Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2015:3801

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
01-05-2015
Datum publicatie
20-05-2015
Zaaknummer
15/740332-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Promis; mega Waterwolf.

Verdachte heeft zich in omvangrijke mate schuldig gemaakt aan het opmaken van valse facturen. Soms hadden die zelfstandige betekenis, soms dienden die een ander doel, te weten het verhullen dat er sprake was van ambtelijke corruptie.

Het vervalsen van zijn ontslagbesluit bij de gemeente Son en Breugel springt in het oog en is zeer laakbaar. Niets had verdachte hoeven te beletten een neutrale verklaring te vragen over de duur van het dienstverband met die gemeente.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/740332-11 (P)

Uitspraakdatum: 1 mei 2015

Tegenspraak

Vonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 7 april 2015, 8 april 2015, 10 april 2015, 13 april 2015, 15 april 2015, 16 april en 17 april 2015 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens op het adres

[adres].

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. J. Hendriks en van wat verdachte en zijn raadsman, mr. W. Tijsseling, advocaat te Utrecht, naar voren hebben gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

[Zaaksdossier 01: vervalsen ontslagbesluit gemeente Son en Breugel]

hij in of omstreeks de maand september 2006, althans in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 15 januari 2007, te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland,

- ( pagina ZD 01:105) een besluit van de gemeente Son en Breugel, gedateerd op 04 mei 1999,

zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt of vervalst, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

bestaande de valsheid van dat besluit hierin dat:

- daarin valselijk en/of in strijd met de werkelijkheid is vermeld en/of aangegeven dat de Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel hem, verdachte, op 04 mei 1999 op zijn verzoek ontslag zouden hebben verleend uit zijn functie van Hoofd Gemeentewerken bij de sector Grondgebiedzaken;

2.

[Zaaksdossier 01: Meineed]

hij op of omstreeks 15 januari 2007 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, althans (elders) in Nederland, in een geval waarin een wettelijk voorschrift een verklaring onder ede of belofte vordert, te weten:

- bij de aanstelling als ambtenaar van de gemeente Haarlemmermeer (artikel 125quinquies van de Ambtenarenwet en/of artikel 15:1a van de CAR-UWO van de gemeente Haarlemmermeer),

opzettelijk, mondeling en/of schriftelijk, persoonlijk, onder ede of belofte een valse verklaring heeft afgelegd, door ten overstaan van [getuige 1], wethouder van de gemeente Haarlemmermeer en/of op schrift (pagina ZD 01:95) te verklaren dat:

- hij noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heeft verstrekt in verband met het verkrijgen van zijn aanstelling;

3.

[Zaaksdossier 02: valse factuur van [BV 12] B.V.]

hij op of omstreeks 13 mei 2007 te Wijchen en/of te IJsselstein, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- ( pagina ZD 02:128) een factuur van [BV 1], d.d. 13 mei 2007, genummerd: 2007007, gericht aan de gemeente Haarlemmermeer,

zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt of vervalst, althans valselijk heeft doen opmaken of heeft doen vervalsen, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

bestaande de valsheid van die factuur hierin dat:

- op die factuur valselijk en/of in strijd met de werkelijkheid is vermeld en/of aangegeven dat (door personeel van [BV 1]) voor een bedrag van 7.000,- euro "Aanvullende begeleidende activiteiten volgens afspraak" voor de gemeente Haarlemmermeer zouden zijn verricht;

4.

[Zaaksdossier 10: Aannemen 13 giften van [bestuurder]/[BV 2]/[BV 3]]

hij in of omstreeks de periode van 01 april 2008 tot en met 31 december 2009 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, als ambtenaar (clustermanager Beheer & Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer),

één of meer gift(en) en/of één of meer belofte(n) van [bestuurder] en/of [BV 2] (hierna te noemen: [BV 2]) en/of [BV 3]hierna te noemen: [BV 3]),

te weten:

- ( pagina AV2:1005) een giraal geldbedrag van 17.825,-- euro (overgemaakt op de girorekening met het nummer 5201846 op 28 april 2008; corresponderende factuur: 2008/FMC0001 op pagina AV1:008, onderwerp: advies- en bemiddelingswerkzaamheden voor de afdeling Directievoering, Toetsing, Beheer en Onderhoud)

en/of

- ( pagina AV2: 844) een giraal geldbedrag van 5.911,92 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 08 juli 2008; corresponderende factuur: 2008/LS0201 op pagina AV1:014, onderwerp: bemiddeling/advies inzake Stadsbeheer Den Haag)

en/of

- ( pagina AV2: 846) een giraal geldbedrag van 7.486,29 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 15 september 2008; corresponderende factuur: 2008/LS0203 op pagina AV1:027, onderwerp: bemiddeling/advies inzake Asset Management)

en/of

- ( pagina AV2: 848) een giraal geldbedrag van 28.870,59 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 17 november 2008; corresponderende factuur: 2008/LS0205 op pagina AV1:028, onderwerp: bemiddeling/advies en diverse besprekingen Asset Management)

en/of

- ( pagina AV2:1009) een giraal geldbedrag van 19.596,-- euro (overgemaakt op de girorekening met het nummer 5201846 op 22 december 2008; corresponderende factuur: 2008/FMC0003 op pagina AV1:009, onderwerp: bemiddelings- en acquisitie werkzaamheden met name t.b.v. de regio Rotterdam/Dordrecht/Barendrecht)

en/of

- ( pagina AV2: 852) een giraal geldbedrag van 17.992,80 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 11 maart 2009; corresponderende factuur: 2009/LS0301 op pagina AV1:039, onderwerp: diverse besprekingen inzake Asset Management mogelijkheden in Dubai ([Bedrijfsnaam]) in januari 2009)

en/of

- ( pagina AV2: 853) een giraal geldbedrag van 14.161,-- euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 06 april 2009; corresponderende factuur: 2009/LS0302 op pagina AV1:044, onderwerp: diverse nabesprekingen inzake afronding Asset Management mogelijkheden in Dubai ([Bedrijfsnaam]) in februari 2009)

en/of

- ( pagina AV2: 856) een giraal geldbedrag van 10.710,-- euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 01 juni 2009; corresponderende factuur: 2009/LS0305 op pagina AV1:045, onderwerp: diverse besprekingen ihkv acquisitie mogelijkheden m.b.t. de "Nieuwe Gemeente "Bonaire, St Eustatius en Saba (BES) in de periode febr-april 2009)

en/of

- ( pagina AV2: 860) een giraal geldbedrag van 23.631,02 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 14 september 2009; corresponderende factuur: 2009/LS0308 op pagina AV1:046, onderwerp: adviezen met betrekking tot de door [BV 2] nieuw op te zetten afdeling Beheer en Onderhoud: DTBO)

en/of

- ( pagina AV2: 862) een giraal geldbedrag van 24.811,50 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 19 oktober 2009; corresponderende factuur: 2009/LS0310 op pagina AV1:061, onderwerp: diverse besprekingen ihkv onderhoudsaspecten m.b.t. het project "Hubertus" tunnel te Den Haag en het project Maas terras te Dordrecht)

en/of

- ( pagina AV2:1014) een giraal geldbedrag van 20.424,-- euro (overgemaakt op de girorekening met het nummer 5201846 op 09 november 2009; corresponderende factuur: 2009/FMC0001 op pagina AV1:010, onderwerp: tariefdifferentiatie in de afvalstoffenheffing (DIFTAR))

en/of

- ( pagina AV2:1015) een giraal geldbedrag van 18.078,-- euro (overgemaakt op de girorekening met het nummer 5201846 op 16 november 2009; corresponderende factuur: 2009/FMC0002 op pagina AV1:011, onderwerp: programma VORT (Veiligheid en Onderhoud RijksTunnels)

en/of

- ( pagina AV2: 866) een giraal geldbedrag van 41.352,50 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 14 december 2009; corresponderende factuur: 2009/LS0314 op pagina AV1:076; onderwerp: Prospecting Noord-Brabant/Limburg)

heeft aangenomen, terwijl hij, verdachte, wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) hem werd(en) gedaan en/of verleend en/of aangeboden

tengevolge van of naar aanleiding van hetgeen door hem al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening als clustermanager Beheer & Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer is gedaan of nagelaten (lid 1 sub 2)en/of teneinde hem te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening als clustermanager Beheer & Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer iets te doen of na te laten (lid 1 sub 1),

te weten:

- het (op andere dan zakelijke gronden en/of met voorkeursbehandeling en/of zonder het aanbestedingsbeleid van de gemeente Haarlemmermeer (correct) toe te passen en/of met voorbijgaan aan (concurrentie)belangen van andere (consultancy)bedrijven) (doen) verstrekken van (een) werk- en/of adviesopdracht(en) aan [BV 2] en/of [BV 3] door of namens de cluster Beheer & Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer

(waaronder:

* de opdracht tot het inventariseren van benodigde zaken/personen voor de realisatie van een boomkwekerij ([BV 2]; pagina AV2:120/121) en/of

* de opdracht(en) tot het uitvoeren van een Quickscan inzake en/of het uitbrengen van een advies inzake en/of het bijwonen van besprekingen in het kader van WSW/WWB ([BV 3] pagina AV2:51/455/454) en/of

* het opstellen van een notitie inzake Flexibel en slagvaardig contracteren ([BV 3] pagina. AV2:453))

en/of

- het (op andere dan zakelijke gronden en/of met voorkeursbehandeling en/of zonder het aanbestedingsbeleid van de gemeente Haarlemmermeer (correct) toe te passen en/of met voorbijgaan aan (concurrentie)belangen van andere (consultancy)bedrijven) (doen) inhuren van personeel van en/of via [BV 2] en/of &[BV 5] (hierna te noemen: [BV 5]) en/of [BV 6] ten behoeve van de

cluster Beheer & Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer

(waaronder:

* [ontvanger 1] ([BV 2]; pagina AV2:131/163) en/of

* [ontvanger 2] ([BV 5]; pagina AV2:516/518/519) en/of

* [ontvanger 3] ([BV 2]; pagina AV2:069) en/of

* [ontvanger 4] ([BV 2]; pagina AV2:054) en/of

* [ontvanger 5] ([BV 2]; pagina AV2:046/022) en/of

* [ontvanger 6] ([BV 2]; pagina AV2:034,037) en/of

* [ontvanger 7] ([BV 2]; pagina AV2:036/024) en/of

* [ontvanger 8] ([BV 6]; pagina AV2:581/577/578))

en/of

- het bewerkstelligen dat en/of arrangeren dat en/of stimuleren dat en/of het uitoefenen van druk en/of invloed opdat, het cluster Ontwerp, Voorbereiding en Realisatie van de gemeente Haarlemmermeer

* [ontvanger 9] ([BV 2]; pagina AV2:64/67)

van en/of via [BV 2] (op andere dan zakelijke gronden en/of met voorkeursbehandeling en/of zonder het aanbestedingsbeleid van de gemeente Haarlemmermeer (correct) toe te passen en/of met voorbijgaan aan (concurrentie)belangen van andere (consultancy)bedrijven) zou inhuren;

5.

[Zaaksdossier 09: Aannemen 3 giften van [medeverdachte 1]/[BV 7]]

hij in of omstreeks de periode van 01 november 2009 tot en met 31 december 2009 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, als ambtenaar (clustermanager Beheer & Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer),

één of meer gift(en) en/of één of meer belofte(n) van [medeverdachte 1] en/of [BV 7], te weten:

- ( pagina AV2:864) een giraal geldbedrag van 23.841,65 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 09 november 2009; corresponderende factuur: 2009/LS0309 op dossierpag. ZD 09:686, onderwerp: 1e fase Beeldkwaliteitplannen en gemeentelijke onderhoudstrategieën in Zuid-Holland)

en/of

- ( pagina AV2:866) een giraal geldbedrag van 28.675,43 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 02 december 2009; corresponderende factuur: 2009/LS0311 op dossierpag. ZD 09:687, onderwerp: Meerjaren structuurplannen en vraag gestuurd beheer en onderhoud)

en/of

- ( pagina AV2:867) een giraal geldbedrag van 53.864,16 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 17 december 2009; corresponderende factuur: 2009/LS0313 op dossierpag. ZD 09:688, onderwerp: Voorschot inhuur werkvoorbereiding contractering Noord- en Zuid-Holland)

heeft aangenomen, terwijl hij, verdachte, wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze/die gift(en) en/of belofte(n) hem werd(en) gedaan en/of verleend en/of aangeboden,

tengevolge van of naar aanleiding van hetgeen door hem al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening als clustermanager Beheer & Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer is gedaan of nagelaten (lid 1 sub 2),

en/of

teneinde hem te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening als clustermanager Beheer & Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer iets te doen of na te laten (lid 1 sub 1),

bestaande dit doen of nalaten uit:

- het verstrekken van een of meer (werk-, advies- en/of uitvoerings)opdrachten (waaronder in ieder geval de opdracht Uitvoering Verhardingsmaatregelenpakket 2008-2010; pagina ZD 09:140) aan De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte B.V., in de wetenschap dat De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte B.V. deze opdracht(en), althans een deel of delen daarvan, zou gunnen en/of verstrekken aan [BV 7]

en/of

- het bewerkstelligen dat en/of arrangeren dat en/of stimuleren dat en/of uitoefenen van invloed opdat de (de directeur van) De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte B.V. (op andere dan zakelijke gronden en/of bij voorkeursbehandeling) werk-, advies- en/of uitvoeringsopdracht(en) aan [BV 7] zou gunnen en/of verstrekken;

6.

[Zaaksdossier 09 en 10: 16 valse facturen verstuurd aan [BV 7] en [BV 2]]

hij in of omstreeks de periode van 01 april 2008 tot en met 31 december 2009 te Hoofdorp, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland,

één of meer factu(u)r(en), te weten

- ( pagina AV1:008) een factuur van [BV 8], d.d. 17 april 2008, genummerd: 2008/FMC0001, ten bedrage van 17.825,-- euro

en/of

- ( pagina AV1:014) een factuur van [BV 4], d.d. 04 juli 2008, genummerd: 2008/LS0201, ten bedrage van 5.911,92 euro

en/of

- ( pagina AV1:027) een factuur van [BV 4], d.d. 01 september 2008, genummerd: 2008/LS0203, ten bedrage van 7.486,29 euro

en/of

- ( pagina AV1:028) een factuur van [BV 4], d.d. 08 november 2008, genummerd: 2008/LS0205, ten bedrage van 28.870,59 euro

en/of

- ( pagina AV1:009) een factuur van [BV 8], d.d. 14 december 2008, genummerd: 2008/FMC0003, ten bedrage van 19.596,-- euro

en/of

- ( pagina AV1:039) een factuur van [BV 4], d.d. 01 maart 2009, genummerd: 2009/LS0301, ten bedrage van 17.992,80 euro

en/of

- ( pagina AV1:044) een factuur van [BV 4], d.d. 23 maart 2009, genummerd: 2009/LS0302, ten bedrage van 14.161,00 euro

en/of

- ( pagina AV1:045) een factuur van [BV 4], d.d. 23 mei 2009, genummerd: 2009/LS0305, ten bedrage van 10.710,00 euro

en/of

- ( pagina AV1:046) een factuur van [BV 4], d.d. 01 september 2009, genummerd: 2009/LS0308, ten bedrage van 23.631,02 euro

en/of

- ( pagina ZD 09:686) een factuur van [BV 4], d.d. 29 oktober 2009, genummerd: 2009/LS0309, ten bedrage van 23.841,65 euro

en/of

- ( pagina AV1:061) een factuur van [BV 4], d.d. 14 oktober 2009, genummerd: 2009/LS0310, ten bedrage van 24.811,50 euro

en/of

- ( pagina AV1:010) een factuur van [BV 8], d.d. 30 oktober 2009, genummerd: 2009/FMC0001, ten bedrage van 20.424,00 euro

en/of

- ( pagina AV1:011) een factuur van [BV 8], d.d. 10 november 2009, genummerd: 2009/FMC0002, ten bedrage van 18.078,00 euro

en/of

- ( pagina ZD 09:687) een factuur van [BV 4], d.d. 11 november 2009, genummerd: 2009/LS0311, ten bedrage van 28.675,43 euro

en/of

- ( pagina ZD 09:688) een factuur van [BV 4], d.d. 07 december 2009, genummerd: 2009/LS0313, ten bedrage van 53.864,16 euro

en/of

- ( pagina AV1:076) een factuur van [BV 4], d.d. 07 december 2009, genummerd: 2009/LS0314, ten bedrage van 41.352,50 euro

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt of vervalst, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

bestaande de valsheid/valsheden van die factu(u)r(en) hierin dat:

- op de factuur, d.d. 17 april 2008, genummerd: 2008/FMC0001, ten bedrage van 17.825,00 euro valselijk en/of in strijd met de werkelijkheid is vermeld en/of aangegeven dat hij in de maanden februari tot en met april van 2008 75 uren na 19.00 uur en 65 uren (anderzins)

zou hebben besteed aan werkzaamheden inzake "advies- en bemiddelingswerkzaamheden voor de afdeling Directievoering, Toetsing, Beheer en Onderhoud"

en/of

- op de factuur, d.d. 04 juli 2008, genummerd: 2008/LS0201, ten bedrage van 5.911,92 euro valselijk en/of in strijd met de werkelijkheid is vermeld en/of aangegeven dat hij in de periode februari tot en met juni 2008 36 uren na 19.00 uur zou hebben besteed inzake Bemiddeling/advies inzake Stadsbeheer Den Haag"

en/of

- op de factuur, d.d. 01 september 2008, genummerd: 2008/LS0203, ten bedrage van 7.486,29 euro valselijk en/of in strijd met de werkelijkheid is vermeld en/of aangegeven dat hij in de weken 27 tot en met 33 van 2008 32 uren na 19.00 uur en in het weekend en 15 uren (anderzins) zou hebben besteed aan besprekingen en/of werkzaamheden inzake "Bemiddeling/advies inzake Asset Management"

en/of

- op de factuur d.d. 08 november 2008, genummerd: 2008/LS0205, ten bedrage van 28.870,59 euro valselijk en/of in strijd met de werkelijkheid is vermeld en/of aangegeven dat hij in de weken 34 tot en met 45 van 2008 97 uren na 19.00 uur en in het weekend en 87 uren (anderzins) zou hebben besteed aan besprekingen en/of werkzaamheden inzake "Bemiddeling/advies en diverse besprekingen Asset Management"

en/of

- op de factuur, d.d. 14 december 2008, genummerd: 2008/FMC0003, ten bedrage van 19.596,00 euro valselijk en/of in strijd met de werkelijkheid is vermeld en/of aangegeven dat hij in het vierde kwartaal van 2008 92 uren na 19.00 uur en 60 uren (anderzins) zou hebben besteed aan werkzaamheden inzake "advies-, bemiddelings- en acquisitie werkzaamheden met name t.b.v. de regio Rotterdam/Dordrecht/Barendrecht"

en/of

- op de factuur, d.d. 01 maart 2009, genummerd: 2009/LS0301, ten bedrage van 17.992,80 euro valselijk en/of in strijd met de werkelijkheid is vermeld en/of aangegeven dat hij in januari 2009 108 uren zou hebben besteed aan besprekingen en/of werkzaamheden inzake

"Asset Management mogelijkheden in Dubai ([Bedrijfsnaam])"

en/of

- op de factuur, d.d. 23 maart 2009, genummerd: 2009/LS0302, ten bedrage van 14.161,00 euro valselijk en/of in strijd met de werkelijkheid is vermeld en/of aangegeven dat hij in februari 2009 85 uren zou hebben besteed aan "Diverse nabesprekingen inzake "afronding Asset Management mogelijkheden in Dubai ([Bedrijfsnaam])"

en/of

- op de factuur , d.d. 23 mei 2009, genummerd: 2009/LS0305, ten bedrage van 10.710,00 euro valselijk en/of in strijd met de werkelijkheid is vermeld en/of aangegeven dat hij in de periode februari tot en met april 2009 72 uren zou hebben besteed aan "Diverse besprekingen

ihkv acquisitie mogelijkheden m.b.t. de 'Nieuwe Gemeente' Bonaire, St Eustatius en Saba (BES)"

en/of

- op de factuur, d.d. 01 september 2009, genummerd: 2009/LS0308, ten bedrage van 23.631,02 euro valselijk en/of in strijd met de werkelijkheid is vermeld en/of aangegeven dat hij in de periode juni, juli en augustus 2009 66 uren na 19.00 uur en in het weekend en 88 uren (anderzins) zou hebben besteed aan besprekingen en advisering "t.b.v. Locatiekeuze

(Rotterdam), Marktpotentie, Werven MBO-ers/HBO-ers, Diverse pagina's t.b.v. de nieuw op te zetten DTBO-website,etc"

en/of

- op de factuur, d.d. 29 oktober 2009, genummerd: 2009/LS0309, ten bedrage van 23.841,65 euro, valselijk en/of in strijd met de werkelijkheid is vermeld en/of aangegeven dat hij in de periode juli en augustus 2009 70 uren na 19.00 uur en in het weekend en 83 uren (anderzins)

zou hebben besteed aan bijeenkomsten en/of werkzaamheden inzake "1e fase Beeldkwaliteitplannen en gemeentelijke onderhoudsstrategieën in Zuid-Holland"

en/of

- op de factuur, d.d. 14 oktober 2009, genummerd: 2009/LS0310, ten bedrage van 24.811,50 euro valselijk en/of in strijd met de werkelijkheid is vermeld en/of aangegeven dat hij in het 3e kwartaal van 2009 75 uren na 19.00 uur en in het weekend en 84 uren (anderzins) zou hebben besteed aan diverse besprekingen en advisering "t.b.v. Project 'Hubertus' tunnel te Den Haag en project Maas terras te Dordrecht"

en/of

- op de factuur, d.d. 30 oktober 2009, genummerd: 2009/FMC0001, ten bedrage van 20.424,00 euro valselijk en/of in strijd met de werkelijkheid is vermeld en/of aangegeven dat hij in de maanden juni tot en met september van 2009 148 uren na 19.00 uur en in het weekend zou hebben besteed aan werkzaamheden inzake "de vormen, systemen, branche

onderzoek, resultaten en effecten, juridische aspecten, toepasbaarheid en flankerend beleid van tariefdifferentiatie in de afvalstoffenheffing DIFTAR"

en/of

- op de factuur, d.d. 10 november 2009, genummerd: 2009/FMC0002, ten bedrage van 18.078,00 euro valselijk en/of in strijd met de werkelijkheid is vermeld en/of aangegeven dat hij in de maanden september en oktober van 2009 131 uren na 19.00 uur en in het weekend zou hebben besteed aan werkzaamheden inzake "het inbedden van het VORT in

de Taskforce Tunnels, Uitvoeren van het programma, Ontwikkelen van kaders en standaarden, Eisen tbv doorstroming en veiligheid, bouwkundige elementen, installaties, bediening, Inspecties en condities, Contracteringsfilosofie en Taakverdeling (Centraal of Decentraal) van het Programma VORT"

en/of

- op de factuur, d.d. 11 november 2009, genummerd: 2009/LS0311, ten bedrage van 28.675,43 euro valselijk en/of in strijd met de werkelijkheid is vermeld en/of aangegeven dat hij in de periode september en oktober 2009 94 uren na 19.00 uur en in het weekend en 89 uren (anderzins) zou hebben besteed aan bijeenkomsten en/of werkzaamheden inzake "Meerjaren structuurplannen en vraag gestuurd beheer en onderhoud"

en/of

- op de factuur, d.d. 07 december 2009, genummerd: 2009/LS0313, ten bedrage van 53.864,16 euro valselijk en/of in strijd met de werkelijkheid is vermeld en/of aangegeven dat het gefactureerde bedrag zou toezien op een "voorschot inhuur werkvoorbereiding contractering Noord en Zuid-Holland"

en/of

- op de factuur, d.d. 07 december 2009, genummerd: 2009/LS0314, ten bedrage van 41.352,50 euro valselijk en/of in strijd met de werkelijkheid is vermeld en/of aangegeven dat hij in het 3e en 4e kwartaal van 2009 210 uren na 19.00 uur en in het weekend en 47 uren (anderzins) zou hebben besteed aan "werkzaamheden in het kader van samenstellen data

base".

2 Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is en dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak.

De raadsman van verdachte heeft betoogd dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard ten aanzien van feit 3 en heeft daartoe aangevoerd dat verdachte reeds in 2007 een berisping van de gemeente Haarlemmermeer heeft gekregen voor het opmaken van de betreffende factuur. De berisping is in het personeelsdossier van verdachte gevoegd en vervolgens in 2009 – op verzoek van verdachte – uit het personeelsdossier verwijderd. Daarmee was de zaak afgedaan en het geeft daarom geen pas verdachte – jaren later – voor dit feit alsnog te vervolgen.

Aangaande dit verweer oordeelt de rechtbank als volgt.

De rechtbank begrijpt dit verweer van de raadsman van verdachte aldus dat hij betoogt dat in strijd met het vertrouwensbeginsel is gehandeld nu verdachte in de veronderstelling verkeerde dat na verwijdering van de berisping uit zijn personeelsdossier, de zaak was afgedaan en hij niet alsnog door het Openbaar Ministerie voor dit feit vervolgd zou worden.

Dit verweer kan echter reeds niet slagen nu – als al sprake is van opgewekt vertrouwen – dit vertrouwen niet door het Openbaar Ministerie is opgewekt, maar door een ander overheidsorgaan. Dit andere overheidsorgaan, in casu de gemeente Haarlemmermeer, opereert geheel buiten de sfeer van opsporing en vervolging en roept geen aan het Openbaar Ministerie toe te rekenen schijn van bevoegdheid op. Het verweer wordt dan ook verworpen nu niet gebleken is van enige strijd met de beginselen van behoorlijk procesrecht. Het Openbaar Ministerie is derhalve ontvankelijk in de vervolging ten aanzien van feit 3.

De rechtbank heeft voorts vastgesteld dat het Openbaar Ministerie ook overigens ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3 Bewijs

3.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de onder 1 tot en met 6 ten laste gelegde feiten.

3.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft bepleit dat verdachte van de onder 2 en 4 tot en met 6 ten laste gelegde feiten dient te worden vrijgesproken.

3.3.

Vrijspraak

Feit 2

Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte onder 2 ten laste is gelegd en moet hij daarvan worden vrijgesproken.

Niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte valse informatie heeft verstrekt ter verkrijging van zijn aanstelling bij de gemeente Haarlemmermeer. Verdachte is per brief van 14 september 2006 het besluit medegedeeld hem als ambtenaar bij voornoemde gemeente aan te stellen en hij is per 1 december 2006 bij de gemeente in dienst getreden. Op 15 januari 2007 heeft verdachte de ambtsbelofte afgelegd. Na zijn benoeming is verdachte gevraagd, in verband met de vaststelling van zijn pensioendatum en jubileumdata, een aanvullend informatieformulier in te vullen en daarbij stukken in te leveren die zien op vorige overheidsdienstbetrekkingen. Genoemd informatieformulier is gedateerd 25 september 2006 en bij dit formulier heeft verdachte het (vervalste) ontslagbesluit van de gemeente Son en Breugel ingeleverd. Op dat moment was hij derhalve reeds aangesteld.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel, dat niet kan worden vastgesteld dat verdachte ter verkrijging van zijn aanstelling valse informatie heeft verstrekt. Verdachte dient daarom van dit ten laste gelegde feit te worden vrijgesproken.

Partiële vrijspraak feit 4
Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte onder feit 4 ten laste is gelegd voor zover het betreft de inhuur van [ontvanger 2] en de inhuur van [ontvanger 8] en moet hij daarvan worden vrijgesproken.

De rechtbank overweegt daartoe dat nu niet is gebleken dat [bestuurder] rechtstreekse zeggenschap als feitelijk leidinggevende heeft of dat hij invloed kan uitoefenen en beslissingsbevoegd is bij Engenius B.V en/of bij [BV 6], niet overtuigend en wettig bewezen kan worden dat [verdachte] zich bij de inhuur bij deze bedrijven zich heeft laten bewegen door giften van [bestuurder].

3.4.

Redengevende feiten en omstandigheden ten aanzien van feit 1 (vervalsen ontslagbesluit gemeente Son en Breugel)1

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het onder 1 ten laste gelegde feit op grond van de volgende bewijsmiddelen, waarbij de rechtbank – nu verdachte dit feit heeft bekend en door of namens hem geen vrijspraak is bepleit – zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen, te weten:

 • -

  de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting afgelegd;

 • -

  proces-verbaal van aangifte d.d. 27 april 2011 (zd 1, pagina 111);

 • -

  proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 2] d.d. 26 mei 2011 (zd 1, pagina 115);

 • -

  proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 april 2011 (zd 1, pagina 24);

 • -

  een ander geschrift, te weten het Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel 29 juni 1999 (zd 1, pagina 102-104);

 • -

  een ander geschrift, te weten het ontslagbesluit d.d. 4 mei 1999 (zd 1, pagina 105).

3.5.

Redengevende feiten en omstandigheden ten aanzien van feit 3 (valse factuur van [BV 12] B.V.)

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het onder 3 ten laste gelegde feit op grond van de volgende bewijsmiddelen, waarbij de rechtbank – nu verdachte dit feit heeft bekend en door of namens hem geen vrijspraak is bepleit – zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen, te weten:

 • -

  de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting afgelegd;

 • -

  proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 3] d.d. 6 april 2011 (zd 2, pagina 202-203);

 • -

  proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 4] d.d. 4 oktober 2011 (zd 2, pagina 307);

 • -

  een ander geschrift, te weten een factuur van [BV 1] d.d. 13 mei 2007, genummerd 2007007, gericht aan de gemeente Haarlemmermeer (zd 2, pagina 128).

3.6.

Redengevende feiten en omstandigheden ten aanzien van de feiten 4, 5 en 6 - algemeen

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de onder 4, 5 en 6 ten laste gelegde feiten op grond van het volgende.

[verdachte] is op 1 december 2006 als ambtenaar in dienst getreden bij de gemeente Haarlemmermeer met een voltijds dienstverband van 36 uur per week.2 [verdachte] was in de periode van 1 december 2006 tot en met 17 februari 2010 werkzaam als clustermanager Beheer & Onderhoud (B&O) binnen de gemeente Haarlemmermeer en dientengevolge eindverantwoordelijk voor alles wat zich afspeelde binnen het cluster.3 Hij gaf leiding aan 4 teams met elk een eigen teammanager.4

Daarnaast verrichtte hij nevenwerkzaamheden via [BV 4] (hierna te noemen [BV 4]), waarin hij via [BV 4] als enig aandeelhouder volledige zeggenschap heeft. Ook verrichtte hij werkzaamheden via zijn eenmansbedrijf [BV 8] (hierna te noemen [BV 8]). Beide bedrijven zijn gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer.5

In de functie van clustermanager heeft [verdachte] verschillende malen opdrachten gegeven aan c.q. contracten afgesloten met [BV 2] (verder te noemen [BV 2]) en [BV 3] (verder te noemen [BV 3]).6

[bestuurder] (verder te noemen [bestuurder]) was in 2008 en 2009 enig aandeelhouder en bestuurder bij [BV 3]. [BV 3] voerde in 2008 en 2009 de directie van [BV 2] met als gevolg dat [bestuurder] ook hier de feitelijk leidinggevende en beslissingsbevoegde was. 7

[BV 9], waarvan [medeverdachte 1] directeur/enig aandeelhouder is, is bestuurder van [BV 7] (hierna: [BV 7]).8

Eind 2009 wordt bij de gemeente Haarlemmermeer een melding ontvangen van fraude, corruptie en valsheid in geschrift door [verdachte] en [medeverdachte 2] (hierna te noemen [medeverdachte 2]).9 Deze laatste is sinds 1 oktober 2006 als directeur van De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte B.V. (hierna te noemen De Waterwolf) werkzaam.10 De Waterwolf is op 18 december 1997 opgericht door de gemeente Haarlemmermeer, DuraVermeer en Heidemij.11 De gemeente had 60% van de aandelen in handen en Dura Vermeer en Heidemij ieder 20%.12 In het najaar van 2007 treedt de gemeente Haarlemmermeer in contact met DuraVermeer en Heidemij om hun aandelen over te nemen.13 Op 19 augustus 2008 volgt het besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer een 100% belang te verwerven in De Waterwolf via de aankoop van de overige aandelen voor 1,1 miljoen euro.14 De statuten van De Waterwolf zijn in de zomer van 2011 in verband hiermee gewijzigd.15

Voornoemde melding van fraude is reden voor de gemeente Haarlemmermeer een onderzoek in te stellen, welk onderzoek wordt uitgevoerd door Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V. te Almere. Van de bevindingen uit het onderzoek is een rapport opgesteld dat op 9 april 2010 aan de gemeentesecretaris van de gemeente Haarlemmermeer, [getuige 5], is aangeboden.16 Op 10 mei 2010 is door de gemeentesecretaris aangifte gedaan tegen [verdachte] en tegen [medeverdachte 2].17

In februari 2011 start het formele onderzoek bij de Rijksrecherche onder de naam Malmedy.18

3.7.

Redengevende feiten en omstandigheden ten aanzien van feit 4 (aannemen 13 giften van [bestuurder]/[BV 2]/[BV 3]) en feit 6 (13 valse facturen verstuurd aan [bestuurder])

3.7.1.

Ten aanzien van het aannemen van giften.

[BV 2] heeft op 28 april 2008 € 17.825,- overgemaakt op de bankrekening van [BV 8] overeenkomstig de factuur 2008/FMC0001 met als onderwerp “advies- en bemiddelingswerkzaamheden voor de afdeling Directievoering, Toetsing, Beheer en Onderhoud”19.

Inzake deze opdracht is geen fysiek stuk opgeleverd. Op de factuur is aangegeven dat [verdachte] 75 uur na 19.00 uur en in het weekend en 65 uur anderszins heeft besteed aan werkzaamheden met betrekking tot deze opdracht in de maanden februari tot en met april 2008. [getuige 6] (hierna te noemen [getuige 6]), werkzaam als projectmanager bij [BV 2], heeft verklaard dat hij in 2007 en 2008 bij [BV 2] de afdeling Directie, Toezicht, Beheer en Onderhoud (hierna te noemen: DTBO) runde. Hij heeft geen rol gespeeld bij de inhuur van [verdachte], de betaling of de beoordeling van de kwaliteit van het geleverde werk, ook heeft hij geen resultaat gezien van de werkzaamheden van [verdachte].20

[BV 2] heeft op 15 augustus 2008 € 5.911,92 overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] overeenkomstig de factuur 2008/LS0201 met als onderwerp “bemiddeling/ advies Inzake Stadsbeheer Den Haag”. Op de factuur is aangegeven dat [verdachte] 36 uur na 19.00 uur en in het weekend heeft besteed aan werkzaamheden met betrekking tot deze opdracht in de periode februari tot en met juni 2008.21

[BV 2] heeft op 20 juni 2008 een notitie inzake Stadsbeheer Den Haag van [BV 4] ontvangen. Dit rapport is samengesteld uit passages van het “Stadsdeelplan Segbroek 2008-2011” van de Gemeente Den Haag gedateerd 1 november 2007.22 [getuige 6] kent de notitie niet en is niet betrokken geweest bij het verstrekken van de opdracht, noch heeft hij aan het project Stadsbeheer Den Haag gewerkt.23

[BV 2] heeft op 13 augustus 2008 € 7.486,29 overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] overeenkomstig de factuur 2008/LS0203 met als onderwerp “bemiddeling/ advies Inzake Asset Management”. Op de factuur is aangegeven dat [verdachte] 32 uur na 19.00 uur en in het weekend en 15 uur anderszins heeft besteed aan werkzaamheden met betrekking tot deze opdracht in de weken 27 tot en met 33 van 2008.24

[bestuurder] heeft hiervoor als tegenprestatie op 2 november 2008 een door [verdachte] opgesteld bespreekdocument omtrent Asset Management ontvangen. Dit bespreekdocument is vervaardigd op basis van een aantal op het internet aanwezige vrij toegankelijke brondocumenten.25

[BV 2] heeft op 17 november 2008 € 28.870,59 overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] overeenkomstig de factuur 2008/LS0205 met als onderwerp “bemiddeling/ advies Inzake Asset Management”. Op de factuur is aangegeven dat [verdachte] 97 uur na 19.00 uur en in het weekend en 87 uur anderszins heeft besteed aan werkzaamheden met betrekking tot deze opdracht in de weken 34 tot en met 45 in 2008.26

[verdachte] heeft verklaard dat hij hiervoor geen fysiek product heeft aangeleverd, maar wel werkzaamheden heeft verricht, bestaande uit het verzamelen van informatie, het doen van onderzoek en het bespreken met de opdrachtgever.27

[BV 3] heeft op 22 december 2008 € 19.596,00 overgemaakt op de bankrekening van [verdachte] overeenkomstig de factuur 2008/FMC0003 met als onderwerp “bemiddelings- en acquisitie werkzaamheden met name t.b.v. de regio Rotterdam/Dordrecht/Barendrecht”. Op de factuur staat vermeld dat 152 uur, 92 uur na 19.00 uur en in het weekend en 60 uur anderszins, is besteed in het vierde kwartaal van 2008 aan de omschreven werkzaamheden.28 Voor deze werkzaamheden is geen fysiek product aangetroffen.

[BV 2] heeft op 11 maart 2009 € 17.992,80 overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] overeenkomstig de factuur 2009/LS0301 met als onderwerp “diverse besprekingen inzake Asset Management mogelijkheden in Dubai ([Bedrijfsnaam]) in januari 2009”29 en op 6 april 2009 € 14.161,00 op dezelfde bankrekening overeenkomstig de factuur 2009/LS0302 met als onderwerp “diverse nabesprekingen inzake afronding Asset Management mogelijkheden in Dubai ([Bedrijfsnaam]) in februari 2009”. Op de facturen is aangegeven dat [verdachte] in januari 2009 108 uur en in februari 2009 85 uur heeft besteed aan deze opdracht.30

Voor dit project is geen rapport opgemaakt, er is slechts een brief waarvan een deel afkomstig is van de website van [BV 2] en bovendien naar het onjuiste adres van [Bedrijfsnaam] is gezonden.31 [getuige 6] was niet op de hoogte van een project in Dubai en hij denkt, gelet op zijn functie in het bedrijf, dat als [BV 2] daarmee bezig was geweest, hij dat niet gemist zou hebben.32

[BV 2] heeft op 1 juni 2009 € 10.710,0 overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] overeenkomstig de factuur 2009/LS0305 met als onderwerp “diverse besprekingen ihkv acquisitie mogelijkheden m.b.t. de “Nieuwe Gemeente” Bonaire, St Eustatius en Saba (BES) in de periode febr-apr. 2009”.33

De opdracht heeft geen concreet product opgeleverd. [verdachte] heeft 72 uren in rekening gebracht voor marketing. [verdachte] is niet op de BES-eilanden geweest om de mogelijkheden van de nieuwe gemeenten te onderzoeken. Hij had ten aanzien van dit onderwerp een basisstuk aangeleverd gekregen en hij heeft het internet geraadpleegd.34

[BV 2] heeft op 14 augustus 2009 € 23.631,02 overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] overeenkomstig de factuur 2009/LS0308 met als onderwerp “adviezen met betrekking tot de door [BV 2] nieuw op te zetten afdeling Beheer en Onderhoud: DTBO”.35

Aan deze opdracht heeft [verdachte] 154 uren besteed en een notitie opgesteld van 11 pagina’s. Grote delen uit deze notitie zijn afkomstig uit een notitie met dezelfde naam opgesteld door [getuige 6].3637

[BV 2] heeft op 19 oktober 2009 € 24.811, 50 overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] overeenkomstig de factuur 2009/LS0310 met als onderwerp “diverse besprekingen ihkv onderhoudsaspecten mbt het project “Hubertus” tunnel te Den Haag en het project Maas terras te Dordrecht.38

Deze opdrachten hebben geen fysiek product opgeleverd en [verdachte] heeft 159 uren in rekening gebracht voor marketing, informatie opzoeken en diverse besprekingen.

[BV 2] heeft op 9 november 2009 € 20.424,00 overgemaakt op de bankrekening van [verdachte] overeenkomstig de factuur 2009/FMC0001 met als onderwerp “tariefdifferentiatie in de afvalstoffenheffing (DIFTAR).39

DIFTAR is een terrein waarop [BV 2] expertise heeft. [getuige 6] heeft geen resultaten gezien voor de werkzaamheden van 148 uur die [verdachte] hiervoor heeft gefactureerd.40 In de door [bestuurder] overgelegde zwarte ordner zit slechts een factuur met het hierboven genoemde bedrag, maar geen tastbaar product voor de geschreven 148 uren.41 Bij [verdachte] thuis is in een attaché koffer een notitie over DIFTAR afgedrukt op [BV 8] papier aangetroffen.42 Deze notitie bestaat in aanzienlijke mate uit passages uit de “Eerste Hulp bij Discussie over DIFTAR”43

[BV 2] heeft op 16 november 2009 € 18.078,00 overgemaakt op de bankrekening van [verdachte] overeenkomstig de factuur 2009/FMC0002 met als onderwerp “Programma VORT(veiligheid en Onderhoud Rijkstunnels)”’.44

Op de factuur staat vermeld dat in de maanden september en oktober van 2009 na 19.00 uur en in het weekend aan programma VORT 131 uur is besteed. Behalve twee pagina’s, die lijken te zijn gekopieerd uit een document van Rijkswaterstaat, heeft deze factuur geen product opgeleverd.45

[BV 2] heeft op 14 december 2009 € 41.352,50 overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] overeenkomstig de factuur 2009/LS0314 met als onderwerp “Prospecting Noord-Brabant/ Limburg”. Op de factuur zijn 257 uren in rekening gebracht.46 Daarvoor is door [verdachte] een overzicht gemaakt van opdrachtgevers in Noord-Brabant en Limburg met namen en telefoonnummers.47

[getuige 7], de partner van [verdachte], heeft als getuige verklaard dat [verdachte] in de periode dat hij voor de gemeente Haarlemmermeer werkte zijn werkzaamheden voor [BV 4] beperkte tot 2 á 3 avonden per week en dan steeds maximaal 2 of 3 uur per avond. Daar rekent zij dan het aantal uren in mee dat nodig was voor het netwerken en het gezamenlijk lunchen etc. Het aantal uren dat hij bij Raadsvergaderingen aanwezig was telt zij niet mee. Naar haar idee ging het [verdachte] meer “van om het er bij te doen en een eigen bedrijfje te hebben. Het gaat dan ook niet om een bedrijf met een omzet van tonnen”.48 Volgens de leidinggevende van verdachte, [getuige 8], kon verdachte niet honderden uren voor zijn eigen bedrijf werken, want verdachte werkte echt dag en nacht voor de gemeente.49

3.7.2.

Ten aanzien van het bewogen worden iets te doen of na te laten

Opdracht tot inventariseren van benodigde zaken/personen voor de realisatie van een boomkwekerij50

[verdachte] heeft naar aanleiding van een offerte van [BV 2] van 28 oktober 2008 op 9 maart 2009 aan [BV 2] de opdracht gegeven uit te zoeken wat de mogelijkheden waren aangaande ‘realisatie boomkwekerij’ voor een bedrag van € 30.000. [BV 2] moest kijken naar de consequenties op het gebied van beleid, regelgeving en personeel. De factuur van [BV 2] is op 2 april 2009 gedateerd en bedraagt € 16.362,50 (inclusief BTW) voor overleg gedurende de periode oktober/november/december 2008.51

Opdracht tot uitvoeren van een Quickscan/advies ihkv WSW/WWB

[verdachte] heeft [BV 3] op 2 oktober 2008 opdracht gegeven “inzake diverse besprekingen met betrekking op de wijze waarop advies WSW/WWB problematiek geïmplementeerd kan worden”. [BV 3] heeft [getuige 9] op 15 april 2008 de opdracht gegeven tot het opstellen van een juridisch advies betreffende WSW en de WWB.52

[BV 3] heeft op 31 december 2007 voor de werkzaamheden van [getuige 9] een bedrag van € 8.032,50, inclusief BTW aan de gemeente Haarlemmermeer in rekening gebracht en op 8 mei 2008 een bedrag van € 12.852, inclusief BTW.53

Opstellen notitie inzake Flexibel en slagvaardig contracteren54

[verdachte] heeft de opdracht aan [BV 3] de notitie Flexibel en Slagvaardig contracteren op te stellen in eerste instantie mondeling gegeven. Op 17 november 2008 heeft [verdachte] deze opdracht schriftelijk bevestigd.55 Op de notitie staat vermeld dat deze is opgemaakt in juli 200856 en ontvangen is door de gemeente Haarlemmermeer op 2 oktober 2008.57

Inhuur algemeen

Ten tijde van het dienstverband van [verdachte] bij de gemeente Haarlemmermeer gold binnen de gemeente een inkoop- en aanbestedingsbeleid.58 [verdachte] was op de hoogte van het aanbestedingsbeleid.59

Het destijds vigerende aanbestedingsbeleid hield onder meer in dat voor bedragen boven

€ 100.000 de opdracht nationaal openbaar moest worden aanbesteed, door middel van de Nationale Aanbestedingskalender, met raadpleging van de afdeling Inkoop & Aanbesteding (I&A) van de gemeente. De inhuur van [ontvanger 1] en [ontvanger 3] betrof opdrachten van ieder meer dan € 100.000.60 De opdrachten zijn niet gepubliceerd op de Nationale Aanbestedings-kalender en I&A is niet geraadpleegd. De clustermanager was verantwoordelijk voor de naleving van het aanbestedingsbeleid.61

In mei 2010 heeft het team Inkoop & Aanbestedingen een zogenaamde spendanalyse van de cluster B&O over de jaren 2008 en 2009 opgemaakt. Uit deze spendanalyse volgt dat de cluster B&O in deze jaren voor een bedrag van ruim 850 duizend euro bij de bedrijven [BV 2] en [BV 3] Consultants heeft ingekocht.62

Naar aanleiding van een melding integriteit schending heeft op 26 juni 2010 een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeenteambtenaren [getuige 10], [getuige 11], [getuige 12] en [getuige 13]. Uit de gespreksnotulen blijkt dat de gemeenteambtenaar [getuige 14] een melding heeft gedaan omdat uit de spendanalyse was gekomen dat veel inhuur van de cluster B&O bij [BV 2] vandaan komt en dit naar zijn mening komt doordat het voormalige management van de cluster – te weten [verdachte] – had voorgeschreven dat inhuur daar moest plaatsvinden, ongeacht of die mogelijk duurder was in het uurtarief.63 [getuige 11] bevestigt dat het voorschrift om mensen via [BV 2] in te huren van [verdachte] afkomstig is.64

[getuige 15] verklaart dat men als teammanager niet de bevoegdheid had personeel in te huren. Er werd bij de clustermanager aangegeven als capaciteit nodig was. Wel voerde hij sollicitatiegesprekken in het kader van de inhuur. Als teammanager tekent men de urenbriefjes.65

[getuige 16], teammanager Vastgoed vanaf juni 2008, verklaarde dat de inhuur van personeel in 2008 en 2009 verliep via de clustermanager, [verdachte]. Hij had altijd toestemming nodig van de clustermanager. Hij heeft zich, als beginnend teammanager, altijd laten begeleiden en adviseren door [verdachte]. Hij kreeg gevraagd en ongevraagd instructies van hem. Hij was tot een bepaald bedrag zelfstandig bevoegd maar hij heeft hier geen gebruik van gemaakt, [verdachte] heeft altijd het detacheringsbureau aangedragen en benaderd.66

[getuige 6], project manager bij [BV 2] bevestigt dat [verdachte] altijd de aanvraag voor personeel indiende. Je werkt met een projectleider maar die stuurt nooit zelf een aanvraag.67

Inhuur [ontvanger 1]68

Nadat overeenstemming tussen [bestuurder] en [verdachte] was bereikt over de detachering van [ontvanger 1] heeft [verdachte] op 4 maart 2008 (verzenddatum 5 maart 2008) de opdracht aan [bestuurder] bevestigd om [ontvanger 1] in de functie van teammanager Beheer Openbare Ruimte A bij de cluster Beheer en Onderhoud te detacheren voor de periode van 4 februari 2008 tot 31 juli 2008 voor 36 uur per week. Het maximaal te factureren bedrag over deze periode bedraagt € 102.000, exclusief BTW. Op 2 september 2009 wordt door [verdachte] de opdracht aan [bestuurder] bevestigd dat [ontvanger 1] in de periode van 1 september 2009 tot – vooralsnog – 31 december 2009 maximaal 20 uur per week op afroep beschikbaar zal zijn.

Inhuur [ontvanger 3]69

Op 9 februari 2009 heeft [bestuurder] [getuige 15] een e-mail bericht gestuurd met bijgevoegd de digitale versie van het cv van [ontvanger 3] en van [getuige 17]. In dit e-mail bericht schrijft [bestuurder] dat zijn collega [getuige 6] degene is die beide kandidaten het beste kan introduceren voor een kennismakingsgesprek70. Op 11 februari 2009 is “na het kennismakingsgesprek van vanochtend” door [getuige 6] aan [getuige 15] een offerte aangeboden betreffende de inhuur van een Specialist Openbaar Groen de heer [ontvanger 3].71

Inhuur [ontvanger 4]72

Op 23 maart 2009 is [getuige 16], ingevolge zijn aanvraag en het kennismakingsgesprek, een offerte aangeboden betreffende de inhuur van [ontvanger 4]. [BV 2] heeft ter zake facturen gestuurd aan de gemeente.73

Inhuur [ontvanger 5]74

Op 2 april 2009 ontving [getuige 11], naar aanleiding van de bespreking tussen hem en [getuige 18], van [bestuurder] een aanbieding betreffende de inzet van [getuige 18] als projectleider ten behoeve van het waterplan. Deze offerte is op 21 april 2009 door [verdachte] getekend. [ontvanger 5] was de tweede kandidaat voor de functie van watermanager. [getuige 11] vond [getuige 18] te zwaar voor de functie en heeft zijn twijfels geuit bij [verdachte]. Deze heeft toen gezegd ‘maak je geen zorgen, het is al rond’. Het werd [getuige 11] achteraf bekend dat alles al rond was, alle afspraken al gemaakt waren op het moment dat hij het gesprek had met [getuige 18].75

Inhuur [ontvanger 6]76

Op 11 mei 2009 is [getuige 16] een offerte betreffende werkzaamheden van de heer [ontvanger 6] (verder [ontvanger 6]) als Senior adviseur vastgoed gestuurd. Op 8 mei 2009 is [ontvanger 6] begonnen met zijn werkzaamheden voor de gemeente Haarlemmermeer. De inhuur van [ontvanger 6] verliep via [verdachte]. Op 29 april 2009 vond een gesprek plaats tussen [ontvanger 6], [verdachte] en [getuige 16], waarbij [getuige 16] alleen aan [ontvanger 6] is voorgesteld; het was geen sollicitatiegesprek. De clustermanager bepaalde of iemand de juiste persoon was.77

Inhuur [ontvanger 7]78

[ontvanger 7] heeft zelf [getuige 11] benaderd met de vraag of de gemeente Haarlemmermeer werk voor hem had. Na enig heen en weer bellen kreeg hij het bericht dat hij aan de slag kon.79 Op 12 juni 2009 ontvangt [getuige 11] een brief waarin door [bestuurder] wordt bevestigd dat [ontvanger 7] (verder [ontvanger 7]) wordt ingezet ter ondersteuning van zijn project en waarbij hij er van melding maakt dat dit is besproken met [getuige 11] en [verdachte]. 80 Eerder is [ontvanger 7] bij de gemeente Haarlemmermeer gedetacheerd door [BV 10]. [ontvanger 7] is voor [BV 10] blijven werken en [BV 2] heeft hem van [BV 10] ingehuurd en geplaatst bij de gemeente Haarlemmermeer. Zijn salaris kreeg hij via [BV 10] en zijn ingevulde urenbriefje werd wekelijks naar [BV 2] gestuurd.81 [ontvanger 7] moest van [verdachte] via [BV 2] worden ingehuurd.82

Inhuur [ontvanger 9]

In zijn offerte van 10 december 2008 van [bestuurder] aan [verdachte] beschrijft hij de mogelijke inzet van [ontvanger 9] met verwijzing naar de bespreking die [bestuurder] daarover met [verdachte] heeft gevoerd.83 In een brief van 18 december 2008 maakt [getuige 19] namens B&W van de gemeente Haarlemmermeer bekend gebruik te maken van de diensten van [ontvanger 9].84

3.8

Bewijsoverwegingen inzake omkoping

Ten aanzien van het aanvaarden van giften

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte grote betalingen ontvangen, zonder dat daar een serieuze prestatie tegenover stond. De uren die hij door middel van de facturen van [BV 4] en [BV 8] in rekening bracht bij [bestuurder] en [BV 3], kan hij niet gemaakt hebben. De nadere verklaring van [getuige 7], die door de verdediging op 17 februari 2015 is ingestuurd, waarin zij deels op haar eerder afgelegde verklaring terugkomt, acht de rechtbank niet geloofwaardig, te meer nu haar eerste verklaring ondersteund wordt door hetgeen [getuige 8] hierover heeft verklaard.

De rechtbank concludeert hieruit dat de verklaring omtrent de omvang van zijn werkzaamheden en dus de facturen, waarin die uren verantwoord zijn volstrekt ongeloofwaardig zijn en slechts tot doel hebben de werkelijkheid te verhullen. Daar komt nog bij dat de tegenprestatie van [verdachte] voor een deel uit niet fysieke producten bestond en naar zijn verklaring mondelinge adviezen betroffen aan [bestuurder], die hij dan dagelijks 2 à 3 (volgens [bestuurder]) of 3 à 4 uur (volgens [verdachte]) tijdens ontmoetingen in de lobby van hotels overbracht. Niet is gebleken dat [bestuurder] aantekeningen heeft gemaakt met betrekking tot die adviezen of op enige andere wijze heeft gedocumenteerd. Voor zover de tegenprestatie wel bestond uit een fysiek product, bestond dat product uit een rapport dat geheel of nagenoeg geheel was gekopieerd uit andere documenten die hij veelal van het internet heeft gehaald. De bewerking door [verdachte] bestond uit het verwijderen van passages. Niet is gebleken dat er passages in zijn rapporten aanwezig zijn die van de hand van [verdachte] zijn. [verdachte] en zijn raadsman hebben ook niets kunnen tonen als een door [verdachte] opgestelde passage. De handelwijze van [verdachte] kenmerkt zich door een vast patroon, welk patroon ook is terug vinden bij de transacties die [verdachte] met [medeverdachte 1] heeft gedaan, waarover de rechtbank bij feit 5 komt te spreken. Kenmerk van het gestelde werk van verdachte is dat het niet of nauwelijks controleerbaar is.

De rechtbank trekt uit het bovenstaande de conclusie dat [verdachte] en [bestuurder] hebben willen verhullen dat [verdachte] giften heeft aangenomen, waarvoor als tegenprestatie [bestuurder] en zijn bedrijven al dan niet reële opdrachten werden gegund.

Ten aanzien van het bewogen worden iets te doen of na te laten

Door de verdediging is betoogd dat verdachte zich niet heeft laten bewegen opdrachten aan [BV 2] en [BV 3] te verstrekken, omdat hij – kort en zakelijk weergegeven – daartoe geen mogelijkheden zou hebben.

Naar het oordeel van de rechtbank volgt de weerlegging van dit verweer uit de gebezigde bewijsmiddelen. Uit verschillende getuigenverklaringen volgt dat verdachte bij het verstrekken van opdrachten een bepalende invloed had. Daarnaast is van enkele opdrachten gebleken dat de aanbestedingsregels niet zijn gevolgd, terwijl bij andere opdrachten niet is gebleken dat deze regels wel zijn gevolgd. In samenhang bezien leidt dit tot het oordeel dat verdachte wel degelijk is bewogen om in zijn bediening iets te doen of na te laten.

In het geval een ambtenaar zich bij de uitoefening van discretionaire bevoegdheden niet onpartijdig en objectief opstelt maar zich laat leiden door giften is sprake van strijd met zijn plicht.85

De giften van [bestuurder] aan [BV 4] hebben naar het oordeel van de rechtbank geen ander doel gehad dan te bewerkstelligen dat [bestuurder] werkopdrachten of opdrachten voor de inhuur van personeel van de gemeente Haarlemmermeer zou krijgen. Nu [verdachte] en [bestuurder] de feitelijke leidinggevenden en uitvoerders waren is de conclusie van de rechtbank dat beide verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan ambtelijke omkoping en dat het oogmerk van beiden bij hun gezamenlijke transacties daar ook op gericht is geweest, nu het niet anders kan zijn dat [verdachte] en [bestuurder] wisten dat hun transacties tot doel hadden de werkelijkheid te verhullen. Door zo te handelen wordt op andere dan zakelijke gronden voorbijgegaan aan de concurrentie belangen van andere consultancy bedrijven en wordt [bestuurder] een voorkeursbehandeling gegeven.

3.9.

Redengevende feiten en omstandigheden ten aanzien van feit 5 (aannemen 3 giften van [medeverdachte 1]/[BV 7]) en feit 6 (facturen aan [BV 7])

Ten aanzien van het aanvaarden van giften.

[medeverdachte 1] heeft aan [medeverdachte 2], directeur van De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte B.V. (hierna: De Waterwolf) gevraagd hoe hij [verdachte], van wie hij slechts wist dat hij bij de gemeente Haarlemmermeer werkte, kon benaderen. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] hebben toen een gezamenlijke lunch georganiseerd, waarbij [verdachte] ook werd uitgenodigd. Deze lunch vond plaats op 11 juni 200986. Hierna heeft [medeverdachte 1] drie mondelinge opdrachten gegeven aan [BV 4]. Niets is afgesproken over de termijn van levering van de tegenprestatie en niets is afgesproken over de prijs die [verdachte] bij [medeverdachte 1] in rekening mocht brengen87.

[medeverdachte 1] heeft op 9 november 2009 € 23.841,65 overgemaakt op de bankrekening van

[BV 4]88 overeenkomstig de factuur 2009/LS0309 met als onderwerp: “1e fase Beeldkwaliteitplannen en gemeentelijke onderhoudsstrategieën in Zuid-Holland”89.

[medeverdachte 1] heeft hiervoor als tegenprestatie een door [verdachte] opgestelde nota ontvangen ´Beheer Kwaliteit in de Openbare Ruimte´.90 Dit rapport bestaat uit passages van het bij de gemeente Haarlemmermeer eerder op verzoek van [verdachte] door [BV 11] uitgebrachte rapport “Integraal beheerkwaliteitsplan”91.

De rechtbank stelt vast dat de tekst van het rapport van [verdachte] nagenoeg geheel afkomstig is van het door [BV 11] BV opgestelde rapport en overigens inclusief de foto’s een gelijke lay-out kent.

[medeverdachte 1] heeft op 2 december 2009 € 28.675,43 overgemaakt op de bankrekening van [BV 4]92 overeenkomstig de factuur 2009/LS0311 met als onderwerp “Meerjaren structuurplannen en vraag gestuurd beheer en onderhoud”93. [verdachte] verklaart dat hij hiervoor geen fysiek product heeft aangeleverd.94

[medeverdachte 1] heeft op 17 december 2009 € 53.864,16 overgemaakt op rekening van [BV 4]95 overeenkomstig de factuur 2009/LS0313 d.d. 7 december 2009 met als onderwerp; “Voorschot inhuur werkvoorbereiding contractering Noord en Zuid-Holland”96. Hiervoor zijn geen werkzaamheden verricht97. Op 9 december 2009 geeft [verdachte] de opdracht “ Uitvoering Verhardingsmaatregelen 2008-2010” aan De Waterwolf98. Op 16 december 2009 krijgt [BV 7] van De Waterwolf opdracht voor genoemde verhardingsmaatregelen voor een bedrag van € 533.200.99

De facturen van [BV 4] zijn in de administratie van [medeverdachte 1] als ‘overige kosten’ geboekt op het project 9259, zijnde het project “Verhardingsmaatregelen 2008-2010”.100

Ten aanzien van het bewogen worden iets te doen of na te laten

Bij een omvangrijk project via de gemeente Haarlemmermeer diende gebruik te worden gemaakt van de onderaannemer [BV 7]. Dit is volgens [getuige 20] gebaseerd op een tussen [medeverdachte 1], [verdachte] en [medeverdachte 2] mondeling gemaakte afspraak.101

Alle projecten in het kader van het onderhoud aan de openbare ruimte moesten worden weggezet bij De Waterwolf, hoewel alle projectleiders, ook [getuige 21] zelf, destijds manager van de afdeling OV&R, faliekant tegen waren, omdat zij vonden dat met gemeenschapsgeld zo efficiënt mogelijk moest worden omgegaan.102

Op 9 december 2009 stuurde [verdachte] een e-mail aan [medeverdachte 2] met onder meer als inhoud: ”Hierbij geef ik jou opdracht conform bovenstaande omschrijving, op basis van de lijst met werkzaamheden, met een inspectiedatum van begin 2008 voor een totaalbedrag van € 878.000,00”.103

De waarde van de omzet die [BV 7] bij De Waterwolf realiseerde in 2006, 2007 en 2008 bedroeg respectievelijk € 43.128, € 95.639 en € 992.104 In 2009 heeft [medeverdachte 1] via zijn onderneming [BV 7] bij De Waterwolf facturen ingeleverd ten bedrage van totaal ongeveer

€ 495.000.105 De eerste factuur was gedateerd 12 juni 2009.106 Hiernaast kreeg [BV 7] van De Waterwolf op 16 december 2009 de opdracht van € 533.200.107

3.10

Bewijsoverweging met betrekking tot feit 5

Ten aanzien van het aanvaarden van giften

Blijkens de eerste door [verdachte] ingezonden factuur heeft hij met betrekking tot de eerste opdracht werkzaamheden verricht in juli en augustus 2009. [verdachte] heeft hiervoor een rapport van 15 bladzijden geleverd. Dit rapport is samengesteld uit passages die afkomstig zijn van een kort daarvoor door [BV 11] BV aan de gemeente afgeleverd 31 pagina’s tellend rapport genaamd: “Integraal beheerkwaliteitplan”. De rechtbank stelt vast dat de tekst van het rapport van [verdachte] nagenoeg geheel afkomstig is van het door [BV 11] BV opgestelde rapport. [verdachte] heeft [BV 7] een prijs in rekening gebracht van € 23.841,65 die gebaseerd is op 206 uren aan werkzaamheden. Bij de doorzoeking bij [BV 7] is het rapport van [verdachte] niet aangetroffen. Met betrekking tot de vraag aan [medeverdachte 1] wat de aanleiding was voor de opdracht en waarvoor het rapport gebruikt is, is geen concreet antwoord gekomen. De rechtbank concludeert uit al het voorgaande dat hier materieel sprake is van een gift en dat het rapport dat [verdachte] heeft opgesteld uitsluitend de functie had om de werkelijkheid te verhullen. Gelet op de aanvang van de werkzaamheden, juli 2009, en dat [medeverdachte 1] voor die datum [verdachte] niet eerder ontmoet had, kan het niet anders dan dat die opdrachten rechtstreeks zijn voortgevloeid uit afspraken die zijn gemaakt tijdens de gezamenlijke lunch op 11 juni 2009.

De betaling van € 28.675,43 van [BV 7] op rekening van [BV 4] is gebaseerd op een mondelinge opdracht zonder afspraken over prijs en datum levering van de tegenprestatie. [verdachte] heeft hiervoor geen fysiek product afgeleverd en omschrijft, net als [medeverdachte 1], zijn tegenprestatie als het geven van adviezen. De rechtbank acht het onaannemelijk dat [verdachte], zoals hij heeft verklaard 183 uren bezig is geweest met onderzoek en advisering ten behoeve van [BV 7] terwijl dat geen enkel bewijs van inspanning van de zijde van [verdachte] of enig ander resultaat heeft opgeleverd en de rechtbank ziet de betaling dan ook als een gift.

Op 17 december 2009 wordt op de rekening van [BV 4] € 53.864,43 bijgeschreven van de rekening van [BV 7] ter betaling van de factuur van 7 december 2009 met omschrijving “Voorschot inhuur werkvoorbereiding contractering Noord en Zuid-Holland”. Volgens [medeverdachte 1] is hier niks van terecht gekomen en heeft hij dit bedrag ten onrechte betaald. [medeverdachte 1] verklaarde dat [BV 4] personeel aan [BV 7] ter beschikking zou stellen dat [BV 7] nodig had om de opdracht van De Waterwolf met betrekking tot de uitvoering van het verhardingsmaatregelenpakket uit te voeren. De opdracht daartoe is echter pas op 16 december 2009 aan [BV 7] verstrekt. Het is onbegrijpelijk dat [medeverdachte 1] € 53.864,43 betaalt aan [BV 4] voor de inhuur van personeel via [BV 4] voor werkzaamheden waarvoor [medeverdachte 1] nog geen opdracht heeft ontvangen. In het licht van alle voornoemde omstandigheden komt de rechtbank tot de conclusie dat ook hier materieel sprake is van een gift en dient hetgeen door [medeverdachte 1] en [verdachte] wordt verklaard eveneens ter verhulling van de werkelijke aard van de betaling.

Ten aanzien van het bewogen worden iets te doen of na te laten

Blijkens het onderzoek van Ernst & Young heeft [BV 7] in 2009 totaal € 495.000 aan facturen verzonden aan De Waterwolf, waarvan voor ongeveer € 340.000 in de laatste twee maanden. Daarnaast is [BV 7] op 16 december 2009 door De Waterwolf een opdracht gegund ter grootte van € 533.200. Gelet op de verklaringen van [getuige 21] en [getuige 20] wist De Waterwolf dat de opdrachten van de gemeente Haarlemmermeer met betrekking tot de openbare ruimte bij haar terecht zouden komen. [BV 7] wist op haar beurt dat De Waterwolf de werkzaamheden naar haar zou doorzetten. De giften van [BV 7] aan [BV 4] hebben naar het oordeel van de rechtbank geen ander doel gehad dan te bewerkstelligen dat [BV 7] de opdrachten, die de gemeente Haarlemmermeer aan De Waterwolf verstrekte, geheel of gedeeltelijk mocht uitvoeren. Aldus heeft [verdachte] in strijd met zijn plicht als ambtenaar gehandeld, welke plicht onder meer inhoudt dat de ambtenaar integer handelt, neutraal te werk gaat en aan anderen geen persoonlijke voorkeurspositie toekent en nog minder, dat hij zich laat betalen om aan een ander een opdracht te gunnen of te laten gunnen.

3.11.

Bewijsoverweging met betrekking tot feit 6

De facturen van [BV 4] en [BV 8] aan [bestuurder], [BV 3] en [BV 7] zijn gelet op het vorenoverwogene valselijk door verdachte opgemaakt.

3.12.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1 en 3 tot en met 6 ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat

1.

[Zaaksdossier 01: vervalsen ontslagbesluit gemeente Son en Breugel]

hij in de periode van 1 september 2006 tot en met 15 januari 2007, te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland,

- een besluit van de gemeente Son en Breugel, gedateerd op 4 mei 1999,

zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, heeft vervalst, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

bestaande de valsheid van dat besluit hierin dat:

- daarin valselijk en in strijd met de werkelijkheid is vermeld dat de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Son en Breugel hem, verdachte, op 4 mei 1999 op zijn verzoek ontslag zouden hebben verleend uit zijn functie van Hoofd Gemeentewerken bij de sector Grondgebiedzaken;

3.

[Zaaksdossier 02: valse factuur van [BV 12] B.V.]

hij op 13 mei 2007 te Wijchen en/of te IJsselstein, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander ,

- een factuur van [BV 1], d.d. 13 mei 2007, genummerd: 2007007, gericht aan de gemeente Haarlemmermeer,

zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

bestaande de valsheid van die factuur hierin dat:

- op die factuur valselijk en in strijd met de werkelijkheid is vermeld dat (door personeel van [BV 1]) voor een bedrag van 7.000,- euro "Aanvullende begeleidende activiteiten volgens afspraak" voor de gemeente Haarlemmermeer zouden zijn verricht;

4.

[Zaaksdossier 10: Aannemen 13 giften van [bestuurder]/[BV 2]/[BV 3]]

hij in de periode van 1 april 2008 tot en met 31 december 2009 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, als ambtenaar (clustermanager Beheer & Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer),

giften van [bestuurder] en/of [BV 2] voor Management en Organisatie B.V. (hierna te noemen: [BV 2]) en/of [BV 3]hierna te noemen: [BV 3]),

te weten:

- een giraal geldbedrag van 17.825,-- euro (overgemaakt op de girorekening met het nummer 5201846 op 28 april 2008; corresponderende factuur: 2008/FMC0001, onderwerp: advies- en bemiddelingswerkzaamheden voor de afdeling Directievoering, Toetsing, Beheer en Onderhoud)

en

- een giraal geldbedrag van 5.911,92 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 8 juli 2008; corresponderende factuur: 2008/LS0201, onderwerp: bemiddeling/advies inzake Stadsbeheer Den Haag)

en

- een giraal geldbedrag van 7.486,29 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 15 september 2008; corresponderende factuur: 2008/LS0203, onderwerp: bemiddeling/advies inzake Asset Management)

en

- een giraal geldbedrag van 28.870,59 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 17 november 2008; corresponderende factuur: 2008/LS0205, onderwerp: bemiddeling/advies en diverse besprekingen Asset Management)

en

- een giraal geldbedrag van 19.596,-- euro (overgemaakt op de girorekening met het nummer 5201846 op 22 december 2008; corresponderende factuur: 2008/FMC0003, onderwerp: bemiddelings- en acquisitie werkzaamheden met name t.b.v. de regio Rotterdam/Dordrecht/Barendrecht)

en

- een giraal geldbedrag van 17.992,80 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 11 maart 2009; corresponderende factuur: 2009/LS0301, onderwerp: diverse besprekingen inzake Asset Management mogelijkheden in Dubai ([Bedrijfsnaam]) in januari 2009)

en

- een giraal geldbedrag van 14.161,-- euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 06 april 2009; corresponderende factuur: 2009/LS0302, onderwerp: diverse nabesprekingen inzake afronding Asset Management mogelijkheden in Dubai ([Bedrijfsnaam]) in februari 2009)

en

- een giraal geldbedrag van 10.710,-- euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 01 juni 2009; corresponderende factuur: 2009/LS0305, onderwerp: diverse besprekingen ihkv acquisitie mogelijkheden m.b.t. de "Nieuwe Gemeente "Bonaire, St Eustatius en Saba (BES) in de periode febr-april 2009)

en

- een giraal geldbedrag van 23.631,02 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 14 september 2009; corresponderende factuur: 2009/LS0308, onderwerp: adviezen met betrekking tot de door [BV 2] nieuw op te zetten afdeling Beheer en Onderhoud: DTBO)

en

- een giraal geldbedrag van 24.811,50 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 19 oktober 2009; corresponderende factuur: 2009/LS0310, onderwerp: diverse besprekingen ihkv onderhoudsaspecten m.b.t. het project "Hubertus" tunnel te Den Haag en het project Maas terras te Dordrecht)

en

- een giraal geldbedrag van 20.424,-- euro (overgemaakt op de girorekening met het nummer 5201846 op 09 november 2009; corresponderende factuur: 2009/FMC0001, onderwerp: tariefdifferentiatie in de afvalstoffenheffing (DIFTAR))

en

- een giraal geldbedrag van 18.078,-- euro (overgemaakt op de girorekening met het nummer 5201846 op 16 november 2009; corresponderende factuur: 2009/FMC0002, onderwerp: programma VORT (Veiligheid en Onderhoud RijksTunnels)

en

- een giraal geldbedrag van 41.352,50 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 14 december 2009; corresponderende factuur: 2009/LS0314, onderwerp: Prospecting Noord-Brabant/Limburg)

heeft aangenomen, terwijl hij, verdachte, wist dat deze giften hem werden gedaan ten gevolge van of naar aanleiding van hetgeen door hem al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening als clustermanager Beheer & Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer is gedaan of nagelaten of teneinde hem te bewegen om al dan niet in strijd met zijn plicht in zijn bediening als clustermanager Beheer & Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer iets te doen of na te laten,

te weten:

- het op andere dan zakelijke gronden en met voorkeursbehandeling en/of zonder het aanbestedingsbeleid van de gemeente Haarlemmermeer correct toe te passen en met voorbijgaan aan (concurrentie)belangen van andere (consultancy)bedrijven) (doen) verstrekken van werk- en/of adviesopdrachten aan [BV 2] en/ [BV 3] door of namens de cluster Beheer & Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer

(waaronder:

* de opdracht tot het inventariseren van benodigde zaken/personen voor de realisatie van een boomkwekerij ([BV 2]) en

* de opdracht(en) tot het uitvoeren van een Quickscan inzake en/of het uitbrengen van een advies inzake en/of het bijwonen van besprekingen in het kader van WSW/WWB ([BV 3] Consultants B.V) en

* het opstellen van een notitie inzake Flexibel en slagvaardig contracteren ([BV 3] Consultants B.V)

en

- het op andere dan zakelijke gronden en met voorkeursbehandeling en/of zonder het aanbestedingsbeleid van de gemeente Haarlemmermeer correct toe te passen en met voorbijgaan aan (concurrentie)belangen van andere (consultancy)bedrijven) (doen) inhuren van personeel van en/of via [BV 2] ten behoeve van de cluster Beheer & Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer

(waaronder:

* [ontvanger 1] ([BV 2]) en

* [ontvanger 3] ([BV 2]) en

* [ontvanger 4] ([BV 2]) en

* [ontvanger 5] ([BV 2]) en

* [ontvanger 6] ([BV 2]) en

* [ontvanger 7] ([BV 2])

en

- het bewerkstelligen dat, het cluster Ontwerp, Voorbereiding en Realisatie van de gemeente Haarlemmermeer

* [ontvanger 9] ([BV 2])

van en/of via [BV 2] (op andere dan zakelijke gronden en met voorkeursbehandeling en/of zonder het aanbestedingsbeleid van de gemeente Haarlemmermeer (correct) toe te passen en met voorbijgaan aan concurrentiebelangen van andere (consultancy)bedrijven) zou inhuren;

5.

[Zaaksdossier 09: Aannemen 3 giften van [medeverdachte 1]/[BV 7]]

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2009 tot en met 31 december 2009 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, als ambtenaar (clustermanager Beheer & Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer),

giften van [medeverdachte 1] en/of [BV 7], te weten:

- een giraal geldbedrag van 23.841,65 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 9 november 2009; corresponderende factuur: 2009/LS0309, onderwerp: 1e fase Beeldkwaliteitplannen en gemeentelijke onderhoudstrategieën in Zuid-Holland)

en

- een giraal geldbedrag van 28.675,43 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 2 december 2009; corresponderende factuur: 2009/LS0311, onderwerp: Meerjaren structuurplannen en vraag gestuurd beheer en onderhoud)

en

- een giraal geldbedrag van 53.864,16 euro (overgemaakt op de bankrekening van [BV 4] op 17 december 2009; corresponderende factuur: 2009/LS0313, onderwerp: Voorschot inhuur werkvoorbereiding contractering Noord- en Zuid-Holland)

heeft aangenomen, terwijl hij, verdachte, wist dat deze giften hem werden gedaan,

ten gevolge van of naar aanleiding van hetgeen door hem in strijd met zijn plicht in zijn bediening als clustermanager Beheer & Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer is gedaan,

en/of

teneinde hem te bewegen om in strijd met zijn plicht in zijn bediening als clustermanager Beheer & Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer iets te doen,

bestaande dit doen uit:

- het verstrekken van uitvoeringsopdrachten (waaronder in ieder geval de opdracht Uitvoering Verhardingsmaatregelenpakket 2008-2010) aan De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte B.V., in de wetenschap dat De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte B.V. deze opdrachten, althans een deel of delen daarvan, zou verstrekken aan [BV 7]

en

- het bewerkstelligen dat De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte B.V. op andere dan zakelijke gronden en/of bij voorkeursbehandeling uitvoeringsopdrachten aan [BV 7] zou verstrekken;

6.

[Zaaksdossier 09 en 10: 16 valse facturen verstuurd aan [BV 7] en [BV 2]]

hij in de periode van 1 april 2008 tot en met 31 december 2009 te Hoofdorp, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, facturen, te weten

- een factuur van [BV 8], d.d. 17 april 2008, genummerd: 2008/FMC0001, ten bedrage van 17.825,-- euro

en

- een factuur van [BV 4], d.d. 04 juli 2008, genummerd: 2008/LS0201, ten bedrage van 5.911,92 euro

en

- een factuur van [BV 4], d.d. 01 september 2008, genummerd: 2008/LS0203, ten bedrage van 7.486,29 euro

en

- een factuur van [BV 4], d.d. 08 november 2008, genummerd: 2008/LS0205, ten bedrage van 28.870,59 euro

en

- een factuur van [BV 8], d.d. 14 december 2008, genummerd: 2008/FMC0003, ten bedrage van 19.596,-- euro

en

- een factuur van [BV 4], d.d. 01 maart 2009, genummerd: 2009/LS0301, ten bedrage van 17.992,80 euro

en

- een factuur van [BV 4], d.d. 23 maart 2009, genummerd: 2009/LS0302, ten bedrage van 14.161,00 euro

en

- een factuur van [BV 4], d.d. 23 mei 2009, genummerd: 2009/LS0305, ten bedrage van 10.710,00 euro

en

- een factuur van [BV 4], d.d. 01 september 2009, genummerd: 2009/LS0308, ten bedrage van 23.631,02 euro

en

- een factuur van [BV 4], d.d. 29 oktober 2009, genummerd: 2009/LS0309, ten bedrage van 23.841,65 euro

en

- een factuur van [BV 4], d.d. 14 oktober 2009, genummerd: 2009/LS0310, ten bedrage van 24.811,50 euro

en

- een factuur van [BV 8], d.d. 30 oktober 2009, genummerd: 2009/FMC0001, ten bedrage van 20.424,00 euro

en

- een factuur van [BV 8], d.d. 10 november 2009, genummerd: 2009/FMC0002, ten bedrage van 18.078,00 euro

en

- een factuur van [BV 4], d.d. 11 november 2009, genummerd: 2009/LS0311, ten bedrage van 28.675,43 euro

en

- een factuur van [BV 4], d.d. 07 december 2009, genummerd: 2009/LS0313, ten bedrage van 53.864,16 euro

en

- een factuur van [BV 4], d.d. 07 december 2009, genummerd: 2009/LS0314, ten bedrage van 41.352,50 euro

elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt , zulks telkens met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

bestaande de valsheden van die facturen hierin dat:

- op de factuur, d.d. 17 april 2008, genummerd: 2008/FMC0001, ten bedrage van 17.825,00 euro valselijk en in strijd met de werkelijkheid is vermeld dat hij in de maanden februari tot en met april van 2008 75 uren na 19.00 uur en 65 uren (anderszins) zou hebben besteed aan werkzaamheden inzake "advies- en bemiddelingswerkzaamheden voor de afdeling Directievoering, Toetsing, Beheer en Onderhoud"

en

- op de factuur, d.d. 4 juli 2008, genummerd: 2008/LS0201, ten bedrage van 5.911,92 euro valselijk en in strijd met de werkelijkheid is vermeld dat hij in de periode februari tot en met juni 2008 36 uren na 19.00 uur zou hebben besteed inzake Bemiddeling/advies inzake Stadsbeheer Den Haag"

en

- op de factuur, d.d. 1 september 2008, genummerd: 2008/LS0203, ten bedrage van 7.486,29 euro valselijk en in strijd met de werkelijkheid is vermeld dat hij in de weken 27 tot en met 33 van 2008 32 uren na 19.00 uur en in het weekend en 15 uren (anderszins) zou hebben besteed aan besprekingen en/of werkzaamheden inzake "Bemiddeling/advies inzake Asset Management"

en

- op de factuur d.d. 8 november 2008, genummerd: 2008/LS0205, ten bedrage van 28.870,59 euro valselijk en in strijd met de werkelijkheid is vermeld dat hij in de weken 34 tot en met 45 van 2008 97 uren na 19.00 uur en in het weekend en 87 uren (anderszins) zou hebben besteed aan besprekingen en/of werkzaamheden inzake "Bemiddeling/advies en diverse besprekingen Asset Management"

en

- op de factuur, d.d. 14 december 2008, genummerd: 2008/FMC0003, ten bedrage van 19.596,00 euro valselijk en in strijd met de werkelijkheid is vermeld dat hij in het vierde kwartaal van 2008 92 uren na 19.00 uur en 60 uren (anderszins) zou hebben besteed aan werkzaamheden inzake "advies-, bemiddelings- en acquisitie werkzaamheden met name t.b.v. de regio Rotterdam/Dordrecht/Barendrecht"

en

- op de factuur, d.d. 1 maart 2009, genummerd: 2009/LS0301, ten bedrage van 17.992,80 euro valselijk en in strijd met de werkelijkheid is vermeld dat hij in januari 2009 108 uren zou hebben besteed aan besprekingen en/of werkzaamheden inzake "Asset Management mogelijkheden in Dubai ([Bedrijfsnaam])"

en

- op de factuur, d.d. 23 maart 2009, genummerd: 2009/LS0302, ten bedrage van 14.161,00 euro valselijk en in strijd met de werkelijkheid is vermeld dat hij in februari 2009 85 uren zou hebben besteed aan "Diverse nabesprekingen inzake "afronding Asset Management mogelijkheden in Dubai ([Bedrijfsnaam])"

en

- op de factuur , d.d. 23 mei 2009, genummerd: 2009/LS0305, ten bedrage van 10.710,00 euro valselijk en in strijd met de werkelijkheid is vermeld dat hij in de periode februari tot en met april 2009 72 uren zou hebben besteed aan "Diverse besprekingen ihkv acquisitie mogelijkheden m.b.t. de 'Nieuwe Gemeente' Bonaire, St Eustatius en Saba (BES)"

en

- op de factuur, d.d. 1 september 2009, genummerd: 2009/LS0308, ten bedrage van 23.631,02 euro valselijk en in strijd met de werkelijkheid is vermeld dat hij in de periode juni, juli en augustus 2009 66 uren na 19.00 uur en in het weekend en 88 uren (anderszins) zou hebben besteed aan besprekingen en advisering "t.b.v. Locatiekeuze (Rotterdam), Marktpotentie, Werven MBO-ers/HBO-ers, Diverse pagina's t.b.v. de nieuw op te zetten DTBO-website,etc"

en

- op de factuur, d.d. 29 oktober 2009, genummerd: 2009/LS0309, ten bedrage van 23.841,65 euro, valselijk en in strijd met de werkelijkheid is vermeld dat hij in de periode juli en augustus 2009 70 uren na 19.00 uur en in het weekend en 83 uren (anderszins) zou hebben besteed aan bijeenkomsten en/of werkzaamheden inzake "1e fase Beeldkwaliteitplannen en gemeentelijke onderhoudsstrategieën in Zuid-Holland"

en

- op de factuur, d.d. 14 oktober 2009, genummerd: 2009/LS0310, ten bedrage van 24.811,50 euro valselijk en in strijd met de werkelijkheid is vermeld dat hij in het 3e kwartaal van 2009 75 uren na 19.00 uur en in het weekend en 84 uren (anderszins) zou hebben besteed aan diverse besprekingen en advisering "t.b.v. Project 'Hubertus' tunnel te Den Haag en project Maas terras te Dordrecht"

en

- op de factuur, d.d. 30 oktober 2009, genummerd: 2009/FMC0001, ten bedrage van 20.424,00 euro valselijk en in strijd met de werkelijkheid is vermeld dat hij in de maanden juni tot en met september van 2009 148 uren na 19.00 uur en in het weekend zou hebben besteed aan werkzaamheden inzake "de vormen, systemen, branche onderzoek, resultaten en effecten, juridische aspecten, toepasbaarheid en flankerend beleid van tariefdifferentiatie in de afvalstoffenheffing DIFTAR"

en

- op de factuur, d.d. 10 november 2009, genummerd: 2009/FMC0002, ten bedrage van 18.078,00 euro valselijk en in strijd met de werkelijkheid is vermeld dat hij in de maanden september en oktober van 2009 131 uren na 19.00 uur en in het weekend zou hebben besteed aan werkzaamheden inzake "het inbedden van het VORT in de Taskforce Tunnels, Uitvoeren van het programma, Ontwikkelen van kaders en standaarden, Eisen tbv doorstroming en veiligheid, bouwkundige elementen, installaties, bediening, Inspecties en condities, Contracteringsfilosofie en Taakverdeling (Centraal of Decentraal) van het Programma VORT"

en

- op de factuur, d.d. 11 november 2009, genummerd: 2009/LS0311, ten bedrage van 28.675,43 euro valselijk en in strijd met de werkelijkheid is vermeld dat hij in de periode september en oktober 2009 94 uren na 19.00 uur en in het weekend en 89 uren (anderszins) zou hebben besteed aan bijeenkomsten en/of werkzaamheden inzake "Meerjaren structuurplannen en vraag gestuurd beheer en onderhoud"

en

- op de factuur, d.d. 7 december 2009, genummerd: 2009/LS0313, ten bedrage van 53.864,16 euro valselijk en in strijd met de werkelijkheid is vermeld dat het gefactureerde bedrag zou toezien op een "voorschot inhuur werkvoorbereiding contractering Noord en Zuid-Holland"

en

- op de factuur, d.d. 7 december 2009, genummerd: 2009/LS0314, ten bedrage van 41.352,50 euro valselijk en in strijd met de werkelijkheid is vermeld dat hij in het 3e en 4e kwartaal van 2009 210 uren na 19.00 uur en in het weekend en 47 uren (anderszins) zou hebben besteed aan "werkzaamheden in het kader van samenstellen database".

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

Hetgeen aan verdachte onder 1 en 3 tot en met 6 meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

4 Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

Feit 1: valsheid in geschrift;

Feit 3: medeplegen van valsheid in geschrift;

Feit 4: als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen en/of als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt ten gevolge of naar aanleiding van door hem, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening is gedaan, meermalen gepleegd;

Feit 5: als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen en/of als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt ten gevolge of naar aanleiding van door hem, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening is gedaan, meermalen gepleegd;

Feit 6: valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

5 Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.

6 Motivering van de sancties

6.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren met aftrek van het voorarrest.

De officier van justitie heeft daarnaast gevorderd dat de vordering van de benadeelde partij aangaande de bedragen € 240.025, € 154.257,72 en € 12.963,80 niet-ontvankelijk zal worden verklaard. De vordering voor wat betreft de bedragen € 7.000, € 53241,10 en

€ 11.957,22 integraal dient te worden toegewezen met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. De vordering van € 43.995 kan tot een bedrag van € 39.600,- worden toegewezen met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel en voor het overige niet-ontvankelijk worden verklaard.

6.2.

Standpunt van de verdachte/de verdediging

De raadsman van verdachte verzoekt de rechtbank, mocht zij tot bewezenverklaring komen, rekening te houden met de ouderdom van de feiten en met de persoonlijke omstandigheden van verdachte, met name zijn slechte medische toestand, die wordt verergerd door de media-aandacht in de zaak van verdachte.

Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij heeft de raadsman primair betoogd dat deze dient te worden afgewezen omdat de vordering onvoldoende is gespecificeerd en niet eenvoudig is vast te stellen of de gemeente Haarlemmermeer schade heeft geleden en hoe hoog deze schade dan zou zijn en of verdachte voor deze schade (deels) aansprakelijk kan worden gehouden. Subsidiair heeft de raadsman betoogd dat de vordering om de hiervoor genoemde redenen niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

6.3.

Oordeel van de rechtbank

Bij de beslissing over de sancties die aan verdachte moeten worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting en het door de Reclassering Nederland uitgebrachte rapport van 20 maart 2015 is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich in omvangrijke mate schuldig gemaakt aan het opmaken van valse facturen. Soms hadden die zelfstandige betekenis, soms dienden die een ander doel, te weten het verhullen dat er sprake was van ambtelijke corruptie.

Het vervalsen van zijn ontslagbesluit bij de gemeente Son en Breugel springt in het oog en is zeer laakbaar. Niets had verdachte hoeven te beletten een neutrale verklaring te vragen over de duur van het dienstverband met die gemeente.

Facturen hebben in het maatschappelijk verkeer een belangrijke betekenis naar partijen en derden, waaronder de overheid en ieder dient dan ook te mogen vertrouwen op de juistheid daarvan. Door hier zelf aan mee te werken en ook anderen hiertoe de gelegenheid te bieden, heeft verdachte het vertrouwen geschonden dat mag worden ontleend aan documenten als facturen. De wijze waarop verdachte de ambtelijke corruptie heeft weten te verhullen is onthutsend. Het afleveren van rapporten, die grotendeels of helemaal zijn samengesteld uit geplagieerde passages van bestaande rapporten of op het internet aanwezige documenten en het accepteren van rapporten waarvan niet duidelijk is welk voordeel die opleveren voor de gemeente Haarlemmermeer, getuigt van een grote mate van geraffineerdheid.

Door zijn handelwijze heeft verdachte zich ook schuldig gemaakt aan verstoring van de markt, want door het zonder zakelijke grond verlenen van een voorkeurspositie aan de bedrijven van zijn medeverdachten, heeft hij inbreuk gemaakt op het systeem van eerlijke concurrentie.

Zeer ernstig is de vaststelling dat verdachte op grote schaal en gedurende geruime tijd zich schuldig heeft gemaakt aan ambtelijke corruptie en daar anderen bij betrokken heeft. Verdachte had bij de gemeente Haarlemmermeer een hoge en verantwoordelijke functie en hij heeft zijn daaraan gebonden bevoegdheden op ernstige wijze misbruikt.

Ambtelijke corruptie moet worden aangemerkt als een ernstig feit omdat het de integriteit van de overheid aantast. Ook ondergraaft corruptie het vertrouwen van burgers en bedrijven in de overheid en het openbaar bestuur. Eenmaal aanwezig heeft het bovendien de neiging zich verder te verspreiden binnen de overheidsorganisatie en wordt ook de integriteit van partijen die op de een of andere manier met de overheid zijn verbonden zeer op de proef gesteld. Daarnaast worden publieke middelen van de gemeente Haarlemmermeer op een ontoelaatbare wijze ingezet. Verdachte heeft hiervan op een schaamteloze wijze geprofiteerd.

De rechtbank moet voorts vaststellen dat de eerder door de rechtbank ’s-Hertogenbosch opgelegde gevangenisstraf voor ambtelijke corruptie verdachte er niet van heeft weerhouden zich op dezelfde wijze te misdragen. Verdachte heeft alle ten laste gelegde feiten die zien op de ambtelijke corruptie ontkend, vaak tegen beter weten in. Dit rechtvaardigt de conclusie dat verdachte niet de ernst en laakbaarheid inziet van zijn gedrag.

Ten aanzien van het standpunt van de raadsman dat de media-aandacht de nodige impact op verdachte heeft gehad en met name op zijn medische problematiek, overweegt de rechtbank dat zij het aannemelijk acht dat bedoelde publicaties en de daarin min of meer verwerkte oordelen van invloed zijn geweest op verdachte en zijn privéleven. De rechtbank ziet deze media-aandacht echter als onvermijdelijk bij zaken als de onderhavige en zal deze omstandigheid niet meewegen in de strafmaat.

Wat betreft het tijdsverloop in deze zaak en het standpunt van de raadsman van verdachte dat bij het bepalen van de strafmaat hiermee rekening dient te worden gehouden, is de rechtbank van oordeel dat in de voorliggende zaak als redelijke termijn voor de berechting in eerste aanleg heeft te gelden een termijn van twee jaar. Nu er tussen het eerste verhoor van verdachte op 21 juni 2011 en het vonnis van 1 mei 2015 een termijn van bijna vier jaar is verstreken, is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van een behandeling binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM, hetgeen de rechtbank bij de bepaling van de aan verdachte op te leggen straf mede in aanmerking zal nemen.

De rechtbank zal met betrekking tot de op te leggen straf afwijken van de eis van de officier van justitie. De rechtbank houdt daarbij, naast hetgeen hierboven is overwogen, rekening met de straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd.

De rechtbank acht, alles overwegend, geen andere straf passend dan een vrijheidsbenemende straf van na te noemen duur.

7 Vordering benadeelde partij en oplegging schadevergoedingsmaatregel

Namens de benadeelde partij gemeente Haarlemmermeer, heeft mr. A.J.N. van Stigt een vordering tot schadevergoeding ingediend van totaal € 523.439,84 tegen verdachte wegens materiële schade die zij als gevolg van de ten laste gelegde feiten zou hebben geleden. De gestelde materiële schade is als volgt opgebouwd:

 • -

  € 240.025.- inzake salariskosten;

 • -

  € 154.257,72 inzake rapportage Hoffmann;

 • -

  € 7.000,- inzake factuur [BV 12];

 • -

  € 12.963,80 inzake valse factuur [ontvanger 3];

 • -

  € 43.995,- inzake inhuur [ontvanger 7];

 • -

  € 53.241 inzake advies mr. Diepraam;

 • -

  € 11.957,-,22 inzake werkzaamheden mr. A.J.N. van Stigt in de strafzaken.

De gestelde schade van € 12.963 vloeit niet rechtstreeks voort uit één aan verdachte ten laste gelegde feiten, zodat de benadeelde partij voor dit deel van de vordering om die reden niet-ontvankelijk is.

De rechtbank is voor wat betreft de overige posten van oordeel dat de vordering eveneens niet-ontvankelijk is. Voor elk van de posten geldt dat uitgebreid nader onderzoek naar de causaliteit en omvang van de gestelde schade noodzakelijk is, hetgeen een onevenredige belasting van de strafzaak zou betekenen.

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

de artikelen 47, 57, 225 en 363 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze golden ten tijde van de bewezenverklaarde feiten.

9 Beslissing

De rechtbank:

verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 2 is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart bewezen dat verdachte de onder 1 en 3 tot en met 6 ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 3.12 weergegeven;

verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 1 en 3 tot en met 6 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij;

bepaalt dat de onder 3.12 bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 4. vermelde strafbare feiten opleveren;

verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van drie (3) jaren;

bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

heft op het reeds geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte;

verklaart de benadeelde partij gemeente Haarlemmermeer niet-ontvankelijk in de vordering.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.C.M. Rutten, voorzitter,

mr. A.E. van Montfrans-Wolters en mr. D. Gruijters , rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier D.L. Meyer,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 1 mei 2015.

1 De door de rechtbank in de voetnoten als proces-verbaal aangeduide bewijsmiddelen zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen ook overigens aan de daaraan bij wet gestelde eisen.

2 Ander geschrift, t.w. aanstellingsbrief, verzenddatum 14 september 2006, zd 10, p. 77-80.

3 Proces verbaal van verhoor van getuige [verdachte] bij de RC d.d. 3 november 2014, 8e aanvulling, p.4.

4 Proces-verbaal van verhoor verdachte R. [verdachte] bij de RR, d.d. 22 juni 2011, persoonsdossier [verdachte] p. 288.

5 Uittreksels Kamer van Koophandel, persoonsdossier R. [verdachte], p. 393/394 en p.395/396.

6 Processen-verbaal van verhoor [bestuurder] d.d. 27 juni 2011, persoonsdossier, p.14

7 Processen-verbaal van verhoor [bestuurder] d.d. 27 juni 2011, persoonsdossier, p.14

8 Ander geschrift, uittreksels handelsregister, persoonsdossier [medeverdachte 1], p. 44 en 46.

9 Proces-verbaal van aangifte door [getuige 5], persoonsdossier [verdachte], p. 30 e.v.

10 Ander geschrift, t.w. individuele arbeidsovereenkomst d.d. 29 september 2006, zd 5, p. 146.

11 Ander geschrift, t.w. Oprichting De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte B.V., zd 5, p. 206-240.

12 Ander geschrift, t.w. Samenwerkingsovereenkomst, zd 5, p. 177.

13 Ander geschrift, t.w. Nota B&W 2008, zd 5, p. 249.

14 Ander geschrift, t.w. Nota B&W, zd 5, p. 253.

15 Ander geschrift, t.w. Nota B&W, 4e aanvulling, p. 63.

16 Ander geschrift, t.w. Rapport Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V., map 1 en 2.

17 Proces-verbaal van aangifte d.d. 10 mei 2010, zd 10, p. 49-52.

18 Algemeen dossier, p. 12 e.v.

19 Andere geschriften, t.w. factuur d.d. 17 april 2008, 1e aanvulling, p. 8 en kopie bankafschrift d.d. 19 mei 2008, 2e aanvulling, p. 1005.

20 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 6] bij de RC d.d. 4 maart 2014, 7e aanvulling, p. 752/756.

21 Andere geschriften, t.w. factuur d.d. 4 juli 2008, 1e aanvulling, p. 14 en kopie bankafschrift d.d. 1 augustus 2008, 2e aanvulling, p. 844.

22 Proces-verbaal van verhoor getuige [verdachte] bij de RC d.d. 9 januari 2015, 8e aanvulling, p. 34/35.

23 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 6] bij de RC d.d. 4 maart 2014, 7e aanvulling, p. 757, proces-verbaal van verhoor van getuige [verdachte] bij de RC d.d. 9 januari 2015, 8e aanvulling, p. 34/35 en andere geschriften betreffende Stadsbeheer Den Haag en Stadsdeelplan Segbroek 2008-2011, 7e aanvulling, p. 780-827.

24 Andere geschriften, t.w. factuur d.d. 1 september 2008, 1e aanvulling, p. 27 en kopie bankafschrift d.d. 1 oktober 2008, 2e aanvulling, p. 846.

25 Proces-verbaal van verhoor van [verdachte] d.d. 14 juli 2011, zd 10, p. 542, proces-verbaal van verhoor van getuige [verdachte] bij de RC d.d. 9 januari 2015, 8e aanvulling, p. 17 en 35 en andere geschriften betreffende Asset Management, 7e aanvulling, p. 828-837.

26 Andere geschriften, t.w. factuur 8 november 2008, 1e aanvulling, p. 28 en kopie bankafschrift d.d. 1 december 2008, 2e aanvulling, p. 848.

27 Proces-verbaal van verhoor van getuige [verdachte] bij de RC d.d. 9 januari 2015, 8e aanvulling, p. 35 en andere geschriften, t.w. handgeschreven aantekeningen, zd 10, p. 859-860, proces-verbaal van verhoor van [verdachte], zd 10, p. 527 e.v. en andere geschriften, t.w. prints van gevonden informatie op internet, 1e aanvulling, p. 225-240.

28 Andere geschriften, t.w. factuur d.d. 14 december 2008, 1e aanvulling, p. 39 en kopie bankafschrift d.d. 19 januari 2009, 2e aanvulling, p. 1009.

29 Andere geschriften, t.w. factuur d.d. 1 maart 2009, 1e aanvulling, p. 39 en kopie bankafschrift d.d. 1 april 2009, 2e aanvulling, p. 852.

30 Andere geschriften, t.w. factuur d.d. 23 maart 2009, 1e aanvulling, p. 44 en kopie bankafschrift d.d. 1 mei 2009, 2e aanvulling, p. 853.

31 Andere geschriften t.w. brief, verzonden 6 februari 2009, 1e aanvulling, p. 40-43 en printscreens, 1e aanvulling, p. 242 e.v.

32 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 6] bij de RC d.d. 4 maart 2014, 7e aanvulling, p. 761.

33 Andere geschriften, t.w. factuur d.d. 23 mei 2009, 1e aanvulling, p. 45 en kopie bankafschrift d.d. 1 juli 2009, 2e aanvulling, p. 856.

34 Proces-verbaal van verhoor van [verdachte] d.d. 14 juli 2011, zd 10, p. 553 en proces-verbaal van verhoor van [bestuurder] d.d. 15 juli 2011, zd 10, p. 637.

35 Andere geschriften, t.w. factuur d.d. 1 september 2009, 1e aanvulling, p. 46 en kopie bankafschrift d.d. 1 oktober 2009, 2e aanvulling, p. 860.

36 Proces-verbaal van verhoor van [verdachte] d.d. 14 juli 2011, zd 10, p. 543, proces-verbaal van verhoor van getuige [verdachte] bij de RC d.d. 4 november 2014, 8e aanvulling, p. 19 en verklaring [verdachte] ter terechtzitting van 7 april 2015 afgelegd.

37 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 6] bij de RC d.d. 4 maart 2014, 7e aanvulling, p. 763 en ander geschrift, t.w. rapportage ‘Een nieuwe afdeling, Directie, Toezicht, Beheer en Onderhoud’ d.d. 19 augustus 2009, 2e aanvulling, p. 862.

38 Andere geschriften, t.w. factuur d.d. 14 oktober 2009, 1e aanvulling, p. 61 en kopie bankafschrift d.d. 1 november 2009, 2e aanvulling, p. 862.

39 Andere geschriften, t.w. factuur d.d. 30 oktober 2009, 1e aanvulling, p. 10 en kopie bankafschrift d.d. 16 november 2009, 2e aanvulling, p. 1014.

40 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 6] bij de RC d.d. 4 maart 2014, 7e aanvulling, p. 766.

41 Ander geschrift, t.w. factuurnummer 2009/FMC001, 1e aanvulling, p. 10.

42 Ander geschrift, t.w. notitie [BV 8], zd 10, p. 945 e.v.

43 Andere geschriften, t.w. printscreen en daarachter gevoegde bijlage, 1e aanvulling, p. 252-312.

44 Andere geschriften, t.w. factuur d.d. 10 november 2009, 1e aanvulling, p. 11 en kopie bankafschrift d.d. 21 december 2009, 2e aanvulling, p. 1015.

45 Andere geschriften, t.w. twee pagina’s betrekking hebbend op Programma VORT, 1e aanvulling, p. 12/13.

46 Andere geschriften, t.w. factuur d.d. 7 december 2009, 1e aanvulling, p. 76 en kopie bankafschrift d.d. 1 januari 2010, 2e aanvulling, p. 866.

47 Andere geschriften, t.w. een namenlijst met emailadressen, 1e aanvulling, p. 91-126 en een telefoonlijst, 1e aanvulling, p. 78-82.

48 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 7] d.d. 24 juni 2011, getuigendossier, p. 545-547.

49 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 8], getuigendossier, p. 133-136.

50 Een ander geschrift, t.w. opdracht, verzenddatum 9 maart 2009, 2e aanvulling, p. 120.

51 Proces-verbaal van verhoor van getuige [verdachte] bij de RC d.d. 3 november 2014, 8e aanvulling, p. 11 en een ander geschrift, t.w. factuur d.d. 2 april 2009, 2e aanvulling, p. 362.

52 Andere geschriften, t.w. opdrachten, verzenddata 2 oktober 2008 en 15 april 2008, 2e aanvulling, p. 454/455.

53 Andere geschriften, t.w. facturen d.d. 31 december 2007 en 8 mei 2008, 2e aanvulling, p. 511-512.

54 Een ander geschrift, t.w. opdracht, verzenddatum 17 november 2008, 2e aanvulling, p. 453.

55 Proces verbaal van verhoor van getuige [verdachte] bij de RC d.d. 9 januari 2015, 8e aanvulling, p. 34.

56 Een ander geschrift, t.w. notitie Flexibel en Slagvaardig Contracteren voor de Cluster Beheer en Onderhoud binnen de gemeente Haarlemmermeer, 2e aanvulling, p. 466.

57 Een ander geschrift, t.w. notitie Flexibel en Slagvaardig Contracteren voor de Cluster Beheer en Onderhoud binnen de gemeente Haarlemmermeer, 2e aanvulling, p. 464.

58 Ander geschrift, raadsvoorstel en besluit, zd 10, p. 1159-1173.

59 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 22] bij de RC d.d. 10 maart 2014, 7e aanvulling, p. 217-220.

60 Twee andere geschriften, 2e aanvulling, resp. p. 131 en p. 69.

61 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 5] bij de RC d.d. 21 maart 2014, 7e aanvulling, p. 138.

62 Een ander geschrift, t.w. Spendanalyse Beheer en Onderhoud 2008 / 2009, zd 10, p. 1229.

63 Een ander geschrift, t.w. een vertrouwelijk gespreksverslag d.d. 26 juni 2010, zd 10, p. 443.

64 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 23] bij de RC d.d. 16 mei 2014, 7e aanvulling, p. 309.

65 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 15] bij de RC d.d. 14 maart 2014, 7e aanvulling, p. 340 e.v.

66 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 16] bij de RC d.d. 1 april 2014, 7e aanvulling, p. 350 e.v.

67 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 6] bij de RC d.d. 4 maart 2014, 7e aanvulling, p. 773 e.v.

68 Andere geschriften, t.w. opdracht/bevestiging [ontvanger 1] d.d. 5 maart 2008 en 2 september 2009, 2e aanvulling, p. 131 en 163.

69 Een ander geschrift, t.w. een aanbiedingsbrief Specialist Openbaar Groen d.d. 11 februari 2009, 2e aanvulling, p. 69/70.

70 Ander geschrift, e-mail, bijlage 12 aanvulling [getuige 24] d.d. 17 februari 2015, los opgenomen.

71 Ander geschrift, offerte d.d. 11 februari 2009, 2e aanvulling, p. 69/70.

72 Een ander geschrift, t.w. een aanbiedingsbrief Juridisch Administratief medewerker d.d. 23 maart 2009, 2e aanvulling, p. 54/55.

73 Ander geschrift, facturen, 2e aanvulling, p. 164, 190, 226, 242, 255, 302, 328.

74 Een ander geschrift, t.w. een aanbiedingsbrief inzet projectleider d.d. 9 april 2009, 2e aanvulling, p. 46/47.

75 Procesverbaal van verhoor van getuige [getuige 23] bij de RC d.d. 16 mei 2014, 7e aanvulling, p. 310.

76 Een ander geschrift, t.w. offerte inventarisatie t.b.v. het team Beheer Vastgoed d.d. 11 mei 2009, 2e aanvulling, p. 37/38.

77 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 16] bij de RC d.d. 1 april 2014, 7e aanvulling, p. 354/355 en 361.

78 Andere geschriften, t.w. offerte projectleider Water d.d. 12 juni 2009 en offerte verlenging inzet projectleider d.d. 11 december 2009, 2e aanvulling, p. 36 en 24.

79 Proces-verbaal van verhoor getuige [ontvanger 7] d.d. 11 oktober 2011, zd 10, p. 1246.

80 Een ander geschrift, 2e aanvulling, p. 36

81 Proces-verbaal van verhoor van getuige [ontvanger 7] d.d. 11 oktober 2011, zd 10, p. 1246.

82 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 14] bij de RC d.d. 29 september 2014,7e aanvulling, p. 292.

83 Een ander geschrift, 2e aanvulling, p. 63.

84 Een ander geschrift, 2e aanvulling, p. 64

85 Vgl. HR 13 oktober 1987, NJ 1988, 472.

86 Ander geschrift, rapport Hoffman Bedrijfsrecherche B.V., p. 721.

87 Proces-verbaal van verhoor van [medeverdachte 1] d.d. 27 oktober 2011, persoonsdossier [medeverdachte 1], p. 34.

88 Ander geschrift, bankafschrift, zd 9, p. 478.

89 Ander geschrift, factuur, zd 9, p. 576.

90 Ander geschrift, zd 9, p. 596 e.v.

91 Ander geschrift, zd 9, p. 624 e.v.

92 Ander geschrift, bankafschrift, zd 9, p. 479.

93 Ander geschrift, factuur, zd 9, p. 577.

94 Proces-verbaal van verhoor van verdachte [verdachte] d.d. 19 juli 2011, zd 9, p. 516.

95 Ander geschrift, bankafschrift, zd 9, p. 480.

96 Ander geschrift, factuur, zd 9, p. 688.

97 Proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 1] d.d. 27 oktober 2011, persoonsdossier [medeverdachte 1], p..35.

98 Ander geschrift, e-mail d.d. 9 december 2009, zd 9, p. 140.

99 Ander geschrift, onderaannemingsovereenkomst, persoonsdossier [verdachte], p. 148-151.

100 Ander geschrift, facturen zd 9, p.686, 687 en 688 en overzicht van projecten, zd 9, p. 689.

101 Ander geschrift, t.w. rapport Ernst & Young d.d. 9 mei 2011, algemeen dossier, p. 158.

102 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 14] bij de RC d.d. 29 september 2014, 7e aanvulling, p.288.

103 Ander geschrift, zd 9, p. 140.

104 Proces-verbaal van relaas d.d. 19 december 2011, zd 9, p.13.

105 Ander geschrift, t.w. rapport Ernst & Young d.d. 9 mei 2011, algemeen dossier, p.156.

106 Ander geschrift, t.w. rapport Ernst & Young d.d. 9 mei 2011, algemeen dossier, bijlage 1, p. 173.

107 Ander geschrift, onderaannemingsovereenkomst, persoonsdossier [verdachte], p. 148-151.