Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2015:11678

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
28-10-2015
Datum publicatie
06-01-2016
Zaaknummer
4055692
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Koop van een toegangskaartje voor een evenement via internet. Sprake van een consumentenkoop. Korte verjaringstermijn van artikel 7:28 BW van toepassing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/36
RCR 2016/33
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton – locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 4055692 / CV EXPL 15-3487

Uitspraakdatum: 28 oktober 2015

Vonnis in de zaak van:

Tickets4U B.V.,

gevestigd te Zaandam,

eiseres,

verder te noemen: Tickets4U,

gemachtigde: J. Hutten (Van Arkel Gerechtsdeurwaarders),

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

verder te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon.

1 Het procesverloop

1.1.

Tickets4U heeft bij dagvaarding van 13 april 2015 een vordering tegen [gedaagde] ingesteld. [gedaagde] heeft mondeling geantwoord.

1.2.

Tickets4U heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna [gedaagde] een schriftelijke reactie heeft gegeven.

1.3.

Bij rolbeschikking van 5 augustus 2015 heeft de kantonrechter Tickets4U in de gelegenheid gesteld om te reageren op het door [gedaagde] bij conclusie van dupliek gevoerde verjaringsverweer. Tickets4U heeft hierop nog een akte genomen, waarna de procedure naar de rol is verwezen voor vonnis.

2 De feiten

2.1.

[gedaagde] heeft op 11 februari 2012 op de website van Tickets4U het bestelproces doorlopen om een toegangskaart voor het evenement Hard Bass in het Gelredome te Arnhem te kopen, welk evenement diezelfde dag om 21:00 uur zou aanvangen.

2.2.

Bij e-mail van 11 februari 2012 (15:19 uur) heeft Tickets4U de bestelling aan [gedaagde] bevestigd en hem verzocht het totaal verschuldigde bedrag van € 107,50 te voldoen. Tickets4U heeft het betalingsverzoek bij e-mail van diezelfde dag om 16:02 uur herhaald. [gedaagde] heeft niet aan dit verzoek voldaan. [gedaagde] is vervolgens door Tickets4U op 27 februari 2012, 12 februari 2013 en 17 maart 2015 vruchteloos schriftelijk aangemaand tot betaling van het bedrag van € 107,50.

3 De vordering

3.1.

Tickets4U vordert dat de kantonrechter [gedaagde] veroordeelt tot betaling van € 158,43, te vermeerderen met wettelijke rente over € 107,50 vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening en met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure. Zij legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat [gedaagde] op de website van Tickets4U een toegangskaart heeft besteld voor het evenement Hard Bass op 11 februari 2012 en dat Tickets4U conform die bestelling een toegangskaart heeft gereserveerd op naam van [gedaagde] . Ondanks aanmaningen van de zijde van Tickets4U heeft [gedaagde] de koopprijs van de toegangskaart niet voldaan.

4 Het verweer

4.1.

[gedaagde] betwist de vordering. Hij voert daartoe aan, zo begrijpt de kantonrechter, dat de vordering van Tickets4U inmiddels is verjaard. Daarnaast stelt [gedaagde] dat de overeenkomst vernietigbaar is, althans dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Tickets4U nakoming van de overeengekomen koopprijs vordert. Daartoe voert [gedaagde] aan – samengevat – i) dat Tickets4u in het bestelproces op haar website niet op een niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk maakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt, hetgeen sinds 13 juni 2014 op grond van artikel 6:230v lid 3 BW op straffe van vernietigbaarheid van de overeenkomst verplicht is en (ii) dat Tickets4U de tickets niet heeft geleverd en niet meer kan leveren.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter zal eerst het beroep van [gedaagde] op bevrijdende verjaring behandelen. Voor beantwoording van de vraag of de vordering van Tickets4U is verjaard, is van belang of de overeenkomst tussen partijen moet worden beschouwd als een overeenkomst van consumentenkoop, in welk geval op grond van artikel 7:28 BW een korte verjaringstermijn van twee jaar van toepassing is.

5.2.

Tickets4U stelt dat geen sprake is van consumentenkoop, nu artikel 7:5 lid 1 BW de consumentenkoop definieert als een koop met betrekking tot een roerende zaak, elektriciteit daaronder begrepen, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder een zaak wordt volgens artikel 3:2 BW verstaan een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object. Het toegangskaartje dat onderwerp is van deze procedure kan volgensTickets4U niet worden beschouwd als een roerende zaak zoals bedoeld in artikel 7:5 lid 1 BW, aangezien de overeenkomst betrekking heeft op de levering van een dienst, te weten het recht om een bepaald evenement bij te wonen. De toegangskaart is daarbij niet meer dan het schriftelijke bewijs van het bestaan van die overeenkomst, waarbij bovendien sprake is van een digitaal beschikbaar gestelde e-ticket, zodat niet gesproken kan worden van een voor menselijke beheersing vatbaar object.

5.3.

Naar het oordeel van de kantonrechter is sprake van consumentenkoop. De koop van het recht om toegang te verkrijgen tot een bepaald evenement moet worden beschouwd als de koop van een vermogensrecht. Op grond van artikel 7:48 BW zijn de bepalingen van titel 1 van boek 7 BW inzake koop ook van toepassing op de koop van vermogensrechten, tenzij de aard van het recht zich hiertegen verzet. Naar het oordeel van de kantonrechter verzet de aard van het recht zich bij het kopen van een toegangskaartje voor een evenement niet tegen toepasselijkheid van de bepalingen van consumentenkoop. Tussen partijen is voorts niet in geschil dat Tickets4U handelt in de uitoefening van een bedrijf en dat [gedaagde] een particulier is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De korte verjaringstermijn van artikel 7:28 BW is dan ook van toepassing op een dergelijke koopovereenkomst.

5.4.

Tussen de door Tickets4U verzonden aanmaningsbrieven van 12 februari 2013 en 17 maart 2015 zit een periode van meer dan twee jaren. Gesteld noch gebleken is dat Tickets4U de verjaring heeft gestuit door zich in die periode jegens [gedaagde] het recht van nakoming ondubbelzinnig voor te behouden. De vordering tot nakoming van betaling van de koopprijs is daarom verjaard en zal, evenals de nevenvorderingen, worden afgewezen.

5.5.

De proceskosten komen voor rekening van Tickets4U, omdat zij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vorderingen af;

6.2.

veroordeelt Tickets4U tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor [gedaagde] worden vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. O.P.M. Fruytier, kantonrechter, en op 28 oktober 2015 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter