Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2015:8894

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
28-10-2015
Datum publicatie
23-12-2015
Zaaknummer
4031459 \ CV EXPL 15-2817
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Door gedaagde is de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid gewekt

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NTHR 2016, afl. 3, p. 194
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 4031459 \ CV EXPL 15-2817 (H.K.)

Uitspraakdatum: 28 oktober 2015

Vonnis in de zaak van:

PromoBase Media & Advertising B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Zwaag

eiseres

gemachtigde: M.G. Lasonder

tegen

de besloten vennootschap Duursma Holding B.V.

gevestigd te Hippolytushoef

gedaagde

gemachtigde: R. van Haren.

1 Het procesverloop

1.1.

Eiseres heeft bij dagvaarding van 7 april 2015 een vordering tegen gedaagde ingesteld.

1.2.

Gedaagde heeft schriftelijk geantwoord.

1.3.

Op 1 september 2015 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht.

2 De feiten

2.1.

Eiseres heeft op 15 december 2014, voor levering van producten en diensten, een factuur gezonden aan Duursma Groep, t.a.v. de heer [x], De Wieken 46 te Hippolytushoef, ten bedrage van 2.420,--. Deze factuur is onbetaald gebleven

2.2.

Volgens uittreksels uit de Kamer van Koophandel zijn op het adres De Wieken 46 te Hippolytushoef de volgende ondernemingen gevestigd:
Volgens KvK-nummer: 37085111: Duursma Holding B.V., met als handelsnamen Duursma Holding B.V. en Duursma Groep.
Volgens KvK-nummer: 37112687: Kermisorganisatie Duursma B.V., met als handelsnamen Kermisorganisatie Duursma B.V. en Duursma Groep.

3 De vordering

3.1.

Eiseres vordert dat de kantonrechter gedaagde veroordeelt tot betaling van € 2848,94, vermeerderd met de wettelijke rente over € 2.420,-- sedert 3 april 2015 tot de dag der voldoening, kosten rechtens.

3.2.

Zij legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat eiseres op of omstreeks 25 april 2014 werkzaamheden heeft verricht, zulks met bijlevering van de benodigde materialen. Op die grond is gedaagde € 2.420,-- verschuldigd geworden. Omdat de vordering onbetaald is gelaten, heeft eiseres haar vordering uit handen moeten geven waardoor zij tevens € 363,-- aan buitengerechtelijke kosten vordert. Ten slotte vordert zij € 65,94 aan wettelijke handelsrente per 2 april 2015.
Volgens eiseres is gedaagde als contractspartij aan te merken. De factuur staat op naam van Duursma Groep. Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat Duursma Groep de handelsnaam is van Duursma Holding B.V. Ook het adres is hetzelfde, te weten De Wieken 46 te Hippolytushoef. Eiseres heeft eerder zaken gedaan met gedaagde. Die facturen werden gewoon betaald. Eiseres vermoedt dat de heren [A] en [B] een rookgordijn opwerpen.

4 Het verweer

4.1.

Gedaagde betwist de vordering. Zij voert aan – samengevat – dat eiseres de verkeerde partij heeft gedagvaard. Ook de activiteiten waar de factuur betrekking op heeft, zijn gedaagde niet bekend. Zij heeft eiseres dit eerder gemeld onder andere bij brief van 17 februari 2015. Het is gedaagde bekend dat er nog een Duursma Groep op hetzelfde adres is gevestigd. Alleen heeft gedaagde daar geen enkele bemoeienis mee, evenmin als met de heer [X].

5 De beoordeling

5.1.

Blijkens de factuur van 15 december 2014 is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen eiseres en Duursma Groep, gevestigd aan het adres De Wieken 46 te Hippolytushoef. Gedaagde betwist iets met Duursma Groep en de heer [X] van doen te hebben en verwijst hiervoor naar het door haar overgelegde uittreksel uit de Kamer van Koophandel met KvK nummer 37112687.

5.2.

De kantonrechter stelt voorop dat gedaagde betoogt dat zij geen overeenkomst heeft gesloten met eiseres. Ook in dat geval, kan gedaagde echter gehouden zijn de vordering van eiseres te voldoen omdat de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid is gewekt. Hiertoe wordt het volgende overwogen.
Uit het uittreksel uit de Kamer van Koophandel, met KvK-nummer 37085111, blijkt dat gedaagde op het adres De Wieken 46 te Hippolytushoef is gevestigd en dat een van haar handelsnamen is: Duursma Groep. Een andere firma, Kermisorganisatie Duursma B.V., heeft eveneens als handelsnaam Duursma Groep en is ook op voormeld adres gevestigd, zo blijkt uit een ander uittreksel uit de Kamer van Koophandel, dat door gedaagde eerst ter zitting in het geding is gebracht. Ter zitting heeft de gemachtigde van gedaagde meegedeeld dat Duursma Holding B.V. eigendom is van de heer [A] en dat Kermisorganisatie Duursma B.V. eigendom is van diens zoon, [B] Ook is namens gedaagde meegedeeld, dat [A] er weet van heeft dat [B] met zijn bedrijf op hetzelfde adres is gevestigd. Daarnaast is gebleken dat de heer [naam], met wie eiseres contact had, als e-mailadres had [mailadres]

5.3.

Naar het oordeel van de kantonrechter is onder die omstandigheden de schijn gewekt dat Kermisorganisatie Duursma B.V. gedaagde vertegenwoordigde en mocht eiseres hierop vertrouwen. Weliswaar heeft gedaagde betoogd dat zij niet op de hoogte was van de gesloten overeenkomst, maar naar vaste rechtspraak kan ook zonder eigen toedoen de schijn van vertegenwoordiging aan gedaagde worden toegerekend wanneer, zoals in dit geval, de wederpartij gerechtvaardigd heeft vertrouwd op de vertegenwoordigingsbevoegdheid, op grond van feiten en omstandigheden, die voor gedaagdes risico komen en waaruit naar verkeersopvattingen zodanige schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid. Het gaat in dit geval dan met name om het feit dat de vennootschappen van vader en zoon op hetzelfde adres gevestigd zijn en het feit dat zij dezelfde handelsnaam voeren. De vordering van eiseres, die overigens niet wordt betwist, is dan ook voor toewijzing vatbaar.

5.4.

De proceskosten komen voor rekening van gedaagde, omdat zij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiseres van € 2.848,94 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 2.420,-- vanaf 3 april 2015 tot aan de dag van de betaling;

6.2.

veroordeelt gedaagde tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van eiseres tot en met vandaag vaststelt op € 901,34, te weten:

dagvaarding € 85,34

griffierecht € 466,00

salaris gemachtigde € 350,-- ;

6.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

6.4.

wijst de vordering voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.E. Merkus, kantonrechter en op 28 oktober 2015 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter