Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2014:9748

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
09-10-2014
Datum publicatie
27-11-2014
Zaaknummer
C/15/216788 / KG ZA 14-426
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Gedaagde heeft als buitendienstmedewerker gewerkt voor eiseres sub 1. Na 10 dagen heeft eiseres sub 1 de samenwerking met gedaagde beëindigd. Sindsdien laat gedaagde zich op verschillende websites negatief uit over eiseres sub 1 en een aan eiseres sub 1 gelieerde onderneming (eiseres sub 2). Gedaagde is al drie keer veroordeeld om de onrechtmatige uitlatingen te staken. Inmiddels zijn alle dwangsommen verbeurd en er is executoriaal beslag gelegd op de inboedel van gedaagde. Desondanks gaat gedaagde door met publicaties op internet. Gedaagde wordt wederom veroordeeld om de onrechtmatige uitlatingen van internet te verwijderen, op straffe van lijfsdwang.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 3
Burgerlijk Wetboek Boek 3 300
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 6 162
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2014/902
NJF 2015/18
JAR 2015/6
AR-Updates.nl 2014-1009
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Sectie Handel & Insolventie

zaaknummer / rolnummer: C/15/216788 / KG ZA 14-426

Vonnis in kort geding van 9 oktober 2014

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SALESFLEX B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MIECMARKETING B.V.,

beiden gevestigd te Rijswijk (Zuid-Holland),

eiseres,

advocaat mr. N. Rachid,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [plaats],

gedaagde,

advocaat mr. S.L. Sarin.

Partijen zullen hierna SalesFlex c.s. en [gedaagde] genoemd worden. Eisers zullen afzonderlijk SalesFlex en MIECmarketing worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de mondelinge behandeling.

1.2.

SalesFlex c.s. is zonder advocaat ter zitting verschenen. Zij deelde mee dat zij nog wel wordt bijgestaan door de advocaat die de dagvaarding heeft opgesteld, maar dat zij hem mede ter besparing van kosten niet hebben meegenomen. Zij hebben daaraan toegevoegd dat zij in de onderhavige kwestie al eerder tegen [gedaagde] hebben geprocedeerd, bij die gelegenheid met advocaat ter zitting zijn verschenen, waar [gedaagde] vervolgens verstek liet gaan. Omdat zich voor [gedaagde] geen advocaat had gemeld gingen zij ervan uit dat [gedaagde] opnieuw verstek zou laten gaan.

1.3.

De voorzieningenrechter heeft op grond van de vaststelling dat mr. Sarin van de brief waarbij hij zich de dag voorafgaand aan de zitting stelde geen afschrift aan de wederpartij heeft gezonden toegestaan dat eisers hun zaak ter zitting door hun gemachtigde hebben doen bepleiten.

1.4.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[gedaagde] is op 1 augustus 2013 voor de duur van vier maanden bij SalesFlex in dienst getreden als buitendienstmedewerker. [gedaagde] heeft van 1 augustus 2013 tot en met 8 augustus 2013 zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van MIECMarketing, een aan SalesFlex gelieerde onderneming. SalesFlex heeft op 11 augustus 2013 de samenwerking met [gedaagde] beëindigd.

2.2.

Op 13 augustus 2013 heeft [gedaagde] een brief aan MIECmarketing gestuurd. In deze brief heeft [gedaagde] een uitgebreide omschrijving gegeven van zijn volgens hem negatieve ervaringen tijdens zijn werk voor MIECmarketing. Verder staat in deze brief onder meer vermeld:

“UITLEG SITUATIE:

Op intervew word ik verteld:

a. het gaat om een vertegenwoordiger’s job op de zakelijke markt.

b. dat ik 35 uur per week werk en dat ik € 11,00 per uur wordt betaald.

De realiteit:

a. deur aan deur verkoper (dit is geen vertegenwoordiger) word het werk.

b. Ik werk 52 uur per week, zoals alle anderen en krijg 35 uur betaald.

[…]

“Ten tweede:

waarom word van mij geëist dat ik een contract met SalesFlex B.V. Teken, terwijl ik bij Miec werk??? IS dit een frauduleuze setup om zo de wet te omzeilen met een voorbedachte wetsovertreding?

Kopie van het vreemd contract:

http.//miec.site40.net/miec-contract.pdf”

2.3.

Ook op 13 augustus 2013 is de website http://miec.site40.net geactiveerd met de titel ‘mijn zaak tegen MIEC marketing: Overtreden zij wetend de wet?’ De tekst op de website luidt onder meer:

“Miec Marketing. Is dit bedrijf betrokken bij illegale praktijken, terwijl zij schaduwbedrijven van partners gebruiken om zich tegen wettelijke vervolging te beschermen? Ik ga ze voor de rechter dagen en vraag VOORMALIGE WERKNEMERS CONTACT MET MIJ OP TE NEMEN.

WAT MIJ IS OVERKOMEN BIJ MIEC MARKETING - GRONINGEN

Op intervew word ik verteld:

a. het gaat om een vertegenwoordiger’s job op de zakelijke markt.

b. dat ik 35 uur per week werk en dat ik € 11,00 per uur wordt betaald.

De realiteit:

a. deur aan deur verkoper (dit is geen vertegenwoordiger) word het werk.

b. Ik werk 52 uur per week, zoals alle anderen en krijg 35 uur betaald.

[…]

DAMES EN HEREN LAAT ONS DUIDELIJK ZIJN, DE ACTIVITEITEN HIER BESCHREVEN ZOUDEN CRIMINEEL MOETEN WORDEN VERKLAARD IN ONZE WETGEVING: MAAR HELAAS, DE WET LAAT ONS HIER OOK WEER GEWOON STAAN!

TOT DAT DEZE RATTEN WEDERKEREN VAN HUN CRIMINALITEIT, ROEP IK U MENSEN:

a. a) schrijf ENECO

b)schrijf alle bedrijven die Miec gebruiken als marketeer. Ziggo is er één van! Zo een goed bedrijf met een zo een verdorven marketeer!

Onze mensen horen niet misbruikt te worden door dit tuig!

Lees het contract dat ik (zo genaamd) voor Miec moest tekenen (maar het was miec niet!) in PDF.

Mogelijk zit er een geurtje aan de onderneming, maar ik wacht op antwoord van Miec. Het is mogelijk dat de manager in Groningen onze gelden in zijn zak steekt door te innen en deels door Salesflex aan ons te betalen? We wachten maar af.

2.4.

Ook op 13 augustus 2013 is een filmpje op Youtube gepubliceerd met als titel "Miec Marketing: werknemers misbruikt, salaris bedrog en ander onheil". Het filmpje bevat de volgende tekst:

"Miec Marketing

http://miec.site40.net

Zij laten je 52 uren werken maar betalen maar 25 uur!

Trap er niet in!

Frauduleuze constructies

Vreemde contracten

Werknemers misbruiken

Je uren lang laten lopen zonder pauze!

In weer en wind!

Terwijl hun tuig managers lekker in de auto zitten

Trap er niet in met hun mooie verhaaltjes!

Weg blijven van dit tuig!

http://miec.site40.net"

2.5.

Op 13 augustus 2013 zijn soortgelijke berichten geplaatst op de website van Discussie Vara Kassa en op de discussiegroep van de website van Tros Radar.

2.6.

SalesFlex c.s. heeft [gedaagde] gedagvaard bij de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland. SalesFlex c.s. heeft gevorderd dat [gedaagde] zijn onrechtmatige handelingen op internet jegens Salesflex, haar klanten en opdrachtgevers staakt en gestaakt zal houden. Bij verstekvonnis van 1 oktober 2013 heeft de kantonrechter – voor zover hier van belang – de volgende veroordeling tegen [gedaagde] uitgesproken:

[…]

De kantonrechter:

Rechtdoende in kort geding

6.1.

gebiedt [gedaagde] om binnen twee weken na betekening van dit vonnis de publicaties en/of berichtgevingen omtrent SalesFlex, haar personeel, haar opdrachtgevers, haar klanten, haar werkwijze en dergelijke van de website http://miec.site40.net te verwijderen, op straffe van een direct opeisbare dwangsom ter hoogte van € 500,- per dag, met een maximum van

€ 10.000,-;

6.2.

gebiedt [gedaagde] om binnen een week na betekening van dit vonnis de berichtgevingen en/of publicaties omtrent SalesFlex, haar personeel, haar opdrachtgevers, haar klanten, haar werkwijze en dergelijke op de website van Vara Kassa, Tros Radar en youtube te verwijderen op straffe van een direct opeisbare dwangsom er hoogte van € 500,- per dag, met een maximum van € 10.000,-;

6.3.

gebiedt [gedaagde] binnen een week na betekening van dit vonnis andere berichtgevingen en/of publicaties omtrent SalesFlex, haar personeel, haar opdrachtgevers, haar klanten, haar werkwijze en dergelijke waarvan hij weet heeft, waaraan hij direct of indirect mee heeft gewerkt, te verwijderen, op straffe van een direct opeisbare dwangsom ter hoogte van € 500,- per dag, met een maximum van € 10.000,-;

6.4.

gebiedt [gedaagde] om zich te onthouden van ieder vorm - direct en/of indirect - van publicatie en/of berichtgeving en/of uiting omtrent SalesFlex haar, haar personeel, haar opdrachtgevers, haar klanten, haar werkwijze en dergelijke op straffe van een, na betekening van dit vonnis, opeisbare dwangsom ter hoogte van € 500,- per dag, met een maximum van

€ 10.000,-;

6.5.

gebiedt [gedaagde] om binnen een week na betekening van dit vonnis op alle websites en/of overige media waarop hij een of meerdere berichtgeving en/of publicaties omtrent SalesFlex, haar personeel, haar opdrachtgevers, haar klanten, haar werkwijze en dergelijke heeft geplaatst een rectificatie te publiceren met de tekst: "alle uitlatingen en meldingen over SalesFlex bv, zoals vermeld in deze website/filmpje zijn niet op feiten gebaseerd. Door persoonlijke omstandigheden heb ik ten onrechte deze negatieve uitlatingen over SalesFlex bv gepubliceerd en verspreid. Mijn excuses hiervoor." op straffe van een direct opeisbare dwangsom ter hoogte van € 500,- voor iedere dag dat [gedaagde] hiermee nalatig blijft, met een maximum van € 10.000,-;

[…]

2.7.

SalesFlex c.s. heeft [gedaagde] hierna opnieuw gedagvaard. In deze procedure heeft SalesFlex c.s. aan haar vordering ten grondslag gelegd dat [gedaagde] op geen enkele wijze zijn medewerking verleent aan het vonnis van 1 oktober 2013 en dat [gedaagde] zijn onrechtmatige handelingen zelfs heeft uitgebreid door meer negatieve berichtgeving over SalesFlex c.s. op de website http://miec.site40.net te plaatsen en drie nieuwe websites te activeren waarop negatieve uitlatingen over SalesFlex c.s. worden gedaan. Bij vonnis in kort geding van 9 december 2013 heeft de voorzieningenrechter de volgende veroordeling tegen [gedaagde] uitgesproken:

De voorzieningenrechter,

5.1.

gebiedt [gedaagde] zich te onthouden van iedere vorm – direct en/of indirect – van negatieve publicatie en/of negatieve berichtgeving en/of negatieve uiting omtrent SalesFlex c.s., haar personeel en medewerkers, haar opdrachtgevers, haar klanten en dergelijke;

5.2.

bepaalt dat [gedaagde] een dwangsom verbeurt van € 500,00 voor iedere dag of gedeelte van de dag dat hij in strijd handelt met het gebod onder rechtsoverweging 5.1., tot een maximum van

€ 10.000,00 aan verbeurde dwangsommen is bereikt,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

5.5.

wijst af het meer of anders gevorderde.

2.8.

[gedaagde] heeft het maximale bedrag aan dwangsommen verbeurd, een bedrag van

€ 50.000,--. SalesFlex c.s. heeft executoriaal beslag gelegd op de inboedel van [gedaagde].

2.9.

Bij brief van 23 december 2013 aan Miec Marketing en haar advocaat heeft de advocaat van [gedaagde] onder meer het volgende geschreven:

Cliënt is bereid om het geschil tussen partijen in der minne op te lossen, echter onder het maken van de volgende afspraken:

- Cliënt wenst de goederen van cliënt, waarop uw cliënte beslag heeft doen leggen terug te ontvangen.

- Uw cliënte ziet af van incassering van € 50.000,-- aan door uw cliënt gepretendeerde verbeurde dwangsommen.

- Uw cliënte start geen gerechtelijke procedures jegens cliënt omtrent publicaties/commentaren, welke tussen 7 augustus 2013 en heden hebben plaatsgevonden.

- De aangiftes welke uw cliënte eventueel jegens cliënt heeft gedaan worden ingetrokken.

- Cliënt wenst een vergoeding van € 3.000,-- te ontvangen met betrekking tot de door hem geleden schade en betaalde kosten in deze kwestie.

Cliënt zal voorts, nadat uw cliënt aan bovenstaande door cliënte gewenste punten heeft voldaan, het volgende ondernemen:

- Cliënt zal de mensen benaderen met het verzoek de publicaties, berichtgevingen, uitingen te verwijderen van de betreffende websites.

- Cliënt zal geen berichten plaatsen omtrent uw cliënte.

[…]

2.10.

[gedaagde] heeft verzet ingesteld tegen het verstekvonnis van de kantonrechter van 1 oktober 2013. Bij vonnis van 8 juli 2014 heeft de kantonrechter het verstekvonnis bekrachtigd.

2.11.

Bij e-mail van 25 augustus 2014 heeft [gedaagde] aan [naam] van MiecMarketing BV onder meer het volgende geschreven:

Ik ontvang vandaag een mooie brief van de deurwaarder dat Miec mijn spullen Vrijdag gaat verkopen. Wel, ga je gang: maar begrijp dat mijn claim op Salesflex en Miec marketing dan geen

€ 3000.00 meer zal zijn maar € 7.000.00.

[…]

2.12.

De site www.miecmarketingtalk.com is tot op heden online. Op de site staat onder meer het volgende:

Miec Ltd is the English Extension of A Dutch company owned and run by Iraniers who lure people into jobs, promising them a 35 hour week, but in reality they make you sweat for 52 hours, but only pay you 35 hours – and only if you shut up!!!

Dreig E-mail van Miec Marketing Zijde

2.13.

De website www.who.is registreert domeinnamen. Op een uitdraai van deze website staat als de oprichter van www.miecmarketingtalk.com [gedaagde] genoemd.

3 Het geschil

3.1.

SalesFlex c.s. vordert samengevat - uitvoerbaar bij voorraad:

I. te bepalen, dan wel hen te voorzien van een machtiging, dat SalesFlex en MIEC Marketing ieder afzonderlijk gerechtigd zijn om zelfstandig en zonder medewerking en/of goedkeuring van [gedaagde] zich tot derden te wenden en hen – voor zover noodzakelijk namens [gedaagde] – de nodige aanwijzingen en/of opdrachten te geven ten behoeve van de tenuitvoerlegging van het vonnis d.d. 1 oktober 2013 jo. d.d. 8 juli 2014 en 9 december 2013;

II. [gedaagde] te gebieden om binnen 24 uur na betekening van het vonnis aan SalesFlex c.s. alle door hen verzochte wachtwoorden en inloggegevens van de websites en/of accounts, zoals bedoeld in het vonnis d.d. 1 oktober 2013, te verstrekken, op straffe van een direct inzetbare lijfsdwang ter hoogte van zes maanden,

III. [gedaagde] te gebieden om – indien SalesFlex c.s. ondanks de onder I., II. en III. verzochte vorderingen er niet in slagen om het vonnis d.d. 1 oktober 2013 ten uitvoer te leggen – binnen 24 uur alsnog diens volledige medewerking te verlenen aan de tenuitvoerlegging van het vonnis van 1 oktober 2013, op straffe van een direct inzetbare lijfsdwang telkens met de duur van drie dagen als [gedaagde] het hiervoor gevorderde of de geboden/verboden van het vonnis van 1 oktober 2013 jo 8 juli 2014 en 9 december 2013 overtreedt met een maximale duur van één jaar;

IV. [gedaagde] te gebieden zich te onthouden van iedere vorm – direct en/of indirect – van publicatie en/of berichtgeving en/of uiting omtrent eisers, diens personeel en medewerkers, diens opdrachtgevers, diens klanten, diens werkwijze en dergelijke op straffe van een direct inzetbare lijfsdwang ter hoogte van 30 dagen voor iedere publicatie en/of berichtgeving en/of uiting.

V. [gedaagde] te veroordelen in de proceskosten.

3.2.

[gedaagde] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

SalesFlex c.s. heeft aan zijn vorderingen ten grondslag gelegd dat [gedaagde] onrechtmatig handelt door zich negatief uit te laten over SalesFlex c.s. en de aan SalesFlex c.s. gelieerde ondernemingen. [gedaagde] is al drie keer veroordeeld om deze onrechtmatige handelingen te staken en gestaakt te houden. Tot op heden weigert [gedaagde] echter alle medewerking aan de veroordelingen. SalesFlex c.s. heeft alle dwangsommen aan [gedaagde] laten betekenen en heeft de inboedel van [gedaagde] in executoriaal beslag genomen. [gedaagde] heeft gezegd dat hij alleen zal stoppen als hij een geldbedrag krijgt. SalesFlex c.s. lijdt door de uitlatingen een enorme reputatieschade en voorts financiële schade. De klanten van SalesFlex c.s. ondervinden problemen als gevolg van de publicaties en het veroorzaakt binnen de ondernemingen veel onrust bij de werknemers. Voorts zeggen veel nieuwe sollicitanten af nadat zij de naam van Salesflex of Miecmarketing hebben gegoogled. Nu [gedaagde] zijn handelingen niet staakt, vordert SalesFlex c.s. een machtiging om rechtstreeks met de exploitanten van de websites contact op te nemen en hun namens [gedaagde] op te dragen de berichtgeving van internet te verwijderen. Voorts vordert SalesFlex c.s. om geen nieuwe publicaties over SalesFlex c.s. online te zetten. [gedaagde] dient de inloggegevens en wachtwoorden van de websites af te geven. [gedaagde] is al drie keer is veroordeeld en dit heeft tot op heden niet weerhouden om door te gaan met de publicaties. Daarom vordert SalesFlex c.s. de toepassing van lijfsdwang indien hij zich niet aan de veroordeling houdt.

4.2.

Namens [gedaagde] is hiertegen aangevoerd dat [gedaagde] geen eigenaar is van de websites en dat hij daarom geen wachtwoorden van de websites heeft. [gedaagde] kan wel in contact komen met de eigenaar van de websites, in ruil voor een vergoeding. De uitspraak van 8 juli 2014 van de kantonrechter is niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard, zodat een versterking door middel van lijfsdwang van hetgeen in juli 2014 is uitgesproken, niet aan de orde kan zijn. Dan rest derhalve alleen de uitspraak van 9 december 2013. Alleen de websites www.miecmarketingtalk.com en http://usfzwendel.uphero.com zijn nog in de lucht. Volgens [gedaagde] heeft SalesFlex c.s. onvoldoende aangevoerd dat zij een dusdanig zwaarwegend belang hebben dat lijfsdwang als ultimum remedium moet worden ingezet. De blote stelling dat er door de negatieve publiciteit minder sollicitanten komen is daarvoor onvoldoende. Nu SalesFlex c.s. haar schade niet aannemelijk heeft gemaakt, moeten alle vorderingen worden afgewezen.

4.3.

De strekking van het door SalesFlex c.s. gevorderde is dat de opgelegde dwangsommen onvoldoende effect hebben, omdat de door [gedaagde] op internet geplaatste onrechtmatige uitlatingen nog altijd niet zijn verwijderd. Gelet op de uitdraai van www.whois.nl heeft SalesFlex c.s. voldoende bewijs geleverd van haar stelling dat [gedaagde] de negatieve uitlatingen over SalesFlex c.s. op de website www.miecmarketingtalk.com heeft geplaatst. Uit de door SalesFlex c.s. overgelegde stukken (E9) volgt dat [gedaagde], ondanks de drie vonnissen en de verbeurde dwangsommen, de negatieve uitlatingen niet verwijdert. [gedaagde] heeft zijn actieve betrokkenheid bij de onrechtmatige uitlatingen op de overige door SalesFlex c.s. genoemde websites waarvan stukken in het geding zijn gebracht onvoldoende weersproken (E10: www.miecmark.com E14 t/m 16: twitteraccounts E: 17 t/m 19: de onderschriften bij verwijderde youtube filmpjes, E20 en E21: contents op basis van een searchbot, E22: facebookpagina antimiec, E23: pagina op LinkedIn, E25: website http://usfzwendel.uphero.com/). Uit de door [gedaagde] geschreven brieven van respectievelijk 23 december 2013 en 8 juli 2014 volgt voorts dat hij ervoor kan zorgen dat de onrechtmatige uitlatingen stoppen. Er is dus aanleiding voor additionele voorzieningen.

4.4.

Blijkens de door SalesFlex c.s. gegeven toelichting strekt het gevorderde onder I ertoe om SalesFlex c.s. aan te wijzen als vertegenwoordiger van [gedaagde] bij het verlenen van aanwijzingen of opdrachten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van de eerdere vonnissen tegen [gedaagde] als bedoeld in artikel 3:300 BW. Deze vordering is toewijsbaar.

4.5.

Onder II wordt gevorderd dat [gedaagde] alle wachtwoorden en inloggegevens dient te verstrekken van de websites en accounts zoals bedoeld in het vonnis van 1 oktober 2013. Ter zitting heeft SalesFlex c.s. verduidelijkt dat dit gaat om de websites die [gedaagde] op dit moment zelf online houdt. Dit onderdeel van de vordering zal beperkt worden toegewezen, namelijk voor zover het de website www.miecmarketingtalk.com betreft. Ten aanzien van deze website staat vast dat [gedaagde] daarvan de eigenaar is, gelet op de uitdraai van www.whois.nl (E8) .

4.6.

Blijkens de daarop gegeven toelichting strekt de vordering sub III strekt ertoe het niet werkende dwangmiddel van de dwangsom aan te vullen met oplegging van lijfsdwang . Het verweer van [gedaagde] dat het vonnis van 8 juli 2014 niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard en dat daarom het vonnis van 1 oktober 2013 nog niet uitvoerbaar is, faalt. De kantonrechter heeft bij vonnis van 8 juli 2014 het vonnis van 1 oktober 2013 bekrachtigd. Het vonnis van 1 oktober 2013 is uitvoerbaar bij voorraad verklaard, zodat dit direct uitvoerbaar is.

4.7.

Ten aanzien van de gevorderde lijfsdwang geldt het volgende. Toepassing van lijfsdwang kan slechts aan de orde komen als er een ander dwangmiddel niet zal baten.

Anders dan namens [gedaagde] is betoogd, is voldoende aanleiding om aan de aan het onder II en III gevorderde lijfsdwang te verbinden. Vast staat immers dat [gedaagde] geen gehoor heeft gegeven aan de eerdere veroordelingen en dat het opleggen van een dwangsom niet het gewenste effect sorteert. Alle dwangsommen zijn inmiddels betekend en ondanks het in executoriaal beslag nemen van zijn inboedel heeft [gedaagde] tot op heden niet aan de eerdere veroordelingen voldaan. Beslaglegging op het inkomen van [gedaagde] bleek niet mogelijk, nu hierop reeds een beslag ligt. SalesFlex c.s. heeft tijdens een gesprek met [gedaagde] aangegeven dat [gedaagde] zijn inboedel terug kan krijgen en dat geen verdere stappen tegen [gedaagde] zullen worden ondernomen als hij zijn onrechtmatige handelingen staakt. Als reactie hierop heeft [gedaagde] gedreigd hiermee door te gaan als hij geen geldbedrag van SalesFlex c.s. ontvangt. Aldus heeft [gedaagde] overtuigend gedemonstreerd dat hij niet gevoelig is voor de dwangsom als pressiemiddel. Dat brengt mee dat de vordering tot tenuitvoerlegging bij lijfsdwang zal worden toegewezen. Hierbij moet het belang dat SalesFlex c.s. heeft bij het toepassen van lijfsdwang zwaarder wegen dan het belang van [gedaagde] bij het niet toepassen van lijfsdwang. De belangen van SalesFlex c.s. worden immers reeds ruim een jaar geschaad door de onrechtmatige uitlatingen die op internet circuleren. Omdat lijfsdwang als ultimum remedium geldt, zal deze voorwaardelijk worden opgelegd. Dit houdt in dat SalesFlex c.s. niet tot het opleggen van lijfsdwang bevoegd is als [gedaagde] aantoont dat hij duidelijk traceerbare inkomensbronnen of vermogen heeft en dat dit voor verhaal en beslaglegging beschikbaar is.

Voorts geldt met betrekking tot hetgeen onder III is toegewezen dat pas lijfsdwang kan worden toegepast na een concrete sommatie door SalesFlex c.s. om een bepaaldelijk aangeduide overtreding te stoppen en nadat is vastgesteld dat twee weken na dagtekening van de sommatie, daaraan niet is voldaan. Per sommatie zal een direct inzetbare lijfsdwang worden opgelegd van ten hoogste twee weken. In totaal zal de lijfsdwang ter zake van deze verplichtingen maximaal drie maanden mogen duren.

4.8.

Het gevorderde onder IV zal worden afgewezen, nu het belang bij toewijzing ontbreekt. [gedaagde] is hiertoe reeds veroordeeld bij vonnis van 9 december 2013, welk vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

4.9.

[gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Salesflex c.s. worden begroot op:

- dagvaarding € 79,15

- griffierecht 608,00

- salaris rechtshelper 408,00

Totaal € 1.095,15

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst SalesFlex en MIECmarketing ieder afzonderlijk aan als vertegenwoordiger van [gedaagde] ex artikel 3:300 lid 1 BW, teneinde namens [gedaagde] aanwijzingen of opdrachten te verstrekken ten behoeve van de tenuitvoerlegging van het eerdere vonnis van 1 oktober 2013 van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland (welk vonnis is bekrachtigd bij vonnis van 8 juli 2014), alsmede het vonnis de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland van 9 december 2013,

5.2.

bepaalt dat SalesFlex c.s. ten aanzien van [gedaagde] bevoegd is tot oplegging van lijfsdwang indien SalesFlex c.s. er niet in slaagt om met behulp van het onder 5.1. bepaalde de vonnissen van 1 oktober 2013 dan wel 9 december 2013 ten uitvoer te leggen en die vonnissen door [gedaagde] ook overigens niet worden uitgevoerd, met dien verstande dat

 • -

  de lijfsdwang pas kan worden opgelegd na een concrete sommatie door SalesFlex c.s. om een of meer bepaaldelijk aangeduide overtredingen te stoppen, indien en nadat door SalesFlex c.s. is vastgesteld dat na deze twee weken niet aan de sommatie is voldaan,

 • -

  deze lijfsdwang per sommatie ten hoogste twee weken en in totaal niet langer dan drie maanden mag duren,

 • -

  dat SalesFlex c.s. geen lijfsdwang kan toepassen als [gedaagde] aantoont dat hij duidelijk traceerbare inkomensbronnen of vermogen heeft en dat dit voor verhaal en beslaglegging beschikbaar is,

5.3.

gebiedt [gedaagde] om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan SalesFlex c.s. de inloggegevens en wachtwoorden van de website www.miecmarketingtalk.com te verstrekken, op straffe van een direct inzetbare lijfsdwang van maximaal vier weken, met dien verstande dat SalesFlex c.s. geen lijfsdwang kan toepassen als [gedaagde] aantoont dat hij duidelijk traceerbare inkomensbronnen of vermogen heeft en dat dit voor verhaal en beslaglegging beschikbaar is,

5.4.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van Salesflex c.s. tot op heden begroot op € 1.095,15,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H. Schotman en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. L.L. de Vries op 9 oktober 2014.1

1 Conc.: 934