Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2015:9446

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
30-10-2015
Datum publicatie
02-11-2015
Zaaknummer
15/870948-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Promis; mega HI.

Verdachte heeft zich, samen met anderen, schuldig gemaakt aan twee bedrijfsinbraken in twee winkels van Hi, een dochteronderneming van telecombedrijf KPN. Met gebruikmaking van een valse sleutel, te weten met de sleutel en de persoonlijke toegangscode van een medewerker van de Hi winkel, heeft verdachte zich samen met zijn mededader telkens de toegang verschaft tot het winkelpand en de aldaar aanwezige (aanzienlijke) voorraad mobiele telefoons uit de kluis weggenomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/870948-14 (P, onderzoek HI)

Uitspraakdatum: 30 oktober 2015

Tegenspraak

Vonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van

7 en 16 oktober 2015 in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres],

feitelijk verblijvende te [adres 2].

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. M. van Oosten en van wat verdachte en zijn raadsvrouw, mr. C.H. Dijkstra, advocaat te Amersfoort, naar voren hebben gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging als bedoeld in artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering, ten laste gelegd dat:

feit 1

hij op of omstreeks 15 maart 2014 te Zaandam, gemeente Zaanstad, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een winkel (gelegen aan de Gedempte Gracht 16-16a) heeft weggenomen 80, althans een of meer telefoon(s) (ter waarde van ongeveer 25.187,09) en/of 350 Euro, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN/HI, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten (een) sleutel(s) en/of (toegangs)code, tot welk gebruik hij, verdachte en/of zijn

mededader(s) niet gerechtigd was/waren;

feit 2

hij op of omstreeks 25 april 2014 te Purmerend tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een winkel (gelegen aan de Hooghstraat 5K) heeft weggenomen 80, althans een of meer telefoon(s) (ter waarde van ongeveer 30.210,00 Euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan KPN/HI, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten (een) sleutel(s) en/of (toegangs)code, tot welk gebruik hij, verdachte en/of zijn mededader(s) niet gerechtigd was/waren.

2 Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3 Bewijs

3.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de ten laste gelegde feiten.

3.2.

Bewijsmiddelverweer feit 2

Door de raadsvrouw van verdachte is aangevoerd, zoals verwoord in haar pleitnotitie, dat het proces-verbaal vergelijking daders op beelden van de Hi winkels Purmerend en Zaandam (zaaksdossier 02, map 02, dossierpagina 312 en verder) en het proces-verbaal van bevindingen (zaaksdossier 02, map 02, dossierpagina 320 en verder) als onbetrouwbaar bewijsmateriaal buiten beschouwing gelaten moeten worden. Deze processen-verbaal bevatten de vergelijking van camerabeelden van de inbraken bij de Hi winkels Purmerend en Zaandam door verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] respectievelijk herkenningen van verdachte door verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4]. Deze herkenningen moeten worden beschouwd als onvoldoende betrouwbaar. Door de raadsvrouw wordt erop gewezen dat de herkenning door verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4] eerst plaatsvindt nadat een andere collega op de herkenning heeft gewezen en deze informatie heeft verstrekt. Voorts hebben de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] de wetenschap dat verdachte reeds is herkend door collega’s op de camerabeelden van de Hi winkel Zaandam. Bovendien wordt hierbij gerefereerd aan de in beslag genomen kleding van verdachte, die elk onderscheidend vermogen mist. Deze herkenningen zijn daarom onbetrouwbaar te achten en dienen buiten beschouwing te blijven, aldus de raadsvrouw.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt daartoe als volgt. Verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 1] bekijken beiden uitvoerig de verkregen camerabeelden van de inbraken in Purmerend en Zaandam en komen onafhankelijk van elkaar tot de conclusie dat de daders van deze inbraken kennelijk dezelfde personen betreffen. Zij baseren deze conclusie op het uiterlijk, de gezichten, het postuur, de wijze van bewegen en de wijze van kleden van de personen. Voorts relateren zij dat de werkwijze van deze personen, waarbij de blanke man het initiatief heeft (waaronder het openen van het rolluik) en de getinte man een meer ondersteunende rol heeft, overeenkomt. Daarnaast relateren de verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 1] nog dat de blanke man goed te zien is.

Verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4] relateren dat zij na het verhoor met verdachte [verdachte] afzonderlijk schermafdrukken van camerabeelden van beide incidenten hebben bekeken en daarop verdachte als blanke dader van beide incidenten herkennen. De verbalisanten relateren dat zij verdachte [verdachte] herkennen aan zijn postuur, gezicht en haardracht.

Op zichzelf is het waar dat alle hiervoor genoemde verbalisanten beschikten over voorinformatie over de identiteit van verdachte naar aanleiding van de camerabeelden van de HI winkel in Zaandam. Echter, de herkenningen die zij op ambtseed of ambtsbelofte relateren zijn gebaseerd op verschillende onderscheidende uiterlijke kenmerken (postuur, gezicht, wijze van bewegen en haardracht) en niet uitsluitend op overeenkomsten in kleding welke gangbaar is en door veel mensen gedragen wordt. Naar het oordeel van de rechtbank is dan ook geen reden te twijfelen aan deze herkenningen en zijn zij daarmee niet onbetrouwbaar en onbruikbaar voor het bewijs en zal de rechtbank de resultaten van de herkenningen gebruiken voor het bewijs. Het verweer strekkend tot het buiten beschouwing laten van deze processen-verbaal wordt dan ook verworpen.

3.3.

Redengevende feiten en omstandigheden 1

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de ten laste gelegde feiten op grond van het volgende.

3.3.1.

Inleidende opmerkingen

Vanaf juni 2013 hebben er in totaal zeven overvallen en twee inbraken plaatsgevonden op/in Hi telefoonwinkels, een dochteronderneming van telecombedrijf KPN. Elk van deze incidenten is eerst afzonderlijk onderzocht. Naar aanleiding van bevindingen in het onderzoek Uiver, de overval op de Hi winkel te Zaandam op 7 juli 2014, is vervolgens een overkoepelend onderzoek gestart onder de onderzoeksnaam Hi, dat zich heeft gericht op het onderzoek naar de betrokkenheid van verschillende personen bij de overval op de Hi winkel te Zaandam op 7 juli 2014 en de eerdere overvallen en inbraken op andere Hi telefoonwinkels.2

Omwille van de leesbaarheid van het vonnis wordt hieronder opgesomd van welke telefoonnummers de verschillende personen in het onderzoek gebruik maken, alsmede wordt vermeld hoe in dit vonnis naar deze telefoonnummers wordt verwezen:

- verdachte maakt gebruik van telefoonnummer [telefoonnummer 18] (hierna: [telefoonnummer 18])3;

- [ [medeverdachte 3] maakt onder meer gebruik van de telefoonnummers [telefoonnummer 6] (hierna: [telefoonnummer 6])4, [telefoonnummer 7] (hierna: [telefoonnummer 7])5, [telefoonnummer 9] (hierna: [telefoonnummer 9])6, [telefoonnummer 10] (hierna: [telefoonnummer 10])7, [telefoonnummer 11] (hierna: [telefoonnummer 11])8, [telefoonnummer 8] (hierna: [telefoonnummer 8]).9

- [ [medeverdachte 1] maakt onder meer gebruik van de telefoonnummers [telefoonnummer 13] (hierna: [telefoonnummer 13])10 en [telefoonnummer 23] (hierna: [telefoonnummer 23])11;

- [ [getuige 2] maakt gebruik van het telefoonnummer [telefoonnummer 20] (hierna: [telefoonnummer 20])12;

- [ [getuige 3] maakt gebruik van het telefoonnummer [telefoonnummer 21] (hierna: [telefoonnummer 21])13.

3.3.2.

Redengevende feiten en omstandigheden feit 1 (zaaksdossier 03, Stork)

Op 26 februari 2014 zijn in één koop bij de [winkel] in Utrecht de simkaarten en telefoontoestellen behorend bij de telefoonnummers [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 7] aangeschaft.14

Op 9 maart 2014 belt [medeverdachte 3] met telefoonnummer [telefoonnummer 6] drie keer naar [getuige 2] met het telefoonnummer [telefoonnummer 20]. Om 22:22 uur stuurt [getuige 2] een sms-bericht naar het telefoonnummer [telefoonnummer 6] van [medeverdachte 3] met de tekst ‘Hee kerel ik koop ze allemaal maar onder Ong 40 precent vd officiële waarde’.15 Om 22:36 uur voert [getuige 2] met telefoonnummer [telefoonnummer 20] een Whatsapp-gesprek met [getuige 3] op het telefoonnummer [telefoonnummer 21]. [getuige 3] stuurt via Whatsapp berichten naar [getuige 2] met de tekst ‘na morgen tijd en dan geef ik je de juiste prijzen’ en ‘Samsung markt is kapot dus’ en ‘Ik moet even goed checken’ en ‘Zodat we geen verlies maken’. [getuige 2] stuurt terug ‘Oke als hij hem heeft’ en ‘Belt ie dan spreken we af’.16

Op 13 maart 2014 om 20:29 uur sms’t [getuige 2] met telefoonnummer [telefoonnummer 20] naar [medeverdachte 3] op het telefoonnummer [telefoonnummer 7] de berichten ‘[adres]’ en ‘IJsselstein’. Om 20:30 uur reageert [medeverdachte 3] met de tekst ‘Ben er 20 min’. Vervolgens stuurt [getuige 2] de berichten ´[getuige 3] mocht dat ding door gaan’ en ‘Kom ik za ze brengen naar beverwijk’ naar [getuige 3] op telefoonnummer [telefoonnummer 21]. Door [getuige 3] wordt onder meer teruggestuurd ‘Geef de prijzen door’, waarop [getuige 2] antwoordt met ‘Ok’.17

De telefoontoestellen en simkaarten van telefoonnummers [telefoonnummer 23] en [telefoonnummer 9] zijn op 14 maart 2014 in één koop bij de [winkel] in Utrecht aangeschaft. Het telefoonnummer [telefoonnummer 23] wordt in gebruik genomen door [medeverdachte 1]. Het telefoonnummer [telefoonnummer 9] wordt in gebruik genomen door [medeverdachte 3]. Beide telefoonnummers worden tegelijk geactiveerd op 14 maart 2014 in Amsterdam Zuidoost.18

Op 14 maart 2014 vanaf omstreeks 16:10 uur bevindt de telefoon met telefoonnummer [telefoonnummer 13] [medeverdachte 1] zich in Amsterdam. [medeverdachte 1] wordt op dat moment gebeld door [getuige 7]. Vanaf 17:33 uur heeft [medeverdachte 1] met telefoonnummer [telefoonnummer 13] drie telefonische contacten met de mobiele telefoon met telefoonnummer [telefoonnummer 7] van [medeverdachte 3].19 Bij het eerste telefonisch contact om 17:33 uur straalt de mobiele telefoon met telefoonnummer [telefoonnummer 7] van [medeverdachte 3] een zendmast aan in Utrecht.20 Bij het derde telefonisch contact om 17:57 uur bevindt het telefoonnummer [telefoonnummer 7] van [medeverdachte 3] zich in de directe nabijheid van de mobiele telefoon met telefoonnummer [telefoonnummer 13] van [medeverdachte 1] in Amsterdam Zuidoost.21

Op 15 maart 2014 omstreeks 8:00 uur verplaatst het telefoontoestel met telefoonnummer [telefoonnummer 18] in gebruik bij verdachte zich van Utrecht naar Amsterdam Zuidoost.22 Om 07:57 en 8:08 uur straalt de telefoon met telefoonnummer [telefoonnummer 18] van verdachte de zendmast aan het Huntum 2 te Amsterdam Zuidoost aan.23 Verdachte verklaart dat hij naar Amsterdam is gereden en in Amsterdam als passagier heeft plaatsgenomen in de Renault waarmee hij naar Amsterdam reed.24

Om 9:03 uur rijdt een donkerkleurige Renault Laguna op het Rustenburg te Zaandam in de richting van de Vinkenstraat. Om 9:04 uur keert de auto op de Vinkenstraat (ter hoogte van de Hi winkel, parallel gelegen aan de Gedempte Gracht) en parkeert met zijn neus in de richting van het Rustenburg. Een blanke man stapt uit de auto en loopt via de Westzijde naar de Gedempte Gracht. Om 9:11 uur verschaft de blanke man zich door middel van een sleutel de toegang tot de Hi Winkel gevestigd aan de Gedempte Gracht 16a te Zaandam, gemeente Zaanstad.25 Het alarm wordt uitgeschakeld met gebruikmaking van de persoonlijke toegangscode van medewerker [getuige 7].26

[medeverdachte 1] heeft een van de negen gecertificeerde sleutels van het winkelpand en een persoonlijke toegangscode.27 De persoonlijke toegangscode is opgeschreven op de sleutelverklaring. Alle sleutelverklaringen liggen in de onderste kluis. Alle werknemers weten de code van deze kluis en hebben toegang tot deze kluis. In de week voor de inbraak op 15 maart 2014 vertelde [medeverdachte 1] aan [getuige 7] dat hij zijn sleutel kwijt was, en dat hij en [getuige 7] daarom bij het openen van de winkel de sleutel van [getuige 7] moesten gebruiken.28 Indien een medewerker binnen een uur voor openingstijd of een uur na sluitingstijd van de winkel middels een code het alarm uitschakelt, wordt dit niet gemeld aan de alarmcentrale. Wordt het alarm uitgeschakeld buiten dit tijdsbestek dan worden de alarmcentrale en de vestigingsmanager gebeld. Deze procedure is bekend bij de medewerkers.29

Verdachte verklaart dat hij de blanke man is die op de camerabeelden van de winkel te zien is. Verdachte heeft de sleutel van het pand van zijn mededader gekregen en ook naderhand aan hem heeft teruggegeven. Verdachte verklaart dat deze medeverdachte de sleutel ook gekregen zal hebben. De toegangscode kreeg verdachte ook van zijn mededader. De mededader vertelde verdachte dat de medewerkers van de Hi winkel om 10 uur in de winkel zouden komen. Verdachte kent [medeverdachte 3] en herkent de Opel Vectra.30 Verdachte kreeg instructies van zijn mededader, die hem vertelde waar de toegangscode moest worden ingetoetst.31

Om 9:12 uur loopt verdachte via de tussendeur het magazijn in en opent de kluis met daarin de voorraad mobiele telefoons. Om 9:14 uur loopt verdachte naar de achterzijde van de winkel. Vervolgens komt een tweede persoon binnen. De tweede man draagt een donkere tas met wielen bij zich. Ze halen om 9:16 uur de voorraadkast met mobiele telefoons leeg. Verdachte en de tweede man lopen vervolgens naar de achterzijde van de winkel. Om 9:16 uur verlaten zij de winkel en lopen met de tas naar de Renault Laguna. Vervolgens rijden zij in deze auto weg.32

Omstreeks 9:45 uur komt medewerker [getuige 8] bij de Hi winkel te Zaandam om te gaan werken. Zij ziet dat één van de sloten van de winkel niet op slot is gedaan. Het rolluik is half geopend. Het alarmsysteem gaat daarbij niet af. [getuige 8] voert haar persoonlijke alarmcode in en merkt dat het alarm wordt ingeschakeld in plaats van uitgeschakeld. [getuige 8] verstuurt via de groepsapp van de Hi medewerkers van de winkel op Whatsapp een bericht om 9:51 uur. Collega [getuige 9] arriveert op dat moment bij de winkel. Samen met [getuige 9] loopt [getuige 8] naar de achterzijde van de winkel en ziet dat er is ingebroken en dat de telefoonkluis leeg is.33 Er zijn 80 mobiele telefoons weggenomen ter waarde van 24.187,09 euro.34 Voorts is weggenomen een geldbedrag van 350 euro. De mobiele telefoons en het geld behoren toe aan KPN.35

Om 9:47 uur straalt de telefoon met telefoonnummer [telefoonnummer 13] van [medeverdachte 1] de zendmast aan het Huntum 2 te Amsterdam Zuidoost aan.36 Om 9:48 uur straalt ook de telefoon met telefoonnummer [telefoonnummer 18] van verdachte deze zendmast aan.37 Verdachte verklaart dat hij en zijn mededader zijn teruggereden naar de parkeerplaats in Amsterdam Zuidoost. Zijn mededader had een ontmoeting met een derde persoon.38 Om 9:58 uur belt medewerker [getuige 8] naar het telefoonnummer [telefoonnummer 13] van [medeverdachte 1].39 Om 10:02 uur straalt de mobiele telefoon met telefoonnummer [telefoonnummer 18] van verdachte een zendmast aan in de omgeving van de Rijksweg A2 ter hoogte van Abcoude. Om 10:02 uur belt het telefoonnummer [telefoonnummer 9] van [medeverdachte 3] naar [getuige 2] en straalt daarbij dezelfde zendmast aan.40 Verdachte [verdachte] verklaart dat hij de Renault op de parkeerplaats heeft laten staan om herkenning te voorkomen en samen met zijn mededader in één auto is teruggereden naar Utrecht.41

Om 10:13 uur straalt de telefoon met telefoonnummer [telefoonnummer 13] van [medeverdachte 1] een zendmast aan in de directe omgeving van de Hi winkel in Zaandam.42

Om 10.29 uur belt het telefoonnummer [telefoonnummer 9] van [medeverdachte 3] naar [getuige 2] en straalt een zendmast aan in de nabijheid van de woning van verdachte [verdachte] te Utrecht waar hij toen stond ingeschreven.

Om 10:52 uur sms’t [getuige 2] met telefoonnummer [telefoonnummer 20] naar [medeverdachte 3] op telefoonnummer [telefoonnummer 9] de tekst ‘Joh player ben je al onderweg’. Vanaf 12:03 uur stuurt [getuige 2] via Whatsapp meerdere foto’s naar [getuige 3] met telefoonnummer [telefoonnummer 21] met daarop handgeschreven lijsten met namen mobiele telefoons, aantallen en prijzen. [getuige 3] stuurt [getuige 2] om 12:49 uur terug ‘Ik heb het’ en ‘Ik ga nu eracheraan’. [getuige 2] stuurt [getuige 3] om 13:05 uur een sms-bericht met de tekst ‘Nieuw in doos uit de winkel nieuw nieuw’. [getuige 3] stuurt [getuige 2] om 14:14 uur twee handgeschreven lijsten met namen mobiele telefoons, aantallen en prijzen. [getuige 3] stuurt [getuige 2] om 14:22 uur een sms-bericht met de tekst ‘Wij zijn nu aan het rekenen’. Om 16:35 uur stuurt [getuige 2] aan [getuige 3] twee sms-berichten met de teksten ‘[getuige 3] 14 is laaste bod als je wil zeg maar’ en ‘Gaat niet nog lager’. Om 16:55 uur stuurt [getuige 3] een sms-bericht aan [getuige 2] met de tekst ‘Als we zien 14000 is goed’.

Uit onderzoek naar de hierboven genoemde handgeschreven lijsten verzonden door [getuige 3] aan [getuige 2] komt naar voren dat het totaalbedrag op deze lijsten 14.025 euro is.43

Voorts blijkt dat er in totaal 79 telefoontoestellen genoteerd staan. Bij de inbraak in de Hi winkel te Zaandam op 15 maart 2014 zijn 80 telefoontoestellen weggenomen. De op de notities geschreven 79 telefoontoestellen komen qua merken, types en soms kleur of andere bijzonderheden overeen met 79 van de 80 weggenomen telefoontoestellen.44

Verdachte verklaart dat hij voor zijn aandeel in de inbraak 3.500 euro heeft ontvangen en dezelfde dag contant betaald heeft gekregen.45

Verbalisant [verbalisant 5]herkent op de foto’s van de inbraak van 15 maart 2014 bij een HI winkel te Zaandam verdachte als zijnde de blanke man.46 Verbalisant [verbalisant 6] herkent verdachte eveneens van voornoemde foto’s.47 Na verhoor van verdachte relateren verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4] dat zij verdachte [verdachte] herkennen op de schermafdrukken van de camerabeelden van zowel de Hi winkel te Zaandam op 15 maart 2014 als de Hi winkel te Purmerend op 25 april 2014.48

3.3.3.

Redengevende feiten en omstandigheden feit 2 (zaaksdossier 02, Valk)

Op 24 maart 2014 om 12:29 uur straalt de mobiele telefoon van verdachte met telefoonnummer [telefoonnummer 18] een zendmast aan op het Gravelpad 1 te Utrecht. Om 12:42 uur straalt de mobiele telefoon van [medeverdachte 1] met telefoonnummer [telefoonnummer 13] dezelfde zendmast aan.49

Op 27 maart 2014 worden de mobiele telefoons met telefoonnummers [telefoonnummer 10] en [telefoonnummer 11] bij de [winkel] in Utrecht gekocht.50 Telefoonnummer [telefoonnummer 10] wordt door [medeverdachte 3] in gebruik genomen op 29 maart 2014 om 18:13 uur. Het eerste contact vindt plaats om 20:37 uur als [medeverdachte 3] belt met [medeverdachte 1] op telefoonnummer [telefoonnummer 23]. Op 30 maart 2014 hebben [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] met voornoemde telefoonnummers telefonisch contact gedurende 256 en 184 seconden. Ook op 2, 3, 11, 12, 14, 17, 18 en 22 april 2014 hebben [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] met voornoemde telefoonnummers telefonisch contact.51

Op 23 april 2014 om 9:11 uur straalt de mobiele telefoon met telefoonnummer [telefoonnummer 18] van verdachte een zendmast aan op het Waagplein in Purmerend. Het Waagplein is op loopafstand van de Hi winkel in Purmerend.52

[medeverdachte 3] is in het bezit van een van de sleutels van een Opel Vectra met kenteken [kenteken] en maakt gebruik van deze auto die op naam van zijn moeder [getuige 5] staat.53 Tussen 9:14 en 9:21 uur wordt de Opel Vectra met kenteken [kenteken] op vijf kentekenregistratiepunten vastgelegd. De Opel Vectra rijdt op dat moment over de provinciale weg N235 Purmerend in.54 Om 9:42 uur wordt de Opel Vectra gefotografeerd ter zake van een verkeersovertreding op de Jaagweg te Purmerend, rijdende in de richting van Amsterdam. Op de foto van de verkeersovertreding is te zien dat de bestuurder van de Opel Vectra gelijkenis vertoont met [medeverdachte 3].55 [medeverdachte 3] wordt door [getuige 5] herkend als de bestuurder van de Opel Vectra.56 Verdachte herkent [medeverdachte 3] eveneens op deze foto.57

Op 24 april 2014 belt [medeverdachte 3] om 0:38, 21:17, 21:21 en 21:48 uur met telefoonnummer [telefoonnummer 10] naar het telefoonnummer [telefoonnummer 23] van [medeverdachte 1]. Omstreeks 21:47 uur rijdt de Opel Vectra via dezelfde route als de dag daarvoor Purmerend in.58 Om 22:56 uur straalt telefoonnummer [telefoonnummer 8] van [medeverdachte 3] een zendmast aan in de directe omgeving van de Hi winkel in Purmerend. Verdachte belt met telefoonnummer [telefoonnummer 18] naar [medeverdachte 3] op telefoonnummer [telefoonnummer 8].59 Om 23:14 uur rijdt de Opel Vectra via de Jaagweg Purmerend uit.60

Op 25 april 2014 om 7:15 uur straalt het telefoonnummer [telefoonnummer 8] van [medeverdachte 3] een zendmast langs de rijksweg A2 ter hoogte van Utrecht aan. Om 7:37 en 7:47 uur straalt dit telefoonnummer een zendmast aan in Amsterdam en om 7:59 uur een zendmast in Purmerend.61

Getuige [getuige 10] ziet op 25 april 2014 omstreeks 8:45 uur dat een Opel Vectra voorzien van kenteken [kenteken 2] (de rechtbank begrijpt [kenteken], gezien dossierpagina 358 in ZD02, map 02) wordt geparkeerd ter hoogte van de Nieuwe Gracht 13 te Purmerend en dat er twee personen uit de auto stappen. De bestuurder van de auto is een man van buitenlandse afkomst. De bijrijder is een blanke man. De bestuurder had witte stoffen handschoenen in de linker kontzak van zijn broek zitten. De twee personen hebben een steekkar en drie verhuisdozen bij zich.62

Om 9:02 uur komt een van de daders (hierna ook: dader 1) bij het rolluik van de Hi winkel aan de Hoogstraat 5k te Purmerend en opent het rolluik met een sleutel. De tweede dader (hierna ook: dader 2) komt vervolgens bij hem staan en heeft een steekkar en opgevouwen verhuisdozen bij zich.63 Om 9:03 uur wordt het inbraakalarm van de Hi winkel aan de Hoogstraat 5k te Purmerend uitgeschakeld.64 De toegangscode waarmee het alarm is uitgeschakeld behoort toe aan medewerker [getuige 11].65

Dader 1 is om 9:03 uur in de winkel. Dader 2 wacht een halve minuut en gaat ook de winkel binnen. Dader 1 en 2 gaan de ruimte achter het winkelgedeelte binnen. Dader 2 komt vervolgens weer het winkelgedeelte binnen met een steekkar met daarop dozen. Dader 1 volgt dader 2. Om 9:06 uur verlaten dader 1 en 2 de winkel. Dader 2 loopt met de steekkar in de richting van de Nieuwstraat.66 Getuige [getuige 12] ziet dat dader 1 het rolluik op slot draait met een sleutel. Dader 1 loopt ook in de richting van de Nieuwstraat. Dader 1 is een blanke man van ongeveer 25 jaar oud, ongeveer 1 meter 80 centimeter lang, slank postuur en kort donkerblond haar.67

Dader 1 en 2 lopen om 9:07 uur door de Zuidersteeg in de richting van de Nieuwstraat.68 Getuige [getuige 10] ziet dat de twee personen die hij eerder zag weer terugkomen met de steekkar en drie verhuisdozen. De twee personen zien er gehaast uit. De verhuisdozen zijn nu uitgeklapt. Een van de mannen plaatst de verhuisdozen in de Opel Vectra. Getuige [getuige 10] beschrijft de bestuurder als een man van buitenlandse komaf, mogelijk Hindoestaan of Indiër van tussen de 20 en 30 jaar oud en ongeveer 1 meter 70 tot 80 centimeter, met een hele lichte snor en zwart haar. De bijrijder wordt door [getuige 10] beschreven als een blanke man van ongeveer 1 meter 80 tot 90 centimeter en met kort blond haar.69 Het signalement van deze twee personen bij de auto komt overeen met de personen op de beelden van de Hi-winkel in Purmerend.70 Getuige [getuige 10] beschrijft de auto als zijnde een donkerblauwe sedan.71 Op bewakingsbeelden van de parkeergarage aan de Nieuwstraat, met uitzicht op de Nieuwe Gracht, wordt gezien dat om 9:10 uur een Opel Vectra uit de Nieuwe Gracht komt.

Om 9:22 uur belt het telefoonnummer [telefoonnummer 10] van [medeverdachte 3] naar [getuige 13], de vriendin van verdachte. Het telefoontoestel van telefoonnummer [telefoonnummer 10] straalt bij dit gesprek, dat slechts 3 seconden duurt, een zendmast aan in Ilpendam, nabij Purmerend. Om 9:25 uur wordt nogmaals gebeld en vindt een contact plaats van 53 seconden tussen het telefoonnummer [telefoonnummer 10] van [medeverdachte 3] en [getuige 13]. Het telefoontoestel van telefoonnummer [telefoonnummer 10] straalt bij dat gesprek een zendmast aan in Landsmeer.72

Tussen 9:18 en 9:29 uur rijdt de Opel Vectra via de provinciale weg N235 Purmerend uit en via de oprit van de Rijksweg A10 richting Amsterdam.73

Op 25 april 2014 om 9:30 uur komt winkelmanager [slachtoffer 3] in de Zuidersteeg in Purmerend en treft daar zijn collega [getuige 14]. Samen gaan zij naar de Hi winkel aan de Hoogstraat 5k te Purmerend. [slachtoffer 3] opent met zijn sleutel het slot en opent het rolluik. Vervolgens loopt zijn collega [getuige 14] de winkel in om met zijn code het alarm uit te schakelen. [slachtoffer 3] hoort aan de pieptoon van het alarm dat het alarm wordt ingeschakeld in plaats van uitgeschakeld. [slachtoffer 3] loopt naar het magazijn en ziet dat de deur niet in het slot zit. De kassa lade ligt op het bureau. De kluis waar de mobiele telefoons in opgeslagen liggen is open en alle mobiele telefoons zijn weggenomen.74 In totaal zijn 89 mobiele telefoons weggenomen met een totale waarde van 30.210 euro. De mobiele telefoons behoren toe aan KPN.75

[medeverdachte 1] heeft in de maanden voorafgaand aan de inbraak 5 keer voor manager [slachtoffer 3] ingevallen in de Hi winkel te Purmerend. Toen [slachtoffer 3] terugkwam heeft [slachtoffer 3] gezien dat medewerker [getuige 11] een lijst had gemaakt met de persoonlijke alarmcodes van de medewerkers. [slachtoffer 3] heeft deze lijst weggegooid.76 [slachtoffer 3] heeft de lijst na de inbraak weggegooid. De lijst lag in het postvakje in de backoffice.77 De persoonlijke code van [getuige 11] is zijn geboortedatum.78

Indien een medewerker binnen een uur voor openingstijd of een uur na sluitingstijd van de winkel middels een code het alarm uitschakelt, wordt dit niet gemeld aan de alarmcentrale. Wordt het alarm uitgeschakeld buiten dit tijdsbestek dan worden de alarmcentrale en de vestigingsmanager gebeld. Deze procedure is bekend bij de medewerkers.79

Twee verbalisanten hebben onafhankelijk van elkaar vastgesteld dat de daders van de inbraak bij de Hi winkel in Purmerend kennelijk dezelfde personen/daders zijn als van de inbraak bij de Hi winkel in Zaandam.80 Na verhoor van verdachte relateren verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4] dat zij verdachte herkennen op de schermafdrukken van de camerabeelden van zowel de Hi winkel te Zaandam op 15 maart 2014 als de Hi winkel te Purmerend op 25 april 2014.81

Om 19:18 uur belt [medeverdachte 3] met telefoonnummer [telefoonnummer 10] naar [medeverdachte 1] op telefoonnummer [telefoonnummer 23]. Het gesprek duurt 339 seconden. Op 26 april 2014 vinden nog drie gesprekken plaats tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1].82

Op 27 april 2014 bevinden de telefoon met telefoonnummer [telefoonnummer 13] van [medeverdachte 1] en de telefoon met telefoonnummer [telefoonnummer 18] van verdachte zich in elkaars directe omgeving. Zij stralen beide de zendmast aan de Catharijnesingel 56 te Utrecht aan.83

Op 13 mei 2014 stuurt [medeverdachte 3] een sms-bericht naar [getuige 5] met de tekst ‘Ja khad weer boete binne gekregen..was vd 23e..maar kheb al wat uang gelegd..en ook gelijk voor die ketel koste..en nog een btje extra’.84

Bij doorzoeking van de Opel Vectra met kenteken [kenteken] wordt een navigatiesysteem van het merk TomTom aangetroffen. Uit onderzoek blijkt dat het adres Hoogstraat 5 te Purmerend als deleted adres is opgeslagen.85 Voorts blijkt dat de TomTom fysiek aanwezig is geweest op onder meer de Nieuwgracht te Purmerend, vlakbij de Nieuwstraat aldaar.86 [getuige 5] heeft verklaard geen adressen in Purmerend te hebben ingevoerd in de TomTom en voorts dat zij niemand kent in Purmerend.87

Verdachte wordt op 24 september 2014 in verzekering gesteld op verdenking van betrokkenheid bij de bovengenoemde twee inbraken.88

Op de computer van [medeverdachte 3] wordt een screenshot van een Whatsapp-gesprek aangetroffen. Op het screenshot is het volgende bericht te zien, verstuurd op 30 oktober 2014 door de vriendin van verdachte mevrouw [getuige 13]:

‘Hoi, ik ben de vriendin van [verdachte], ik vind het een beetje stijlloos van je dat je gewoon totaal niets van je laat horen. Stijllos is nog zacht uitgedrukt misschien is het je even ontgaan maar ik zit hier alleen met een kind van 4 maanden oud zonder geld, dus jij mag nog van geluk spreken. Je mag uberhoub van geluk spreken. En het enige wat je in een situatie als deze zou kunnen doen is tenminste ons een beetje ondersteunen. En zelfs dat is te veel gevraagd. Ik hoop dat je lekker kan genieten straks van je eigen gezin en dat je elke nacht lekker slaapt. Want dat geluk heb ik namelijk niet fijne avond’

Verdachte zat op 30 oktober 2014 gedetineerd. [medeverdachte 3] is 3 december 2014 aangehouden.89

3.4.

Bewijsoverweging feit 2

Door de raadsvrouw is vrijspraak bepleit, nu buiten de herkenningen door de verbalisanten waartegen zij verweer heeft gevoerd, geen direct bewijs voorhanden is voor de stelling dat verdachte betrokken is bij de inbraak op de Hi winkel te Purmerend op 25 april 2014. De rechtbank is van oordeel dat deze herkenningen bruikbaar zijn voor het bewijs, zoals uiteengezet onder 3.2. Het verweer van de raadsvrouw, dat onvoldoende bewijs voorhanden is, wordt dan ook weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen. De rechtbank komt aldus tot het oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is hetgeen verdachte onder feit 2 ten laste is gelegd.

3.5.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat

feit 1 (zaaksdossier 03, Stork)

hij op 15 maart 2014 te Zaandam, gemeente Zaanstad, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een winkel (gelegen aan de Gedempte Gracht 16a) heeft weggenomen 80 telefoons (ter waarde van 24.187,09 euro) en 350 euro, toebehorende aan KPN, waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft en de weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten een sleutel en toegangscode, tot welk gebruik hij, verdachte en zijn mededaders niet gerechtigd waren;

feit 2 (zaaksdossier 02, Valk)

hij op 25 april 2014 te Purmerend tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een winkel (gelegen aan de Hooghstraat 5K) heeft weggenomen telefoons (ter waarde van 30.210,00 euro), toebehorende aan KPN, waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft en de weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten een sleutel en toegangscode, tot welk gebruik hij, verdachte en zijn mededaders niet gerechtigd waren.

Hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

4 Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

ten aanzien van beide feiten:

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

5 Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.

6 Motivering van de straf

6.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van acht (8) maanden, met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

6.2.

Oordeel van de rechtbank

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich, samen met anderen, schuldig gemaakt aan twee bedrijfsinbraken in twee winkels van Hi, een dochteronderneming van telecombedrijf KPN. Met gebruikmaking van een valse sleutel, te weten met de sleutel en de persoonlijke toegangscode van een medewerker van de Hi winkel, heeft verdachte zich samen met zijn mededader telkens de toegang verschaft tot het winkelpand en de aldaar aanwezige (aanzienlijke) voorraad mobiele telefoons uit de kluis weggenomen. Verdachte kreeg, in ieder geval bij één van de bedrijfsinbraken, nog diezelfde dag contant betaald uit de opbrengst van de verkoop van de weggenomen goederen. Verdachte heeft ter zitting aangegeven de bedrijfsinbraak in Zaandam te hebben gepleegd omdat hij geld nodig had. Verdachte heeft zich aldus enkel laten leiden door financiële motieven en is daarbij volledig voorbij gegaan aan het eigendomsrecht van anderen maar ook aan het gevoel van veiligheid van de medewerkers van de winkels. De door verdachte, samen met anderen, gepleegde bedrijfsinbraken hebben voor aanzienlijke schade gezorgd.

Uit het ten aanzien van verdachte opgemaakte Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 15 december 2014 blijkt dat verdachte reeds eerder veelvuldig in aanraking is gekomen met politie en justitie voor met name vermogensdelicten. Tussen de inbraken die de rechtbank hierboven bewezen heeft geacht, is verdachte op 6 april 2014 nog veroordeeld voor winkeldiefstal in vereniging tot onder meer een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Uit informatie van de reclassering blijkt verder dat verdachte sinds zijn 14de levensjaar onder toezicht staat van de Reclassering. Kort voor de aanhouding van verdachte op 24 september 2014 is het reeds lopende reclasseringstoezicht positief afgesloten. De toezichthouder heeft gemeld dat zij gezien de nieuwe aanhouding geen meerwaarde meer ziet in hernieuwd toezicht, nu eerdere toezichten nimmer resultaat hebben gehad. Binnen de Reclassering is al het mogelijke gedaan om aansluiting bij verdachte te krijgen. Verdere contacten met de Reclassering om recidive te voorkomen, zijn volgens de Reclassering niet geïndiceerd.

De door de officier van justitie geëiste straf is in overeenstemming met hetgeen volgens de oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht in soortgelijke gevallen pleegt te worden opgelegd en de officier van justitie heeft met de persoonlijke omstandigheden van verdachte rekening gehouden. De rechtbank ziet in de omstandigheid dat verdachte recent vader is geworden en samen met zijn vriendin de zorg voor hun pasgeboren zoon draagt aanleiding een gedeelte van de op te leggen straf in voorwaardelijke vorm op te leggen. Gelet op de ernst van de feiten alsmede de recente bestraffingen tot onder meer ook een voorwaardelijke gevangenisstraf, welk geen effect heeft gesorteerd, ziet de rechtbank grond het voorwaardelijk strafdeel aanzienlijk te vergroten.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een vrijheidsbenemende straf van na te noemen duur moet worden opgelegd. De rechtbank zal echter bepalen dat een gedeelte daarvan vooralsnog niet ten uitvoer zal worden gelegd en zal daaraan een proeftijd verbinden van drie (3) jaren, opdat verdachte ervan wordt weerhouden zich voor het einde van die proeftijd schuldig te maken aan een strafbaar feit.

7 Vordering benadeelde partij KPN B.V. en schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partij KPN B.V. heeft een vordering tot schadevergoeding van € 54.397,09 ingediend tegen verdachte wegens materiële schade die zij als gevolg van de ten laste gelegde feiten zou hebben geleden. De gestelde materiële schade bestaat uit de weggenomen voorraad goederen (mobiele telefoons) van de winkels Hi Zaandam op 15 maart 2014 en Hi Purmerend op 25 april 2014.

De rechtbank is van oordeel dat de materiële schade rechtstreeks voortvloeit uit de bewezen verklaarde feiten. De vordering zal dan ook worden toegewezen.

Daarbij zal de rechtbank bepalen dat indien een van de medeverdachten dit bedrag geheel of gedeeltelijk heeft betaald, verdachte in zoverre zal zijn bevrijd.

Daarnaast dient verdachte te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken. De tot op heden door de benadeelde partij gemaakte kosten worden vastgesteld op nihil.

De rechtbank ziet als gevolg van verdachtes onder 4. bewezen verklaarde handelen (kort gezegd: bedrijfsinbraken) aanleiding ter zake van de vordering van de benadeelde partij de schadevergoedingsmaatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht op te leggen.

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

14a, 14b, 14c, 36f, 57 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

9 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen dat verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 3.5. weergegeven;

verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij;

bepaalt dat de bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 4. vermelde strafbare feiten opleveren;

verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van TWAALF (12) MAANDEN, met bevel dat van deze straf een gedeelte, groot ZES (6) MAANDEN, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat verdachte voor het einde van de op DRIE (3) JAREN bepaalde proeftijd zich aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

wijst toe de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partij KPN B.V. geleden schade tot een bedrag van € 54.397,09, bestaande uit de materiële schade te weten € 24.187,09 ten aanzien van feit 1 en € 30.210,- ten aanzien van feit 2, en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag, aan KPN B.V. voornoemd, tegen behoorlijk bewijs van kwijting;

bepaalt dat indien genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door een (van de) medeverdachten is betaald, verdachte in zoverre zal zijn bevrijd;

veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken;

legt verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van slachtoffer KPN B.V. de verplichting op tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 54.397,09, bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door TWEEHONDERDNEGENENNEGENTIG (299) DAGEN hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

bepaalt dat voor zover dit bedrag of een gedeelte daarvan reeds door of namens een (van de) medeverdachten aan de benadeelde partij en/of de Staat is betaald, verdachte in zoverre van die verplichting zal zijn ontslagen;

bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de Staat en dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. W.J. van Andel, voorzitter,

mr. A.S. van Leeuwen en mr. R.A. Otter, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. S.J. de Vries, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van vrijdag 30 oktober 2015.

1 De door de rechtbank in de voetnoten als proces-verbaal aangeduide bewijsmiddelen zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen ook overigens aan de daaraan bij wet gestelde eisen.

2 Het proces-verbaal van algemeen dossierrelaas onderzoek overvallen Hi d.d. 9 april 2015 (ZD01, map 01, pagina 1 e.v.).

3 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 18] d.d. 7 april 2015 (ZD01, map 04, pagina 1512-boven) alsmede de verklaring van verdachte ter terechtzitting (proces-verbaal van de terechtzitting van 7 oktober 2015, pagina 4-onderaan)

4 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 13] d.d. 2 januari 2015 (ZD01, map 04, pagina 1418-onder).

5 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 7] d.d. 8 januari 2015 (ZD01, map 04, pagina 1374-midden).

6 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 9] d.d. 12 februari 2015 (ZD01, map 04, pagina 1435-boven).

7 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 10] d.d. 9 januari 2015 (ZD01, map 04, pagina 1422-onder).

8 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 11] d.d. 10 februari 2015 (ZD01, map 04, pagina 1415-onder).

9 Het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 15]d.d. 2 april 2015 (ZD07, pagina 120-onder) en het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 22] d.d. 26 februari 2015 (ZD01, map 02, pagina 843-onder).

10 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 13] d.d. 19 februari 2015 (ZD01, map 04, pagina 1365-onder).

11 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 januari 2015 (ZD01, map 04, pagina 1423-midden).

12 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 20] d.d. 10 februari 2015 (ZD01, map 04, pagina 1463-onder).

13 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 februari 2015 (ZD01, map 04, pagina 1473).

14 Het proces-verbaal van overzicht [winkel] B.V. d.d. 8 april 2015 (ZD04, dossierpagina 265).

15 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 13] d.d. 2 januari 2015 (ZD01, map 04, pagina’s 1417 en 1418).

16 Het proces-verbaal van bevindingen GSM [getuige 2] d.d. 5 februari 2015 (ZD02, map 02, pagina 624-onder) en het proces-verbaal van bevindingen telefoonnummer ‘[getuige 3]’ d.d. 17 februari 2015 (ZD02, map 02, pagina 686-midden).

17 Het proces-verbaal van bevindingen GSM [getuige 2] d.d. 5 februari 2015 (ZD02, map 02, pagina 625).

18 Het proces-verbaal van overzicht [winkel] B.V. d.d. 8 april 2015 (ZD04, pagina 266 en 273).

19 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 13] (ZD01, map 04, pagina 1363-boven).

20 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 7] d.d. 8 januari 2015 (ZD01, map 04, pagina 1373-midden).

21 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 13] (ZD01, map 04, pagina 1363-boven).

22 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 18] d.d. 7 april 2015 (ZD01, map 04, pagina 1513-onder).

23 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 november 2014 (ZD02, map 02, pagina 414-midden).

24 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [verdachte] d.d. 18 december 2014 (ZD02, map 03, pagina 853-midden).

25 Het proces-verbaal van foto verslag inbraak d.d. 25 maart 2014 (ZD02, map 01, pagina’s 107-118).

26 Het proces-verbaal van aangifte van [getuige 16] d.d. 19 maart 2014 (ZD02, map 01, pagina 53-onder en 54-onder).

27 Het proces-verbaal van aangifte van [getuige 16] d.d. 19 maart 2014 (ZD02, map 01, pagina 53-onder en 54-onder).

28 Het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 18] d.d. 10 maart 2015 (ZD02, map 02, pagina’s 534 en 535) en het proces verbaal van verhoor van verdachte [getuige 7] d.d. 3 februari 2015 (ZD02, map 02, pagina 520-midden/onder en pagina 521-boven).

29 Het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 16] d.d. 30 april 2014 (ZD02, map 01, pagina 209-boven).

30 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [verdachte] d.d. 18 december 2014 (ZD02, map 03, pagina 854-onder, 856-boven en 860-onder en 861-boven).

31 Verklaring van verdachte ter terechtzitting (het proces verbaal d.d. 7 oktober 2015, pagina 2-midden).

32 Het proces-verbaal van foto verslag inbraak d.d. 25 maart 2014 (ZD02, map 01, pagina’s 107-118).

33 Het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 8] d.d. 20 maart 2014 (ZD02, map 01, pagina 101 en 102).

34 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 februari 2015 (ZD02, map 02, dossierpagina 645).

35 Het proces-verbaal van aangifte van [getuige 16] d.d. 19 maart 2014 (ZD02, map 01, pagina 53-midden en 55-boven).

36 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 13] d.d. 19 februari 2015 (ZD01, map 04, pagina 1363-boven).

37 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 18] d.d. 7 april 2015 (ZD01, map 04, pagina 1513-onder) en het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 13] d.d. 19 februari 2015 (ZD01, map 04, pagina 1363-midden).

38 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [verdachte] d.d. 18 december 2014 (ZD02, map 03, pagina 852-onder).

39 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 13] d.d. 19 februari 2015 (ZD01, map 04, pagina 1363-midden).

40 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 18] d.d. 7 april 2015 (ZD01, map 04, pagina 1514-boven) en het proces-verbaal van historische verkeersgegevens [telefoonnummer 9] d.d. 12 februari 2015 (ZD01, map 04, pagina 1433-midden).

41 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [verdachte] d.d. 18 december 2014 (ZD02, map 02, pagina 854-boven).

42 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 november 2014 (ZD02, map 02, pagina 414).

43 Het proces-verbaal van bevindingen GSM [getuige 2] d.d. 5 februari 2015 (ZD02, map 02, pagina’s 624-628).

44 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 februari 2015 (ZD02, map 02, pagina 645).

45 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [verdachte] d.d. 18 december 2014 (ZD02, map 03, pagina 855-onder) en het proces-verbaal ter terechtzitting van 7 oktober 2015, (los opgenomen, pagina 3 bovenaan).

46 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 juli 2014 (ZD02, map 02, pagina 317).

47 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 april 2013 (ZD02, map 02, pagina 319).

48 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 24 september 2014 (ZD02, map 02, pagina’s 320 en 321).

49 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 november 2014 (ZD02, map 02, pagina 414-midden).

50 Het proces-verbaal van overzicht [winkel] B.V. d.d. 8 april 2015 (ZD01, map 04, pagina’s 1536-onder en 1537-boven).

51 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens d.d. 9 januari 2015 (ZD01, map 04, pagina’s 1420-boven en 1421).

52 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 mei 2014 (ZD02, map 02, pagina’s 351 en 352).

53 Het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 5] d.d. 3 december 2014 (ZD01, map 02, pagina 415) en het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 3] d.d. 3 december 2014 (PD01-04, pagina 33-onder).

54 Het proces-verbaal van bevindingen ARS en Vialis d.d. 20 november 2014 (ZD02, map 02, pagina 382-onder).

55 Het proces-verbaal van bevindingen [kenteken] d.d. 20 oktober 2013 (ZD02, map 02, pagina’s 358-360).

56 Het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 5] d.d. 11 maart 2015 (ZD01, map 02, pagina 479-midden).

57 Verklaring van verdachte ter terechtzitting (het proces verbaal d.d. 7 oktober 2015, pagina 3-midden).

58 Het proces-verbaal van bevindingen ARS en Vialis d.d. 20 november 2014 (ZD02, map 02, pagina 383-boven).

59 Het proces-verbaal van bevindingen telefoonnummers [telefoonnummers 8/24] d.d. 5 maart 2014 (ZD01, map 04, pagina 1352-midden).

60 Het proces-verbaal van bevindingen ARS en Vialis d.d. 20 november 2014 (ZD02, map 02, pagina 383-boven).

61 Het proces-verbaal van telecom en kentekenregistraties totaal d.d. 10 april 2015 (ZD01, map 04, pagina 1290-onder).

62 Het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 10]d.d. 25 april 2014 (ZD02, map 01, pagina’s 150-onder en 151-boven).

63 Het proces-verbaal van bevindingen camerabeelden d.d. 29 april 2014 (ZD02, map 01, pagina’s 155, 156 en 159).

64 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 25 april 2014 (ZD02, map 01, pagina’s 119-boven en 120-boven).

65 Het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 16] d.d. 30 april 2014 (ZD02, map 01, pagina 208-midden).

66 Het proces-verbaal van bevindingen camerabeelden d.d. 29 april 2014 (ZD02, map 01, pagina’s 157-160).

67 Het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 12]d.d. 25 april 2014 (ZD02, map 01, pagina’s 146 en 147) en Het proces-verbaal van bevindingen camerabeelden d.d. 29 april 2014 (ZD02, map 01, pagina 161).

68 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 mei 2014 (ZD02, map 01, pagina 166).

69 Het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 10]d.d. 25 april 2014 (ZD02, map 01, pagina’s 150 en 151).

70 Het proces-verbaal van bevindingen onderzoek PD d.d. 26 april 2014 (ZD02, map 01, pagina 134).

71 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 april 2014 (ZD02, map 01, pagina 153).

72 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens d.d. 9 januari 2015 (ZD01, map 04, pagina 1421-onder).

73 Het proces-verbaal van bevindingen ARS en Vialis d.d. 20 november 2014 (ZD02, map 02, pagina 382-onder).

74 Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 3]d.d. 25 april 2014 (ZD02, map 01, pagina’s 137 en 138).

75 Het proces-verbaal van bevindingen schadebedrag d.d. 21 januari 2015 (ZD02, map 01, pagina 144-midden).

76 Het proces-verbaal van verhoor van getuige [slachtoffer 3]d.d. 29 april 2014 (ZD02, map 01, pagina’s 175-midden en 176-midden).

77 Het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 11]d.d. 21 mei 2014 (ZD02, map 01, pagina 184-midden).

78 Het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 19] d.d. 16 mei 2014 (ZD01, map 02, pagina 277-midden) en Het proces-verbaal van verhoor van [getuige 16] d.d. 17 maart 2015 (ZD01, map 04, pagina 763-midden).

79 Het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 16] d.d. 30 april 2014 (ZD02, map 01, pagina 209-boven).

80 Het proces-verbaal van bevindingen vergelijking daders d.d. 29 april 2014 (ZD02, map 02, pagina’s 312 en 313).

81 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 24 september 2014 (ZD02, map 02, pagina’s 320 en 321).

82 Het proces-verbaal van historische verkeersgegevens d.d. 9 januari 2015 (ZD01, map 04, pagina 1421-onder en 1422-boven).

83 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 november 2014 (ZD02, map 02, pagina 414-onder).

84 Het proces-verbaal van onderzoek aangetroffen smsjes bekeuringen d.d. 4 februari 2015 (ZD02, map 02, pagina 369).

85 Het proces-verbaal van bevindingen onderzoek TOMTOM d.d. 6 april 2015 (ZD01, map 02, pagina 495-onder).

86 Het proces-verbaal van bevindingen onderzoek TOMTOM d.d. 6 april 2015 (ZD01, map 02, pagina’s 500 en 503-onder).

87 Het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 5] d.d. 11 maart 2015 (ZD01, map 02, pagina 478-midden).

88 Het bevel tot inverzekeringstelling van verdachte [verdachte] d.d. 24 september 2014 (los opgenomen).

89 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 april 2015 (ZD02, map 02, pagina 456, 457 en 462).