Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2015:10554

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
14-10-2015
Datum publicatie
02-12-2015
Zaaknummer
3594108 CV EXPL 14-8134
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Buitengerechtelijke kosten, rente en proceskosten afgewezen aangezien bij laatste akte bleek dat Menzis wel van het bewind af wist.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Alkmaar

Zaaknr/rolnr.: 3594108 \ CV EXPL 14-8134 KB

Uitspraakdatum: 14 oktober 2015

Vonnis in de zaak van:

de naamloze vennootschap MENZIS ZORGVERZEKERAAR N.V., rechtsopvolgster onder algemene titel van de onderlinge waarborgmaatschappij Menzis Zorgverzekeraar U.A., gevestigd te Wageningen

eisende partij

verder ook te noemen: Menzis

gemachtigde: A. Lodder, gerechtsdeurwaarder te Rotterdam

tegen

1. [naam] , wonende te [woonplaats] , [adres]

gedaagde partij

verder ook te noemen: [de rechthebbende]

procederende in persoon

2. de vennootschap onder firma DE BEWINDVOERDER ALKMAAR E.O.,in haar hoedanigheid als bewindvoerder van [naam] , gevestigd en kantoorhoudende te 1823 CS Alkmaar, Noorderstraat 1P

formele procespartij

hierna te noemen De Bewindvoerder Alkmaar q.q.

verschenen

3. P.J.M. EFFTING, vennoot van gedaagde partij sub 2, in zijn hoedanigheid van bewindvoerder van [naam] , krachtens artikel 1:14 BW mede woonplaats hebbende te 1823 CS Alkmaar, Noorderstraat 1P

formele procespartij

hierna te noemen De Bewindvoerder Alkmaar q.q.

verschenen

4. P.C.A. BEENTJES, vennoot van gedaagde partij sub 2, in haar hoedanigheid als bewindvoerder van [naam] , krachtens artikel 1:14 BW mede woonplaats hebbende te 1823 CS Alkmaar, Noorderstraat 1P

formele procespartij

hierna te noemen De Bewindvoerder Alkmaar q.q.

verschenen

Het verdere procesverloop

1.1

Na tussenvonnissen d.d. 25 maart 2015 en 24 juni 2015, welke hier als ingelast gelden, is De Bewindvoerder Alkmaar q.q. in de gelegenheid gesteld inhoudelijk te reageren op de vordering.

Op 22 juli 2015 heeft De Bewindvoerder Alkmaar q.q. een akte genomen, waarop Menzis op 16 september 2015 heeft gereageerd.

Vervolgens is vonnis bepaald.

Het verdere geschil en de beoordeling

2.1.

Na tussenvonnis van 24 juni 2015 heeft De Bewindvoerder Alkmaar q.q. gesteld dat Menzis op de hoogte was van het bewind. Menzis heeft, zo stelt De Bewindvoerder Alkmaar q.q., de beschikking betreffende de onderbewindstelling vanaf het begin in haar bezit.

2.2.

De Bewindvoerder Alkmaar q.q. heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd tegen het gevorderde bedrag van € 166,46, bestaande uit bedragen van € 61,75, € 21,10 en € 62,32 vanwege een verplicht eigen risico en een bedrag van € 21,29 vanwege een eigen bijdrage. Hierop kan volgens Menzis in mindering strekken een bedrag van € 83,42, zodat resteert een bedrag van € 83,04.

2.3.

Menzis stelt in de antwoord-akte van 16 september 2015 dat zij ter zake de periodieke betaling van de zorgpremies bekend was met de omstandigheid van onderbewindstelling van [de rechthebbende] . Die bekendheid werd volgens Menzis evenwel niet betrokken op de verschuldigdheid van het verplicht eigen risico en eigen bijdragen, zoals in het onderhavige geval gevorderd.

2.4.

Nu De Bewindvoerder Alkmaar q.q. geen inhoudelijk verweer heeft gevoerd tegen het bedrag van € 83,04 zal dit worden toegewezen.

2.5.

Menzis vordert tevens buitengerechtelijke incassokosten ad € 48,40 (inclusief btw) en rente ad € 2,12. Deze zullen door de kantonrechter worden afgewezen. Menzis was namelijk wel op de hoogte van de onderbewindstelling van [de rechthebbende] , zoals zij in haar laatste akte heeft erkend. Menzis stelt daarin dat zij de onderbewindstelling niet heeft betrokken op het verplichte eigen risico en de eigen bijdragen. Echter uit de beschikking d.d. 10 juli 2008, welke door De Bewindvoerder Alkmaar q.q. aan Menzis is verstrekt blijkt onweersproken, dat er een bewind is ingesteld over de goederen die (zullen) toebehoren aan [de rechthebbende] . Menzis had hieruit kunnen afleiden dat alle facturen van Menzis bij dit bewind betrokken waren dus ook de facturen betreffende het eigen risico en de eigen bijdrage. Menzis was dus op de hoogte van het bewind en had de facturen bij de bewindvoerder moeten indienen. Nu zij dit niet heeft gedaan, zoals zij zelf stelt, en zij dit wel had moeten doen, heeft zij ten onrechte buitengerechtelijke incassokosten en rente gevorderd.

2.6.

Nu partijen over en weer op punten in het ongelijk zijn gesteld, is de kantonrechter van oordeel dat het redelijk is dat partijen ieder de eigen proceskosten dragen.

De beslissing

De kantonrechter

3.1.

veroordeelt De Bewindvoerder Alkmaar q.q. tot betaling aan Menzis van € 83,04.

3.2.

bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt;

3.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

3.4.

wijst de vordering voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.A. Swildens, kantonrechter, bijgestaan door de griffier, en in het openbaar uitgesproken op 14 oktober 2015.

De griffier

De kantonrechter