Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2014:8515

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
14-08-2014
Datum publicatie
04-09-2014
Zaaknummer
15/741340-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Promis; vrijspraak vanprimair medeplegen van een overval dan wel subsidiair medeplichtigheid aan een overval nu er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is om buiten redelijke twijfel te kunnen vaststellen dat verdachte samen met zijn medeverdachten de overval heeft gepleegd dan wel medeplichtig daaraan is geweest; niet-ontvankelijk verklaring benadeelde partij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/741340-13 (P)

Uitspraakdatum: 14 augustus 2014

Tegenspraak

Vonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 31 juli 2014 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres].

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. A.F. van Kooij en van wat verdachte en zijn raadsman, mr. K.H.T. van Gijssel, advocaat te Amsterdam, naar voren hebben gebracht.

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

Primair

hij op of omstreeks 02 december 2013 te Heemskerk tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen:

- een of meerdere sieraden (waaronder een of meerdere (gouden) ring(en) en/of een (gouden) ketting) en/of

- twee, althans een of meerdere horloge(s) (merk: Breitling en/of Rolex) en/of

- een of meerdere geldbedrag(en) (ongeveer 2400-2700 Euro) en/of

- een portemonnee en/of

- een hoeveelheid papieren en/of

- een (gouden) ballpoint en/of een (gouden) vulpen en/of

- een of meerdere doosjes met diskettes, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, en/of met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van:

- een of meerdere sieraden (waaronder een of meerdere (gouden) ring(en) en/of een (gouden) ketting) en/of

- twee, althans een of meerdere horloge(s) (merk: Breitling en/of Rolex) en/of

- een of meerdere geldbedrag(en) (ongeveer 2400-2700 Euro) en/of
- een portemonnee en/of

- een hoeveelheid papieren en/of

- een (gouden) ballpoint en/of een (gouden) vulpen en/of

- een of meerdere doosjes met diskettes, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) een en/of meermalen (krachtig):

- op het lichaam van die [slachtoffer] is/zijn gesprongen en/of (daarbij) die [slachtoffer] de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Dit is een overval", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- heeft/hebben geslagen en/of gestompt tegen de lip(pen) en/of in/tegen het gezicht en/of elders tegen het lichaam van die [slachtoffer] en/of - die [slachtoffer] op de grond heeft/hebben gedrukt en/of

- op het lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben gezeten en/of

- een mes heeft/hebben gehouden tegen en/of gedrukt in de hals van die [slachtoffer] en/of

- met een mes in de wang van die [slachtoffer] heeft/hebben gesneden en/of

- die [slachtoffer] de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Meewerken of ik kom je strot afsnijden", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer] op de grond heeft/hebben gegooid (waardoor hij met zijn hoofd op zijn bureau is gevallen en/of waardoor hij buiten bewustzijn is geraakt) en/of

- die [slachtoffer] de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Op de grond liggen en bek

houden", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of (vervolgens)

die [slachtoffer] heeft/hebben vastgebonden;

Subsidiair

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] op of omstreeks 02 december 2013 te Heemskerk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen:

- een of meerdere sieraden (waaronder een of meerdere (gouden) ring(en) en/of een (gouden) ketting) en/of

- twee, althans een of meerdere horloge(s) (merk: Breitling en/of Rolex) en/of

- een of meerdere geldbedrag(en) (ongeveer 2400-2700 Euro) en/of

- een portemonnee en/of

- een hoeveelheid papieren en/of

- een (gouden) ballpoint en/of een (gouden) vulpen en/of

- een of meerdere doosjes met diskettes, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of zijn/hun mededader(s) en/of aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, en/of met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft/hebben gedwongen tot de afgifte van:

- een of meerdere sieraden (waaronder een of meerdere (gouden) ring(en) en/of een (gouden) ketting) en/of

- twee, althans een of meerdere horloge(s) (merk: Breitling en/of Rolex) en/of

- een of meerdere geldbedrag(en) (ongeveer 2400-2700 Euro) en/of

- een portemonnee en/of

- een hoeveelheid papieren en/of

- een (gouden) ballpoint en/of een (gouden) vulpen en/of

- een of meerdere doosjes met diskettes,

geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of zijn/hun mededader(s) en/of aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of zijn/hun mededader(s) een en/of meermalen (krachtig):

- op het lichaam van die [slachtoffer] is/zijn gesprongen en/of (daarbij) die [slachtoffer] de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Dit is een overval", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- heeft/hebben geslagen en/of gestompt tegen de lip(pen) en/of in/tegen het gezicht en/of elders tegen het lichaam van die [slachtoffer] en/of

- die [slachtoffer] op de grond heeft/hebben gedrukt en/of

- op het lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben gezeten en/of

- een mes heeft/hebben gehouden tegen en/of gedrukt in de hals van die [slachtoffer] en/of

- met een mes in de wang van die [slachtoffer] heeft/hebben gesneden en/of

- die [slachtoffer] de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Meewerken of ik kom je strot afsnijden", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer] op de grond heeft/hebben gegooid (waardoor hij met zijn hoofd op zijn bureau is gevallen en/of waardoor hij buiten bewustzijn is geraakt) en/of

- die [slachtoffer] de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Op de grond liggen en bek houden", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of (vervolgens) die [slachtoffer] heeft/hebben vastgebonden, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 november 2013 tot en met 02 december 2013 te Heemskerk en/of elders in Nederland (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of zijn/hun mededader(s) inlichtingen te geven over:

- het het bedrijf en/of de woning van die [slachtoffer] en/of

- de aanwezigheid van een kluis en/of de inhoud daarvan in voornoemd bedrijf en/of woning, - althans enige inlichtingen heeft verschaft.

2. Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Bewijs

3.1. Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het primair ten laste gelegde feit.

3.2. Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft integrale vrijspraak bepleit, wegens het ontbreken van wettig bewijs.

3.3. Vrijspraak
Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte primair en subsidiair ten laste is gelegd en moet hij daarvan worden vrijgesproken.

De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Uit de inhoud van het strafdossier blijkt dat op 2 december 2013 rond het middaguur twee mannen een overval hebben gepleegd op administratiekantoor van [slachtoffer] te Heemskerk, daarbij geweld hebben toegepast op aangever [slachtoffer] en diverse waardevolle goederen hebben weggenomen. De zoon van aangever vermoedde dat zijn neef, te weten verdachte, bij de overval betrokken was en nam op 3 december 2013 contact op met de politie. Deze verdenkingen baseerde de zoon van aangever op het feit dat de twee – kort na het feit aangehouden – overvallers uit Rotterdam afkomstig zijn en hij wist dat zijn neef zich in het criminele milieu in Rotterdam ophield. Ook de dochter van aangever heeft verdenkingen jegens verdachte geuit. Verdachte zou ooit tegen een gemeenschappelijke nicht gezegd hebben dat hij ome [voornaam] (de rechtbank begrijpt: aangever [slachtoffer]) nog een keer zou pakken. Deze uitspraak zou verband houden met oude familieruzies over geld en bezittingen.

Verdachte ontkent dat hij op enigerlei wijze bij de overval betrokken is geweest. Vast staat dat verdachte in ieder geval één van de overvallers, te weten [medeverdachte 1], kende en dat hij met het telefoonnummer eindigend op -1792 op de dag voor de overval meerdere telefonische contacten heeft gehad met [medeverdachte 1]. Verder blijkt uit onderzoek dat vlak voor de overval door één van de overvallers een sms-bericht met de tekst: “Ik ben daar met maatj met auto kan het nu ja of nee” naar het telefoonnummer eindigend op -4030 is gestuurd. Verdachte kan zich naar eigen zeggen niet herinneren of hij dit telefoonnummer in gebruik heeft gehad. Hij verklaart veel van telefoonnummer te wisselen en veel verschillende telefonische contacten te hebben. Uit onderzoek is gebleken dat verdachte het nummer eindigend op -4030 in ieder geval op 10 december 2013 in gebruik heeft gehad. Echter, niet kan worden vastgesteld dat verdachte ook op de dag van de overval, 2 december 2013, van dit nummer gebruik maakte.

Uit het voorgaande volgt dat het dossier voor verdachte belastende aanwijzingen bevat. Naar het oordeel van de rechtbank leveren die aanwijzingen een ernstige verdenking jegens verdachte op. Niettemin is de rechtbank van oordeel dat – ook wanneer die aanwijzingen in onderlinge samenhang worden bezien – er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is om buiten redelijke twijfel te kunnen vaststellen dat verdachte samen met zijn medeverdachten de overval heeft gepleegd dan wel medeplichtig daaraan is geweest. Dat het weerspreken door verdachte ter terechtzitting van de gerezen vermoedens niet altijd even overtuigend was maakt dit niet anders. Derhalve dient verdachte te worden vrijgesproken.

4. Vordering benadeelde partij

De benadeelde partij [slachtoffer] heeft een vordering tot schadevergoeding van € 9.319,76 ingediend tegen verdachte wegens materiële en immateriële schade die hij als gevolg van het ten laste gelegde zou hebben geleden. De rechtbank is van oordeel dat, nu niet wettig en overtuigend is bewezen hetgeen aan verdachte is ten laste gelegd, de benadeelde partij niet in de vordering, die betrekking heeft op het ten laste gelegde feit, kan worden ontvangen.

Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij niet ontvankelijk is in de vordering.

5. Beslissing

De rechtbank:

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder primair en subsidiair is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer] niet-ontvankelijk in de vordering.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. D. Gruijters, voorzitter,

mr. M.J.M. Verpalen en mr. C.H. de Jonge van Ellemeet, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. A. Keulers,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 14 augustus 2014.

Mr. De Jonge van Ellemeet is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.