Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2015:11900

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
28-12-2015
Datum publicatie
08-02-2016
Zaaknummer
C/15/236677/FA RK 15-7773
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Betrokkene zwerft en verblijft al langere tijd op Luchthaven Schiphol en stelt dit uit vrije keuze te doen. De rechtbank ziet het zwerven echter als uiting van een stoornis die tot een voorlopige machtiging kan leiden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Sectie Familie & Jeugd

locatie Haarlem

voorlopige machtiging

zaak-/rekestnr.: C/15/236677 / FA RK 15-7773

beschikking van de enkelvoudige kamer van 28 december 2015,

van de rechtbank Noord-Holland naar aanleiding van het door de officier van justitie

op 17 december 2015 ingediende verzoek tot het verlenen van een voorlopige machtiging om:

[betrokkene],

geboren op [geboortedatum]

zonder bekende woon- of verblijfplaats,

hierna: betrokkene,

te doen opnemen en verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis.

1 Procedure

Bij het verzoek is overgelegd een geneeskundige verklaring.

De rechtbank heeft op 28 december 2015 de volgende personen gehoord:

- betrokkene, bijgestaan door haar advocaat mr. M.A.A. van der Loo, gevestigd te Haarlem;

- de heer drs. [naam 1] , psychiater;

- de heer [naam 2] , veldwerker Schiphol Social Work;

- mevrouw [naam 3] , Koninklijke Marechaussee (hierna de Marechaussee).

2 Beoordeling

Betrokkene weigert zich te laten onderzoeken en wenst niet in gesprek te gaan met de psychiater, zodat nog geen definitieve diagnose gesteld kan worden.

Zij meldt niet onderzocht te willen worden omdat zij niet gek is. Uit de geneeskundige verklaring en de toelichting van drs. [naam 1] ter zitting is echter gebleken dat er een ernstig vermoeden is dat betrokkene lijdt aan een stoornis van de geestvermogens, te weten een ongespecificeerde psychotische stoornis. De houding van betrokkene ter zitting, waarbij zij veel onderbrak, schreeuwde en de aanwezigen uitmaakte voor – onder meer – gek, dom, achterbaks en dement, draagt bij aan het ernstige vermoeden dat er bij haar sprake is van een psychische stoornis.

Ter zitting is namens betrokkene aangegeven dat het de eigen vrije keuze is van betrokkene om op de luchthaven te verblijven en haar leven in te richten op de manier die zij wil, en dat betrokkene ook de vrijheid moet hebben om haar eigen keuzes te maken.

De rechtbank is echter van oordeel dat het aannemelijk is dat de reden dat betrokkene een zwervend bestaan leidt, is gelegen in een psychische stoornis. De rechtbank slaat hierbij acht op de verklaring van de psychiater en hetgeen betrokkene ter zitting heeft verklaard over haar leven, te weten dat zij van de zon leeft, pelgrim is en daarom op Schiphol verblijft, zij op slippers loopt omdat haar schoenen gestolen zijn en haar voeten dik zijn omdat zij een poliopoot heeft en voorts dat naar haar mening de andere aanwezigen op de zitting er beter van worden als betrokkene wordt opgesloten.

Voor de rechtbank is vast komen te staan dat deze stoornis betrokkene gevaar doet veroorzaken voor zichzelf en anderen:

  • -

    het gevaar dat betrokkene maatschappelijk te gronde gaat;

  • -

    het gevaar dat betrokkene zichzelf in ernstige mate zal verwaarlozen;

  • -

    het gevaar dat betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen zal oproepen.

’s Nachts slaapt betrokkene buiten. Nu de winter intreedt, is dit schadelijk voor de gezondheid van betrokkene, zeker gelet op haar leeftijd.

Door haar kwetsbaarheid en doordat voornamelijk mannelijke zwervers en verslaafden in de omgeving van Schiphol Plaza slapen, loopt zij het risico dat haar lichamelijke integriteit wordt aangetast.

Betrokkene weigert hulpverlening en verwaarloost zichzelf in toenemende mate. Haar kleding is vuil en gescheurd. De voeten van betrokkene zijn dik en het vermoeden bestaat dat zij aan oedeem lijdt. Betrokkene mijdt elke vorm van zorg. Onduidelijk is op welke wijze betrokkene in haar onderhoud voorziet.

Betrokkene wordt overdag regelmatig slapend aangetroffen op Schiphol Plaza.

Ter terechtzitting is door de Marechaussee gemeld dat betrokkene, gelet op de op Schiphol geldende regels, niet op de luchthaven aanwezig mag zijn omdat zij zich daar zonder enig redelijk doel ophoudt. De Marechaussee heeft haar jarenlang gedoogd omdat zij geen overlast veroorzaakt zo lang zij met rust wordt gelaten. Wanneer zij echter wordt aangesproken door de Marechaussee of door hulpverleners, is zij wel agressief.

De Marechaussee zal binnenkort het Schipholbeleid strenger gaan handhaven, waardoor te verwachten is dat betrokkene telkens weggestuurd zal worden en aangehouden zal worden omdat zij in strijd met de regels aanwezig is in het luchthavengebouw, dan wel de boetes uit zal moeten zitten die zij oploopt door haar ongeoorloofde aanwezigheid aldaar. De verwachting is dat zij hier zeer agressief en luidruchtig op zal reageren, hetgeen mogelijk agressie van anderen zal oproepen.

Gebleken is voorts dat het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend.

Betrokkene geeft geen enkele blijk van bereidheid zich in een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen.

Het verzoek zal dan ook worden toegewezen.

3 Beslissing

De rechtbank:

Verleent een voorlopige machtiging als bedoeld in artikel 2 Wet Bopz, welke machtiging de bevoegdheid geeft om betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis te doen verblijven tot en met 28 juni 2016.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.T. Goossens, rechter, in tegenwoordigheid van mr. T. Alexander, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 28 december 2015.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.