Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:11278

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
25-08-2016
Datum publicatie
21-02-2017
Zaaknummer
C/15/247707 FT RK 16/1551
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Verstek
Inhoudsindicatie

Verzoek failliet verklaring

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/974
INS-Updates.nl 2017-0073
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND vonnis faillietverklaring

Afdeling Privaatrecht

Sectie Handel & Insolventie

Rekestnummer: C/15/247707 / FT RK 16/1551

Insolventienummer : C/15/16/356 F

Uitspraakdatum: 27 september 2016

Op 25 augustus 2016 is binnen gekomen het verzoekschrift van :

INTERNATIONAL CARD SERVICES B.V., gevestigd te Amsterdam,

advocaat mr. H.E.C.A. Vlasman,

verzoekster,

strekkende tot faillietverklaring van :

De Stichting Stichting Coach-In(n)(g),

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61895997,

statutair gevestigd Burgerbrug,

vestigingsadres: 1935 BV Egmond-Binnen, Luilaantje 51,

gerekwestreerde.

1 De procedure

Het verzoek is behandeld ter terechtzitting d.d. 27 september 2016. Verschenen is mr. H.E.C.A. Vlasman, advocaat van verzoekster. Namens gerekwestreerde is niemand verschenen.

2 De beoordeling

Gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 van Verordening 1346/2000 van de Raad van de Europese Unie, is de rechtbank bevoegd deze hoofdprocedure te openen, aangezien het centrum van de voornaamste belangen van gerekwestreerde in Nederland ligt.

Voor de zitting van 27 september 2016 heeft de bestuurder van gerekwestreerde per e-mail aan de rechtbank laten weten dat de stichting Coach In(n)(g) is opgeheven per 15 juli 2016. Door de bestuurder van gerekwestreerde is onvoldoende onderbouwd dat er sprake is van een ontbonden stichting. Het door de bestuurder van gerekwestreerde overgelegde uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is niet origineel en niet gewaarmerkt, terwijl door verzoekster een origineel en gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is overgelegd gedateerd 23 augustus 2016, waaruit blijkt dat de stichting toen nog bestond.

Op de suggestie van de bestuurder van gerekwestreerde in haar e-mail dat de faillissementsaanvraag niet behoefde te worden behandeld, heeft de griffie van de rechtbank op maandag 26 september 2016 aan de bestuurder van gerekwestreerde per e-mail laten weten dat de geplande zitting op 27 september 2016 om 09.00 uur wèl zou doorgaan.

Ten overvloede merkt de Rechtbank op dat ook indien zou worden uitgegaan van een inmiddels ontbonden stichting, summierlijk is gebleken dat het aannemelijk is dat er een bate is en dat die bate bestaat uit een vordering van de stichting op haar bestuurder uit hoofde van art. 2:9 BW.

De bestuurder heeft immers schriftelijk aan de rechtbank verklaard dat er geen bescheiden zoals jaarstukken of bankrekeningen meer bestaan terwijl ze op grond van art. 2:24 BW gehouden is om deze bescheiden 7 jaar na ontbinding te bewaren.

Door verzoekster is voorts gesteld dat haar vordering bestaat uit cashopnames met een creditcard en volgens verzoekster is het waarschijnlijk dat deze opnames ten goede zijn gekomen van uitsluitend de bestuurder van de stichting.
Dit is niet weersproken, nu gerekwestreerde noch haar bestuurder aanwezig was.

Uit het bij het verzoekschrift gestelde en het verhandelde ter zitting, is summierlijk gebleken van het vorderingsrecht van verzoekster, alsmede dat er feiten en omstandigheden aanwezig zijn, die aantonen, dat gerekwestreerde verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen. Daarom zal zij in staat van faillissement verklaard worden.

3 Beslissing

De rechtbank

- verklaart STICHTING COACH-IN(N)(G) voornoemd in staat van faillissement;

- benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. M. Wouters;

- stelt aan tot curator mr. A.H.J. Dunselman, advocaat te Alkmaar;

- geeft aan de curator last tot het openen van de aan de gefailleerde gerichte brieven en telegrammen.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.K. Korteweg en in het openbaar uitgesproken op 27 september 2016 te 09.40 uur, in tegenwoordigheid van de griffier.