Parce: “Het is niet makkelijk als jullie denken want hier zijn de dingen uit de hand gelopen maar duku komt wat r ook gebeurt”

Rumble in the jungel: “Vriend zorg dat morgen hier 5000 is”

Parce: “Luister ik hier iemand vast gebn en ik moet voor zichtig zijn maar om alles voor elkaar te krijgen geb ik zeker nog 2 dgn nodig”

Rumble in the jungel: “Ik stuur morgen iemand die komt je helpen oke”

Rumble in the jungel: “En aan hem moet je die geld geven”

Parce: “Eff hier bespreken eff”

Rumble in the jungel: “Die man van mij is gewelddadig die krijgt alle geld los van die mensen”390

Een tijd later, op 10 maart 2013, voeren A.K.A. en Johan een pingconversatie. Johan pingt om 22:11 naar A.K.A: “Hoe zit het met die borg”

A.K.A: “die krijg ik straks”

A.K.A: “Je hebt me woord ik heb het met max een uurtje”

A.K.A: “Dus komt goed”

A.K.A: “Of het wat wordt of niet vandaag ik krijg het straks”

Johan: “Beter”

A.K.A: “Ik wil niet wanhopig over komen bij hun maar dat komt goed ik ping je straks ik wacht nu op hun”

Johan: “Heb niets met wanhopig te maken dat zijn afspraken ze hadden het eigenlijk al moeten betalen en niet op laatste moment”

(…)

Johan: “Ok en je heb borg gekregen”

A.K.A: “Ik heb net 2 gekregen”

A.K.A: “En ik zij moet nog 1”

Johan: “Waarom twee als je drie heb gezegd”

A.K.A: “Heb ik ook gezegd maar die andere vriend heeft gezgt een paar rugen' . Dus hun dachten met een paar 2”

A.K.A: “Maar komt goed maak je geen zorgen”

A.K.A: “ 2 heb ik krijg straks nog 1 dus komt goed”

Johan: “Maar jij had wel drie gezegd”

A.K.A: “Ja tegen die vriend en die heeft weer tegen hun een paar gezegd”

Johan: “Ok”

Johan: “Maar ze moeten wel die drie geven het gaat weer niet volgens afspraak ik had het al moeten hebben en niet achteraf”

A.K.A: “Je hebt me woordt”

A.K.A: “Vriend ik heb het komt goed”391

De volgende dag, 11 maart 2013, komt verdachte de borg bij [medeverdachte 2] brengen. Johan pingt naar A.K.A: “Hoe laat ben je ongeveer hier”

A.K.A: Ik ben er bijna”

Johan: “Ok dan”

A.K.A: Die tunnel zat helemaal vast maar rij al bijna bij je afslag”

Johan: “Zie jer zo”

A.K.A: “Heb je borg ook mee”

Johan: “Beter”392

Verdachte is op 12 maart 2013 aangehouden in zijn woning op het adres [adres 3] te Nieuw Vennep.393

[medeverdachte 2] is op 12 maart 2013 aangehouden op zijn verblijfsadres [adres 4] te Purmerend.394 Tijdens de doorzoeking in de woning van verdachte op 12 maart 2013 wordt in totaal € 6.760,00 aan contant geld aangetroffen.395 Hiervan wordt € 5000,- gebundeld aangetroffen in een herenjas welke in de kledingkast hangt. Deze bundel bestaat uit 100 bankbiljetten van € 50,-.396

Tevens wordt een notitieblok aangetroffen met daarop handgeschreven luchthavens, bijbehorende vluchtnummer en verwachte aankomsttijden. De genoteerde luchthavencodes zijn van luchthavens die liggen in zogenaamde bron- of doorvoerlanden van verdovende middelen, gelegen in Zuid-Amerika, de Nederlandse Antillen of andere landen in het Caribisch gebied. Er zijn vluchtnummers genoteerd van de luchtvaartmaatschappijen KLM Royal Dutch Airlines, Surinam Airlines en ArkeFly. [medeverdachte 2] heeft deze notities geschreven.397

[medeverdachte 4] is op 12 maart 2013 aangehouden op zijn woonadres [adres 11] te Hoofddorp.398 In zijn woning wordt een paspoort aangetroffen op naam van [medeverdachte 4] .399 In dit paspoort staat een inreisstempel van Peru van 23-??-2012 en een uitreisstempel van 1 januari 2013 van Peru.400

[medeverdachte 8] is op 12 maart 2013 aangehouden op het adres [adres 3] te Nieuw-Vennep.401

Op 13 maart 2013 heeft verdachte verklaard dat hij de pingnaam ‘ [voornaam verdachte] ’ gebruikt en daarnaast ook gebruik maakt van andere pingnamen.402 Verdachte is weleens betrokken geweest bij het overmaken van geld bij Western Union.403

[medeverdachte 2] heeft tijdens zijn verhoor op 12 maart 2013 verklaard dat hij op het adres [adres 4] in Purmerend woont. [medeverdachte 2] is sinds 1997 bagagemedewerker bij de KLM. Hij is belast met het laden en lossen van bagage en soms rijdt hij ook bagage.404 Het telefoonnummer van zijn Iphone is [telefoonnummer 38] . Het telefoonnummer van zijn Blackberry en van zijn andere telefoon weet hij niet.405

Op 13 maart 2013 verklaart [medeverdachte 2] dat hij de pincode van zijn Iphone niet wil geven. Het handschrift op de notitiebladen (met daarop vluchten en vluchtnummers) die bij [medeverdachte 2] thuis zijn aangetroffen is van hem. [medeverdachte 2] herkent zichzelf op de door het observatieteam gemaakte foto.406

[medeverdachte 8] heeft tijdens haar verhoor op 12 maart 2013 verklaard dat zij samen met verdachte op het adres [adres 3] te Nieuw-Vennep woont. Verdachte is haar vriend.

4.4.2.2 Bewijsoverweging ten aanzien van feit 2 (zaaksdossier 2)

Door en namens verdachte is ten aanzien van feit 2 vrijspraak bepleit. De raadsman heeft hiertoe aangevoerd dat de telefoon van verdachte in de ten laste gelegde periode ook door anderen werd gebruikt, waardoor niet is vast te stellen dat verdachte de belastende pinggesprekken met de pingnamen ‘MR’, ‘Rumble in the jungel’ en ‘A.K.A’ heeft gevoerd.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt daartoe als volgt.

Zoals de rechtbank hierboven reeds heeft overwogen worden de pingnamen ‘MR’, ‘Rumble in the jungel’ en ‘A.K.A’ die in dit zaaksdossier gebruikt worden toegeschreven aan verdachte.

De rechtbank leidt uit de vele onderschepte pingberichten - bezien naar hun inhoud en de chronologie daarvan - in combinatie met de observaties af dat het voornamelijk verdachte is geweest die gedurende de ten laste gelegde periode gebruik heeft gemaakt van de pingnamen ‘MR’, ‘Rumble in the jungel’ en ‘A.K.A’. In dit verband overweegt de rechtbank ook dat verdachte zich – geconfronteerd met de belastende pinggesprekken die aan hem worden toegeschreven – telkens op zijn zwijgrecht heeft beroepen en ook niet heeft aangegeven welke gesprekken er dan door een ander persoon gevoerd zouden zijn en door wie dit dan gebeurd zou zijn. Daarmee heeft verdachte geen verklaring gegeven die de redengevendheid van de genoemde feieten en omstandigheden zou kunnnen ontzenuwen. Zodoende gaat de rechtbank er van uit dat het verdachte is geweest die gebruik heeft gemaakt van bovengenoemde pingnamen en de belastende pinggesprekken heeft gevoerd.

Daarnaast heeft de raadsman betoogd dat er niet voldoende bewijs voorhanden is om vast te stellen dat handelingen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n) daadwerkelijk zagen op de handel in verdovende middelen.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt als volgt.

De rechtbank stelt voorop dat aan verdachte is ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan voorbereidings- dan wel bevorderingshandelingen ten behoeve van de invoer van cocaïne in Nederland. Het feit dat er geen cocaïne of andere verdovende middelen aangetroffen zijn staat niet in de weg aan een bewezenverklaring van artikel 10a, eerste lid, van de Opiumwet. Ook in die gevallen is in beginsel een bewezenverklaring mogelijk, mits op grond van het samenstel van feiten en omstandigheden geen andere conclusie mogelijk is dan dat sprake is geweest van handelingen met betrekking tot cocaïne.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de door verdachte en zijn medeverdachten verrichte handelingen betrekking hadden op de voorbereiding van de invoer van cocaïne. Dat het daadwerkelijk in totaal om 7 kilo cocaïne ging leidt de rechtbank af uit de vele afgeluisterde telefoongesprekken en onderschepte pingberichten bezien naar hun inhoud, de chronologie en de kring van deelnemers aan die gesprekken. Die gesprekken kunnen naar het oordeel van de rechtbank in betekenisvolle samenhang worden geplaatst. Zo volgt uit de onderschepte pinggesprekken dat verdachte op 12 november 2012 pingt met medeverdachte [medeverdachte 2] , die werkzaam is als bagagemedewerker op de luchthaven Schiphol,en vraagt of er collega’s van [medeverdachte 2] “weg” zijn en of het “heet” is daar. Op 16 december 2012 vraagt [medeverdachte 2] aan verdachte wat het probleem is, waarop verdachte antwoordt: “Er is een koerier gepakt met wat in ze tas en toen was het blouw daar.” Vervolgens is medeverdachte [medeverdachte 4] op 22 december 2012 via Parijs naar Peru gevlogen. In de pinggesprekken geeft verdachte met de pingnaam Rumble in the jungel instructies aan [medeverdachte 4] en wordt er gepingd over geldbedragen die door verdachte gestuurd moeten worden. Verdachte vraagt aan [medeverdachte 4] hoeveel in usd “voor die 2” en krijgt van [medeverdachte 4] als antwoord “10500 usd”. Verdachte merkt op dat het in Nederland ’35’ waard is. Uit de drugsprijslijst van de KLPD van 2011 blijkt dat de marktprijs van cocaïne in Nederland ongeveer

€ 34.375,- per kilogram is. Vervolgens wordt door verschillende personen in Nederland in opdracht van verdachte geld overgemaakt naar personen in Peru. Op 28 december 2012 pingt [medeverdachte 4] aan verdachte dat er “niet gezet kan worden omdat er teveel autoriteiten zijn”. Direct hierna pingt verdachte dezelfde informatie door naar [medeverdachte 2] . De rechtbank overweegt dat het een feit van algemene bekendheid is dat Peru een cocaïneproducerend en – exporterend land is en dat er veel drugs per vliegtuig vanuit Zuid-Amerika naar Nederland wordt gesmokkeld. Daarnaast wijst de rechtbank in dit verband op een pinggesprek tussen verdachte en de gebruiker van de pingnaam “Pablo”, die gebruik maakt van een telefoonnummer uit Curaçao. Pablo vraagt op 5 januari 2013 aan verdachte of “deze project” ook van Aruba gedaan kan worden. Verdachte antwoordt dat ‘abc’ niet kan, omdat hier honderd procent “cont” is. Tevens heeft verdachte op 7 januari 2013 een pinggesprek met ‘Parce’ waarin laatstgenoemde pingt dat de afspraak was om een golftas te gebruiken maar omdat deze zonder golfstokken werd geleverd was het verdacht. Ook vraagt verdachte aan Parce hoeveel het er zijn. Parce antwoordt: “2 van jou 2 van mij 1 om de voorige onkosten afte trekken (…)” “Dus totaal 5 (…) pingt verdachte vervolgens. Tot slot overweegt de rechtbank dat geen van de verdachten een verklaring heeft afgelegd die de redengevendheid dat het om cocaïne ging heeft ontzenuwd. Gelet hierop kan het naar het oordeel niet anders dan dat de verdachten bezig waren met voorbereidingshandelingen voor de invoer van cocaïne.

Opzet

Uit de weergegeven bewijsmiddelen in onderlinge samenhang bezien, volgt naar het oordeel van de rechtbank dat verdachte en zijn medeverdachten de opzet hadden om cocaïne in te voeren in Nederland en dat de voorbereidingshandelingen daarop waren gericht. De wijze van aanpak en de moeite die de verdachten zich maandenlang hebben getroost om cocaïne in het bronland Peru op een vliegtuig geplaatst te krijgen en het pakket vervolgens op Schiphol uit het vliegtuig te halen spreekt boekdelen. De inhoud van de pinggesprekken laten geen ruimte voor een andere conclusie dan dat alle verdachten op de hoogte waren van en een bijdrage leverden aan het gezamenlijke doel: het voorbereiden van de invoer van cocaïne vanuit Peru.

Medeplegen

Gelet op de inhoud van de weergegeven feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat verdachte en zijn medeverdachten op zodanige wijze nauw en bewust hebben samengewerkt dat in beide gevallen van medeplegen kan worden gesproken. Daaraan doet niet af dat verdachte en zijn medeverdachten verschillende rollen hadden in de voorbereidingshandelingen en de ene verdachte minder frequent voorkomt dan in de afgeluisterde en opgenomen gesprekken en de pinggesprekken dan de ander. Alle verdachten hebben, zoals hiervoor is overwogen, naar het oordeel van de rechtbank een significant aandeel gehad in de voorbereidingshandelingen gericht op de invoer van cocaine uit Peru.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte zich van

1 november 2012 tot en met 15 januari 2013 samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan (kort gezegd) voorbereidingshandelingen gericht op de invoer van cocaïne in Nederland.

4.4.1.3 Bewijsoverweging ten aanzien van feit 3 (zaaksdossier 1, 2 en 9)

Aan verdachte is voorts ten laste gelegd dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, welke organisatie als oogmerk heeft strafbare feiten zoals opgenomen in de artikel(en) 10 en/of 10a van de Opiumwet te plegen.

Voor de bewezenverklaring van 'een organisatie' als voornoemd is vereist dat sprake is van een samenwerkingsverband, met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en tenminste één andere persoon, aldus de Hoge Raad in het arrest van 22 januari 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BB7134).

Van deelname is sprake als de verdachte hoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in, dan wel ondersteuning biedt aan gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van die organisatie.

Voor strafbare deelname is voorts voldoende dat de betrokkene in zijn algemeenheid weet dat er een organisatie bestaat en dat die organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft (Gerechtshof Arnhem 18 september 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BY0669).

Voornoemd oogmerk van de organisatie dient gelet op het ten laste gelegde te zijn gericht op het plegen van misdrijven die zijn opgenomen in de artikelen 10 en 10a van de Opiumwet.

Bij vonnissen van heden heeft de rechtbank in de zaken van verdachte en zijn medeverdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] bewezen verklaard dat zij zich, telkens tezamen en in vereniging met een ander of anderen, hebben schuldig gemaakt aan de uitvoer van drugs naar Zweden, dan wel aan het plegen van voorbereidingshandelingen gericht op de invoer van cocaïne in Nederland. Reeds uit deze bewezen verklaarde feiten volgt dat sprake is geweest van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband tussen verdachten gericht op het in- en uitvoeren van verdovende middelen.

De rechtbank acht in dit verband voorts de volgende redengevende feiten en omstandigheden van belang:

Uit hetgeen de rechtbank hiervoor in de inleiding en in zaaksdossiers 1 en 2 heeft overwogen en de vaststelling van de feiten volgt dat verdachte veelvuldig contacten heeft onderhouden met verschillende medeverdachten, in ieder geval vanaf 4 april 2012 tot en met 12 maart 2013. Bij die gesprekken en ontmoetingen werd, al dan niet versluierd, gesproken over (de invoer en uitvoer van) drugs, de auto, de koeriers en werden er afspraken gemaakt over het uit de bagage halen van drugs.

Versluierd taalgebruik

De leden van de organisatie bedienen zich in de onderlinge communicatie regelmatig van versluierend taalgebruik, kennelijk met de bedoeling om over verdovende middelen en daarmee samenhangende zaken te kunnen spreken zonder dat dit concreet uit de gesprekken blijkt. Eventueel ‘meeluisterende’ opsporingsinstanties moet hierdoor zand in de ogen gestrooid worden. Door de leden van de organisatie werd in versluierd taalgebruik onder meer informatie gegeven over (de ernstig zieke vader van) koerier [medeverdachte 7] , de door haar gebruikte auto waarin cocaïne en amfetamine was verborgen (zaaksdossier 1), dan wel over een aankomende of vertrekkende vlucht met daarin vermoedelijk verdovende middelen, hoe en wanneer ‘het’ ‘gezet’ zouden worden en hoeveel er voor moet worden betaald (zaaksdossier 2A en 2B).

Telecommunicatie

Eveneens in het kader van het bemoeilijken van de opsporing maakten de leden van de organisatie gebruik van veel verschillende telefoons en telefoonnummers. Dit bleek onder meer uit de grote hoeveelheid verschillende bij verdachten in gebruik zijnde telefoon- en imei-nummers die in dit onderzoek zijn getapt en de grote hoeveelheid verschillende pingnamen waar de leden van de organisatie zich van bedienden.

Aantreffen drugs

Voor het vervoeren van drugs naar het buitenland is meermalen gebruik gemaakt van een geprepareerde Seat Toledo. Deze auto werd dan bestuurd door een koerier, zoals bijvoorbeeld [medeverdachte 7] . In het land van bestemming reed de auto op aanwijzing en onder begeleiding van andere auto’s naar een bepaalde garage, waar vervolgens de drugs uit de auto werden gehaald. Dit kon ook midden in de nacht zijn.

In de auto van de koeriers [medeverdachte 7] en [persoon 6] is door de Zweedse douane op 28 november 2012 4,47 kilogram cocaïne en 3,87 kilogram amfetamine aangetroffen. Het cocaïnehydrochloride gehalte was 37%, wat erop duidt dat deze cocaïne is versneden met een ander middel. In de onderzochte cocaïne is fenacetine aangetroffen. Dit is een verboden pijnstiller, die wordt gebruikt voor het versnijden van cocaïne. [medeverdachte 7] reed op verzoek van [medeverdachte 3] naar Zweden. [medeverdachte 3] heeft hierover veelvuldig telefonisch contact gehad met verdachte. Het was de bedoeling dat in Zweden de drugs in een garage in Stockholm uit hun auto zouden worden gehaald. Kort voordat zij bij de garage aankwamen, zijn [medeverdachte 7] en [persoon 6] begeleid door [persoon 2] . Nadat de Seat Toledo de garage binnenreed, is [persoon 2] in zijn auto voor deze garage gaan wachten.

In de slaapkamer van verdachte in zijn woning aan de [adres 3] in Nieuw Vennep zijn 315,99 gram hasj, 9,6 gram hennep en een doorzichtig plastic zakje met daarin 1,47 gram fenacetine aangetroffen. Zoals de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen, wordt deze verboden pijnstiller gebruikt om cocaïne te versnijden en was de cocaïne die door de Zweedse douane is aangetroffen ook versneden met dit middel. In verdachtes slaapkamer is voorts een doos gevonden met daarin 1000 sluitgripzakjes. Dergelijke zakjes worden vaak gebruikt om kleinere hoeveelheden drugs in te verpakken. In de kelderbox zijn een vacuümapparaat, speciale vacuümzakken en een doos met latex wegwerphandschoenen gevonden. Bij de zoeking is een gecertificeerde speurhond narcotica ingezet, die onder meer is aangeslagen bij het vacuüm apparaat. De hond vertoont dit gedrag alleen wanneer hij de geur van enig verdovend middel in zijn neus krijgt. Ook zijn er in de woning 11 telefoons aangetroffen, een nep-revolver inclusief holster, een zwart masker, een kogel/steekwerend vest en drie dozen van cryptotelefoons. In de Seat is een GPS tracker gevonden. Een dergelijke tracker wordt ook wel gebruikt in een partij verdovende middelen.

Rolverdeling

Rol verdachte

Verdachte heeft gedurende ruim een jaar samengewerkt met anderen om drugs in en uit Nederland te voeren. De rechtbank stelt vast dat verdachte gedurende voornoemd tijdsbestek als leidinggevende in Nederland verantwoordelijk was voor de uitvoering en afwikkeling van het transport van verdovende middelen in Nederland. Hij vervulde een coördinerende rol tussen de organisatoren/opdrachtgevers van de drugstransporten in en naar het buitenland. In die hoedanigheid onderhield verdachte in zaaksdossier 2A en 2B veel contact met [medeverdachte 2] .

In zaaksdossier 1 is verdachte degene die contact onderhoudt met [medeverdachte 3] en [persoon 2] . [persoon 2] is de Zweedse contactpersoon en ontvanger van de drugs. [persoon 2] is ook aanwezig als de koeriers de drugs willen gaan afleveren bij de garage. In de weken voorafgaand aan dit transport hebben verdachte en [persoon 2] verschillende ontmoetingen met elkaar. Verdachte is afgereisd naar Zweden en [persoon 2] is naar Nederland gekomen. [medeverdachte 3] heeft [medeverdachte 7] benaderd om als koerier drugs naar Zweden te vervoeren. Zij heeft eerder drugs voor verdachte vervoerd, maar wil geen zaken meer doen met verdachte, omdat hij haar niet (volledig) heeft betaald. De telefonische contacten met [medeverdachte 7] lopen via [medeverdachte 3] , maar het is verdachte die [medeverdachte 3] daarbij instrueert.

Rol [medeverdachte 2]

heeft in ieder geval in de periode van 1 november 2012 tot en met 15 januari 2013 samengewerkt met verdachte om drugs via Schiphol in te voeren. [medeverdachte 2] had als bagagemedewerker toegang tot het ruim van het vliegtuig en de bagagekelders. Verdachte gaf telkens door wanneer de verdovende middelen in Peru in het vliegtuig gestopt zouden kunnen worden. [medeverdachte 2] keek dan in zijn werkrooster wanneer hij aan het werk was en dus de verdovende middelen uit het vliegtuig zou kunnen halen. Dit gaf hij dan door aan verdachte, die dit op zijn beurt weer aan [medeverdachte 4] doorspeelde. In de woning van [medeverdachte 2] is een lijst aangetroffen met daarop de vluchtnummers van verschillende vluchten die aankomen op Schiphol vanuit Zuid-Amerika, hetgeen de ping-gesprekken ondersteunt. Ook blijkt uit pinggesprekken dat [medeverdachte 2] informatie over het wel of niet lukken van een transport weer doorspeelt aan derden, zoals bijvoorbeeld de gebruiker van de pingnaam ‘Mr T’.

Rol [medeverdachte 3]

heeft samengewerkt met verdachte om drugs uit te voeren naar Zweden. [medeverdachte 7] heeft eerder drugs voor verdachte vervoerd, maar zij wil geen zaken meer doen met verdachte, omdat hij haar niet (volledig) heeft betaald. Daarom neemt [medeverdachte 3] contact op met [medeverdachte 7] . Hij biedt haar geld aan als zij drugs wil vervoeren naar Zweden en zij stemt daarmee in. [medeverdachte 3] laat [medeverdachte 7] weten dat er verder met haar contact zal worden opgenomen met een man genaamd [ongebekend gebleven medeverdachte] . In de dagen voordat [medeverdachte 7] gaat vertrekken naar Zweden, hebben verdachte en [medeverdachte 3] veel ping-contacten met elkaar. [medeverdachte 3] verblijft op dat moment in Colombia en neemt vanuit daar herhaaldelijk telefonisch contact op met [medeverdachte 7] of haar dochter [medeverdachte 6] , omdat [medeverdachte 7] wegens een ziekenhuisopname van haar vader niet kan vertrekken. De drugs die [medeverdachte 7] naar Zweden moet brengen, worden verstopt in een Seat Toledo. Deze auto is door [medeverdachte 3] vanuit Duitsland naar Nederland geïmporteerd en vervolgens op naam van [medeverdachte 7] gesteld. [medeverdachte 3] bleef echter de beschikking over het voertuig houden.

Duurzaam samenwerkingsverband

De samenwerking tussen de verdachten verdachte en [medeverdachte 3] heeft uiteindelijk geleid tot in ieder geval één voltooid transport van cocaïne en amfetamine naar Zweden. Verdachte en [medeverdachte 2] hebben door samen te werken in ieder geval diverse voorbereidingshandelingen tot de invoer van cocaïne in Nederland verricht.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat tussen verdachte, [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] sprake is geweest van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband. De rechtbank acht het daarbij van belang dat verdachte en diens medeverdachten het samenwerkingsverband (in hun onderlinge vaste rolvervulling) in stand hebben gehouden en hebben voortgezet, ondanks verblijven in het buitenland en herhaalde en tijdrovende voorbereidingshandelingen die op niets uitliepen. Zij onderhielden daarbij contacten met wisselende personen zowel - naar de rechtbank begrijpt - met betrekking tot de achterliggende organisaties in het buitenland, met betrekking tot koeriers als met betrekking tot de beschikbare bagagemedewerker in Nederland, teneinde een zending verdovende middelen uit het vliegtuig te kunnen halen en deze vervolgens ook uit te voeren naar het buitenland. Verdachten hadden in dat verband veelvuldig telefonisch contact, heimelijke ontmoetingen in de auto en op openbare plaatsen en spraken in versluierd taalgebruik.

Conclusie

Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit het vorenstaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, dat sprake is geweest van een duurzame en gestructureerde samenwerking gericht op het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en vijfde lid van de Opiumwet, onder meer blijkend uit de onderlinge verdeling van werkzaamheden en onderlinge afstemming van activiteiten van de deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijk doel van de organisatie en uit de planmatigheid en stelselmatigheid van de met het oog op dit doel verrichte activiteiten van de deelnemers binnen de organisatie. Uit de bewijsmiddelen en met name uit de ping- en tapgesprekken blijkt immers dat verdachten, in wisselende samenstelling en soms aangevuld met anderen, over een langere periode intensief, planmatig en stelselmatig met elkaar hebben samengewerkt bij de (voorbereiding van) de in- en uitvoer van cocaïne en amfetamine, waarbij een duidelijke rolverdeling heeft bestaan.

De rechtbank acht derhalve wettig en overtuigend bewezen dat verdachte onder feit 3 is ten laste gelegd, nu hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die als oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en vijfde lid van de Opiumwet.

4.4.3.1 Redengevende feiten en omstandigheden ten aanzien van feit 4 (zaaksdossier 4B):

Op 3 december 2012 belt verdachte naar het Spaanse telefoonnummer [telefoonnummer 39] , waarvan is vastgesteld dat het in gebruik is bij [persoon 23] , met de bijnaam [persoon 23] (hierna: [persoon 23] ).407 Verdachte zegt tegen [persoon 23] dat hij geld nodig heeft en vraagt of [persoon 23] wat voor hem kan regelen. [persoon 23] antwoordt: “Ik heb helemaal niks. Ik heb zwaar schulden. Daarom zit ik hier ook te wachten. Anders had ik al lang in Nederland geweest.”408

Op 26 december 2012 om 15:23 uur wordt verdachte gebeld door [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ). Ze spreken af bij “Mamma”.409 Tijdens dit telefoongesprek straalt de telefoon van verdachte een mast aan op de Rijksweg A4 bij Hoofddorp.410

Tussen 16:07 uur en 17:58 uur voert de gebruiker van de pingnaam Rumble in the jungel een pingconversatie met de gebruiker van de pingnaam Google. Hierin wordt besproken dat Rumble in de jungel paarse nodig heeft. Google denkt dat hij dit wel kan regelen voor “2 proc”. Rumble in de jungel wil 200 stuks, voor 1 procent. Google geeft aan dat hij niet denkt dat hij dit kan regelen. Google gaat informeren en vraagt aan Rumble in the jungel: “Ben je bereid na rotter te gaan?” Rumble in the jungel zegt “Ja”. Even later blijkt dat Google zelf niets heeft. Hij heeft nagevraagd bij de gebruiker van de pingnaam Money makerFeliz navida !!! of deze nog kan wisselen. Money makerFeliz navida !!! wil wisselen tegen 3 procent. Dat vindt Rumble in the jungel echt duur. Even later vraagt Rumble in the jungel of hij nog kan komen wisselen, waarop Google zegt: “Nee gaat niet man iedereen s druk411

Om 16:55 uur belt verdachte met [medeverdachte 1] en vraagt of ze naar Rotterdam gaan. [medeverdachte 1] vraagt of verdachte nu bedoelt, waarop verdachte bevestigend antwoordt. Vervolgens wordt de verbinding verbroken.412

Diezelfde dag van 18:26 uur tot 19:40 uur voert Rumble in the jungel een conversatie met de gebruiker van de pingnaam Rachel. Hierin wordt onder meer het volgende besproken:

- 18:26:04 uur: Rumble in the jungel naar Rachel: “Bro can you fiks me 500 bils”

- 18:26:14 uur: Rachel naar Rumble in the jungel: “Yes”

- 18:26:35 uur: Rumble in the jungel naar Rachel: “I need 200 piece of 500 bils”

- 18:27:11 uur: Rachel naar Rumble in the jungel: “ ?”

- 18:27:19 uur: Rumble in the jungel naar Rachel: “I got 50 bils and I whant change to 500 bils”

- 18:28:22 uur: Rachel naar Rumble in the jungel: “But today I can’t my friend”

- 18:28:37 uur: Rumble in the jungel naar Rachel: “Tomorow bro”

- 18:29:06 uur: Rumble in the jungel naar Rachel: “Please help me bro whit that”

- 18:29:09 uur: Rachel naar Rumble in the jungel: “How many?”

- 18:29:21 uur: Rachel naar Rumble in the jungel: “How most?”

- 18:29:33 uur: Rumble in the jungel naar Rachel: “100.000”413

Op 1 januari 2013 voert Rumble in the jungel een pinggesprek met de gebruiker van de pingnaam Spash machen. Tijdens deze conversatie laat Rumble in the jungel om 14:46 uur aan Spash machen weten dat hij paarse briefjes nodig heeft. Rumble in the jungel wil 50jes wisselen in groot. Spash machen geeft aan dat hij zal rondvragen voor Rumble in the jungel, waarop Rumble in the jungel terugstuurt dat hij vandaag nodig heeft voor een vriend van hem. Hierop laat Spash machen om 14:49 uur weten dat hij echt niet heeft.414

Vervolgens start Rumble in the jungel om 14:54 uur een pinggesprek met Google, waarin hij vraagt of Google niet wat paarse heeft. Google stuurt terug dat hij niet heeft. Rumble in the jungel vraagt of Google ook geen groene heeft, maar Google geeft aan ook geen groene te hebben. Hij moet wel straks geld ophalen. Rumble in the jungel hoopt dat het allemaal paars is en vraagt of Google niet aan ‘hem’ kan vragen of het groot is. 415

Op 1 januari 2013 van 17:24 uur tot 22:44 uur heeft Rumble in the jungel een pinggesprek met de gebruiker van de pingnaam MR T. Hierin wordt onder meer het volgende besproken:

- 17:24:59 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Ik heb 500 briefjes nodig”

- 17:25:27 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Ik heb 50jes die wil ik om ruilen naar 500 briefjes”

- 17:25:40 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Tja..”

- 17:25:56 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Lastig”

- 17:26:09 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Ik heb voor 11uur vanavond nodig”

- 17:26:24 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “200 briefjes is ook goed”

(…)

- 17:31:53 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Hoeveel moet je dr hebben dan?”

- 17:32:31 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Gap heb zo veel ogelijk nodig”

- 17:32:37 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “35 als kan”

(…)

- 19:37:36 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “He gap is goed”

(…)

- 19:37:57 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Kom je het halen”

- 19:38:01 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Ja”

(…)

- 19:38:29 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “11 uur heb ie het pas”

- 19:38:47 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Oke is goed”

- 19:38:50 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Kan ik ook meer”

- 19:39:03 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Hoeveel?”

- 19:40:13 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “?”

- 19:41:09 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Ik will alles wat hij heeft”

- 19:46:47 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Gap ik heb in totaal 95 nodig”

- 19:47:09 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Want dan stuur alles in een keer”

- 19:47:24 uur: Rumbie in the jungel naar MR T: “Dus kijk wat hij heeft dan kom ik het gelijk brengen”

- 20:12:34 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Kan je me laten weten hoeveel ik mee moet nemen”

(…)

- 20:14:52 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Ik neem wat meer mee kijk of je in de tussen tijd wat kan regelen”

- 20:15:46 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Ok”

(…)

- 22:06:40 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “He gap kan je naar oosthuizen komen dat is nog voor hoorn”

- 22:06:47 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Afslag purmerend”

- 22:06:58 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Gap ben al bij jou”

- 22:07:05 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Waar ben jij nu”

- 22:07:18 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Oosthuizen”

(…)

- 22:09:40 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Ik heb 50 bij me”

- 22:10:46 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Je zou dubbele doen toch?”

- 22:11:08 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “70”

(…)

- 22:40:08 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Waar haal je me op?”

- 22:40:16 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Ik ben nu bij total”

- 22:41:11 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Ga rechts af het dorp in en gelijk rechts heb je parkeerplaats”

- 22:42:17 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Ok”

- 22:43:44 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Ben er”

- 22:44:00 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Bij die rabobank toch”

- 22:44:10 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Ja 4 min”416

Tussendoor heeft Rumble in the jungel nog contact met de gebruiker van de pingnaam ‘Rachel’ tussen 18:54 uur en 19:15 uur. Rumble in the jungel vraagt aan Rachel of hij ‘500 bils’ kan regelen. Rachel antwoordt dat het vandaag niet mogelijk is om iets te regelen.417 Ook laat Rumble in the jungel om 19:24 uur aan de gebruiker van de pingnaam ‘…..’ weten dat hij paarse briefjes nodig heeft en vraagt aan ‘…..’ of hij/zij dat vandaag nog kan regelen.418

Op 2 januari 2013 om 00:01 uur belt [medeverdachte 8] (hierna: [medeverdachte 8] ) met het telefoonnummer [telefoonnummer 40] naar verdachte. Dit nummer is in gebruik bij [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ). Verdachte laat weten: “O ben jij ‘t. Luister schat: voorbij afslag Purmerend-zuid.” [medeverdachte 8] geeft aan dat ze de afslag Purmerend-zuid gedaan hebben en dat ze nu de afslag Purmerend hebben. Op de achtergrond bij [medeverdachte 8] vraagt [medeverdachte 1] : “Oosthuizen?” [medeverdachte 8] vraagt aan verdachte wat ze moeten aanhouden: Purmerend of Oosthuizen. Verdachte antwoordt dat ze Oosthuizen moeten aanhouden. [medeverdachte 1] vraagt op de achtergrond bij [medeverdachte 8] of hij hier naar links moet en vraagt even later: “ja en nu?” [medeverdachte 8] speelt deze vraag door naar verdachte en laat weten dat ze nu langs een hotel rijden. Verdachte merkt op: “Kijk er zijn borden daar staan teksten op dat zijn van die blauwe borden met witte letters. Geef het effe door aan me broer.” [medeverdachte 8] geeft dit door aan [medeverdachte 1] . Op de achtergrond bij [medeverdachte 8] zegt [medeverdachte 1] : “Het is een weg met links en rechts fietspaden”. [medeverdachte 8] geeft dit door aan verdachte, waarop verdachte zegt: “Luister nou: heel simpel die naam die Oosthuizen klaar. Zo moeilijk is het toch niet!” Op de achtergrond bij verdachte is de stem van een man hoorbaar.419

Om 00:12 uur belt verdachte naar het nummer van [medeverdachte 1] , maar er wordt niet opgenomen. Tijdens het overgaan van de telefoon zegt verdachte: “Het is een Rabobank toch?” Een man antwoordt dat het links af is.420 Vervolgens belt verdachte om 00:12 uur naar [medeverdachte 8] en vraagt aan haar of zij een Total tankstation ziet. Bij verdachte op de achtergrond zegt een man: “Nee dat kan niet. Bij het station bij de kerk.” Om 00:14 uur zegt verdachte: “Doe je lichten nu eens uit. Doe je lichten is uit.” [medeverdachte 8] : “Je moet je lichten uit doen. Die blauwe licht.” Op de achtergrond bij [medeverdachte 8] vraagt iemand: “Who the fuck werkt ‘t?” verdachte: “Ja ik zie al.” [medeverdachte 8] : “Hij ziet ons.” Even later vraagt verdachte of [medeverdachte 8] even achterin springt, waarop [medeverdachte 8] antwoordt dat dat goed is.421 Ondertussen wordt verdachte om 00:13 uur ook gebeld door een onbekend nummer. De telefoon schakelt door naar de voicemail, maar de verbinding blijft wel intact. Om 00:16 uur wordt er een portier geopend. Er volgt het volgende gesprek:

[medeverdachte 1] : [voornaam verdachte] .

Verdachte: Hey!

[medeverdachte 1] : Wat is er Nikito? Wat is er?

Verdachte: Niets jongen

[medeverdachte 1] : ovs tomorrow?

Verdachte: Waar is de rest?

[medeverdachte 1] : Wat?

Verdachte: Waar is de rest?

[medeverdachte 1] : Ik ga nu wacht effe jongen.

Verdachte: Waar is de rest. Is dit 50?

[medeverdachte 1] : Ja ik kom er aan jongen.

Verdachte: Is dit 50?

[medeverdachte 1] : Ja jongen!

00.17.05

uur.

Verdachte: Wat moet ik doen?

[medeverdachte 1] : Wat? Ovs.. kom naar huis jongen ovs krijg die kankerping het hele stuk man..

hier..

Verdachte: Ik ga niet op de weg staan jongen. Ik heb geld bij me man.422

Om 00:17 uur wordt verdachte gebeld door een onbekende man. De man vraagt waar verdachte is. verdachte zegt dat hij pas net klaar is en eraan komt. verdachte heeft een meisje en gaat er nog een regelen. De man zegt dat verdachte genoeg ‘doekoe’ mee moet nemen. verdachte zegt daarop: “maak je geen zorgen”.

Gedurende de gesprekken die verdachte heeft gevoerd op 2 januari 2013 straalt zijn telefoon de mast Hoornse Jaagweg te Oosthuizen, Zeevang aan.423

Verdachte heeft op 2 januari 2013 in totaal € 100.000,- gewisseld in Oosthuizen. Verdachte heeft € 50.000,- zelf meegenomen en heeft aan zijn broer [medeverdachte 1] gevraagd om de andere € 50.000,- mee te nemen. [medeverdachte 1] is samen met [medeverdachte 8] met de Alfa Romeo van verdachte naar Oosthuizen gereden.424 Verdachte zei dat [medeverdachte 8] achterin moest gaan zitten en dat heeft zij gedaan. Verdachte legde iets op de stoel en [medeverdachte 1] pakte het. [medeverdachte 8] zat voorin en moest via de stoel naar achteren klimmen. Toen legde verdachte iets op de stoel neer. [medeverdachte 1] stopte dit weg in zijn jaszak. Dat ging heel snel. Verdachte liep weg richting een auto.425

Verdachte heeft de € 100.000,- ergens bij een persoon thuis gewisseld. Hij heeft kleine coupures gewisseld voor briefjes van € 500,-.426

Ze waren met de Alfa Romeo van verdachte. [medeverdachte 8] ontmoette verdachte pas in Oosthuizen. Nadat verdachte iets had neergelegd op de passagiersstoel, liep hij weg. Hij sprak in het Syrisch met [medeverdachte 1] . Hierna zijn [medeverdachte 1] en [medeverdachte 8] naar huis gegaan.

Op 3 januari 2013 om 16:31 uur vraagt Rumble in the jungel via een pinggesprek aan MR T: “Weet je al of je maat dol kan regelen” MR T geeft aan dat hij dat niet weet en vraagt of Rumble in the jungel er haast mee heeft. Rumble in the jungel reageert: “Ja als kan wel” en Heb totaal 1M nodig”. MR T zegt dat hij het zal vragen.427

De volgende dag om 14:25 uur vraagt Rumble in the jungel aan MR T of hij nog 300 kan wisselen. MR T vraagt of Rumble in the jungel 3 keer meer dan de vorige keer bedoelt. Dit bevestigt Rumble in the jungel. MR T laat weten dat dit veel te veel is, waarop Rumble in the jungel vraagt hoeveel kan. MR T reageert: “Of bedoel je d”

Rumble in the jungel : “Nee eu” en “150 kan wel toch zij die”.

MR T laat even later weten dat ‘hij’ het vanavond sowieso niet gaat redden maar dat hij vanavond hoort of het morgen kan.

Rumble in the jungel stuurt: “Ik heb totaal 300 nodig kijk maar hoeveel kan”428

Op 5 januari 2013 om 10:23 uur vraagt Rumble in the jungel aan MR T of hij al weet hoe laat Rumble in the jungel kan komen. MR T geeft aan dat hij ‘hem’ nu nog niet kan bereiken. Even later zegt MR T: “He gap procent erbij dan kan het. Dat is normaal.”

Rumble in the jungel stuurt het volgende terug: “Nee dat is te veel gap ik kan het voor 1.4 procent doen maar vindt het te veel 1 procent vindt ik netjes” en “Weet je wat die doll kost.” MR T zegt dat hij dat nog niet weet en vraagt wat Rumble in the jungel nu voor ‘do’ betaalt.

Rumble in the jungel reageert: “Laat me weten wat de koers is en dan kunnen we kijken of we wat kunnen doen”.

MR T geeft aan dat Rumble in the jungel het van de week hoort.429

De volgende dag, op 6 januari 2013, voeren Rumble in the jungel en MR T wederom een pingconversatie waarin onder meer het volgende besproken wordt:

- 5:11:46 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Vriend kan ik straks die geld wiselen voor een beetje betere koers”

- 5:26:14 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Kan je vragen of hij wilt zakken”

- 9:15:31 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “En zo ja hoe laat ik kan komen heb nog 170 over”

(…)- 12:27:24 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Je had toch iemand voor 1,4?”

- 16:43:50 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Heb ik ook gedaan maar die heeft pas volgende week weer”

(…)

- 20:28:32 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Kon het nog denk je met dat vriend van je

- 20:30:35 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Weet ik niet”

- 20:30:54 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Moet ik vragen”

- 20:31:15 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Ja graag”

- 20:31:45 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Moet het vanavond?”

- 20:32:48 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Ja”

- 20:33:07 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Dus 2 is goed?”

- 20:33:32 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Ja moet maar gap want heb morgen nodig”

- 20:33:49 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Ok ik ga vragen”

(…)

- 22:23:12 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Oke het kan ook morgen vroeg want ik ga om 12 uur weg”

(…)- 22:33:38 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Je kan komen om elf uur morgenochtend gap”

- 22:34:30 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “PING!!!”

- 22:35:31 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Oke top gap”

- 22:35:54 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Zelfde plek toch”

- 22:37:58 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Ja zeker weten gap”

(…)

- 22:38:30 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Oke haalt hij me op bij de bank”

- 22:38:53 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Je weet het toch nog wel?”

- 22:39:06 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Denk het wel maar was donker en heb niet opgelet”

(…)

- 22:40:28 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Ik heb 180 kan dat”

- 22:41:29 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “?”

- 22:41:42 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Weet ik niet”

- 22:41:46 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Denk 150 max”

- 22:42:29 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Kom je wel alleen?”

- 22:42:30 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “Oke vraag of het kan ik neem voor de zekerheid 180 mee”

(…)

- 22:46:31 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “150”

(…)

- 22:55:56 uur: MR T naar Rumbie in the jungel: “Zet je auto anders effe verderop ;)”

- 23:04:22 uur: Rumble in the jungel naar MR T: “ ({})”

- 23:03:16 uur: MR T naar Rumble in the jungel: “Oke gap doe voorzichtig want ik ben verantwoordelijk voor hem” 430

Op 7 januari 2013 om 07:38 uur belt Issmail en Hadioui naar verdachte. Zij spreken af dat ze elkaar om elf uur zien.431

Om 10:06 uur vraagt verdachte via de ping aan [medeverdachte 1] waar hij blijft. Verdachte: “Flikker die man wacht” en “15 min” en “Kom bij plaza.”432

Om 10:19 uur wordt verdachte gebeld door een man. Tijdens het gesprek geeft verdachte aan dat hij nu pas wegrijdt. Ze zien elkaar zo.433

Door het observatieteam wordt gezien dat verdachte omstreeks 10:19 uur in een Alfa met kenteken [kenteken 2] stapt.434 Om 10:22 uur stuurt verdachte weer naar [medeverdachte 1] : “Flikker hij staat al te wachten”435 De Alfa stopt op de parkeerplaats van de MacDonalds Schiphol Noord, gevestigd aan de Loevensteinse Randweg te Schiphol.436 Om 10:56 uur pint verdachte naar [medeverdachte 1] : “Ben er” en “Zie je niet”.437

Vervolgens wordt door het observatieteam gezien dat verdachte contact heeft met de bestuurder van een Opel Astra met kenteken [kenteken 4] . Omstreeks 11:01 uur wordt door het observatieteam gezien dat verdachte als passagier uit de Opel Astra stapt. Hij heeft een wit plastic tasje in zijn handen. Vervolgens stapt hij ook in de Alfa met kenteken [kenteken 2] en de auto vertrekt.438 De Opel Astra met kenteken [kenteken 4] staat op naam van Brahim Bouzelmat (hierna: Bouzelmat).439 [medeverdachte 1] heeft verklaard dat Bouzelmat niet bij de Mac Donalds is geweest, maar dat [medeverdachte 1] bij de ontmoeting is geweest. [medeverdachte 1] is de enige die gebruik maakt van de auto van Bouzelmat.440

Om 11:25 uur stuurt verdachte een pingbericht naar [medeverdachte 1] met de tekst: “Kom over 15 minuten naar Purmerend.”441 Vervolgens stuurt verdachte om 11:27 uur naar MR T dat hij het niet kan vinden. MR T pingt naar verdachte: “Voor de bakker links af en over de brug” en “Niet voor de deur he;)” Om 11:34 uur pint verdachte naar [medeverdachte 1] : “Kom naar bp bij snelweg bij zaandam”.442 Door het observatieteam wordt gezien dat de Alfa met kenteken [kenteken 2] om 11:41 uur in Oosthuizen stopt. Vervolgens ziet verbalisant dat de Alfa geparkeerd staat bij de [adres 12] te Oosthuizen. Er zitten geen personen meer in de Alfa. Omstreeks 12:00 uur loopt verdachte over De Wijzend en om 12:01 uur stapt verdachte weer in de Alfa en vertrekt hiermee. Op de Raadhuisstraat te Oosthuizen stopt de Alfa weer om 12:02 uur . Om 12:32 uur vraagt MR T via de ping aan verdachte of het gelukt is. Verdachte stuurt terug: “ja ik ben nu weer onderweg naar hem voor de laatste deel”443

Vervolgens wordt gezien dat de Alfa met kenteken [kenteken 2] op de [adres 1] te Nieuw Vennep staat. Om 12:50 uur staat de Opel Astra met kenteken [kenteken 4] op de [adres 1] naast de Alfa geparkeerd. Beide voertuigen zijn leeg. Omstreeks 13:06 uur rijdt verdachte weg met de Alfa.444 Vervolgens stuurt verdachte om 13:11 uur via de ping een bericht naar [persoon 3] (hierna [persoon 3] ): “Oke zie je zo” en “Of kom je bij bp” [persoon 3] stuurt terug: “ok”.445

Omstreeks 13:22 uur stopt de Alfa bij het tankstation BP, gevestigd aan de Kruisweg 450 te Hoofddorp. Verdachte stapt uit, tankt en vertrekt vervolgens weer. Omstreeks 13:26 uur staat de Alfa op het parkeerterrein achter het BP tankstation stil. Vervolgens stapt er om 13:27 uur een passagier in de Alfa. Deze persoon is later door het observatieteam herkend als [persoon 3] . Hierop vertrekt de Alfa. Omstreeks 13:58 uur stopt de Alfa op de [adres 12] te Oosthuizen. verdachte loopt over de [adres 12] en loopt naar een hoekwoning. Hier opent hij een poortdeur en loopt de achtertuin van de woning in. Het betreft de achtertuin van de hoekwoning [adres 13] .446 Verdachte heeft op 7 januari 2013 een bedrag van in totaal € 180.000,- gewisseld in Oosthuizen. Hij heeft kleine coupures gewisseld voor briefjes van € 500,-.447

Omstreeks 14:34 uur wordt gezien dat verdachte uit de hoekwoning aan [adres 13] komt lopen via de poortdeuren. Vervolgens stapt [persoon 3] op de [adres 12] als bestuurder uit de Alfa en neemt plaats als passagier. [voornaam verdachte] stapt als bestuurder in de Alfa en de Alfa rijdt weg.448

Om 15:25 uur laat verdachte via de ping aan [medeverdachte 1] weten: “Joaka er zat 500 te weinig bij he” en “Ik zweer het”. Om 16:26 uur pingt verdachte naar [persoon 3] : “Gap ik heb de sleutels nog bij me”.449

4.4.3.2 Bewijsoverweging ten aanzien van feit 4 (zaaksdossier 4B):

Door en namens verdachte is vrijspraak bepleit. Verdachte heeft op 1 januari 2013 een bedrag van € 100.000,- gewisseld in Oosthuizen. Hierover heeft verdachte bij de politie geen verklaring willen afleggen. Eerst ter zitting op 22 februari 2016 heeft verdachte verklaard dat het geld dat toen is gewisseld afkomstig is van een man genaamd “John”. Het geld zou een legale herkomst hebben. Bij pleidooi heeft de raadsman een verklaring van [persoon 24] overgelegd waarin hij hetgeen verdachte heeft verklaard bevestigt. Op 7 januari 2013 heeft verdachte een bedrag van rond de € 180.000,- gewisseld. Dit bedrag is volgens verdachte samengesteld uit een bedrag van € 40.000,- van [persoon 24] , € 50.000,- van verdachte zelf en de overige € 90.000,- van een voetballer die verdachte niet bij naam wil noemen. De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat op geen enkele wijze blijkt dat de gelden uit enig misdrijf afkomstig zijn, waardoor vrijspraak dient te volgen.

Voor bewezenverklaring van witwassen is vereist dat komt vast te staan dat de desbetreffende geldbedragen middellijk of onmiddellijk van enig misdrijf afkomstig zijn en dat verdachte dat wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden.

Uit bovengenoemde redengevende feiten en omstandigheden volgt dat verdachte twee keer zeer grote contante geldbedragen van respectievelijk € 100.000,- en € 180.000,- voorhanden heeft gehad en deze heeft gewisseld van kleine coupures naar grotere coupures bij een onbekend gebleven persoon in Oosthuizen. Tevens was bij de eerste geldwissel ook medeverdachte [medeverdachte 1] betrokken. De rechtbank overweegt dat het hoogst ongebruikelijk is om dergelijke grote bedragen fysiek te vervoeren, gelet op de risico’s waarmee dit gepaard gaat. De geldwisseltransacties vonden plaats bij een particulier in een woonwijk in Oosthuizen en de eerste geldwissel vond rond middernacht plaats. Hierbij werd een kostenpercentrage gehanteerd van één tot drie procent, terwijl een bank dit gratis doet.

De rechtbank deelt het standpunt van de officier van justitie dat deze feiten en omstandigheden een vermoeden van witwassen rechtvaardigen. Dan mag van verdachte worden verwacht dat hij een concrete en verifieerbare en niet op voorhand als hoogst onwaarschijnlijk aan te merken verklaring geeft voor de legale herkomst van de geldbedragen die hij voorhanden heeft gehad.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte een dergelijke verklaring niet gegeven. Verdachte is bij de politie negen keer verhoord en heeft zich tijdens die verhoren hoofdzakelijk op zijn zwijgrecht beroepen. Hij heeft bij de politie geen verklaring willen afleggen over de herkomst van het geld. Eerst ter terechtzitting van 22 februari 2016 – bijna drie jaar na zijn aanhouding – verklaart verdachte dat het eerste geldbedrag van € 100.000,- afkomstig is van ene “John”. Daarnaast zou van het tweede geldbedrag ook € 40.000,- van John afkomstig zijn. John zou een zakenman/vastgoedhandelaar zijn die deze geldbedragen op legitieme wijze heeft verdiend. Na een aantal vragen van de rechtbank en de officier van justitie over deze John, verklaart verdachte uiteindelijk dat hij met “John” [persoon 24] bedoelt. De rechtbank overweegt dat [persoon 24] op 20 maart 2013 als getuige heeft verklaard dat hij en [voornaam verdachte] financieel niet aan elkaar verbonden zijn en dat zij geen zaken met elkaar doen. Het is daarom opmerkelijk dat verdachte nu drie jaar later verklaart dat het geld van [persoon 24] afkomstig is. Vervolgens heeft de raadsman bij gelegenheid van pleidooi een verklaring van [persoon 24] overgelegd waarin het verhaal van verdachte wordt bevestigd. Dit schriftelijk stuk is echter niet gedateerd en bevat geen kopie van een identiteitskaart of rijbewijs van [persoon 24] , waardoor de authenticiteit van het stuk niet kan worden vastgesteld. Hierbij kan worden opgemerkt dat verdachte geen duidelijk onderbouwd antwoord heeft gegeven op vragen van de rechtbank over waarom deze John het geld niet zelf kon wisselen, waarom dit plotseling zo snel (en zelfs ’s nachts) moest gebeuren, waarom dit geld niet bij een bank gewisseld kon worden en wanneer verdachte het geld van John in handen heeft gekregen.

Geheel los van het bovenstaande heeft verdachte evenmin antwoord gegeven op de vraag waar het geld van John vandaan komt. Dit betekent dat de herkomst van het geld geheel onduidelijk blijft en dat een legale economische verklaring voor de aanwezigheid van het contante geld ontbreekt.

Ten aanzien van de tweede geldwissel op 7 januari 2013 geldt dat verdachte de naam van de voetballer van wie het bedrag van € 90.000,- afkomstig zou zijn niet wil noemen, noch wat de herkomst van dit geld zou zijn. Voor wat betreft de € 40.000,- van John geldt hetzelfde als met betrekking tot het gewisselde geldbedrag van € 100.000,- op 1 januari 2013. Ten aanzien van het geldbedrag van € 50.000,- dat van verdachte zelf afkomstig zou zijn, geldt ook dat verdachte geen aannemelijke verklaring heeft gegeven voor de herkomst van dit bedrag. Hoewel verdachte heeft verklaard dat dit geldbedrag afkomstig is van gokken, heeft hij dit op geen enkele wijze onderbouwd.

Derhalve heeft verdachte naar het oordeel van de rechtbank geen concrete, verifieerbare en niet op voorhand als hoogst onwaarschijnlijk aan te merken verklaring omtrent de herkomst van het geld genoemd. Gelet op het voorgaande heeft verdachte naar het oordeel van de rechtbank het vermoeden van witwassen van het de geldbedragen onvoldoende ontzenuwd.

De rechtbank komt op grond van het bovenstaande tot het oordeel dat het niet anders kan zijn dan dat de geldbedragen onmiddellijk of middellijk uit enig misdrijf afkomstig zijn, dat verdachte dit wist en dat hij deze bedragen voorhanden heeft gehad.

Voorwaardelijk verzoek

De raadsman heeft ter terechtzitting van 24 februari 2016 een voorwaardelijk verzoek gedaan om [persoon 24] als getuige te doen horen. Gelet op het feit dat de verklaring van [persoon 24] in een zo laat stadium – namelijk drie jaar na de aanhouding van verdachte, bij pleidooi - is overgelegd, in combinatie met het feit dat verdachte niet eerder over [persoon 24] heeft gesproken en [persoon 24] tijdens zijn eerdere getuigenverhoor evenmin hierover een verklaring heeft afgelegd, ziet de rechtbank geen noodzaak om [persoon 24] nogmaals als getuige te horen.

Medeplegen

Gelet op de inhoud van de hierboven weergegeven feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat verdachte op 1 januari 2013 samen met medeverdachte [medeverdachte 1] op zodanige wijze nauw en bewust heeft samengewerkt dat van medeplegen kan worden gesproken. Verdachten hebben immers bij de eerste geldwissel het geld verdeeld en allebei een bedrag van € 50.000,- meegenomen, kennelijk om het risico te spreiden. Zij hebben intensief telefonisch contact met elkaar en hebben verschillende ontmoetingen. Beide verdachten hebben, zoals hiervoor is overwogen, naar het oordeel van de rechtbank een significant aandeel gehad bij de geldwisseltraject op die datum. Vervolgens is verdachte het geldbedrag van in totaal € 100.000,- gaan wisselen voor hogere coupures bij een onbekend gebleven persoon in Oosthuizen. Ook voor wat betreft de tweede geldwissel op 7 januari 2013 acht de rechtbank het medeplegen wettig en overtuigend bewezen, nu verdachte dit maal een bedrag van € 180.000,- heeft omgewisseld bij een onbekend gebleven persoon in Oosthuizen.

Gelet op voorgaande acht de rechtbank het medeplegen van witwassen wettig en overtuigend te bewijzen.

4.4.3.3 Redengevende feiten en omstandigheden ten aanzien van feit 4 (zaaksdossier 4C):

Tegen verdachte is een Strafrechtelijk Financieel Onderzoek ingesteld. De onderzoekperiode is 1 januari 2010 tot en met 12 maart 2013. Verdachte heeft per 1 januari 2010 geen melding gedaan van contant geld bij de Belastingdienst. Iedere belastingplichtige is verplicht in Nederland om contante geldbedragen boven de € 500,- te melden bij de Belastingdienst. Het contante beginsaldo wordt per 1 januari 2010 op € 0,- gesteld.450

Inkomen verdachte

Vastgesteld is dat verdachte in deze periode verschillende inkomsten heeft gehad. Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat verdachte de eigenaar is van café [café] .451 Uit de opgevraagde gegevens van de Belastingdienst blijkt dat de omzet van [café] in 2012 € 20.286,- is geweest.452 De omzet van 1 januari 2013 tot en met 12 maart 2013 wordt geschat op € 9.533,-. De totale omzet van [café] bedraagt daarmee in totaal € 29.819,-.453

Uit de bankafschriften in het dossier blijkt dat verdachte vanaf 1 januari 2010 tot 12 maart 2013 € 88.202,25 contant van zijn bankrekening heeft opgenomen. Van de ING rekening [rekeningnummer 1] op naam van verdachte heeft verdachte in de periode van 1 februari 2010 tot en met 17 december 2012 in totaal € 59.792,25 aan contant geld opgenomen. 454 In de periode van 17 december 2012 tot en met 12 maart 2013 heeft verdachte van deze rekening nog eens

€ 340,- opgenomen.455

Van de ING rekening [rekeningnummer 7] ten name van [café] heeft verdachte in de periode van 31 mei 2012 tot en met 14 december 2012 in totaal € 23.520,00 aan contant geld opgenomen.456 In de periode van 14 december 2012 tot en met 8 maart 2013 heeft verdachte nog eens een bedrag van € 4.550,- contant opgenomen van deze rekening.457

Het totaal aan legale contante ontvangsten komt hiermee uit op € 118.021,25.

Aangetroffen geld

Bij de doorzoeking in de woning van verdachte op het adres [adres 3] te Nieuw-Vennep is een contant geldbedrag van € 650,- aangetroffen.458 In café [café] is een bedrag van € 224,25 contant in de kas gevonden.459

Uitgaven verdachte

Verdachte heeft in de onderzoeksperiode ook verschillende uitgaven gedaan.

Op de ING rekening [rekeningnummer 1] is van 22 november 2010 tot en met 4 december 2012 in totaal

€ 27.803,79 contant gestort.460 Op de ING rekening van [café] is in de periode van 31 mei 2012 tot en met 14 december 2012 in totaal € 28.223,40 contant gestort.461 In de periode van 14 december 2012 tot en met 8 maart 2013 heeft verdachte nog eens een bedrag van € 14.834,32 contant gestort.462 In totaal is er door verdachte in de periode van 1 januari 2010 tot 12 maart 2013 € 70.861,51 contant gestort op de bij het onderzoeksteam bekende rekeningen.

Daarnaast is een inschatting gemaakt van de contante uitgaven voor levensonderhoud door verdachte op basis van gemiddelde uitgaven van een vergelijkbaar huishouden. Het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (hierna: NIBUD) verschaft inzicht in gemiddelde bedragen die vergelijkbare huishoudens gemiddeld genomen besteden aan de verschillende uitgavenposten. Op basis van NIBUD-cijfers is gekeken naar wat een verglijkbaar huishouden als verdachte gemiddeld per maand besteedt aan levensonderhoud. Het NIBUD heeft uitgerekend dat voor een eenpersoonshuishouden gemiddeld minimaal

€ 362,- per maand aan levensonderhoud uitgegeven wordt. Verdachte heeft een deel van zijn kosten aan levensonderhoud betaald via zijn bankrekeningen.463 Uit de ING rekening van verdachte met rekeningnummer [rekeningnummer 1] blijkt dat er in totaal in de periode van 2010 tot en met 2012 weinig uitgaven hebben plaatsgevonden ten behoeve van levensonderhoud. In de periode van 16 april 2010 tot en met 17 december 2012 is in totaal € 558,20 uitgegeven aan levensonderhoud.464

De periode van 1 januari 2010 tot en met 11 maart 2013 beslaat naar beneden afgerond 38 maanden. In deze periode moet volgens het NIBUD minimaal 38 x € 362,- = € 13.756,- zijn uitgegeven. Verdachte heeft via zijn ING rekening € 558,20 uitgegeven. Vermoedelijk is er nog € 13.756,- - € 558,20 = € 13.197,80 contant uitgeven.465

Uit de door de Kamer van Koophandel verstrekte gegevens blijkt dat de onderneming [café] op 26 april 2012 is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Het bedrijf is op 1 mei 2012 gestart met verdachte als eigenaar. Bij de inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel is een huurovereenkomst winkelruimte verstrekt. Uit de bijgevoegde huurovereenkomst blijkt dat er een waarborgsom van € 4.800,- is verstrekt aan de verhuurder van het pand.466 Deze waarborgsom blijkt niet uit de bankafschriften en is dan ook vermoedelijk contant door verdachte betaald.

Uit de opgevraagde gegevens van het CJIB blijkt dat verdachte op 27 juli 2011 een boete van

€ 1597,41 heeft betaald en op 6 augustus 2011 een boete van € 380,63 is voldaan.467 Tevens is bij de doorzoeking in de woning van verdachte een kwitantie aangetroffen van de Politie Kennemerland van een contant betaalde boete van € 580,- op 9 februari 2013.468 In totaal is er een bedrag van € 2.558,04 contant betaald aan boetes door verdachte.

Tevens is de administratie van [café] bij de boekhouder van verdachte in beslag genomen en onderzocht. Door verbalisant is er een selectie gemaakt van de contant betaalde facturen en bonnen en de facturen en bonnen waarop geen betaalwijze vermeld stond. Alle contante betalingen zijn door verbalisant opgeteld. Dit bedroeg in totaal een bedrag van

€ 32.311,73 aan contante betalingen. De managing partner van de boekhouder, [boekhouder] , is als getuige gehoord en hij bevestigde dat dit bedrag aan contante betalingen klopt.469

Uit de afgeluisterde gesprekken van verdachte komt naar voren dat verdachte over veel contant geld beschikt. Diverse betalingen worden door verdachte contant verricht. In een gesprek op 24 december 2012 tussen [voornaam verdachte] en een onbekende man zegt de onbekende man: “neem 2000 mee”. [voornaam verdachte] vraagt waarom zo veel en zegt daarna: “met 10 minuten”. Op 3 december 2012 zegt verdachte in een gesprek met [medeverdachte 8] dat er in zijn jas € 260,- zit en dat zij moet pakken wat ze nodig heeft voor [medeverdachte 3] . In een gesprek op 20 oktober 2012 geeft verdachte aan dat hij als cadeau voor een bruiloft tussen de 1000 en 2000 geeft, in ieder geval minimaal 1000. Op 10 oktober 2012 zegt verdachte in een gesprek dat hij er € 150,- zakgeld heeft bijgedaan voor Arkai. Op 6 oktober 2012 voert verdachte een gesprek over kaartjes. Verdachte vraagt of hij ze vanavond nog kan ophalen. Ze kosten € 100,-.470 Uit deze tapgesprekken blijkt dat er in totaal € 4.510,- aan contante uitgaven is gedaan door verdachte.

Bij een doorzoeking in de woning van verdachte aan de [adres 3] in Nieuw-Vennep zijn diverse contant betaalde benzinebonnen aangetroffen. Het totaal aan contant betaalde uitgaven bij de benzinepomp bedraagt € 1.144,07.471

Uit de opgevraagde bankafschriften van verdachte blijkt dat er op 29 november 2012 op zijn ING rekening met nummer [rekeningnummer 1] een bedrag van € 2000,- wordt bijgeschreven van rekening [rekeningnummer 2] ten name van [persoon 25] te Hoorn. Door het onderzoeksteam is onderzoek verricht naar dit bedrag. Op 28 en 29 november 2012 vindt er meerdere malen telefonisch contact plaats tussen verdachte en twee nummers die op naam staan van

[persoon 26] . Uit deze gesprekken blijkt dat ene [persoon 26] € 2000,- overmaakt op de rekening van verdachte. Verbalisant heeft contact opgenomen met [persoon 26] . Zij verklaarde dat haar zoon [persoon 25] het bedrag van verdachte had geleend. Aangezien haar zoon in het buitenland voetbalt, doet zij zijn financiën. Haar zoon zou dit bedrag van verdachte geleend hebben voor een feestje. Vervolgens heeft verbalisant contact opgenomen met [persoon 25] . [persoon 25] gaf aan dat hij dit bedrag omstreeks oktober-november 2012 van verdachte geleend had voor een feest in Bloemendaal. Hij gaf aan het gehele bedrag van € 2.000,- contant geleend te hebben.472

Hiernaast beschikte verdachte over een GWK cashpaspoort waarop hij in de periode van 1 januari 2010 tot 12 maart 2013 € 10.372,08 contant heeft gestort. In totaal is een bedrag van € 6.518,93 uitgegeven. Hiervan is een bedrag van € 1.550,- contant opgenomen. Per saldo is dit een bedrag van € 8.822,08 contant.473

Verdachte maakt gebruik van een personenauto van het merk Alfa Romeo met kenteken

[kenteken 2] . Dit voertuig heeft in de periode 3 november 2012 tot 5 februari 2013 op naam van verdachte gestaan.474 Bij de doorzoeking in de woning van verdachte is een factuur van deze auto aangetroffen van 24 augustus 2012. Het betreft een contante betaling van € 3.500,-. De factuur staat op naam van M. [persoon] .475 Dit was ook de vorige eigenaar van de auto. Uit de tapgesprekken blijkt dat de auto voor een bedrag van € 7.762,50 opgeknapt.476 Vermoedelijk is de auto voor een bedrag van circa € 3.500,- + € 7.762,50 = € 11.262,50 aangekocht door verdachte. Op de bankrekening van verdachte is er geen betaling van deze auto te zien. Uit de tapgesprekken blijkt dat de auto total loss is verklaard en dat verdachte er uiteindelijk nog € 2.880,- voor terugkrijgt.477 Per saldo is er € 11.262,50 - € 2.880,- =

€ 8.382,50 voor de auto betaald.

Sinds 30 januari 2013 heeft verdachte een Seat Leon op zijn naam staan. In zijn verhoor op 12 maart 2013 verklaart verdachte dat hij de Seat Leon uit België heeft geïmporteerd. De aankoop van deze auto is niet terug te vinden via de bankrekening van verdachte. Verbalisanten hebben op internet gezocht wat de waarde is van deze auto. Op www.autotrack.nl werden 21 auto’s van hetzelfde type uit hetzelfde bouwjaar aangeboden. De vraagprijs varieert tussen de € 12.845,- en € 23.995,-. In het voordeel van verdachte wordt bij de berekening de laagste aankoopprijs van € 12.845,- meegenomen.478

Uit het onderzoek is gebleken dat verdachte aan de [adres 3] te Nieuw Vennep woont.479 Uit een tapgesprek blijkt dat hij huur hiervoor betaalt. In het gesprek van 27 januari 2013 tussen verdachte en [persoon 3] (hierna: [persoon 3] ) wordt gesproken over de huur van volgende maand. [persoon 3] laat weten dat verdachte de huur volgende maand even eerder moet betalen.480 Uit de bankafschriften van verdachte blijkt dat de huur niet via de bankrekening wordt betaald. Vermoedelijk wordt deze dan ook contant betaald. Verdachte verklaart in zijn verhoor dat hij sinds de zomer van 2012 in de woning woont en dat [persoon 3] de officiële huurder van de woning is.481 [persoon 3] heeft verklaard dat hij

€ 1.077,- per maand aan huur betaalt en daarnaast nog € 154,- voor de elektra betaalt. Bij de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel van verdachte wordt ervan uitgegaan dat verdachte dezelfde huur heeft betaald als [persoon 3] .482 Verdachte heeft dan sinds september 2012 tot en met maart 2013 vermoedelijk 6 x € 1.077,- = € 6.462,- aan huur betaald.

Kasopstelling:

Onderstaande berekening geeft het totaal beeld van alle contante ontvangsten en contante betalingen van verdachte zoals hierboven is weergegeven.

Beginsaldo € 0.00

+ Legale contante ontvangsten

Bankopnamen € 88.202,25

Omzet [café] € 29.819.-

Beschikbaar voor het doen van contante uitgaven € 118.021,25

- Aangetroffen geld € 874,25

- Geconstateerde contante uitgaven

Bankstortingen € 70.861,51

Levensonderhoud € 13.197,80

Waarborgsom € 4.800,-

Boetes € 2.558,04

Kosten [café] € 32.311,73

Betalingen tapgesprekken € 4.510,-

Contante bonnen € 1.144,07

Lening Ebecilio € 2.000,-

Cash Paspoort € 8.822,08

Alfa Romeo € 8.382,50

Seat Leon € 12.845,-

Huur € 6.462,-

= Geschat wederrechtelijk verkregen voordeel € 50.707,73

4.4.3.4. Bewijsoverweging ten aanzien van feit 4 (zaaksdossier 4 C):

Op basis van het voorgaande constateert de rechtbank dat verdachte in de onderzoeksperiode kennelijk over meer kasgeld heeft beschikt om contante uitgaven te kunnen doen dan aan legale inkomsten kon worden herleid. Op basis van de methode van de eenvoudige kasopstelling blijkt verdachte beschikt te hebben over een bedrag van € 50.707,73, dat uit een andere bron dan zijn legale inkomsten afkomstig moet zijn. Dit bedrag is lager dan het bedrag waar de officier van justitie vanuit gaat, nu de rechtbank een dubbeltelling van € 20,- heeft geconstateerd bij de contante opnames van verdachte en bovendien uit de tapgesprekken in het dossier opmaakt dat de rekening van het [naam 6] ad € 1.234,77 niet door verdachte is betaald. Er is niet geconstateerd dat verdachte op 1 januari 2010 over contanten beschikte.

De verdediging heeft primair aangevoerd dat verdachte in de onderzoeksperiode een inkomen heeft verworven door winsten in het casino. Deze verklaring wordt ondersteund door de verklaring van getuige [boekhouder] en door de processen-verbaal van bevindingen van Holland Casino, waarin staat vermeld dat verdachte in 2010 tien maal en in 2011 vijftienmaal het Holland Casino heeft bezocht, aldus de raadsman. Na de schorsing van de voorlopige hechtenis heeft verdachte de winsten die hij in het casino heeft genoten gedocumenteerd en hieruit blijkt dat hij grote speelwinsten heeft behaald. Het is gelet op voorgaande aannemelijk dat verdachte ook in de ten laste gelegde periode inkomsten uit gokken heeft gehaald, aldus de raadsman. Zodoende heeft verdachte een concrete, verifieerbare en niet op voorhand als hoogst onwaarschijnlijk aan te merken verklaring omtrent de herkomst van het geld gegeven.

De rechtbank passeert dit verweer en overweegt dat verdachte voor wat betreft de ten laste gelegde periode op geen enkele wijze heeft onderbouwd dat hij inkomsten uit gokken heeft verkregen. De rechtbank acht deze verklaring van verdachte ongeloofwaardig. Uit de opgevraagde gegevens bij Holland Casino blijkt inderdaad dat verdachte in 2010 tien maal en in 2011 vijftien maal een vestiging van Holland Casino heeft bezocht. Op 8 januari 2011 wordt gezien dat verdachte een bedrag van € 21.000,- in coupures van € 50,- en € 500,- aan de roulettetafel wisselt. Dit wordt door Holland Casino gemeld als ongebruikelijke transactie. Op 8 december 2011 heeft Holland Casino een eigen observatie uitgevoerd op verdachte en hiervan een verslag verstrekt. Uit de observatie van Holland Casino op 8 december 2011 blijkt dat verdachte gemiddeld tussen de € 200,- en € 450,- contant wisselt en dat hij op verschillende tafels tegelijk speelt en dat de inzet daardoor behoorlijk oploopt. Holland Casino geeft in dit verslag aan dat: “Vanwege het spelen op zoveel verschillende tafels en het wisselen van "kleine" bedragen zal het de operatie ontgaan dat dit toch behoorlijk oploopt en de 5000 aan plakken in ieder geval geen speelwinst betreft” en “In ieder geval was meneer voornemens rekening te houden met eventueel nog een hoop komende wissels gezien de behoorlijke bundels vijftigers welke hij paraat in zijn hand had.”

Tevens blijkt uit de opgevraagde stukken dat verdachte zelf op 8 december 2011 een entreeverbod heeft aangevraagd. In het verslag van Holland Casino vermeld dat “hij nooit meer naar binnen wil”, dat hij “het roulette spel niet uit zijn hoofd kan zetten” en dat hij “met winst door zou blijven spelen met alle gevolgen vandien.

Uit de bankafschriften van verdachte zijn er geen relaties te leggen tussen de tijden van (grote(re)) geldopnames van de bankrekening van verdachte en de bezoeken aan Holland Casino door verdachte. Derhalve is het aannemelijk dat de uitgaven van verdachte tijdens de bezoeken aan Holland Casino zijn betaald met contant geld. Ook is er geen relatie te leggen met de tijden van de geldstortingen op de bankrekeningen van verdachte en de tijden van de bezoeken aan Holland Casino.

De rechtbank overweegt dat uit bovenstaande bevindingen van het Holland Casino geenszins blijkt dat verdachte in de ten laste gelegde periode een inkomen heeft verworven uit gokwinsten. Integendeel, uit het observatieverslag van Holland Casino blijkt juist dat verdachte veel contant geld meeneemt naar het casino en dat hij hiermee gaat gokken. Uit de opgevraagde stukken blijkt dat verdachte een entreeverbod heeft aangevraagd omdat hij zo lang doorgaat met gokken dat hij uiteindelijk verliest. De rechtbank acht de verklaring van verdachte dat hij het geld heeft gewonnen in het casino derhalve ongeloofwaardig.

Subsidiair heeft de raadsman betoogd dat de omzet van het bedrijf [café] over de eerste 70 dagen van 2013 groter zou zijn dan de door het openbaar ministerie berekende omzet van € 9.533,-. De omzet zou volgens de verdediging in deze periode gestegen zijn met minimaal 150% en zou daarom minimaal uitkomen op € 14.299,50. De contante inkomsten van verdachte zouden volgens de verdediging daarom € 4.766,50 hoger liggen.

Daarnaast heeft verdachte verklaard dat de waarborgsom voor de huur van de winkelruimte van € 4.800,- betaald zou zijn door Waheed Shamal en niet door verdachte. Voorts heeft de verdediging naar voren gebracht dat de uitgaven van een Alfa Romeo en een Seat Leon niet in overeenstemming met de werkelijkheid zijn en dat verdachte slechts € 5.000,- en geen

€ 6.462,- aan huurpenningen voor de woning aan de [adres 3] in Nieuw-Vennep zou hebben uitgegeven.

De rechtbank overweegt dat de verdediging de verschillen in de kasopstelling op geen enkele wijze, bijvoorbeeld aan de hand van stukken uit de financiele administratie van [café] , de jaarstukken of een verklaring van de boekhouder, aannemelijk heeft gemaakt. Daar komt bij dat verdachte pas eerst ter terechtzitting van 1 februari 2016 heeft aangevoerd dat de waarborgsom door een ander zou zijn betaald en ook over de autos en de huurpenningen niet eerder een verklaring heef afgelegd. Ter terechtzitting heeft verdachte een bankrekeningafschrift en een uitdraai van een Duitse autowebsite overgelegd waaruit zou moeten blijken dat verdachte aanzienlijk lagere kosten heeft gemaakt ten aanzien van de Alfa Romeo respectievelijk de Seat Leon. De rechtbank overweegt dat uit het bankrekeningafschrift op geen enkele wijze duidelijk wordt welke uitgaven en ontvangsten ten aanzien van de Alfa Romeo hebben plaatsgevonden, noch dat uit de uitdraai van de Duitse autowebsite daadwerkelijk blijkt dat verdachte een lagere prijs zou hebben betaald voor de Seat Leon. Derhalve heeft verdachte naar het oordeel van de rechtbank geen concrete, verifieerbare en niet op voorhand als hoogst onwaarschijnlijk aan te merken verklaring omtrent de herkomst van het geld genoemd.

Dit betekent, kort samengevat, dat verdachte een bedrag van € 50.707,73 meer heeft uitgegeven dan op grond van de beschikbare gegevens kan worden verklaard.

Naar het oordeel van de rechtbank kan het - bij gebreke van een aannemelijke, verifieerbare verklaring van verdachte daarover - niet anders zijn dan dat het grote bedrag aan kasgeldoverschot waarover de verdachte kon beschikken afkomstig is uit enig voorafgaand misdrijf .

4.4.4.1. Redengevende feiten en omstandigheden ten aanzien van feit 5

Vanaf 3 februari 2005 is aan verdachte een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (hierna: WWB) toegekend. In het betreffende besluit staat dat verdachte verplicht is direct alles te melden wat van invloed kan zijn op de uitkering en dat hij die medewerking dient te verlenen die noodzakelijk is voor de uitvoering van de wet (artikel 17 WWB). Tot de verplichtingen wordt onder meer gerekend dat wijzigingen in de persoonlijke, gezins- of financiële situatie worden doorgegeven en dat maandelijks de inkomstenverklaring volledig worden ingevuld, ondertekend en voor de aangegeven datum retour worden gezonden.483 Genoemde uitkering is aan verdachte verstrekt tot en met 31 juli 2006.484

Verdachte heeft aangegeven dat hij over de periode 1 juli 2005 tot en met 31 juli 2005 geen inkomsten uit arbeid/uitkering had, dat hij in deze periode geen werk heeft aanvaard en dat er geen wijziging was in zijn vermogen was.485 Verdachte heeft in 2005 echter werk en inkomen verkregen via [uitzendbureau] over de weken 26/2005 (betaling op 7 juli 2005 van een bedrag van 159,57 euro), 28/2005 (betaling op 21 juli 2005 van een bedrag van 81,17 euro), 32/2005 (betaling op 18 augustus 2005 van een bedrag van 195,82 euro) en 39/2005 (betaling op 6 oktober 2005 van een bedrag van 49,33 euro). Het cluster sociale dienstverlening van de gemeente Haarlemmermeer was niet op de hoogte van deze inkomsten. Indien dit wel het geval was geweest, was aan verdachte een lagere bijstandsuitkering verstrekt.486

Op 20 augustus 2007 heeft verdachte een aanvraag bijstandsuitkering WWB aangevraagd. Bij deze aanvraag heeft hij aangegeven dat hij geen inkomen uit arbeid in loondienst heeft, dat hij geen inkomsten uit een zelfstandig bedrijf of beroep of uit freelance werk heeft en dat hij evenmin andere inkomsten heeft. Voorts heeft hij aangegeven dat hij niet één of meer banen, een zelfstandig bedrijf of freelance werk heeft gehad dat is beëindigd in de 12 maanden voordat hij zich heeft gemeld bij het CWI en dat er naast de gegevens die hij al heeft ingevuld geen feiten of omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op de uitkering.

Onder 8.2 van de aanvraag staat vermeld: Vul al uw bank-, giro- en spaarrekeningen in. Het gaat om de rekeningen in zowel binnen- als buitenland. Vul van iedere rekening het saldo in. Kruis tot slot bij iedere rekening aan of het saldo positief (+) of negatief (-) is. Verdachte geeft hierbij één rekeningnummer op, te weten 81.24.28.271 met een saldo van € - 8.

Onder 14 van de aanvraag staat onder meer vermeld: ‘Ik heb alle vragen volledig en naar waarheid beantwoord, informatie die mogelijk kan leiden tot het afwijzen van deze aanvraag of tot het toekennen van een lagere uitkering, heb ik niet verzwegen, ik weet dat ik alle veranderingen in mijn omstandigheden meteen moet doorgeven aan de Gemeentelijke Sociale Dienst (artikel 17 WWB), ik weet dat ik strafbaar ben als ik informatie en/of wijzigingen niet onjuist of onvolledig doorgeef (artikelen 227h, 227B, 447C en 447D, Wetboek van Strafrecht)’, waaronder verdachte de datum van 20 augustus 2007 en zijn handtekening heeft ingevuld.487

De aangevraagde uitkering is (naar de rechtbank begrijpt met terugwerkende kracht) vanaf 16 augustus 2007 aan verdachte toegekend. In het betreffende besluit staat dat verdachte verplicht is direct alles te melden wat van invloed kan zijn op de uitkering en dat hij die medewerking dient te verlenen die noodzakelijk is voor de uitvoering van de wet (artikel 17 WWB). Tot de verplichtingen wordt onder meer gerekend dat wijzigingen in de persoonlijke, gezins- of financiële situatie worden doorgegeven via mutatieformulieren. Deze formulieren zijn op 20 juli 2005, 27 juli 2006 en 17 september 2007 aan verdachte verstuurd.488 Ook moeten maandelijks de inkomstenverklaring volledig worden ingevuld, ondertekend en voor de aangegeven datum retour worden gezonden.489 Verdachte is herhaaldelijk herinnerd aan zijn verplichtingen.490 Genoemde WWB-uitkering is verstrekt tot en met 31 januari 2012. De uitkering is per 1 februari 2012 beëindigd omdat verdachte in gebreke bleef met het overleggen van gevraagde rekeningafschriften.491

Bankrekeningen

Verdachte heeft bij de aanvraag van 20 augustus 2007 alleen opgave gedaan van bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] .492 Op dit rekeningnummer is ook zijn uitkering gestort.493

Verdachte beschikte echter ook sinds 2004 over (onder meer) bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] . Wegens het verzwijgen van deze bankrekening is met ingang van 1 mei 2008 een maatregel opgelegd van één maand 10% korting op de uitkering.494

Op de bankrekening met het nummer [rekeningnummer 1] dat ten name is gesteld van [voornaam verdachte] , is in de periode van 19 januari 2010 tot en met 31 januari 2012 in totaal 61.191,27 euro bijgeschreven, waarvan 11.978,57 euro aan WWB-uitkeringen.495 Op 9 juni 2011 is op rekeningnummer [rekeningnummer 1] een bedrag bijgeschreven van 10.980.89 met als omschrijving ‘loan’. Niet is gebleken dat van deze lening een overeenkomst is opgesteld, een terugbetalingsregeling is vastgesteld en dat er op de lening daadwerkelijk aflossingen zijn gedaan. Het cluster sociale dienstverlening van de gemeente Haarlemmermeer merkt het bedrag daarom aan als vermogen. Als verdachte dit vermogen had opgegeven aan de sociale dienst Haarlemmermeer, was aan hem vanaf 1 oktober 2011 geheel geen bijstandsuitkering verstrekt.496

Daarnaast zijn op naam van verdachte nog gesteld de bankrekeningen [rekeningnummer 4] en [rekeningnummer 5] . Op het door verdachte tegenover de sociale dienst verzwegen497 bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] was op 26 februari 2010 het saldo van de rekening 7.732,49 euro negatief. Op 9 januari 2012 wordt op deze rekening een bedrag van 8.090,34 euro ontvangen vanaf een interne rekening met het nummer [rekeningnummer 6] . Hiermee komt het saldo van de rekening op 0,00 euro en drie dagen later wordt de rekening opgeheven.498 Indien verdachte deze rekening had opgegeven aan het cluster sociale dienstverlening van de gemeente Haarlemmermeer, had dit gevolgen gehad voor de vaststelling van zijn vermogen. 499

Ook op de rekening met nummer [rekeningnummer 3] de periode 3 februari 2005 tot en met 31 december 2009 zijn meermalen (contante) stortingen en bijschrijvingen gedaan. Als het cluster sociale dienstverlening van de gemeente Haarlemmermeer op de hoogte was geweest dat verdachte naast zijn uitkering over contant geld dan wel meer en andere inkomsten kon beschikken, dan was aan hem in de maanden waarin de stortingen hebben plaatsgevonden afhankelijk van de hoogte van de storting geen dan wel een lagere uitkering op grond van de WWB verstrekt.500

Transacties

Op 16 november 2005 heeft verdachte een money transfer van 3269 euro verstuurd naar Pakistan. Op 29 januari 2008 heeft verdachte voor een bedrag van 1345 euro vreemde valuta gekocht. Op 11 september 2008 heeft verdachte een money transfer van 1945 euro verstuurd naar Brazilië. Op 25 augustus en 26 augustus 2010 heeft verdachte twee money transfers ontvangen van respectievelijk 1156 euro en 2560 euro. Op 6 januari 2011 heeft verdachte voor een bedrag van 21.000 euro speelpenningen gekocht bij Holland Casino, die hij heeft betaald met coupures van 50 en 500 euro.501 Van deze transacties was het cluster sociale dienstverlening van de gemeente Haarlemmermeer niet op de hoogte. Indien dit wel het geval was geweest, was aan verdachte in de maanden waarin de transacties hebben plaatsgevonden geen WWB-uitkering verstrekt.502

Auto’s

Uit het kentekenregister van de RDW blijkt dat in de periode van 27 oktober 2005 tot en met 30 januari 2012 op naam van verdachte 22 motorvoertuigen zijn geregistreerd. Voor 15 motorvoertuigen was de registratie slechts voor korte tijd. Op bankafschriften van rekeningnummer [rekeningnummer 1] zijn geen transacties zichtbaar met betrekking tot de aan- of verkoop van de in die periode op naam van verdachte geregistreerde motorvoertuigen.503

Op 14 september 2010 heeft verdachte met de gemeente een gesprek gehad over zijn uitkering. Hierop volgend heeft de gemeente besloten om het vermogen van verdachte te verhogen met een bedrag van 1489 euro, doordat hij twee auto’s op zijn naam heeft staan. Deze auto’s hebben als kenteken [kenteken 5] en [kenteken 6] en ze hebben een gezamenlijke economische waarde van € 6.689.504

Op 6 juni 2011 heeft verdachte bij de Kamer van Koophandel geregistreerd dat hij als eigenaar op 6 juni 2011 de onderneming ‘ [bedrijfsnaam] ’ is gestart. De ondernemingsactiviteit is ‘detailhandel via post en internet, verkoop en verhuur van auto’s via het internet’. Het bezoekadres is [adres 1] te Nieuw-Vennep. Dit is het GBA-adres waarop verdachte staat ingeschreven. Op 2 januari 2012 is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd dat de onderneming met ingang van 31 december 2011 is opgeheven. In de periode van 3 november 2010 tot en met 15 maart 2012 hebben vijf kentekens op naam van verdachte gestaan.505 Verdachte kon van een neef van zijn vader tussen de € 30.000 en € 40.000 lenen voor het bedrijf en verdachte heeft een bedrijfslocatie in Rozenburg. Via [persoon 27] die in een garage aan de Nokkenas 6 in Vijfhuizen werkt, kan verdachte goedkoop auto’s kopen. Dit betreft rijdbare auto’s. Ook zijn er auto’s naar de sloop gegaan en heeft verdachte auto’s op zijn naam gehad voor zijn broer. Via zijn broer had verdachte drie klanten voor de duur van twee jaar, waardoor 80 procent van de kosten gedekt was.506

Verdachte is in de periode van 27 oktober 2005 tot en met 30 januari 2012 gedurende korte periodes de geregistreerde houder van diverse motorvoertuigen. Hij verzwijgt voor het cluster sociale dienstverlening van de gemeente Haarlemmermeer (oncontroleerbare) inkomsten uit verkoop van 13 motorvoertuigen. Op de gevorderde rekeningafschriften zijn geen transacties zichtbaar met betrekking tot de aan- of verkoop van deze auto’s. Het cluster sociale dienstverlening van de gemeente Haarlemmermeerstelt stelt dat verdachte in de maanden dat hij de auto’s kocht over meer en andere inkomsten heeft moeten kunnen beschikken dan hij daadwerkelijk uit zijn uitkering ontving. Verdachte verzwijgt deze voor de sociale dienst (oncontroleerbare) inkomsten. Indien de sociale dienst hiervan op de hoogte was geweest, was aan verdachte geen dan wel een lagere uitkering op grond van de WWB verstrekt in de maanden waarin de auto’s zijn aangekocht.507

Restaurant

Verdachte heeft vanaf het voorjaar van 2010508 door inbrenging van een bedrag van € 5.000,- een belang verkregen in de aandelen van het Spaanse restaurant van [persoon 28]509 van naar schatting 25 procent.510 Er zijn geen stukken aanwezig waaruit blijkt dat verdachte dit heeft opgegeven aan het cluster sociale dienstverlening van de gemeente Haarlemmermeer.511 De deelname van verdachte aan het restaurant van [persoon 28] is later vastgelegd door een notaris.512 Verdachte heeft in totaal 3002 euro ontvangen uit dit bedrijf.513 Mede-eigenaar [persoon 29] heeft verklaard dat verdachte voor een deel in het restaurant zit.514 [broer 2] heeft op 14 juni 2011 tegen de politie gezegd dat verdachte sinds kort twee restaurants in Spanje bezit.515

Het cluster sociale dienstverlening van de gemeente Haarlemmermeer was niet op de hoogte van de hoeveelheid aandelen, het bedrag dat door verdachte is betaald voor de aandelen en sinds wanneer verdachte in het bezit is van deze aandelen. Door dit te verzwijgen, is door genoemd cluster niet meer vast te stellen of verdachte na aankoop van de aandelen in zodanige omstandigheden verkeerde of dreigde te geraken dat hij niet over middelen beschikte om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien.516

Gokken

In de periode van 24 januari 2010 tot en met 7 december 2011 heeft verdachte 25 keer een vestiging van Holland Casino bezocht. Verdachte heeft in januari 2011 bij Holland Casino voor € 21.000,- aan contanten gewisseld bij Amerikaans roulettetafels en hij heeft uiteindelijk € 5.000,- gewonnen. In de maand oktober 2011 heeft hij bij Holland Casino meer dan € 15.000,- gewonnen. Op 7 december 2011 heeft verdachte op verschillende Amerikaanse roulettetafels in totaal € 2.800,- gewisseld.517 Indien het cluster sociale dienstverlening van de gemeente Haarlemmermeer op de hoogte was geweest dat verdachte over een vermogen van meer dan het toen geldende vrij te laten vermogen van € 5.555,- kon beschikken, was aan hem vanaf 6 januari 2011 geheel geen uitkering op grond van de WWB verstrekt.518

In september 2011 heeft verdachte in Zweden met gokken 220.00 Zweedse kronen gewonnen.519 Dit komt overeen met een bedrag van € 24.614,38. Indien verdachte dit vermogen had opgegeven aan de sociale dienst Haarlemmermeer, was aan hem vanaf 1 september 2011 geheel geen bijstandsuitkering verstrekt.520

In oktober 2011 won verdachte bij Holland Casino meer dan € 15.000,-.521 Verdachte heeft verklaard dat hij toen bij dit casino in een paar dagen tijd 20.500 euro heeft gewonnen.522 Door Holland Casino is op 13 oktober 2011 een bedrag van € 10.000,- uitbetaald aan verdachte. Indien verdachte dit vermogen had opgegeven aan de sociale dienst Haarlemmermeer, was aan hem vanaf 1 oktober 2011 geheel geen bijstandsuitkering verstrekt.523

Uit de zaaksdossiers 1, 2 en 4 blijkt dat verdachte zich vermoedelijk schuldig maakte aan handel in verdovende middelen en witwassen. Deze strafbare feiten zijn vermoedelijk gepleegd binnen de periode dat hij een uitkering ontving. Door het niet melden van deze criminele activiteiten en de mogelijke inkomsten uit deze (criminele) activiteiten in samenhang met de door verdachte overige verzwegen (oncontroleerbare) inkomsten, (oncontroleerbare) stortingen, moneytransfers, autohandel, vermogen en een verzwegen rekeningnummer gedurende de periode van 3 februari 2005 tot en met 31 juli 2006 en de periode van 16 augustus 2007 tot en met 31 januari 2012, stelt het cluster sociale dienstverlening van de gemeente Haarlemmermeer zich op het standpunt dat achteraf niet meer is vast te stellen of verdachte in de perioden van bijstandsverlening in zodanige omstandigheden verkeerde of dreigde te geraken dat hij niet over middelen beschikte om in de noodzakelijk kosten van bestaan te voorzien. Het redelijke vermoeden is ontstaan dat verdachte vermoedelijk over meer inkomsten en/of vermogen moet hebben kunnen beschikken dan hij opgaf aan het cluster sociale dienstverlening van de gemeente Haarlemmermeer. Hij verzweeg deze vermoedelijke inkomsten en/of vermogen in strijd met de op hem rustende inlichtingenplicht conform artikel 17 WWB. De vermoedelijk verwegen informatie is onmiskenbaar van belang voor de vaststelling van het recht op een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Als het cluster op de hoogte zou zijn geweest van andere inkomsten en/of vermogen naast de uitkering op grond van de WWB, dan was aan verdachte in het geheel geen dan wel een lagere uitkering verstrekt.

Het benadelingsbedrag dat de gemeente Haarlemmermeer aan verdachte terug zal vorderen bedraagt 37.801,05 euro.524

4.4.4.2. Bewijsoverweging ten aanzien van feit 5 (zaaksdossier 5):

Verdachte heeft ter terechtzitting bekend dat hij zijn aandeel in het restaurant in Spanje ten onrechte niet heeft opgegeven. Ook heeft verdachte verklaard dat het klopt dat hij tegenover de gemeente heeft gelogen toen er werd gevraagd of hij een buitenlandse bankrekening had en dat hij geen verklaring heeft waarom hij zijn andere Nederlandse bankrekeningen niet heeft opgegeven aan de gemeente. Voorts heeft verdachte ter terechtzitting bekend dat hij informatie niet heeft opgegeven aan de gemeente, dat hij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van [bedrijfsnaam] niet heeft doorgegeven aan de gemeente en dat hij met auto’s geld heeft verdiend, zij het dat dit volgens verdachte slechts een paar honderd euro was. Verdachte heeft tevens verklaard dat het klopt dat hij de leningen van familieleden in Zweden niet heeft gemeld bij de gemeente en dat hij de winsten die hij in casino’s heeft behaald had moeten opgeven.

Verdachte heeft verklaard dat niet hij, maar zijn broer [medeverdachte 1] werkzaamheden voor [uitzendbureau] heeft verricht. De rechtbank gaat aan dat verweer voorbij nu de inkomsten uit werkzaamheden bij [uitzendbureau] zijn bijgeschreven op de rekening van verdachte en derhalve als inkomsten van verdachte hebben te geleden. Verdachte had van deze inkomsten melding dienen te maken.

Gelet op deze verklaringen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het onder feit 5 ten laste gelegde, nu verdachte opzettelijk heeft nagelaten om voornoemde gegevens te verstrekken aan de sociale dienst van de gemeente Haarlemmermeer. Deze informatieplicht geldt ook voor het geval dat het om kleine bedragen gaat.

Het benadelingsbedrag kan worden gesteld op € 37.801,05, waarvan inmiddels in het kader van een schikking de helft (€ 18.900,59) door verdachte aan de gemeente tegen finale kwijting is voldaan.

4.4.5.1 Redengevende feiten en omstandigheden ten aanzien van feit 6 (zaakdossier 10)

Op het woonadres van verdachte aan de [adres 3] in Nieuw-Vennep is op 12 maart 2013 in een kast met daarin spullen van verdachte een apparaat aangetroffen. 525 De zogenaamde jammer werd onverpakt aangetroffen.526 Het betreft een 3 band jammer, bestemd voor het uitzenden van radiocommunicatiesignalen met grote bandbreedte. Het apparaat is gebouwd om GSM, GPS, UMTS en WiFi verkeer te verstoren op de frequentiebanden die hiervoor zijn genoemd. Het stoorbereik van deze jammer bij inschakeling is naar schatting enkele tientallen meters. Het apparaat voldoet niet aan de krachtens artikel 10.3 onderdeel c en e gestelde voorschriften van de Telecommunicatiewet omdat de daartoe verplichte CE-markering niet op het apparaat is aangebracht. Het aanleggen, geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben of gebruik van radiozendapparaten is slechts toegestaan indien voor het gebruik ervan aan de houder van die radiozendapparaten op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Telecommunicatiewet een vergunning is verleend voor het gebruik van frequentieruimte dan wel vrijstelling is verleend ingevolge artikel 10.9 lid 2 van de Telecommunicatiewet.527 Verdachte heeft verklaard dat hij zich verantwoordelijk voelt voor de jammer die is gevonden op de [adres 3] .528

4.4.5.2. Bewijsoverweging ten aanzien van feit 6 (zaaksdossier 10):

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij wist dat er een jammer in zijn woning was en dat hij zich hiervoor verantwoordelijk voelt. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte deze jammer geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig heeft gehad.

4.5.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder feit 1, feit 2, feit 3, feit 4, feit 5 en feit 6 ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat

Feit 1:

Zaaksdossier 01 Zweden, uitvoer cocaïne en amfetamine

hij in de periode van 4 april 2012 tot en met 28 november 2012 te Nieuw-Vennep en/of Hoofddorp, (beide) gemeente Haarlemmermeer, en/of Zaandam, gemeente Zaanstad en/of Uithoorn, in elk geval in Nederland en/of in Zweden en/of in Colombia

tezamen en in vereniging met anderen,

opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht ongeveer 4,47 kilogram cocaïne en ongeveer 3,87 kilogram amfetamine, in elk geval hoeveelheden van een materiaal bevattende cocaïne en/of amfetamine;

Feit 2:

Zaaksdossier 02A en 02B: Peru voorbereidingshandelingen invoer cocaïne

hij in de periode van 1 november 2012 tot en met 2 januari 2013 (zd 02A) en

in de periode van 5 januari 2013 tot en met 15 januari 2013 (zd 02B)

te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer, en/of Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, en/of in Peru

telkens tezamen en in vereniging met anderen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk afleveren, verstrekken, vervoeren enbinnen het grondgebied van Nederland brengen van een aantal kilogram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne;

voor te bereiden en/of te bevorderen,

telkens

- ( een) ander(en) heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen en/of mede te plegen en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

- ( een) voorwerp(en) en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij wist dat zij bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of (één of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk (telkens)

- een of meer vliegtickets aangeschaft voor een reis vanuit Nederland naar Zuid-Amerika (Peru) (en terug) en/of

- één of meer telefoongesprekken gevoerd en/of één of meer SMS-en/of Pin(g)berichten verzonden en/of uitgewisseld en/of één of meer afspra(a)k(en) gemaakt omtrent

* (heimelijke) instructies voor hetgeen in Peru besproken diende te worden en/of

* het tijdstip, waarop en/of de termijn, waarbinnen de hoeveelheid cocaïne in Peru zou (moeten) worden overgedragen en/of afgeleverd en/of vervoerd (naar Nederland), en/of

* het (met elkaar) in contact brengen van personen in Peru en/of

* de prijs van de hoeveelheid cocaïne en/of

* de geldbedragen die dienden te worden overgemaakt naar en/of vanuit Peru en/of

* de containers/bergplaats(en) waarin zich de hoeveelheid/hoeveelheden cocaïne zouden moeten bevinden en/of

* het in ontvangst nemen van de hoeveelheid/hoeveelheden cocaïne in Nederland (op de luchthaven Schiphol) en/of

* het ontvangen en/of geven van een of meer geldbedragen en/of beloningen (borg) en/of

* dienstroosters en/of werktijden (van een luchthavenmedewerker),

waarbij en/of waarna

- verdachte en/of zijn mededader(s) een of meer geldbedragen heeft / hebben overgemaakt naar Peru en/of vanuit Peru en/of

- ( één van) zijn mededader, zich opzettelijk (per vliegtuig) naar Zuid-Amerika (Peru) heeft begeven teneinde aldaar persoonlijke ontmoetingen te hebben met één of meer (andere) mededader(s) en/of

- ( één van) zijn mededader, zich opzettelijk (per vliegtuig) vanuit Zuid-Amerika (Peru) naar Nederland (Schiphol) heeft begeven en/of

- verdachte en/of zijn mededader(s) één of meermalen in een of meer systeem/systemen heeft/hebben gezocht naar de aankomst / locatie van container(s) / bergplaats(en) van de hoeveelheid/hoeveelheden verzonden cocaïne en/of

- verdachte en/of zijn mededader, zich opzettelijk naar de luchthaven Schiphol heeft/hebben begeven teneinde aldaar één of meer malen te kijken of de hoeveelheid/hoeveelheden cocaïne aangekomen was/waren;

Feit 3:

deelname aan criminele organisatie

hij in de periode van 4 april 2012 tot en met 12 maart 2013 te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer, en/of Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Purmerend, in elk geval in Nederland en/of in Peru en/of in Zweden

heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk

- het meermalen opzettelijk binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van middelen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;

- het meermalen, althans eenmaal, opzettelijk verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van (een) middelen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;

Feit 4:

Zaaksdossier 4a, 4b en 4c GEWOONTEwitwassen (moneytransfers, geld wisseltraject en onverklaarbaar vermogen)

hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 12 maart 2013, te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer, en/of Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, en/of Oosthuizen, gemeente Zeevang, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)

- onderstaand(e) voorwerp(en) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet,

te weten

(geldwisseling 1 uit zd 04B op 01-01-13 en /of 02-01-13)

d) een of meer geldbedrag(en) van (in totaal) EURO 100.000,- en

(geldwisseling 2 uit zd 04B op 07-01-13 )

e) een of meer geldbedrag(en) van (in totaal) EURO 180.000,- en

(onverklaarbaar contant vermogen in de periode 01-01-2010 t/m 12-03-2012 zd 04C)

f) een of meer geldbedrag(en) van (in totaal) EURO 50.707,73 ;

in elk geval een of meer (grote) hoeveelheid/hoeveelheden geld, terwijl hij en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dat voorwerp/die voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf; ;

Feit 5:

zaaksdossier 05: uitkeringsfraude

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode(s) van:

- 1 juli 2005 tot en met 31 augustus 2005 en/

- 1 oktober 2005 tot en met 31 maart 2006 en

- 1 juli 2006 tot en met 31 juli 2006 en

- 1 december 2007 tot en met 31 december 2007 en

- 1 januari 2008 tot en met 31 maart 2008 en

- 1 mei 2008 tot en met 31 mei 2008 en

- 1 september 2008 tot en met 30 september 2008 en

- 1 april 2009 tot en met 31 mei 2009 en

- 1 oktober 2009 tot en met 31 oktober 2009 en

- 1 december 2009 tot en met 31 december 2009 en

- 1 februari 2010 tot en met 28 februari 2010 en

- 1 april 2010 tot en met 31 januari 2012,

te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland,

in strijd met een hem krachtens wettelijk voorschrift, te weten artikel 17 van de Wet Werk en Bijstand, opgelegde verplichting(en),

opzettelijk heeft nagelaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken,

immers heeft hij, verdachte, (telkens) opzettelijk verzwegen voor en/of nagelaten (volledig) te melden aan:

de (Sociale Dienst van) de Gemeente Haarlemmermeer,

dat hij, verdachte, in voornoemde periode :

- inkomsten (al dan niet uit arbeid) heeft genoten uit de handel in auto's en de handel in verdovende middelen en via [uitzendbureau] en uit casinobezoek(en) en

- over vermogen heeft kunnen beschikken, te weten:

auto's en bedragen aan contant geld en aandelen in een restaurant in Malaga (Spanje)

zulks terwijl deze feiten konden strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl verdachte wist, dat die gegevens van belang waren voor de vaststelling van verdachtes recht op een verstrekking en/of tegemoetkoming krachtens de Wet Werk en Bijstand en/of voor de hoogte en/of de duur van die verstrekking en/of tegemoetkoming;

Feit 6:

Zaaksdossier 10: "jammer" [adres 3] , Nieuw-Vennep

hij op 12 maart 2013 in een woning aan de [adres 3] te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer,

opzettelijk,

een radiozendapparaat, te weten een drie band mobiele telefoon jammer, geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig heeft gehad,

terwijl voor het gebruik ervan aan de houder van die radiozendapparaten op grond van hoofdstuk 3 van de Telecommunicatiewet geen vergunning voor het gebruik van frequentieruimte was verleend.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

Hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

5 Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

ten aanzien van feit 1:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod;

ten aanzien van feit 2:

medeplegen van een feit, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10, voor te bereiden of te bevorderen, door

- een ander trachten te bewegen om dat feit mede te plegen en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen te verschaffen;

- ( een) voorwerp(en) en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad,

waarvan hij wist dat zij bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en), meermalen gepleegd.

ten aanzien van feit 3:

deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, vijfde lid, van de Opiumwet;

ten aanzien van feit 4:

van het plegen van witwassen een gewoonte maken;

ten aanzien van feit 5:

in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, opzettelijk nalaten tijdig de benodigde gegevens te vertrekken, terwijl het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl verdachte wist, althans redelijkerwijze moest vermoeden dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of een anders recht op een verstrekking of tegemoetkoming/de hoogte of de duur van een verstrekking of tegemoetkoming, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 6:

overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 10.9, eerste lid, van de Telecommunicatiewet.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

6 Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.

7 Motivering van de sanctie

7.1.

Standpunt van de officier van justitie

Ten aanzien van de straf heeft de officier van justitie aangevoerd dat, nu sinds de aanhouding van verdachte bijna drie jaren zijn verstreken, er sprake is van overschrijding van de redelijke termijn. Dit heeft hij verdisconteerd in zijn strafeis.

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 jaren en 3 maanden, met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

Ten aanzien van het beslag heeft de officier van justitie ontrekking aan het verkeer gevorderd van de twee jammers, het zakje met wit poeder, de hasj en de hennep. Het in beslag genomen geld moet volgens de officier van justitie verbeurd worden verklaard, omdat dit deel uitmaakt van het onverklaarbare contante vermogen van verdachte.

7.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft gewezen op de overschrijding van de redelijke termijn en de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Voorts heeft de raadsman betoogd dat verdachte gedurende een periode van bijna twee jaar geschorst is geweest en dat op geen enkele wijze is gebleken dat verdachte zich niet aan de schorsingsvoorwaarden heeft gehouden. Hiervoor dient enige verdiscontering te volgen indien verdachte wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De raadsman heeft tevens verzocht om opheffing danwel voortduring van de schorsing van de voorlopige hechtenis.

7.3.

Oordeel van de rechtbank

Bij de beslissing over de sanctie die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Met betrekking tot de persoon van de verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op:

- het op naam van de verdachte staand Uittreksel Justitiële Documentatie, gedateerd 26 januari 2016, waaruit blijkt dat de verdachte reeds eerder terzake van een Opiumdelict is veroordeeld.

- het over de verdachte uitgebrachte voorlichtingsrapport gedateerd 6 februari 2014 van

R. Kaatman, als reclasseringswerker verbonden aan Inforsa.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, die was gericht op het plegen van misdrijven strafbaar gesteld bij de Opiumwet. Een van deze misdrijven is de bij dit vonnis bewezenverklaarde uitvoer van 4,47 kilogram cocaïne en 3,87 kilogram amfetamine naar Zweden op 27 november 2012. Deze drugs zaten verborgen in een speciaal daartoe geprepareerde auto die door [medeverdachte 7] en [persoon 6] naar Zweden is gereden en daar is onderschept door de douane. Uit het dossier blijkt dat [medeverdachte 7] eerder drugs heeft vervoerd voor verdachte en zijn medeverdachte [medeverdachte 3] , maar dat zij dat vervolgens niet meer wilde doen voor verdachte, omdat hij haar nog geld schuldig was. Hierna is zij voor een volgende rit alleen benaderd door [medeverdachte 3] , zo ook begin november 2012, over het transport naar Zweden. Verdachte voerde hiertoe wel overleg met zijn medeverdachte [medeverdachte 3] , bijvoorbeeld over de wijze waarop [medeverdachte 3] het beste [medeverdachte 7] en haar dochter [medeverdachte 6] kon benaderen. Ook heeft verdachte contact onderhouden met [persoon 2] , de man die in Zweden de drugs in ontvangst zou bemen. De Seat Toledo die bij de rit naar Zweden is gebruikt, stond kort voor vertrek geparkeerd op de parkeerplaats bij de woning van verdachte.

Verdachte heeft zich in december 2012 en januari 2013 samen met anderen schuldig gemaakt aan meerdere voorbereidingshandelingen voor de invoer van in totaal ongeveer zeven kilogram cocaïne vanuit Peru. Verdachte heeft daarbij instructies gegeven aan zijn medeverdachte [medeverdachte 4] die in december 2012 afreisde naar Peru en daarbij een handelstelefoon (de telefoon met de pingnaam Tony) meenam. Vervolgens zijn er door verdachte en [medeverdachte 4] , alsmede (een) onbekende derde(n) gesprekken gevoerd met deze handelstelefoon, onder meer over prijzen, hoeveelheden, betalingen en verstopplaatsen. Ook onderhield verdachte contacten met medeverdachte [medeverdachte 2] , die als bagagemedewerker bij de KLM toegang had tot het beveiligde gebied op Schiphol en tot de bagagekelder.

Met zijn coördinerende en uitvoerende rol kan verdachte als een controller en medeorganisator worden aangemerkt, hetgeen duidt op een hoge plaats in de (criminele) organisatie.

Verdachte heeft zich aldus samen met anderen schuldig gemaakt aan het medeplegen van de uitvoer van genoemde cocaïne en amfetamine en hij heeft zich ook samen met anderen schuldig gemaakt aan meerdere voorbereidingshandelingen voor de invoer van in totaal ongeveer zeven kilogram cocaïne vanuit Peru. Cocaïne en amfetamine zijn voor de gezondheid van personen schadelijke stoffen. De uitgevoerde hoeveelheden waren van dien aard, dat deze bestemd moet zijn geweest voor verdere verspreiding en handel. Hierdoor wordt niet alleen de volksgezondheid ernstig bedreigd, maar de ervaring leert ook dat dit dikwijls gepaard gaat met andere vormen van criminaliteit, variërend van lichte verwervingscriminaliteit tot zware criminaliteit zoals geweldsmisdrijven en misdrijven die een bedreiging inhouden voor de integriteit van het financiële en economische verkeer in de samenleving. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat er in Zweden streng wordt opgetreden tegen (de handel in) harddrugs en dat het vervoeren van cocaïne en amfetamine naar Zweden vanuit financieel oogpunt bijzonder lucratief is. De rechtbank wijst er voorts op dat de uitvoer van drugs de negatieve beeldvorming van Nederland in het buitenland op gebied van haar drugsbeleid versterkt.

Verdachte heeft tevens zonder dat hem een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte was verleend, opzettelijk een radiozendapparaat, een zogenaamde jammer, geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig gehad. De verdachte heeft daarmee de Telecommunicatiewet geschonden. Een jammer is gebouwd en ontworpen om mobiel telefoonverkeer en plaatsbepaling door middel van het GPS systeem te verstoren dan wel onmogelijk te maken en wordt in het criminele circuit gebruikt om buiten het zicht van de politie te kunnen manoeuvreren. De verstoring van het gsm- en gps-verkeer door jammers kan tevens voor levensgevaarlijke situaties zorgen, omdat ook hulpdiensten in de directe omgeving niet meer mobiel bereikbaar zijn.

Voorts heeft verdachte zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het witwassen van twee geldbedragen van respectievelijk € 100.000,- en € 180.000,-. Door dergelijke witwaspraktijken wordt het plegen van criminele activiteiten in stand gehouden en indirect ook bevorderd, want zonder personen als verdachte die criminele gelden een (schijnbaar) legale herkomst verschaffen, is het genereren van illegale winsten een stuk minder lucratief. Witwassen vormt een ernstige bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan. Verdachte heeft zich bij zijn handelen kennelijk slechts laten leiden door financieel gewin en heeft geen oog gehad voor de schadelijke gevolgen hiervan voor de samenleving. De rechtbank rekent het voorts verdachte aan dat het door zijn toedoen is dat zijn broer ook voor wat betreft het eerste geldbedrag betrokken is geraakt bij het plegen van dit feit.

Daarnaast heeft verdachte zich meermalen schuldig gemaakt aan het opzettelijk nalaten gegevens te verstrekken aan de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Haarlemmermeer. Hierdoor heeft hij herhaaldelijk ten onrechte een uitkering ontvangen. Verdachte heeft door zijn handelen misbruik gemaakt van het sociale zekerheidsstelsel en zichzelf verrijkt ten koste van de gemeenschap voor een bedrag van bijna € 38.000,-. De rechtbank rekent verdachte dit frauduleus handelen zwaar aan. De rechtbank zal bij de strafoplegging wel rekening houden met het feit dat door verdachte de helft van dit bedrag aan de gemeente is terugbetaald.

Overschrijding redelijke termijn

Iedere verdachte heeft recht op een openbare behandeling van zijn of haar zaak binnen een redelijke termijn teneinde te voorkomen dat een verdachte langer dan redelijk is onder de dreiging van een strafvervolging leeft. Deze redelijke termijn vangt aan op het moment dat vanwege de Staat jegens verdachte een handeling is verricht waaruit verdachte heeft opgemaakt en redelijkerwijs heeft kunnen opmaken dat het Openbaar Ministerie het ernstig voornemen had tegen verdachte een strafvervolging in te stellen. In onderhavige zaak moet als aanvang van de termijn worden gerekend 12 maart 2013, nu op die dag de woning van verdachte is doorzocht en verdachte vervolgens is aangehouden en in verzekering is gesteld.

De rechtbank constateert dat de ingewikkeldheid van de zaak, noch verdachte en/of zijn raadsman van invloed zijn geweest op het feit dat de inhoudelijke behandeling van deze zaak pas bijna drie jaar later plaatsvindt. Dit leidt ertoe dat naar het oordeel van de rechtbank het recht van verdachte op een openbare behandeling binnen een redelijk termijn zoals bedoeld in artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is geschonden. Bij arrest van 17 juni 2008 heeft de Hoge Raad beslist dat overschrijding van de redelijke termijn wordt gecompenseerd door vermindering van de opgelegde straf. De rechtbank zal bij het bepalen van de strafmaat daarom rekening houden met voornoemde overschrijding van de redelijke termijn en zal mitsdien twee maanden gevangenisstraf in mindering brengen.

De strafeis van de officier van justitie is in overeenstemming met de straf die ten aanzien van dit soort strafbare feiten in vergelijkbare gevallen pleegt te worden opgelegd. Noch in de omstandigheden waaronder het feit is begaan, noch in de persoonlijke omstandigheden van verdachte, vindt de rechtbank aanleiding daarvan (verder) af te wijken.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een vrijheidsbenemende straf van na te noemen duur moet worden opgelegd.

Schosring voorlopige hechtenis

De rechtbank ziet aanleiding om gelet op dit vonnis aanleiding om de schorsing van de voolopige hechtenis op te heffen.

7.4.

Bijkomende straf

De rechtbank is van oordeel dat het onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven geldbedrag van € 650,- dient te worden verbeurd verklaard. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat dit geldbedrag geheel of grotendeels door middel van het strafbare feit is verkregen.

7.5

Vermogensmaatregel

De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten twee jammers, een zakje met wit poeder en een hoeveelheid hasj en hennep, dienen te worden onttrokken aan het verkeer. Die voorwerpen behoren verdachte toe en zijn aangetroffen bij gelegenheid van het onderzoek naar de door hem begane feiten of het feit waarvan hij wordt verdacht. Deze voorwerpen kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke feiten of tot de belemmering van de opsporing daarvan en tevens is het ongecontroleerde bezit van voormelde in beslag genomen voorwerpen in strijd met de wet of het algemeen belang.

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

artikel 33, 33a, 36d, 47, 57, 140, 227b van het Wetboek van Strafrecht

artikel 2, 10 en 11 van de Opiumwet

artikel 1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten

artikel 10.9 Telecommunicatiewet

9 Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte de onder feit 1, feit 2, feit 3, feit 4, feit 5 en feit 6 ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 4.5 weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.

Bepaalt dat de onder feit 1, feit 2, feit 3, feit 4, feit 5 en feit 6 bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 5. vermelde strafbare feiten opleveren.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 87 (zegge: zeven en tachtig) maanden.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart verbeurd:

- een geldbedrag van in totaal 650 euro (1 x 100 euro en 11 x 50 euro)

Onttrekt aan het verkeer:

 • -

  twee jammers (kleur grijs 405296 en kleur zwart 405289);

 • -

  wit poeder in zakje (384832);

 • -

  een hoeveelheid hasj (384834);

 • -

  een bus hennep (384835).

Heft op de schorsing van de voorlopige hechtenis van verdachte.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. W.J. van Andel, voorzitter,

mrs. C.A.M. van der Heijden en M.T.C. de Vries, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffiers J.A. Huismans en mr. A. Keulers,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 11 maart 2016.

1 De door de rechtbank in de voetnoten als proces-verbaal aangeduide bewijsmiddelen zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen ook overigens aan de daaraan bij wet gestelde eisen. De door de rechtbank aangehaalde schriftelijke stukken worden slechts gebruikt in samenhang met de overige bewijsmiddelen.

2 C.I.E. Proces-verbaal d.d. 10 juli 2012 (moederdossier ZD-01, map 1, dossierpagina A00 00013 e.v.)

3 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (moederdossier ZD-01, map 1, dossierpagina A00 00004).

4 C.I.E. Proces-verbaal d.d. 10 juli 2012 (moederdossier ZD-01, map 1, dossierpagina A00 00015).

5 C.I.E. Proces-verbaal d.d. 10 juli 2012 (moederdossier ZD-01, map 1, dossierpagina A00 00016).

6 C.I.E. Proces-verbaal d.d. 26 februari 2013 (moederdossier ZD-01, map 1, dossierpagina A00 00018 e.v.).

7 C.I.E. Proces-verbaal d.d. 18 januari 2013 (moederdossier ZD-01, map 1, dossierpagina A00 00017).

8 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (moederdossier ZD-01, map 1, dossierpagina A00 00006).

9 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d. 12 maart 2013 (moederdossier ZD-01, map 1, dossierpagina 00130), proces-verbaal identificatie gebruiker 4907 d.d. 2 oktober 2012 (bevindingendossier, map 11, dossierpagina’s D00 000244 tot en met D00 000246).

10 Proces-verbaal d.d. 9 november 2012 (bevindingendossier, map 11, dossierpagina’s D00 000291 tot en met D00 000296).

11 Proces-verbaal identificatie gebruiker PIN nummer [pinnummer 17] d.d. 5 februari 2013 (bevindingendossier, map 12, dossierpagina’s D00 000408 tot en met D00 000413).

12 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 maart 2013 (bevindingendossier, map 11, dossierpagina’s D00 000209 tot en met D00 000212).

13 Proces-verbaal onderzoek inbesl. goed d.d. 14 juni 2013 (bevindingen, map 16, dossierpagina’s D00 002027 tot en met D00 002030).

14 Proces-verbaal identificatie gebruiker PIN nummer [pinnummer 5] d.d. 5 februari 2013 (bevindingendossier, map 12, dossierpagina’s D00 000416 tot en met D00 000420).

15 Proces-verbaal identificatie gebruiker PIN nummer [pinnummer 5] d.d. 5 februari 2013 (bevindingendossier, map 12, dossierpagina’s D00 000416 tot en met D00 000420).

16 Verklaring van [verdachte] ter terechtzitting van 2 februari 2016 en 3 februari 2016.

17 Proces-verbaal identificatie gebruiker [imei 3] d.d. 13 februari 2013 (bevindingendossier, map 11, dossierpagina’s D00 000317 tot en met D00 000320).

18 Proces-verbaal identificatie d.d. 3 juni 2013 (bevindingendossier, map 12, dossierpagina’s D00 000504 en met D00 000505), proces-verbaal van verhoor [medeverdachte 8] d.d. 13 maart 2013 (moederdossier ZD-01, map 1, dossierpagina 00194).

19 Proces-verbaal van verhoor [medeverdachte 8] d.d. 13 maart 2013 (moederdossier ZD-01, map 1, dossierpagina 00194).

20 Proces-verbaal identificatie d.d. 3 juni 2013 (bevindingendossier, map 12, dossierpagina’s D00 000504 en met D00 000505).

21 Proces-verbaal onderzoek inbesl. goed d.d. 14 juni 2013 (bevindingen, map 16, dossierpagina’s D00 002027 tot en met D00 002030 en D00 002034).

22 Proces-verbaal aanvraag bevel vergaring nummergegevens d.d. 3 december 2012 (methodiekendossier, map 20, dossierpagina’s F00 00874 tot en met F00 00877).

23 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] d.d. 14 februari 2013 (moederdossier ZD-01, map 1, dossierpagina B01 00149).

24 Proces-verbaal identificatie gebruiker d.d. 6 november 2012 (bevindingendossier, map 11, dossierpagina’s D00 000283 tot en met D00 000285).

25 Proces-verbaal identificatie gebruiker PIN nummer [pinnummer 8] d.d. 30 januari 2013 (bevindingendossier, map 12, dossierpagina’s D00 000393 tot en met D00 000398).

26 Proces-verbaal identificatie gebruiker PIN nummer [pinnummer 5] d.d. 5 februari 2013 (bevindingendossier, map 12, dossierpagina’s D00 000416 tot en met D00 000420).

27 Proces-verbaal identificatie gebruiker PIN nummer [pinnummer 8] d.d. 30 januari 2013 (bevindingendossier, map 12, dossierpagina D00 000394).

28 Proces-verbaal identificatie gebruiker PIN nummer [pinnummer 9] d.d. 5 februari 2013 (bevindingendossier, map 12, dossierpagina’s D00 000424 tot en met D00 000428).

29 Proces-verbaal identificatie gebruiker [telefoonnummer 7] d.d. 12 december 2012 (bevindingendossier, map 11, dossierpagina’s D00 000314 tot en met D00 000316).

30 Proces-verbaal van verhoor [medeverdachte 6] d.d. 12 maart 2013 (map 10, dossierpagina C00 000479).

31 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 28 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00508 en H 00509).

32 Een schriftelijk stuk, te weten uitgewerkte getapte telefoongesprekken en sms-berichten (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00666 tot en met H 00690).

33 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 maart 2013 (bevindingendossier, map 11, dossierpagina D00 000210).

34 Proces-verbaal d.d. 14 januari 2013 (bevindingendossier, map 11, dossierpagina’s D00 000337 tot en met D00 000344).

35 Proces-verbaal identificatie d.d. 5 februari 2013 (bevindingendossier, map 12, dossierpagina D00 000406).

36 Proces-verbaal identificatie d.d. 16 mei 2013 (bevindingen, map 16, dossierpagina’s D00 002014 tot en met D00 002016).

37 Proces-verbaal identificatie gebruiker d.d. 9 januari 2013 (bevindingendossier, map 11, dossierpagina’s D00 000329 tot en met D00 000331).

38 Proces-verbaal identificatie d.d. 28 februari 2013 (bevindingendossier, map 12, dossierpagina’s D00 000451 tot en met D00 000453).

39 Proces-verbaal identificatie gebruiker pinnummer [pinnummer 10] d.d. 22 januari 2013 (bevindingendossier, map 11, dossierpagina’s D00 000354 tot en met D00 000358).

40 Proces-verbaal identificatie gebruiker 3227 en 8925 d.d. 10 oktober 2012 (bevindingendossier, map 11, dossierpagina’s D00 000280 tot en met D00 000282).

41 Proces-verbaal identificatie gebruiker [telefoonnummer 15] d.d. 9 november 2012 (bevindingendossier, map 11, dossierpagina’s D00 000297 en D00 000298).

42 Proces-verbaal identificatie gebruiker d.d. 2 november 2012 (bevindingendossier, map 11, dossierpagina’s D00 000278 en D00 000279).

43 Proces-verbaal identificatie gebruiker d.d. 24 december 2012 (bevindingendossier, map 11, dossierpagina’s D00 000324 tot en met D00 000326).

44 Proces-verbaal identificatie gebruiker d.d. 24 december 2012 (bevindingendossier, map 11, dossierpagina’s D00 000321 tot en met D00 000323).

45 Proces-verbaal onderzoek inbesl. goed d.d. 14 juni 2013 (bevindingen, map 16, dossierpagina’s D00 002027 tot en met D00 002030).

46 Proces-verbaal d.d. 21 februari 2013 (bevindingendossier, map 12, dossierpagina D00 000450).

47 Proces-verbaal identificatie gebruiker d.d. 13 november 2012 (bevindingendossier, map 11, dossierpagina’s D00 000303 tot en met D00 000306).

48 Proces-verbaal d.d. 10 december 2012 (zaaksdossier 1, map, dossierpagina B01 00402).

49 Proces-verbaal van verhoor [medeverdachte 6] d.d. 6 december 2011 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00303).

50 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van [medeverdachte 8] door de Zweedse douane d.d. 28 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00527).

51 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van [medeverdachte 8] door de Zweedse douane d.d. 28 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00501).

52 Verklaring van [verdachte] ter terechtzitting van 2 februari 2016, proces-verbaal van verhoor [medeverdachte 6] d.d. 12 maart 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00224), proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 4] d.d. 27 februari 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00299).

53 Proces-verbaal van verhoor [medeverdachte 6] d.d. 12 maart 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00222), proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d. 13 maart 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00140), proces-verbaal d.d. 10 december 2012 (zaaksdossier 1, map, dossierpagina B01 00402).

54 Proces-verbaal van verhoor [medeverdachte 6] d.d. 12 maart 2013 (zaaksdossier 1, map 10, dossierpagina C00 000477).

55 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] door de rechter-commissaris d.d. 19 augustus 2015 (losse bijlage), proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] d.d. 10 december 2012 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00314)

56 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] door de rechter-commissaris d.d. 19 augustus 2015 (losse bijlage), bijlage bij proces-verbaal van verhoor [persoon 4] d.d. 4 juni 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00356). Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] d.d. 4 maart 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00317).

57 Proces-verbaal d.d. 10 december 2012 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00402).

58 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van [medeverdachte 8] door de Zweedse douane d.d. 28 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00527 tot en met H 00530).

59 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] d.d. 4 maart 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00318).

60 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van [medeverdachte 8] door de Zweedse douane d.d. 28 februari 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina 248.).

61 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00087).

62 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 14 januari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00523).

63 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 14 januari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00529).

64 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 14 januari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00530).

65 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 14 januari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00525).

66 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d. 25 april 2013 ((zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina 175).

67 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00091).

68 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d. 25 april 2013 ((zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina 175).

69 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 11 april 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00540 tot en met H 00543).

70 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 28 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00532).

71 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 28 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00522).

72 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 29 november 2012 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00465).

73 Proces-verbaal van verhoor [medeverdachte 6] d.d. 6 december 2011 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00303), proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 3] d.d. 29 januari 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00324).

74 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 29 november 2012 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00465).

75 Proces-verbaal van verhoor [medeverdachte 6] d.d. 12 maart 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00224), proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 4] d.d. 27 februari 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00300), proces-verbaal d.d. 10 december 2012 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00401)

76 Proces-verbaal van bevindingen en verklaringen tijdens zoeking [adres 7] d.d. 10 december 2012 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00402).

77 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 februari 2013 (bevindingendossier, map 11, dossierpagina D00 000198).

78 Proces-verbaal onderzoek parkeren [kenteken 1] te Hoorn d.d. 14 februari 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00397 en B01 00398).

79 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d. 25 april 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00174).

80 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d. 25 april 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00174), een schriftelijk stuk, te weten een rekening motorrijtuigenbelasting periodieke betaling d.d. 19 oktober 2012 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00523), twee schriftelijke stukken, te weten een duplicaat naheffingsaanslag parkeerbelasting met als dagtekening aanslag 16-10-2012 en een duplicaat naheffingsaanslag parkeerbelasting met als dagtekening aanslag 17-10-2012 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00524 en B01 00525).

81 Een schriftelijk stuk, te weten een mutatie rapport d.d. 4 november 2012 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00645).

82 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d. 25 april 2013 (map 9, dossierpagina C00 000107), proces-verbaal van bevindingen d.d. 13 december 2012 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00407).

83 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 14 januari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00489 en H 00490).

84 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 4 december 2012 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00474 en 475).

85 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 28 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00531 en H 00532).

86 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 28 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00505).

87 Verklaring van [verdachte] ter terechtzitting van 2 februari 2016

88 Een schriftelijk stuk, te weten een mutatie rapport d.d. 4 november 2012 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00645).

89 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00015).

90 Proces-verbaal identificatie d.d. 20 juni 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00444 tot en met B01 449), proces-verbaal van verhoor getuige [medeverdachte 4] door de rechter-commissaris d.d. 18 augustus 2018 (losse bijlage).

91 Proces-verbaal identificatie d.d. 20 juni 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00444 tot en met B01 449).

92 Verklaring van [verdachte] ter terechtzitting van 2 februari 2016.

93 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d. 25 april 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00163 en 00165), proces-verbaal van verhoor van M. [persoon 3] d.d. 18 april 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina 00209).

94 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 2 februari 2016, proces-verbaal identificatie d.d. 20 juni 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00444 tot en met B01 449), proces-verbaal van verhoor getuige [medeverdachte 4] door de rechter-commissaris d.d. 18 augustus 2018 (losse bijlage).

95 Verklaring van [verdachte] ter terechtzitting van 2 februari 2016

96 Verklaring van [verdachte] ter terechtzitting van 2 februari 2016.

97 Proces-verbaal van verhoor van M. [persoon 3] d.d. 18 april 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina 00209).

98 Verklaring van [verdachte] ter terechtzitting van 2 februari 2016.

99 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00015 en B01 00016).

100 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 5 april 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00596).

101 Een schriftelijk stuk, te weten bijlage B bij een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 5 april 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00620).

102 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00017 tot en met B01 00019).

103 Proces-verbaal van verhoor getuige [persoon 7] d.d. 20 maart 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00334)

104 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00019).

105 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d. 25 april 2013 (map 9, dossierpagina C00 000107), proces-verbaal van bevindingen d.d. 13 december 2012 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00407).

106 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 13 december 2012 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00407).

107 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d. 25 april 2013 (map 9, dossierpagina C00 000107).

108 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00020).

109 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00021), proces-verbaal van bevindingen d.d. 13 december 2012 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00407).

110 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00020 en 00021).

111 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00021), proces-verbaal van bevindingen d.d. 13 december 2012 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00407).

112 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00021).

113 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d. 14 maart 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00147).

114 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d.13 maart 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00141).

115 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00024 tot en met B01 00027).

116 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00028, 00029 en 00030).

117 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00030 en 00031).

118 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00032 en 00033).

119 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00034).

120 Proces-verbaal observeren d.d. 21 november 2012 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00450 en B01 00451).

121 Proces-verbaal observeren d.d. 21 november 2012 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00455 en B01 00456).

122 Proces-verbaal van verhoor getuige [persoon 7] d.d. 20 maart 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00333)

123 Proces-verbaal van verhoor getuige A. [medeverdachte 2] d.d. 26 maart 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00340).

124 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00033).

125 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00036 en 00037).

126 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 28 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00505).

127 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 16 april 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00552 en H 00553).

128 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 28 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00533).

129 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00045 en 00046).

130 Een schriftelijk stuk, te weten een Registratie PL 1200_2012120384_BVH te Haarlem (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00631).

131 Proces-verbaal van verhoor M. I. [medeverdachte 8] d.d. 13 maart 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00193).

132 Proces-verbaal bevindingen cambeelden [adres 3] d.d. 25 februari 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00369).

133 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00047).

134 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 16 april 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00553).

135 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 28 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00506).

136 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00048 tot en met 00051).

137 Proces-verbaal van verhoor A. [medeverdachte 6] d.d. 12 maart 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00222).

138 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00051 tot en met 00056).

139 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 13 december 2012 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00407 en B01 00408).

140 Proces-verbaal van verhoor [medeverdachte 8] d.d. 13 maart 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00182), proces-verbaal van verhoor getuigen P. [medeverdachte 8] en [getuige 5] d.d. 14 maart 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00328).

141 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00056 tot en met 00062).

142 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00062 en 00063).

143 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00065).

144 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00065).

145 Proces-verbaal van verhoor van M. [persoon 3] d.d. 18 april 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00213).

146 Proces-verbaal van verhoor van M. [persoon 3] d.d. 18 april 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00210).

147 Proces-verbaal bevindingen cambeelden [adres 3] d.d. 25 februari 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00369), Proces-verbaal van verhoor van M. [persoon 3] d.d. 18 april 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00210).

148 Proces-verbaal van verhoor van M. [persoon 3] d.d. 18 april 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00210 en 00211).

149 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00065 en 00066).

150 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00066).

151 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00067 tot en met 00078).

152 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van A.J. [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 29 november 2012 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00465 en H 00466).

153 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van A.J. [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 4 december 2012 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00471 en H 00472).

154 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van A. [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 28 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00511).

155 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van A. [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 28 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00532).

156 Proces-verbaal van verhoor A. [medeverdachte 6] d.d. 12 maart 2013 (map 10, dossierpagina C00 000476).

157 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van A.J. [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 14 januari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00434), een schriftelijk stuk, te weten een handgeschreven notitie (rechtshulpverzoek Zweden 1, map 25, dossierpagina H 00131),

158 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van A. [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 28 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00511).

159 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van A. [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 28 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00507 tot en met H 00509).

160 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van A. [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 28 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00533 en H 00534).

161 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van A. [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 28 februari 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina 254 ).

162 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 4 januari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00561 en H 00562).

163 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 27 februari 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina 286).

164 Een schriftelijk stuk, te weten notities van de douane d.d. 28 november 2012, opgesteld door A. Persson (rechtshulpverzoek Zweden 1, map 25, dossierpagina H 00149).

165 Een schriftelijk stuk, te weten notities van de douane d.d. 28 november 2012, opgesteld door R. Nilsson (rechtshulpverzoek Zweden 1, map 25, dossierpagina H 00151).

166 Een schriftelijk stuk, te weten een proces-verbaal van gewicht en hoeveelheid van de Zweedse douane d.d. 15 januari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 1, map 25, dossierpagina H 00184), een schriftelijk stuk, te weten een rapport van het Zweedse douane laboratorium d.d. 28 januari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 1, map 25, dossierpagina H 00185 tot en met H 00187), een schriftelijk stuk, te weten een rapport van het Zweedse douane laboratorium d.d. 13 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 1, map 25, dossierpagina H 00185 en met H 00189)

167 Schriftelijke stukken, te weten een viertal rechercherapporten van recherche douane, opgesteld door L. Delin (rechtshulpverzoek Zweden 1, map 25, dossierpagina H 00153 tot en met H 00159).

168 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van de Zweedse douane van getuige N. Jönsson d.d. 6 maart 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00445).

169 Een schriftelijk stuk, te weten uitgewerkte telefoontaps (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00666 tot en met H 00690).

170 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 27 februari 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina 286).

171 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00076 tot en met 00081).

172 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 27 februari 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina 286).

173 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 27 februari 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina 288).

174 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 5 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00710).

175 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van A. [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 14 januari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00482).

176 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 27 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00583).

177 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van A. [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d. 4 december 2012 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00473).

178 Een schriftelijk stuk, te weten uitgewerkte getapte telefoongesprekken en sms-berichten (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00666 tot en met H 00690).

179 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00082).

180 Een schriftelijk stuk, te weten bijlage C bij een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 5 april 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00687 tot en met H 00689).

181 Een schriftelijk stuk, te weten bijlage C bij een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 5 april 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00689).

182 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 5 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00709 tot en met H 00710).

183 Een schriftelijk stuk, te weten bijlage C bij een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 5 april 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00681 en 682).

184 Een schriftelijk stuk, te weten bijlage C bij een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 5 april 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00690).

185 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 27 februari 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina 296).

186 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van A. [medeverdachte 7] door de Zweedse douane d.d.4 december 2012 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00473).

187 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van getuige [getuige 6] door de Zweedse douane d.d. 16 januari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00443), een schriftelijk stuk, te weten een vonnis van de rechtbank Malmö d.d. 23 december 2014 (map 29).

188 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van getuige [getuige 7] door de Zweedse douane d.d. 29 november 2012 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00447).

189 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 27 februari 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina 296).

190 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00083).

191 Een schriftelijk stuk, te weten bijlage C bij een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 5 april 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00682 tot en met H 00684).

192 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 27 februari 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina 296).

193 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00083).

194 Een schriftelijk stuk, te weten een getuigenverhoor van [getuige 8] ((rechtshulpverzoek Zweden, 2, map 26, dossierpagina H 00437).

195 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 27 februari 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina 296).

196 Een schriftelijk stuk, te weten notities van de douane d.d. 4 december 2012, opgesteld door L. Delin (rechtshulpverzoek Zweden 1, map 25, dossierpagina H 00160 en H 00161).

197 Een schriftelijk stuk, te weten een verhoor van getuige [getuige 7] door de Zweedse douane d.d. 29 november 2012 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00448 en H 00449).

198 Een schriftelijk stuk, te weten een getuigenverhoor van [getuige 8] ((rechtshulpverzoek Zweden, 2, map 26, dossierpagina H 00437).

199 Een schriftelijk stuk, te weten notities van de douane d.d. 4 december 2012, opgesteld door L. Delin (rechtshulpverzoek Zweden 1, map 25, dossierpagina H 00161).

200 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00083).

201 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00084).

202 Een schriftelijk stuk, te weten notities van de douane d.d. 4 december 2012, opgesteld door L. Delin (rechtshulpverzoek Zweden 1, map 25, dossierpagina H 00160).

203 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 5 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00713 en H 00714).

204 Een schriftelijk stuk, te weten een nieuw verhoor van R. [persoon 6] door de Zweedse douane d.d. 27 februari 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 2, map 26, dossierpagina H 00588).

205 Een schriftelijk stuk, te weten notities van de douane d.d. 4 december 2012, opgesteld door L. Delin (rechtshulpverzoek Zweden 1, map 25, dossierpagina H 00160 en H 00161).

206 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2015 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00120).

207 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00085 en 00086).

208 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00084).

209 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 13 december 2012 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00407).

210 Proces-verbaal aanvraag bevel vergaring nummergegevens d.d. 3 december 2012 (methodiekendossier, map 20, dossierpagina F00 00874 tot en met F00 00877).

211 Proces-verbaal identificatie [persoon 2] d.d. 6 februari 2013 (zaaksdossier 1, map 2, dossierpagina B01 00434 en B01 00435).

212 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d. 14 maart 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00147 en 000148).

213 Proces-verbaal van verhoor [medeverdachte 8] d.d. 13 maart 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00183 en B01 00184).

214 Proces-verbaal van bevindingen Van der Valk hotel d.d. 21 februari 2013 (bevindingendossier, map 11, dossierpagina’s D00 000170 tot en met D00 000182).

215 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d. 25 april 2013 ((zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina 175).

216 Proces-verbaal d.d. 16 juli 2013 (zaaksdossier 1, map 1, dossierpagina B01 00091 tot en met B01 00095).

217 Proces-verbaal van verhoor A. [medeverdachte 6] d.d. 12 maart 2013 (map 10, dossierpagina C00 000476).

218 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d. 24 april 2013 (zaaksdossier 9, map 8, dossierpagina B09 00005).

219 Proces-verbaal d.d. 1 mei 2013 (zaaksdossier 9, map 8, dossierpagina B09 00003), proces-verbaal bevindingen technisch onderzoek verdovende middelen d.d. 10 april 2013 (zaaksdossier 9, map 8, dossierpagina B09 00054 en B09 00055).

220 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d. 24 april 2013 (zaaksdossier 9, map 8, dossierpagina B09 00006), een schriftelijk stuk, te weten een rapport identificatie van drugs en precursoren d.d. 17 april 2013 (zaaksdossier 9, map 8, dossierpagina B09 00056 en B09 00057).

221 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d. 24 april 2013 (zaaksdossier 9, map 8, dossierpagina B09 00006).

222 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 maart 2013 (zaaksdossier 9, map 8, dossierpagina B09 00053).

223 Proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d. 24 april 2013 (zaaksdossier 9, map 8, dossierpagina B09 00007).

224 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 2 februari 2016.

225 Schriftelijke stukken, te weten twee vonnissen van de rechtbank Malmö d.d. 23 juli 2013 (rechtshulpverzoek Zweden 1, map 25, dossierpagina’s H 00038 tot en met H00074).

226 Een schriftelijk stuk, te weten een vonnis van het gerechtshof van Skåne en Blekinge d.d. 4 oktober 2013 (map 29).

227 Een schriftelijk stuk, te weten een vonnis van de rechtbank Malmö d.d. 23 december 2014 (map 29)

228 Een schriftelijk stuk, te weten een vonnis van de rechtbank Malmö d.d. 23 december 2014 (map 29)

229 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 11).

230 Het schriftelijk stuk, te weten het nieuwsbericht van NU.nl d.d. 12 november 2012 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 139).

231 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 12).

232 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 13 en 14).

233 Het schriftelijk stuk, zijnde een weergave van een sms-bericht van 6 december 2012 om 14:43 uur (zaaksdossier 2a, map 3 dossierpagina 462).

234 Het schriftelijk stuk, zijnde een weergave van een tapgesprek van 6 december 2012 om 14:48 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 463).

235 Het schriftelijk stuk, zijnde een weergave van een sms-bericht van 6 december 2012 om 22:59 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 466).

236 Het schriftelijk stuk, zijnde een weergave van een sms-bericht van 6 december 2012 om 23:01 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 467).

237 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a en 2b, map 3, dossierpagina 7).

238 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 15 en 16).

239 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a,map 3, dossierpagina 17).

240 Het schriftelijk stuk, zijnde een weergave van een tapgesprek van 18 december 2012 om 23:40 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 468).

241 Het schriftelijk stuk, zijnde een weergave van een tapgesprek van 18 december 2012 om 23:43 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 469).

242 Het schriftelijk stuk, zijnde een weergave van een tapgesprek van 18 december 2012 om 23:50 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 470).

243 Het schriftelijk stuk, zijnde een weergave van een sms-bericht van 19 december 2012 om 16:50 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 471).

244 Het schriftelijk stuk, zijnde een weergave van een sms-bericht van 19 december 2012 om 16:58 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 472).

245 Het schriftelijk stuk, zijnde een weergave van een sms-bericht van 19 december 2012 om 16:59 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 473).

246 Het schriftelijk stuk, zijnde een weergave van een sms-bericht van 19 december 2012 om 17:10 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 474).

247 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 18 en 19).

248 Het schriftelijk stuk, zijnde een weergave van een tapgesprek van 21 december 2012 om 15:11 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 476).

249 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 20 en 21).

250 Het proces-verbaal van identificatie d.d. 21 mei 2013 (bevindingendossier, map 12B, dossierpagina 485).

251 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 21).

252 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 22).

253 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 21).

254 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 22).

255 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 21).

256 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 22).

257 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 21).

258 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 23, 24 en 25).

259 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a,map 3, dossierpagina 26).

260 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 26 en 27).

261 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 27 en 28).

262 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 28 en 29).

263 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 29 t/m 32).

264 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 33 t/m 36).

265 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 36).

266 Het schriftelijk bescheid, zijnde een weergave van een tapgesprek van 25 december 2012 om 17:10 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 477).

267 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 36 en 37).

268 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 38).

269 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 37).

270 Het schriftelijk bescheid, zijnde een weergave van een smsbericht van 25 december 2012 om 18:19 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 478).

271 Het schriftelijk bescheid, zijnde een weergave van een tapgesprek van 25 december 2012 om 18:21 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 479).

272 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [persoon 15] [persoon] [persoon 14] d.d. 1 mei 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 395 e.v.).

273 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [persoon 15] d.d. 28 maart 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 393 en 394).

274 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 38 en 39).

275 Het proces-verbaal GWK transacties 25 december 2012 d.d. 31 januari 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 146 e.v.)

276 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 41)

277 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 39, 40 en 41).

278 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 40 en 41).

279 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 42 en 43).

280 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 43 en 44).

281 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 44 en 45).

282 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 45).

283 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 45 en 46).

284 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 46).

285 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 47, 48 en 49).

286 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 49, 50 en 51).

287 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 52).

288 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 52).

289 Het proces-verbaal van bevindingen Western Union Transacties d.d. 15 maart 2013 (zaaksdossier 2, dossierpagina 155 en 156, inclusief bijlage op dossierpagina 161).

290 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 8] d.d. 14 maart 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 369 e.v., met als bijlage het tapgesprek op dossierpagina 373 en 374).

291 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 54).

292 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 55).

293 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 54 en 55).

294 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 55).

295 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 56).

296 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 56).

297 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 56).

298 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 56 en een schriftelijk stuk zaaksdossier 2, map 3 dossierpagina 163 en 164 ).

299 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 56, 57 en 58).

300 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 57).

301 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 59).

302 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 59 en 60).

303 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 60 en 61).

304 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 61).

305 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 61 en 62).

306 Het schriftelijk bescheid, zijnde een weergave van een tapgesprek van 30 december 2012 om 03:39 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 480).

307 Het proces-verbaal van identificatie d.d. 21 mei 2013, bevindingendossier, map 12, dossierpagina 484 t/m 491

308 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 62).

309 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 62).

310 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 63 en 64).

311 Het schriftelijk stuk, zijnde een weergave van een sms-bericht van 31 december 2012 om 03:57 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 481).

312 Het schriftelijk stuk, zijnde een weergave van een tapgesprek van 31 december 2012 om 04:02 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 482).

313 Het schriftelijk stuk, zijnde een weergave van een tapgesprek van 31 december 2012 om 06:20 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 483).

314 Het schriftelijk stuk, zijnde een weergave van een tapgesprek van 31 december 2012 om 15:26 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 484).

315 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 65).

316 Het schriftelijk bescheid, zijnde een weergave van een tapgesprek van 2 januari 2013 om 15:09 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 485).

317 Het schriftelijk bescheid, zijnde een weergave van een tapgesprek van 2 januari 2013 om 16:43 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 486).

318 Het proces-verbaal van identificatie gebruiker d.d. 9 januari 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 165, 168 en 169).

319 Het schriftelijk bescheid, zijnde een weergave van een tapgesprek van 2 januari 2013 om 17:13 uur (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 487).

320 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2a, map 3, dossierpagina 51) en het proces-verbaal van identificatie gebruiker (bevindingendossier, map 12B, dossierpagina 502 e.v.).

321 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 67 en 68).

322 Het proces-verbaal van identificatie gebruiker pinnummer 2A05D225 d.d. 22 januari 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 175).

323 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 68).

324 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 69).

325 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 69 en 70).

326 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 70 en 71).

327 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 71 en 72).

328 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 72).

329 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 73).

330 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 74).

331 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 74).

332 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 74 en 75).

333 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 75).

334 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 75 en 76).

335 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 76).

336 Het proces-verbaal van observeren maandag 7 januari 2013 d.d. 8 januari 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 190 en 191.)

337 Het proces-verbaal van bevindingen AKE d.d. 30 januari 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 207).

338 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 77).

339 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 77).

340 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 77 en 78).

341 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 77 en 78).

342 Het proces-verbaal vordering verstrekking historische gegevens d.d. 9 januari 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 201 en 202).

343 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 79).

344 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 79 en 80).

345 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 80).

346 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 80 en 81).

347 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 81).

348 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 82).

349 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 82).

350 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 82).

351 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 82).

352 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 82).

353 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 82 en 83).

354 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 83).

355 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 83).

356 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 83).

357 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 83).

358 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 84).

359 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 84).

360 Het proces-verbaal van bevindingen AKE d.d. 30 januari 3013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 209).

361 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 84, 85 en 86).

362 Het proces-verbaal Gegevens AKE 931198 d.d. 28 januari 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 214 met bijlagen) en het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 86).

363 Het schriftelijk stuk, zijnde een weergave van een sms-bericht van 7 januari 2013 om 21:33 uur (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 488).

364 Het schriftelijk stuk, zijnde een weergave van een tapgesprek van 7 januari 2013 om 22:15 uur (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 489).

365 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 88).

366 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 87 en 88).

367 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 88).

368 Het schriftelijk bescheid, zijnde een weergave van een tapgesprek van 8 januari 2013 om 17:19 uur (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 490).

369 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 89).

370 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 89 en 90).

371 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 90).

372 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 90 en 91).

373 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 91 en 92).

374 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 92).

375 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 92).

376 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 92 en 93).

377 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 95).

378 Het schriftelijk bescheid, zijnde een weergave van een tapgesprek van 12 januari 2013 om 14:54 uur (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 491).

379 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 95 tot en met 97).

380 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 97).

381 Het proces-verbaal Bevindingen Western Union Transacties d.d. 15 maart 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 155).

382 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 93 en 94).

383 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 97 en 98).

384 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 98).

385 Het proces-verbaal van verhoor van getuige [persoon 18] d.d. 21 maart 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 447 e.v. met als bijlage het tapgesprek van 15 januari 2013 op dossierpagina 453).

386 Het proces-verbaal van verhoor van getuige [persoon 18] d.d. 21 maart 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 449).

387 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 98, 99 en 100).

388 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 100).

389 Het proces-verbaal GWK transacties 10-15 januari 2013 d.d. 7 februari 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 228).

390 Het proces-verbaal van relaas d.d. 11 juli 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 100 en 101).

391 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 mei 2013 (zaaksdossier 4D, map 6, dossierpagina 866).

392 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 mei 2013 (zaaksdossier 4D, map 6, dossierpagina 867)

393 Het proces-verbaal van aanhouding van verdachte [verdachte] d.d. 12 maart 2013 (map 9, dossierpagina 9).

394 Het proces-verbaal van aanhouding van verdachte [medeverdachte 2] d.d. 12 maart 2013 (map 9, dossierpagina 220).

395 Het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 13 maart 2013 (zaaksdossier 4D, map 6, dossierpagina 943 en 944).

396 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 maart 2013 (zaaksdossier 4D, map 6, dossierpagina 932).

397 Het proces-verbaal algemeen vluchtnummers d.d. 14 maart 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 251 en 252).

398 Het proces-verbaal van aanhouding van verdachte [medeverdachte 4] d.d. 12 maart 2013 (verdachtendossier V01 t/m V10, map 9, dossierpagina 312).

399 Het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 12 maart 2013 (beslagdossier, map 17, dossierpagina 99 t/m 105).

400 Het schriftelijk bescheid, te weten het paspoort van [medeverdachte 4] met stempels (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 246 t/m 250).

401 Het proces-verbaal van aanhouding van verdachte [medeverdachte 8] d.d. 12 maart 2013 (verdachtendossier V01 t/m V10, map 9, dossierpagina 337).

402 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [verdachte] d.d. 13 maart 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 266 e.v.).

403 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [verdachte] d.d. 13 maart 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 276 e.v.).

404 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 2] d.d. 12 maart 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 294).

405 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 2] d.d. 12 maart 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 296),

406 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 2] d.d. 13 maart 2013 (zaaksdossier 2B, map 3, dossierpagina 298 e.v.).

407 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 (zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 360 en 361).

408 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 (zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 361).

409 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 362).

410 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 363).

411 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 363 en 364).

412 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 364).

413 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 365).

414 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 366).

415 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 366 en 367).

416 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 367, 368 en 369).

417 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 369 en 370).

418 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 370).

419 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 370 en 371).

420 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 371).

421 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 371 en 372).

422 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 372 en 373).

423 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 373).

424 De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 22 februari 2016.

425 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 8] d.d. 14 maart 2013 (zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 415 e.v.).

426 De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 22 februari 2016.

427 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 374 en 375).

428 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 375 en 376).

429 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 376).

430 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 376, 377 en 378).

431 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 379).

432 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 378).

433 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 379).

434 Het proces-verbaal van observatie d.d. 7 januari 2013 (bevindingendossier, map 15, dossierpagina 1820 en 1821).

435 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 379).

436 Het proces-verbaal van observatie d.d. 7 januari 2013 (bevindingendossier, map 15, dossierpagina 1821 en 1822).

437 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 379).

438 Het proces-verbaal van observatie d.d. 7 januari 2013 (bevindingendossier, map 15, dossierpagina 1822).

439 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 379).

440 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 1] d.d. 26 april 2013 (verdachtendossier V01 t/m V10, map 9, dossierpagina 212).

441 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 379).

442 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 380).

443 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 380).

444 Het proces-verbaal van observatie d.d. 7 januari 2013 (bevindingendossier, map 15, dossierpagina 1822).

445 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 380).

446 Het proces-verbaal van observatie d.d. 7 januari 2013 (bevindingendossier, map 15, dossierpagina 1822 en 1823).

447 De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 22 februari 2016.

448 Het proces-verbaal van observatie d.d. 7 januari 2013 (bevindingendossier, map 15, dossierpagina 1824).

449 Het proces-verbaal financieel d.d. 4 juli 2013 ( zaaksdossier 4B, map 5, dossierpagina 382).

450 Het proces-verbaal van bevindingen witwassen d.d. 1 juli 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, dossierpagina 17).

451 Het schriftelijk bescheid, te weten het uittreksel uit de KvK (zaaksdossier 4C, map 4, dossierpagina 26 en 27).

452 Het proces-verbaal van bevindingen belastinggegevens [verdachte] d.d. 26 februari 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, dossierpagina 131 e.v.).

453 Het proces-verbaal van bevindingen witwassen d.d. 1 juli 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, dossierpagina 17).

454 Het proces-verbaal van bevindingen rekening ING [rekeningnummer 1] d.d. 20 februari 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, dossierpagina 147).

455 Het proces-verbaal van bevindingen rekening ING [rekeningnummer 1] d.d. 17 april 2013 (bevindingendossier, map 14, dossierpagina 1202 e.v.).

456 Het proces-verbaal van bevindingen rekening ING [rekeningnummer 7] d.d. 13 februari 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, dossierpagina 170.).

457 Het proces-verbaal van bevindingen rekening ING [rekeningnummer 7]; periode 14-12-12 t/m 08-03-13 d.d. 18 april 2013 (bevindingendossier, map 14, dossierpagina 1196 en bijlage 2, dossierpagina 1200).

458 Het proces-verbaal van bevindingen witwassen d.d. 1 juli 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, dossierpagina 18) en de verklaring van [verdachte] , ter terechtzitting op 1 februari 2016 afgelegd.

459 Het proces-verbaal van bevindingen kasgeld [café] d.d.16 mei 2013 (bevindingendossier, map 11, , dossierpagina’s 228 en 229).

460 Het proces-verbaal van bevindingen rekening ING [rekeningnummer 1] d.d. 20 februari 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, dossierpagina 144).

461 Het proces-verbaal van bevindingen rekening ING [rekeningnummer 7] d.d. 13 februari 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, dossierpagina 169).

462 Het proces-verbaal van bevindingen rekening ING [rekeningnummer 7]; periode 14-12-12 t/m 08-03-13 d.d. 18 april 2013 (bevindingendossier, map 14, dossierpagina 1196).

463 Het proces-verbaal van bevindingen witwassen d.d. 1 juli 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, dossierpagina 18).

464 Het proces-verbaal van bevindingen rekening ING [rekeningnummer 1] d.d. 20 februari 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, dossierpagina 147.).

465 Het proces-verbaal van bevindingen witwassen d.d. 1 juli 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, dossierpagina 18).

466 Het proces-verbaal van bevindingen Kamer van Koophandel [café] d.d. 6 november 2012 (bevindingendossier, map 12, dossierpagina 523 e.v., en de bijlage, dossierpagina 529).

467 Het proces-verbaal van bevindingen witwassen d.d. 1 juli 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, bijlage 7, dossierpagina 57 en 58).

468 Het proces-verbaal van bevindingen witwassen d.d. 1 juli 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, bijlage 8, dossierpagina 60).

469 Het proces-verbaal Boekhouding [café] d.d. 15 mei 2013 (bevindingendossier, map 14, dossierpagina 1278 e.v., inclusief bijlagen) en en het proces-verbaal van verhoor getuige D. [boekhouder] , d.d. 14 mei 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, dossierpagina 181 e.v.).

470 Het proces-verbaal van bevindingen witwassen d.d. 1 juli 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, bijlage 9, dossierpagina 62 e.v.).

471 Het proces-verbaal van bevindingen witwassen d.d. 1 juli 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, bijlage 10, dossierpagina 74 e.v.).

472 Het proces-verbaal Lening 2000 [persoon 25] d.d. 10 april 2013 (bevindingendossier, map 13, dossierpagina 1149 en 1150).

473 Het proces-verbaal van bevindingen GWK Cash Paspoorten d.d. 16 mei 2013 (bevindingendossier, map 14, dossierpagina 1547 e.v.).

474 Het proces-verbaal van bevindingen witwassen d.d. 1 juli 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, dossierpagina 20).

475 Het proces-verbaal van bevindingen witwassen d.d. 1 juli 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, bijlage 11, dossierpagina 87).

476 Het proces-verbaal van bevindingen witwassen d.d. 1 juli 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, bijlage 12, dossierpagina 89).

477 Het proces-verbaal van bevindingen witwassen d.d. 1 juli 2013 (zaaksdossier 4C, map 4, bijlage 12, dossierpagina 90 en 91).

478 Het proces-verbaal van bevindingen witwassen d.d. 1 juli 2013 (zaaksdossier 4C, dossierpagina 21).

479 Het proces-verbaal van bevindingen witwassen d.d. 1 juli 2013 (zaaksdossier 4C, dossierpagina 21 en 22).

480 Het proces-verbaal van bevindingen witwassen d.d. 1 juli 2013 (zaaksdossier 4C, bijlage 13, dossierpagina 93).

481 Het proces-verbaal van bevindingen witwassen d.d. 1 juli 2013 (zaaksdossier 4C, dossierpagina 21).

482 Het proces-verbaal van verhoor getuige E. [persoon 3] d.d. 13 mei 2013 (getuigendossier, map 22 , dossierpagina 41 en 42).

483 Een schriftelijk stuk, te weten een brief van de Dienst welzijn, onderwijs en cultuur, sector sociale zaken en werkgelegenheid met verzenddatum 8 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00041 tot en met B05 00043).

484 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00005).

485 Een schriftelijk stuk, te weten een inkomstenverklaring, opgemaakt door [verdachte] op 27 juli 2005 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00037 en B05 00038).

486 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00011 en B05 00027).

487 Een schriftelijk stuk, te weten een aanvraag bijstandsuitkering WWB; alleenstaande d.d. 20 augustus 2007 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00105 tot en met B05 00110).

488 Een schriftelijk stuk, te weten een brief van de Dienst welzijn, onderwijs en cultuur, sector sociale zaken en werkgelegenheid met verzenddatum 8 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00005 en dossierpagina B05 00047 tot en met B05 00049).

489 Een schriftelijk stuk, te weten een brief van het Cluster sociale dienstverlening met verzenddatum 8 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00050 en B05 00051).

490 Schriftelijke stukken, te weten brieven van het Cluster sociale dienstverlening met verzenddatum 8 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00050 tot en met B05 00063).

491 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00005).

492 Een schriftelijk stuk, te weten een aanvraag bijstandsuitkering WWB; alleenstaande d.d. 20 augustus 2007 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00105 tot en met B05 00110).

493 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00008).

494 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00008).

495 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00012 en B05 00013).

496 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00025.

497 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00010).

498 Proces-verbaal ABN AMRO [rekeningnummer 4] d.d. 21 februari 2013 (zaakdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00174).;

499 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00010).

500 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00011 en B05 00012).

501 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2012 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00130 tot en met B05 00131).

502 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00009).

503 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00006 en B05 00007).

504 Een schriftelijk stuk, te weten een brief van het Cluster sociale dienstverlening met verzenddatum 8 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00064 tot en met B05 00066).

505 Een schriftelijk stuk, te weten een rapport van de sociale recherche gemeente Haarlemmermeer d.d. 15 maart 2012 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00111 tot en met B05 00115).

506 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00009), verhoor [verdachte] d.d. 6 februari 2012 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00124 en B05 00125).

507 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00023 en B05 00024).

508 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00017).

509 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00017), proces-verbaal betalingen Spanje d.d. 5 juni 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00312).

510 Proces-verbaal van verhoor getuige P. [persoon 28] d.d. 16 april 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00385).

511 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00017).

512 Proces-verbaal betalingen Spanje d.d. 5 juni 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00313), een schriftelijk stuk in de Spaanse taal, opgesteld door [persoon 30], notaris te Torremolinos, Málaga (zaaksdossier 5, map 7 dossierpagina’s B05 00316 tot en met B05 00323).

513 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00017), proces-verbaal betalingen Spanje d.d. 5 juni 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00313).

514 Proces-verbaal verhoor getuige [persoon 29] d.d. 16 april 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00377).

515 Een schriftelijk stuk, te weten een Overzicht Blueviewgegevens [verdachte] d.d. 14 juni 2011 (zaaksdossier B05, map 7, dossierpagina 00297).

516 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00027).

517 Proces-verbaal van bevindingen Holland Casino d.d. 20 februari 2013 (dossierpagina B05 00133 tot en met B05 00135).

518 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00009 en B05 00010).

519 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00025), proces-verbaal van verhoor [verdachte] d.d. 24 april 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00399).

520 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00025).

521 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00025 en B05 00026).

522 Proces-verbaal verhoor [verdachte] d.d. 24 april 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00399).

523 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00025 en B05 00026).

524 Proces-verbaal uitkeringsfraude d.d. 12 juli 2013 (zaaksdossier 5, map 7, dossierpagina B05 00028 en dossierpagina B05 00029).

525 Proces-verbaal d.d. 6 mei 2013 (zaaksdossier 7, map 8, dossierpagina B10 00002 e.v.).

526 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 januari 2014 (nazending 2 d.d. 1 april 2014, pagina NA 00107)

527 Een schriftelijk stuk, te weten een rapport van bevindingen technisch onderzoek van het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken d.d. 26 maart 2013 (zaaksdossier 10, map 8, dossierpagina B10 00053 tot en met B10 00055).

528 De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 1 februari 2016.