Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2014:9778

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
24-10-2014
Datum publicatie
26-01-2015
Zaaknummer
AWB - 13 _ 1676
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Douane. Indeling mediaspeler.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NTFR 2015/604
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank noord-holland

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer: HAA 13/1676

uitspraak van de meervoudige kamer van 24 oktober 2014 in de zaak tussen

[X 1] (voorheen [X 2]), gevestigd te[Z] (Frankrijk), eiseres

(gemachtigde: mr. R. Andringa),

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond, verweerder.

Procesverloop

Aan eiseres is op 9 april 2010 een uitnodiging tot betaling (hierna: utb) voor € 20.239,93 aan douanerechten uitgereikt.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 19 februari 2013 het bezwaar van eiseres afgewezen en de utb gehandhaafd.

Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld.

Verweerder heeft op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 25 september 2014 te Haarlem. Eiseres is vertegenwoordigd door gemachtigde voornoemd. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. J.H. Wijnbelt en L. van der Spoel.

Overwegingen

Feiten

1. Op 9 april 2010 heeft de douane-expediteur[A] B.V. in de hoedanigheid van direct vertegenwoordiger namens eiseres een aangifte ‘in het vrije verkeer brengen’ ingediend voor onder meer 6 pallets met 103 kartons van een product met de naam ‘[B]’ met vermelding van de goederencode 8521 90 00. De aangifte is op dezelfde dag aanvaard en is verder via het witte kanaal conform afgedaan.

2. De [B] bestaat uit een printplaat voorzien van een [C]chipset en diverse soorten connectoren. Het geheel is vervat in een kunststof behuizing. De connectoren bestaan uit een kaartlezer en een usb-poort, waardoor verschillende geheugenkaarten en geheugenapparaten met een usb-aansluiting kunnen worden aangesloten (input). Voorts beschikt de [B] over HDMI, Composiet RCA- en AV-out aansluitingen (output). De [B] ondersteunt een aantal video- (onder andere AVI, VOB, DAT en MPG), audio- (MP3, WMA, AAC, OGG en AC3) en fotoformaten (JPEG). De beeldresolutie is 1920 x 1080i (HD). De [B] bevat geen harde schijf en is ook niet ontworpen om een harde schijf te bevatten. Voor het maken van verbinding met internet is een router nodig. De [B] heeft een infrarood ontvanger, waarmee het apparaat kan worden aangestuurd via de afstandsbediening. De [B] wordt geleverd met een afstandsbediening, een oplader, een gebruikershandleiding, CD-utilities en kabels.

3. Op het specificatieblad van de [B] staat, voor zover hier van belang, het volgende vermeld:

“ • Multimedia player for Video, Audio and Photo

• Enjoy all your movies in High Definition

• Listen to your favourite MP3

• Watch a thousand of pictures

• Pocket size

• Built-in card reader to expand your storage capacity

Plug any USB device : Keys, external hard disks, MP3 players, … or memory cards to display their contents on your TV screen.

The [B] is the first multimedia adapter to offer an intuitive and simple High Definition playback. With composite RCA and HDMI output, it is compatible with all HDTV sets for the best image result up to 1080i.

The pocket dimensions and weight are perfect to carry easily”

Geschil

1. In geschil is de indeling in de GN van de [B].

2. Eiseres staat primair indeling onder post 8525 voor. De [B] is een zendtoestel voor televisie (transmissiefunctie). Subsidiair stelt eiseres dat de [B] moet worden ingedeeld onder post 8543, omdat hij een eigen functie heeft die niet elders staat omschreven. Deze eigen functie is te omschrijven als het faciliteren van bestands- en gegevensuitwisseling tussen verschillende apparaten. Meer subsidiair staat eiseres indeling onder post 8543 voor op grond van indelingsregel 3c. Er is geen functie aan te wijzen die de [B] zijn wezenlijke karakter verleent, zodat post 8543 voor opslag en weergave van foto’s als laatst geplaatste post toepassing vindt. Indeling onder post 8521, zoals verweerder voorstaat, is volgens eiseres niet mogelijk omdat die post blijkens de toelichting alleen ziet op apparaten die uitsluitend zijn ontworpen om op basis van ‘prerecorded media’ beeld en geluid af te spelen op een televisie. De [B] bevat geen harde schijf en de in de toelichting genoemde dragers worden niet in dit apparaat geplaatst.

Eiseres concludeert tot gegrondverklaring van het beroep, vernietiging van de uitspraak op bezwaar en (primair) vernietiging van de utb dan wel (subsidiair) vermindering van de utb.

3. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de [B] moet worden ingedeeld onder post 8521. Ter onderbouwing van zijn standpunt met betrekking tot de indeling verwijst verweerder naar indelingsverordening (EG) nr. 295/2009 van de Commissie van 18 maart 2009. De hoofdfunctie van de [B] is die van videoweergaveapparaat. Dit blijkt ook uit de wijze waarop het product wordt aangeprezen en verkocht. De [B] kan niet worden ingedeeld als zendtoestel voor televisie. Verweerder concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep.

Van toepassing zijnde regelgeving

1. De van belang zijnde goederencodes (tekst 2010) luiden als volgt:

Post 8521

8521 Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner:

(…)

8521 90 00 − andere

Post 8525

8525 Zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid; televisiecamera’s, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen:

(…)

8525 50 00 – zendtoestellen

Post 8543

8543 Elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk:

(…)

8543 70 − andere machines, apparaten en toestellen:

(…)

8543 70 90 − − andere

2. Aantekening 3 op afdeling XVI luidt als volgt:

“Voor zover niet anders is bepaald, worden combinaties van machines van verschillende soorten, die bestemd zijn om gezamenlijk te functioneren en die een geheel vormen, alsmede machines met twee of meer verschillende (afwisselende of aanvullende) functies, ingedeeld naar de hoofdfunctie die kenmerkend is voor het complex.”

3. De GS-toelichting op post 8521 houdt onder meer in:

B. Toestellen voor het weergeven

Deze toestellen zijn uitsluitend ontworpen om beelden en geluid rechtstreeks op een televisieontvanger weer te geven. De dragers die in deze toestellen worden gebruikt, zijn tevoren langs mechanische, magnetische of optische weg, met speciale opnameapparatuur van opnamen voorzien.

Voorbeelden van deze toestellen zijn:

1. toestellen die platen gebruiken waarop beeld- en geluidgegevens op verschillende wijzen zijn opgeslagen en die worden afgelezen met behulp van een laserstraal, capacitieve aftaster, weergavekop of magneetkop. Onder voorbehoud van Aantekening 3 IDR op afdeling XVI worden toestellen die zowel beeld- als geluidsopnamen kunnen weergeven onder deze post ingedeeld;

2. toestellen die beeldgegevens opgenomen op een lichtgevoelige film (het geluid is op dezelfde film langs een magnetisch proces opgenomen) decoderen en in een videosignaal omzetten.”

De GS-toelichting op post 8525 houdt onder meer in:

“A. Zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid

Deze groep omvat uitsluitend, voor zover het radio-omroep betreft, zendtoestellen voor draadloze transmissie. Daarentegen worden alle zendtoestellen voor televisie onder deze post ingedeeld, ongeacht de wijze van transmissie (met of zonder draad).

Deze groep omvat onder meer:

1. zendtoestellen voor radio-omroep of televisie;

2. relaistoestellen (steunzenders, enz.), voor het opvangen van programma's om ze met versterkte kracht weer uit te zenden, relaistoestellen voor televisie, die in vliegtuigen worden gemonteerd, daaronder begrepen;

3. relais-televisiezenders voor het overbrengen door middel van een antenne en een parabolische spiegelreflector van camerasignalen uit de studio of een andere plaats naar de hoofdzender;

4. zendtoestellen voor televisie voor industrieel gebruik, vaak met draadtransmissie, bijvoorbeeld voor het op afstand aflezen van instrumenten of het waarnemen in gevaarlijke ruimten.”

4. In de bijlage bij de Verordening nr. 295/2009 van de Commissie van 18 maart 2009, Pb. EU nr L 95 van 9 april 2009 (hierna de indelingsverordening) is het volgende opgenomen:

“BIJLAGE

Omschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een set opgemaakt voor de verkoop in het klein bestaande uit een digitaal apparaat in een eigen behuizing bestemd voor het opnemen en weergeven van geluid en beeld in verschillende formaten, geschikt om gegevens te ontvangen van verschillende bronnen (bijvoorbeeld ontvangtoestel voor satelliettelevisie, automatische gegevensverwerkende machines, videocamera-opnametoestellen) en verschillende elementen zoals

verbindingskabels, een cd-rom, een handleiding, schroeven en een schroevendraaier.

Het apparaat bevat een gedrukte schakeling met actieve en passieve elementen (nodig voor het opnemen en weergeven van geluid en beeld), waaronder een microprocessor.

Het is uitgerust met de volgende interfaces:

— een USB-poort,

— VGA, en

— audio- en videopoorten.

Het is ook uitgerust met bedieningsknoppen (aan/uit, spelen, pauze, volume) en een infra-roodontvanger voor afstandsbediening.

Het apparaat is ontworpen om een harde schijf te bevatten.

8521 90 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 2a), 3 b) en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aanvullende aantekening 1 bij hoofdstuk XVI, en de tekst van de GN-codes 8521 en 8521 90 00.

Omdat het apparaat alle noodzakelijke elektronica bevat voor het uitvoeren van de functies van post 8521, met uitzondering van de harde schijf, en omdat deze componenten, zelfs bij afwezigheid van de harde schijf, niet voor enige andere functie kunnen worden gebruikt dan het opnemen en weergeven van geluid en beeld, moet het apparaat worden geacht, met toepassing van algemene regel 2 a), de essentiële kenmerken van een compleet of afgewerkt product van post 8521 te hebben. Het feit dat het apparaat geen harde schijf bevat is geen beletsel om het als een compleet of afgewerkt product in te delen.

Indeling onder post 8522 als een deel dat uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd is voor gebruik met een apparaat van Post 8521 is daarom uitgesloten.

Het apparaat moet daarom onder post 8521 worden ingedeeld als een video-opname- en videoweergave-apparaat.

De schroevendraaier, voor de assemblage of het onderhoud van het apparaat, moet met het apparaat worden ingedeeld op grond van aanvullende aantekening 1 op afdeling XVI.

“)

Beoordeling van het geschil

1. Voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken. Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ), dat in het belang van de rechtszekerheid en van een gemakkelijke controle, het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen in de regel moet worden gezocht in hun objectieve kenmerken en eigenschappen, zoals deze in de tekst van de post zijn omschreven. De door de Commissie vastgestelde toelichtingen op de GN en de in het kader van de Werelddouaneorganisatie uitgewerkte toelichtingen op het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (GS) zijn, hoewel rechtens niet bindend, belangrijke hulpmiddelen bij de uitlegging van de draagwijdte van de verschillende tariefposten.

2. De rechtbank verwerpt het standpunt van eiseres dat de [B] niet onder post 8521 kan worden ingedeeld omdat hij niet voldoet aan de omschrijving in de GS-toelichting. De rechtbank stelt voorop dat de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen en de hoofdstukken wettelijk bepalend zijn. De door eiseres genoemde GS-toelichting is weliswaar een belangrijk hulpmiddel, maar kan niet worden gebruikt om de draagwijdte van de posten zoals deze blijkt uit de bewoordingen daarvan (in samenhang bezien met de aantekeningen) te wijzigen. Uit de bewoordingen van post 8521 blijkt niet dat deze post uitsluitend videoweergaveapparaten omvat waarin een drager wordt gebruikt van de soorten die zijn genoemd in de GS-toelichting. Dat de [B] geen harde schijf bevat, is niet van belang. Post 8521 omvat mede videoweergaveapparaten die geen video-opnamefunctie hebben. Zelfs indien het standpunt van eiseres wordt gevolgd dat apparaten zijn uitgesloten die geen gebruik maken van ‘prerecorded media’ betekent dit niet dat de [B] van post 8521 is uitgesloten. De videobestanden die de [B] weergeeft, zijn namelijk ergens opgeslagen en zijn dus ‘prerecorded’. Eiseres erkent dat externe gegevensdragers op de [B] kunnen worden aangesloten. Op deze dragers zijn video- en/of fotobestanden opgeslagen, die via de [B] op een televisiescherm kunnen worden weergegeven. De afwezigheid van een harde schijf en het gegeven dat in de [B] niet de in de GS-toelichting genoemde dragers worden gebruikt, staat niet aan indeling onder post 8521 in de weg. De rechtbank vindt steun voor dit oordeel in de indelingsverordening.

3. Tussen partijen is niet in geschil dat videoweergave de hoofdfunctie van de [B] is. Dit betekent dat de [B] gelet op aantekening 3 bij afdeling XVI dient te worden ingedeeld onder post 8521. De rechtbank zal hierna voor de volledigheid de overige standpunten van eiseres behandelen.

4. Eiseres staat primair indeling onder post 8525 voor als zendtoestel voor televisie. Uit de handleiding van de [B] en de specificatie van dit product blijkt niet dat de [B] in staat is om niet-omgezette televisiesignalen (i.e. de televisiesignalen die rechtstreeks via de daartoe ontworpen en opgezette infrastructuur worden verspreid) te zenden naar een televisietoestel. Dat volgens de GS-toelichting niet van belang is hoe de signalen worden gezonden (met of zonder draad) doet hieraan niet af. Het moet gaan om het zenden van de authentieke, niet-omgezette signalen. De [B] is niet in staat om de formaten waarin televisiesignalen worden uitgezonden, te ondersteunen.

5. Eiseres staat subsidiair indeling onder post 8543 voor, omdat zij van mening is dat het streamen c.q. het verbinden van apparaten een eigen functie is als bedoeld onder post 8543. Met toepassing van aantekening 3 op afdeling XVI moet de eigen functie als hoofdfunctie worden aangemerkt. Deze opvatting kan niet worden gevolgd. Blijkens de GS-toelichting op post 8543 kan indeling onder deze post alleen plaatsvinden indien het product niet is genoemd en niet is begrepen onder één der andere posten van dit hoofdstuk. Nu de hoofdfunctie van de [B], zoals hierboven vastgesteld, genoemd is onder post 8521, is indeling onder post 8543 niet aan de orde. Omdat voor de [B] een hoofdfunctie is te onderkennen, vindt indelingsregel 3c geen toepassing.

6. De conclusie luidt dat de [B] onder de juiste goederencode is aangegeven en dat de utb terecht en tot het juiste bedrag is uitgereikt. Het beroep dient ongegrond te worden verklaard.

Proceskosten

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A. van Dongen, voorzitter, mr. M.H.L.C. Bijvoet en
mr. M.C.A. Onderwater, leden, in aanwezigheid van mr. S.A. Carter, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 24 oktober 2014.

griffier voorzitter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na verzending hoger beroep instellen bij het gerechtshof Amsterdam (belastingkamer), Postbus 1312,

1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2. het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.