Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2015:9878

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
04-11-2015
Datum publicatie
12-02-2016
Zaaknummer
15/871269-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Promis; onderzoek Elsmore; veroordeling voor diefstal in vereniging, meermalen gepleegd, het bezit van een vals reisdocument en het medeplegen van overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 10.9, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, opzettelijk begaan.

Bewezenverklaring voor het plegen van twee diefstallen in vereniging op bedrijventerreinen, waarbij veroordeelde diverse pallets met goederen van zeer grote waarde heeft gestolen. Totale waarde van de buit is meer dan 2,5 miljoen euro. Tevens veroordeling voor vals paspoort en het aanwezig hebben van jammers. Bewijsverweer is verworpen. Vordering van de benadeelde partij van feit 1 is niet-ontvankelijk, omdat die vordering een onevenredige belasting van het strafgeding vormt. Vordering van benadeelde partij bij feit 2 deels toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/871269-14 (P)

Uitspraakdatum: 4 november 2015

Tegenspraak

Vonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 20 en 21 oktober 2015 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op […] te […],

thans gedetineerd in Penitentiaire Inrichting Zwaag.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. M.C. Hollander en van wat verdachte en zijn raadsman, mr. R.I. Takens, advocaat te Amsterdam, naar voren hebben gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging als bedoeld in artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering, ten laste gelegd dat:

Feit 1

Primair

hij op of omstreeks 20 juni 2014 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen vier vrachtpallets met (ongeveer 4500) laptops/notebooks (merk Toshiba), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Swissport, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

Subsidiair

één of meer dader(s) op of omstreeks 20 juni 2014 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met elkaar of een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen vier vrachtpallets met (ongeveer 4500) laptops/notebooks (merk Toshiba), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Swissport, in elk geval aan een ander of anderen dan die dader(s) en/of aan verdachte, tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 2 juni 2014 tot en met 20 juni 2014 te Nieuw Vennep, gemeente Haarlemmermeer, en/of te Tilburg en/of te Roosendaal en/of elders in Nederland, opzettelijk gelegenheid en/of middelen heeft verschaft door:

- een (rode) truck, merk Scania, kenteken […], te kopen en/of op zijn, verdachtes, naam te (laten) zetten en/of (vervolgens) die truck te verschaffen aan die dader(s), en/of

- een (witte) oplegger, merk Van Eck, kenteken […], te huren en/of (vervolgens) die oplegger te verschaffen aan die dader(s);

Feit 2

hij op of omstreeks 03 december 2014 te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- een oplegger, merk Hertoghs, kenteken […], en/of

- 23, althans een groot aantal, pallets met (een grote hoeveelheid) elektr(on)ische apparatuur en/of toebehoren en/of andere goederen (waaronder in elk geval een hoeveelheid electrische tandenborstels, merk Braun en/of Oral-B en/of fototoestellen/camera's en/of toebehoren en/of verrekijkers, merk Nikon en/of computeronderdelen, merk Dell, en/of dozen wijn en/of horloges), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan CTS group en/of andere rechthebbenden op voornoemd(e) goed(eren), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of een valse sleutel, te weten een zogeheten "TAG" en/of een beveiligingscode, tot het gebruik waarvan hij, verdachte en/of zijn mededaders niet (voor dit doel) gerechtigd waren;

Feit 3

hij in of of omstreeks de periode van 10 november 2014 tot en met 3 december 2014 te Hoofddorp en/of te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer, althans in Nederland, een reisdocument voorhanden heeft gehad, te weten een nationaal paspoort van Groot Brittannië, waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat het reisdocument of de Nederlandse identiteitskaart of andere identiteitsbewijs afgegeven door een dienst of organisatie van vitaal of nationaal belang vals of vervalst was, en bestaande die valsheid in het volgende:

- het afgebeelde paspoort is voorzien van een invulling, die afwijkt van de wijze waarop de autoriteiten van Groot Brittannië een nationaal paspoort van Groot Brittannië, van dit model, voorzagen van persoons- en afgiftegegevens;

- de machine-leesbare zone op de personaliabladzijde voldoet niet aan de daarvoor geldende standaard, bevat teveel karakters en bevat foute controlegetallen;

- op de vermelde afgiftedatum, 26 november 2005, werd dit model paspoort al lang niet meer afgegeven door de Britse autoriteiten;

- de basisbedrukkingen van het voorste schutblad, de linker binnenzijde van de kaft, en die van bladzijde 32 zijn, in tegenstelling tot die in een origineel exemplaar, beiden scheef geplaatst;

- het formaat, de positie en het gebruikte lettertype voor de vermelding van het paspoortnummer op bladzijde 1 komen allen niet overeen met die in een origineel exemplaar;

Feit 4

hij op of omstreeks 03 december 2014 te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer, en/of te Hoofddorp en/of te Haarlemmerliede, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met en ander of anderen, al dan niet opzettelijk, drie, althans één of meer radiozendapparaten, te weten drie, althans één of meer multiband jammer(s), heeft aangelegd, geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig heeft gehad en/of heeft gebruikt, terwijl voor het gebruik ervan aan de houder van die radiozendapparaten op grond van hoofstuk 3 van de Telecommunicatiewet geen vergunning voor het gebruik van frequentieruimte was verleend.

2 Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3 Bewijs

3.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de onder 1 primair, 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten.

3.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft ten aanzien van feit 1 integrale vrijspraak bepleit en heeft zich ten aanzien van de feiten 2, 3 en 4 gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

3.3.

Redengevende feiten en omstandigheden 1

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de als feiten 1 primair, 2, 3 en 4 ten laste gelegde gedragingen op grond van de navolgende bewijsmiddelen.

3.3.1.

Redengevende feiten en omstandigheden feit 1 primair

(omwille van de leesbaarheid zal de rechtbank zoveel mogelijk de eventuele schrijffouten in de bewijsmiddelen verbeteren)

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aangifte door […], namens Swissport, d.d. 26 juni 2014 (map 4, dossierpagina 1681 e.v.), waaruit volgt dat Swissport is gelegen aan de […] te Schiphol en waarin aangever onder meer heeft verklaard:

p. 1681: Op vrijdag 20 juni 2014 omstreeks 13:25 uur verscheen bij de ingang van het terrein een vrachtwagen. (…) De chauffeur legitimeerde zich met een Europees identiteitsbewijs. Het is onbekend van welk land de chauffeur afkomstig is. De naam van de chauffeur bleek te zijn genaamd: “[…]”. Hij reed in een trekker van het merk Scania met het kenteken: […]. Hij had een oplegger van het merk Groenewegen met het kenteken: […]. De kleur van de trekker is rood. De oplegger was geheel wit van kleur zonder tekst. De chauffeur […] heeft zich gemeld bij de beveiliging en vertelde dat hij een lading vracht kwam halen namens het bedrijf […]. […] is een vaste vervoerder van ons.

p. 1682: De chauffeur heeft het terrein betreden in de richting van de loods van Swissport. (…) Op het moment dat […] het terrein had betreden, heeft hij zijn vrachtwagen met oplegger geparkeerd aan de zijkant van het terrein op een daarvoor bestemde parkeerplaats. Hij is vervolgens richting cargo office gelopen, maar in plaats van naar cargo office te gaan is hij naar het toilet gelopen gelegen naast cargo office. Vervolgens is hij, na het toiletbezoek, naar cargo office gegaan en heeft hij daar alleen een blikje frisdrank gekocht. Direct hierop is […] naar de chauffeurswachtruimte gelopen in de loods. Hij heeft daar ongeveer 10 minuten gewacht is daarna naar zijn truck gelopen. Hij is vervolgens met de truck en oplegger naar deur 3 gereden en heeft hem daar aangelegd als zijnde dat de vracht geladen kon worden. Rond 14.00 uur is er te zien dat een loodsmedewerker, genaamd […], aan de hand van een vermoedelijke laadlijst specifieke “plaatnummers” bekijkt.

p. 1683: Op deze vrachtplaten staat vracht opgebouwd. Deze vrachtplaten worden vervolgens met een hef truck opgepakt om geladen te worden op een laadband. Aan het einde van de laadband staat een andere loodsmedewerker, genaamd […], die ook met een lijst werkt. Hij behoort normaliter aan de hand van een lijst te controleren of de juiste vracht geladen wordt. Het is niet duidelijk voor mij of dit ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De vrachtwagen heeft daar ongeveer 1 1/2 uur gestaan en de vracht is geladen in de truck/oplegger. (…) De vracht/lading is afkomstig van […] World Transport China en was bestemd voor […] Logistics Germany en […] Distribution Germany. […] heeft vervolgens nadat hij geladen was de truck geparkeerd op het terrein. Hij is richting cargo office gelopen, hij heeft wederom alleen gebruik gemaakt van het toilet. Na het toiletbezoek is hij naar zijn vrachtwagen gelopen en (…) heeft hij het terrein verlaten met de lading. De lading bestond uit 4 vrachtpallets met “notebooks’.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor van aangever […] d.d. 26 juni 2014 (map 4, dossierpagina 1726 e.v.), waarin aangever onder meer heeft verklaard:

p. 1727: V: Wanneer is de lading notebooks binnengekomen bij Swissport?

A: Op diezelfde vrijdag. Air China Cargo is om 09:30 uur aangekomen. De lading is door personeel van Swissport gelost en lag tussen 10.00 uur en 10.30 uur in de loods. Het waren in totaal 8 zogenaamde platen met vracht. Deze waren allemaal bestemd voor Swissport. Vervolgens zijn (…) 7 van de 8 platen opgeslagen naar de zogenaamde racetrek. Deze zouden blijven staan tot zondag. Echter zijn 4 van deze platen vrijdag al meegegaan met die vrachtauto. (…) 4 van de 8 platen zijn op vrijdag rond 13:30 uur in die vrachtwagen geladen.

p. 1728: Air Cargo China is de vervoerder in opdracht van […], dan komt het (…) bij ons in de loods, vervolgens wordt het getransporteerd door […] naar Duitsland.

p. 1729: V: Hoe kan het dat een lading die voor zondag staat vrijdag al geladen kan worden?

A: Dat is het moeilijke van het verhaal. Naar mijn weten kan zoiets alleen plaatsvinden als er medewerking is verleend van binnenuit. In principe weet iedereen dat die platen in de loods moeten blijven staan tot zondag. (…)

V: Wie is de eigenaar van de lading?

A: Op dat moment zijn wij dat.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van getuigenverhoor van […] d.d. 21 oktober 2014 (map 4, dossierpagina 1848 e.v.), waarin aangever onder meer heeft verklaard:

p. 1849: Het totale aantal van de gestolen notebooks betreft nu 4455 Stuks.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 januari 2015 (map 4, dossierpagina 1886 e.v.), waarin, ondersteund door afdrukken van een aantal camerabeelden, onder meer het volgende is opgenomen:

p. 1887: Door […] zijn alle beschikbare videobeelden van 20 juni 2014 van het bedrijf Swissport veiliggesteld en ter beschikking gesteld aan het onderzoeksteam.

p. 1888: Op 20 juni 2014, omstreeks 13:31 uur komt er een vrachtwagencombinatie het terrein van Swissport te Schiphol oprijden. De vrachtwagencombinatie bestond uit een truck/trekker van het merk Scania en hierachter een witte oplegger.

p. 1889: Op de kentekencamera is te zien dat de Scania aan de voorzijde een kentekenplaat heeft met het kenteken […]. Tevens staan op deze Scania de type letters “114L” en “340”. Linksvoor boven de verlichting is een unieke beschadiging te zien. De chauffeur van de Scania geeft een document aan de portier bij de slagboom (…)

p. 1890: De chauffeur wacht bij de slagboom nadat hij een document heeft overhandigd.

p. 1891: De chauffeur parkeert vervolgens de voornoemde combinatie op het terrein van Swissport. Omstreeks 13:35 uur loopt de chauffeur naar het toilet naast het Cargo-office. Omstreeks 13:38 uur komt de chauffeur uit het toilet en loopt naar het Cargo-office.

p. 1892: De chauffeur loopt het Cargo-office binnen en loopt naar de snoep/frisdrank automaat alwaar hij zeer waarschijnlijk wat uit haalt. (…) Om 13:41 uur gaat de chauffeur de wachtruimte van Swissport binnen.

p. 1893: Omstreeks 13:48 uur verlaat de chauffeur de wachtruimte voor chauffeurs en loopt naar de vrachtwagencombinatie. Omstreeks 13:54 uur rijdt de chauffeur de vrachtwagencombinatie tegen laaddock 3 aan.

p. 1894: Tijdens het aandocken worden de deuren aan de achterzijde van de oplegger geopend. Na het aandocken heeft een loods medewerker contact met de chauffeur bij de geopende overheaddeur. Hierna worden vier vliegtuigplaten op de rollerbaan geplaatst waaraan de oplegger is gekoppeld.

p. 1895: Omstreeks 15:16 uur wordt de laatste van de vier vliegtuigplaten in de oplegger geplaatst. Omstreeks 15:18 uur wordt de oplegger een stukje van het laaddock gereden en worden de deuren van de oplegger gesloten. De chauffeur parkeert vervolgens de vrachtwagencombinatie iets verderop het terrein van Swissport.

p. 1896: Omstreeks 15:22 uur loopt de chauffeur van de vrachtwagencombinatie naar het

toilet. Omstreeks 15:34 uur loopt de chauffeur van het toilet naar de vrachtwagencombinatie. Hierna stapt de chauffeur in de vrachtwagencombinatie en rijdt hiermee richting de uitgang van het terrein van Swissport.

p. 1897: Omstreeks 15:44 uur rijdt de voornoemde vrachtwagencombinatie het terrein af van Swissport.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal d.d. 30 juni 2014 (map 4, dossierpagina 1918 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 1918: Middels bevraging via het RDW bleek, dat het kenteken […] op naam staat van: […], OPSLAG EN VERHUUR B.V.; […]

Tevens bleek, dat het kenteken […] op naam staat van: […] S TRANSPORT B.V.; […] (…)

Op maandag 30 juni 2014, omstreeks 14:30 uur heb ik verbalisant (…) telefonisch contact opgenomen met […] van het bedrijf […]. Nadat ik hem nogmaals had uitgelegd waarvoor ik belde en vroeg welke informatie hij mij kon geven met betrekking tot het voertuig met kenteken […], hoorde ik hem zeggen, dat:

- De trekker met kenteken […] een vaste combinatie vormt met oplegger nummer 297;

- Het kenteken van deze oplegger is […];

p. 1919: Hem niets bekend was over diefstal van de trekker of kentekenplaat; (…)

Op donderdag 26 juni 2014, omstreeks 14:05 uur heb ik, verbalisant telefonisch contact opgenomen met het transportbedrijf […]. Nadat ik de heer […] aan de lijn had en hem wat vragen had gesteld met betrekking tot het voertuig met kenteken […], hoorde ik hem zeggen, dat:

- Het voertuig wit van kleur is met een opdruk van: […] in blauwe letters;

(…)

- Deze oplegger binnenin geen rollenband heeft; (…)

Op maandag 30 juni 2014, omstreeks 15:10 uur heb ik verbalisant wederom telefonisch contact gehad met de heer […] van het transportbedrijf […]. Nadat ik hem nogmaals had uitgelegd waarvoor ik belde en vroeg welke informatie hij mij kon geven met betrekking tot het voertuig met kenteken […], hoorde ik hem zeggen, dat:

- Hem niets bekend was over diefstal van deze oplegger of kentekenplaat. (…)

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor van getuige […] d.d. 22 juli 2014 (map 4, dossierpagina 1955 e.v.), waarin onder meer het volgende is verklaard:

p. 1956: Mijn functie is algemeen medewerker bij […] Trading. (…)

Op 2 juni 2014 rond 19:00 uur kregen wij bezoek van 2 mannen. Ze vertelden dat ze interesse hadden in de rode Scania met het kenteken […]. Een paar dagen daarvoor had 1 van de 2 mannen ons gebeld om te vragen of ze langs konden komen om de betreffende Scania te bekijken. De 2 mannen die bij ons bedrijf waren, kan ik als volgt omschrijven:

Man 1: Blanke man, sprak goed Nederlands, normaal postuur, gemiddelde lengte. Hij had kort haar.

Man 2: Getinte man, sprak goed Nederlands, normaal postuur, was beduidend kleiner dan man 1. Zijn leeftijd schat ik op halverwege 20 jaar. Hij had een volle bos zwart haar.

(…) Ze vroegen specifiek naar de rode Scania met het kenteken […]. Ze hadden geen interesse in andere vrachtauto’s die wij in de verkoop hadden. 1 van die 2 mannen (…) heeft (…) een rondje gereden op ons terrein met de betreffende Scania. Die andere man bleef bij mij. Nadat die andere man terugkwam hebben we over de prijs gesproken. Uiteindelijk hebben we gezamenlijk besloten dat de Scania verkocht zou worden voor 6.500,- euro exclusief BTW. Dit kwam neer op 7.865,- euro inclusief BTW. De onderhandelingen over de verkoopprijs had ik voornamelijk met de getinte, kleinere man, het viel me op dat hij een vlotte babbel had. Hij probeerde ook nog wat van de prijs te praten (…) Ik heb hier de verkoopfactuur van de betreffende Scania. Ik kan u vertellen dat de factuur gericht is aan […] gevestigd aan de […] in Nieuw Vennep. Ik zie ook dat er 7.100 euro contant is betaald en dat de rest van het bedrag, te weten 765,- euro, betaald is middels PIN.

p. 1957: Nadat de verkoop was gesloten is de langere man weggereden in de Scania. De getinte, kleinere man reed weg in de personenauto. (…) Ik heb met […] afgesproken dat als er veel bijkomende kosten waren voor de APK hij ons kon bellen. Ons bedrijf heeft ook een telefoonnummer van hem gekregen aangezien wij hem aangemeld hebben in ons klantenbestand. Dit telefoonnummer is […].

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 11 augustus 2014 (map 4, dossierpagina 1947 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 1948: Uit gegevens van de Rijksdienst voor het wegverkeer bleek dat het kenteken […] sinds 2 juni 2014 te 20.05 uur ten name is van […] geboren op […], […] te Nieuw Vennep. Sinds 24 juni 2014 is het kenteken geschorst. Het kenteken heeft van 7 september 2013 tot en met 2 juni 2014 op naam gestaan van het garagebedrijf […] B.V., gevestigd aan de […] te Tilburg, alvorens deze werd overgeschreven naar […].

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 februari 2015 (map 5, dossierpagina 2512 e.v.), waarin onder meer het volgende is verklaard:

p. 2512: In het kader van het onderzoek “Elsmore” heeft er op donderdag 4 december 2014, onder leiding van een Rechter-Commissaris, een doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden in het perceel […] te Hoofddorp. (…) Tijdens de doorzoeking is onder andere een digitale camera van het merk Samsung, aangetroffen en inbeslaggenomen.

p. 2513: De medewerker van het Bureau Digitale Recherche zag dat er op de SD-kaart, welke in de digitale camera aanwezig was, meerdere verwijderde afbeeldingen aanwezig waren. (…) Ik, verbalisant, zag dat er -6- bestanden aanwezig waren. Ik zag het navolgende op de foto’s:

Foto 1:

Een rode Scania met het kenteken: […]. Ik zag dat het kenteken beschadigd was. Ik zag de cijfers 114L en 340. Ik zag dat deze Scania vanaf de voorkant is gefotografeerd. (…)

Foto 2:

Een rode Scania met kenteken: […]. De Scania is vanaf de zijkant gefotografeerd. Ik zag dat aan de linkervoorzijde van de Scania een duidelijke waarneembare krasschade zat.

p. 2514: Vergelijking foto trekker van het merk Scania met betrekking tot de diefstal bij Swissport op 20 juni 2014 en de foto afkomstig uit de digitale camera met daarop de trekker van het merk Scania met kenteken: […].

Op foto 1 is afgebeeld de trekker van het merk Scania welke gebruikt is bij de ladingdiefstal op 20 juni 2014 op het terrein van Swissport te Schiphol. Op foto 2

is afgebeeld de trekker van het merk Scania met kenteken […].

Gelet op het feit dat op beide foto’s dezelfde identieke beschadiging is waar te nemen, is het zeer aannemelijk dat de trekker, welke gebruikt is bij de gepleegde diefstal en de trekker welke als afbeelding opgeslagen was op de SD kaart één en dezelfde trekker betreft.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor van getuige […] d.d. 11 augustus 2014 (map 4, dossierpagina 2033 e.v.), met bijlagen, waarin hij onder meer het volgende heeft verklaard:

p. 2034: V: Wat is de procedure met betrekking tot de verhuur van opleggers van [...]? En wat kunt u vertellen over de oplegger […]?

A: Wij zijn een satellietdepot voor de firma [...]. (…) Er kwam een oude rode Scania het terrein op rijden. De oplegger paste niet op de trekker, omdat de schotelhoogte van de trekker te hoog was. Het was een typische jongen. Hij was blond en alleen. Het was voor mijn gevoel geen transport man. Het was een smalle slanke jongen en hij had blond sluik haar. (…) Hij vertelde me dat hij een vriend zou ontmoeten op een parkeerplaats in de buurt om de oplegger over te koppelen. Hij moest en zou de oplegger die dag meenemen omdat hij een tijdsgebonden vracht op moest halen.

p. 2035: V: Wat kunt u zich nog herinneren van het terug brengen van de oplegger voorzien van het kenteken […] op 27-06-2014?

A: Ik werd die dag gebeld door […] van UC. Hij vertelde mij dat de […] terug zou worden gebracht. Ik zei hem dat ik niet wist dat UC er een gehuurd had. Ik heb gezegd dat ze hem terug konden brengen. De oplegger is door […] terug gebracht. (…) Het gebeurt zelden dat iemand anders dan de huurder de oplegger terug komt brengen.

Blijkens het schriftelijk stuk, te weten een huurovereenkomst […] Renting B.V., welk stuk als bijlage A bij dit proces-verbaal op p. 2036 is opgenomen in het dossier, heeft […] bij de huur van de oplegger het nummer […] als het nummer van zijn bedrijf […] Multi Services opgegeven.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor van getuige […] d.d. 11 augustus 2014 (map 4, dossierpagina 2039 e.v.), waarin hij onder meer het volgende heeft verklaard:

p. 2040: V: donderdag 5 juni 2014 is hier de oplegger voorzien van kenteken […] opgehaald. Het geheel betrof een vreemde combinatie. Wat kunt u erover verklaren?

A: (…) Toen zag ik dat de schotelhoogte van de trekker te hoog was. Ik heb een rolmaat gepakt en de chauffeur laten zien dat de combinatie te hoog was. Hij moest hierover bellen met diegene die erover ging. (…) Later vertelde hij mij dat hij in de buurt naar een parkeerplaats zou gaan waar een vriend of kennis van hem zou staan met een trekker die de oplegger wel kon meenemen zonder dat de combinatie te hoog was. (…) Hij was hier met een oude rode Scania. (…) Hij zag zelf ook dat de combinatie te hoog was. Hij is gaan bellen en is toch gaan rijden met de combinatie.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor van getuige […] d.d. 16 december 2014 (map 4, dossierpagina 2044 e.v.), waarin hij onder meer het volgende heeft verklaard:

p. 2045: V: Uit onderzoek is naar voren gekomen dat een oplegger voorzien van het kenteken […] op 27 juni 2014 door een medewerker van UC Transports is terug- gebracht naar het bedrijf […]. Wat kunt u daar over verklaren?

A: Dat klopt. Volgens onze administratie is dit geweest op 27 juni 2014. Wij hadden die opdracht binnen gekregen van Koerierscentrum […], […]. (…)

Wat ik mij nog kan herinneren is dat ik die trailer een week lang heb zien staan op de Haarlemmerstraat. Het viel mij op omdat ik dit type trailers herken. Het was een typische “super volume” trailer die voor de luchtvracht gebruikt wordt. Ik herkende het aan de deuren, randjes en dergelijke. Ik vond het vreemd dat deze daar zo lang stond. Op dat moment waren er veel trailers nodig van dit type. Dat weet ik omdat wij trailers bij hebben moeten huren rond die periode. Dan valt het op dat er daar een trailer een week stil staat.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor van getuige […] d.d. 17 december 2014 (map 4, dossierpagina 2047 e.v.), waarin hij onder meer het volgende heeft verklaard:

p. 2048: Wat is uw functie bij […]?

A: Ik ben mede eigenaar. (…)

O: Op woensdag 25 juni 2014 geeft u de opdracht aan UC Transports om een oplegger met kenteken: […] te komen ophalen op de […].

V: Wat kunt u hierover verklaren?

(…) Op onze oude locatie werd er aan de deur gebeld. Ik vond dit wel raar maar het gebeurde wel eens vaker. Er kwam opeens een jongen aan de deur. Deze jongen had aan mij gevraagd of dat ik een oplegger kon verplaatsen. Ik vroeg aan hem voor welk bedrijf hij dan kwam. Hij zei tegen mij dat hij dit voor een vriend moest regelen. Ik zei, oke dat kan, maar dan moet je wel contact (de rechtbank begrijpt: ‘contant’) betalen. Dit vond hij prima. Ik wilde dat het contact (ibidem) betaald werd omdat ik wist dat dit toch een eenmalige opdracht zou zijn. Ik ben de volgende dag of de dag erna met mijn trekker naar de oplegger gegaan. Ik zag dat mijn trekker niet onder de oplegger paste, ik zou dan namelijk te hoog zijn. Het was z’n mega trailer, z’n luchtvrachtding. Ik heb daarom UC Transports ingeschakeld.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 juli 2014 (map 4, dossierpagina 2008 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 2008: Bewakingscamera’s van het bedrijf Swissport hebben deze diefstal vastgelegd. Van deze vastgelegde beelden van de bewakingscamera’s zijn snapshots gemaakt. Deze snapshots hebben wij, […] en […] nader onderzocht en zagen daarbij het volgende:

- dat er vier aandockbeschermers aan de achterzijde van de oplegger zijn gemonteerd;

- dat er op de achterzijde in de horizontale richting een BDL slot is gemonteerd op de oplegger;

- dat er op de achterzijde zowel in de linker onderhoek als in de rechter onderhoek twee reflectoren zijn aangebracht;

- dat er op de achterzijde aan de rechterkant van de reflector in de linker onderhoek een bord is geplaatst voor gevaarlijke stoffen (het zogenaamde ADR bord), welke dichtgeklapt is;

- dat er op de linker achterdeur een grijs kleurige plaat is aangebracht over bijna de volledige breedte van de deur;

- dat er over de gehele achterkant aan de randen van de oplegger een rode dan wel oranje reflecterende balk is aangebracht in de vorm van een sticker of iets dergelijks;

- dat er aan de rechterzijkant in de linkerbovenhoek een zilverkleurig hoekje aangebracht is;

- dat er aan de rechterzijkant in de rechterbovenhoek een zilverkleurig hoekje zit;

- dat er op de rechter voorkant een RVS voorhoek beschermer zit;

p. 2009: - dat er binnenin de oplegger vier rollenbanen aanwezig zijn;

(…) Op dinsdag 30 juli 2014 omstreeks 13:30 uur zijn wij, […] en […], gegaan naar […] Transport B.V., […] te Rotterdam, alwaar de oplegger aanwezig zou zijn voorzien van kenteken […].

(…)

Wij, verbalisanten, zagen dat deze oplegger met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de oplegger is die gebruikt is tijdens de diefstal die op 20 juni 2014 gepleegd is bij het bedrijf Swissport.

Tevens zagen wij, verbalisanten, dat er op de achterzijde op de linker deur van de oplegger lijmresten zaten. De lijmresten zaten op de navolgende cijfers en letters: […]

Op de linker deur zaten tevens boven de cijfers 0 en 6, vier kleine gaatjes.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 26 februari 2015 (map 4, dossierpagina 2026 e.v.), waarin onder meer het volgende is verklaard:

p. 2027: Uit een ingesteld onderzoek door collega’s van de Forensische Opsporing, aan de achterdeuren van de oplegger, waar het kentekenplaat […] op bevestigd was is gebleken dat er zich 4 mogelijke boorgaten in de linker achterdeur van de oplegger bevonden. Uit navraag is gebleken dat deze gaten origineel niet aanwezig zijn in een achterdeur van de oplegger. Vastgesteld werd dat er zich weinig tot geen roestvorming in de randen van de gaten bevond. Dit kan erop kan duiden dat de gaten redelijk recent gemaakt zijn.

p. 2028 Camera’s Swissport:

Door […] zijn alle beschikbare videobeelden van 20 juni 2014 van het bedrijf Swissport

veiliggesteld en ter beschikking gesteld aan het onderzoeksteam.

Videobeelden Swissport:

Op 20 juni 2014, is de vrachtwagencombinatie, bestaande uit een rode Scania trekker met witte oplegger, op het terrein van Swissport te Schiphol geweest. Op deze videobeelden is de achterzijde van vrachtwagencombinatie te zien als deze het terrein van Swissport verlaat. Deze oplegger komt overeen met de oplegger welke door de forensische Opsporing is onderzocht. Aan de achterzijde van de oplegger is te zien dat er op de linkerdeur zeer waarschijnlijk iets is bevestigd onder het gevarenbord en rechts naast het lengtebord. Het is daarom ook zeer aannemelijk dat hier iets is aangebracht om de originele bestickering te verbergen.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 27 juli 2014 (map 4, dossierpagina 2086 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 2087: Door […] zijn alle beschikbare camerabeelden van het bedrijf Swissport veiliggesteld en vrijwillig digitaal ter beschikking gesteld aan het onderzoeksteam. (…) Door mij, verbalisant […], is onderzoek gedaan naar zogenaamde snapshots van de bovengenoemde camerabeelden. p. 2088: In bovenstaande snapshots heb ik, verbalisant, de chauffeur uitgesneden en rechts van het origineel geplakt. Vervolgens heb ik van de uitsnede de helderheid en het contrast opgelicht. Ook heb ik de schaduwen opgelicht. Naast de eerste bovenstaande foto staat een pasfoto van […], geboren op […], afkomstig van zijn paspoortaanvraag van 21 juni 2007. Naast de tweede foto staat een uitsnede van camerabeelden van de luchthaven Schiphol op 16 juli 2014. Op die dag heeft eerder- genoemde […] een aanvraagformulier ingevuld voor een nooddocument, welke uiteindelijk is geweigerd. (…) Bij vergelijking van de bovenstaande snapshots van de camerabeelden van Swissport van 20 juni 2014 en de foto’s van […] zien wij, verbalisanten, enige gelijkenis. Opvallend zijn de volle lippen en de vorm en grootte van de neus.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 november 2014 (map 4, dossierpagina 2055 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 2056: Voorts bleek dat verdachte […] het mobiele telefoonnummer […] had opgegeven bij het bedrijf […] Trading B.V. voor de aankoop van de roodkleurige Scania truck voorzien van het kenteken […]. (…) Voorts bleek dat het bedrijf […] Multi Services het mobiele telefoonnummer […] had opgegeven bij het bedrijf […] Renting voor de huur van de oplegger voorzien van het kenteken […]. (…)

Vastgesteld werd dat het telefoonnummer […] in de periode van 28 mei 2014 tot en met 6 juni 2014 in gebruik is geweest. (…) Voorts is uit een nader ingesteld onderzoek aan de verkregen historische verkeersgegevens van het telefoonnummer […] gebleken dat het telefoonnummer voornoemd alleen maar contact heeft gehad met het telefoonnummer […]. Gedurende het onderzoek is gebleken dat het telefoonnummer […] in gebruik is bij een medewerker van het garagebedrijf […] B.V. te Tilburg, alwaar de roodkleurige Scania truck door verdachte […] is aangekocht.

p. 2057: Vastgesteld werd dat het telefoonnummer […] in de periode van 28 mei 2014 tot en met 1 juli 2014 in gebruik is geweest. Uit een ingesteld onderzoek aan de verkregen historische verkeersgegevens bleek dat de eerste belbeweging van het telefoonnummer […] op 28 mei 2014, te 16:16:46 uur geregistreerd was. (…) Uit een ingesteld onderzoek aan de verkregen historische verkeersgegevens van het telefoonnummer […] is gebleken dat het telefoonnummer voornoemd voornamelijk contact heeft gehad met het telefoonnummer […]. Gedurende het onderzoek is gebleken dat het telefoonnummer […] in gebruik is bij het bedrijf […] Renting B.V. te Roosendaal, alwaar de oplegger, welke gebruikt is bij de gepleegde diefstal gehuurd is door het bedrijf […] Multi Service.

Resumé: Gelet op vorenstaande bevindingen kan worden vastgesteld dat de telefoonnummers […] en […], welke door verdachte […] zijn opgegeven voor een zeer korte periode in gebruik zijn geweest. Voorts is aan de hand van de verkregen historische verkeersgegevens vastgesteld dat beide telefoonnummers op 28 mei 2014, omstreeks 16:15 uur contact hebben met het telefoonnummer […], welke in gebruik is bij de provider KPN. Gelet op vorenstaande kan worden vastgesteld dat beide telefoonnummers zeer waarschijnlijk op 28 mei 2014, omstreeks 16:15 uur voor het eerst ingeschakeld zijn. Vastgesteld werd dat beide telefoonnummers een mast gelegen aan de […] te Hoofddorp aanstralen.

Onderzoek mastgegevens […] Hoofddorp:

Middels een vordering ex artikel 126ng van het Wetboek van Strafvordering gericht aan de provider KPN zijn de mastgegevens opgevraagd van de mast, welke gelegen is aan de […] te Hoofddorp. Uit een ingesteld onderzoek aan de verkregen mastgegevens bleek onder meer dat het telefoonnummer […] op 28 mei 2014, te 16:16:11 uur, contact zoekt met het telefoonnummer […], welke in gebruik is bij de provider KPN. Voorts werd vastgesteld dat het telefoonnummer […] in een telefoontoestel was geplaatst welke voorzien was van het IMEI nummer […]. Gelet op vorenstaande bevindingen bestaat bij het onderzoeksteam het vermoeden dat het telefoonnummer […] op 28 mei 2014, te 16:16:11, tezamen ingeschakeld is met de telefoonnummers welke opgegeven zijn door verdachte […] voor de huur van de oplegger en de aankoop van de Scania. Derhalve bestaat bij het onderzoeksteam het vermoeden dat het telefoonnummer […] door verdachte […] dan wel door eventuele andere mogelijke mededaders tezamen met de voornoemde telefoonnummers is ingeschakeld. (…) Middels een vordering ex artikel 126n van het Wetboek van Strafvordering zijn de historische verkeersgegevens van het telefoonnummer […] voor de periode van 13 augustus 2013 tot en met 13 augustus 2014 opgevraagd en verkregen. Vastgesteld werd dat het telefoonnummer […] in de periode van 28 mei 2014 tot en met 20 juni 2014 in gebruik is geweest.

p. 2058: De SIM-kaart welke gebruik maakt van het telefoonnummer […] heeft in een telefoon gezeten welke voorzien is van het IMEI-nummer […]. Uit een ingesteld onderzoek aan de verkregen historische verkeersgegevens van het telefoonnummer […] is gebleken dat het telefoonnummer voornoemd alleen contact heeft gehad met het telefoonnummer […]. (…) Middels een vordering ex artikel 126n van het Wetboek van Strafvordering zijn de historische verkeersgegevens van het telefoonnummer […] voor de periode van 20 augustus 2013 tot en met 20 augustus 2014 opgevraagd en verkregen. Vastgesteld werd dat het telefoonnummer […] in de periode van 28 mei 2014 tot en met 20 juni 2014 in gebruik is geweest. De SIM-kaart welke gebruik maakt van het telefoonnummer […] heeft in een telefoon gezeten welke voorzien is van het IMEI-nummer […]. Uit een ingesteld onderzoek aan de verkregen historische verkeersgegevens van het telefoonnummer […] is gebleken dat de eerste belbeweging van het telefoonnummer […] op 28 mei 2014, te 16:10:54 uur geregistreerd was. Vastgesteld werd dat het telefoonnummer […] uitbelt naar het telefoonnummer […], welke in gebruik is bij de provider KPN. Eveneens werd vastgesteld dat het telefoonnummer […] ten tijden van zijn eerste belbeweging een mast aanstraalt, welke gevestigd is aan de […] te Hoofddorp, echter bleek uit de verkregen historische verkeersgegevens dat het telefoonnummer […] gebruik maakt van een andere CELL ID als de CELL ID’s, alwaar de telefoonnummers […], […] en […] ingeschakeld zijn.

Onderzoek […] , […] , […] en […] :

Aan de hand van de verkregen historische verkeersgegevens werd vastgesteld dat de telefoonnummers voornoemd in telefoontoestellen waren geplaatst welke voorzien waren van de IMEI nummer […], […], […] en […].

Onderzoek KPN / Lebara:

Middels een vordering ingevolge artikel 126ng van het Wetboek van Strafvordering zijn bij KPN Lebara alle verkoopgegevens van de simkaarten voorzien van de telefoonnummers […], […], […] en […] opgevraagd en verkregen.

Uit de verkregen gegevens van KPN Lebara bleek dat de simkaarten van de 4 telefoonnummers voornoemd door de KPN verkocht zijn aan de Kijkshop B.V.

Onderzoek Kijkshop:

Uit een ingesteld onderzoek werd vastgesteld dat er zich in de directe werkingssfeer van de mast gelegen aan de […] te Hoofddorp, een Kijkshop winkel bevindt.

Middels een vordering ingevolge artikel 126nd van het Wetboek van Strafvordering zijn bij de Kijkshop te Hoofddorp, alle relevante verkoopgegevens met betrekking tot de telefoonnummers […], […], […] en […] en de daarbij behorende IMEI nummers […], […], […] en […] opgevraagd en verkregen. Uit de verkregen gegevens van de Kijkshop Hoofddorp werd vastgesteld dat de IMEI nummers […], […] en […] op 28 mei 2014, te 15:51 uur zijn verkocht. Voorts werd vastgesteld dat het IMEI nummer […] op 28 mei 2014, te 15:55 uur is verkocht.

p. 2059: Resumé: Gelet op vorenstaande bevindingen kan worden vastgesteld dat de telefoonnummers […], […], […] en […] met de daarbij behorende IMEI nummers, allen op 28 mei 2014 omstreeks 15:50 uur, aangeschaft zijn bij de Kijkshop te Hoofddorp. Voorts kan worden vastgesteld dat de telefoonnummers en de IMEI nummers voornoemd in de periode van 16:10:54 uur tot en met 16:16:46 uur voor het eerst actief zijn geworden in het netwerk op een mast welke gevestigd is aan de […] te Hoofddorp. Bij het onderzoeksteam bestaat het vermoeden dat de telefoonnummers voornoemd zogenaamde actietelefoons betreffen, welke gebruikt zijn hij de voorbereidingen en/of plegen van de daadwerkelijke diefstal van 20 juni 2014 bij het bedrijf Swissport.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 oktober 2014 (map 4, dossierpagina 2066 e.v.), waarin onder meer het volgende is verklaard:

p. 2067: Middels een vordering ex artikel 126 nd van het Wetboek van Strafvordering zijn de hierna genoemde gegevens verkregen van de Kijkshop gevestigd aan het […] te Hoofddorp, met betrekking tot de vier telefoons die op 28 mei 2014 kort voor 16.00 uur aldaar waren aangeschaft. (…) Ontvangen gegevens:

Uit de ontvangen gegevens bleek dat er tweetal kassabonnen waren:

Kassabon 1:

Een prepaid Lebara Samsung E1200 ZW IMEI-nummer: […] met een bedrag van: 11.- euro.

Een prepaid Lebara Samsung E1200 WT IMEI-nummer: […] met een bedrag van: 11,- euro

Een prepaid Lebara Samsung E1200 WT IMEI-nummer: […] met een bedrag van: 11.- euro

Totaal bedrag was 33,- euro. De betaling werd contant gedaan met een bedrag van 40,- euro, met als datum en tijdstip: 28 mei 2014 te 15:51 uur.

Kassabon 2:

Een prepaid Lebara Samsung E1280 ZW IMEI- nummer: […] totaal bedrag: 15,- euro. De betaling werd contant gedaan met een bedrag van 25,- euro, met als datum en tijdstip: 28 mei 2014 te 15.55 uur.

Noot verbalisant: Uit kennis en ervaring is mij verbalisant bekend dat het laatste cijfer van het IMEI nummer variabel is. Derhalve kan worden vastgesteld dat voornoemde IMEI nummers, welke afkomstig is uit de verkregen printgegevens en voornoemde IMEI nummers, welke verkocht zijn door de Kijkshop, een en dezelfde telefoons betreft.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 25 februari 2015 (map 4, dossierpagina 2143 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 2144: Naar aanleiding van de navolgende feiten en/of omstandigheden:

- [...] heeft tijdens zijn belasting aangifte van 2013 het telefoonnummer […] opgegeven;

- Het telefoonnummer […] heeft veelvuldig telefonisch contact met de

telefoonnummers welke in gebruik zijn bij de broer, vader, moeder en vriendin van […];

- Het telefoonnummer […] maakt vooral gebruik van paallocaties in de directe

omgeving van het woonadres van [...];

- In de telefoon van de verdachte […] staat bij het telefoonnummer […] de naam […] vermeld met daarbij een foto van [...], tevens verklaart de verdachte […] dat [...] ook wel […] genoemd wordt; is het zeer waarschijnlijk dat [...] de gebruiker is van het telefoonnummer […].

Contacten:

Uit de printgegevens blijkt dat het telefoonnummer […] zeer vaak telefonisch contact heeft gehad met het telefoonnummer […]. Tijdens het onderzoek is gebleken dat […] de gebruiker is en/of is geweest van het telefoonnummer […]. Het betreffen 460 telefonische contacten waarbij het telefoonnummer […] 389 keer een uitgaand belcontact heeft en 71 keer een inkomend belcontact heeft gehad met het telefoonnummer […].

p. 2145: De telefonische contacten zijn geweest in de periode van 9 januari 2014 tot en met 1 september 2014. Uit de printgegevens blijkt dat het telefoonnummer […] regelmatig telefonisch contact heeft gehad met het telefoonnummer […]. Tijdens het onderzoek is gebleken dat […] de gebruiker is en/of is geweest van het telefoonnummer […]. Het betreffen 32 telefonische contacten waarbij het telefoonnummer […] 25 keer een uitgaand belcontact heeft en 7 keer een inkomend belcontact heeft gehad met het telefoonnummer […]. De telefonische contacten zijn geweest in de periode van 30 juli 2014 tot en met 24 augustus 2014.

(…) Uit de printgegevens van het telefoonnummer […] blijkt dat erop 2 juni 2014 in de periode van 09:40 uur en 17:13 uur 14 keer telefonisch contact is met het telefoonnummer […], welke in gebruik is bij […]. Om 17:11 uur maakt het telefoonnummer […] gebruik van de paallocatie nabij […] […] te Rijssenhout, aangezien […] woonachtig is in Rijsenhout is het goed mogelijk dat de gebruiker van het telefoonnummer […] ([...]) […] rond dit tijdstip heeft opgehaald. Daarna is er om 20:24 en 20:56 uur weer telefonisch contact tussen de telefoonnummer […] en […] maar gezien de duur van het contact heeft er waarschijnlijk geen daadwerkelijk gesprek plaatsgevonden.

Op de navolgende tijden is er door het telefoonnummer […] op 2 juni 2014 gebruik gemaakt van de daarbij vernoemde paallocaties: 19:11 uur […] te Loon op Zand, 19:13 uur […] te Loon op Zand, 20:01 uur […] te Tilburg, 20:24 uur […] te Tilburg, 20:56 uur […] te Oosterhout, 23:37 uur […] te Haarlemmermeer.

p. 2146: Uit de huurovereenkomst van [...] bleek dat [...] op 5 juni 2014 om 11:00 uur met een trekker voorzien van het kenteken […] de oplegger, voorzien van het kenteken […], heeft opgehaald bij het bedrijf […] te Lexmond.

Een medewerker van het bedrijf […] heeft een getuigenverklaring afgelegd waarin hij kort samengevat het volgende verklaarde: Tijdens het ophalen van de oplegger bleek de combinatie te hoog en de chauffeur is toen gaan bellen met degene die erover ging. Vervolgens is hij nog een keer gaan bellen om te overleggen met de mensen die erover gingen maar hij is vervolgens rond 12:00 uur toch gaan rijden met de combinatie. Het signalement dat de getuige opgeeft van de chauffeur komt overeen met [...].

Uit de printgegevens van het telefoonnummer […] blijkt dat er op 5 juni 2014 in de periode van 10:08 uur tot en met 11:33 uur onder andere gebruik is gemaakt van de paallocaties […] te Meerkerk, […] te Leerdam, sportcomplex […] Nieuwe Rijksweg te Lexmond en […] te Vianen. Op 5 juni 2014 tussen 11:03 uur en 12:53 uur heeft het telefoonnummer […] ([...]) zeven keer telefonisch contact met het telefoonnummer […], welke in gebruik is bij […]. In deze periode is er alleen met het telefoonnummer telefonisch contact geweest.

p. 2147: Uit de printgegevens blijkt dat er van het telefoonnummer […] in de periode van 20 juni 2014 te 07:30 uur tot en met 21 juni 2014 te 21:50 uur geen gegevens bekend zijn van paallocaties. In de periode is te zien dat er alleen inkomende gesprekken en/of sms-berichten vermeld zijn maar uit de korte duur van de inkomende gesprekken is het zeer waarschijnlijk dat er geen daadwerkelijke gesprekken hebben plaatsgevonden. Naar aanleiding van bovenstaande kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gezegd worden dat de telefoon uitgeschakeld was. (…) Tevens blijkt uit de printgegevens dat er van het telefoonnummer […] in de periode van 17 juli 2014 te 03:11 uur tot en met

20 juli 2014 te 01:32 uur geen gegevens bekend zijn van paallocaties. In de periode is te zien dat er alleen inkomende gesprekken en/of sms-berichten vermeld zijn maar uit de korte duur van de inkomende gesprekken is het zeer waarschijnlijk dat er geen daadwerkelijk gesprekken hebben plaatsgevonden. Naar aanleiding van bovenstaande kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gezegd worden dat de telefoon uitgeschakeld was.

Noot verbalisant: Uit een politiemutatie blijkt dat [...] op 17 juli 2014 te 02:20 uur

gecontroleerd is door de politie nabij de grensovergang Hazeldonk te Breda. Uit de mutatie blijkt dat [...] samen met […] een voertuig en een vaartuig gingen uitvoeren naar Marokko. Het vaartuig en de trailer stonden op naam van […] geboren op […], zijnde de vader van […]. Uit de printgegevens blijkt niet dat de telefoon ook nog andere keren langdurig uitgeschakeld is geweest.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 april 2015 (map 5, dossierpagina 2335 e.v.), waarin onder meer het volgende is verklaard:

p. 2336: De gebruikers van de telefoonnummers […] en […] hebben alleen maar contact gehad met elkaar. Beide telefoonnummers zijn slechts in gebruik geweest in de periode van 28 mei 2014 tot en met 20 juni 2014.

p. 2337: 28 mei 2014: 00.38.33 uur tot 14.37.21 uur:

De telefoon voorzien van het telefoonnummer […] ([…]) straalt in deze periode veelvuldig de T-Mobile telecommunicatiemast, gelegen aan de […] te Rijsenhout aan en bevindt zich kennelijk binnen de werkingssfeer van deze communicatiemast. Buiten deze telecommunicatiemast wordt er in deze periode éénmaal een andere telecommunicatiemast, gelegen aan de Rijksweg A4 te Hoofddorp, aangestraald. De […] is gelegen in de onmiddellijke omgeving van de […] te Rijsenhout, alwaar verdachte […] woonachtig is.

Omstreeks 14.37.21 uur belt de gebruiker van het telefoonnummer […] ([…]) met de gebruiker van het telefoonnummer […] ([...]). Tijdens het contact wat 35 seconden duurde straalde het telefoonnummer […] ([…]) de telecommunicatiemast, gelegen aan de […] te Rijsenhout aan. Het telefoonnummer […] ([...]) straalde op dat moment een Vodafone telecommunicatiemast gelegen aan de […] te Nieuw Vennep aan en bevindt zich kennelijk binnen de werkingssfeer van deze communicatiemast. De […] is gelegen in de onmiddellijke omgeving van de […] te Nieuw-Vennep alwaar [...] woonachtig is.

14.41.41

uur tot 15.40.33 uur:

De telefoon voorzien van het telefoonnummer […] ([…]) straalt in deze periode veelvuldig de T-Mobile telecommunicatiemast aan, gelegen aan het […] te Hoofddorp en bevindt zich kennelijk binnen de werkingssfeer van deze communicatiemast. Buiten deze telecommunicatiemast worden er in deze periode geen andere telecommunicatiemasten aangestraald. Het […] is gelegen in de onmiddellijke omgeving van het […] te Hoofddorp, alwaar omstreeks 15.55 uur de vier actietelefoons zijn aangeschaft bij de Kijkshop. Gedurende de periode dat het telefoonnummer […] ([…]) aanstraalt op de telecommunicatiemast gelegen aan het […] te Hoofddorp heeft de gebruiker van dit nummer meerdere malen contact met de gebruiker van het telefoonnummer […]. Gedurende het onderzoek, waarbij de telecommunicatie gevoerd via het telefoonnummer […] werd opgenomen, werd vastgesteld dat het telefoonnummer […] in gebruik is bij een vriendin van verdachte […] genaamd […], waar hij veelvuldig contact mee had.

15.55.02

uur tot 16.05.59 uur:

De telefoon voorzien van het telefoonnummer […] ([…]) straalt in deze periode meerdere malen de T-Mobile telecommunicatiemast aan, gelegen aan de […] te Hoofddorp en bevindt zich kennelijk binnen de werkingssfeer van deze telecommunicatiemast.

p. 2338: 16.27.36 uur:

De telefoon voorzien van het telefoonnummer […] ([...]) straalt de Vodafone

telecommunicatiemast aan, gelegen op de […] te Hoofddorp en bevindt zich kennelijk binnen de werkingssfeer van deze communicatiemast. De […] is gelegen in de onmiddellijke omgeving van het […], […] en […] te Hoofddorp.

16.43.41

uur tot 17.07.24 uur:

De telefoon voorzien van het telefoonnummer […] ([…]) straalt in deze periode meerdere malen de T-Mobile telecommunicatiemast aan, gelegen aan het […] te Hoofddorp en bevindt zich kennelijk binnen de werkingssfeer van deze communicatiemast.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor van getuige […] d.d. 17 december 2014 (map 5, dossierpagina 2047 e.v.), waarin hij onder meer het volgende heeft verklaard:

Halverwege juni werd ik gebeld door een persoon welke zich voorstelde als [...]. [...] belde om een ruimte te huren voor een trekker. (…) Toen belde [...] mij in een keer dat hij er met een halfuurtje zou zijn om zijn trekker te stallen. Op dat moment was ik niet aanwezig en heb ik gezegd dat hij zich bij garage “[…]” moest melden.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor van verdachte […] d.d. 15 december 2014 (map 5, dossierpagina 2552 e.v.), waarin hij onder meer het volgende heeft verklaard:

p. 2553: Ik werd op Facebook benaderd door [...] (…) Hij vroeg aan mij mijn telefoonnummer. Ik heb mijn nummer gegeven. Daarna heeft hij mij gebeld. Hij vroeg of we konden afspreken bij de Shell in Nieuw Vennep. (…) Toen bij de Shell aangekomen kwam hij daar ook aan. Hij vroeg aan mij of ik snel 100 euro wou verdienen. Hij vroeg aan mij of ik geld voor hem kon overmaken.

p. 2554: Hij zei tegen mij dat hij een rekening moest betalen maar dat het hem niet lukte. Hij gaf mij toen het bedrag in contanten wat ik over heb gemaakt.

- Een schriftelijk bescheid, te weten de handgeschreven verklaring van verdachte, toegestuurd aan de officier van justitie bij brief van 13 oktober 2015 (los in dossier opgenomen), waarin hij onder meer heeft verklaard:

Voorafgaand aan juni 2014 had ik al een transportbedrijf. Hiervoor gebruikte ik bestelbusjes. Ik wilde mij voortaan ook gaan bezighouden met grotere vrachten. Ik heb om die reden in juni 2014 een trekker gekocht en tijdens het zoeken naar transporten deed de mogelijkheid zich voor om de trekker samen met een oplegger te verhuren. De huurder had een specifieke oplegger nodig en die heb ik toen gehuurd. Op 20 juni 2014 had ik deze combinatie niet in mijn bezit vanwege de verhuur. Uit veiligheidsoverwegingen durf ik de identiteit van de huurder niet kenbaar te maken. De oplegger is door de huurder teruggebracht naar [...]. Toen ik de trekker terugkreeg heb ik hem naar een stalling gebracht. Daarna heb ik de trekker geschorst want ik had niet direct werk daarvoor. De huur van oplegger heb ik laten overmaken door […] omdat ik in de veronderstelling was dat je als transportbedrijf zijnde zo’n combinatie niet mocht verhuren.

- De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 20 oktober 2015, waarin verdachte onder meer - zakelijk weergegeven - heeft verklaard:

Ik blijf bij de handgeschreven verklaring die mijn raadsman u heeft toegestuurd. Het klopt dat ik de rode trekker met kenteken […] met gehuurde witte oplegger met kenteken […] in mijn bezit had op 20 juni 2014, maar ik had de combinatie toen verhuurd aan iemand anders. Het klopt ook dat ik de rode Scania truck met kenteken […] in juni 2014 heb gekocht en dat ik de witte oplegger in juni 2014 heb gehuurd. Degene die deze combinatie van mij had gehuurd, heeft de oplegger teruggebracht naar [...]. De trekker heb ik samen met de huurder naar de stalling […] in Katwijk gebracht. Ik heb het kenteken daarna laten schorsen, omdat ik geen nieuwe klus voor de oplegger had. Hij moest ook gerepareerd worden. Het is dus niet juist dat ik eerst iets anders heb verklaard dan wat ik nu zeg. Ik had geen nieuwe klus èn hij moest gerepareerd worden. Daarom had ik em geschorst. Ik heb het geld voor de huur van de oplegger aan [...] laten overmaken door […], omdat ik dacht dat je als transportbedrijf zo’n combinatie niet mocht verhuren. Ik ken hem uit het dorp. Ik ken hem niet heel goed, maar ik vertrouwde er wel op dat hij het geld voor mij zou overmaken. Ik was er wel bij toen hij het geld dat hij van mij kreeg op zijn rekening stortte, maar ik was er niet bij toen hij het voor me overmaakte naar [...]. Ik wist niet dat de oplegger nog niet door de huurder was teruggebracht toen ik samen met de huurder de trekker naar de stalling bracht. Ik ging ervan uit dat de huurder de oplegger wel netjes zou terugbrengen naar [...].

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van het 5e verhoor van verdachte

[...] d.d. 10 december 2014 (map 5, dossierpagina 2529 e.v.), waarin hij onder meer het volgende heeft verklaard:

p. 2531: V: Is het de rode Scania die jij op naam heb staan?

A: Het was wel de bedoeling om er mee te rijden maar het was een miskoop. Ik was aan het sparen om hem te repareren. Het is niet “de” rode Scania. Dit geeft aan dat het de Scania is waarvan jullie denken dat er iets mee is gebeurd.

3.3.2.

Redengevende feiten en omstandigheden feit 2

(omwille van de leesbaarheid zal de rechtbank zoveel mogelijk de eventuele schrijffouten in de bewijsmiddelen verbeteren)

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 maart 2015 (map 6, dossierpagina 3160-3164), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3160: Gedurende het onderzoek Elsmore werd onder meer gebruik gemaakt van plaatsbepalingsapparatuur. Deze plaatsbepalingsapparatuur is gedurende een langere periode geplaatst op een Seat Mii, voorzien van kenteken […]. Het betreft hier een gehuurde Seat welke vermoedelijk in gebruik was bij [...].

p. 3161: Uit onderzoek door het team bleek dat verdachte [...] vermoedelijk meerdere malen verbleef op het adres […] te Hoofddorp, zijnde het adres waar zijn vriendin woonachtig is. (…)

Het is het onderzoeksteam bekend dat verdachte […] woonachtig is op de […] te Hoofddorp.

p. 3164: 2 december 2014

16:56 uur - baken straalt aan in de directe omgeving van […] te Hoofddorp voornoemd. Te zien is dat het baken beweegt via de […] en te 16:59 uur aanstraalt op de […]. Dit is in de directe omgeving van het woonadres van […], wat de […] betreft. Hierna is te zien dat het baken zich beweegt via de […] en de […], en vervolgens te 17:10 uur aanstraalt op de […] te Hoofddorp. Dit is in de directe omgeving van de […] voornoemd. Het baken is niet in beweging tot 17:11 uur.

17:13 uur - baken straalt aan op de […] in Hoofddorp. Te zien is dat het baken beweegt via de N520 en de […] en vervolgens te 17:22 uur aanstraalt in de directe omgeving van de Loods op de […] voornoemd. Het baken is niet in beweging tot 17:44 uur.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 januari 2015 (map 6, dossierpagina 3092-3098), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3093: Door personeel van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee is een tweetal camera’s opgehangen in de loods gelegen aan de […] te Hoofddorp. (…) Op de verkregen en veiliggestelde camerabeelden van de loods (…) werden meerdere bewegingen vastgesteld (…).

p. 3094: In de avond van 2 december 2014, omstreeks 17.21.30 uur, is op de buitencamera te zien dat er een donkerkleurige personenauto het pad op rijdt in de richting van de loods gelegen aan de […] te Hoofddorp. Deze personenauto kwam uit de richting van Badhoevedorp. Aan de vorm van de auto te zien is het zeer waarschijnlijk de Seat Mii met kenteken […]. (…) Omstreeks 17.22.06 uur is waargenomen dat de lichten aangaan in de loods gelegen aan de […] te Hoofddorp.

p. 3095: Omstreeks 17.22.08 rijdt een Seat Mii de loods in en parkeert naast de truck met oplegger. Hierna betreedt [...] lopend de loods. Uit de Seat Mii stappen [...] als bestuurder en [...] als bijrijder.

p. 3096: [...] en [...] lopen even rond in de loods terwijl [...] zich bij de Seat Mii aan het omkleden is. Hierna blijven ze een tijdje bij de Seat Mii staan. Ondertussen lijkt het erop dat [...] meerdere keren een mobiele telefoon pakt en hier op kijkt.

17.29.48

uur geeft [...] zeer waarschijnlijk de sleutels van de truck aan [...]. [...] gaat vervolgens in de cabine van de truck en loopt terug naar de Seat Mii met een paar schoenen en nog iets in zijn handen. [...] kijkt ondertussen ergens op.

Omstreeks 17.34.18 uur zet [...] zijn pet af en plaatst een pruik op zijn hoofd. Hierna trekt [...] andere schoenen aan.

p. 3097: Omstreeks 17.37.03 uur loopt [...] met de pruik op naar de truck. Ondertussen lopen [...] en [...] nabij de truck. Omstreeks 17.38.53 uur komt [...] in beeld achter de truck. [...] draagt een andere pet welke donkerder is met een wit logo op de voorkant. In zijn linkerhand heeft [...] een flesje met zeer waarschijnlijk water. [...] wast vervolgens zijn handen met het water uit het flesje. Hierna lopen ze alle drie naar de andere zijde van de truck uit zicht van de camera’s. [...] draagt een blauwkleurige jas of sweater met witte strepen of koordjes ter hoogte van de schouders en een capuchon met een witte binnenkant. De witte streep hij de rechterschouder is langer dan die aan de linkerschouder. Hiernaast loopt [...] op donkere schoenen en draagt waarschijnlijk een donkere spijkerbroek.

p. 3098: [...] heeft een zwarte jas aan met hieronder een blauwe spijkerbroek en lichte gekleurde schoenen. [...] heeft een jas aan met een lichtgekleurde capuchon. Deze jas is waarschijnlijk donkerblauw. Hieronder draagt hij waarschijnlijk een donkere spijkerbroek en lichte gekleurde schoenen. [...] en [...] lopen omstreeks 17.40.55 uur richting de uitgang van de loods. Omstreeks 17.41.12 uur loopt [...] terug in de loods naar de Seat Mii. Omstreeks 17.41.16 gaat de verlichting van de loods uit en direct weer aan. Omstreeks 17.41.23 uur stapt [...] in de Seat Mii en [...] in de truck. Vervolgens rijdt eerst de Seat Mii en dan de truck de loods uit. Op de buitencamera is te zien dat er een personenauto het terrein af rijdt in de richting van Hoofddorp. Dit is zeer waarschijnlijk de voornoemde Seat Mii gezien het feit dat er in de tussenliggende periode geen andere voertuigen het terrein hebben betreden en/of verlaten. De verlichting in de loods gaat omstreeks 17.42.25 uit. De oplegger is achtergebleven in de loods.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 9 december 2014 (map 6, dossierpagina 3104-3105), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3104: In het kader van het opsporingsonderzoek Elsmore (…) hebben wij (…) op dinsdag 2 december 2014 de navolgende waarnemingen gedaan:

p. 3105: 17.37 uur: Ik, 237, zag [...], […] en een onbekende man, hierna te noemen Man1, in een loods behorende bij […], hierna te noemen de Loods. Ik zag de Seat Mii, voorzien van het kenteken, […], geparkeerd staan in de Loods naast de Daf vrachtwagen, voorzien van het kenteken […], hierna te noemen de Daf.

Signalement Man: getint uiterlijk, ongeveer 25 jaar oud, ongeveer 1.75 meter lang, normaal postuur en donker haar. Hij was gekleed in onder andere een donkere jas en een grijze capuchon erboven, een donkere spijkerbroek en grijze schoenen.

17.45

uur: Ik, 237, zag de Daf de Loods uitrijden.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 maart 2015 (map 6, dossierpagina 3160 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3160: Gedurende het onderzoek Elsmore werd onder meer gebruik gemaakt van plaatsbepalingapparatuur. Deze plaatsbepalingsapparatuur is gedurende een langere periode geplaatst op een Seat Mii, voorzien van kenteken […]. Het betreft hier een gehuurde Seat welke vermoedelijk in gebruik was bij [...].

p. 3164: 2 december 2014

(…) Het baken is niet in beweging tot 17:44 uur. Vervolgens is te zien dat het baken beweegt via de […] en […] richting Nieuw-Vennep.

17:57 uur - baken straalt aan op de […] te Nieuw-Vennep. Dit is in de directe omgeving van het industriegebied waar de CTS group gevestigd zit. Hierna verplaatst het baken zich en straalt te 17:59 uur aan op de […] te Nieuw-Vennep. Het baken is niet in beweging tot 20:06 uur.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 maart 2015 (map 6, dossierpagina 3154 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3154: Gedurende het onderzoek Elsmore werd onder meer gebruik gemaakt van plaatsbepalingsapparatuur. Deze plaatsbepalingsapparatuur is geplaatst op een DAF trekker, voorzien van kenteken […].

p. 3155: Bevindingen bakengegevens DAF, voorzien van kenteken […]

Door mij, verbalisant, is een onderzoek ingesteld naar de locaties van de voornoemde DAF, op de navolgende datums en relevante tijdstippen:

2 december 2014

17:46 uur - baken straalt aan op de […] te Hoofddorp. Het baken is in beweging. Te zien is dat het baken zich beweegt via […], […], de […] en vervolgens via de […] en de […] naar Abbenes rijd.

18:17 uur - baken straalt aan op de […] te Abbenes. Het baken komt niet in beweging tot 18:46 uur. Hierbij verplaatst het baken zich via de […] richting Nieuw-Vennep.

18:56 uur - baken straalt aan op de […] te Nieuw-Vennep. Het baken is niet in beweging tot 19:21 uur. Dit is in de directe omgeving van de vestiging van de CTS Group (…).

19:23 uur - baken straalt aan op het gebied tussen de […] en de […] te Nieuw-Vennep. Dit is globaal gezien het gebied waar de CTS group gevestigd is. Het baken is niet in beweging tot 19:37 uur.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 9 december 2014 (map 6, dossierpagina 3104-3105), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3104: In het kader van het opsporingsonderzoek Elsmore (…) hebben wij (…) op dinsdag 2 december 2014 de navolgende waarnemingen gedaan:

19.27

uur: Wij, 155 en 160, zagen de Daf geparkeerd staan op een met hek afgesloten terrein, dat behoort bij de percelen […] op […] Nieuw-Vennep Zuid te Nieuw-Vennep, alwaar CTS Logistic Service gevestigd is, hierna te noemen CTS.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 januari 2015 (map 6, dossierpagina 3108 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3110: Naar aanleiding van de (…) bevindingen zijn de videobeelden van de beveiligingscamera’s opgevraagd bij het bedrijf CTS Group.

p. 3111: Op 2 december 2014, omstreeks 19.23.34 uur, zijn op camera 4 de eerste camerabeelden van 2 verschillende personen te zien. Deze 2 personen bewegen zich door het bedrijf CTS Group waar meerdere beveiligingscamera’s hangen. Hieronder worden deze 2 personen en hun handelingen beschreven. Hierbij worden meerdere screenshots gebruikt om dit te verduidelijken. Op Cam4 omstreeks 19.21.08 uur is te zien dat er een licht schijnt op het terrein van CTS Group. Dit licht verplaatst zich langzaam en is zeer waarschijnlijk van een voertuig dat op het terrein rijdt.

Cam4 omstreeks 19.23.34 uur Persoon 1 loopt de trap op naar de deur en opent deze zeer waarschijnlijk met een sleutel. Terwijl persoon 1 bezig is deze deur open te maken komt persoon 2 met een snelle pas aanlopen. Persoon 1 en 2 gaan vervolgens naar binnen. Hierna wordt de deur gesloten.

Cam9 omstreeks 19.22.28 uur

Er komt in de donkere loods licht naar binnen waarin de contouren van een deur zijn te zien die wordt geopend. Tevens is er beweging te zien. Hierna gaat de deur weer dicht en is het weer donker in de loods.

p. 3112: Cam9 omstreeks 19.24.09 uur Er komt in de donkere loods weer licht naar binnen waarin de contouren van een deur zijn te zien die wordt geopend. Hierna gaat de verlichting aan in de loods. Persoon 2 loopt voorop de loods in en persoon 1 loopt hier achteraan. Na enkele meters stopen ze en lopen ze weer terug. Persoon 2 pakt iets van de grond en verplaatst dit verderop in de loods. Hierna verdwijnen beide uit beeld en zijn er even later bewegingen te zien op de 1e verdieping.

Op de 1e verdieping zijn (…) omstreeks 19.29.37 uur weer bewegingen zichtbaar van zeer waarschijnlijk de twee personen die daar lopen. Omstreeks 19.30.37 uur gaat hier de verlichting in de loods uit.

Cam16 omstreeks 19.24.09 uur

De verlichting in de loods op de 1e verdieping gaat aan. Omstreeks 19.25.39 uur lopen er 2 personen op de 1e verdieping rond die verschillende pallets bekijken en openen. Omstreeks 19.29.08 lopen deze twee personen uit beeld van de camera. Omstreeks 19.30.33 uur gaat de verlichting hier uit.

p. 3113: Overeenkomsten beschreven personen:

Persoon 1:

Persoon 1 heeft een blauwkleurige jas c.q. sweater met opvallende witte koordjes/strepen aan de jas/sweater ter hoogte van de schouders. Deze persoon draagt een capuchon op zijn hoofd met hieronder zeer waarschijnlijk een pet met een klep naar voren. Verder draagt deze persoon donkere schoenen en zeer waarschijnlijk een donkere spijkerbroek. Gezien de overeenkomsten met de bovengenoemde omschrijving is het zeer aannemelijk dat persoon 1

[...] is.

Persoon 2:

Persoon 2 heeft een zwarte jas aan met zwarte capuchon op zijn hoofd. Deze persoon draagt

lichtkleurige schoenen en zeer waarschijnlijk een blauwe spijkerbroek. Gezien de overeenkomsten met de bovengenoemde omschrijving is het zeer aannemelijk dat persoon 2

[...] is.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 9 december 2014 (map 6, dossierpagina 3105), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3104: In het kader van het opsporingsonderzoek Elsmore (…) hebben wij (…) op dinsdag 2 december 2014 de navolgende waarnemingen gedaan:

19.36

uur: Ik, 155, zag twee onbekende personen uit de richting van het pand behorende bij CTS komen en lopen in de richting van de Daf.

19.37

uur: Ik, 155, zag de twee onbekende personen om de Daf lopen en in de Daf stappen.

19.38

uur: Ik, 155, zag de Daf wegrijden.

20.14

uur: Wij, 130 en 133, zagen de Daf de Loods inrijden en parkeren.

20.15

uur: Wij, 130 en 133, zagen [...] aan de bestuurderszijde uit de Daf stappen. Wij zagen Man1 aan de bijrijderszijde uit de Daf stappen.

20.16

uur: Wij, 130 en 133, zagen [...] en Man1 door de loods lopen.

20.17

uur: Wij, 130 en 133, zagen de Mii de Loods inrijden.

20.25

uur: Wij, 130 en 133, zagen [...] als bestuurder in de Mii stappen en […] en Man1 als passagier.

20.26

uur: Wij, 130 en 133, zagen de Mii wegrijden.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 maart 2015 (map 6, dossierpagina 3154 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3154: Gedurende het onderzoek Elsmore werd onder meer gebruik gemaakt van plaatsbepalingsapparatuur. Deze plaatsbepalingsapparatuur is geplaatst op een DAF trekker, voorzien van kenteken […].

p. 3155: Bevindingen bakengegevens DAF, voorzien van kenteken […]

Door mij, verbalisant, is een onderzoek ingesteld naar de locaties van de voornoemde DAF, op de navolgende datums en relevante tijdstippen:

2 december 2014

(…).

Het baken is niet in beweging tot 19:37 uur. Vervolgens is te zien dat het baken zich verplaatst via de […] en […] in de richting van Leimuiden. Voorts is te zien dat het baken zich vervolgens verplaatst via de […], […] en […] naar de […] te Hoofddorp.

20:13 uur - baken straalt aan in de directe omgeving van de Loods op de […] voornoemd. Gedurende de avond verplaatst het baken zich niet meer.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 maart 2015 (map 6, dossierpagina 3160 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3160: Gedurende het onderzoek Elsmore werd onder meer gebruik gemaakt van plaatsbepalingsapparatuur. Deze plaatsbepalingsapparatuur is gedurende een langere periode geplaatst op een Seat Mii, voorzien van kenteken […]. Het betreft hier een gehuurde Seat welke vermoedelijk in gebruik was bij [...].

p. 3164: 2 december 2014

(…) Het baken is niet in beweging tot 20:06 uur. Hierna is te zien dat het baken zich verplaatst via de spoorlaan, in de richting van Hoofddorp. Vervolgens is te zien dat het baken via de […] richting de loods voornoemd beweegt.

20:23 uur - baken straalt in de directe omgeving van de […] op de […] voornoemd. (…)

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 januari 2015 (map 6, dossierpagina 3098-3103), waarin over de observaties van 2 december 2014 onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3099: Omstreeks 20.04.43 uur, is op de buitencamera te zien dat de truck het terrein oprijdt gelegen aan de […] te Hoofddorp. Vervolgens rijdt de truck tot aan de overheaddeur van de loods en blijft daar stil staan. In de cabine van de loods zijn meerdere bewegingen te zien. Omstreeks 20.13.05 uur gaat de deur van de bestuurder open en stapt er iemand uit de cabine. Vervolgens wordt de loopdeur van de loods geopend en hierna de overheaddeur. Een persoon stapt weer aan de bestuurderszijde in de cabine van de truck.

De truck rijdt vervolgens de loods in. Omstreeks 20.13.19 gaat de verlichting aan in de loods waarna de truck er voorruit in wordt gereden.

p. 3100: Omstreeks 20.14.00 uur stapt [...] uit de truck aan de passagierszijde. Aan de bestuurderszijde komt [...] even later in beeld. [...] en [...] lopen vervolgens uit het zicht van de camera’s achter de truck. Op de buitencamera is te zien dat de overheaddeur omstreeks 20.14.22 uur wordt gesloten. Omstreeks 20:16:05 uur is op de buitencamera te zien dat er een personenauto het pad op rijdt in de richting van de loods. Deze personenauto kwam uit de richting van Badhoevedorp. Aan de vorm van de auto te zien is het zeer waarschijnlijk de Seat Mii met het kenteken […].

p. 3101: Omstreeks 20.16.43 uur rijdt de Seat Mii met kenteken […] de loods in. Omstreeks 20.16.58 uur lopen [...] en [...] naar de Seat Mii. Vervolgens stapt [...] uit de Seat Mii en overlegt/communiceert met [...] en [...].

p. 3102: Omstreeks 20.18.14 uur loopt [...] met een donker blauwe sjaal in zijn handen richting de truck. [...] loopt achter hem aan. Vervolgens lopen ze weer terug.

Omstreeks 20.18.35 heeft [...] de sjaal om zijn nek en doet [...] zijn muts af [...] doet de pet en pruik van zijn hoofd. Hierna lopen ze alle drie achter de truck.

[...] loopt hierna terug naar de Seat Mii waar hij zich omkleedt. Omstreeks 20.20.46 uur loopt [...] met een paar schoenen in zijn linkerhand naar de passagierszijde van de truck uit het zicht van de camera’s.

p. 3103: Omstreeks 20.21.08 uur loopt [...] met in zijn rechterhand een paar schoenen en in zijn linkerhand een rode plastic tas met witte letters en een paar schoenen. [...] plaatst deze goederen in de truck aan de bijrijderszijde. Omstreeks 20.22.42 uur trekt [...] de blauwkleurige jas/sweater uit bij de Seat Mii en trekt vervolgens een andere jas aan. [...] is ondertussen naar de uitgang van de loods gelopen. [...] gaat op de achterbak van de Seat Mii zitten, aan de bijrijder zijde. Omstreeks 20.22.52 uur gaat de verlichting even uit en weer aan in de loods. [...] stapt vervolgens in de Seat Mii en rijdt deze de loods uit. Omstreeks 20.23.24 uur gaat de verlichting in de loods uit. De truck en oplegger blijven achter in de loods, op de buitencamera is te zien dat de overheaddeur open gaat. Omstreeks 20.24.16 uur is op de buitenkamer te zien dat er een personenauto het terrein van de loods verlaat de […] op richting Hoofddorp. Gezien de vorm en de velgen van de auto is dit zeer waarschijnlijk de reeds genoemde Seat Mii met kenteken […].

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 maart 2015 (map 6, dossierpagina 3160 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3160: Gedurende het onderzoek Elsmore werd onder meer gebruik gemaakt van plaatsbepalingsapparatuur. Deze plaatsbepalingsapparatuur is gedurende een langere periode geplaatst op een Seat Mii, voorzien van kenteken […]. Het betreft hier een gehuurde Seat welke vermoedelijk in gebruik was bij [...].

p. 3164: 2 december 2014

(…) 20:24 uur - Te zien is dat het baken beweegt en via de […] en […] te 20:35 uur aanstraalt op de […] te Hoofddorp. Dit is in de directe omgeving van de […] voornoemd. Vervolgens beweegt het baken zich via de van […] […] en […], en straalt te 20:46 uur aan in de […] te Hoofddorp. Dit is in de directe omgeving van het woonadres van [...], wat de […] betreft. Hierna beweegt het baken via het […] en straalt te 20:49 uur aan op het […] te Hoofddorp voornoemd.

p. 3165: 3 december 2014

17:44 uur - baken straalt aan in de directe omgeving van […] te Hoofddorp voornoemd. Het baken is niet in beweging.

18:13 uur - Het baken is in beweging. Te zien is dat het baken zich verplaatst van het […], via het […] en vervolgens te 18:16 uur aanstraalt op […] voornoemd. Voorts is te zien dat het baken enkele minuten in deze directe omgeving heeft aangestraald en vervolgens beweegt via het […], de […] en de […] en vervolgens te 18:27 uur aanstraalt op de […] te Hoofddorp. Dit is in de directe omgeving van de […] voornoemd. Het baken is niet in beweging tot 18:37 uur.

18:39 uur - baken straalt aan op de […] te Hoofddorp. Te zien is dat het baken beweegt via de N520, de […] en vervolgens te 18:44 uur aanstraalt in de directe omgeving van de […] op de […] voornoemd. Het baken is niet in beweging tot 18:51 uur. (…) Vervolgens is te zien dat het baken zich via de […] richting Nieuw-Vennep beweegt.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 januari 2015 (map 6, dossierpagina 3114-3120), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3116: In de avond van 3 december 2014, omstreeks 18.43.58 uur, is op de buitencamera te zien dat er een donkerkleurige personenauto het pad op rijdt in de richting van de loods gelegen aan de […] te Hoofddorp. Deze personenauto kwam uit de richting van Badhoevedorp. Aan de velgen en de vorm van de auto te zien is het zeer waarschijnlijk de Seat Mii met kenteken […].

p. 3117: Omstreeks 18.44.42 uur is waargenomen dat de lichten aangaan in de loods gelegen aan de […] te Hoofddorp. Voorts is waargenomen dat er 3 personen de loods inlopen in de richting van de truck. Vervolgens zijn deze 3 personen uit zicht van de camera’s. Op dat moment staat de eerder waargenomen truck met zijn neus in de richting van de witgekleurde oplegger.

p. 3118: Omstreeks 18:46:00 uur loopt [...] naar de bijrijderszijde van de truck alwaar hij de deur van de truck opent met een sleutel. [...] heeft op dat moment een petje op zijn hoofd. [...] haalt een roodkleurige plastic tas en schoenen uit de truck. Op de videobeelden is te zien dat er aan de bestuurderszijde naast de truck meerdere bewegingen van meerdere personen zijn. Tevens is er beweging in de truck te zien. Omstreeks 18.49.23 uur gaat meerdere keren de verlichting van de truck aan.

p. 3119: Omstreeks 18.49.47 uur sluit [...] de deur aan de bijrijderszijde van de truck. [...] draagt dan een ander petje als waarmee hij binnen kwam. Zeer waarschijnlijk heeft [...] op dat moment ook een zwarte pruik op. Hierna loopt [...] weer naar de andere zijde van de truck. Omstreeks 18.53.14 uur lopen 2 personen richting de uitgang van de loods. Een persoon heeft een donkere jas aan en de andere persoon een jas met witte/lichtkleurige capuchon of kraag. Omstreeks 18.50.36 uur gaat de verlichting van de truck aan waarna hij achteruit de loods verlaat. Zodra de truck uit de loods is gaat de verlichting van de loods uit.

p. 3120: Omstreeks 18.50.23 uur is op de buitencamera te zien dat de overheaddeur van de loods open gaat. Vervolgens rijdt de truck achteruit uit de loods waarna hij het terrein verlaat. Hierop wordt de overheaddeur weer gesloten. Omstreeks 18.51.12 uur rijdt de truck het terrein af op de […] in de richting van Hoofddorp.

Direct hierop rijdt de kleine personenauto het terrein af achter de truck aan in de richting van

Hoofddorp. Dit is zeer waarschijnlijk de voornoemde Seat Mii gezien het feit dat er in de

tussenliggende periode geen andere voertuigen het terrein hebben betreden en/of verlaten.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 maart 2015 (map 6, dossierpagina 3154 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3154: Gedurende het onderzoek Elsmore werd onder meer gebruik gemaakt van plaatsbepalingsapparatuur. Deze plaatsbepalingsapparatuur is geplaatst op een DAF trekker, voorzien van kenteken […].

p. 3155: Bevindingen bakengegevens DAF, voorzien van kenteken […]

p. 3156: 3 december 2014

Tot 18:53 uur is het baken niet in beweging.

18:53 uur - baken straalt aan op Hoeksteen te Hoofddorp. Het baken is in beweging. Te zien is dat het baken zich verplaatst via de […], […] en […] en uitkomt in Nieuw-Vennep.

19:11 uur - baken straalt aan op de […] te Nieuw-Vennep. Dit is in de directe omgeving van het terrein van de CTS group voornoemd. Het baken is in beweging.

19:15 uur - baken straalt aan op de […] te Nieuw-Vennep. Dit is in de directe omgeving van het terrein van de CTS group voornoemd. Het baken is niet in beweging tot 21:14 uur.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 9 december 2014 (map 6, dossierpagina 3126-3127), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3126: op woensdag 03 december 2014 de navolgende waarnemingen gedaan:

p. 3127: 19.11 uur: Wij, 155 en 160, zagen de Daf truck, voorzien van het kenteken […], hierna te noemen de Daf, rijden op de […] te Nieuw-Vennep.

19.12

uur: Wij, 155 en 160, zagen de Daf parkeren in de directe omgeving van perceel […] te Nieuw-Vennep, alwaar […] gevestigd is, hierna te noemen […].

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 maart 2015 (map 6, dossierpagina 3160 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3160: Gedurende het onderzoek Elsmore werd onder meer gebruik gemaakt van plaatsbepalingsapparatuur. Deze plaatsbepalingsapparatuur is gedurende een langere periode geplaatst op een Seat Mii, voorzien van kenteken […]. Het betreft hier een gehuurde Seat welke vermoedelijk in gebruik was bij [...].

p. 3165: 3 december 2014

(…) Het baken is niet in beweging tot 18:51 uur. (…) Vervolgens is te zien dat het baken zich via de […] richting Nieuw-Vennep beweegt.

19:16 uur - baken straalt aan op de […] te Nieuw-Vennep. Dit is in de directe omgeving van het industriegebied waar de CTS group gevestigd zit. Het baken is in beweging. Te zien is dat het baken zich via de […] richting Hillegom begeeft. Voorts is te zien dat het baken via de […] beweegt en te 19:39 uur aanstraalt op de […] te Hillegom. Het baken is vervolgens niet in beweging tot 19:46 uur.

Noot verbalisant: In zijn verklaring heeft verdachte […] aangegeven dat hij verblijft op de […] te Hillegom. Vervolgens is te zien dat het baken via de […] zich weer terug begeeft naar Nieuw-Vennep.

19:56 uur - baken straalt aan op […] te Nieuw-Vennep. Deze straat ligt in de omgeving van het industriegebied waar onder andere de CTS group gevestigd is. Het baken is niet in beweging tot 22:15 uur.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 januari 2015 (map 6, dossierpagina 3131-3143), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3134: Op 3 december 2014, omstreeks 20.09.39 uur, zijn op camera 4 de eerste camerabeelden van 3 verschillende personen te zien. Deze 3 personen bewegen zich door het bedrijf CTS group waar meerdere beveiligingscamera’s hangen. (…)

Cam4 omstreeks 20.09.39 uur

Persoon 1 loopt voorop. Achter persoon 1 loopt persoon 3. Persoon 1 opent een deur en gaat

vervolgens met persoon 3 naar binnen. Vermoedelijk wordt de deur met een sleutel geopend. Hierna wordt de deur gesloten.

p. 3135: Cam9 omstreeks 20.11.13 uur

Persoon 3 stapt op de heftruck. Persoon 2 geeft aanwijzingen en lijkt omhoog te wijzen, persoon 1 loopt er achter persoon 2 aan.

p. 3136: Cam10 omstreeks 20.13.47 uur

Persoon 3 zit op de heftruck waarvan hij vervolgens de lepels omhoog laat gaan.

Persoon 1 en 2 overleggen met persoon 3 op heftruck en lopen hierna uit beeld.

Cam9 omstreeks 20.14.28 uur

Persoon 1 en 2 gaan in loods en bekijken meerdere pallets.

Kort hierna verdwijnen ze links uit beeld en is op de 1e etage beweging te zien. Het lijkt of er boven met een palletwagen wordt gereden en dat er pallets worden verplaatst. Deze verplaatste pallets worden d.m.v. de heftruck beneden naar beneden gehaald.

p. 3137: Cam16 omstreeks 20.16.16 uur

Twee personen komen op de 1e verdieping. Op de bewegende camerabeelden is te zien dat er een persoon meerdere pallets bekijkt en er handelingen aan pleegt. Deze persoon verplaatst en/of stapelt dozen die daarna met zwart en/of transparant plastic worden omwikkeld en ook verplaatst met de palletwagen. De andere persoon verplaatst meerdere pallets d.m.v. een palletwagen. Deze pallets worden verplaatst naar de plek waar de heftruck beneden staat. Zeer waarschijnlijk zijn dit persoon 1 en 2 gezien het feit dat persoon 3 met de heftruck pallets van de 1e verdieping naar beneden haalt.

Cam10 omstreeks 20.20.26 uur

1e pallet wordt van boven naar beneden gehaald door persoon 3.

p. 3138: Cam9 omstreeks 20.24.02 uur

Meerdere pallets wordt naar beneden gehaald door persoon 3 op de heftruck. Deze pallets worden geplaatst in de nabijheid van de heftruck in de loods.

Cam16 omstreeks 20.31.22 uur

Persoon verplaatst pallets met palletwagen op 1e verdieping.

Cam10 omstreeks 20.57.55 uur

Persoon 2 wordt door middel van de heftruck naar beneden gehaald.

p. 3139: Cam10 omstreeks 21.00.32 uur

De 3 personen lopen loods in.

Cam11 omstreeks 21.01.29 uur

Persoon 1 schuift linker overheaddeur omhoog. Kijkt er onderdoor naar buiten en sluit de

overheaddeur weer. Persoon 1 loopt vervolgens naar de middelste overheaddeur.

Cam11 omstreeks 21.01.43 uur

Persoon 1 schuif middelste overheaddeur omhoog. Kijkt er onderdoor naar buiten en sluit de

overheaddeur weer. Persoon 2 en 3 lopen achter persoon 1 aan en kijken toe.

p. 3140: Cam11 omstreeks 21.01.49 uur

Persoon 2 wijst naar de rechterdeur. Alle drie personen lopen naar de rechter overheaddeur. Persoon 2 verplaatst een kruk weg van de overheaddeur. Persoon 3 verplaatst een ander voorwerp weg van de overheaddeur. Persoon 1 opent vervolgens de rechter overheaddeur en kijkt hier onderdoor naar buiten. Hierop wordt de overheaddeur weer gesloten. Hierna lopen de 3 personen uit beeld.

Cam10 omstreeks 21.03.11 uur

Persoon 2 verplaatst een pallet met een palletwagen.

Cam11 omstreeks 21.03.26 uur

Persoon 2 rijdt met een palletwagen een pallet naar de rechtse overheaddeur en loopt vervolgens weer uit beeld. Even later rijdt persoon 2 in het bijzijn van persoon 3 de palletwagen met pallet weer een stukje terug van de overheaddeur.

p. 3141: Cam7 omstreeks 21.11.10 uur

Persoon 3 verplaatst met de heftruck verschillende pallets.

Cam11 omstreeks 21.12.49 uur

Persoon 2 komt links in beeld lopen richting de rechtse overheaddeur. Persoon 2 opent de overheaddeur. Buiten is de achterkant te zien van een oplegger. Persoon 2 gaat via de geopende overheaddeur naar buiten. Persoon 3 komt aanlopen en gaat achter persoon 2 aan naar buiten.

p. 3142: Cam7 omstreeks 21.17.10 uur

Persoon 3 verplaatst met de heftruck een stapel lege pallets.

Cam1 omstreeks 21.17.27 uur

Persoon 3 komt terug gelopen uit de loods naar de overheaddeur. Persoon 3 praat vanaf binnen zeer waarschijnlijk naar buiten waar persoon 2 staat. Vervolgens wordt de oplegger met geopende achterkant tegen het laaddok gereden.

p. 3143: Cam11 omstreeks 21.20.30 uur

Persoon 2 en 3 halen vervolgens enkele goederen uit de oplegger en plaatsen deze in de loods. Hierna schuiven persoon 2 en 3 een soort stelling welke rechts tegen de wand staat een stukje van de overheaddeur af. Hierna lopen beide personen door de loods en lijken ergens op te wachten.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 maart 2015 (map 6, dossierpagina 3154 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3154: Gedurende het onderzoek Elsmore werd onder meer gebruik gemaakt van plaatsbepalingsapparatuur. Deze plaatsbepalingsapparatuur is geplaatst op een DAF trekker, voorzien van kenteken […].

p. 3155: Bevindingen bakengegevens DAF, voorzien van kenteken […]

p. 3156: 3 december 2014

(…)

19:15 uur - baken straalt aan op de […] te Nieuw-Vennep. Dit is in de directe omgeving van het terrein van de CTS group voornoemd. Het baken is niet in beweging tot 21:14 uur.

21:16 uur - baken straalt aan op het gebied tussen de […] en de […] te Nieuw-Vennep. Dit is globaal gezien het gebied waar de CTS group gevestigd is. Het baken is niet in beweging tot 21:56 uur.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 9 december 2014 (map 6, dossierpagina 3127), waarin over de observaties op 3 december 2014 onder meer het volgende is opgenomen:

21.14

uur: Ik, 155, zag een onbekend persoon lopen achter de Daf en als bestuurder in de Daf

stappen. Ik zag de lampen van de Daf aan gaan. Ik zag de Daf wegrijden.

21.15

uur: Ik, 160, zag het licht uitgaan bij Point Seven. Ik, 155, zag de Daf voor het hek van perceel […] te Nieuw-Vennep, alwaar CTS Group gevestigd is, hierna te noemen CTS stoppen. Ik zag het hek van CTS automatisch opengaan.

21.16

uur: Wij, 155 en 160, zagen de lampen van de Daf uitgaan. Wij zagen de Daf het terrein van CTS oprijden.

(…)

21.23

uur: Wij, 155 en 160, zagen de Daf een witte oplegger, voorzien van de tekst CTS GROUP en het bedrijfslogo aankoppelen, hierna te noemen de Combinatie. Wij zagen de Combinatie achteruit tegen een laaddok van CTS parkeren.

21.25

uur: Wij, 155 en 160, zagen een onbekende man uit de Daf stappen en meerdere keren heen en weer lopen tussen de voorzijde en achterzijde van de Combinatie.

21.28

uur: Wij 155 en 160, zagen een onbekende man CTS betreden.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 januari 2015 (map 6, dossierpagina 3143 e.v.), waarin over de observatie op 3 december 2014 onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3143: Cam11 omstreeks 21.22.43 uur

Persoon 1 komt erbij en loopt naar de rechterkant bij de overheaddeur. Persoon 1 lijkt iets te

bedienen want in de vloer komt het laadplateau omhoog. Persoon 2 en 3 kijken toe. Hierna schuift er iets naar voren uit het laadplateau waarna alles weer omlaag gaat. Direct hierna komt persoon 1 uit de rechterhoek en loopt de oplegger is. Hierna trekt persoon 2 de palletwagen met de pallet in de oplegger en duwt persoon 3 tegen deze pallet. Vervolgens rijdt persoon 2 een elektrische palletwagen zonder palet uit de oplegger. Zeer waarschijnlijk stond deze elektrische palletwagen reeds in de oplegger want hierna neemt persoon 3 de gewone palletwagen mee uit de oplegger.

Cam7 omstreeks 21.27.39 uur

Persoon 1 heeft geen capuchon meer op. Persoon 1 draagt een zwarte sjaal om zijn nek en zijn jas heeft een witte kraag of witte binnenkant van een capuchon. Persoon bedient een elektrische palletwagen.

p. 3144: Cam7 omstreeks 21.28.13 uur

Persoon 2 telt zeer waarschijnlijk een aantal pallets.

Cam16 omstreeks 21.36.49 uur

Pallets, met roodkleurige vlakken, op de 1e verdieping worden richting de heftruck verplaatst. Totaal werden er 23 pallets geladen. Onder deze 23 geladen pallets in verschillende hoogtes, kleuren en samenstellingen.

p. 3145: Cam11 omstreeks 21.48.35 uur

Persoon 1 schuift het laadplateau weer omhoog en schuift het uitschuifgedeelte weer in. De 3

personen doen vervolgens de overheaddeur dicht. Persoon 1 sluit de overheaddeur vermoedelijk af en persoon 2 en 3 lopen links uit beeld van de camera.

p. 3146: Overeenkomsten beschreven personen:

Persoon 1: Persoon 1 heeft een blauwkleurige jas c.q. sweater met opvallende witte strepen aan de jas/sweater ter hoogte van de schouders. Deze persoon draagt een capuchon op zijn hoofd met hieronder zeer waarschijnlijk een pet met een klep naar voren. Verder draagt deze persoon donkere schoenen en zeer waarschijnlijk een donkere spijkerbroek. Gezien de overeenkomsten met de bovengenoemde omschrijving is het zeer aannemelijk dat persoon 1

[...] is.

Persoon 2: Persoon 2 heeft een Zwarte jas aan met zwarte capuchon op zijn hoofd. Deze persoon draagt lichtkleurige schoenen en zeer waarschijnlijk een blauwe spijkerbroek. Gezien de overeenkomsten met de bovengenoemde omschrijving is het zeer aannemelijk dat persoon 2 [...] is.

Persoon 3: Persoon 3 heeft een opvallende lichte capuchon op zijn hoofd. Verder draagt deze persoon lichte schoenen. Deze persoon draagt een donkerkleurige broek. Gezien de overeenkomsten met de bovengenoemde omschrijving is het zeer aannemelijk dat persoon 2

[...] is.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 9 december 2014 (map 6, dossierpagina 3127-3128), waarin over de observaties op 3 december 2014 onder meer het volgende is opgenomen:

21.54

uur: Wij, 237 en 254, zagen de verlichting in CTS uitgaan.

21.55

uur: Wij, 155 en 160, zagen twee onbekende mannen, bij de Combinatie lopen. Wij zagen een onbekende man instappen als bestuurder. Wij zagen een onbekende man in de richting van de bijrijderskant van de Combinatie lopen.

21.56

uur: Wij, 155 en 160, zagen de Combinatie een stukje naar voren rijden. Wij zagen een

onbekende man uit de Daf stappen en langs de Combinatie naar achteren lopen.

21.57

uur: Wij, 155 en 160, zagen de Combinatie stoppen voor het hek van CTS. Wij zagen een onbekende man uit de Daf stappen en naar het hek lopen en handelingen verrichten bij het hek. Wij zagen het hek opengaan en voornoemde onbekende man terug lopen naar de Combinatie en als bestuurder in de Daf stappen.

21.59

uur: Wij, 155 en 160, zagen de Combinatie wegrijden en het terrein van CTS verlaten.

p. 3128: 22.24 uur: Wij, 130 en 252, zagen de Combinatie, een loods behorende bij perceel […] te Hoofddorp, hierna te noemen de Loods, inrijden.

22.25

uur: Wij, 130 en 252, zagen de Mii de Loods inrijden.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 januari 2015 (map 6, dossierpagina 3120 e.v.), waarin over de observaties op 3 december 2014 onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3120: Omstreeks 22.24.53 uur, is op de buitencamera te zien dat de truck met een oplegger, voorzien van de tekst CTS group, het terrein oprijdt gelegen aan de […] te Hoofddorp.

p. 3121: Direct achter de truck met oplegger rijdt een kleine donkere personenauto het voornoemde terrein op. Gezien de vorm en de velgen van de auto is dit zeer waarschijnlijk de reeds genoemde Seat Mii met kenteken […]. Omstreeks 22.25.39 gaat de verlichting aan in de loods waarna er 2 personen de loods betreden. Omstreeks 22.26.18 uur wordt er een truck met oplegger achteruit de loods in gereden. Op de oplegger staat de tekst “CTS Group”.

p. 3122: Omstreeks 22.28.57 uur stapt de chauffeur met pet uit de truck en loopt naar de andere zijde naast de truck waar hij de pet en een pruik van zijn hoofd verwijderd. Hierna doet hij zijn vest en vervolgens jas uit. Omstreeks 22.30.47 uur wordt er een vorkheftruck door een man met een donkere jas met lichte capuchon hierover een licht hesje en een donkere muts op de loods in gereden. Deze man is herkent als […].

p. 3123: Omstreeks 22.31.06 uur lijkt de chauffeur met pet met zijn armen om wijd te overleggen met de man met pet en sjaal. De chauffeur is herkent als [...] en de man met pet en sjaal als […]. [...] is eerder in dit proces-verbaal genoemd als de chauffeur die onder meer een pet en pruik droeg. Als […] met de heftruck aan de achterzijde van de oplegger is rijdt [...] de truck met oplegger vervolgens naar voren. Hierna stapt [...] uit de truck en loopt naar de achterzijde van de oplegger waar [...] en […] ook zijn. Omstreeks 22.32.16 uur word een deur aan de achterzijde van de oplegger geopend. (…) Omstreeks 22.33.04 uur stapt […] van de heftruck en loopt richting de achterzijde van de oplegger. Als [...] van de heftruck is gestapt en uit zicht van de camera’s is rijdt de heftruck uit zich zelf langzaam vooruit en komt na een rondje tot stilstand tegen goederen bij de achterwand van de loods. Hierop komt [...] in beeld en stapt weer op de heftruck. Omstreeks 22.39.25 uur wordt er een pallet met de heftruck uit de oplegger gehaald en in de loods geplaatst. Vervolgens worden er meer pallets uit de oplegger gelost in de loods. [...] wijst aan waar [...] de pallets in de loods moet plaatsen.

p. 3124: Omstreeks 22.48.40 uur loopt [...] vanaf de achterzijde van de oplegger naar de heftruck waar [...] en [...] zijn. Bij de heftruck zijn zij met hun drieën ergens mee bezig wat niet goed zichtbaar is. Omstreeks 22.56.57 uur lopen [...] en [...] terug naar de achterzijde van de oplegger en rijdt [...] met de heftruck naar de achterzijde van de oplegger om de volgende pallets te lossen. Tijdens het lossen zit [...] op de heftruck en geeft [...] aanwijzingen waar de pallets met de heftruck moeten worden geplaatst. Zeer waarschijnlijk is [...] in de oplegger om de pallets klaar te zette voor de heftruck om te worden gelost. In totaal zijn er 23 pallets gelost. De pallets verschillen qua grote, samenstelling, kleuren en verpakking. 1 pallet is tegen de achterzijde van de loods geplaatst en de andere 22 pallets schuin achter de oplegger. Er zijn 4 lichtgekleurde halfhoge pallets, 3 lichtgekleurde hoge pallets en 16 pallets welke zijn ingepakt met zwart plastic zoals te zien op bovenstaande afbeelding. Omstreeks 23.13.42 tilt de heftruck een elektrische palletwagen uit de oplegger waarna [...] deze palletwagen verder de loods in rijdt. Hierna loopt [...] naar de oplegger en sluit een van de deuren.

p. 3125: Vervolgens lopen ze met hun drieën tussen de geloste pallets en openen een aantal dozen en ontdoen bepaalde pallets van verpakking. Hierna lopen ze via de achterzijde van de oplegger uit beeld van de camera’s. Omstreeks 23.21.42 uur gaat [...] weer op de heftruck zitten en gaat de verlichting van de truck met oplegger aan. Direct hierna rijdt de truck met oplegger de loods uit en rijdt [...] met de heftruck achter de truck en opleggen aan naar buiten. [...] heeft hier geen muts meer op en geen hesje meer aan. Vervolgens gaat de verlichting van de loods uit omstreeks 23.22.32 uur.

Omstreeks 23.21.40 uur is op de buitencamera te zien dat de overheaddeur open gaat en er een persoon naar buiten loopt. Vervolgens is te zien dat de truck met oplegger de loods uitrijdt en de verlichting in de loods uit gaat. De truck met oplegger van CTS group en even later de kleine personenauto rijden het terrein over de […] op richting Hoofddorp. Gezien de vorm en de velgen van de auto is dit zeer waarschijnlijk de reeds genoemde Seat Mii met kenteken […].

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 maart 2015 (map 6, dossierpagina 3154 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3154: Gedurende het onderzoek Elsmore werd onder meer gebruik gemaakt van plaatsbepalingsapparatuur. Deze plaatsbepalingsapparatuur is geplaatst op een DAF trekker, voorzien van kenteken […].

p. 3155: Bevindingen bakengegevens DAF, voorzien van kenteken […]

p. 3156: 3 december 2014

(…)

22:25 uur - baken straalt aan in de directe omgeving van de Loods op de […]

voornoemd. Het baken is niet in beweging tot 23:22 uur.

(…)

Vervolgens is te zien dat het baken zich beweegt over […], […], […] en de […] (N205) richting Amsterdam. Voorts is te zien dat het baken zich beweegt over de […] en vervolgens te 23:44 uur aanstraalt op de […] te Haarlemmerliede.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 9 december 2014 (map 6, dossierpagina 3128), waarin over de observaties op 3 december 2014 onder meer het volgende is opgenomen:

23.22

uur: Wij 237 en 254, zagen de Combinatie de Loods uitrijden.

23.23

uur: Wij, 237 en 254, zagen de Mii de Loods uitrijden.

(…)

23.36

uur: Wij, 214 en 252, zagen de Mii rijden op de […] te Zwanenburg.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 maart 2015 (map 6, dossierpagina 3160 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3160: Gedurende het onderzoek Elsmore werd onder meer gebruik gemaakt van plaatsbepalingsapparatuur. Deze plaatsbepalingsapparatuur is gedurende een langere periode geplaatst op een Seat Mii, voorzien van kenteken […]. Het betreft hier een gehuurde Seat welke vermoedelijk in gebruik was bij [...].

p. 3165: 3 december 2014

(…)

22:17 uur - baken straalt aan op […] te Nieuw-Vennep. Te zien is dat het baken via de […] richting Hoofddorp beweegt.

22:25 uur - baken straalt aan in de directe omgeving van de Loods op de […] voornoemd. Het baken is vervolgens niet in beweging tot 23:24 uur.

(…) Vervolgens is te zien dat het baken zich verplaatst via de […], N520, […], […] (Zwanenburg), […] ([…]), […] en de A200. Voorts is te zien dat het baken beweegt over de N205 richting Hoofddorp, alwaar het 23:45 uur aanstraalt ter hoogte van Vijfhuizen, park Vijfhuizen.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aanhouding d.d. 4 december 2014 (map 2, dossierpagina 490), waarin - zakelijk weergegeven - onder meer het volgende is opgenomen:

Dat verdachte [...] op 3 december 2014 om 23.45 uur is aangehouden op de […] ter hoogte van de A200 in de richting van Haarlem, waarbij hij zich als bestuurder in een vrachtauto, merk Daf en type XE, voorzien van het kenteken […], bevond.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aanhouding d.d. 4 december 2014 (map 2, dossierpagina 817), waarin - zakelijk weergegeven - onder meer het volgende is opgenomen:

Dat verdachte [...] op 3 december 2014 om 23.45 uur is aangehouden op de N205 ter hoogte van […] te Vijfhuizen, waarbij hij zich als bestuurder in een personenauto, merk Seat, type Mii, voorzien van het kenteken […], bevond.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aanhouding d.d. 4 december 2014 (map 2, dossierpagina 1002), waarin - zakelijk weergegeven - onder meer het volgende is opgenomen:

Dat verdachte [...] op 3 december 2014 om 23.45 uur is aangehouden op de N205 ter hoogte van […] te Vijfhuizen, waarbij hij zich als bijrijder in een personenauto, merk Seat, type Mi, voorzien van het kenteken […], bevond.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aangifte door […] d.d. 4 december 2014 (map 6, dossierpagina 3176 e.v.), waarin onder meer het volgende is verklaard:

p. 3176:- Ik ben namens het bedrijf CTS Group bevoegd tot het doen van aangifte van de gestolen goederen en de gestolen oplegger en vernieling van overige goederen. Vanmorgen, 04 december 2014, omstreeks 04:30 ben ik op de hoogte gesteld door de Koninklijke Marechaussee over het feit dat er een trailer van het terrein van CTS Group weg

was. (…) Ik doe bij deze aangifte van de oplegger. De oplegger is voorzien van het kenteken […], dit betreft een schuifzeil oplegger voorzien van laadklep. De oplegger is voorzien van de CTS kleuren dit zijn de kleuren rood en blauw met daarop de zwarte tekst ‘CTS Group’. Het merk van de oplegger is Hertoghs. De waarde van deze oplegger is ongeveer 41.000 euro. (…) De eigenaar van de oplegger is CTS Group. (…) Daarnaast zijn er vanuit de loods gevestigd aan de […] te Nieuw Vennep, diverse goederen weggenomen. (…)

 • -

  2 pallets met onderdelen van DELL computers. (…)

 • -

  Daarnaast zijn er dozen wijn, horloges van de firma Kyboe, (…) weggenomen.

 • -

  5 pallets met een deel Oral-B elektrische tandenborstels en verrekijkers van het merk Nikon (…).

U vraagt mij hoe de toegang omtrent het bedrijf geregeld is. De toegang wordt verschaft d.m.v. een taggsysteem. Daarnaast zijn er ook nog supervisors die de bevoegdheid hebben om het bedrijf te openen. Om het bedrijf zit een hekwerk met een tweetal schuifpoorten deze poorten kunnen alleen bediend worden d.m.v. een tag.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aanvullend aangifteverhoor van aangever […] d.d. 9 december 2014 (map 6, dossierpagina 3180 e.v.), waarin onder meer het volgende is verklaard:

p. 3181: Op het moment dat er ‘s avonds afgesloten wordt, zet een werknemer de beveiligingscode aan, deze is persoonlijk en bestaat uit 4 cijfers, draait met een sleutel de deur op slot en om de buitenpoort dicht te doen draait hij een noodknop om, deze wordt ‘s ochtends ingedrukt zodat de buitenpoort open blijft staan. (…) Om weer binnen te komen moet men de buitenpoort openen met de zwarte tag, met de sleutel de deur open doen en de beveiligingscode in te toetsen. Deze beveiligingscode is een 4 cijferige code die persoonlijk is. Een andere legale manier om binnen te komen is er niet. Er is wel een deur aan de

zijkant van het pand maar die is alleen van binnen te openen. Tevens is er infrarood aanwezig bij de laaddeuren. Als men via de laaddeuren binnen wil komen zal door het infrarood het alarm alsnog aan gaan. Dit infrarood straalt door onze hele loods en kan alleen worden uitgeschakeld door het intoetsen van de 4 cijferige code bij de hoofdingang. (…)

Ik kan zien dat er tijdens de diefstal gebruik is gemaakt van een tag voorzien van het nummer

[…] die behoort bij […]. De tag is geregistreerd als RES1 en is voor zover ik weet nooit opgegeven als vermist of gestolen. […] is nog steeds werkzaam bij ons maar dan op de […]. Hij is daar teamleider bij Fullfillment Solutions, afgekort FS, onderdeel van CTS. Hij werkt al een jaar of 6 a 7 bij ons en heeft op beide locaties gewerkt. In principe heeft hij, sinds hij op de […] werkt, geen werkzaamheden meer op de locatie […]. Ik kan zien dat de tag gebruikt is voor de buitenpoort (module 22) en bij de hoofdingang (module 21). Ik heb ook gezien dat de beveiligingscode die gebruikt is om het alarm uit te schakelen 3715 was.

p. 3182: Deze beveiligingscode behoort toe aan de supervisor […], hij is supervisor op de […]. Hij heeft deze code meer dan een jaar geleden gedeeld met 2 personen voor zo ver ik weet, dat zijn […] en […]. (…)

Ik heb inmiddels uitgezocht wat de waarde is van de goederen die bij de diefstal zijn weggenomen.

- De 5 pallets met electrische tandenborstels van het merk Braun/Oral B hadden een totale waarde van 56.450,- euro

- De 2 pallets met onderdelen van het merk DELL hadden een totale waarde van 43949,25 euro

- De pallets met Nikon onderdelen hadden een totale waarde van 1.712.909,94 euro.

De exacte aanschaf waarde van de oplegger voorzien van het kenteken […] was 38.450 euro exclusief BTW. Verder zijn er een stuk of 12 pallets op een stapel weggenomen met transparante sealrollen. Verder hebben ze 2 rollen met zwart seal meegenomen.

p. 3183: Aan de hand van de route die is gelopen, die ik achterhaald heb door het uitlezen van de tags, moet het haast zo zijn dat men geweten heeft hoe ze moesten lopen en waar hoogwaardige goederen stonden.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van getuigenverhoor van […] d.d. 15 december 2014 (map 6, dossierpagina 3184 e.v.), waarin onder meer het volgende is verklaard:

p. 3185: V: Wat is uw beveiligingscode? A: Mijn code is 3715. Dit is een persoonlijke code. (…) Ik heb mijn code wel eens aan iemand gegeven maar dit is 2 jaar, 2,5 jaar geleden. Ik heb mijn code afgegeven aan […]. (…) Hij was op dat moment samen met […]. Het kan dus ook zijn dat ik mijn code aan hem heb gegeven. (…) Ik heb mijn code telefonisch aan of […] of […], dat weet ik niet meer zeker.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van doorzoeking d.d. 5 december 2014 (map 2, dossierpagina 555 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 555: Op donderdag 4 december 2014 te 00.10 uur werd er door mij […], hulpofficier van justitie samen met onderstaande opsporingsambtenaren binnengetreden in deze opslagruimte gelegen aan de […] te Hoofddorp.

p. 556: In genoemde plaats werden onder meer de navolgende goederen aangetroffen en in beslag genomen:

23 pallets (-1- zonder lading) waarvan de lading uit diverse goederen bestond te weten:

• cameralenzen (merk Nikon), verrekijkers, computeronderdelen (merk Dell), elektrische tandenborstels (Oral B)

• ‘Jammer’, welke tussen de lading van de pallets goederen verstopt zat.

• Elektrische zogenaamde palletwagen.

• -1- trailer / oplegger (leeg) voorzien van het kenteken […]; in de trailer werd in

een bergruimte aan de onderzijde van de trailer aangetroffen en in beslag genomen.

Kentekenplaat […] (2 maal) / contactsleutel voertuig / kopie PP tnv […] /

RDW formulieren / tenaamstelling formulier RDW tnv […] / Uitslagbon Skylink (2

stuks) / Brits PP tnv […] /‘Jammer’.

• Kleding uit een bolderwagen.

• 1 paar zwarte schoenen met onder een Tommy Hilfiger petje en sleutel (uit de rechter

schoen) met zwart label zogenaamde knoop voorzien van het nummer […]

Opmerking verbalisant: De pallets met goederen stonden naast de aangetroffen trailer op de

werkvloer, tussen deze goederen stond een zogenaamde ‘Jammer’ verstopt welke aan stond.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 6 februari 2015 (map 7, dossierpagina 3190 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3190: Op woensdag 3 december 2014 werd een diefstal gepleegd bij het bedrijf CTS group, locatie […] te Nieuw-Vennep. Naar aanleiding van voornoemde diefstal heeft er op donderdag 4 december 2014 doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden in perceel […] te Hoofddorp. (…) Tijdens de doorzoeking zijn onder andere een tag en sleutel aangetroffen en in beslag genomen. Deze tag en sleutel worden door de CTS group persoonlijk uitgegeven aan het personeel. De tag wordt gebruikt om toegang tot bepaalde ruimtes te verkrijgen.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 december 2014 (map 7, dossierpagina 3497 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 3497: Uit onderzoek kwam naar voren dat er gebruik is gemaakt van een gehuurde loods aan de […] te Hoofddorp. De eigenaar van voornoemde loods, heeft aan het onderzoeksteam aangegeven dat er nog een sleutel in het bezit moest zijn bij een van de huurders van de loods. (…) Tijdens het verhoor kwam een medewerker van de penitentiaire Inrichting te Haarlem met de fouilleringszak van de verdachte […]. Wij zagen dat er een aantal sleutels aanwezig waren in die fouilleringszak. Eén sleutel, die met een blauw label eraan, kwam qua vorm, nummer en merk overeen met de originele sleutel afkomstig van de eigenaar van de voornoemde loods.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 november 2014 (map 6, dossierpagina 2846 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 2846: Tijdens een verricht buurtonderzoek op de […] te Hoofddorp betraden personeel van het onderzoeksteam op vrijdag 31 oktober 2014, omstreeks 13.15 uur het terrein van perceel […].

p. 2847: Wij zagen dat er zich in de loods een trekker van het merk DAF, voorzien was van het kenteken […], bevond. Wij zagen dat de trekker nog was voorzien van de originele kleurstelling van […]. Wij zagen dat de bovenzijde van de trekker blauw was en de onderzijde oranje. Wij zagen dat de belettering van […] van de trekker was verwijderd maar aan de hand van de plakresten zagen wij dat er voorheen wel belettering van het bedrijf […] op de trekker had gezeten.

p. 2848: Uit gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer bleek dat het kenteken […] is afgegeven voor een bedrijfswagen van het merk Mercedes-Benz, type Actros 1841 LS. Het kenteken is ten name gesteld van […] transport materieel BV, […] te Rotterdam. Op 31 oktober 2014 bleek het kenteken niet als gestolen gesignaleerd te staan. Derhalve kon worden vastgesteld dat de trekker welke zich in de loods gelegen aan de […] bevond voorzien was van valse dan wel vervalste kentekenplaten.

Aantreffen chassisnummer:

Wij zagen dat er op een balk, aan de rechterzijde van de trekker, het chassisnummer […] was ingeslagen. Het chassisnummer […] is vervolgens door ons bevraagd in het systeem van het Rijksdienst voor Wegverkeer en daaruit bleek dat het toebehoort aan een trekker, voorzien van het kenteken […], van het merk DAF type TE47 XS op naam van […] geboren op […]. Naar aanleiding van voorgaande bevindingen kan worden vastgesteld dat ket kenteken […] toebehoort aan de trekker welke in de loods werd aangetroffen.

Oplegger:

Wij zagen tevens dat er zich in de loods een oplegger, voorzien van het kenteken […], bevond. Wij zagen dat de oplegger geheel wit was. Wij zagen aan de hand van nog aanwezige plakresten dat er belettering van […] had opgezeten.

p. 2849: Uit gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer bleek dat het kenteken […] is afgegeven voor een oplegger van het merk van Eck, type DT-31. Het kenteken is ten name gesteld van […] transport materieel BV, […] te Rotterdam. Op 31 oktober 2014 bleek het kenteken niet als gestolen gesignaleerd te staan. Derhalve kon worden vastgesteld dat de oplegger welke zich in de loods gelegen aan de […] bevond voorzien was van valse danwel vervalste kentekenplaten.

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 29 oktober 2014 (map 6, dossierpagina 2786 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 2786: Wij hebben […] aangegeven dat wij graag informatie wilden over de verkoop van een trailer en een trekker voorzien van de kentekens […] en […]. (…) Hierop heeft […] in een computer van […] Trucks b.v. gekeken en vertelde dat de desbetreffende trailer en trekker op 16 oktober 2014 door het bedrijf verkocht zijn aan één persoon met de navolgende personalia; […], […] geboren op […] te Bagdad.

p. 2787: Nadat wij gevraagd hadden hoe de verkoop tot stand was gekomen verklaarde […] het volgende: Ongeveer een week voor de verkoop van de trailer en de trekker werd het bedrijf […] Trucks b.v. gebeld door een persoon en die vertelde dat hij interesse had in een trekker en een trailer. (…) De trekker waarin hij interesse had was een DAF, voorzien van het kenteken […] en type TE47XS maar is bij de meeste mensen bekend als een XF95 430. De DAF is door ons gekocht van het bedrijf […] Logistics en is voorzien van de kleuren oranje en blauw. De bedrijfsstickers op de trekker zijn door […] zelf verwijderd. De man vertelde dat hij ook op zoek was naar een trailer met rollerbanen en dan het liefst een gesloten trailer. Hij wilde de trekker en trailer zo snel mogelijk hebben. Op dat moment hadden wij op het bedrijf nog geen trailer staan met rollerbanen, we hadden wel een reeds aangekochte trailer staan bij […] Logistics maar die moesten we nog ophalen. (…) Nadat er telefonisch contact is geweest heeft de man nog meerdere keren gebeld om te vragen of de trailer al binnen was. Ik kan u niet meer met zekerheid vertellen met wat voor telefoonnummer die man belde maar ik heb hier op bureau nog een notitie liggen met daarop onder andere DAF en het telefoonnummer […] en het is wel waarschijnlijk dat dat het telefoonnummer van die man was. (…) Uiteindelijk zijn er op 16 oktober 2014 rond 16:00 uur drie personen naar het bedrijf gekomen om de trailer en de trekker te kopen en mee te nemen. Het waren twee Arabisch uitziende mannen en een blanke Nederlander. Ik kan de mannen als volgt omschrijven: De eerste man was degene op wie zijn naam de trailer en trekker zijn overgeschreven. Dit was […] en hij zag er precies zo uit als in zijn paspoort waarvan ik u een kopie heb gegeven.

p. 2788: De tweede man was een buitenlandse man en hij gaf aan uit Amsterdam te komen. Ik schat hem rond de 25 jaar oud. Hij had een Arabisch uiterlijk, ik denk Irakees of Marokkaans maar dat weet ik niet zeker. Hij had kort zwart haar maar niet heel kort. Hij sprak Nederlands met een Arabisch/Amsterdams accent. Hij had een normaal postuur en was ongeveer 1.75 cm lang. Voor zover ik me herinner had hij geen tatoeages of oorbellen. Ik heb ook het idee dat ik hem vooraf aan de telefoon gehad heb. Ik zal hem vanaf nu buitenlandse man noemen. De derde man was een blanke Nederlandse jongen en hij was wat langer als de tweede buitenlandse man. Hij had kort donkerblond haar en was een doodnormale jongen, ik kan me geen bijzonderheden van hem herinneren. Ook hem schat ik rond de 25 jaar oud. Hij had volgens mij ook een beetje een Amsterdams accent. Ik zal hem vanaf nu blanke Nederlandse man noemen. (…) Ik heb […] in jullie bijzijn even opgebeld en hij dacht dat ze in een groene Ford Focus Station reden. Nadat ze bij ons bedrijf waren regelde de buitenlandse jongen alles en zei dat de trailer en trekker op naam moesten komen van […]. De buitenlandse man vertelde dat hij samen met de blanke Nederlandse man een handeltje zou hebben en ze gingen nu in de transport. […] liep een beetje achteraf en bemoeide zich niet met de zaken. (…) Uiteindelijk is de trekker verkocht voor € 6.050,- en de trailer voor € 2.904,-. De buitenlandse man heeft de trekker en de trailer cash betaald en deed dit volgens mij met biljetten van € 50,-. Ze zijn hier een tijd geweest en de buitenlandse man en […] zijn ongeveer tussen 17:15 uur en 17:30 uur bij het bedrijf vertrokken in de auto. Volgens mij moest de buitenlandse man […] naar huis brengen. De trekker deed het eerst niet en daar moest eerst nog wat aan gesleuteld worden voordat hij kon rijden. De elektrische ramen van de trekker bleken het niet te doen en ook een aantal andere dingen deden het niet maar de blanke Nederlandse man gaf aan dat bij daar zelf wel naar zou gaan kijken. Ook bleek dat de rollerbanen maar voor 75 % werkten. De blanke man zou de trekker met trailer gaan besturen en die moest dus nog even wachten. De andere twee waren toen al vertrokken. Uiteindelijk is de blanke man om ongeveer 18:00 uur vertrokken met de trekker en trailer. (…) Bij de verkoop van trekkers zit er bijna altijd een minimale hoeveelheid brandstof in de tank (…).

- Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 november 2014 (map 6, dossierpagina 2800 e.v.), waarin onder meer het volgende is opgenomen:

p. 2800: Op 28 oktober 2014 is er onderzoek gedaan bij het bedrijf […] Trucks b.v., gelegen aan de […] te Groot-Ammers. Hieruit bleek dat daar op 16 oktober 2014 een trailer en een trekker voorzien van de kentekens […] en […] zijn verkocht.

p. 2801: De chauffeur is omstreeks 18.00 uur vertrokken met de voornoemde trekker en trailer. De verkoper gaf aan niet te weten hoeveel brandstof er tijdens de verkoop in de trekker zat maar volgens hem zit er bijna altijd een minimale hoeveelheid brandstof in de tank. (…) Naar aanleiding van de voornoemde bevindingen hebben wij, verbalisanten, op 29 oktober 2014 een onderzoek gestart naar de videobeelden bij het Shell tankstation […] gelegen aan de Rijksweg A27 (…). Dit tankstation is gelegen in de nabijheid van Groot Ammers. (…) Op videobeelden van 16 oktober 2014 zagen wij op de camera, welke op de truckpomp staat gericht, een trekker aan komen rijden. Volgens de registratie van de videobeelden was dit omstreeks 19.03.45. (…) Hiernaast was het kenteken […] op de trekker te zien. Vervolgens is te zien dat (…) de chauffeur uit de trekker stapt (…).

p. 2804: Aan de hand van verkregen en voornoemde videobeelden wordt de chauffeur door ons herkent als verdachte [...].

- Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor van verdachte […] d.d. 27 januari 2015 (map 7, dossierpagina 3740 e.v.) waarin hij onder meer heeft verklaard:

p. 3741: Kort nadat ik vrij was gekomen ben ik via een vriend van me, […], in contact gebracht met een neger genaamd Rasta in Capelle aan den IJssel. […] was op de hoogte van mijn financiële situatie. Ik had op dat moment geen woning en geen geld. Die neger had een manier voor mij om geld te verdienen. Ik zou mijn bankrekening afgeven en dan zouden zij 10.000 euro storten. Ik mocht dan 5000 euro houden en de andere 5000 euro moest ik dan opnemen. De eerste keer dat ik ze ontmoet heb was bij het snelwegrestaurant aan de A4. Er kwam iedere keer maar geen geld op de rekening en ik vroeg daar steeds om. Uiteindelijk hebben ze mij gezegd dat ik zelf maar met ze moest gaan praten. (…) Die Marokkaan kwam toen in een Ford Focus en die Nederlander kwam op een zwarte motor. Dit was uiteindelijk ongeveer 2 weken voordat ik de vrachtwagen op mijn naam kreeg. In plaats van dat ze spraken over de bankrekening begon de Nederlander over een vrachtwagen op mijn naam zetten. De Nederlander vertelde wel dat het niet was gelukt omdat er 4 mensen waren opgepakt op de A4 met een vuurwapen en voor witwassen. Nu weet ik dat ze toen helemaal niet wilden spreken over de bankrekening maar alleen maar over die vrachtwagen.

Ik weet de namen niet van de Nederlander en Marokkaan maar ik zou ze gelijk herkennen. De Nederlander was een smalle blonde jongen. Hij rookte alleen maar Camel, zijn manier van praten was een beetje zielig, hij had schulden en kon de vrachtwagen niet op zijn naam zetten. Hij had mij op voorhand al 1000 euro gegeven, in mijn ogen leek het dat het eerlijk werk was. (…) Die Marokkaan had krullen en had een lange jas met een grote bontkraag, hij was een beetje dik en een papzakje. Als jullie gaan kijken bij de beelden van het snelwegrestaurant aan de A4 zal ik ze gelijk kunnen herkennen.

V: Wij tonen jou foto nummer 1 (de rechtbank begrijpt de foto op p. 3745). Wat kun je over die persoon vertellen?

A: Dat is de Nederlander en degene die mij heeft gevraagd of ik de vrachtwagen op mijn naam wilde zetten, hij wilde de vrachtwagen gaan rijden, hij heeft mij 1000 euro betaald, hij deed alsof hij de baas was maar volgens mij was die Marokkaan dat.

V: Wij tonen jou foto nummer 2 (de rechtbank begrijpt de foto op p. 3746). Wat kun je over die persoon vertellen?

A: Dat is de Marokkaan. Die had stapels met geld bij zich.

p. 3742: Daar vertelde de Nederlander mij dat hij vrachtwagen wilde rijden maar dat hij dus de vrachtwagen niet op zijn naam kon zetten. Hij heeft mij 1000 euro vooraf betaald. De Nederlander vertelde mij dat hij voeding en producten wilde vervoeren van België naar Nederland te vervoeren en andersom. Ik heb daar akkoord gegeven, wij hebben nummers uitgewisseld en zijn onze weg gegaan. Voor het op mijn naam zetten van de vrachtwagen zou ik 9500 euro krijgen als de trailer werd gehuurd en de Volkswagen Golf na maximaal 2 maanden. Dit komt in totaal neer op ongeveer 15000 euro. Omdat ik niet wilde dat de trailer gehuurd werd en het niet lukte met overschrijven van de eerste vrachtwagen moesten zij de

aanschaf van de vrachtwagen betalen. Hierom zou ik het geld dus later pas krijgen. Ik heb het telefoonnummer van de Nederlander opgeslagen in mijn telefoon onder de naam Hollander chauffeur of zoiets. In heb hem mijn telefoonnummer […]. Die Hollander belde mij een paar dagen later om te zeggen dat hij een trailer wilde huren. Ik wilde daar niet mee akkoord gaan en wij hebben toen afgesproken dat we een trailer zouden kopen. De Nederlander wilde een trailer met schuifzuilen. Dit zijn wieltjes die in de bodem zitten waardoor je makkelijk kan laden en dit wordt veel gebruikt in de havens en luchthavens. Omdat hij hier om vroeg had ik het idee dat het wel serieus was. We hebben toen afgesproken dat hij zou gaan zoeken en dat we daarna samen de vrachtwagen en

trailer zouden gaan kopen. Op de dag dat de vrachtwagen op mijn naam kwam kwamen ze mij ophalen op het Sandelingeplein in Rotterdam. Ik heb op geen enkele manier contact gehad met het bedrijf dus ik denk dat zij, en dan met name de Nederlander, geregeld hebben. Ze waren met zijn tweeën, de Nederlander en de Marokkaan, in de Ford Focus. (…)

De Nederlander had kennelijk eerder al gebeld voor een Megatruck en een Mega trailer. De Nederlander en de Marokkaan hebben vervolgens de onderhandelingen gedaan met die

mensen. Wij zeiden dat de Nederlander de vrachtwagen zou rijden, de Marokkaan had de hersens en ik had het bedrijf.

V: Uit onderzoek is gebleken dat er op 16 oktober 2014 rond 16:00 uur drie personen naar het bedrijf […] te Groot Ammers zijn gekomen om een trailer en trekker te kopen en mee te nemen. Wij tonen u een factuur van de aanschaf van de vrachtwagen en trailer. Wat kunt u ons hierover verklaren?

p. 3743: A: Ja dat klopt. Dit zijn de facturen van mijn vrachtwagen en trailer. Ik zeg mijn maar ik heb de vrachtwagen en trailer nooit in mijn bezit gehad. Alle papieren heb ik ook thuis op de vrachtbrieven na heb ik thuis liggen. Ik heb gewoon alle papieren thuis.

Nadat we betaald hadden bleef de Nederlander wachten bij het bedrijf omdat ze wat met de hydraulica van de trailer. De Nederlander had mij gezegd dat hij daarna met de vrachtwagen en trailer naar Amsterdam zou rijden en daarna in een loods zou zetten. De Marokkaan heeft mij terug gebracht naar Rotterdam in de Ford Focus. Diezelfde avond zou de Nederlander en Marokkaan naar mij toe komen om het geld van de verzekering te betalen. Toen ze aankwamen zeiden ze dat ze het geld waren vergeten. Ik geloofde ze omdat ik er van uit ging dat als ze van Amsterdam naar Rotterdam je niet expres je geld vergeet. Daarna heb ik ze nooit meer gezien.

3.3.3.

Redengevende feiten en omstandigheden feit 3

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het onder 3 ten laste gelegde feit op grond van de volgende bewijsmiddelen, waarbij de rechtbank – nu er door of namens verdachte geen vrijspraak is bepleit – zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen, te weten:

 • -

  het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van doorzoeking loods d.d. 2 november 2014 (map 6, dossierpagina’s 2850, 2854, 2855, 2858 en 2859);

 • -

  het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 november 2014 (map 6, dossierpagina 2863 e.v.);

 • -

  het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 24 november 2014 (map 6, dossierpagina 2867 e.v.);

3.3.4.

Redengevende feiten en omstandigheden feit 4

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het onder 4 ten laste gelegde feit op grond van de volgende bewijsmiddelen, waarbij de rechtbank – nu er door of namens verdachte geen vrijspraak is bepleit – zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen, te weten:

 • -

  het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 januari 2015 (map 6, dossierpagina 2887 e.v.);

 • -

  het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 januari 2015 (map 6, dossierpagina 3032 e.v.);

 • -

  het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 januari 2015 (map 6, dossierpagina 3076 e.v.);

- het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 januari 2015 (map 6, dossierpagina 3114 e.v.);

 • -

  het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van doorzoeking d.d. 4 december 2014 (map 2, dossierpagina 555 e.v.);

 • -

  het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 13 februari 2015 (map 7, dossierpagina 3358 e.v.), met als bijlagen een drietal rapporten van bevindingen technisch onderzoek, d.d. 27 januari 2015 (map 7, dossierpagina 3363-3377);

 • -

  het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 oktober 2015 (los in dossier opgenomen).

3.4.

Bewijsoverweging ten aanzien van feit 1

De raadsman van verdachte heeft betoogd dat zijn cliënt wegens gebrek aan wettig en overtuigend bewijs dient te worden vrijgesproken van het hem onder 1 primair ten laste gelegde feit omdat hij noch betrokkenheid heeft gehad bij de uitvoering van de diefstal noch als medepleger kan worden aangemerkt. Bij gelegenheid van zijn pleidooi heeft hij een scenario geschetst waarbij zijn cliënt zonder kwade bedoelingen een trekker heeft gekocht en een oplegger heeft gehuurd en deze trekker en oplegger vervolgens heeft verhuurd aan een derde, die hiermee de ten laste gelegde diefstal heeft gepleegd zonder dat zijn cliënt daar weet van had. De raadsman heeft aangevoerd dat het dossier geen enkel bewijsmiddel bevat dat duidt op strafrechtelijke betrokkenheid van zijn cliënt. Op basis van het beeldmateriaal is niet vast te stellen dat […] de bij feit 1 op de dagvaarding betrokken chauffeur is geweest, aldus de raadsman.

De rechtbank volgt de raadsman niet in zijn pleidooi en overweegt het volgende. Het door de raadsman geschetste scenario is naar het oordeel van de rechtbank, gelet op de zich in het dossier bevindende onderzoeksresultaten, volstrekt niet aannemelijk.

Vooropgesteld moet worden dat het scenario dat door de verdediging bij pleidooi naar voren is gebracht op geen enkele wijze is onderbouwd. De verklaring van verdachte valt op geen enkele wijze te toetsen omdat hij geen verifieerbare persoonsgegevens van de beweerde huurder heeft willen noemen. Daar komt bij dat verdachte zich gedurende de gehele procedure voornamelijk heeft beroepen op zijn zwijgrecht. Verdachte is diverse malen verhoord – in totaal 20 keer – en heeft tijdens deze verhoren geen uitleg willen geven over de onderzoeksbevindingen. Het is uiteraard het recht van een verdachte om te zwijgen, maar door tot aan een week voor de zitting geen enkele verklaring te willen afleggen, heeft verdachte zelf geen enkel aanknopingspunt geboden dat steun geeft aan het thans namens hem geschetste alternatieve scenario. Niet alleen heeft verdachte zijn verklaring niet onderbouwd, maar daarnaast is deze verklaring ook strijdig met de eerder afgelegde verklaring van verdachte dat de rode Scania die hij op zijn naam heeft staan, niet “de” rode Scania is. De rechtbank begrijpt dat verdachte hiermee bedoelde te zeggen dat de Scania die hij op naam heeft staan, niet de rode Scania is waarmee de diefstal bij Swissport is gepleegd.

Afgezien van de vaststelling dat verdachte – voor zover hij al iets heeft verklaard – wisselende verklaringen heeft afgelegd, acht de rechtbank die verklaringen ook volstrekt onaannemelijk. In dit verband wijst de rechtbank onder meer op de verschillende telefoonnummers die verdachte slechts heeft gebruikt bij respectievelijk de aankoop van de trekker en de huur van de oplegger en waarvoor hij geen reden heeft aangevoerd. Bovendien heeft verdachte zowel bij de aankoop van de Scania truck als bij het huren van de oplegger telefoonnummers opgegeven die slechts zeer korte periode in gebruik zijn geweest en die bijna alleen zijn aangewend om de betreffende bedrijven te bellen. Uit onderzoek is daarnaast gebleken dat de betreffende twee telefoons samen met twee andere telefoons zijn aangeschaft bij de Kijkshop voor 11 euro per stuk. Door de politie worden deze telefoons bestempeld als actietelefoons. Voorts acht de rechtbank het opvallend dat de telefoon van verdachte zowel op de dag van de diefstal als de dag erna uitgeschakeld stond, terwijl deze – op een kort verblijf in het buitenland na – verder een heel jaar in werking is geweest.

Daarnaast zijn de omstandigheden waaronder de oplegger is gehuurd en vervolgens is teruggebracht opmerkelijk te noemen. Volgens getuige […] van het bedrijf […] bleek de oplegger die verdachte wilde huren te hoog voor de trekker. Verdachte zag dit ook en heeft toen terstond iemand gebeld, maar is vervolgens toch met de combinatie gaan rijden. De oplegger is door iemand anders teruggebracht, nadat deze eerst een week had stilgestaan. Bovendien moesten daarvoor maar liefst twee andere bedrijven worden ingeschakeld, terwijl de trekker waarmee de oplegger was opgehaald daarvóór al naar de stalling was gebracht en was geschorst. Verdachte heeft het geld voor de huur laten overmaken door […], naar eigen zeggen omdat hij in de veronderstelling was dat hij als transportbedrijf een dergelijke combinatie niet mocht verhuren. Tegen […] heeft hij echter gezegd dat het hem niet lukte om een rekening te betalen.

Voorts zijn de snapshots van de camerabeelden van Swissport waarop de bestuurder van de rode Scania te zien is, vergeleken met twee foto’s van verdachte. Hierbij zien verbalisanten enige gelijkenis, waarbij voornamelijk de gelijkenis aan de lippen en de neus opvallend wordt genoemd. De rechtbank heeft deze gelijkenis tussen de beelden van de chauffeur en verdachte ter terechtzitting eveneens waargenomen.

De rechtbank overweegt dat het dossier diverse onderzoeksbevindingen bevat die – elk op zichzelf en in onderlinge samenhang bezien – zo belastend zijn voor verdachte dat het op zijn weg had gelegen om voor (ieder van) die bevindingen aan te geven waarom daaraan desondanks een andere dan de klaarblijkelijke betekenis moet worden toegekend. Tijdens het onderzoek ter terechtzitting heeft verdachte er echter voor gekozen zich op zijn zwijgrecht te beroepen dan wel ontwijkende antwoorden op vragen van de rechtbank te geven.

De rechtbank merkt in dit verband nog op dat het op z’n zachtst gezegd ook opvallend is dat, waar verdachte in het begin nog verklaarde dat zijn Scania niet “de Scania” was, dus niet de Scania waarmee de diefstal was gepleegd, verdachte kort voor de zitting als het einddossier vaststaat, opeens gaat verklaren dat zijn Scania wellicht toch wel “de Scania” was, maar dat iemand anders ‘m dan bestuurde. Daarmee lijkt het erop dat verdachte een alternatief scenario heeft willen bedenken dat paste op de bewijsmiddelen die voor verdachte ongunstig waren.

Gelet op voorgaande acht de rechtbank de verklaring van verdachte dat hij de combinatie op het moment van de diefstal aan een derde had verhuurd ongeloofwaardig en slechts afgelegd met het doel de waarheid te verhullen. Naar het oordeel van de rechtbank kan het – gelet op de bevindingen in het dossier en de gelijkenissen tussen de chauffeur van de combinatie en verdachte – niet anders dan dat het verdachte zelf is geweest die de bestuurder is geweest van de Scania truck op 20 juni 2014. Daarmee is naar het oordeel van de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de diefstal bij Swissport heeft gepleegd.

Overweging ten aanzien van het medeplegen

Uit onderzoek is gebleken dat het telefoonnummer van verdachte in een periode van 9 maanden totaal 460 keer contact heeft gehad met het nummer […]. Dit nummer wordt toegeschreven aan […]. Op de dag van de aankoop van de Scania trekker heeft verdachte 14 keer gebeld met het nummer van […]. Tevens heeft het nummer van verdachte om 17:11 uur die dag een mast aangestraald in de buurt van het woonadres van […]. Uit de verklaring van getuige […] blijkt dat verdachte tijdens de koop van de trekker werd vergezeld door een licht getinte man. Deze man heeft voornamelijk de onderhandelingen over de verkoopprijs gevoerd.

Ook tijdens het huren van de oplegger op 5 juni 2014 heeft verdachte contact gehad met het nummer, in gebruik bij […]. Volgens een medewerker van het bedrijf […] heeft verdachte – toen bleek dat de combinatie te hoog was – gebeld met iemand die, naar zeggen van verdachte, erover ging. Vervolgens is verdachte omstreeks 12.00 uur toch met de combinatie gaan rijden. Uit onderzoek is gebleken dat verdachte met zijn telefoonnummer […] op 5 juni 2014 tussen 11:03 uur en 12:53 uur zeven keer telefonisch contact heeft gehad met het nummer, in gebruik bij […]. Verdachte heeft met dit nummer […] in die periode met niemand anders contact gehad.

Gelet op voorgaande is de rechtbank van oordeel dat verdachte bij het plegen van de diefstal bij Swissport nauw en bewust heeft samengewerkt met een ander of anderen. Uit de bewijsmiddelen blijkt immers ook dat het niet anders kan dan dat bij de onderhavige diefstal informatie naar buiten is ‘gelekt’. Verdachten wisten immers precies de locatie van de goederen te vinden.

3.5.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1 primair, 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat

Feit 1

Primair

hij op 20 juni 2014 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen vier vrachtpallets met ongeveer 4500 laptops/notebooks (merk Toshiba), toebehorende aan Swissport, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s).

Feit 2

hij op 3 december 2014 te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- een oplegger, merk Hertoghs, kenteken […], en

- 23 pallets met een grote hoeveelheid elektronische apparatuur en/of toebehoren en andere goederen (waaronder in elk geval een hoeveelheid elektrische tandenborstels, merk Oral-B, en fototoestellen/camera's en/of toebehoren, en verrekijkers, merk Nikon, en computeronderdelen, merk Dell), toebehorende aan CTS Group en/of andere rechthebbenden, waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van een valse sleutel, te weten een zogeheten "TAG" en een beveiligingscode, tot het gebruik waarvan hij, verdachte en zijn mededaders, niet (voor dit doel) gerechtigd waren.

Feit 3

hij in de periode van 10 november 2014 tot en met 3 december 2014 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, een reisdocument voorhanden heeft gehad, te weten een nationaal paspoort van Groot Brittannië, waarvan hij wist dat het reisdocument vals was, en bestaande die valsheid in het volgende:

- het afgebeelde paspoort is voorzien van een invulling, die afwijkt van de wijze waarop de autoriteiten van Groot Brittannië een nationaal paspoort van Groot Brittannië, van dit model, voorzagen van persoons- en afgiftegegevens;

- de machine-leesbare zone op de personaliabladzijde voldoet niet aan de daarvoor geldende standaard, bevat teveel karakters en bevat foute controlegetallen;

- op de vermelde afgiftedatum, 26 november 2005, werd dit model paspoort al lang niet meer afgegeven door de Britse autoriteiten;

- de basisbedrukkingen van het voorste schutblad, de linker binnenzijde van de kaft, en die van bladzijde 32 zijn, in tegenstelling tot die in een origineel exemplaar, beiden scheef geplaatst;

- het formaat, de positie en het gebruikte lettertype voor de vermelding van het paspoortnummer op bladzijde 1 komen allen niet overeen met die in een origineel exemplaar.

Feit 4

hij op en/of omstreeks 3 december 2014 te Hoofddorp en/of te Haarlemmerliede, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk, radiozendapparaten, te weten jammers, geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig heeft gehad en heeft gebruikt, terwijl voor het gebruik ervan aan de houder van die radiozendapparaten op grond van hoofdstuk 3 van de Telecommunicatiewet geen vergunning voor het gebruik van frequentieruimte was verleend.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

Hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

4 Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

Feit 1:

Diefstal door twee of meer verenigde personen.

Feit 2:

Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels.

Feit 3:

In het bezit zijn van een reisdocument waarvan hij weet dat het vals is.

Feit 4:

Medeplegen van overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 10.9, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, opzettelijk begaan.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

5 Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.

6 Motivering van de sancties

6.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van de feiten 1 primair, 2 en 3 zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden met aftrek van het voorarrest en ter zake van feit 4 tot een geldboete van € 2000,- subsidiair 30 dagen hechtenis. Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat de vordering van de benadeelde partij Swissport Cargo Services in zijn geheel zal worden toegewezen met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel, en dat de vordering van de benadeelde partij CTS Group zal worden toegewezen tot een bedrag van € 1911,-, met toepassing van hoofdelijke aansprakelijkheid en met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel. Ten aanzien van het beslag heeft de officier van justitie gevorderd dat de goederen, op de lijst van inbeslaggenomen goederen opgenomen onder de volgnummers 4, 5, 7, 9, 15 t/m 18, 20 t/m 22, 26 t/m 36, 38 t/m 42 en 60, verbeurd worden verklaard; dat de goederen, opgenomen onder de volgnummers 11 t/m 14, 24, 25 en 43, worden onttrokken aan het verkeer; dat het geld, opgenomen onder volgnummer 8 wordt bewaard ten behoeve van de rechthebbende; dat het fototoestel, opgenomen onder volgnummer 61 wordt teruggegeven aan verdachte en dat de sleutel met tag, opgenomen onder volgnummer 37 wordt teruggegeven aan CTS Group.

6.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft de rechtbank verzocht bij het bepalen van de strafmaat aansluiting te zoeken bij de LOVS-oriëntatiepunten en de jurisprudentie met betrekking tot ladingdiefstallen. Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij Swissport Cargo Services heeft de raadsman primair betoogd dat die vordering moet worden afgewezen en subsidiair dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij CTS Group heeft de raadsman betoogd dat die vordering niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

6.3.

Oordeel van de rechtbank

Bij de beslissing over de sancties die aan verdachte moeten worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

6.4.

Hoofdstraf

Verdachte heeft zich – samen met anderen - schuldig gemaakt aan twee zeer professioneel georganiseerde diefstallen op bedrijventerreinen.

Op 20 juni 2014 is verdachte met een trailer en oplegger met gestolen kentekenplaten naar Swissport gereden, alwaar hij zich heeft voorgedaan als werknemer van een bedrijf waarmee Swissport zaken deed. Vervolgens is verdachte het terrein van Swissport opgereden en heeft hier vier vrachtpallets met notebooks ter waarde van meer dan 2,5 miljoen euro buit gemaakt.

Op 3 december 2014 heeft verdachte samen met zijn medeverdachten door middel van een valse sleutel het bedrijventerrein van CTS Group betreden waarna hij 23 pallets met waardevolle goederen heeft gestolen. Ook hier wordt de winkelwaarde van de gestolen goederen op meer dan twee miljoen euro geschat. Bij de diefstal bij CTS Group – en waarschijnlijk ook bij de diefstal van Swissport – is gebruik gemaakt van afgeschermde communicatie, van valse en gestolen kentekenplaten, van valse identiteiten en van corrupte werknemers. De verdachten beschikten zeer waarschijnlijk over inside information waardoor zij wisten waar de waardevolle goederen binnen het bedrijf lagen opgeslagen en wat er voor nodig was om die goederen binnen hun bereik te krijgen. Door enkel te handelen uit puur winstbejag heeft hij zich niets aangetrokken van de belangen van de benadeelden en heeft hij zowel Swissport als CTS Group grote schade toegebracht. Door zijn handelwijze is voorts ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen in het economisch handelsverkeer.

Daarnaast heeft verdachte een vals paspoort voorhanden gehad en heeft hij zonder vergunning meerdere jammers aangelegd aanwezig gehad. Een jammer is gebouwd en ontworpen om mobiel telefoonverkeer en plaatsbepaling door middel van het GPS systeem te verstoren dan wel onmogelijk te maken en wordt in het criminele circuit gebruikt om buiten het zicht van de politie te kunnen manoeuvreren. De verstoring van het gsm- en gps-verkeer door signaal jammers kan tevens voor levensgevaarlijke situaties zorgen, omdat ook hulpdiensten in de directe omgeving niet meer mobiel bereikbaar zijn. In dit geval zijn de jammers ook gebruikt om (de voorbereidingen van) de diefstal bij de CTS Group buiten het zicht van de politie te houden.

Nu de rechtbank van oordeel is dat alle bewezenverklaarde feiten verband met elkaar houden, zal zij – anders dan de officier van justitie – één straf opleggen ter zake van alle feiten.

Gelet op de professionaliteit van de diefstallen, de omvang van de buit en het feit dat de rechtbank van oordeel is dat hier geen sprake is van diefstal van lading uit vrachtwagens, zal de rechtbank – anders dan de raadsman heeft betoogd – geen aansluiting zoeken bij de LOVS oriëntatiepunten ter zake van ladingdiefstal.

De rechtbank merkt op dat de officier van justitie bij een eis van 42 maanden gevangenisstraf en een geldboete van € 2000,- – kennelijk – de ernst van de zaak anders waardeert dan de rechtbank.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een vrijheidsbenemende straf van na te noemen duur moet worden opgelegd.

6.5.

Verbeurdverklaring

De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten de telefoons zoals opgenomen op de beslaglijst onder de volgnummers 4, 5, 7 en 60; de trekker (Daf met kenteken […]) zoals opgenomen op de beslaglijst onder volgnummer 9 en de bijbehorende kentekenplaat en sleutel, zoals opgenomen op de beslaglijst onder volgnummers 20 en 22; de kentekenplaat, behorende bij de oplegger, zoals opgenomen op de beslaglijst onder volgnummer 21 en de kleding (volgnummers 15 t/m 18, 26 t/m 36, 38 t/m 42) dienen te worden verbeurd verklaard. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de bewezen verklaarde feiten met behulp van die voorwerpen zijn begaan of voorbereid.

7 Vermogensmaatregel

De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten de jammers en toebehoren (volgnummers 11, 12, 13, 24 en 25), de valse kentekenplaat (volgnummer 14) en het valse paspoort (volgnummer 43) dienen te worden onttrokken aan het verkeer. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat

met betrekking tot of met behulp van die voorwerpen de bewezen verklaarde feiten zijn begaan of voorbereid en dat het ongecontroleerde bezit van die voorwerpen in strijd is met de wet of het algemeen belang.

8. Overige beslissingen omtrent in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen

De rechtbank is van oordeel dat het onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerp, te weten de sleutel met tag (volgnummer 37), dient te worden teruggegeven aan CTS Group, aangezien die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt.

De rechtbank is van oordeel dat het onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven geldbedrag van € 62,60 (volgnummer 8), dient te worden bewaard ten behoeve van de rechthebbende, aangezien tot nu toe geen persoon als rechthebbende kan worden aangemerkt.

9 Vorderingen benadeelde partijen

9.1.

Vordering benadeelde partij Swissport Cargo Services

De benadeelde partij Swissport Cargo Services The Netherlands B.V. heeft een vordering tot schadevergoeding van in totaal € 626.533,09 ingediend tegen verdachte wegens materiële schade die zij als gevolg van het onder 1 ten laste gelegde feit heeft geleden. De rechtbank is van oordeel dat behandeling van die vordering een onevenredige belasting van het strafgeding vormt, zodat de benadeelde partij niet in haar vordering zal kunnen worden ontvangen. De rechtbank overweegt hiertoe dat uit de door de benadeelde partij overgelegde stukken blijkt dat de procedure jegens […] in Duitsland nog loopt. […] Japan […] is immers in hoger beroep gegaan tegen de beslissing van het Landgericht Hamburg. Naar het oordeel van de rechtbank is derhalve nog niet duidelijk of en zo ja, voor welk bedrag Swissport Cargo Services aansprakelijk wordt gehouden. Daarnaast is - naar het oordeel van de rechtbank - niet voldoende duidelijk in hoeverre de BTW heffingen van de douane/fiscus die Swissport heeft moeten betalen, verband houden met deze diefstal. De officier van justitie heeft hierover informatie opgevraagd bij de Belastingdienst, maar deze informatie bevindt zich niet in het dossier, terwijl het voor de rechtbank tevens onduidelijk is waarom er meerdere facturen ten grondslag liggen aan één gestolen lading. Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij niet ontvankelijk is in de vordering.

9.2.

Vordering benadeelde partij CTS Group en schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partij CTS Group Logistics BV heeft een vordering tot schadevergoeding van € 2.312,31 ingediend tegen verdachte wegens materiële schade die zij als gevolg van het onder 2 ten laste gelegde feit heeft geleden. De gestelde schade bestaat uit de schade die aan de oplegger is toegebracht en de aanpassingen die zijn verricht aan het beveiligingssysteem.

De raadsman van verdachte heeft ten aanzien van de benadeelde partij CTS Group aangevoerd dat de vordering onvoldoende duidelijk is, nu de bij de vordering gevoegde facturen niet gericht zijn aan CTS Group BV maar aan Secured Transport BV en aan […] Vastgoed BV.

De rechtbank overweegt hieromtrent dat CTS Group Logistics BV op het voegingsformulier benadeelde partij duidelijk heeft aangegeven dat de bedrijven Secured Transport BV en […] Vastgoed BV beide onderdeel zijn van CTS Group BV. […] Vastgoed BV is de BV met betrekking tot het pand en Secured Transport BV is de onderneming waartoe de transportmiddelen behoren. Naar het oordeel van de rechtbank is hiermee voldoende duidelijk geworden dat CTS Group, waaronder beide vennootschappen vallen, de schade heeft geleden en de vergoeding daarvan dus ook kan vorderen. De rechtbank is van oordeel dat de schade tot een bedrag van € 1.911,- rechtstreeks voortvloeit uit het onder 2 bewezen verklaarde feit. De vordering zal derhalve in zoverre worden toegewezen. De gevorderde BTW kan het bedrijf echter zelf in mindering brengen bij de fiscus en zal om die reden niet worden toegewezen. Daarbij zal de rechtbank bepalen dat indien een medeverdachte dit bedrag geheel of gedeeltelijk heeft betaald, verdachte in zoverre zal zijn bevrijd.

Daarnaast dient verdachte te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het overige niet in haar vordering ontvangen.

schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank ziet als gevolg van verdachtes onder 2 bewezen verklaarde handelen [kort gezegd: diefstal in vereniging met valse sleutels] aanleiding ter zake van de vordering van de benadeelde partij de schadevergoedingsmaatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht op te leggen.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

artikel 33, 33a, 36b, 36c, 36f, 47, 57, 231, 311 van het Wetboek van Strafrecht;

artikel 1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten;

artikel 10.9 van de Telecommunicatiewet.

11 Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte de onder 1 primair, 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 3.5. weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.

Bepaalt dat de bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 4. vermelde strafbare feiten opleveren.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van dertig (30) maanden.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart verbeurd:

- 4. 1.00 STK Telefoontoestel Kl: wit, SAMSUNG gt-E1200i incl simkaart;

- 5. 1.00 STK Telefoontoestel Kl: zwart SAMSUNG GT-E1200i incl simkaart;

- 7. 1.00 STK Telefoontoestel Kl: blauw ONBEKEND GT-E1200i incl simkaart;

- 9. 1.00 STK Personenauto […] DAF 14-900111;

- 15. 1.00 STK Pruik;

- 16. 1.00 STK Pet;

- 17.1.00 STK Handschoen;

- 18. 1.00 STK Bivakmuts;

- 20. 2.00 STK Kentekenplaat […];

- 21. 1.00 STK Kentekenplaat […];

- 22. 1.00 STK Sleutel;

- 26. 1.00 STK Broek PALL MALL;

- 27. 1.00 STK Trui TRICORP;

- 28. 1.00 STK Trui GAASTRA;

- 29. 1.00 STK Bril;

- 30. 1.00 STK Vest G-STAR;

- 31. 1.00 STK Kleding betreft een Poncho;

- 32. 1.00 STK Pet TOMMY HILFIGER;

- 33. 1.00 PR Handschoen, betreft werkhandschoenen;

- 34. 1.00 STK Haarversteviger ALBERT HEYN gel;

- 35. 2.00 STK Muts;

- 36. 1.00 STK Muts betreft een geïmproviseerde bivakmuts;

- 38. 1.00 PR Handschoen betreft werkhandschoenen;

- 39. 1.00 STK Diverse coll. geblokt??;

- 40. 1.00 STK Sjaal;

- 41. 1.00 PR Schoeisel HUGO BOSS;

- 42. 1.00 PR Schoeisel;

- 60. 1.00 STK Telefoontoestel SAMSUNG GSM 14-900105, + batterij en oplader.

Onttrekt aan het verkeer:

- 11. 1.00 STK Diverse- betreft een jammer met 8 antennes, incl voeding;

- 12. 1.00 STK Diverse CARPOINT A300-350W-12V, betreft een omvormer12V-220v incl accuklemmen;

- 13. 1.00 STK Accu Kl: zwart 12V;

- 14. 1.00 STK Kentekenplaat […];

- 24. 1.00 STK Diverse - 14-900110 betreft een Jammer;

- 25. 1.00 STK Diverse – betreft een Jammer;

- 43. 1.00 STK Paspoort GROOT BRITTANNI.

Gelast de teruggave aan de rechthebbende CTS Group van:

- 37. 1.00 STK Sleutel – sleutel met een zgn druppel (elektronische tag).

Gelast de teruggave aan de verdachte van:

- 61. 1.00 STK Fototoestel SAMSUNG digitale incl. SD kaart.

Gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van:

- 8. Geld Euro - 1 x 50, 1 x 10, 2,60 kleingeld, waarde 62,60 euro.

Verklaart de benadeelde partij Swissport Cargo Services The Netherlands B.V. niet-ontvankelijk in de vordering.

Wijst toe de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partij CTS Group Logistics BV geleden schade tot een bedrag van € 1.911,-, bestaande uit materiele schade, en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan CTS Group Logistics BV voornoemd, tegen behoorlijk bewijs van kwijting.

Veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken.

Verklaart de benadeelde partij CTS Group Logistics voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering.

Legt verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van slachtoffer CTS Group Logistics BV de verplichting op tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 1.911,-, bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 29 dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft.

Bepaalt dat voor zover dit bedrag of een gedeelte daarvan reeds door of namens een van de medeverdachten aan de benadeelde partij en/of de Staat is betaald, verdachte in zoverre van die verplichting zal zijn ontslagen.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. M. Daalmeijer, voorzitter,

mr. I.M. Nusselder en mr. J.A.M. Jansen, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. A. Keulers,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 4 november 2015.

Mr. Jansen is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

1 De hierna genoemde paginanummers verwijzen naar het dossier Elsmore, dossiernummer PL27RR/15-900003.