Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2014:8579

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
18-08-2014
Datum publicatie
01-10-2014
Zaaknummer
AWB-13_3433
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2015:5621, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Douane. Indeling large format displays.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

Zaaknummers: HAA 13/3433 tot en met 13/3437

Uitspraak van de meervoudige belastingkamer van 18 augustus 2014 in de gedingen tussen

[x], gevestigd te [z], eiseres,

gemachtigde: J.P. Verstraten,

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam/Rijnmond, verweerder.

Procesverloop

Verweerder heeft aan eiseres op 24 en 26 april 2013 een vijftal bindende tariefinlichtingen (hierna: bti) afgegeven voor zogenaamde ‘Large Format LCD Displays’ (hierna: LFD).

Het betreft bti’s met de volgende kenmerken:

Kenmerk bti zaaknummer rechtbank model

NL-RTD-2012-003551 HAA 13/3433 [product 1]

NL-RTD-2013-001531 HAA 13/3434 [product 2]

NL-RTD-2013-001532 HAA 13/3435 [product 3]

NL-RTD-2013-001533 HAA 13/3436 [product 4]

NL-RTD-2013-001534 HAA 13/3437 [product 5]

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 2 juli 2013 de bezwaren tegen de bti’s ongegrond verklaard.

Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld.

Verweerder heeft op de zaken betrekking hebbende stukken overgelegd en verweerschriften ingediend.

Eiseres heeft naar aanleiding daarvan een conclusie van repliek ingediend. Verweerder heeft gereageerd met een conclusie van dupliek.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 15 juli 2014.

Namens eiseres is verschenen de gemachtigde, bijgestaan door zijn kantoorgenoten
[A-persoon]en [B-persoon]. Namens verweerder zijn verschenen mr. A.A. Kop, G.J. Werksma en N. van Stokkem.

Feiten

Eiseres heeft een vijftal bti’s aangevraagd voor LFD’s (large format informatiedisplays met LCD-scherm) oftewel monitoren (hierna: de goederen). Zij heeft in deze aanvragen verzocht om de goederen in te delen onder taric-code 8528 51 00 90 ([product 1]) of 8531 20 40 90 (overige).

In de bti met kenmerk NL RTD-2012-003551 (betreffende het product [product 1]) is het product als volgt omschreven:

“Een 70” lcd kleurenmonitor met -volgens opgave- onder andere de volgende uiterlijke en technische kenmerken:

- een candela van 600 cd/m2;

- een pixel pitch van 0,807;

- met aansluitingen voor DVI-D, D-sub, CVBS, RS232, HDMI, BNC en AV;

- een aspect ratio van 16:9;

- een maximale resolutie van 1920 x 1080 pixels;

- met afmetingen van 1668 x 989 x 138 mm;

- met een gewicht van 81,7 kg.

De monitor is van de soort die niet uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem zoals bedoeld bij GS-post 8471 van de gecombineerde nomenclatuur. De monitor wordt tezamen verpakt met niet karakterbepalende goederen zoals een afstandsbediening, diverse kabels en een gebruiksaanwijzing.”

In de bti met kenmerk NL RTD-2013-001531 (betreffende het product [product 2]) is het product als volgt omschreven:

“Een 55” lcd kleurenmonitor met -volgens opgave- onder andere de volgende uiterlijke en technische kenmerken:

- een candela van 700 cd/m2;

- een pixel matrix van 0,21 x 0,63;

- met aansluitingen voor RGB, display port, DVI-D, D-sub, CVBS, RS232, HDMI, RJ45, AV, audio en usb;

- een aspect ratio van 16:9;

- een maximale resolutie van 1920 x 1080 pixels;

- een sleuf voor een SIM (slide in module);

- een ingebouwde video matrix processor;

- met afmetingen van 1263,8 x 741,7 x 136,3 mm;

- met een gewicht van 35,5 kg.

De monitor is van de soort die niet uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem zoals bedoeld bij GS-post 8471 van de gecombineerde nomenclatuur. De monitor wordt tezamen verpakt met niet karakterbepalende goederen zoals een afstandsbediening, diverse kabels en een gebruiksaanwijzing.

(…)”

In de bti met kenmerk NL RTD-2013-001532 (betreffende het product [product 3]) is het product als volgt omschreven:

“Een 46” lcd kleurenmonitor met -volgens opgave- onder andere de volgende uiterlijke en technische kenmerken:

- een candela van 700 cd/m2;

- een pixel pitch van 0,7455;

- met aansluitingen voor RGB, display port, DVI-D, D-sub, CVBS, RS232, HDMI, RCA;

- een aspect ratio van 16:9;

- een maximale resolutie van 1366 x 768 pixels;

- een sleuf voor een SIM (slide in module);

- een ingebouwde video matrix processor;

- met afmetingen van 1263,8 x 741,7 x 136,3 mm;

- met een gewicht van 26,3 kg.

De monitor is van de soort die niet uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem zoals bedoeld bij GS-post 8471 van de gecombineerde nomenclatuur. De monitor wordt tezamen verpakt met niet karakterbepalende goederen zoals een afstandsbediening, diverse kabels en een gebruiksaanwijzing.

(…)”

In de bti met kenmerk NL RTD-2013-001533 (betreffende het product[product 4]) is het product als volgt omschreven:

“Een 46” lcd kleurenmonitor met -volgens opgave- onder andere de volgende uiterlijke en technische kenmerken:

- een candela van 450 cd/m2;

- een pixel pitch van 0,7455;

- met aansluitingen voor RGB, display port, DVI-D, D-sub, CVBS, RS232, HDMI, RCA;

- een aspect ratio van 16:9;

- een maximale resolutie van 1366 x 768 pixels;

- een sleuf voor een SIM (slide in module);

- een ingebouwde video matrix processor;

- met een gewicht van 19,3 kg.

De monitor is van de soort die niet uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem zoals bedoeld bij GS-post 8471 van de gecombineerde nomenclatuur. De monitor wordt tezamen verpakt met niet karakterbepalende goederen zoals een afstandsbediening, diverse kabels en een gebruiksaanwijzing.

(…)”

In de bti met kenmerk NL RTD-2013-001534 (betreffende het product [product 5]) is het product als volgt omschreven:

“Een 46” lcd kleurenmonitor met -volgens opgave- onder andere de volgende uiterlijke en technische kenmerken:

- een candela van 700 cd/m2;

- een pixel pitch van 0,530;

- met aansluitingen voor RGB, display port, DVI-D, D-sub, CVBS, RS232, HDMI, RJ4 en AV;

- een aspect ratio van 16:9;

- een maximale resolutie van 1920 x 1080 pixels;

- een sleuf voor een SIM (slide in module);

- een ingebouwde video matrix processor;

- met een gewicht van 24,5 kg.

De monitor is van de soort die niet uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem zoals bedoeld bij GS-post 8471 van de gecombineerde nomenclatuur. De monitor wordt tezamen verpakt met niet karakterbepalende goederen zoals een afstandsbediening, diverse kabels en een gebruiksaanwijzing.

(…)”

Relevante wetgeving

GN-post (tekst 2013)

Post 8528

8528 Monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie;

ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel

voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of weergeven van geluid of

van beelden:

– monitors werkend met een kathodestraalbuis:

(…)

– andere monitors:

8528 51 00 – – van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 8471

8528 59 – – andere:

8528 59 10 – – – voor monochrome weergave

– – – voor kleurenweergave:

8528 59 40 – – – – met lcd-beeldscherm

8528 59 80 – – – – andere

Aantekeningen en toelichtingen

Aantekening 4 op afdeling XVI luidt als volgt:

“Indien een machine of een combinatie van machines uit individuele elementen bestaat (ook indien afzonderlijk opgesteld of onderling verbonden door elektrische of andere leidingen, overbrengingsmechanismen of andere voorzieningen), bestemd om gezamenlijk een welbepaalde functie te verrichten, zoals bedoeld bij een der posten van hoofdstuk 84 of 85, wordt het geheel ingedeeld onder de post die in verband met die functie van toepassing is.”

De GS-toelichting op post 8528 luidt, voor zover van belang, als volgt:

“(…)

1.

Toelichting IDR

Deze post omvat:

monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie;

televisieontvangtoestellen, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of weergeven van geluid of van beelden, voor het weergeven van signalen (televisiesets);

apparaten voor de ontvangst van televisiesignalen, zonder de mogelijkheid deze weer te geven (bijvoorbeeld ontvangtoestellen voor satelliettelevisie).

Monitors, projectoren en televisiesets gebruiken verschillende technologieën, zoals kathodestraalbuizen, vloeibare kristallen (lcd), mechanische microspiegel (digital micromirror devices (DMD)), organische luminescentiedioden (organic light emitting diodes (OLED)) en plasma, voor het weergeven van beelden.

Monitors en projectoren kunnen de mogelijkheid hebben om verschillende signalen van verschillende bronnen te ontvangen. Indien zij echter een televisietuner bevatten worden zij aangemerkt als ontvangtoestellen voor televisie.

A. Monitors van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 84.71

Deze groep omvat kathodestraalbuizen en niet-kathodestraalbuizen (bijvoorbeeld platte beeldschermen) monitoren die een grafische presentatie weergeven van de verwerkte gegevens. Deze monitors zijn te onderscheiden van andere typen monitors (zie onderdeel B hierna) en van ontvangtoestellen voor televisie. Zij omvatten:

1.

monitors die slechts in staat zijn om een signaal van de centrale verwerkingseenheid van een automatische gegevensverwerkende machine te ontvangen en daardoor geen kleurenbeeld van een composiet videosignaal kunnen reproduceren waarvan de golfvorm voldoet aan een uitzendnorm (NTSC, Secam, PAL, D-MAC, enz.). Zij zijn voorzien van aansluitingen die karakteristiek zijn voor gegevensverwerkende systemen (bijvoorbeeld een RS-232C koppeleenheid (‘interface'), DIN of SUB-D aansluitingen) en hebben geen audioschakeling. Zij worden bestuurd door middel van speciale aanpassingseenheden (bijvoorbeeld monochrome of grafische adapters) die zijn geïntegreerd in de centrale verwerkingseenheid van de automatische gegevensverwerkende machine;

2.

monitors met kathodestraalbuizen waarbij de afstand tussen de beeldpunten begint bij 0,41 mm voor gemiddelde (medium) resolutie en kleiner wordt naar gelang de resolutie toeneemt;

3.

monitors die voorzien zijn van kathodestraalbuizen die, teneinde de presentatie van beelden van kleine afmetingen maar met hoge definitie te vergemakkelijken, kleinere beeldpunten (pixels) en grotere convergentienormen gebruiken dan die gebruikt door videomonitoren (zie onderdeel B hierna) en ontvangtoestellen voor televisie. (Convergentie is de mogelijkheid van het elektronenkanon om een enkel punt op het oppervlak van de kathodestraalbuis te doen oplichten zonder naastliggende punten te verstoren);

4.

monitors voorzien van kathodestraalbuizen waarvan de videofrequentie (bandbreedte), zijnde de meeteenheid voor het bepalen van de hoeveelheid beeldvormende punten die per seconde kunnen worden uitgezonden, gewoonlijk 15 MHz of meer bedraagt. Daarentegen, bedraagt de bandbreedte van de monitors bedoeld bij onderdeel B hierna gewoonlijk niet meer dan 6 MHz. De horizontale aftastfrequentie van deze beeldschermeenheden varieert naar gelang de normen gebruikt voor verschillende wijzen van beeldvorming en varieert gewoonlijk van 15 kHz tot meer dan 155 kHz. Veel typen beeldschermeenheden kunnen meervoudige horizontale aftastfrequenties gebruiken. De horizontale aftastfrequentie van de monitors bedoeld bij onderdeel B hierna ligt vast op gewoonlijk 15,6 of 15,7 kHz, afhankelijk van de toe te passen televisienorm. Bovendien werken de monitors niet in overeenstemming met de nationale of internationale normen van zendfrequenties van publieke omroepen of met frequentienormen voor gesloten televisiecircuits.

De monitors van deze groep kenmerken zich door lage elektromagnetische stralingen en zij hebben vaak kantel- en draaimechanismen, ontspiegelde oppervlakken, trillingsvrij beeld en andere ergonomische ontwerpkenmerken om het mogelijk te maken gedurende langere periode op korte afstand naar het scherm te kijken.

B. Monitors andere dan die uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem van post 84.71

Tot deze groep behoren monitors die zijn aan te merken als ontvangtoestellen die met een coaxiale kabel rechtstreeks aan een videocamera of aan een opnametoestel zijn gekoppeld en waaruit de hoogfrequentcircuits zijn weggelaten. Het zijn toestellen voor professioneel gebruik in de controlekamers van de televisiestations of in gesloten televisiecircuits (luchthavens, stations, ijzer- en staalindustrie, ziekenhuizen, enz.). Deze apparaten zijn voornamelijk samengesteld uit inrichtingen om een lichtpunt te creëren en dit te verplaatsen op een scherm, en dit synchroon met de signalen afkomstig van de bron. Ze bevatten ook een of meer videoversterkers waarmee de intensiteit van het lichtpunt kan worden gevarieerd. Deze monitors kunnen bovendien gescheiden ingangen hebben voor rood (R), groen (G) en blauw (B) of zijn gecodeerd volgens een welbepaalde norm (NTSC, Secam, PAL, D-MAC, enz.). Voor de ontvangst van gecodeerde signalen moet de monitor zijn uitgerust met een decodeerinrichting (voor de scheiding) van de R-, G- en B-signalen. Het meest gebruikte middel voor de reconstructie van het beeld is de kathodestraalbuis voor direct beeld of de projector met drie projectiekathodestraalbuizen. Er zijn echter ook monitoren die andere middelen gebruiken om hetzelfde doel te bereiken (bijvoorbeeld schermen met vloeibare kristallen, lichtstralen die afgebogen worden op een oliefilm). Dit kunnen monitors zijn met kathodestraalbuizen of werkend met platte schermen, bijvoorbeeld met vloeibare kristallen (lcd), met luminescentiedioden (led), met plasma, enz.”

Beoordeling

1.

In geschil is de indeling van de goederen in de gecombineerde nomenclatuur.

2.

Eiseres stelt zich op het standpunt dat de goederen moeten worden ingedeeld onder GN-code 8528 51 00, als monitor van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij GS-post 8471 en concludeert tot gegrondverklaring van de beroepen.

3.

Verweerder stelt zich op het standpunt dat de goederen moeten worden ingedeeld onder GN-code 8528 59 40, als een andere monitor met lcd-beeldscherm en concludeert tot ongegrondverklaring van de beroepen.

4.

Voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken. Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ), dat in het belang van de rechtszekerheid en van een gemakkelijke controle, het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen in de regel moet worden gezocht in hun objectieve kenmerken en eigenschappen, zoals deze in de tekst van de post zijn omschreven. De door de Commissie vastgestelde toelichtingen op de GN en de in het kader van de Werelddouaneorganisatie uitgewerkte toelichtingen op het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (GS) zijn, hoewel rechtens niet bindend, belangrijke hulpmiddelen bij de uitlegging van de draagwijdte van de verschillende tariefposten.

5.

Daarnaast kan volgens de jurisprudentie van het HvJ de bestemming van een product een objectief indelingscriterium zijn, namelijk wanneer die bestemming inherent is aan het product en deze inherentie kan worden beoordeeld aan de hand van de objectieve kenmerken en eigenschappen van het product (zie o.a.: HvJ 13 juli 2006, zaak C-130/02 (Krings), Jur. I-2121, punt 30).

6.

Eiseres stelt zich op het standpunt dat de goederen hoofdzakelijk worden gebruikt als een uitvoereenheid in een automatisch gegevensverwerkend systeem. Dit is af te leiden uit het feitelijk gebruik, dat is het weergeven van informatie afkomstig van computers, en de inherente bestemming, die is af te leiden uit de objectieve kenmerken en eigenschappen. De goederen worden gebruikt in openbare ruimtes zoals luchthavens en stations om reisinformatie weer te geven of in kantoren om algemene informatie weer te geven. De informatie is steeds afkomstig van computers, aldus eiseres. Eiseres stelt dat hoewel de goederen niet zijn ontworpen om voor langere tijd op korte afstand te bekijken, zoals desktopmonitoren, dit niet betekent dat indeling onder goederencode 8528 51 00 is uitgesloten. Dit technische kenmerk, dat voortvloeit uit het Kamino-arrest, is slechts indicatief. Op basis van het feitelijk gebruik, het weergeven van informatie afkomstig van computers, voldoen de goederen aan de bewoordingen van de goederencode 8528 51 00. Deze goederencode is niet slechts beperkt tot desktopmonitoren, de toelichting GS met betrekking tot de ergonomische eigenschappen ziet op dit type en kan niet worden toegepast op goederen zoals de onderhavige (met een lcd-beeldscherm). De afmeting van de monitoren of de plaats waar de monitoren worden gezet of gehangen is evenmin van invloed op de indeling. Volgens de toelichting GS kunnen automatisch gegevensverwerkende systemen immers ook verre-invoer en verre-uitvoereenheden, in de vorm van eindstations, omvatten. De goederen vallen wel onder de algemene omschrijving van de toelichting maar de verdere specifieke voorbeelden en karakteristieken in de toelichting zijn niet van toepassing op deze lcd-schermen, omdat die ten tijde van het opstellen van de toelichting nog niet beschikbaar waren. Deze hebben betrekking op ouderwetse kathodestraalbuismonitoren.

7.

Verweerder stelt zich op het standpunt dat de goederen, die worden gebruikt in openbare ruimtes zoals luchthavens en stations om reisinformatie weer te geven of in kantoren om algemene informatie weer te geven, geen schermen zijn die in de reguliere werk- of thuisomgeving worden gebruikt, omdat de getoonde informatie op korte afstand niet is te bekijken. De goederen worden niet aan consumenten verkocht; het feitelijk gebruik is weergave van informatie aan reizigers, klanten en dergelijke. De goederen zijn bovendien erg zwaar en kostbaar. Onder verwijzing naar de uitleg van de WDO en het arrest van het HvJ (Kamino) heeft verweerder zogenaamde keyfactors ontwikkeld. Monitoren die een beeldscherm hebben met een helderheid van minder of gelijk aan 400 cd/m2 en een pixelafstand van minder of gelijk aan 0,311, kunnen worden ingedeeld als computermonitor (8528 51 00). Indien monitoren beide grenswaarden overschrijden moet het werkelijk gebruik in ogenschouw worden genomen.

8.

Het HvJ heeft in zijn arrest van 19 februari 2009, nr. C-376/07 (Kamino International Logistics B.V.) inzake de indeling van monitoren (GN 2004) het volgende overwogen:

“51 Gelet op een en ander moet op de eerste vraag worden geantwoord dat een monitor zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, niet is uitgesloten van indeling onder post 8471 60 90 als eenheid van de soort die „hoofdzakelijk” wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem in de zin van aantekening 5, B, sub a, op hoofdstuk 84 van de GN, louter omdat hij zowel signalen kan weergeven die afkomstig zijn van een automatische gegevensverwerkende machine, als signalen afkomstig van andere bronnen.

(…)

59

In het onderhavige geval moet voor de tariefindeling van een monitor zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, een beroep worden gedaan op de toelichtingen met betrekking tot post 8471 van het GS, in het bijzonder de punten 1 tot en met 5 van het deel van hoofdstuk I, D, dat ziet op beeldschermeenheden van automatische gegevensverwerkende machines.

60

Uit die punten blijkt dat monitoren die hoofdzakelijk worden gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem, niet alleen kunnen worden geïdentificeerd door het feit dat zij zijn voorzien van ingangen die bedoeld zijn voor aansluiting aan automatische gegevensverwerkende systemen, maar ook door andere technische kenmerken, in het bijzonder het feit dat zij zijn ontworpen voor werk op korte afstand, dat zij geen televisiesignalen kunnen weergeven, dat zij lage elektromagnetische veldemissies hebben, dat de afstand tussen de beeldpunten begint bij 0,41 mm voor een gemiddelde (medium) resolutie en kleiner wordt naargelang de resolutie toeneemt, dat hun beeldfrequentie 15 MHz of meer bedraagt, en door het feit dat de beeldpunten op het scherm kleiner zijn dan bij de videomonitoren van post 8528, terwijl de convergentie van eerstgenoemde sterker is dan die van laatstgenoemde.”

9.

Gelet op de technische eigenschappen en het feit dat de goederen zijn ontworpen om beelden te tonen aan anderen dan de gebruiker van de automatische gegevensverwerkende machine, is de rechtbank van oordeel dat de schermen niet hoofdzakelijk worden gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem, en het derhalve geen schermen betreffen als bedoeld bij GN-code 8528 51 00. Voornoemde eigenschappen, zoals de helderheid en beelddichtheid en de omvang, maken dat de goederen niet zijn bedoeld om gedurende een langere periode op korte afstand naar het scherm te kijken bij het uitvoeren van werkzaamheden met een automatische gegevensverwerkende machine. Bovendien beschikken de goederen over meerdere aansluitingen, zodat zij ook gegevens uit andere bronnen kunnen weergeven.

10.

De rechtbank verwerpt de stelling van eiseres dat de toelichting uitsluitend is geschreven voor kathodestraalbuismonitoren en niet voor, voor zover hier van belang, monitoren met een lcd-scherm. Uit de onderdelen A en B van de IDR-toelichting op post 8528 kan het tegendeel worden afgeleid. De overwegingen van het HvJ in Kamino zijn dan ook onverkort van toepassing op monitoren zoals de onderhavige. Voorts zou het volgen van het standpunt van eiseres, dat de monitoren moeten worden ingedeeld onder GN-code 8528 51 00 alleen al om reden dat zij worden aangesloten op en de informatie die zij weergeven ontvangen van een automatisch gegevensverwerkende machine, tot gevolg hebben dat de onderverdeling vanaf 8528 59 zinledig zou worden. Dit kan niet juist zijn.

11.

De slotsom luidt dat verweerder de producten terecht heeft ingedeeld onder GN-code 8528 59 40 als andere monitoren met lcd-beeldscherm. Het gelijk is aan verweerder.

12.

Gelet op het vorenoverwogene dienen de beroepen ongegrond te worden verklaard. Bij deze uitkomst ziet de rechtbank geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Beslissing

De rechtbank verklaart de beroepen ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M.C.A. Onderwater, voorzitter, mr. M.H.L.C. Bijvoet en mr. A. van Dongen, rechters, in tegenwoordigheid van E. Hoekman, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 18 augustus 2014.

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Amsterdam (belastingkamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 -

bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;
2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.