Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2015:9621

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
29-10-2015
Datum publicatie
06-11-2015
Zaaknummer
C/15/231399 HA RK 15-137
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Sectie handel en insolventie

MvL/PvdV

zaaknummer / rekestnummer: C/15/231399 / HA RK 15-137

Beschikking van 29 oktober 2015

in de zaak van

naamloze vennootschap ING BANK N.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. E.T.A. Boers te Alkmaar.

1 Het verzoek en de beoordeling daarvan

Op 28 augustus 2015 is binnengekomen ter griffie van de rechtbank het verzoek dat strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van Tim Boijenk, geboren op 18 augustus 1948 te Amsterdam, laatstelijk gewoond hebbend te Alkmaar en op 12 februari 2015 overleden te Alkmaar (hierna ook: erflater).

Erflater heeft bij testament over zijn nalatenschap beschikt. Bij dit testament heeft hij de heer J.P.Th. Beentjes en de heer A.P. Ouwehand als executeurs benoemd. Blijkens het verzoekschrift hebben beiden de benoeming tot executeur afgewezen. De bekende erfgenamen hebben blijkens de overgelegde akte d.d. 8 mei 2015 de nalatenschap verworpen.

De nalatenschap wordt thans onbeheerd gelaten. Verzoekster heeft ter onderbouwing van haar verzoek aangevoerd dat zij schuldeiser is van de nalatenschap uit hoofde van een overeenkomst van hypothecaire geldlening tussen erflater en verzoekster.

Door het overlijden van erflater is de hoofdsom van lening met de rente terstond opeisbaar geworden. Deze vordering bedroeg per 29 april 2015 € 194.712,68 en loopt maandelijks op met € 667,08 aan onbetaalde rente.

De rechtbank is van oordeel dat voor verzoekster het gevaar bestaat dat haar vordering niet ten volle en niet binnen redelijke tijd zal worden voldaan omdat de nalatenschap van erflater thans niet behoorlijk wordt beheerd en afgewikkeld, zoals bedoeld in art. 4:204 lid 1 sub b BW.

Mr. drs. J.H.M. Erkamp, notaris te Alkmaar, heeft zich bereid verklaard als vereffenaar in deze op te treden.

Verzoekster heeft laten weten af te zien van een mondelinge behandeling van het verzoek.

Het verzoek is op de wet gegrond en zal worden toegewezen.

Uit het oogpunt van kostenbesparing vraagt verzoekster de rechtbank om de beschikking via rechtspraak.nl te publiceren in plaats van in een voorgeschreven nieuwsblad. Verzoekster voert daartoe aan dat, nu de schulden naar verwachting groter zijn dan de baten en ieder kan kennisnemen van de benoeming van vereffenaar via het internet, de voorgeschreven wettelijke kostbare wijze van bekendmaking van de benoeming van de vereffenaar geen redelijk belang dient.

Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

2 De beslissing

De rechtbank

benoemt mr. drs. Johannes Hendrikus Maria Erkamp, notaris, kantoorhoudende te Alkmaar, Kennemerstraat 17 (1814 GA),

tot vereffenaar van de nalatenschap van

Tim Boijenk, geboren op 18 augustus 1948 te Amsterdam, overleden op 12 februari 2015 te Alkmaar, laatstelijk gewoond hebbend te Alkmaar,

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant en ontslaat de vereffenaar van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

verstaat dat deze beschikking bekend zal worden gemaakt door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.E. van der Veen en in het openbaar uitgesproken op 29 oktober 2015.