Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2014:397

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
22-01-2014
Datum publicatie
22-01-2014
Zaaknummer
15/741395-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Na Luxemburgs onderzoek worden bij doorzoeking relatief gering aantal kinderpornografische foto's op computers bij verdachte aangetroffen. Verdachte ontkent het bewuste bezit ervan, maar heeft wel eens dergelijke foto's zien binnenkomen, als hij porno aan het downloaden was. Hij stelt de kinderpornografische afbeeldingen nooit te hebben bewaard.

Rechtbank komt tot vrijspraak: gebleken is dat bij gebruik van het programma Windows picture viewer de computer bekeken afbeeldingen automatisch opslaat in een soort logbestanden, zoals de OIS/thumbnails-bestanden, die zijn aangetroffen op de onderzochte computers. Het kan heel goed zijn dat de gebruiker van de computer niet weet dat bekeken afbeeldingen op deze wijze worden bewaard. Het procesdossier bevat geen aanwijzingen dat verdachte aangemerkt moet worden als een computergebruiker met een meer dan gemiddelde kennis van zaken en dat hij wist dat het computerprogramma Windows thumbnails van bekeken afbeeldingen op de hierboven beschreven wijze opsloeg.

Ook het vastgestelde internetgedrag van verdachte biedt geen aanknopingspunten om te kunnen vaststellen dat verdachte, die zich weliswaar bewust was van de kans op ‘bijvangst’, ook bewust op zoek is geweest naar kinderpornografische afbeeldingen en de aangetroffen afbeeldingen heeft opgeslagen of anderszins heeft bewaard met als doel daarover op een ander moment te kunnen beschikken.

Het delictsbestanddeel “in bezit hebben” vereist niet alleen een beschikkingsmacht over het materiaal, maar ook een handeling, waaruit het opzet op dat beschikken blijkt. Gelet op het voorgaande zijn er uit de stukken in het dossier noch uit het verhandelde ter terechtzitting concrete feiten en omstandigheden naar voren gekomen die erop duiden dat verdachte het (voorwaardelijk) opzet had op het bezit.

Ondanks vrijspraak in beslag genomen computers onttrokken aan het verkeer.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Alkmaar

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/741395.11

Uitspraakdatum: 22 januari 2014

Tegenspraak

strafvonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 8 januari 2014 in de zaak tegen:

[verdachte], geboren op [datum],

ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens op het adres [plaats].

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. L. Visser en van wat verdachte en zijn raadsman, mr. B. Stapert, advocaat te Amsterdam, naar voren hebben gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 23 maart

2009 tot en met 31 december 2009 te [plaats], in

elk geval in Nederland, (telkens):

- ( een) (aantal) afbeelding(en) en/of grafische bestand(en) en/of

- een of meerdere gegevensdrager(s), bevattende (een) (aantal)

afbeelding(en) en/of grafische bestand(en),

te weten (telkens) tien afbeelding(en) en/of grafische bestand(en), althans

(telkens) (een) (aantal) afbeelding(en) en/of grafische bestand(en),

heeft verspreid en/of openlijk getoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd

en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit gehad,

terwijl op/in die/dat afbeelding(en) en/of grafische bestand(en) (telkens)

(een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon

die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was

betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) (telkens) bestond(en) uit (onder meer):

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en)

die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt,

waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of poseert/poseren in een

omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze

van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de/het

afbeelding(en)/grafische bestand(en) nadrukkelijk de/het (ontblote en/of

beklede) geslachtsde(e)l(en) in beeld gebracht wordt/worden en/of

(waarbij) de/het afbeelding(en) en/of grafische bestand(en) (aldus) een

onmiskenbaar seksuele strekking heeft/hebben en/of strekt/strekken tot

seksuele prikkeling

(al dan niet onder meer de/het afbeelding(en) en/of grafische bestand(en) met

de na(a)m(en):

* [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of

* [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of

* [bestandsnaam].png en/of * [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of

* [bestandsnaam].jpg),

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, (telkens) een gewoonte heeft

gemaakt;

en/of

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 januari

2010 tot en met 29 november 2011 te [plaats], in

elk geval in Nederland, (telkens):

- ( een) (groot) (aantal) afbeelding(en) en/of

- een of meerdere gegevensdrager(s) (te weten een laptop en/of een computer),

bevattende (een) (groot) (aantal) afbeelding(en),

te weten (telkens) 240 afbeelding(en), althans (telkens) (een) (groot)

(aantal) afbeelding(en),

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of

vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven

en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd

werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft

verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (telkens) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar

is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien

jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde gedraging(en) (telkens) bestonden uit (onder meer):

- het drukken en/of houden van een penis tegen de vagina van (een)

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt (al dan niet onder meer de afbeelding met de naam:

* [bestandsnaam].jpg) en/of

- het (laten) vasthouden van een penis van een dier door een perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (al dan niet

onder meer de afbeelding met de naam:

* [bestandsnaam].jpg) en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en)

die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt,

waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of poseert/poseren in een

omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze

van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de/het afbeelding(en)

nadrukkelijk de/het (ontblote en/of beklede) geslachtsde(e)l(en) in beeld

gebracht wordt/worden en/of

(waarbij) de/het afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft/hebben en/of strekt/strekken tot seksuele prikkeling

(al dan niet onder meer de afbeelding(en) met de na(a)m(en):

*[bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of *[bestandsnaam].jpg en/of

* [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam].jpg en/of * [bestandsnaam]),

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, (telkens) een gewoonte heeft

gemaakt;

2 Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3 Inleiding

Op 7 juli 2009 ontving het Korps Landelijke Politiediensten IPOL/Team bestrijding Kinderpornografie twee rapporten van Interpol Luxemburg betreffende twee Luxemburgse onderzoeken met de naam Charly en Charly2. Uit de rapporten van Interpol Luxemburg bleek dat de Luxemburgse politie in maart en april 2009 meldingen had ontvangen over de verspreiding van kinderpornografisch beeldmateriaal via de websites [adres website] en [adres website]. De Luxemburgse politie stelde vast dat via de website [adres website] vier kinderpornografische foto’s werden verspreid en dat via de website [adres website] honderd kinderpornografische foto’s werden verspreid. Daarop nam de Luxemburgse politie contact op met de hosting provider van beide websites Root eSolutions te Luxemburg. Dit bedrijf stelde gegevens ter beschikking aan de Luxemburgse politie betreffende IP-adressen via welke één of meerdere van de in totaal honderd en vier afbeeldingen waren gedownload. Uit de gegevens bleek dat meerdere bestanden waren gedownload via IP-adressen die herleidbaar waren naar Nederland. Uit de log-files bleek dat het IP-adres [nummer IP-adres] was gebruikt om één of meerdere strafbare afbeeldingen te downloaden. Uit de openbare registratiegegevens van IP-adressen bleek dat dit IP-adres onderdeel uitmaakt van de provider: UPC. De gegevens van het IP-adres zijn opgevraagd bij de internetprovider en het bleek dat [verdachte] als verdachte kon worden aangemerkt. Op 29 november 2011 heeft bij verdachte op het adres[plaats] een doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden. In totaal zijn 14 items inbeslaggenomen, waaronder een Compaq Computer en een HP laptop. De computers werden onderzocht en op deze computers werd kinderpornografisch beeldmateriaal aangetroffen.

3.1

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit, met dien verstande dat verdachte partieel dient te worden vrijgesproken voor zover het feit ziet op de (eerste) periode van 23 maart 2009 tot en met 31 december 2009.

3.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft gepleit voor algehele vrijspraak van het aan verdachte ten laste gelegde feit. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard dat verdachte opzet, ook niet in voorwaardelijke vorm, heeft gehad op het bezit kinderpornografisch beeldmateriaal. Verdachte heeft nooit bewust gezocht naar kinderpornografisch beeldmateriaal. Verdachte heeft weliswaar veel pornografisch beeldmateriaal gedownload, maar op de computers van verdachte is slechts een zeer klein aantal kinderpornografisch afbeeldingen aangetroffen, die hij niet opgezocht heeft en die als illegale “bijvangst” moet worden aangemerkt.

3.3.

Vrijspraak

Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte ten laste is gelegd en moet hij daarvan worden vrijgesproken.

Met de officier van justitie en de raadsman is de rechtbank op de eerste plaats van oordeel dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het verspreiden, het openlijk tentoonstellen, het vervaardigen, het invoeren, het doorvoeren, het uitvoeren dan wel het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen in de eerste periode 23 maart 2009 tot en met 31 december 2009. Weliswaar kan op grond van het Luxemburgse onderzoek worden vastgesteld dat verdachte de kinderpornografische afbeeldingen moet hebben gedownload vanaf de websites [adres website] en [adres website]., maar niet kan worden vastgesteld wat verdachte vervolgens met de bewuste kinderpornografische afbeeldingen heeft gedaan. In het bijzonder kan niet vastgesteld worden of verdachte bedoelde afbeeldingen heeft opgeslagen op zijn computer omdat deze afbeeldingen uiteindelijk niet zijn aangetroffen op (één van) de computers van verdachte. Onder deze omstandigheden is het bezit of enig ander in de tenlastelegging bedoeld handelen in deze periode niet komen vast te staan.

Met betrekking tot de tweede periode van 1 januari 2010 tot en met 29 november 2011 stelt de rechtbank allereerst vast dat de tenlastegelegde kinderpornografische afbeeldingen daadwerkelijk op de computers van verdachte zijn aangetroffen, in zogenaamde thumbnailversies. Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij kinderpornografische afbeeldingen, als ongewilde bijvangst bij het legaal downloaden van porno wel eens op zijn beeldscherm heeft gezien, maar dat steeds direct van zijn computer heeft verwijderd en vervolgens de digitale prullenbak heeft geleegd op het moment dat hij werd geconfronteerd met deze kinderpornografische afbeeldingen.

Naar het oordeel van de rechtbank is de verklaring van verdachte in lijn met wat de politie bij het onderzoek aan de computers heeft aangetroffen. Door de politie zijn de tenlastegelegde kinderpornografische afbeeldingen immers aangetroffen op de computers in het bestandspad:/Users/user/AppData/local/VirtualStore\bestandsnaam”, danwel het bestandspad:/Users/user/AppData/local/Microsoft/OIS/thumbnails\ “bestandsnaam”.

Uit de stukken in het dossier en de door de politie gevolgde onderzoeksmethode volgt dat bij gebruik van het programma Windows picture viewer de computer bekeken afbeeldingen automatisch opslaat in een soort logbestanden, zoals de OIS/thumbnails-bestanden, die zijn aangetroffen op de onderzochte computers. Het kan heel goed zijn dat de gebruiker van de computer niet weet dat bekeken afbeeldingen op deze wijze worden bewaard. Verder blijkt dat wanneer een computergebruiker bestanden uit de prullenbak verwijdert, deze niet direct permanent worden gewist, maar kunnen worden hersteld voordat de vrije ruimte wordt overschreven door een nieuw bestand of gegevens. Het bestand dat wordt verwijderd uit de prullenbak, blijft namelijk op de harde schijf als RAW-bestand. Als een bestand op deze wijze wordt verwijderd, wordt feitelijk alleen de bestandsnaam verwijderd.

Een ervaren computergebruiker met meer dan gemiddelde kennis van zaken, weet waar het computerprogramma Windows de verwijderde bestanden opslaat. Slechts met speciale programmatuur kunnen deze bestanden weer teruggezet worden en toegankelijk gemaakt worden voor de gebruiker. Dergelijke speciale programmatuur is op de computers van verdachte niet aangetroffen.

Het procesdossier bevat geen aanwijzingen dat verdachte aangemerkt moet worden als een computergebruiker met een meer dan gemiddelde kennis van zaken en dat hij wist dat het computerprogramma Windows thumbnails van bekeken afbeeldingen op de hierboven beschreven wijze opsloeg en dat “verwijderde” bestanden op zijn computer niet feitelijk verwijderd hoefden te zijn.

Ook het vastgestelde internetgedrag van verdachte biedt geen aanknopingspunten om te kunnen vaststellen dat verdachte, die zich weliswaar bewust was van de kans op ‘bijvangst’, ook bewust op zoek is geweest naar kinderpornografische afbeeldingen en de aangetroffen afbeeldingen heeft opgeslagen of anderszins heeft bewaard met als doel daarover op een ander moment te kunnen beschikken.

Het delictsbestanddeel “in bezit hebben” vereist niet alleen een beschikkingsmacht over het materiaal, maar ook een handeling, waaruit het opzet op dat beschikken blijkt. Gelet op het voorgaande zijn er uit de stukken in het dossier noch uit het verhandelde ter terechtzitting concrete feiten en omstandigheden naar voren gekomen die erop duiden dat verdachte het (voorwaardelijk) opzet had op het bezit.

Met de officier van justitie en de raadsman is de rechtbank van oordeel dat van het verspreiden, het openlijk tentoonstellen, het vervaardigen, het invoeren, het doorvoeren, dan wel het uitvoeren van kinderpornografische afbeeldingen geen sprake is. Daarom moet verdachte worden vrijgesproken van het hem tenlastegelegde feit.

Nu de rechtbank verdachte vrijspreekt van het ten laste gelegde feit kunnen de overige gevoerde verweren verder onbesproken blijven.

4 Vermogensmaatregel

De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten

1. stk. Computer Compaq K 006

2. 1.00 stk. Laptop computer HP. K0010,

dienen te worden onttrokken aan het verkeer.

Die voorwerpen behoren verdachte toe en zijn aangetroffen bij gelegenheid van het onderzoek naar het feit waarvan hij wordt verdacht. Weliswaar zal verdachte worden vrijgesproken van het ten laste gelegde feit, omdat zijn opzet op het bezit van het kinderpornografische materiaal niet bewezen is, maar feit blijft dat dat materiaal wel op zijn computers is aangetroffen. Het is een strafbaar feit om kinderporno op een computer aanwezig te hebben. Het ongecontroleerde bezit van voormelde in beslag genomen voorwerpen, waarop kinderpornografisch materiaal is aangetroffen is in strijd met de wet en het algemeen belang.

De rechtbank zal bevelen dat de onder 2. eveneens inbeslaggenomen HP laptop tas aan de verdachte dient te worden geretourneerd.

5 Beslissing

De rechtbank:

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij.

Onttrekt aan het verkeer:

1. stk. Computer Compaq K 006;

2. 1.00 stk. Laptop computer HP. K0010.

Beveelt de teruggave van het navolgende voorwerp:

2. HP laptoptas,

aan verdachte.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. W.J. van Andel, voorzitter,

mrs. L.J. Saarloos en J.C.M. Swinkels, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier D.H. Geuze,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 22 januari 2014.

Mrs. Van Andel en Swinkels zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.