Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:11225

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
20-12-2016
Datum publicatie
06-02-2017
Zaaknummer
5508349 EJ VERZ 16-438
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Handlichting

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Sector kanton

Locatie Alkmaar

Zaaknummer: 5508349 \ EJ VERZ 16-438

Beschikking van de kantonrechter van 20 december 2016

in de zaak van:

Sefa Jeroen VLAARKAMP

wonende te Castricum in de Harriët Freezerstraat 2 ,

geboren op 30 juni 2000 te Alkmaar

1 De procedure

1.1.

Op 8 november 2016, respectievelijk op 20 december 2016 is ter griffie ingekomen een verzoekschrift van de heer Sefa Vlaarkamp , waarbij hij verzoekt hem handlichting te verlenen.

1.2.

Het verzoek is voldoende toegelicht en met stukken onderbouwd.

1.3.

Vervolgens is de zaak op beschikking gesteld, waarvan de uitspraak is bepaald op heden.

2 De beoordeling

2.1.

Gelet op het met stukken onderbouwde verzoek overweegt de kantonrechter het navolgende:

Verzoeker wenst een zelfstandig bedrijf als DJ/Producer te gaan uitoefenen, waarbij tevens inschrijving in de Kamer van Koophandel voorzien is.

Verzoeker wenst rechtshandelingen te kunnen verrichten die noodzakelijk zijn om het bedrijf uit te voeren, zoals het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van betalingen. In het kader daarvan wenst hij handlichting verleend te krijgen.

Gelet op het bepaalde in de artikelen 1:235 en verder van het Burgerlijk Wetboek, is de kantonrechter van oordeel dat het verzoek kan worden ingewilligd.

Met betrekking tot de publicatieplicht van de te verlenen handlichting oordeelt de kantonrechter als volgt:

Artikel 1:237 BW bepaalt dat de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend moet worden gemaakt in de Staatscourant en in twee bij de benoeming voorgeschreven nieuwsbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat hierdoor zo veel mogelijk personen kennis konden nemen van deze handlichting. Heden ten dage is echter toegang tot internet voor een ieder beschikbaar en publicatie van de handlichting op internet heeft naar het oordeel van de kantonrechter eenzelfde, zo niet, ruimer bereik dan de nog bij wet voorgeschreven publicatie in de Staatscourant. Bovendien is de voorgeschreven wijze van bekendmaking kostbaar en kan gezegd worden dat met het volgen van die wijze geen redelijk belang is gediend. De kantonrechter zal dan ook bepalen dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en bepalen dat de (door de griffier te initiëren door middel van publicatie van de onderhavige beschikking) publicatie op www.rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Mede gelet op het vorenstaande zal één dagblad worden aangewezen waarin verzoeker de aan hem verleende handlichting dient te laten bekendmaken.

3 De beslissing

De kantonrechter:

3.1.

verleent aan de heer Sefa VLAARKAMP , geboren op 30 juni 2000 te Alkmaar , wonende te Castricum aan de Harriët Freezerstraat 2 , handlichting tot het uitoefenen van een bedrijf als DJ/Producer en alle daarmee in verband staande handelingen in de meest ruime zin des woords. waaronder inschrijving in de Kamer van Koophandel.

3.2.

bepaalt dat de onderhavige beschikking zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

3.3.

wijst als dagblad waarin deze beschikking dient te worden bekend gemaakt aan: Dagblad voor Noord-Holland, editie Alkmaar.

3.4.

veroordeelt verzoeker in de kosten van deze procedure.

3.5.

wijst –voor zoveel nodig- het meer of anders verzochte af.

Aldus gegeven door mr. J.S. Reid, kantonrechter, en heden in het openbaar uitgesproken.